Τα καλύτερα θαμνοκοπτικά μπαταρίας

Άλλο ένα άρθρο αφιερωμένο στα θαμνοκοπτικά μπαταρίας. Επιλέξαμε τα καλύτερα θαμνοκοπτικά μπαταρίας σύμφωνα με τη γνώμη πολλών επισκεπτών του καταστήματός μας.

Θαμνοκοπτικά μπαταρίας

Τα καλύτερα θαμνοκοπτικά μπαταρίας παρουσιάζονται στη συνέχεια του άρθρου μας. Βέβαια εδώ οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε οτι δεν υπάρχει καλό και κακό εργαλείο. Υπάρχει εργαλείο κατάλληλο για ένα σκοπό ή όχι. Απλά από την εμπειρία μας έχουμε διαπιστώσει οτι αυτά είναι τα καλύτερα θαμνοκοπτικά μπαταρίας για πληθώρα αγροτικών εργασιών. Αποτελούν τη χρυση τομή ανάμεσα στο κόστος, την οικονομία και την αξιοπιστία ενός θαμνονοπτικού μπαταρίας.

BLACK & DECKER – STC1840 Μηχανή Φινιρίσματος 18V Li-Ion 4.0Ah

Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού εργαλείου μπαταρίας ας τονίσουμε ότι ο συντελεστής τάση ανέρχεται στην ποσότητα 18 V. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού που λειτουργεί με μπαταρία θα κάνουμε ενημέρωση ο βαθμός χωρητικότητα Μπαταρίας συμποσούται στον αριθμό 4.0 Ah. Επιπλέον ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το μέγεθος τύπος μπαταρίας ανέρχεται στην τιμή Li-On. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού μπαταρίας θα σημειώσουμε ότι οαριθμητικός δείκτη συμβατική Μπαταρία λαμβάνει στην ποσότητα Ναι. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικου ας παρατηρήσουμε ότι το στοιχείο χρόνος φόρτισηςευρίσκεται σε 2 ώρες.

BLACK & DECKER Μηχανή Φινιρίσματος
BLACK & DECKER Μηχανή Φινιρίσματος

Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα φανερώσουμε πως οαριθμητικός δείκτη πλάτος κοπής ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 30 25cm. Επίσης θα φέρουμε σε γνώση σας ότι η αναγραφόμενη παράμετρος ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή είναι στο διακριτό μέγεθος Ναι. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού εργαλείου ας πούμε ότι η ποσότητα διάμετρος νήματος ανέρχεται στο στοιχείο 1.6 mm. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού θα κάνουμε ενημέρωση το ποσό ταχύτητα ευθείας κοπής ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 5500-7200 rpm. Αντιστοίχως να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η ιδιότητα μήκος νήματος ευρίσκεται στο στοιχείο 9 m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές ας εκθέσουμε ότι η διάσταση βοηθητική λαβή πλησιάζει στον αριθμό Ναι. Παρακάτω ας αναφέρουμε ο βαθμός δυνατότητα κοπής άκρων φτάνει στην τιμή Ναι. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα ανακοινώσουμε το χαρακτηριστικό οδηγός ακρών έγκειται στο στοιχείο Ναι-Τροχος. Εδώ μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά θαμνοκοπτικά μπαταρίας.

BLACK & DECKER Μηχανή Φινιρίσματος

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού θα εξακριβώσουμε ότι η παράμετρος τηλεσκοπική προέκταση είναι ίσο στον αριθμό Ναι. Κάνοντας την παρουσίαση του θαμνοκοπτικού να γνωστοποιήσουμε η ποσότητα τηλεσκοπική απόστασηπλησιάζει σε 315 mm. Επιπλέον ας επισημάνουμε η αναγραφόμενη παράμετρος ηχητική ενέργεια dB στάθμισης είναι ίσο στο στοιχείο Α 92 Α. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να παρέχουμε πληροφορίες η διάσταση ηχητική πίεση dB Στάθμισης Α ανέρχεται στο στοιχείο 76 Α. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού μπαταρίας ας κάνουμε ενημέρωση η ποσότητα τάση μπαταρίας ευρίσκεται στην αναγραφόμενη τιμή 18 V. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού να εκθέσουμε ότι το δεδομένο κραδασμός χειρός εντοπίζεται στο ψηφίο m/s2. Στη συνέχεια να ενημερώσουμε ο συντελεστής κραδασμόςβραχίονα σταθμισμένος εντοπίζεται στο ψηφίο 9 m/s2. Από τη μελέτη του προϊόντος ας κοινοποιήσουμε το χαρακτηριστικό βάρος συμποσούται στην ποσότητα 4.7 kg.

BOSCH ΚΗΠΟΣ – EasyGrassCut 18-26 Χλοοκοπτικό Μεσηνέζας 18V

Παρακάτω ας συσχετίσουμε ότι ο χαρακτήρας χωρητικότητα Μπαταρίας έγκειται στην ποσότητα 2.5Ah. Ταυτόχρονα να καταδείξουμε οαριθμητικός δείκτη πλάτος κοπής συγκλίνει σε τιμή ορισμένη κοπής 26cm. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα τονίσουμε ότι ο συντελεστής σύστημα κοπής έγκειται στην παράμετρο ημιαυτόματη επαναρρύθμιση μεσηνέζας. Επιπλέον θα μνημονεύουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα τάση είναι στην αναγραφόμενη τιμή 18V.

BOSCH ΚΗΠΟΣ Χλοοκοπτικό Μεσηνέζας
BOSCH ΚΗΠΟΣ Χλοοκοπτικό Μεσηνέζας

BOSCH ΚΗΠΟΣ – ART 23-18 LI+ Xλοοκοπτικό Μπαταρίας

Πέραν των άλλων μεγεθών του θαμνοκοπτικού εργαλείου να δημοσιοποιήσουμε πως η παράμετρος συμβατή τάση μπαταρίας είναι ίσο στο νούμερο 18 V . Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού εργαλείου μπαταρίας ας παρουσιάσουμε πως ο όρος διάμετρος κύκλου κοπής πλησιάζει στο νούμερο 23 cm . Ζωτικής σημσίας είναι ας δημοσιοποιήσουμε ο όρος σύστημα κοπής ισούται στο διακριτό μέγεθος Durablade . Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας κοινοποιήσουμε ότι ο δείκτης βάρος εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 2,5 kg. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας αναφέρουμε ότι η διάσταση τάση μπαταρίας ευρίσκεται στο νούμερο 18 V .

BOSCH ΚΗΠΟΣ Xλοοκοπτικό Μπαταρίας
BOSCH ΚΗΠΟΣ Xλοοκοπτικό Μπαταρίας

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού εργαλείου θα μνημονεύουμε η ποσότητα χρόνος φόρτισης μπαταρίας φτάνει στο μέγεθος 1 h . Από την εξέταση του θαμνοκοπτικού ας παρέχουμε πληροφορίες ότι η ονομαστική αξία ρύθμισης του ύψους ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα 80 – 115 cm . Ωσαύτως ας γνωστοποιήσουμε ότι ο όρος τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ahπροσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 2.5 m/s² . Διαβάζοντας τις προδιαγραφές του θαμνοκοπτικου θα εκθέσουμε πως η ονομαστική αξία ανασφάλεια K είναι ίσο στην τιμή 1.5 m/s² .

BLACK & DECKER – STC1840EPC Μηχανή φινιρίσματος

Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού εργαλείου ας καταγράψουμε πως οαριθμητικός δείκτη τάση είναι ίσο στον αριθμό 18 V. Στη συνέχεια να τονίσουμε ότι η ποσότητα χωρητικότητα μπαταρίαςεντοπίζεται σε τιμή ορισμένη 4.0 Ah. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι θα καταδείξουμε το στοιχείο τύπος μπαταρίας ανέρχεται στο ψηφίο Li-On. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού ας δηλώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης συμβατική Μπαταρία λαμβάνει σε τιμή ορισμένη Ναι. Αφετέρου να προσθέσουμε το ποσό χρόνος φόρτισης εντοπίζεται στο ψηφίο 2 ώρες. Πέραν των άλλων τιμών να καταθέσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη πλάτος κοπής πλησιάζει στην τιμή 30 25cm.

BLACK & DECKER Μηχανή φινιρίσματος
BLACK & DECKER Μηχανή φινιρίσματος

Παρακάτω να δηλώσουμε πως η αντικειμενική αξία ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή φτάνει στη διακριτή ποσότητα Ναι. Σημαντικό είναι να επισημάνουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα διάμετρος νήματος ισούται αριθμητικά σε 1.6 mm. Από την εξέταση του θαμνοκοπτικού μπαταρίας να καταδείξουμε η αναγραφόμενη παράμετρος ταχύτητα ευθείας κοπής προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 5500-7200 rpm. Μαζί με αυτό θα φέρουμε σε γνώση σας ότι η παράμετρος μήκος νήματος ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα 9 m. Αντιστοίχως θα δείξουμε το χαρακτηριστικό βοηθητική λαβή εντοπίζεται στην τιμή Ναι. Επίσης θα εξακριβώσουμε το μετρήσιμο μέγεθος δυνατότητα κοπής άκρων συγκλίνει στην τιμή Ναι. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού που λειτουργεί με μπαταρία να σας κρατήσουμε ενήμερους πως το στοιχείο οδηγός ακρών συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή Ναι-ρόδα. Εδώ μπορείτε να αγοράσετε το εργαλείο BLACK & DECKER – STC1840EPC Μηχανή φινιρίσματος.

BLACK & DECKER Μηχανή φινιρίσματος

Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά ας εκθέσουμε πως το τυπικό γνώρισμα τηλεσκοπική προέκταση έγκειται στο ψηφίο Ναι. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού εργαλείου μπαταρίας ας επισημάνουμε η ιδιότητα ηχητική ενέργεια dB στάθμισης Α εντοπίζεται στο μέγεθος 96 Α. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού εργαλείου μπαταρίας ας παρατηρήσουμε η αντικειμενική αξία ηχητική πίεση dB Στάθμισης Α φτάνει στο νούμερο 80 Α. Συν τοις άλλοις θα παραθέσουμε η διάσταση τάση μπαταρίας έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 18 V. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας παρατηρήσουμε πως το δεδομένο κραδασμός χειρός προσεγγίζει στον αριθμό m/s2.. Επιπλέον ας ανακοινώσουμε το μετρήσιμο μέγεθος βραχίονα σταθμισμένοςσυμποσούται στην ποσότητα <2.5 m/s2. Μελετώντας τις προδιαγραφές του θαμνοκοπτικου να σημειώσουμε πως ο χαρακτήρας βάρος είναι ίσο στο ψηφίο 2.55 kg.

BOSCH ΚΗΠΟΣ – ART 26-18 LI+ Xλοοκοπτικό Μεσηνέζας Μπαταρίας

Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού εργαλείου μπαταρίας ας μνημονεύουμε πως οαριθμητικός δείκτη συμβατή τάση μπαταρίας είναι ίσο στην ποσότητα 18 V . Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού να κοινολογήσουμε πως το χαρακτηριστικό διάμετρος κύκλου κοπής συμποσούται στο νούμερο 26 cm . Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού να διαφωτίσουμε πως το μέγεθος σύστημα κοπής κυμαίνεται στον αριθμό Durablade . Συνάμα ας βεβαιώσουμε η διάσταση βάρος προσεγγίζει στο μέγεθος 2,6 kg. Ωσαύτως να μνημονεύουμε ο δείκτης τάση μπαταρίας λαμβάνει στην ποσότητα 18 V .

Xλοοκοπτικό Μεσηνέζας Μπαταρίας
Xλοοκοπτικό Μεσηνέζας Μπαταρίας

Από την εξέταση του προϊόντος θα καταδείξουμε ότι η αποτίμηση χρόνος φόρτισης μπαταρία συμποσούται σε 1 h . Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να πληροφορήσουμε πως το μέγεθος ρύθμισης του ύψους είναι ίσο στο στοιχείο 80 – 115 cm . Μελετώντας τις προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού μπαταρίας ας πληροφορήσουμε ότι ο όρος τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα 2.5 m/s² . Πέραν των άλλων τιμών του θαμνοκοπτικού που λειτουργεί με μπαταρία να παρέχουμε πληροφορίες πως οαριθμητικός δείκτη ανασφάλεια K προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 1.5 m/s².

Θαμνοκοπτικά

Τα θαμνοκοπτικά χρησιμοποιούνται για τις αγροτικές εργασίες στον κήπο. Για την ακρίβεια είναι δύσκολο να έχουμε περιποιημένο κήπο χωρίς το κατάλληλο θαμνιοκοπτικό εργαλείο. Εάν έχετε κήπο ή εάν ασχολείστε με αγροτικές και γεωργικές εργασίες τότε στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε τα καλύτερα θαμνοκοπτικά.

Θαμνοκοπτικά μπαταρίας επαγγελματικά

Σε αυτό το άρθρο θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε θαμνοκοπτικά μπαταρίας επαγγελματικά. Στο κατάστημά μας διαθέτουμε εργαλεία τόσο για τον εραστιέχνη όσο και για τον επαγγελματία.

Θαμνοκοπτικά μπαταρίας

Τα θαμνοκοπτικά μπαταρίας αποτελούν τη μια από τις τρεις κατηγορίες θαμνοκοπτικών εργαλείων. Η δεύτερη κατηγορία τέτοιου τύπου εργαλείων είναι τα θαμνοκοπτικά βενζίνης και η τρίτη είναι τα ηλεκτρικά θαμνοκοπτικά. Αναφερόμαστε πάντα σε επαγγελματικά εργαλεία για όσους θέλουν να περιποιηθουν τον κήπο τους. Όταν εξετάζουμε τα θαμνοκοπτικά μπαταρίας τότε τα σημαντικά χαρακτηριστικά είναι τα volt watt και hp. Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα θαμνοκοπτικά μπαταρίας.

DEWALT – DCM561PB Μηχαν. Φινιρισμ. Μεσινέζας

Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού εργαλείου ας επισημάνουμε οτι ο χαρακτήρας τάση μπαταρίας συγκλίνει στην ποσότητα 18 V. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού εργαλείου μπαταρίας θα παρέχουμε πληροφορίες πως οαριθμητικός δείκτη χωρητικότητα Μπαταρίας πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 5.0 Ah. Ζωτικής σημσίας είναι θα αναφέρουμε πως το μέγεθος χρόνος φόρτισηςφτάνει στο μέγεθος 75 min. Από την εξέταση του θαμνοκοπτικού εργαλείου θα διαδώσουμε πως το χαρακτηριστικό πλάτος κοπής προσεγγίζει στον αριθμό 33 cm. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να εξακριβώσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης ταχύτητα περιστροφής νήματος πλησιάζει στο στοιχείο 0-4600/0-6000 rpm. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού μπαταρίας θα κάνουμε ενημέρωση πως η ποσότητα διάμετρος νήματος συμποσούται σε 2 mm.

DEWALT - DCM561PB Μεσινέζα
DEWALT – DCM561PB Μεσινέζα

Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού που λειτουργεί με μπαταρία ας θέσουμε υπόψη η παράμετρος μήκος νήματος λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 7.5 m. Συν τοις άλλοις να ξεκαθαρίσουμε πως το δεδομένο δυνατότητα κοπής άκρων λαμβάνει στην ποσότητα Οχι. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας προβάλλουμε ο συντελεστής οδηγός ακρώνέγκειται στη διακριτή ποσότητα Οχι. Παρακάτω θα καταμαρτυρήσουμε ο βαθμός ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή Ναι. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού εργαλείου ας ανακοινώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος τηλεσκοπική προέκταση ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος N/A. Από την εξέταση του θαμνοκοπτικού μπαταρίας ας εξακριβώσουμε ότι το χαρακτηριστικό τηλεσκοπική απόσταση πλησιάζει στο μέγεθος N/A mm. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του θαμνοκοπτικού εργαλείου μπαταρίας να κατατοπίσουμε πως το μέγεθος βάρος ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 4.1 κιλά. Μετά να βεβαιώσουμε ο δείκτης είδος μπαταρίας εντοπίζεται σε XR LI-ION.

BOSCH ΚΗΠΟΣ – UniversalHedgePole 18 Θαμνοκοπτικό Μπαταρίας

Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι ο αριθμητικός δείκτη συμβατή τάση μπαταρίας είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 18 V. Κάνοντας την παρουσίαση του θαμνοκοπτικού μπαταρίας να καταθέσουμε ο βαθμός τάση μπαταρίας ισούται αριθμητικά σε 1 x 18 V. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να φανερώσουμε πως οαριθμητικός δείκτη χωρητικότητα της μπαταρίαςισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα 2,5 Ah. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού εργαλείου να σημειώσουμε το δεδομένο χρόνος φόρτισης μπαταρίας έγκειται σε τιμή ορισμένη 1 h. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού να κάνουμε ενημέρωση πως η αποτίμηση μέγ. τ.μ. ανά φόρτιση μπαταρίας κυμαίνεται στην ποσότητα 200 τ.μ..

BOSCH ΚΗΠΟΣ Θαμνοκοπτικό Μπαταρίας
BOSCH ΚΗΠΟΣ Θαμνοκοπτικό Μπαταρίας

Επιπλέον να γνωστοποιήσουμε πως η τίμηση μήκος μαχαιριών φτάνει στο μέγεθος 43 mm. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικου να παραθέσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα άνοιγμα δοντιών λαμβάνει στο στοιχείο 16 mm. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού μπαταρίας ας πληροφορήσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή 2.200 min-1. Μελετώντας τις προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού εργαλείου να καταδείξουμε πως η πληροφορία ρύθμισης ύψους πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 210 – 260 cm. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού μπαταρίας θα προσθέσουμε η ποσότητα περιστρεφόμενη κεφαλή συγκλίνει στο ψηφίο 135 °. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας εξακριβώσουμε το τυπικό γνώρισμα βάρος προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη 3,6 kg.

BLACK & DECKER – STC5433 Μηχανή Φινιρίσματος 33cm

Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα θέσουμε υπόψη ότι η μετρήσιμη ποσότητα μήκος λάμας είναι ίσο στο στοιχείο 33cm. Αντιστοίχως να δηλώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος ταχύτηταευρίσκεται στην ποσότητα 0-4600/0-5600 rpm. Πέραν των άλλων μεγεθών να σημειώσουμε ότι το μέγεθος διάμετρος νήματος συμποσούται στο μέγεθος 2mm/μήκος: 9m. Παράλληλα ας μνημονεύουμε ότι το δεδομένο βάρος συμποσούται στην τιμή 3.25 kg.

BLACK & DECKER Μηχανή Φινιρίσματος
BLACK & DECKER Μηχανή Φινιρίσματος

Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού εργαλείου μπαταρίας να μνημονεύουμε ότι ο χαρακτήρας δεύτερη λαβή κυμαίνεται στην ποσότητα ΝΑΙ, διαθέσιμο. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού ας κοινολογήσουμε πως η παράμετρος αποσπώμενος άξονας συγκλίνει στο μέγεθος ΝΑΙ, διαθέσιμο. Παράλληλα να ανακοινώσουμε πως το μέγεθος οδηγός για προστασία των φυτώνλαμβάνει στον αριθμό ΝΑΙ, διαθέσιμο. Πέραν των άλλων μεγεθών του θαμνοκοπτικού θα φανερώσουμε πως η παράμετρος αυτόματο καρούλι τροφοδοσίας συγκλίνει στο στοιχείο ΝΑΙ, διαθέσιμο. Παράλληλα να παρέχουμε πληροφορίες ότι το μετρήσιμο μέγεθος μπομπίνα και νήμαπροσεγγίζει σε τιμή ορισμένη ΝΑΙ, διαθέσιμο. Πέραν των άλλων τιμών του θαμνοκοπτικού μπαταρίας ας κατατοπίσουμε το δεδομένο μπαταρίαανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 1 x 54V 1,5Ah. Εδώ υα βρείτε το εργαλείο BLACK & DECKER – STC5433 Μηχανή Φινιρίσματος 33cm

BOSCH ΚΗΠΟΣ – AdvancedGrassCut 36 Θαμνοκοπτικό

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα βεβαιώσουμε οαριθμητικός δείκτη τύπος φορτιστή κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος AL 3620 CV. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας φέρνουμε στη δημοσιότητα η ονομαστική αξία καρούλι μεσηνέζας συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 6 m (F 016 800 351). Από την εξέταση του θαμνοκοπτικού μπαταρίας θα θέσουμε υπόψη ότι ο συντελεστής τύπος μπαταρίας είναι στη διακριτή ποσότητα 6V/2,0Ah ιόντων λιθίου. Μελετώντας τις προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού να δημοσιοποιήσουμε η ονομαστική αξία χωρητικότητα της μπαταρίας ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 2 Ah. Από την εξέταση που κάναμε στις προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού εργαλείου μπαταρίας ας καταμαρτυρήσουμε ότι το μέγεθος τάση μπαταρίας συγκλίνει στην ποσότητα 36 V.

BOSCH ΚΗΠΟΣ Θαμνοκοπτικό
BOSCH ΚΗΠΟΣ Θαμνοκοπτικό

Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού που λειτουργεί με μπαταρία να κοινολογήσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος χρόνος φόρτισης μπαταρίας πλησιάζει στην ποσότητα 70 Λεπτ.. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να τονίσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος διάμετρος κύκλου κοπής ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 30 cm. Μελετώντας τις προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού εργαλείου μπαταρίας να κοινολογήσουμε ότι η διάσταση σύστημα κοπής ισούται σε ημιαυτόματη επαναρρύθμιση μεσηνέζας. Σαφώς να τονίσουμε η ονομαστική αξία βάρος είναι στον αριθμό 4,1 kg.

DEWALT – DCM561P1 Μηχαν. Φινιρiσμ. Μεσινέζας

Στο εξής να παρατηρήσουμε ότι το στοιχείο πλάτος κοπής έγκειται σε τιμή ορισμένη 33 cm. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του θαμνοκοπτικου ας πούμε πως οαριθμητικός δείκτη ταχύτητα περιστροφής νήματος έγκειται στη διακριτή ποσότητα 0-4600/0-6000 rpm. Κοιτώντας τις προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού εργαλείου μπαταρίας να ανακοινώσουμε το μέγεθος διάμετρος νήματος κυμαίνεται στο μέγεθος 2.0 mm. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού εργαλείου ας καταμαρτυρήσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης μήκος νήματος φτάνει στην τιμή 7.5 m.

DEWALT - DCM561P1 Μηχαν. Φινιρiσμ. Μεσινέζας
DEWALT – DCM561P1 Μηχαν. Φινιρiσμ. Μεσινέζας

Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού εργαλείου να διαδώσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή φτάνει στο στοιχείο Ναι. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού εργαλείου μπαταρίας να κοινοποιήσουμε πως η αντικειμενική αξία βάρος κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 4.1 kg . Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού εργαλείου ας παραθέσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα μπαταρία ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 1 x 5.0 Ah Li-ion.

Θαμνοκοπτικά & Μηχανές Γκαζόν

Περισσότερα θαμνοκοπτικά θα βρείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Στην κύρια κατηγορία με τα Θαμνοκοπτικά και τις Μηχανές Γκαζόν θα βρείτε και άλλες κατηγορίες χλοοκοπτικών εργαλείων. Για παράδειγμα θα βρείτε θαμνοκοπτικά ηλεκτρικά αλλά και θαμνοκοπτικά βενζίνης. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται και οι μηχανές γκαζον. Εδώ βρίσκονται όλα τα θαμνοκοπτικά εργαλεία.

Eπιλεγμένα θαμνοκοπτικά μπαταρίας

Εδώ παρουσιάζουμε οκτώ επιλεγμένα θαμνοκοπτικά μπαταρίας. Έχουμε κάνει αναζήτηση στα εργαλεία στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και επιλέξαμε οκτώ θαμνοκοπτικά που λειτουργούν με μπαταρία.

Θαμνοκοπτικά μπαταρίας

Στα θαμνοκοπτικά που δουλεύουν με μπαταρία οι σημαντικές παράμετροι είναι τα volt watt και hp. Είναι οι ίδιες παράμετροι που μας ενδιαφέρουν και στα ηλεκτρικα θαμνοκοπτικά βενζίνης .  Σε αυτό το άρθρο παρατίθενται επιλεγμένα θαμνοκοπτικά μπαταρίας. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα διαθέτουμε επαγγελματικά θαμνοκοπτικά μπαταρίας. Με το παρόν άρθρο θέλουμε να αναδείξουμε ποιοτικά θαμνοκοπτικά που λειτουργούν με μπαταρία. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε θαμνοκοπτικά με μπαταρία για τον κήπο σας. Φιλοδοξούμε να σας δείξουμε πως να επιλέξετε θαμνοκοπτικά μπαταρίας.

BULLE – Χλοοκοπτικό 18V (μόνο σώμα)

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού που λειτουργεί με μπαταρία να παρουσιάσουμε ότι το χαρακτηριστικό διάμετρος νήματος φτάνει σε 1,2 mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού μπαταρίας θα φανερώσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα ταχύτητα κοπής κυμαίνεται στο στοιχείο 10000 rpm. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού να πληροφορήσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα Βάρος ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 1,9 kg. Ταυτόχρονα θα ανακοινώσουμε πως το τυπικό γνώρισμα πλάτος κοπήςισούται αριθμητικά στην ποσότητα 230 mm.

BULLE - Χλοοκοπτικό 18V
BULLE – Χλοοκοπτικό 18V

BOSCH ΚΗΠΟΣ – ART 23-18 LI Xλοοκοπτικό Μεσηνέζας Μπαταρίας

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού που λειτουργεί με μπαταρία να φέρουμε σε γνώση σας πως η αναγραφόμενη ιδιότητα συμβατή τάση μπαταρίας ισούται στο μέγεθος 18 V. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού εργαλείου ας κοινολογήσουμε πως το μέγεθος διάμετρος κύκλου κοπής συγκλίνει στην τιμή 23 cm. Παράλληλα ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η αναγραφόμενη παράμετρος σύστημα κοπής συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή Durablade. Από τη μελέτη του θαμνοκοπτικού μπαταρίας θα διαδώσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα βάρος κυμαίνεται σε 2,1 kg.

BOSCH ΚΗΠΟΣ - ART 23-18 LI Xλοοκοπτικό Μεσηνέζας Μπαταρίας
BOSCH ΚΗΠΟΣ – ART 23-18 LI Xλοοκοπτικό Μεσηνέζας Μπαταρίας

BLACK & DECKER – GLC1825L Μηχανή Φινιρίσματος 18 V 25 cm

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού εργαλείου μπαταρίαςθα ξεκαθαρίσουμε ότι η τίμηση διάμετρος κοπής ανέρχεται στον αριθμό 25 cm. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας κάνουμε ενημέρωση ότι το χαρακτηριστικό διάμετρος νήματος είναι στο στοιχείο 1,5 mm / Μήκος: 10 m . Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα προβάλλουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα μπαταρία συμποσούται σε τιμή ορισμένη 1.5 Ah 18V Li-Ion . Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικούας εξακριβώσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα διάρκεια φόρτισης ευρίσκεται στο μέγεθος 3 h.

BLACK & DECKER - GLC1825L Μηχανή Φινιρίσματος 18 V 25 cm
BLACK & DECKER – GLC1825L Μηχανή Φινιρίσματος 18 V 25 cm

Πέραν των άλλων τιμών του θαμνοκοπτικούνα καταγράψουμε ότι η παράμετρος ταχύτητα ευθείας κοπής προσεγγίζει στον αριθμό 7.400 rpm. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού ας μνημονεύουμε ότι η τίμηση τηλεσκοπική απόσταση λαμβάνει στο νούμερο 200 mm. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού εργαλείου μπαταρίας να παρέχουμε πληροφορίες ότι η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος ανέρχεται σε 2,4 kg.

BLACK & DECKER – STC1820PC

Μηχανή φινιρίσματος 18 V λιθίου 28 Παρατηρώντας τις προδιαγραφές ας συσχετίσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα διάμετρος κοπής συγκλίνει στην ποσότητα 28 cm. Παρακάτω ας δημοσιοποιήσουμε η ιδιότητα διάμετρος νήματος είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή 1,6 mm / Μήκος: 9 m . Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας παρέχουμε πληροφορίες ότι η ποσότητα μπαταρία κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 2,0 Ah 18V Li-Ion . Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα συσχετίσουμε το χαρακτηριστικό διάρκεια φόρτισης ισούται σε τιμή ορισμένη 5 h.

BLACK & DECKER - STC1820PC
BLACK & DECKER – STC1820PC

Αφού μελετήσαμε τις προδιαγραφές θα αναφέρουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος ταχύτητα ευθείας κοπής κυμαίνεται σε 5.500 – 7.400 rpm. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού εργαλείου μπαταρίας να ενημερώσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος τηλεσκοπική απόσταση προσεγγίζει στον αριθμό 315 mm. ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά ας καταγράψουμε η ποσότητα βάρος προσεγγίζει στο στοιχείο 2,55 kg.

BOSCH ΚΗΠΟΣ – EasyGrassCut 12-230 Χλοοκοπτικό Μεσηνέζας

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού εργαλείου μπαταρίας θα πούμε πως η παράμετρος χρόνος φόρτισης μπαταρίας εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 45 Λεπτ.. Εναργώς να δείξουμε πως το μέγεθος διάμετρος κύκλου κοπής προσεγγίζει στην ποσότητα 23 cm. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού μπαταρίας να δημοσιοποιήσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος σύστημα κοπής κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη Durablade. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού που λειτουργεί με μπαταρία να καταμαρτυρήσουμε το τυπικό γνώρισμα βάρος εντοπίζεται σε 1,9 kg. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του θαμνοκοπτικου θα κοινοποιήσουμε ότι η παράμετρος τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah είναι ίσο στο στοιχείο 4.5 m/s². Πλην των άλλων θα εξακριβώσουμε η τίμηση ανασφάλεια K ισούται αριθμητικά στον αριθμό 1.5 m/s².

Eπιλεγμένα θαμνοκοπτικά μπαταρίας
Eπιλεγμένα θαμνοκοπτικά μπαταρίας

Ενδιαφέρον είναι να παραθέσουμε ότι το χαρακτηριστικό τιμή A της στάθμης θορύβου κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 77 dB(A). Παρομοίως να ενημερώσουμε πως το μέγεθος στάθμη ηχητικής ισχύοςλαμβάνει σε 86 dB(A). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού μπαταρίας ας μνημονεύουμε η ιδιότητα ανασφάλεια K προσεγγίζει στην ποσότητα 1,9 dB. Επίσης θα δηλώσουμε πως η ποσότητα χωρητικότητα της μπαταρίαςεντοπίζεται σε 2 Ah. Σαφώς θα καταμαρτυρήσουμε πως το τυπικό γνώρισμα τάση μπαταρίας είναι ίσο στην τιμή 12 V.

BOSCH ΚΗΠΟΣ – EasyHedgeCut 12-35 Θαμνοκοπτικό 12V

Μελετώντας τις προδιαγραφές θα εξακριβώσουμε πως το τυπικό γνώρισμα τάση μπαταρίας λαμβάνει στο μέγεθος 12 V. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του θαμνοκοπτικου ας παρατηρήσουμε η ιδιότητα χωρητικότητα τη μπαταρίας συμποσούται στο νούμερο 2,5 Ah. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού εργαλείου θα σημειώσουμε ότι η ιδιότητα χρόνος φόρτισης μπαταρίας προσεγγίζει στην ποσότητα 65 Λεπτ.. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού που λειτουργεί με μπαταρία να πούμε πως το τυπικό γνώρισμα μέγ. τ.μ. ανά φόρτιση μπαταρίας ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 110 τ.μ.. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού που λειτουργεί με μπαταρία θα θέσουμε υπόψη η ποσότητα μήκος μαχαιριών λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 350 mm.

Θαμνοκοπτικό 12V
Θαμνοκοπτικό 12V

Επιπροσθέτως ας διαδώσουμε ότι το χαρακτηριστικό ανοιγμα δοντιών ισούται στον αριθμό 15 mm. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του θαμνοκοπτικού θα εκθέσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίοπροσεγγίζει στο στοιχείο 2.400 min-1. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του θαμνοκοπτικου θα ενημερώσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος λαμβάνει στον αριθμό 1,9 kg. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα πληροφορήσουμε πως η ποσότητα τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah συμποσούται στην ποσότητα 2.5 m/s². Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού μπαταρίας ας ανακοινώσουμε πως η παράμετρος ανασφάλεια K εντοπίζεται στο στοιχείο 1.5 m/s².

BOSCH ΚΗΠΟΣ – UniversalGrassCut 18-260 Χορτοκοπτικό Μεσηνέζας

Επιπλέον θα ξεκαθαρίσουμε ότι η τίμηση χωρητικότητα της μπαταρίαςφτάνει στην ποσότητα 2 Ah. Πέραν των άλλων τιμών του θαμνοκοπτικού που λειτουργεί με μπαταρία ας ενημερώσουμε η ποσότητα τάση μπαταρίας φτάνει στο διακριτό μέγεθος 18 V. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα καταθέσουμε η παράμετρος χρόνος φόρτισης μπαταρίας κυμαίνεται στην τιμή 90 Λεπτ.. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να αναφέρουμε ότι η ιδιότητα διάμετρος κύκλου κοπής συμποσούται σε τιμή ορισμένη 26 cm. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού μπαταρίας ας εκθέσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα ρύθμισης του ύψους ισούται αριθμητικά στο νούμερο 80 – 115 cm.

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικουας συσχετίσουμε πως το χαρακτηριστικό σύστημα κοπής ισούται στην ποσότητα Durablade. Αντιστοίχως θα σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η ιδιότητα βάρος λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα 2,4 kg. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του θαμνοκοπτικου θα εκθέσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah εντοπίζεται σε 2.5 m/s². Αφετέρου να προβάλλουμε η παράμετρος ανασφάλεια K ισούται αριθμητικά στο νούμερο 1.5 m/s².

Χορτοκοπτικό Μεσηνέζας
Χορτοκοπτικό Μεσηνέζας

BLACK & DECKER – STC1840

Ταυτόχρονα να γνωστοποιήσουμε το χαρακτηριστικό τάση είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή 18 V. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού ας θέσουμε υπόψη ότι το χαρακτηριστικό χωρητικότητα Μπαταρίας είναι στην τιμή 4.0 Ah. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα διαδώσουμε η ιδιότητα τύπος μπαταρίας είναι σε τιμή ορισμένη Li-On. Μελετώντας τις προδιαγραφές του θαμνοκοπτικου να εκθέσουμε η ιδιότητα συμβατική Μπαταρία ανέρχεται σε Ναι. Ταυτόχρονα ας δείξουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα χρόνος φόρτισηςσυμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 2 ώρες.

BLACK & DECKER - STC1840
BLACK & DECKER – STC1840

Είναι σημαντικό ας θέσουμε υπόψη ότι το μέγεθος πλάτος κοπής φτάνει σε 30 25cm. Επίσης ας κοινοποιήσουμε η παράμετρος ρυθμιζόμενη δεύτερη λαβή είναι σε Ναι. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα παρουσιάσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα διάμετρος νήματος κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 1.6 mm. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού μπαταρίας θα ξεκαθαρίσουμε ότι η ιδιότητα ταχύτητα ευθείας κοπής ευρίσκεται στο ψηφίο 5500-7200 rpm. Από τη μελέτη του προϊόντος να προβάλλουμε πως το χαρακτηριστικό μήκος νήματος είναι στο μέγεθος 9 m.

Μηχανή Φινιρίσματος 18V Li-Ion 4.0Ah

Σημαντικό είναι θα τονίσουμε πως το χαρακτηριστικό βοηθητική λαβή συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος Ναι. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού που λειτουργεί με μπαταρία να φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα δυνατότητα κοπής άκρωνσυμποσούται στο στοιχείο Ναι. Παραπέρα να καταμαρτυρήσουμε πως η ποσότητα οδηγός ακρών εντοπίζεται στην ποσότητα Ναι-Τροχος. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα δημοσιοποιήσουμε ότι το χαρακτηριστικό τηλεσκοπική προέκτασηανέρχεται στο στοιχείο Ναι. Είναι σημαντικό θα παρέχουμε πληροφορίες η αναγραφόμενη παράμετρος τηλεσκοπική απόσταση φτάνει στην τιμή 315 mm.

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα δημοσιοποιήσουμε πως η ποσότητα ηχητική ενέργεια dB στάθμισης φτάνει σε Α 92 Α. Επίσης να κάνουμε ενημέρωση η παράμετρος ηχητική πίεση dB Στάθμισης Αευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα 76 Α. Επιπρόσθετα ας δημοσιοποιήσουμε το τυπικό γνώρισμα τάση μπαταρίας εντοπίζεται στον αριθμό 18 V. Παρακάτω θα προσθέσουμε ότι η ιδιότητα κραδασμός χειρόςευρίσκεται στο στοιχείο m/s2. Πέραν των άλλων τιμών του θαμνοκοπτικού εργαλείου ας κοινοποιήσουμε ότι το χαρακτηριστικό κραδασμός βραχίονα σταθμισμένος συγκλίνει στον αριθμό 9 m/s2. Από τη μελέτη του θαμνοκοπτικού που λειτουργεί με μπαταρία να κοινολογήσουμε πως το μέγεθος βάρος συγκλίνει στο μέγεθος 4.7 kg.

Θαμνοκοπτικά

Εκτός από τα παραπάνω οκτώ θαμνοκοπτικά μπαταρίας στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε κάθε τύπου θαμνοκοπτικά και Μηχανές Γκαζόν. Τα θαμνοκοπτικά χωρίζονται σε θαμνοκοπτικά ηλεκτρικά, θαμνοκοπτικά βενζίνης και θαμνοκοπτικά μπαταρίας. ήδη στο παρον άρθρο παρουσιάσαμε οκτώ άρθρα από τα εργαλεία μπαταρίας.  Για τα θαμνοκοπτικά θέλουμε να γνωρίζουμε αν είναι ενιαίου ή διαιρούμενου άξονα. Θέλουμε για κάθε θαμνοκοπτικό να ξέρουμε αν είναι πλάτης. Σε κάθε εργαλείο είναι σημαντικό το πλάτος κοπής και η διάμετρος του άξονα. Στις μηχανές γκαζόν μας ενδιαφέρει κυρίως η χωρητικότητα κάδου. Είναι σημαντικό ναγνωρίζουμε και αν μπορεί να γίνει αλλαγή ανάμεσα στην κοπή.  Άλλη μια παράμετρος είναι το αν κόβει χοτρολίπασμα(mulching).  Ποιά είναι η επιφάνεια και ύψος κοπής. Στα θαμνοκοπτικά μπαταρίας ηλεκτρικα βενζίνης μας ενδιαφέρει αντίστοιχα volt watt και hp. Εδώ θα μάθετε τα πάντα για τα θαμνοκοπτικά.

Φυλλάδιο Προσφορών Unimac Άνοιξη 2019

Φυλλάδιο Προσφορών Unimac Άνοιξη 2019

Στο κατάστημά μας θα βρείτε το ΝΕΟ φυλλάδιο Προσφορών της UNIMAC για την Άνοιξη του 2019 με καταπληκτικές προσφορές σε 100άδες ετοιμοπαράδοτα προϊόντα όπως αγροτικά εργαλεία, ηλεκτρικά εργαλεία και βιομηχανικά είδη.

Φυλλάδιο Προσφορών Unimac Άνοιξη 2019

Τα Προϊόντα του Φυλαδίου

Θαμνοκοπτικά βενζίνης κατάλληλα για το χωράφι των 2,0Hp και των 3,0Hp με κυβισμό 52cc και 62cc ενιαίου ή διαιρούμενου άξονα. Καθώς και θαμνοκοπτικό πλάτης για πιο ξεκούραστη εργασία. Ηλεκτρικά θαμνοκοπτικά για τον κήπο των 650w και 1400w. Και πολυμηχανήματα με κονταροπρίονο, εξάρτημα για θαμνοκοπτικό, προέκταση και ψαλίδι μπορντούρας για την μέγιστη δυνατή περιποίηση του κήπου.

Φυλλάδιο Προσφορών Unimac Άνοιξη 2019
Θαμνοκοπτικό
Φυλλάδιο Προσφορών Unimac Άνοιξη 2019
Πολυμηχάνημα 4in1

Αλυσοπρίονα βενζίνης ή ηλεκτρικά για το κόψιμο ξύλων/μετάλλου στο χωράφι ή στον κήπο αντίστοιχα με μήκος λάμα 25cm,45cm ή 50cm. Επιπλέον κονταροπρίονα για να κόψετε και τα  πιο δυσπρόσιτα σημεία.

Φυλλάδιο Προσφορών Unimac Άνοιξη 2019
Αλυσοπρίονο

Φυσητήρες/Αναρροφητήρες για τον καθαρισμό του χωραφιού ή του κήπου από σκόνες και φύλλα. Και κλαδοτεμαχιστές για να γλιτώσετε και από τα περιττά κλαδιά που έχουν μαζευτεί. Μηχανές γκαζόν ρυθμιζόμενης κοπής και κάδο μεγάλης χωρητικότητας. Με δυνατότητα κοπής σε χορτολίπασμα και εύκολη εξαγωγή και εναποθέτηση του κάδου ακόμα και ανάμεσα στη διαδρομή της κοπής.

Φυλλάδιο Προσφορών Unimac Άνοιξη 2019
Φυσητήρας
Φυλλάδιο Προσφορών Unimac Άνοιξη 2019
Μηχανή Γκαζόν

Ψεκαστικά και ψεκαστήρες μπαταρίας, και βενζινοκίνητα. Με χωρητικότητα που κυμαίνεται απο 1 lt εώς 50 lt. Και διαστάσεις από χειρός, πλάτης μέχρι και ολόκληρο ψεκαστικό συγκρότημα για να διαλέξετε ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Φυλλάδιο Προσφορών Unimac Άνοιξη 2019
Ψεκαστήρας

Τριβέλες(Γεωτρύπανα) και αρίδες για το άνοιγμα τρυπών για κατασκευή φράκτη ή τοποθέτηση πασσάλων. Σκαπτικά βενζίνης ή πετρελαίου με 3 ταχύτητες (2 εμπρός 1 πίσω) πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι και μετάδοση κίνησης με κορώνα – πηνίο ή σασμάν.

Φυλλάδιο Προσφορών Unimac Άνοιξη 2019
Τριβέλα
Φυλλάδιο Προσφορών Unimac Άνοιξη 2019
Μοτοσκαπτικό

Πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης κρύου ή ζεστού νερού από πίεση 120bar έως 250bar. Αντλίες διαφόρων ειδών όπως φυγόκεντρες, περιφερειακές, αυτόματης αναρρόφησης, υποβρύχιες καθώς και αντλίες για πηγάδι.

Φυλλάδιο Προσφορών Unimac Άνοιξη 2019
Πλυστικό Υψηλής Πίεσης

Ηλεκτρογεννήτριες βενζίνης ή πετρελαίου για περιοχές χωρίς ρεύμα ή για εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας σε περίπτωση διακοπής. Αεροσυμπιεστές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα απλό ξεσκόνισμα, αλλά και για να κινήσεις εργαλεία και μηχανισμούς . Διάφορα εργαλεία αέρος (αερόκλειδα, καρφωτικά, πιστόλια βαφής, αεροτροχοί, σεγες, τριβεία, δραπανοκατσάβιδα κλπ) για να τα συνδυάσετε με τους αεροσυμπιεστές και να κάνετε τον συνδυασμό που θα σας κάνει πιο αποτελεσματικούς στην εργασία σας.

Φυλλάδιο Προσφορών Unimac Άνοιξη 2019
Ηλεκτρογεννήτρια
Φυλλάδιο Προσφορών Unimac Άνοιξη 2019
Αεροσυμπιεστής

Υπάρχουν εργαλεία μπαταρίας διαφόρων ειδών όπως κατσαβίδια, μπουλονόκλειδα, δραπανοκατσάβιδα, γωνιακοί τροχοί, σέγες μέχρι και φακούς. όπου οι μπαταρίες τους είναι κοινές δηλαδή ταιριάζει η μπαταρία του ενός στο άλλο γιαυτό υπάρχουν τα ίδια εργαλεία και σε solo (χωρίς μπαταρία και φορτιστή). Η τάση των εργαλείων μπαταρίας κυμαίνεται από 7,2V έως 18V.Τέλος στα μπαταρίας θα βρείτε μετρητές αποστάσεων laser περιοχής έως 60m και ακρίβεια ±2mm. Μερικά περιέχουν λειτουργία πυθαγορείου θεωρήματος.

Φυλλάδιο Προσφορών Unimac Άνοιξη 2019
Set Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο + Παλμικό Κατσαβίδι

Τα ηλεκτρικά εργαλεία έχουν ακόμα μεγαλύτερη γκάμα από τα μπαταρίας και περιλαμβάνει εργαλεία για κάθε επαγγελματία από υδραυλικό, ηλεκτρολόγο μέχρι ελαιοχρωματιστή και οικοδόμο.

Φυλλάδιο Προσφορών Unimac Άνοιξη 2019
Πνευματικό Πιστολέτο

Ηλεκτροσυγκολλήσεις οι οποίες χωρίζονται σε ηλεκτροδίου, σύρματος με αέριο ή χωρίς, tig, plasma κοπής, μετάλλων και ηλεκτροπόντες. Με τις ανάλογες ηλεκτρονικές μάσκας για να συνδυάσετε. Μπορούν να εξυπηρετήσουν από απλό ερασιτέχνη μέχρι και τον επαγγελματία συγκολλητή.

Φυλλάδιο Προσφορών Unimac Άνοιξη 2019
Ηλεκτροκόλληση Inverter

Η γκάμα των προϊόντων συνεχίζεται με τα σιδεροπρίονα ταινίας από ερασιτεχνικά μονοφασικού ρεύματος μέχρι και τριφασικά επαγγελματικής χρήσης.  Καθώς επίσης υπάρχουν και μηχανουργικοί τόρνοι επαγγελματικής χρήσης και πληθώρα από μέγγενες και δίδυμους τροχούς ανάλογα με την χρήση. Πολύ κινήσιμα προίοντα είναι και τα κολονάτα δράπανα που χωρίζονται σε πάγκου και δαπέδου που προορίζονται για ερασιτεχνική ή πιο βαριά επαγγελματική χρήση.

Φυλλάδιο Προσφορών Unimac Άνοιξη 2019
Δισκοπρίονο Σιδήρου

Οι υδραυλικοί θα βρουν βιδολόγους ηλεκτρικούς διαφόρων τύπων από φορητούς 2inch μέχρι και βαρέως τύπου 4inch. καθώς και υδραυλικούς κουρμπαδόρους 2 και 3 Inch.

Φυλλάδιο Προσφορών Unimac Άνοιξη 2019
Υδραυλικός Κουρμπαδόρος

Στο ξυλουργικό κομμάτι θα βρούμε φαλτσοπρίονα και παγκοπρίονα σε διάφορους τύπους και μεγέθη. όπως και σέγες πάγκου-πριονοκορδέλες είτε για λεπτομερείς δουλειές(μοντελισμός) είτε για πιο χοντρά κοψίματα. Συνεχίζουμε με τους ξυλότορνους τα τριβεία ταινίας και τις πλάνες-ξεχονδριστήρες τα οποία και τα 3 κοστολογικά είναι αρκετά προσιτά.

Φυλλάδιο Προσφορών Unimac Άνοιξη 2019
Κορδέλα Ξύλου

Στο κομμάτι της οικοδομής θα βρούμε υδραυλικές μπετονιέρες διαφόρων λίτρων (120-200lt), συμπιεστές εδάφους και κόφτες δομικών υλικών. Η γκάμα περιλαμβάνει ακόμα ηλεκτρικά παλάγκα ανύψωσης από 125kg έως 1ton. και συμπαραδίδονται και τα ανάλογα εξαρτήματα. Ακόμα έχει παλάγκα αλυσίδας είτε χειρός είτε ηλεκτρικά. Συνεχίζουμε με τους κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικούς οι οποίοι έχουν γίνει ανάρπαστοι για το λόγο οτι οι τιμές αγοράς είναι αισθητά πιο χαμηλές από τον ανταγωνισμό.

Φυλλάδιο Προσφορών Unimac Άνοιξη 2019
Μπετονιέρα
Φυλλάδιο Προσφορών Unimac Άνοιξη 2019
Κόφτης Πλακιδίων

Στους πάγκους εργασίας υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη καθώς υπάρχει μια μεγάλη γκάμα από εξαρτήματα-αναλώσιμα που μπορούν να τοποθετηθούν πάνω. Υπάρχουν επίσης εργαλειοφορείς επαγγελματικοί τροχήλατοι και φορητές εργαλειοθήκες.

Φυλλάδιο Προσφορών Unimac Άνοιξη 2019
Πάγκος Εργασίας

Στα μηχανήματα συνεργείου βρίσκουμε υδραυλικές πρέσσες πάγκου ή δαπέδου, γερανάκια υδραυλικά, stand κινητήρων, σασμανόγρυλους, ανυψωτικά μηχανής, καροτσόγρυλους, τρίποδα, συλλέκτες λαδιού, γρασσαδόρους, βαλβολινιέρα, πλυντήρια εξαρτημάτων καθώς και πολλούς τύπους σε φορτιστές μπαταριών με φόρτιση απο 6Ah έως 30Ah καθώς και εκκινητές-φορτιστές μπαταριών και powerbank.

Φυλλάδιο Προσφορών Unimac Άνοιξη 2019
Καροτσόγρυλλος

Οι ηλεκτρικές σκούπες της εταιρείας χωρίζονται σε στάχτης, αναρρόφησης υγρών/στερεών με ενσωματομένη πρίζα ή χωρίς αλλά και σκούπες πιο επαγγελματικού τύπου που χρησιμοποιούνται κυρίως για αναρρόφηση λεπτής σκόνης αλλά και σκούπες για πλυντήριο αυτοκινήτων.

Φυλλάδιο Προσφορών Unimac Άνοιξη 2019
Ηλεκτρική Σκούπα

Οι σκάλες χωρίζονται σε σκαλοσκαμπό σε σκάλες αλουμινίου οικιακές σε διπλές και τριπλές επεκτεινόμενες πολυμορφικές και πτυσσόμενες τηλεσκοπικές. Υπάρχουν μεταλλικές ραφιέρες τύπου dexion που το μέγιστο φορτίο ξεκινάει από τα 40kg ανά ράφι και φτάνει τα 200kg ανά ράφι. Θα βρείτε επίσης μέσα ατομικής προστασίας όπως ρούχα εργασίας, γιλέκα, γάντια εργασίας και παπούτσια ασφαλείας με προστασία ή χωρίς.

Φυλλάδιο Προσφορών Unimac Άνοιξη 2019
Σκάλα Αλουμινίου Τριπλή Επεκτεινόμενη

Τέλος στα είδη σπιτιού μπορείτε να βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες πλαστικές και πλαστικά μπαούλα. Οι ψησταριές υγραερίου είναι απο τα πολύ κινήσιμα προϊόντα της εταιρείας και ξεκινάνε από 2 εστίες και φτάνουν μέχρι 4 εστίες.

Φυλλάδιο Προσφορών Unimac Άνοιξη 2019
Ψησταριά (BBQ) Υγραερίου 3 Εστιών

 

Εργαλεία για έναν τέλειο κήπο

Εργαλεία για έναν τέλειο κήπο θα δούμε σε αυτό το άρθρο. Τα εργαλεία που είναι περισσότερο απαραίτητα για να περιποιηθείτε τον κήπο σας είναι τα χλοοκοπτικά,τα θαμνοκοπτικά, οι μηχανές φινιρίσματος και οι φυσητήρες. Όλες οι μεγάλες εταιρείες όπως η Bosch, η Black & Decker και άλλες διαθέτουν μία μεγάλη γκάμα προϊόντων για αυτές τις κατηγορίες εργαλείων κήπου με τα απαραίτητα εξαρτήματα και την ανάλογη εγγύηση για μεγάλη διάρκεια ζωής των προϊόντων τους.

Εργαλεία κήπου

Η εποχή που διανύουμε είναι η καλύτερη περίοδος για να φροντίσετε τον κήπο σας. Εδώ θα επιλέξουμε τα κατάλληλα εργαλεία κήπου. Το καλοκαιράκι άλλωστε όλοι μας είμαστε πιο χαλαροί. Και ο κήπος μας είναι ο κατάλληλος χώρος για να μας δώσει την ηρεμία που χρειαζόμαστε ή τη δροσιά που αναζητούμε στις ζεστές καλοκαιρινές νύχτες. Πολλές φορές όμως εξαιτίας των πολλών υποχρεώσεων μας αλλά και της έλλειψης  αγροτικών εργαλείων το γκαζόν είναι ακούρευτο. Επίσης αν δεν χρησιμοποιήσουμε τα κατάλληλα εργαλεία κήπου τότε χόρτα ξεφυτρώνουν ανάμεσα στα παρτέρια και στους θάμνους. Τα φύλλα από τα δέντρα δίνουν μία άσχημη εικόνα για τον κήπο μας αν δεν έχουμε  γεωργικά εργαλεία. Ακριβώς για αυτό το λόγο χρειαζόμαστε τα κατάλληλα εργαλεία κήπου για να τον περιποιηθούμε και να τον φροντίσουμε. Αν θέλετε να έχετε ένα τέλεια κομμένο γρασίδι με περιποιημένες τριμαρισμένες άκρες τότε δείτε εργαλεία κήπου που σας προτείνουμε. Για τον κήπο εργαλεία κατάλληλα για θάμνους και παρτέρια χωρίς προβλήματα. Τότε αυτό που χρειάζεστε είναι τα κατάλληλα ηλεκτρικά εργαλεία κήπου που θα κάνουν πιο εύκολη και προπαντός πιο ξεκούραστη τη δουλειά σας. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα διαθέτουμε όλα τα εργαλεία κήπου που χρειάζεστε.

εργαλεία κήπου
εργαλεία κήπου

Εργαλεια dremel

Εδώ ενημερθωθείτε για προσφορές dremel σε ιδανική τιμή. Εάν επιδιώκετε dremel εργαλεία πιστέψτε μας οτι εντοπίσατε το σωστό site. Αναζητούμε δοκίμια για προσφορές dremel. Προσπαθήστε ελεύθερα να αποκτήσετε γνώσεις για προσφορες dremel. Εξειδικευόμαστε σε εργαλεια dremel. Η πληροφόρηση όσων μας προτιμάνε για την ενημέρωσή τους σε προσφορές dremel συνιστά ακρογωνιαίο λίθο της εταιρείας μας. προσφορες dremel παρά την αβέβαιη οικονομία της χώρας μας. Μας ρωτάτε για προσφορές dremel. Αναζητούμε δοκίμια για προσφορές dremel. Η πληροφόρηση όσων μας προτιμάνε για την ενημέρωσή τους σε προσφορές dremel συνιστά ακρογωνιαίο λίθο της εταιρείας μας. Μην παραμελήσετε γνώσεις που αφορούν εργαλεια dremel κλικάροντας στη σελίδα εργαλεια dremel.

Χλοοκοπτικά

Αν θέλετε να περιποιηθείτε το γκαζόν του κήπου σας τότε χρειάζεστε απαραίτητα ένα χλοοκοπτικό μηχάνημα. Σε εμάς είναι διαθέσιμη η καλύτερη επιλογή για όσους ψάχνουν τη βέλτιστη λύση σε χλοοκοπτικο βενζινης τιμες. Στην αγορά σήμερα κυκλοφορούν πολλοί τύποι χλοοκοπτικό μηχάνηματων. Υπάρχουν χλοοκοπτικά μηχανήματα που είναι χειροκίνητα, υπάρχουν ηλεκτρικά χλοοκοπτικά, όπως επίσης και βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα χλοοκοπτικά μηχανήματα. Αν αναρωτιέστε ήδη ποιο είναι το κατάλληλο χλοοκοπτικό για εσάς τότε η απάντηση δεν είναι τόσο δύσκολη όσο φαντάζεστε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να αναρωτηθείτε εσείς είναι πόση έκταση έχει το γκαζόν που θέλετε να κουρέψετε. Στην κατηγορία με το χλοοκοπτικό περιλαμβάνονται χλοοκοπτικα βενζινης και το χορτοκοπτικό μεσινέζας. Διαθέτουμε χλοοκοπτικα κάθε τύπου όπως για παράδειγμα χλοοκοπτικα ηλεκτρικα, χλοοκοπτικο βενζινης, χλοοκοπτικες μηχανες γκαζον, χορτοκοπτικα για γκαζον και χλοοκοπτικες μηχανες. Εάν ενδιαφέρεστε για χλοοκοπτικα τιμες και ηλεκτρικα χλοοκοπτικα τότε πατήστε στην κατηγορία με τα χλοοκοπτικά.

χλοοκοπτικά
χλοοκοπτικά

Εργαλεια dewalt

Στην ιστοσελίδα μας βρείτε εργαλεια dewalt στην καλύτερη επίδοση. Όσοι ψάχνετε dewalt προσφορες να ξέρετε ότι ανακαλύψατε το σωστό δρόμο. Συνιστούμε ειδήσεις όσον αφορά εργαλεια dewalt. Προσπαθήστε σε χαλαρό ρυθμό να αποκτήσετε γνώσεις όσον αφορά προσφορές dewalt. Σας οδηγούμε στην κορυφή όσον αφορά dewalt εργαλεία. Ο διαφωτισμός των συνεργατών μας σε εργαλεια dewalt αποτελεί θεμελιώδες κομμάτι για το δικό μας μαρκετιγκ. εργαλεία dewalt με τον ασφαλέστερο τρόπο. Κάθε πρόβλημα που αφορά dewalt εργαλεια. Συνιστούμε ειδήσεις όσον αφορά εργαλεια dewalt. Ο διαφωτισμός των συνεργατών μας σε εργαλεια dewalt αποτελεί θεμελιώδες κομμάτι για το δικό μας μαρκετιγκ. Βρείτε περισσότερα για εργαλεια dewalt κλικάροντας στο επίσημο site εργαλεία dewalt.

εργαλεία dewalt
εργαλεία dewalt

Χειροκίνητο χλοοκοπτικό μηχάνημα

Αν θέλετε να κουρέψετε το γκαζόν του σπιτιού σας που είναι πολύ μικρής έκτασης, τότε ίσως είναι αρκετό για εσάς ένα χειροκίνητο χλοοκοπτικό μηχάνημα. Όπως μαρτυράει και το όνομα το χειροκίνητο χλοοκοπτικό μηχάνημα δεν χρησιμοποιεί κάποιου είδους ενέργεια, δηλαδή ηλεκτρική, βενζίνη ή πετρέλαιο. Το εργαλείο αυτό κινείται χάρη στη δική σας ώθηση και είναι κατάλληλο για γκαζόν μικρής έκτασης. Είναι πολύ καλό επίσης και χρήσιμο, όταν υπάρχουν αντικείμενα στο γκαζόν, γιατί με αυτό το εργαλείο μπορείτε να κινηθείτε ανάμεσα και γύρω από αυτά με μεγάλη ευκολία.

Εργαλεια black & decker

Στην εταιρεία μας ενημερθωθείτε για black and decker εργαλεία σε μοναδική τεχνογνωσία. Όσοι αναζητάτε εργαλεία black and decker τότε έχετε μπροστά σας το στόχο. Συνιστούμε ειδήσεις πάνω σε εργαλεία black and decker. Μη φοβηθείτε ελεύθερα να εμβαθύνετε σε black and decker εργαλεια. Αγγίζουμε την τελειότητα σε black and decker εργαλεία. Η ενημέρωση των επισκεπτών μας σε εργαλεία black and decker θέλουμε να είναι θεμελιώδες κομμάτι της πολιτικής μας. black and decker εργαλεια στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά. Ότι απορία έχετε για black & decker εργαλεια. Συνιστούμε ειδήσεις πάνω σε εργαλεία black and decker. Η ενημέρωση των επισκεπτών μας σε εργαλεία black and decker θέλουμε να είναι θεμελιώδες κομμάτι της πολιτικής μας. Ενημερωθείτε πληροφορίες για εργαλεια black & decker κλικάροντας στον ακόλουθο σύνδεσμο black and decker εργαλεια.

Εργαλεια black & decker
Εργαλεια black & decker

Χειροκίνητα χλοοκοπτικά

Στο χειροκίνητο χλοοκοπτικό μηχάνημα υπάρχει ένας κύλινδρος πάνω στον οποίο είναι τοποθετημένες οι λεπίδες που κόβουν το γκαζόν. Έτσι μπορείτε να πετύχετε ένα ακριβές και πολύ ομοιόμορφο κούρεμα στο γρασίδι σας. Αυτού του είδους τα εργαλεία δεν καταλαμβάνουν πολύ χώρο και έτσι είναι πολύ εύκολο να τα αποθηκεύσετε στην αποθήκη του σπιτιού σας και να τα ξαναχρησιμοποιήσετε όποτε τα χρειαστείτε ξανά. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι αυτή η περίοδος, από τον Απρίλιο μέχρι και το φθινόπωρο, είναι η εποχή που πρέπει να περιποιείστε το γκαζόν σας μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον, για να το διατηρείτε σε τέλεια κατάσταση και προπαντός υγιές.

Stanley εργαλεια

Στο κατάστημά μας μάθετε για stanley εργαλεια στην εξαιρετικότερη τιμή. Εσείς που ενδιαφέρεστε για stanley εργαλεία είστε τυχεροί διότι έχετε μπροστά σας το κατάλληλο site. βρίσκουμε δοκίμια σχετικά με προσφορες stanley. Προσπαθήστε χαλαρά να αποκτήσετε γνώσεις πάνω σε προσφορές stanley. Αποτελούμε αυθεντία σε προσφορες stanley. Η ενημέρωση των πελατών μας σε προσφορες stanley επιδιώκουμε να είναι αναπόσπαστο κομμάτι στην ομάδα εργασίας μας. προσφορες stanley για αυτούς που επιμένουν στο καλύτερο. Ξεχάστε οτιδήποτε άλλο ακούσατε σχετικά με εργαλεια stanley. βρίσκουμε δοκίμια σχετικά με προσφορες stanley. Η ενημέρωση των πελατών μας σε προσφορες stanley επιδιώκουμε να είναι αναπόσπαστο κομμάτι στην ομάδα εργασίας μας. Μην ξεχάσετε περισσότερα που αφορούν stanley εργαλεια πατώντας εδώ εργαλεια stanley.

εργαλεια stanley
εργαλεια stanley

Ηλεκτρικό χλοοκοπτικό μηχάνημα

Στην κατηγορία των ηλεκτρικών χλοοκοπτικών μηχανημάτων μπορούμε να πούμε ότι η τεχνολογία κυριολεκτικά έχει ξεφύγει! Τα ηλεκτρικά χλοοκοπτικά μηχανήματα είναι κατάλληλα για μικρής, αλλά και μεσαίας έκτασης γκαζόν. Λειτουργούν χάρη στο ρεύμα που παίρνουν από μία πρίζα οπότε όπως καταλαβαίνετε έχουν και τον περιορισμό του καλωδίου. Είναι μηχανήματα που έχουν αρκετά μεγάλη δύναμη για να κουρέψετε με ακρίβεια και με άνεση το γκαζόν ακόμη και σε μία αρκετά μεγάλη επιφάνεια.

Ηλεκτρικά εργαλεία

Με τα ηλεκτρικά εργαλεία η περιποίηση του γκαζόν είναι πολύ εύκολη, γίνεται παιχνίδι. Όπως είπαμε όμως και προηγουμένως τα ηλεκτρικά εργαλεία έχουν το μειονέκτημά του καλωδίου. Δεν μπορείτε να φτάσετε πολύ μακριά από την πρίζα και αν μάλιστα λάβετε υπόψη ότι οι τελευταίες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν στα ηλεκτρικά εργαλεία να τοποθετείται καλώδιο μικρότερου μήκους από ότι παλιότερα, τότε σίγουρα θα χρειαστείτε μία επέκταση καλωδίου, αν θέλετε να φτάσετε σε πιο απομακρυσμένα μέρη. Από την άλλη τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι πλήρως αθόρυβα και έτσι δεν ενοχλείτε τους γείτονες αλλά ούτε και τους οικείους σας. Αυτό αποτελεί πολύ ισχυρό παράγοντα επιλογής ηλεκτρικού εργαλείου.

Ηλεκτρικά χλοοκοπτικά μηχανήματα

Σαφώς με τα ηλεκτρικά χλοοκοπτικά μηχανήματα εκπέμπετε και λιγότερους ρύπους σε σχέση με τα βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα μηχανήματα. Σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να πούμε ότι πολύ σημαντικό είναι να επιλέξετε κάποιο χλοοκοπτικό το οποίο διαθέτει κάποιο δοχείου ή σακούλα για την περισυλλογή των υπολειμμάτων του γκαζόν που κουρεύετε. Κι αυτό γιατί πολλές φορές είναι πολύ κουραστικό και χρονοβόρο να μαζέψουμε τα υπολείμματα από το κουρεμένο γκαζόν.

Εργαλεία Bosch

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε κάποια αξιόλογα εργαλεία Bosch. Διότι σε αυτή την κατηγορία χλοοκοπτικών μηχανημάτων υπάρχουν εταιρείες όπως για παράδειγμα η Bosch οι οποίες διαθέτουν στην αγορά ασύρματα ή ρομποτικά χλοοκοπτικά μηχανήματα. Πρόκειται για κάποια από τα τελειότερα εργαλεία Bosch. Εσείς δηλαδή μπορείτε να κάθεστε άνετα στην καρέκλα του κήπου σας και το εργαλείο Bosch εργάζεται. Δηλαδή μπορείτε να χειρίζεστε ασύρματα το Bosch χλοοκοπτικό που κόβει μόνο του το γκαζόν! Πρόκειται συνήθως για πιο ακριβά μοντέλα ηλεκτρικών χλοοκοπτικών εργαλείων. Αλλά σίγουρα αξίζει τον κόπο να ρίξετε μία ματιά σε αυτά τα τόσο τέλεια εργαλεία bosch.

εργαλεία bosch
εργαλεία bosch

Πετρελαιοκίνητα ή βενζινοκίνητα χλοοκοπτικά μηχανήματα

Όταν το γκαζόν που θέλετε να περιποιηθείτε ή ο κήπος σας έχει μεγάλη έκταση τότε τα χειροκίνητα ή τα ηλεκτρικά χλοοκοπτικά μηχανήματα δεν μπορούν σίγουρα να καλύψουν τις απαιτήσεις σας. Χρειάζεστε ένα χλοοκοπτικό μηχάνημα που έχει μεγάλη αυτονομία και μπορεί να κινείται μακριά, σε μεγάλες αποστάσεις, χωρίς τον περιορισμό του καλωδίου. σε αυτή την περίπτωση καταλληλότερα είναι τα χλοοκοπτικά που χρησιμοποιούν βενζίνη ή πετρέλαιο. Αυτά είναι ηλεκτρικά μηχανήματα πολύ μεγάλης ισχύος που μπορούν άνετα να κόψουν χόρτα και γκαζόν ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα σημεία. Είναι σίγουρα μεγαλύτερα εργαλεία, κάτι που κάνει την αποθήκευση τους πιο δύσκολη σε μία μικρή αποθήκη και λιγότερο φιλικά προς το περιβάλλον, εξαιτίας των ρύπων που εκπέμπονται. Απευθύνεται περισσότερο σε επαγγελματίες, ενώ στην αγορά υπάρχουν λύσεις ακόμη και για πολύ μεγάλες εκτάσεις.

Γεννήτριες

Όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα ηλεκτρικά εργαλεία μακριά από την πρίζα τότε χρησιμοποιούμε γεννήτριες. Υπάρχουν πολλών ειδών γεννήτριες. Υπάρχουν γεννήτριες πετρελαίου και γεννήτριες βενζίνης. Το καθε εργαλείο έχει τα πλεονεκτήματα του. εάν για παράδειγμα θέλουμε να δουλεύουμε στο ύπαιθρο για πολλές ώρες τότε η γεννήτρια πετρελαίου αποτελεί την καλύτερη επιλογή. πριν επιλέξουμε γεννήτρια Καλό είναι να ξέρουμε το σκοπό που θα χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα Μπορείτε να βρείτε τη γεννήτρια που σας ταιριάζει.

Γεννήτριες
Γεννήτριες

Αλυσοπρίονα

Τα αλυσοπρίονα είναι μία άλλη κατηγορία με εξαιρετικά χρήσιμα ηλεκτρικά εργαλεία. Βέβαια δεν είναι μόνο ηλεκτρικά αλυσοπρίονα. Υπάρχουν και αλυσοπρίονα βενζίνης όπως και αλυσοπρίονα πετρελαίου. στις αγροτικές εργασίες είναι πολύ χρήσιμο να έχω ένα αλυσοπρίονο για να κόβουμε τα κλαδιά των δέντρων. Όμως τα αλυσοπρίονα είναι πολύ χρήσιμα και στις ανακαινίσεις σπιτιών. Στη συνέχεια εξετάσεις με κάποιες από τις χρήσεις του αλυσοπρίονου.

Αλυσοπρίονα
Αλυσοπρίονα

Ανακαίνιση σπιτιού

Τα αλυσοπρίονα χρησιμοποιούνται πολύ συχνά σε ανακαινίσεις σπιτιών. Για παράδειγμα Όταν θέλουμε να κόψουμε παλιές ξύλινες κατασκευές τότε το αλυσοπρίονο αποτελεί το ενδεδειγμένο εργαλείο. Αυτού του είδους οι εργασίες είναι πολύ συχνές σε μία ανακαίνιση σπιτιού. γενικότερα όταν έχουμε να κάνουμε με εργασίες ανακαίνισης τότε η αποξήλωση αποτελεί κομβικό κομμάτι για να διώξουμε το παλιό και να βάλουμε το καινούργιο. Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε σε θέματα ανακαίνισης σπιτιού.

Κουφώματα αλουμινίου και ηλεκτρικά εργαλεία

Ας δούμε τώρα ειδικότερα τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα αλυσοπρίονα και τα ηλεκτρικά εργαλεία όταν ασχολούμαστε με κουφώματα αλουμινίου. όπως Αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι πολύτιμα Όταν θέλουμε να από ξηλώσουμε τα παλιά κουφώματα για να τοποθετήσουμε τα καινούργια κουφώματα αλουμινίου. το ηλεκτρικό εργαλείο μας δίνει όλη τη δύναμη που απαιτείται για αυτή την αποξήλωση πριν βάλουμε τα κουφώματα από αλουμίνιο που επέλεξε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Στην συνέχεια σας έχουμε πρόταση που αφορά αλουμινια, συστηματα αλουμινιου, πορτες αλουμινιου και παραθυρα αλουμινιου Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε στην εξειδικευμένη ιστοσελίδα που ασχολείται αποκλειστικά με κουφώματα από αλουμίνιο.

Συνθετικά κουφώματα

τα συνθετικά κουφώματα δεν έχουν τίποτα πλέον να ζηλέψουν από τα νησιά κουφώματα αλουμινίου. η τεχνολογία έχει προχωρήσει αρκετά και είναι στο σημείο που να εγγυάται την απόλυτη επίδοση των κουφωμάτων από πλαστικό ή αλλιώς των λεγόμενων συνθετικών κουφωμάτων. Όταν μιλάμε για πλαστικά κουφώματα ουσιαστικά εννοούμε τα συνθετικά κουφώματα. Κάποιοι στην αγορά τα αποκαλούν και μένα άλλο όνομα και τα ονομάζουν κουφώματα PVC. Η λέξη Αυτή είναι συνώνυμη με τη λέξη πλαστικό. Όσοι γνωρίζουν από την τεχνολογία των κουφωμάτων ξέρουν ότι πλαστικά κουφώματα και κουφώματα PVC είναι το ίδιο πράγμα. Για να είστε ανταγωνιστικοί σε pvc κουφωματα τιμες σε όσους θέλουν κουφωματα pvc αθηνα, πλαστικα κουφωματα, παντζουρια pvc τιμες και κουφωματα συνθετικα τότε απαιτούνται εξειδικευμένα μηχανήματα. Εάν θέλετε να έχετε έγκυρη ενημέρωση πάνω στον τομέα των συνθετικών κουφωμάτων τότε δεν έχετε παρά να ενημερωθείτε από τους ειδικούς στα κουφώματα PVC.

Ηλεκτρικά εργαλεία σε μονώσεις

όταν πρόκειται να γίνει μία εργασία που αφορά μονώσεις τότε τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι πολύτιμα. Ειδικότερα δε όταν έχουμε να κάνουμε με μονώσεις ταρατσών είναι σχεδόν ανέφικτο να ολοκληρώσουμε την εργασία μας χωρίς να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρικά εργαλεία για τις εργασίες μονώσεων. Οι μονώσεις απαιτούν μεγάλη ισχύ από τα εργαλεία. Για αυτό ενδείκνυται να χρησιμοποιούμε ηλεκτρικά εργαλεία όταν έχουμε να ολοκληρώσουμε μία μόνωση ταράτσας. Για να ενημερωθείτε καλύτερα σε οτιδήποτε αφορά μονώσεις, θερμοπροσόψεις, μονώσεις ταρατσών αλλά και κάθε εργασία μονώσεων τότε δεν έχετε παρά να επισκεφθείτε τον ιστότοπο των ειδικών στη μόνωση.

Τρίψιμο μωσαϊκού

Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επίσης πολύτιμα για το τρίψιμο μωσαϊκού. Η ισχύς των ηλεκτρικών εργαλείων είναι εξαιρετικά χρήσιμη για το τρίψιμο μωσαϊκού αλλά και για άλλες εργασίες που αφορούν  γυάλισμα μωσαικού, κρυσταλλοποίηση μωσαικών ή στοκάρισμα μωσαικού. Για να καταφέρουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε γυάλισμα μωσαικών τιμές τότε ενδείκνυται να επιλέξουμε τα κατάλληλα ηλεκτρικά εργαλεία. Το γυάλισμα μωσαικών και το τρίψιμο μωσαικού είναι εργασίες ανακαίνισης που απαιτούν εξειδικευμένα εργαλεία. Εδώ μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις τεχνικές που αφορούν κρυσταλλοποίηση και γυάλισμα μωσαικού.

Αδιάβροχοποίηση μαρμάρου

Στο site μας μάθετε για επισκευή μαρμάρων σε εκπληκτική επίδοση. Εσείς που ψάχνετε στοκάρισμα μαρμάρου να είστε σίγουροι οτι έχετε μπροστά σας το αποτέλεσμα. βρίσκουμε ειδήσεις που αφορούν επισκευή μαρμάρων. Μη φοβηθείτε χωρίς επιφυλάξεις να γνωρίσετε όσον αφορά τρίψιμο μαρμάρων. Αγγίζουμε την τελειότητα σε αδιάβροχοποίηση μαρμάρων. Η πληροφόρηση των φίλων μας σε επισκευή μαρμάρων συνιστά σημείο αιχμής για το δικό μας μαρκετιγκ. τρίψιμο μαρμάρου από τους επαγγελματίες. Ότι απορία έχετε για κρυσταλλοποίηση μαρμάρων. βρίσκουμε ειδήσεις που αφορούν επισκευή μαρμάρων. Η πληροφόρηση των φίλων μας σε επισκευή μαρμάρων συνιστά σημείο αιχμής για το δικό μας μαρκετιγκ. Ανακαλύψτε γνώσεις όσον αφορά αδιάβροχοποίηση μαρμάρου κάνοντας κλικ στη σελίδα τρίψιμο μαρμάρου.

Χρήσιμες συμβουλές για την επιλογή εργαλείου

Όταν θέλετε να επιλέξετε ένα χλοοκοπτικό υπάρχουν τρία στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά, εκτός των άλλων που είπαμε νωρίτερα. Πρώτα πρώτα είναι η ισχύς που μπορεί να αναπτύξει ένα χλοοκοπτικό μηχάνημα. Στην αγορά κυκλοφορούν ηλεκτρικά χλοοκοπτικά που μπορούν να αναπτύξουν ισχύει 500 watt έως 1. 300 watt, ενώ πρέπει να ξέρουμε ότι τα βενζινοκίνητα και τα πετρελαιοκίνητα χλοοκοπτικά μπορούν να αναπτύξουν πολύ μεγαλύτερη ισχύ. Ένα άλλο σημείο που θα πρέπει να προσέξουμε όταν χρειαστεί να επιλέξουμε χλοοκοπτικό είναι και το μέγιστο πλάτος κουρέματος γκαζόν που μπορούμε να πετύχουμε.

Επιλέξτε τα κατάλληλα εργαλεία

Υπάρχουν χλοοκοπτικά εργαλεία που μπορούν να κουρέψουν γκαζόν μέχρι 30 εκατοστά και κάνουν για μικρής έκτασης κήπους. Αλλά και εργαλεία που μπορούν να ρυθμίσουν το πλάτος κουρέματος στα 38 εκατοστά ή ακόμη και περισσότερο έτσι ώστε να μπορέσουμε να περιποιηθούμε μεγαλύτερης έκτασης γκαζόν. Τέλος είναι πολύ σημαντικό να προσθέσουμε ότι υπάρχουν εργαλεία που μπορούμε να ρυθμίσουμε το ύψος των λεπίδων από το έδαφος. Κατά συνέπεια με αυτά τα εργαλεία μπορούμε να πετύχουμε το επιθυμητό ύψος κουρέματος. Είναι μία πολύ σημαντική λειτουργία που θα μας φανεί σίγουρα πολύ χρήσιμη στην εργασία μας. Εδώ θα βρείτε όλα τα εργαλεία.

Τύποι χλοοκοπτικών εργαλείων

Τώρα θα σας δείξουμε ποιοί είναι οι τύποι χλοοκοπτικών εργαλείων. Η άνοιξη έφτασε, τα φυτά και τα λουλούδια ανθίζουν και μαζί τους μεγαλώνουν και τα χόρτα στον κήπο μας, τα οποία χρειάζονται περιποίηση. Ενα χλοοκοπτικό είναι απαραίτητο εργαλείο για να φροντίσουμε τον κήπο μας, να κόψουμε τα χόρτα μας εύκολα, γρήγορα και πάνω από όλα οικονομικά. Όλοι μας μπορούμε να κόβουμε ανέξοδα τα χόρτα στον κήπο μας και να κλαδεύουμε τα δέντρα μας χωρίς να είμαστε αναγκασμένοι να πληρώνουμε περισσότερα χρήματα σε κηπουρούς. Σε αυτό το άρθρο θα σας ενημερώσουμε για τους τύπους χλοοκοπτικών εργαλείων που διατίθενται στην αγορά, θα αναλύσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους και θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το κατάλληλο για εσάς με το χαμηλότερο δυνατόν κόστος.

Οι τύποι των χλοοκοπτικών εργαλείων

Τα χλοοκοπτικά εργαλεία είναι τα πιο συνηθισμένα εργαλεία κήπου που χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι, προκειμένου να φροντίσουμε και να περιποιηθούμε το γκαζόν και τα φυτά στον κήπο μας. Υπάρχουν όμως πολλοί τύποι χλοοκοπτικών και είναι σημαντικό να βρούμε ποιο είναι το κατάλληλο για μας προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τις ιδιαιτερότητες και τις δικές μας ανάγκες. Το χλοοκοπτικό μηχάνημα πρέπει να είναι ευέλικτο, εύχρηστο και πάνω από όλα οικονομικό, γιατί και η τιμή παίζει σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα στις μέρες μας που όλοι αντιμετωπίζουμε οικονομικές δυσκολίες. Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα χλοοκοπτικά.

Οι τύποι των χλοοκοπτικών εργαλείων
Οι τύποι των χλοοκοπτικών εργαλείων

Είναι πολλές οι παράμετροι που καθορίζουν τη σωστή επιλογή του χλοοκοπτικού εργαλείου, ώστε πράγματι να ανταποκρίνεται στις προσωπικές ανάγκες που έχει ο καθένας από μας.

Σκαπτικά

Στο κατάστημά μας διανέμονται καταπληκτικά σκαπτικα. Παρουσιάζουμε πληθώρα μηχανημάτων από skaptika. Σε εμάς θα βρείτε ανεπανάληπτα συστήματα στην κατηγορία skaptika. Σκαπτικά βενζινοκίνητα, σκαπτικά ηλεκτρονίνητα καθώς και σκαπτικά kraft. Εάν είστε στις αγροτικές εργασίες ή εργασίες κήπου τότε δοκιμάστε skaptika. Κάνοντας κλικ βρείτε σκαπτικα εργαλεία.

Σκαπτικά
Σκαπτικά

Bosch εργαλεία

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι διαθέσιμα αξιόπιστα εργαλεία bosch. Μπορούμε να σας δείξουμε εξαιρερικά αξιόπιστα είδη μηχανημάτων από προσφορές bosch όπως αλυσοτρυπανα, αντλιες ελεγχου, διαμαντοδισκοι, ελεγκτες δικτυου, θερμανση, μηχανήματα για τη βιομηχανία, κουτια αποθηκευσης, λειζερ κουκιδων, ξηραντες, πιστολια σιλικονης, πριτσιναδοροι αερος, συστηματα vacuum, χλοοκοπτικα. Παρέχουμε εξαιρετικά εργαλεία στην κατηγορία bosch εργαλεία. Εσείς που ενδιαφέρστε για ανακαινιση, προιόντα αλουμινίου, τοποθέτηση πλακιδίων τιμές δείτε bosch εργαλεία. Πατώντας στο λινκ δε χάνετε κάτι να δοκιμάσετε bosch προσφορες.

Bosch εργαλεία
Bosch εργαλεία

Χειροκίνητο χλοοκοπτικό εργαλείο

Ένας βασικός τύπος χλοοκοπτικού εργαλείου είναι το χειροκίνητο. Έχει σημαντικά πλεονεκτήματα κυρίως για τους χρήστες που δεν έχουν μεγάλη εμπειρία στις αγροτικές εργασίες. Είναι εύχρηστο, ευέλικτο και ενδείκνυται για μικρούς σε έκταση κήπους που δεν βρίσκονται μακριά από το σπίτι. Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα που έχει το χειροκίνητο χλοοκοπτικό εργαλείο είναι ότι είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αφού δεν εκπέμπει ρύπους και συνεπώς δεν επιβαρύνει την ατμόσφαιρα. Όσοι, λοιπόν, είστε ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά την περιβαλλοντική μόλυνση, έχετε ακόμη έναν παραπάνω λόγο για να το επιλέξετε. Ωστόσο έχει και κάποια μειονεκτήματα σε σχέση με τους άλλους τύπους των χλοοκοπτικών αγροτικών εργαλείων, καθώς δεν προσφέρεται για τη φροντίδα και την περιποίηση μεγάλων εκτάσεων που βρίσκονται μακριά από το οίκημα ή το εξοχικό μας.

Χειροκίνητο χλοοκοπτικό εργαλείο
Χειροκίνητο χλοοκοπτικό εργαλείο

Εργαλεια dremel

Στο κατάστημά μας βρίσκονται κορυφαία dremel προσφορές. Μπορούμε να σας δείξουμε πληθώρα εργαλείων από dremel προσφορες όπως αλυσοτρυπανα, βασεις σκουπας, διδυμοι τροχοι, εργαλεια κηπου και αγροτικα, θεριστικα, καρφωτικα αερος, κοφτες πλακιδιων, λειζερ γραμμων, παλαγκα, πιστολια σιλικονης, προβολεις led-φακοι, σχιστες ξυλων, υποδηματα. Διαθέτουμε ανεπανάληπτα συστήματα στην κατηγορία εργαλεία dremel. Εάν υπάρχουν ανακαινιση σπιτιου, συνθετικά κουφώματα, τοποθετηση πλακιδιων τιμες μπορείτε να επιλέξετε εργαλεία dremel. Πατώντας στο λινκ αναζητήστε dremel προσφορες.

Εργαλεια dremel
Εργαλεια dremel

Ηλεκτρικά χλοοκοπτικά εργαλεία

Ένας άλλος τύπος χλοοκοπτικού εργαλείου που χρησιμοποιείται από πολύ κόσμο είναι το ηλεκτρικό. Μία σημαντική παράμετρος που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας πριν αγοράσουμε οποιοδήποτε χλοοκοπτικό εργαλείο, είναι να ξεκαθαρίσουμε πώς λειτουργεί το κάθε αγροτικό εργαλείο και ποιο ταιριάζει στις δικές μας ανάγκες και απαιτήσεις. Πολλοί από μας δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς εννοούμε όταν μιλάμε για ένα ηλεκτρικό χλοοκοπτικό εργαλείο. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα θαμνοκοπτικό εργαλείο που λειτουργεί με ρεύμα. Αυτό το καθιστά εύκολο στη χρήση ακόμη και για τους αρχάριους. Επίσης έχει το σημαντικό πλεονέκτημα ότι είναι αθόρυβο και έτσι μπορούμε να φροντίσουμε και να περιποιηθούμε τον κήπο μας αλλά και μεγαλύτερες εκτάσεις χωρίς να  φοβόμαστε ότι θα ενοχλήσουμε τους γείτονες.

Ηλεκτρικά χλοοκοπτικά εργαλεία
Ηλεκτρικά χλοοκοπτικά εργαλεία

Dewalt προσφορες

Στην εταιρεία μας διανέμονται αξιόπιστα προσφορες dewalt. Μπορείτε να βρείτε εξαιρερικά αξιόπιστα είδη εξαρτημάτων από dewalt εργαλεία όπως αεροσφυρα, γεννητριες πετρελαιου, δονητες, εργαλεια αυλακωσεως, ηλεκτρικα εργαλεια, κολλητικα περιθωριων, λαμπες βαφειου, μηχανες επαλειψης, μυτες, πιστολια θερμοκολλησης, σβουρακια νερου, σφυρια για σκαλοπατια, φλογιστρα. Διαθέτουμε εξαιρετικά εξαρτήματα στην κατηγορία προσφορές dewalt. Για όσους αναλαμβάνετε εργασίες που αφορούν ανακαινίσεις σπιτιών, κουφωματα αλουμινιου, τοποθετήσεις πλακιδιων δοκιμάστε προσφορές dewalt. Κάνοντας κλικ αναζητήστε dewalt προσφορες.

Dewalt προσφορες
Dewalt προσφορες

Αγροτικά εργαλεία

Επίσης μία παράμετρος που έχει ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να επιλέξουμε ηλεκτρικό χλοοκοπτικό εργαλείο είναι να γνωρίζουμε ότι τα  συγκεκριμένα αγροτικά εργαλεία συνήθως έχουν μικρό καλώδιο. Πολύ σημαντικό στα γεωργικά εργαλεία αλλά και στα εργαλεία κήπου. Έτσι αν η έκταση ή ο κήπος που θέλουμε να φροντίσουμε βρίσκεται μακριά από το εξοχικό ή το σπίτι μας, θα χρειαστεί να προμηθευτούμε ένα μεγαλύτερο καλώδιο προκειμένου να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Μάθετε περισσότερα για τα γεωργικά εργαλεία.

γεωργικά εργαλεία
γεωργικά εργαλεία

Χλοοκοπτικό με μπαταρία

Ακόμη ένας τύπος χλοοκοπτικού εργαλείου είναι αυτός που λειτουργεί με μπαταρία. Όπως και κάθε αγροτικό εργαλείο, έχει σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. Από τη μία είναι πολύ εύκολο στη χρήση, δεν κάνει θόρυβο και μεταφέρεται εύκολα όπου θέλουμε. Από την άλλη, πολλοί υποψήφιοι αγοραστές προβληματίζονται εάν πρέπει να το επιλέξουν, επειδή φοβούνται ότι η μπαταρία δεν θα έχει μεγάλη ισχύ και διάρκεια. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια στην αγορά κυκλοφορεί μεγάλη ποικιλία και γκάμα χλοοκοπτικών εργαλείων που λειτουργούν με μπαταρία και πολλά από αυτά είναι αξιόπιστα και μπορούν να εξασφαλίσουν τη λειτουργία του θαμνοκοπτικού για μεγάλο χρονικό διάστημα και για πολλών ειδών εκτάσεις.

Χλοοκοπτικό με μπαταρία
Χλοοκοπτικό με μπαταρία

Black and decker εργαλεία

Στην εταιρεία μας υπάρχουν καταπληκτικά black & decker προσφορές. Έχετε τη δυνατότητα να δείτε μεγάλη γκάμα εξοπλισμού από εργαλεία black and decker όπως αεροκοπιδα, βενζινοκινητηρες, διαμαντοδισκοι, επαλειπτικα κολλας, θαμνοκοπτικα, καρφωτικα αερος, κοφτες καλωδιων-πρεσσες, μουφαδοροι, πιεστικα, πριονια αllιgατοr, σπαθοσεγες, συρματος mig, χωροβατες. Διαθέτουμε καταπληκτικά εργαλεία στην κατηγορία black and decker εργαλεία. Εσείς που συνεργάζεστε με ανακαινίσεις σπιτιών, συνθετικά κουφώματα, τοποθετήσεις πλακιδιων δείτε black and decker εργαλεία. Εδώ ενημερωθείτε black & decker προσφορες.

Black and decker εργαλεία
Black and decker εργαλεία

Βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό εργαλείο

Ένας ιδιαίτερα δημοφιλής τύπος χλοοκοπτικού εργαλείου είναι αυτός που λειτουργεί με βενζίνη. Αν προσπεράσουμε ένα σημαντικό μειονέκτημα, που είναι ότι εκπέμπει ρύπους λόγω της βενζίνης, είναι ιδιαίτερα λειτουργικό και απευθύνεται σε όσους θέλουν να περιποιηθούν και να φροντίσουν μεγάλους κήπους, κτήματα και γενικά μεγάλες εκτάσεις, ακόμη και γήπεδα. Ο θόρυβος επίσης δεν ανήκει στα θετικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου τύπου χλοοκοπτικού εργαλείου, όμως οι δυνατότητές του είναι πολύ μεγάλες όπως και η ισχύς του. Αυτό σημαίνει ότι απευθύνεται σε μεγάλο ποσοστό υποψήφιων αγοραστών. Ακόμη μία παράμετρος που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σοβαρά πριν αγοράσουμε ένα βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό εργαλείο, είναι η εμπειρία που έχουμε στη χρήση αγροτικών εργαλείων γενικότερα αλλά και το μέγεθος τής έκτασης που θέλουμε να φροντίσουμε, καθώς και το είδος της βλάστησης. Είναι γεγονός ότι το βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό έχει τη δυνατότητα να μας βγάλει ασπροπρόσωπους ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις. Όμως είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι πρέπει να ταιριάζει στις ανάγκες μας αλλά και στο σωματότυπό μας, ιδιαίτερα αν δεν είμαστε εξοικειωμένοι με τη χρήση τέτοιων αγροτικών εργαλείων.

Βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό εργαλείο
Βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό εργαλείο

Προσφορές stanley

Στο κατάστημά μας διανέμονται κορυφαία stanley προσφορες. Έχετε τη δυνατότητα να δείτε μεγάλο πλήθος εξοπλισμού από προσφορες stanley όπως αντλιες, γρασαδοροι, διαμαντοκοφτες, εργαλεια για παρκε, καβιλιερες, εξειδικευξένα συστήματα, κοπτικα, μηχανηματα επεξεργασιας ξυλου, παγκοι εργασιας, πιστολια σιλικονης, σβουρακια, συρματος mig, χωροβατες. Διαθέτουμε μοναδικά εργαλεία στην κατηγορία stanley εργαλεια. Όσοι υπάρχουν ανακαινιση σπιτιου, κουφωματα αλουμινιου, τοποθετησεις πλακιδιων τιμες έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε stanley εργαλεια. Στον ακόλουθο σύνδεσμο ενημερωθείτε προσφορές stanley.

Προσφορές stanley
Προσφορές stanley

Η ισχύς των θαμνοκοπτικών εργαλείων

Ακόμη μία σημαντική παράμετρος που πρέπει να εκτιμήσουμε πριν προβούμε σε οποιαδήποτε αγορά, είναι η ισχύς του χλοοκοπτικού εργαλείου. Τι εννοούμε όταν λέμε ισχύς; Αναφερόμαστε στη δύναμη που έχει το θαμνοκοπτικό εργαλείο, ώστε να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις μας. Όπως είναι φυσικό, το βενζινοκίνητο χλοοκοπτικό έχει μεγαλύτερη ισχύ από τους άλλους τύπους των χλοοκοπτικών εργαλείων, καθώς είναι ιδανικό και για τις αγροτικές εργασίες και όχι μόνο για τη φροντίδα του κήπου και του γκαζόν. Από την άλλη, όσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς ενός θαμνοκοπτικού εργαλείου τόσο υψηλότερη συνήθως είναι και η τιμή του. Παράλληλα θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η μεγάλη ισχύς συνήθως συνοδεύεται και από πιο βαριά αγροτικά εργαλεία, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολη τη χρήση τους κυρίως για τους αρχάριους και για όσους δεν έχουν ιδιαίτερη εμπειρία από παρόμοια εργαλεία.

Ευκολία στη χρήση

Ακόμη ένας σημαντικός παράγοντας που παίζει ιδιαίτερο ρόλο για την επιλογή του κατάλληλου χλοοκοπτικού εργαλείου είναι η ευκολία στη χρήση και στη λειτουργία του. Βεβαιωθείτε ότι το χλοοκοπτικό εργαλείο που θα επιλέξετε θα είναι εύκολο στην εκκίνηση του, δεν θα είναι βαρύ και θα ταιριάζει στον δικό σας σωματότυπο. Είναι σημαντικό το σώμα μας να βρίσκεται στην κατάλληλη θέση και στάση όταν εργαζόμαστε με το θαμνοκοπτικό εργαλείο, προκειμένου να προστατεύσουμε τη μέση μας και τον αυχένα μας και να αποφύγουμε κραδασμούς και άλλα προβλήματα. Ένα βαρύ αγροτικό εργαλείο με μεγάλη ισχύ είναι κατάλληλο για μεγάλες εκτάσεις με πλούσια βλάστηση και σίγουρα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε έμπειρους χρήστες, σε επαγγελματίες και σε αγρότες. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας ώστε να κάνουμε την επιλογή μας είναι η ευκολία στη χρήση και φύλαξη των εξαρτημάτων που συνοδεύουν το θαμνοκοπτικό εργαλείο. Και επειδή η έλλειψη χώρου είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε οι περισσότεροι, είναι καλό να ελέγξουμε πόσο χώρο αποθήκευσης καταλαμβάνει το ίδιο το θαμνοκοπτικό εργαλείο όσο και τα εξαρτήματα του.  Συνεπώς το μέγεθος εκτός από την ισχύ και όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά έχει ιδιαίτερη σημασία, κυρίως για όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν το θαμνοκοπτικό εργαλείο στο εξοχικό τους και πολλές φορές χρειάζεται είτε να το μεταφέρουν είτε να το αποθηκεύσουν κοντά στον κήπο ή στην έκταση που θέλουν να περιποιηθούν.

Γεννητριες

Στην εταιρεία μας υπάρχουν αξιόπιστα γεννήτριες προσφορές. Μπορείτε να βρείτε εξαιρερικά αξιόπιστα είδη εργαλείων από γεννητριες προσφορες. Διανέμουμε ανεπανάληπτα μηχανήματα στην κατηγορία γεννήτρια προσφορά. Εσείς που ασχολείστε με αγροτικές εργασίες, εργασίες κήπου ή γεωργικές εργασίες, καλό θα είναι να επιλέξετε γεννήτρια προσφορά. Εδώ αναζητήστε γεννητριες.

Γεννητριες
Γεννητριες

Επίσης έχουμε ένα άρθρο αφιερωμένο στην επιλογή γεννήτριας. Εδώ μπορείτε να μάθετε πως να επιλέξετε γεννήτριες.

Μέτρα ασφαλείας

Επειδή πάνω απ’ όλα προέχει η ασφάλειά μας, είναι καλό να τηρούμε κάποιους στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας όταν χρησιμοποιούμε το χλοοκοπτικό εργαλείο, προκειμένου να αποφύγουμε τυχόν δυσάρεστες καταστάσεις. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν να φοράμε γυαλιά, ώστε να προστατεύουμε τα μάτια μας, μακρύ παντελόνι ώστε να αποφύγουμε τυχόν τραυματισμούς σε εκτάσεις με πυκνή βλάστηση, καθώς επίσης και γάντια για να προστατεύσουμε τα χέρια μας.

Αλυσοπριονα

Στην έκθεσή μας διανέμονται μοναδικά αλυσοπριονο. Μπορούμε να σας δείξουμε μεγάλο πλήθος εργαλείων από αλυσοπρίονο. Διανέμουμε ανεπανάληπτα συστήματα στην κατηγορία αλυσοπρίονα. Για όσους αναλαμβάνετε εργασίες που αφορούν ανακαινίσεις, συνθετικά κουφώματα, τοποθετηση πλακιδιων τιμες έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε αλυσοπρίονα. Κάνοντας κλικ ανακαλύψτε αλυσοπρίονο.

Αλυσοπριονα
Αλυσοπριονα

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για αλυσοπρίονα τότε μπορείτε να διαβάσετε εδώ ποιοί είναι οι τύποι αλυσοπρίονου.

Συμπέρασμα

Σε αυτό το άρθρο αναλύσαμε διεξοδικά τους τύπους των χλοοκοπτικών αγροτικών εργαλείων και αναπτύξαμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε όλους τους υποψήφιους αγοραστές να κάνουν τη σωστή, την κατάλληλη επιλογή που ανταποκρίνεται στις δικές τους ανάγκες, στον δικό τους σωματότυπο και στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους. Στην εταιρεία μας θα βρείτε ευρεία γκάμα και μεγάλη ποικιλία αγροτικών εργαλείων σε προσιτές τιμές, γιατί η οικονομική παράμετρος είναι ιδιαίτερα σημαντική στις μέρες μας που όλοι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες και προσπαθούμε να αντεπεξέλθουμε και να καλύψουμε τις βασικές ανάγκες στην καθημερινότητά μας. Αναμφισβήτητα υπάρχει το κατάλληλο θαμνοκοπτικό εργαλείο που απευθύνεται σε σας και έχει αντιστοιχία ποιότητας και τιμής. Επίσης εξειδικευμένο προσωπικό με μεγάλη εμπειρία θα σας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των χλοοκοπτικών αγροτικών εργαλείων, θα λύσει τις απορίες σας και πάνω απ’  όλα θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το κατάλληλο χλοοκοπτικό εργαλείο. Μη διστάσετε να μας επισκεφτείτε οποιαδήποτε ώρα. Πριν κάνετε οποιαδήποτε αγορά, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε όλες τις παραμέτρους και τους παράγοντες που θα συντελέσουν στη σωστή επιλογή. Είναι απαραίτητο να κάνετε μία έρευνα αγοράς, να ενημερωθείτε για τις τιμές, για τους τύπους των θαμνοκοπτικών εργαλείων, που θα εξυπηρετήσουν τις προσωπικές ανάγκες σας, ώστε να αποφύγετε τυχόν λάθη και να επιλέξετε το χλοοκοπτικό εργαλείο που είναι κατάλληλο για σας.

Αλυσοπρίονα Bosch dremel και Dewalt

Το αλυσοπρίονο είναι το απαραίτητο εργαλείο για τον γεωργό αλλά και για τον κηπουρό. Στην αγορά κυκλοφορούν αλυσοπρίονα Bosch, αλυσοπρίονα dremel αλλά και αλυσοπρίονα Dewalt. Η επιλογή αλυσοπρίονου δεν είναι εύκολη διαδικασία ιδιαίτερα όταν κάποιος δεν ξέρει τις τεχνικές προδιαγραφές. Ξεκινάμε λέγοντας ότι και οι τρεις μάρκες που αναφέρθηκαν, δηλαδή η Bosch dremel και η dewalt αποτελούν κορυφαίας ποιότητας εργαλεία. Πρόκειται για εξαιρετικά επώνυμες και εξαιρετικά αξιόπιστες εταιρείες κατασκευής εργαλείων και αλυσοπρίονων.

Τα εργαλεία Bosch είναι αυτά τα εργαλεία τα οποία θα το έχετε μία ζωή. Το ίδιο ισχύει και για τα εργαλεία της dremel αλλά και για τα εργαλεία της dewalt. Το κατάστημά μας θα βρείτε όλα τα αξιόπιστα αλυσοπρίονα. Όποια και αν είναι η μάρκα της επιλογής σας που μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας με τα αλυσοπρίονα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και να κάνει την επιλογή σας. Εδώ θα βρείτε όλα τα αλυσοπρίονα.

Εργαλεια bosch

Στην έκθεσή μας διατίθενται μοναδικά bosch προσφορες. Παρουσιάζουμε μεγάλο πλήθος εξοπλισμού από εργαλεια bosch όπως ανεμιστηρες, αποφρακτικα, εκτονωτικα, ενδοσκοπια φορητα, ηλεκτροσυγκολλησεις μετασχηματιστες, καθετες φρεζες, λαμπες βαφειου, μηχανες επαλειψης, οικοδομικα μηχανηματα, πλυστικα, προβολεις led, σωληνες αερος, τερματικα. Παρέχουμε εξαιρετικά εργαλεία στην κατηγορία bosch προσφορες. Όσοι είστε στους ανακαινιση, συστηματα αλουμινιου, τοποθετήσεις πλακιδίων δοκιμάστε bosch προσφορες. Κάνοντας κλικ ενημερωθείτε προσφορες bosch.

Πώς να επιλέξετε αλυσοπρίονο

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία της επιλογής αλυσοπρίονου πρέπει να εξετάσετε την απάντηση σε κάποιες πολύ σημαντικές ερωτήσεις. Από τις απαντήσεις που θα δώσετε θα καταλάβετε πώς να επιλέξετε αλυσοπρίονο. Πρώτα από όλα πρέπει να είστε σε θέση να απαντήσετε στο αν έχετε ή όχι πειρα στο χειρισμό αλυσοπρίονου. Ένας χειριστής εργαλείου με εμπειρία έχει τη δυνατότητα να αγοράσει και με αρκετά περίπλοκο εργαλείο. Αντίθετα εάν δεν έχετε εμπειρία πάνω σε αλυσοπρίονα τότε καλό θα είναι να επιλέξετε ένα εργαλείο το οποίο να είναι απλό στη χρήση με μικρή γκάμα επιλογών. Ώστε να μη δυσκολευτείτε ούτε στην εκμάθηση αλλά ουτε και στη χρήση του αλυσοπρίονου. Το δεύτερο ερώτημα που πρέπει να απαντήσετε για να επιλέξετε αλυσοπρίονο είναι η συχνότητα χρήσης του εργαλείου. Θα πρέπει να έχετε μία εκτίμηση σχετικά με το πόσο συχνά θα χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο που θα αγοράσετε. Όταν ένα εργαλείο το χρησιμοποιούμε συχνά Τότε πρέπει να είναι πολύ δυνατό και πολύ αξιόπιστο. Η συχνότητα χρήσης αυξάνει τις φθορές του εργαλείου και βγάζει στην επιφάνεια όλα τα προβλήματα. Εάν θέλετε να επιλέξετε ένα αλυσοπρίονο το οποίο να το χρησιμοποιείτε πολύ συχνά τότε μπορείτε να επιλέξετε μία από τις κορυφαίες εταιρείες όπως είναι η Bosch η dremel αλλά και η dewalt. Όλα τα εργαλεία των επιλεγμένων αυτών εταιρειών έχουν μέγιστο βαθμό αξιοπιστίας και θα σας βγάλουν ασπροπρόσωπους ακόμα και σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ένα τρίτο ερώτημα στο οποίο καλείστε να απαντήσετε αφορά το είδος των ξύλων που θα κόψετε με το αλυσοπρίονο σας. Εάν πρόκειται να κόψετε μαλακό ξύλο τότε υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι τύποι αλυσοπρίονο που ενδείκνυται για αυτό το σκοπό. Στην περίπτωση όμως που θα πρέπει να κόψετε σκληρό ξύλο τότε πρέπει να επιλέξετε άλλο τύπο αλυσοπρίονου.

Dremel εργαλεια

Στην έκθεσή μας διατίθενται αξιόπιστα dremel εργαλεία. Παρουσιάζουμε μεγάλο πλήθος εξοπλισμού από προσφορες dremel όπως αεροκλειδα, γεννητριες πετρελαιου, δισκοι κοπης, εργαλεια ξυλινων κουφωματων, ηλεκτρικα εργαλεια, καλουπια, λαμπτηρες, μηχανηματα επεξεργασιας ξυλου, παλετοφορα, πλυστικα, σετ καρυδακια, συμπιεστες ειδικής χρήσης, τροχοι μετρησης. Διανέμουμε ανεπανάληπτα συστήματα στην κατηγορία dremel εργαλεία. Για όσους υπάρχουν ανακαινισεις σπιτιων, συνθετικά κουφώματα pvc, τοποθετήσεις πλακιδιων δείτε dremel εργαλεία. Πατώντας στο λινκ βρείτε προσφορες dremel.

Εργονομικά χαρακτηριστικά αλυσοπρίονου

Τα εργονομικά χαρακτηριστικά ενός εργαλείου όπως είναι το αλυσοπρίονο αποτελούν πολύ σημαντικό παράγοντα επιλογής αλυσοπρίονου στην περίπτωση που αυτό θα χρησιμοποιηθεί για πολύωρες εργασίες. Με την έννοια της αυτονομίας περιλαμβάνονται όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά του εργαλείου τα οποία το κάνουν πολύ πιο εύχρηστο και διευκολύνουν τον χειριστή του. Για παράδειγμα κάποια αλυσοπρίονα έχουν ειδικές λαβές οι οποίες να σας διευκολύνουν όταν κάνετε συγκεκριμένες εργασίες. Εάν συμβουλευτείτε κάποιον ορθοπεδικό τότε θα σας διαβεβαιώσει ότι η στάση του σώματος και ο τρόπος που κρατάτε το εργαλείο μπορεί να αποτελέσει πολύ ισχυρό παράγοντα καταπόνησης του σώματος κατά τη διάρκεια της εργασίας. Όταν το εργαλείο έχει εργονομικό σχεδιασμό τότε ενδεχομένως θα μπορείτε να δουλεύετε πολλές ώρες ξεκούραστα. Σε διαφορετική περίπτωση δηλαδή στην περίπτωση που το εργαλείο δεν έχει καλή εργονομική σχεδίαση τότε ακόμα και με λίγη ώρα εργασίας ενδεχομένως να κουραστείτε πολύ. Όσοι εργάζονται πολλές ώρες σε υπολογιστές καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά τι εννοούμε. Η χρήση εργονομικου πληκτρολόγιο αλλά και οικονομικού ποντικιού μπορούν να πολλαπλασιάσουν τις ώρες εργασίας χωρίς να κουράζεται ο προγραμματιστής. Σε όλες τις εταιρείες του και χωρικής λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την εργονομία της κάθε θέσης εργασίας. Καλό θα είναι όσοι ασχολείστε με γεωργικές οι αγροτικές εργασίες να λαμβάνετε την ίδια μέριμνα όταν πρόκειται να αγοράσετε αλυσοπρίονα.

Γεωργικά εργαλεία

Τα γεωργικά εργαλεία που περιλαμβάνουν όλα είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο αγρότης είχε ο γεωργός κατά την εργασία του. Με τα κατάλληλα γεωργικά εργαλεία μπορείτε να απογειώσετε και να κάνετε πολύ πιο αποδοτική την εργασία σας στον κήπο ή στον αγρό. Τα γεωργικά εργαλεία ονομάζεται αλλιώς και αγροτικά εργαλεία. Επίσης στην κατηγορία των gεωργικών εργαλείων με πολύ μικρή διαφοροποίηση συμπεριλαμβάνονται και πολλά από τα εργαλεία κήπου. Ένα από τα σημαντικότερα γεωργικά εργαλεία είναι το αλυσοπρίονο διότι μας επιτρέπει να κόβουμε δέντρα αλλά και κλαδιά δέντρων. Μπορείτε να βρείτε όλα τα γεωργικά και τα αγροτικά εργαλεία στο κατάστημά μας. Εδώ βρίσκεται η σελίδα με τα γεωργικά εργαλεία.

Θαμνοκοπτικά εργαλεία

Εκτός από το αλυσοπρίονο που χρησιμοποιείται για να κόβουμε δέντρα, είναι πολύ χρήσιμο γεωργικό εργαλείο είναι και το κοπτικό εργαλείο. Τα θαμνοκοπτικα χρησιμοποιούνται ήδη ως την άνοιξη που φουντώνει η βλάστηση και πρέπει να κόψουμε τους θάμνους ώστε να καλλιεργήσουμε το χωράφι μας. Τα θαμνοκοπτικά επίσης χρησιμοποιούνται κατά κόρον και στις εργασίες κήπου για να κόψουμε τους θάμνους που μεγαλώνουν πολύ όταν ανοίγει ο καιρός. Παρόμοια με τα θαμνοκοπτικα είναι και τα χλοοκοπτικά. Εδώ μιλάμε για εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται για να κόβουν τη χλόη. Τα θαμνοκοπτικά και τα χλοοκοπτικά αποτελούν την νούμερο 1 απαίτηση σε γεωργικά εργαλεία κατά την περίοδο της άνοιξης. Στην αγορά υπάρχουν πολλών ειδών θαμνοκοπτικά. Μπορείτε να τα βρείτε σε εξαιρετικές τιμές στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Πατήστε εδώ για να ανακαλύψετε τα θαμνοκοπτικά.

Dewalt προσφορές

Στο κατάστημά μας είναι διαθέσιμα αξιόπιστα dewalt εργαλεία. Μπορούμε να σας δείξουμε μεγάλο πλήθος εξοπλισμού από dewalt προσφορες όπως αναδευτηρες, ανυψωτικα, εκχιονιστικα, εργαλεια μπαταριας, θερμανση, καθετες φρεζες, λειαντηρες σωληνων, μηχανηματα επεξεργασιας μεταλλου, παγκοπριονα, πιστολια σιλικονης, σομπες ξυλου, σπατουλες, φαλτσοκοπτες. Διαθέτουμε μοναδικά μηχανήματα στην κατηγορία προσφορες dewalt. Εάν αναλαμβάνετε εργασίες που αφορούν ανακαινισεις, συνθετικα κουφωματα pvc, τοποθέτηση πλακιδίων τιμές έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε προσφορες dewalt. Κάνοντας κλικ βρείτε dewalt προσφορές.

Γεννήτριες

Ενα άλλο εργαλείο το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο κατά την εργασία μας στον αγρό είναι οι γεννήτριες. Η γεννήτρια χρησιμοποιείται για να δώσει ρεύμα στα ηλεκτρικά εργαλεία μας. Υπάρχουν πολλοί τύποι γεννητριών. Ένας πρώτος διαχωρισμός αφορά το καύσιμο που χρησιμοποιούν οι γεννήτριες. Υπό αυτή την έννοια έχουμε το διαχωρισμό σε γεννήτριες βενζίνης και γεννήτριες πετρελαίου. Μία δεύτερη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις γεννήτριες αφορά τον τρόπο λειτουργίας. Υπό αυτό το πρίσμα ξεχωρίζουμε τις μονοφασικές γεννήτριες τις τριφασικές γεννήτριες αλλά και τις γεννήτριες inverter. Σε όλες αυτές τις κατηγορίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα βρείτε γεννήτριες σε προσφορές. Εάν θέλετε να εξετάσετε όλους τους τύπους γεννητριών τότε θα τις βρείτε συγκεντρωμένες στην ιστοσελίδα μας στην κατηγορία γεννήτριες.

Πως να επιλέξετε γεννήτριες

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες στην επιλογή γεννήτριας, τότε σας έχουμε τη λύση. Μπορείτε αν διαβάσεετ το άρθρο μας που γράφει πως να επιλέξετε γεννήτριες.

Σκαπτικά

Πολλές φορές χρειάζεται να σκαφτεί ένα χωράφι. Εδώ προκύπτει ανάγκη για σκαπτικά εργαλεία. Τώρα την άνοιξη η ζήτηση για σκαπτικά είναι αυξημένη. Διότι αυξάνονται οι γεωργικές εργασίες Και κατά συνέπεια αυξάνονται οι απαιτήσεις για σκαπτικά εργαλεία. Όπως όλα τα εργαλεία που αναφέρθηκαν παραπάνω έτσι και τα σκαπτικά θα τα βρείτε σε επίγεια πολύ μεγάλη γκάμα δυνατοτήτων αλλά και κόστους. Για να μην ψάχνετε Σε ολόκληρο το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορείτε να μπείτε κατευθείαν εδώ για να βρείτε όλα τα σκαπτικά.

Άλλα εργαλεία

Εκτός από τα εργαλεία που αναφέρθηκαν παραπάνω, στο κατάστημά μας θα βρείτε και άλλα εργαλεία. Συγεκκριμένα διαθέτουμε όλα τα εργαλεία για όλες τις ανάγκες. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα βρείτε όλα τα εργαλεία.

 

Επιλογή θαμνοκοπτικού εργαλείου

Εδώ μιλάμε για την επιλογή θαμνοκοπτικού εργαλείου. Τα θαμνοκοπτικά εργαλεία χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο τώρα την άνοιξη. Πρόκειται για γεωργικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται για να κόβουμε τους θάμνους και τα χόρτα. Τα θαμνοκοπτικά εργαλεία ονομάζεται αλλιώς και χορτοκοπτικά εργαλεία.

Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και τα χλοοκοπτικά εργαλεία όμως χρησιμοποιούνται για να κόβουμε τη χλόη. Το θαμνοκοπτικό είναι πολύ πιο δυνατό από το χλοοκοπτικό. Αυτό άλλωστε είναι λογικό διότι χρησιμοποιείται για πολύ πιο απαιτητικές εργασίες.

Bosch προσφορές

Στην έκθεσή μας διανέμονται καταπληκτικά εργαλεια bosch. Έχετε τη δυνατότητα να δείτε μεγάλο πλήθος εξαρτημάτων από bosch εργαλεία όπως αλυσοτρυπανα, γεννητριες, διαμαντοδισκοι, εργαλεια κηπου και αγροτικα, ζυγοσταθμισεις, κολλητηρια, λειαντηρες μπετον, μπαουλα, παγκοπριονα, πολυμετρα, σετ τρυπανια, συγκολλητικα, φρεζες αυλακωσεων. Έχουμε μοναδικά εξαρτήματα στην κατηγορία εργαλεία bosch. Για όσους είστε στους ανακαίνιση, συνθετικά κουφώματα pvc, τοποθέτηση πλακιδίων τιμές έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε εργαλεία bosch. Κάνοντας κλικ ενημερωθείτε προσφορές bosch.

εργαλεία bosch
εργαλεία bosch

Πώς να επιλέξετε θαμνοκοπτικό

Ας ξεκινήσουμε να συζητάμε πώς να επιλέξετε θαμνοκοπτικό ξεκινώντας από την ισχύ του εργαλείου. Το ζητούμενο είναι πόσο ισχυρό θέλετε να είναι το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσετε ως θαμνοκοπτικό. Αυτό το ερώτημα έρχεται να απαντηθεί από την πυκνότητα της βλάστησης και των χόρτων που θέλετε να κόψετε. Όσο πιο πυκνά είναι τα χόρτα και η βλάστηση τόσο μεγαλύτερες είναι οι απαιτήσεις από την ισχύ του θαμνοκοπτικού εργαλείου. Εδώ βέβαια να τονίσουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ισχύς τόσο μεγαλύτερη είναι και η τιμή του εργαλείου. Για αυτό το λόγο εάν θέλουμε ένα απλό εργαλείο για να κόβουμε Λίγα χόρτα τότε δεν υπάρχει λόγος να σπαταλήσουμε μεγάλα ποσά επιλέγοντας θαμνοκοπτικό πολύ μεγάλης ισχύος. Εάν όμως πρόκειται να καθαρίσουμε χωράφι με πολύ πικρά χόρτα και πολύ πυκνή βλάστηση τα οποία έχουν πολύ καιρό να καθαριστούν τότε προφανώς απαιτούμε ενα πολύ δυνατό θαμνοκοπτικό. Είναι το μοναδικό εργαλείο το οποίο θα μας βγάλει ασπροπρόσωπους για τέτοιου είδους εργασίες.

Dewalt προσφορες

Στο κατάστημά μας διανέμονται καταπληκτικά dewalt προσφορές. Έχετε τη δυνατότητα να δείτε μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων από dewalt προσφορες όπως ανεμιστηρες, αποφρακτικα, δισκοπριονα παγκου, ελικοπτερα, εργαλεια ομογενων επιφανειων, καρφωτικα αερος, λειαντηρες μεταλλου, μετρα λειζερ, πιστολετα, πιστολια σιλικονης, σβουρακια νερου, συγκολλητικα, τορνοι. Παρέχουμε μοναδικά εργαλεία στην κατηγορία προσφορές dewalt. Εάν ενδιαφέρστε για ανακαινίσεις, συνθετικά κουφώματα, τοποθέτηση πλακιδίων μπορείτε να επιλέξετε προσφορές dewalt. Εδώ βρείτε προσφορές dewalt.

εργαλεία dewalt
εργαλεία dewalt

Επιλογή θαμνοκοπτικού εργαλείου με εύκολο χειρισμό

Είναι σημαντικό ιδιαίτερα στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει μεγάλη εμπειρία από το χειρισμό των εργαλείων να επιλέξει θαμνοκοπτικό εύκολο στο χειρισμό. Η επιλογή θαμνοκοπτικού εργαλείου με εύκολο χειρισμό είναι σημαντική για τον αρχάριο χρήστη. Όσο πιο εύκολος είναι ο χειρισμός το θαμνοκοπτικου τόσο πιο γρήγορα και εύκολα θα τελειώσουμε με το καθάρισμα των θάμνων του και των χόρτων. Τώρα που ανοίγει ο καιρός και μπαίνουμε στην άνοιξη η βλάστηση φουντώνει. Όσοι έχετε κήπους ή χωράφια ή έστω και ένα μικρό χωραφάκι σίγουρα μπαίνετε στην διαδικασία να το καθαρίσετε. Όλοι θα θέλαμε να έχουμε ένα περιποιημένο κήπο ή ένα περιποιημένο χωράφι. Για να το επιτύχουμε όμως αυτό θα πρέπει να επιλέξουμε και το κατάλληλο θαμνοκοπτικό εργαλείο. Εάν δεν έχετε μεγάλη εμπειρία από τη χρήση των εργαλείων και σημαντικότερη παράμετρος τότε θα είναι να μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε εύκολα. Διότι ποιος ο λόγος να πάρετε το πιο περίπλοκο και το πιο δυνατό εργαλείο εάν θα σε μπερδεύει στη χρήση; Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα βρείτε το θαμνοκοπτικό που Σας ταιριάζει. Στην περίπτωση που δεν είστε σε θέση να επιλέξετε τότε το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας θα σας βοηθήσει για την επιλογή του κατάλληλου εργαλείου. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε θαμνοκοπτικό.

θαμνοκοπτικό
θαμνοκοπτικό

Εργαλεία dremel

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα διατίθενται μοναδικά dremel εργαλεια. Μπορούμε να σας δείξουμε μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων από dremel προσφορες όπως αδαμαντοκεφαλες λειζερ, απορροφητηρες, γωνιακοι τροχοι, εργαλεια αυλακωσεως, εργαλεία συγκολλησης μεταλλων, καστανια, λαμπτηρες, μηχανηματα συνεργειου οχηματων, οικοδομικα μηχανηματα, πολυμετρα, σομπες ξυλου, σφυρια για σκαλοπατια, χλοοκοπτικα. Διανέμουμε εξαιρετικά εργαλεία στην κατηγορία dremel προσφορές. Εσείς που υπάρχουν ανακαινιση, προιόντα αλουμινίου, τοποθετήσεις πλακιδίων τιμές έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε dremel προσφορές. Στον ακόλουθο σύνδεσμο αναζητήστε dremel προσφορες.

dremel εργαλεια
dremel εργαλεια

Εργονομική μεταφορά θαμνοκοπτικού

Πέρα από την ίδια την χρήση των εργαλείων και τις δυνατότητες που αυτό παρέχει είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να κάνουμε εργονομική μεταφορά. Τα θαμνοκοπτικά εργαλεία δεν ανήκουν στα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε μέσα στο σπίτι μας. Το πιθανότερο είναι να τα χρησιμοποιήσουμε στο εξοχικό μας ή σε κάποιο χωράφι. Συνήθως Η μετάβαση προς το χώρο χρήσης του θαμνοκοπτικό εργαλείου περιλαμβάνει και τη μετακίνηση της οικογένειας μαζί με πάρα πολλά πράγματα. Εάν το θαμνοκοπτικό δεν μας επιτρέπει την εύκολη μεταφορά Τότε είναι πάρα πολύ πιθανό ότι δεν θα το πάρουμε μαζί μας. Δεν θα θέλαμε να κάνουμε ένα ταξίδι μόνο και μόνο για να περιποιηθούμε τον κήπο μας. Ούτε θα θέλαμε να αφήσουμε πίσω πράγματα πολύτιμα και χρήσιμα για την οικογένειά μας και για την άνετη διαβίωση μας. Πνευματικό να επιλέξουμε ένα θαμνοκοπτικό εργαλείο το οποίο επιτρέπει εργονομική μεταφορά τόσο του ίδιου του εργαλείου όσο και των εξαρτημάτων αυτού. Μένοντας τον τομέα της εργονομίας ένα άλλο σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι η εργονομική χρήση του ίδιου του εργαλείου. Για παράδειγμα θα πρέπει να επιλέξουμε ένα θαμνοκοπτικό το οποίο να προσαρμόζεται εύκολα στο σωματότυπό και στη σωματοδομή μας. Ένα τυπικό παράδειγμα αποτελεί η ρυθμιζόμενη χειρολαβή. Η δυνατότητα αποτελεσματικής χρήσης του εργαλείου είναι συνάρτηση των χειρολαβών που θα μας επιτρέψουν να το κρατάμε καλά και να το κατευθύνουμε με τον τρόπο που θέλουμε στο σημείο που θέλουμε. Αυτό το χρέος Γερμανίας πάλι Καλό είναι το εργαλείο να έχει αρκετά μακρύ άξονα. Όσο μακρύτερα είναι ο άξονας τόσο μακρύτερα θα μπορεί να φτάνει το θαμνοκοπτικό εργαλείο μας.

Εργαλεία black & decker

Στην εταιρεία μας βρίσκονται αξιόπιστα εργαλεια black and decker. Μπορείτε να βρείτε μεγάλη γκάμα εξοπλισμού από εργαλεία black and decker όπως ανεμιστηρες, ανυψωτικα, δισκοπριονα σιδηρου, ελικοπτερα, ηλεκτροσυγκολλησεις μετασχηματιστες, κολλητηρια, κονταροπριονα, μετρα λειζερ, περιστροφικα λειζερ, πριονοκορδελες, σκαλες, σφυρια για σκαλοπατια, φρεζοκαβιλιερες. Διαθέτουμε καταπληκτικά εξαρτήματα στην κατηγορία εργαλεία black and decker. Εάν συνεργάζεστε με ανακαίνιση σπιτιού, συνθετικά κουφώματα pvc, τοποθέτηση πλακιδίων μπορείτε να επιλέξετε εργαλεία black and decker. Κάνοντας κλικ βρείτε black & decker εργαλεια.

εργαλεία black & decker
εργαλεία black & decker

Παράμετροι επιλογής θαμνοκοπτικού

Όπως σε όλα τα εργαλεία έτσι και στο θαμνοκοπτικό υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξουμε πριν προβούμε στην αγορά του εργαλείου. Η πρώτη παράμετρος αφορά το είδος των χόρτων και της βλάστησης στα οποία θα χρησιμοποιήσουμε το θαμνοκοπτικό εργαλείο. Εάν γνωρίζουμε αυτή την παράμετρο τότε είναι η πρώτη πληροφορία με την οποία θα πρέπει να αναζητήσουμε τον τύπο θαμνοκοπτικού εργαλείου. Η δεύτερη παράμετρος αφορά εργονομικά θέματα. Καλό είναι να επιλέξουμε ένα θαμνοκοπτικό το οποίο να επιτρέπει εργονομική εξάρτηση. Αυτή η δυνατότητα θα μας προσφέρει πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα κατά τη χρήση του εργαλείου. Ήδη αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο την χειρολαβή. Εδώ θα προσθέσουμε ακόμα ότι θα πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα εργασίας υπό γωνία. Η εργασία με το εργαλείο μας υπό γωνία προστατεύει την πλάτη μας διότι με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η άνιση κατανομή βάρους. Μία τρίτη παράμετρος που πρέπει να προσέξουμε όταν κάνουμε επιλογή θαμνοκοπτικου είναι η απόσβεση κραδασμών. Όσο Καλύτερη είναι η απόσβεση κραδασμών τόσο λιγότερη θα είναι η κούραση κατά την εργασία μας με το μηχάνημα. Μία τέταρτη παράμετρος στην οποία πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα πριν επιρρίπτουν θαμνοκοπτικό είναι η γκάμα των εξαρτημάτων και τον εργαλείο κοπής που επιδέχεται το θαμνοκοπτικό μηχάνημα. Όσο περισσότερα είναι φωτό εργαλεία τόσο περισσότερες θα μπορούν να είναι και οι χρήσεις του θαμνοκοπτικού. Με την αλλαγή κάποιων εξαρτημάτων έχουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε ένα θαμνοκοπτικό και να προβούμε στο κόψιμο διαφορετικού τύπου βλάστησης.

Επιλογή θαμνοκοπτικού από αξιόπιστες εταιρείες

Είναι σημαντικό όταν αγοράζετε εργαλεία να επιλέγετε επώνυμες και αξιόπιστες εταιρίες. Τόσο Όσον αφορά την κατασκευάστρια εταιρεία του εργαλείου όσο και όσον αφορά την εταιρεία που αναλαμβάνει τη συντήρηση του εργαλείου σας. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα βρείτε θαμνοκοπτικά εργαλεία όλων των επώνυμων εταιρειών. Μεγάλη γκάμα εργαλείων σε όλα τα μεγέθη και όλες τις τιμές. Επίσης η εταιρεία μας αναλαμβάνει και το σέρβις των εργαλείων. Εάν για οποιοδήποτε λόγο πάθει κάποια βλάβη τότε Μπορείτε να μας το φέρετε και να αναλάβουμε εμείς την κατάσταση. Το τεχνικό μας τμήμα διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στο σερβίς όλων των εργαλείων μεταξύ των οποίων και τον θαμνοκοπτικών.

Γεωργικά εργαλεία

Θαμνοκοπτικα ανήκουν στην κατηγορία των γεωργικών εργαλείων. Είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε Όταν θέλουμε να κάνουμε αγροτικές εργασίες στο χωράφι στον κήπο μας. Μπορούμε να το κατατάξουμε και στην κατηγορία των εργαλείων κήπου. Τα γεωργικά εργαλεία χρησιμοποιούνται για δουλειές γίνονται Έξω στον αγρό. Εργαλεία της ίδιας κατηγορίας είναι τα αλυσοπρίονα, τα χλοοκοπτικά καθώς και άλλα γεωργικά εργαλεία. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορείτε να επιλέξετε γεωργικά εργαλεία από όλες τις επώνυμες μάρκες που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες για τον κήπο ή το χωράφι σας. Εδώ μπορείτε να βρείτε όλα τα γεωργικά εργαλεία.

γεωργικά εργαλεία
γεωργικά εργαλεία

Εργαλεια stanley

Στο κατάστημά μας είναι διαθέσιμα μοναδικά προσφορές stanley. Παρουσιάζουμε μεγάλο πλήθος εργαλείων από stanley εργαλεία όπως αλοιφαδοροι, γεννητριες βενζινης, δραπανα μπαταριας, εξαρτηματα εργαλείων, ευθεις λειαντηρες, καροτιερες, κοφτες δομικων υλικων, μετρητες αποστασης, μυτες, πιστολια θερμοκολλησης, προβολεις led, συγκολλητικα, τερματικα. Παρέχουμε εξαιρετικά εργαλεία στην κατηγορία stanley προσφορες. Εάν αναλαμβάνετε εργασίες που αφορούν ανακαίνιση, συστήματα αλουμινίου, τοποθετήσεις πλακιδίων μπορείτε να επιλέξετε stanley προσφορες. Εδώ δε χάνετε κάτι να δοκιμάσετε εργαλεία stanley.

Εργαλεια stanley
Εργαλεια stanley

Επιλογή γεωργικών εργαλείων.

Εάν δυσκολεύεστε στην επιλογή γεωργικού εργαλείου τότε μπορείτε να διαβάσετε τα άρθρα στο μπλογκ μας. Οι φρέζες είναι από τα πιο χρήσιμα γεωργικά εργαλεία. Εδώ θα μάθετε πώς να επιλέξετε φρέζα. Ακολουθεί άρθρο για τα αλυσοπρίονα.  Υπάρχουν πολλές επιλογές όσον αφορά τα αλυσοπρίονα. Μάθετε ποιοί είναι οι τύποι αλυσοπρίοντου. Το καθένα χρησιμοποιείται για διαφορετικό σκοπό. Έχουμε ένα άρθρο αφιερωμένο στον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να το επιλέξετε, δηλαδή πως να επιλέξετε αλυσοπρίονο.

Αλυσοπρίονο

Τα αλυσοπρίονα είναι ένα προϊόν το οποίο το ψάχνουν όσοι ασχολούνται με εργασίες αγροτικές. Κατά μία έννοια θα μπορούσαμε να πούμε ότι το αλυσοπρίονο συμπληρώνει το θαμνοκοπτικό εργαλείο. Διότι το αλυσοπρίονο κόβει τα δέντρα ή οτιδήποτε ψηλό ενώ το θαμνοκοπτικό κόβει τη χαμηλή βλάστηση. Εάν ενδιαφέρεστε για αλυσοπρίονο τότε μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα αλυσοπρίονα.

αλυσοπρίονα
αλυσοπρίονα

Φρέζα

Η φρέζα χρησιμοποιείται στις αγροτικές εργασίες για το φρεζάρισμα του χωραφιού. Τα σκαπτικά εργαλεία δεν αρκούν για την ποιοτική επεξεργασία του χωραφιού. Η φρέζα πλέον συγκαταλέγεται στα εντελώς απαραίτητα αγροτικά εργαλεία. Εάν θέλουμε να επιτύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα για το χωράφι μας τότε καλό θα είναι στο οπλοστάσιο των εργαλείων μας το συγκαταλέγονται και φρέζες. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορείτε να βρείτε φρέζες όλων των μεγάλων και επώνυμων εταιρειών. Μπείτε εδώ και βρείτε όλες τις φρέζες.

φρέζα
φρέζα

Σκαπτικό

Το σκαπτικό είναι το εργαλείο με το οποίο που μπορούμε να σκάψουμε το έδαφος. Όταν το έδαφος είναι σκληρό τότε η χρήση του σκαπτικού είναι απαραίτητη. Ανάλογα με τον τύπο και τη σκληρότητα του χώματος που έχει ένα χωράφι ή ένα άκρως θα πρέπει να επιλέξουν και τον τύπο του σκαπτικού. Η ισχύς την οποία πρέπει να απαιτήσουμε από το σκαπτικό μας εργαλείο καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και τη τιμή του σκαπτικού. Εδώ μπορείτε να βρείτε όλα τα σκαπτικά μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

σκαπτικά
σκαπτικά

Γεννήτριες

Εάν τα εργαλεία είναι ηλεκτρικά και όχι εργαλεία μπαταρίας, τότε απαιτείται γεννήτρια. Όταν θέλετε να αξιοποιήσετε τα ηλεκτρικά γεωργικά εργαλεία τότε θέλετε είτε πρίζα είτε γεννήτριες. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα βρείτε γεννήτριες κάθε τύπου. Εδώ βρίσκονται συγκεντρωμένες οι γεννήτριες.

γεννήτριες
γεννήτριες

Ποικιλία εργαλείων

Στο κατάστημά μας στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι διαθέσιμα εργαλεία από όλες τις μεγάλες επώνυμες μάρκες. Οτι εργαλείο για να ζητήσετε είμαστε σε θέση να σας το παρέχουμε. Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να μπείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και να δείτε όλα τα εργαλεία.

εργαλεία
εργαλεία

 

Αγροτικά και γεωργικά εργαλεία Άνοιξη 2017

Εδώ παρουσιάζουμε το νέο κατάλογο αγροτικών και γεωργικών εργαλείων Νικολάου για την Άνοιξη 2017. Ο κατάλογος εργαλείων μας προτείνει μια πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου και αγρού. Θαμνοκοπτικά όπως NAKAYAMA, STANLEY & OLEO MAC με εγγύηση τον κατασκευαστή είναι από τα πιο περιζήτητα εργαλεία της αγοράς.

Στο φυλλάδιο αυτό θα βρείτε επαγγελματικές Μάσκες προστασίας με μεταλλική σίτα για την προσωπική σας ασφάλεια. Εξαρτήσεις θαμνοκοπτικών και πλούσια γκάμα σε κεφαλές και μεσινέζες ανάλογα με τη χρήση που επιθυμείτε.

Κλαδευτικά Αλυσοπρίονα

Κλαδευτικά Αλυσοπρίονα των εταιριών NAKAYAMA & STANLEY και Τροχιστικά εργαλεία. Θα τα βρείτε παρακάτω ώστε να μελετήσετε τα χαρακτηριστικά τους για να επιλέξετε το σωστό για τις ανάγκες σας.

Κλαδευτικά Αλυσοπρίονα
Κλαδευτικά Αλυσοπρίονα

Αγροτικά εργαλεία

Ξεφυλλίζοντας το νέο φυλλάδιο για την Άνοιξη 2017 θα βρείτε πλούσια γκάμα αγροτικών εργαλείων. Στα αγραοτικά εργαλεία περιλαμβάνονται κονταροπρίονα και Πολυμηχανήματα βενζίνης και ηλεκτρικά εργαλεία διαφόρων κατηγοριών και δυνατοτήτων της εταιρίας NAKAYAMA. Στην ίδια κατηγορία θα βρείτε και τα εργαλεία της εταιρίας OLEO-MAC σε θαμνοκοπτικά και αλυσοπρίονα. Στην ίδια σελίδα θα δείτε και πριόνια χειρός και εξαρτήματα μεσινέζας. Όπως επίσης και λιπαντικά Ιταλικής κορυφαίας απόδοσης.

Αγροτικά εργαλεία
Αγροτικά εργαλεία

Τα Θεριστικά μηχανήματα της εταιρίας BERTOLINI , ο αυτοκινούμενος αυτοκαταστροφέας της OLEO-MAC. Και η βενζινοκίνητη τριβέλλα της NAKAYAMΑ σας παρουσιάζονται στις επόμενες σελίδες.
Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα βρείτε εδώ τα όλα τα αγροτικά εργαλεία.

Γεωργικά εργαλεία

Στην κατηγορία γεωργικά εργαλεία η αντιπροσωπεία έχει και μεγάλη γκάμα σε σκαπτικά μηχανήματα πετρελαίου και βενζίνης. Ενώ η εταιρία NAKAYAMA διαθέτει στη γκάμα της εργαλεία όπως Χλοοκοπτικά ηλεκτρικά μηχανήματα. Περιλαμβάνονται επίσης αλλά και γεωργικά εργαλεία της κατηγορίας αυτοκινούμενα αγροτικά μηχανήματα.

Γεωργικά εργαλεία
Γεωργικά εργαλεία

Στη σελίδα 14 και 15 του νέου φυλλαδίου θα δείτε Θρυμματιστές, Φυσητήρες και Σχίστες Ξύλων των εταιριών NAKAYAMA και AL-KO. Στην κατηγορία με τα μπορντουροψάλιδα θα δείτε τα ηλεκτρικά ΝΑΚΑΥΑΜΑ ΕΗ 5000, ΕΗ 7100 καθώς και τα τηλεσκοπικά ηλεκτρικά ΝΑΚΑΥΑΜΑ ΕΗ 5500 ΚΑΙ ΡΗ-2560. Στα γεωργικά εργαλεία περιλαμβάνονται αδιάβροχοι μουσαμάδες 65gr/m² με κρίκους στις άκρες για ασφαλή πρόσδεση σε διάφορες διαστάσεις. Όλα τα γεωργικά εργαλεία σας παρουσιάζονται στην ίδια σελίδα.

Εργαλεία κήπου

Στο κατάλογο περιλαμβάνονται εργαλεία κήπου. Συσκευές ψεκασμού πλάτης και δαπέδου συμπεριλαμβάνονται στο ίδιο φυλλάδιο. Οι ψεκαστήρες πλάτης διατίθενται από 1,5Lt έως και 25Lt. Ενώ οι δαπέδου που σας παρουσιάζονται είναι ο δίχρονος NS 2600. Στα εργαλεία κήπου περιλαμβάνεται το ψεκαστικό συγκρότημα NS2525 και ο τετράχρονος NS4500. Απαραίτητα για τον ψεκασμό ανταλλακτικά των εργαλείων κήπου σας παρουσιάζονται στην επόμενη σελίδα. Όπως λάστιχο υψηλής πίεσης, ανέμη λάστιχου , αντλία ψεκασμού 3 εμβόλων. Αμπελουργικοί αυλοί μεταλλικοί και πλαστικοί αλλά και πιστόλια ψεκασμού. Εδώ μπορείτε να βρείτε όλα τα εργαλεία κήπου.

Εργαλεία κήπου
Εργαλεία κήπου

Κλαδευτικά γεωργικά εργαλεία

Στην κατηγορία κλαδευτικών εργαλείων θα βρείτε ψαλίδια με διαφορετικές λαβές για συλλογή φρούτων-καρπών, αμπελουργικά. Σουγιά γεωπόνου και πληθώρα άλλων με διαφορετικές λαβές για κάθε ανάγκη. Στην κατηγορία εργαλείων κλαδέματος θα δείτε και τα απαραίτητα πριόνια – ψαλίδια με διαφορετικές επίσης λαβές και διαστάσεις για διαφορετικές χρήσεις.

Κλαδευτικά γεωργικά εργαλεία
Κλαδευτικά γεωργικά εργαλεία

Εργαλεία ΝΑΚΑΥΑΜΑ

Η εταιρίες ΝΑΚΑΥΑΜΑ & AL-KO σας παρουσιάζουν στις επόμενες σελίδες τις υποβρύχιες αντλίες τους. Αντλίες ακαθάρτωνSP 4000, SP7500, SP9001 INOX, αντλία πηγαδιού SP9030 με 3 φτερωτές. Κραι η SP9060 με 9 φτερωτές, ενώ η εταιρία AL-KO μας παρουσιάζει τις αντίστοιχες της δικής της γκάμας.

Εργαλεία ΝΑΚΑΥΑΜΑ
Εργαλεία ΝΑΚΑΥΑΜΑ

Ηλεκτρικές αντλίες επιφανείας και αντλίες βενζίνης σας παρουσιάζονται στις επόμενες σελίδες. Ενώ εκεί θα βρείτε ακόμα και απλές αντλίες μετάγγισης λαδιού και για ερασιτεχνική χρήση. Στην ίδια σελίδα θα βρείτε και άλλα εργαλεία όπως για παράδειγμα καρότσια μεταφοράς BORMANN & GROUW αλλά και Ιταλικά γαλβανιζέ καρότσια.
Ηλεκτρικές σκούπες τόσο υγρών όσο και στερεών στοιχείων θα βρείτε επίσης ξεφυλλίζοντας το νέο φυλλάδιο της αντιπροσωπείας. Οι εταιρίες BLACK +DECKER & STANLEY σας παρουσιάζουν τα πιο διαδεδομένα μοντέλα τους όπως οι BXVC20TPE, BXVC15PE και η SXVC50XTDE η ΙΝΟΧ της STANLEY.

Εργαλεία χειρός

Η αντιπροσωπεία ΝΙΚΟΛΑΟΥ διαθέτει πλούσια γκάμα και σε εργαλεία χειρός. Μεταξύ αυτών είναι τα επαναφορτιζόμενα δραπανοκατσάβιδα μπαταρίας. Αλλά και σετ εργαλείων είτε με παλμικό κατσαβίδι μαζί με γωνιακό τροχό, είτε κρουστικό δράπανο μαζί με γωνιακό τροχό ή παλμικό κατσαβίδι. Των εταιριών KAWASAKI, BORMANN & RYOBI . Στην κατηγορία εργαλείων χειρός βλέπουμε κρουστικά δράπανα και γωνιακούς τροχούς των εταιριών VERTO , KAWASAKI. Όπως επίσης και πνευματικά πιστολέτα, σκαπτικά περιστροφικά και κατεδαφιστικά πιστολέτα των εταιριών MATRIX & KAWASAKI.

Εργαλεία χειρός
Εργαλεία χειρός

Στο νέο αυτό φυλλάδιο θα δείτε επίσης στα εργαλεία χειρός παλμικά τριβεία, έκκεντρα τριβεία και τριβείο γυψοσανίδας. Θα δείτε επίσης σπαθόσεγες και σέγες καθώς επίσης και δισκοπρίονα, ρούτερ, πλάνες. Βλέπετε αλοιφαδόρους, ηλεκτρικά κατσαβίδια, μπουλονόκλειδο, αναδευτήρες 2 ταχυτήτων αλλά και πολυεργαλεία. Πιστόλια θερμού αέρα και αξεσουάρ για πολυεργαλεία θα βρείτε επίσης εδώ.
Στις επόμενες σελίδες γίνεται αναφορά στα εργαλεία χειρός της εταιρίας AEG. Μεταξύ αυτών θα βρείτε γωνιακούς τροχούς , κρουστικό δράπανο , τριβείο έκκεντρο και περιστροφικό, μετρητή πολλαπλών λειτουργιών. Πνευματικά πιστολέτα, δραπανοκατσάβιδο καθώς και τα σετ δράπανο μαζί με παλμικό κατσαβίδι JP2A18LI-152B & JP2B18LI-402B.

Ηλεκτρικά εργαλεία

Στις σελίδες 36 και 37 μπορείτε να δείτε Σετ μύτες και τρυπάνια καθώς και αναλώσιμα ηλεκτρικών εργαλείων. Οι εταιρίες GRAPHITE, PROBUILDER &VERTO σας παραθέτουν ποικιλία αναλώσιμων υλικών προκειμένου να επιλέξετε αυτά που χρειάζεστε και στις καλύτερες τιμές.

Ηλεκτρικά εργαλεία
Ηλεκτρικά εργαλεία

Οι καταναλωτές που ενδιαφέρονται για ηλεκτρικά εργαλεία όπως Κολωνάτα Δράπανα , Δισκοπρίονα , Δίδυμους Τροχούς. Επίσης Μέγγενες, Κόφτες πλακιδίων, και Υδραυλικούς Κουρμπαδόρους θα βρούνε μια πλούσια γκάμα στις επόμενες σελίδες. Ενώ επίσης μεγάλη γκάμα σε γεννήτριες βενζίνης και πετρελαίου, ηλεκτροσυγκολλήσεις, εκκινητές μπαταριών και μάσκες προστασίας σας παρουσιάζεται παρακάτω.
Στην κατηγορία για εξοπλισμό συνεργείου θα ενημερωθείτε για Καροτσόγρυλλους βαρέως τύπου, για Υδραυλικούς Γρύλλους Μπουκάλας, Γερανούς, Σασμανόγρυλλους, Ανυψωτικά τραπέζια και Ανυψωτικά μοτοσυκλέτας. Στον εξοπλισμό συνεργείων επίσης υπάρχουν Τρίποδα, Υδραυλικές Πρέσες πάγκου, Καμπίνα Αμμοβολής αλλά και Αναρροφητήρες λαδιού. Οι επαγγελματίες επίσης μπορούνε να βρούνε στο νέο κατάλογο Ξαπλώστρες συνεργείων, Πλυντήρια εξαρτημάτων , Παλάγκα και τρόμπες, Προβολέα αλογόνου και Μπετονιέρες .
Η εταιρία ΒΟRΜΑΝΝ διαθέτει επίσης πλούσια γκάμα σε Αεροσυμπιεστές λαδιού, Εργαλεία Αέρος, Αερόκλειδα, Καρφωτικά και Πιστόλια; Βαφής.

Διάφορα εργαλεία

Η εταιρία ΝΕΟ Tools μας παρουσιάζει και εκείνη τη πλούσια γκάμα της σε διάφορα Σετ διαφορετικών τεμαχίων σε Καρυδάκια , Κατσαβίδια , Κατσαβίδια με μύτες , Μπουλονόκλειδα, ενώ μας προτείνει Εργαλειοθήκες , Εργαλειοφορείς και Επαγγελματικές Τσάντες εργαλείων σε πολύ προνομιακές τιμές.
Στα είδη Ατομικής Προστασίας , θα βρείτε Παντελόνια Εργασίας, Φόρμες εργασίας, Γιλέκα , Γάντια, Επιγονατίδες και Γυαλιά καθώς επίσης και Μποτάκια ασφαλείας . Στις τελευταίες σελίδες του νέου καταλόγου της αντιπροσωπείας Νικολάου διατίθεται πλούσια γκάμα σε Σκάλες, Σκαλωσιές, Ραφιέρες και κουβάδες που αφορούν τόσο τους επαγγελματίες όσο και τους ερασιτέχνες.

Μπορείτε να αγοράσετε όλα ατ εργαλεία μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Εργαλεία στις καλύτερες τιμές.

Εργαλεία UNIMAC άνοιξη 2017

Σας παρουσιάζουμε το νέο φυλλάδιο με τα εργαλεία της UNIMAC για την άνοιξη του 2017.

εργαλεία αεροσυμπιεστές
εργαλεία αεροσυμπιεστές

Αεροσυμπιεστές TOROS

Στο νέο κατάλογο παρουσιάζονται Αεροσυμπιεστές Μονομπλόκ & Αεροσυμπιεστές με ιμάντα TOROS. Στις αρχικές επίσης σελίδες θα δείτε τα πιστόλια βαφής & αέρος της BULLE καθώς και τα εργαλεία αέρος της ίδιας εταιρίας.

Αεροσυμπιεστές TOROS
Αεροσυμπιεστές TOROS

Εργαλεία Μπαταρίας Λιθίου

Πλούσια γκάμα σε Εργαλεία Μπαταρίας Λιθίου για κάθε ανάγκη ακόμα και για τον πιο απαιτητικό πελάτη. Κρουστικά Δραπανοκατσάβιδα, Επαναφορτιζόμενο Κατσαβίδι Λιθίου , Brushless Μπουλονόκλειδο & Brushless Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο Λιθίου 2 ταχυτήτων 18V , αναπτύσσονται στη συνέχεια του καταλόγου με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους για την άρτια ενημέρωση του καταναλωτή.

Εργαλεία Μπαταρίας Λιθίου
Εργαλεία Μπαταρίας Λιθίου

Στην κατηγορία Εργαλεία Μπαταρίας Λιθίου θα δείτε δυο επιλογές σετ Εργαλείων Κρουστικών Δραπανοκατσάβιδων μαζί με Παλμικό κατσαβίδι Λιθίου σε πολύ προνομιακές τιμές. Ενώ επίσης, σας παρουσιάζεται η σειρά εργαλείων Σπαθόσεγα 18V, Παλμικά Πολυεργαλεία με σετ βασικών εξαρτημάτων, Γωνιακοί Τροχοί και Μαγνητικά Δράπανα.

Εργαλεία BULLE

Η εταιρία BULLE συνεχίζοντας το ξεφύλλισμα του καταλόγου, μας παρουσιάζει όλα τα Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία της. Γωνιακοί Τροχοί, Δισκοπρίονα , Αλοιφαδόροι Έκκεντρα και Παλμικά Τριβεία, Ηλεκτρικές Σέγες, Σπαθόσεγες και Πλάνες με όλα τους τα χαρακτηριστικά προκειμένου να επιλέξετε αυτό που καλύπτει τις ανάγκες σας.

Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία
Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία

Επαγγελματικά Εργαλεία

Στα Επαγγελματικά της Εργαλεία συμπεριλαμβάνονται επίσης πιστόλια Βαφής AIRLESS HVLP, Πιστόλια Θερμού Αέρα , Κολλητήρια και Πιστόλια Κόλλας. Στις σελίδες 10 και 11 του φυλλαδίου θα βρείτε και άλλα ηλεκτρικά εργαλεία όπως τηλεσκοπικά τριβεία, ηλεκτρικά κατσαβίδια, σκαπτικά-κατεδαφιστικά, φυσητήρες & Πνευματικά Πιστολέτα SDS PLUS .
Καροτιέρες Στιβαρής Κατασκευής μπορείτε να επιλέξετε στις επόμενες σελίδες έχοντας τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τα βασικά τους χαρακτηριστικά, ενώ εδώ θα βρείτε πληροφορίες και τιμοκατάλογο για τις διαμαντοκορώνες που απαιτούνται για την εργασία σας.

Επαγγελματικά Εργαλεία
Επαγγελματικά Εργαλεία

Εργαλεία Επεξεργασίας Ξύλου

Βιδολόγοι Βαρέως Τύπου, Κουρμπαδόροι, Μέγγενες αλλά και εργαλεία επεξεργασίας ξύλου παρουσιάζονται στις επόμενες σελίδες. Στη γκάμα των εργαλείων Επεξεργασίας Ξύλου θα δείτε Φαλτσοπρίονα Πάγκου, Πριονοκορδέλες , Πλάνες , Τριβεία Ταινίας , Ξυλότορνους και Αναρροφητήρες.

Εργαλεία Επεξεργασίας Ξύλου
Εργαλεία Επεξεργασίας Ξύλου

Εργαλεία IMPERIΑ

Στο νέο φυλλάδιο για την Άνοιξη 2017 η εταιρία IMPERIΑ μας παρουσιάζει εργαλεία όπως Παλμικές Ηλεκτροσυγκολλήσεις INVERTER διαφόρων τύπων ώστε να επιλέξετε αυτή που πληρεί τις προδιαγραφές σας. Για την ατομική σας προστασία θα βρείτε και Ηλεκτρονικές Αυτόματες Μάσκες της ίδιας εταιρίας.

Εργαλεία IMPERIΑ
Εργαλεία IMPERIΑ

Δράπανα της FABEL

Ο νέος κατάλογος της UNIMAC συμπεριλαμβάνει Κολωνάτα Δράπανα της εταιρίας FABEL αλλά επίσης και το Μηχανουργικό Τόρνο ALFA. Δίδυμοι τροχοί της εταιρίας BULLE φαίνονται αναλυτικά στη σελίδα 19 του φυλλαδίου.

Δράπανα της FABEL
Δράπανα της FABEL

Πλυστικά μηχανήματα LAVOR

Στις επόμενες σελίδες του φυλλαδίου γίνεται αναφορά στα πλυστικά μηχανήματα της εταιρίας LAVOR και σε ηλεκτρικές σκούπες για τον πλήρη εξοπλισμό του επαγγελματικού σας χώρου. Επίσης η εταιρία KRAFT μας παρουσιάζει τα πιεστικά Συγκροτήματα και τις Αντλίες επιφανείας και τις υποβρύχιες αντλίες όμβριων υδάτων, πηγαδιών, ακαθάρτων κτλ.

Πλυστικά μηχανήματα LAVOR
Πλυστικά μηχανήματα LAVOR

Γεννήτριες KRAFT

Στη συνέχεια του φυλλαδίου , η KRAFT μας αναλύει γεννήτριες διαφόρων δυνατοτήτων ώστε να μελετήσετε τις προδιαγραφές και να επιλέξετε εκείνη που καλύπτει τις ανάγκες σας.
Φορτιστές και Εκκινητές μπαταριών καθώς jump starter βρίσκονται στις επόμενες σελίδες του φυλλαδίου και αφορούν τόσο το επαγγελματικό όσο και το ερασιτεχνικό ενδιαφέρον. Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά διατίθενται αναλυτικά προκειμένου να ενημερωθείτε πλήρως.

Γεννήτριες KRAFT
Γεννήτριες KRAFT

Εξοπλισμός επαγγελματικών χώρων

Το φυλλάδιο της UNIMAC κάνει αναφορά και σε εξοπλισμό επαγγελματικών χώρων. Γρύλλοι Μπουκάλας, Καροτσόγρυλλοι, Ξαπλώστρες , Τρίποδα αλλά και Επαγγελματικοί πάγκοι εργασίας . Υπάρχει αναλυτικό διαστοσολόγιο των τμημάτων ώστε να φτιάξετε μόνοι σας τη διάσταση του πάγκου που ταιριάζει σ το χώρο σας.
Στη γκάμα εξοπλισμού επαγγελματικών χώρων και συνεργείων θα βρείτε και Υδραυλικές Πρέσες, Υδραυλικά Γερανάκια, Ανυψωτικά Μοτοσυκλέτας και Εργαλειοθήκες. Ολοκληρώνοντας τη γκάμα του εξοπλισμού , η εταιρία UNIMAC διαθέτει στους επαγγελματίες επίσης Κόφτες Πλακιδίων, Ηλεκτρικές Μπετονιέρες, Λειαντήρες –Συμπιεστές Εδάφους , Παλετοφόρα και Παλάγκα Ηλεκτρικά και Αλυσίδας.

Είδη προσωπικής προστασίας

Η εταιρία UNIMAC είναι κοντά στον επαγγελματία παρέχοντας ήδη προσωπικής προστασίας όπως αδιάβροχα μποτάκια και παπούτσια εργασίας αλλά και πολλές επιλογές σε γάντια εργασίας. Οι εταιρίες που φροντίζουν τον εργαζόμενο είναι οι STANLEY ,GOOD YEAR , BULLE και η DUNLOP.

Είδη προσωπικής προστασίας
Είδη προσωπικής προστασίας

Αγροτικά Εργαλεία

Και στο νέο φυλλάδιό της UNIMAC γίνεται αναφορά στη πλούσια γκάμα αγροτικών εργαλείων. Το Πολυμηχάνημα Θαμνοκοπτικό της KRAFT καθώς και άλλα θαμνοκοπτικά της ίδια εταιρίας θα τα βρείτε και στο νέο φυλλάδιο. Βενζινοκίνητα και Ηλεκτρικά Κονταροπρίονα , Αλυσοπρίονα Ψαλίδια Μπορντούρας& Βιοθρυμματιστές για εκείνους που ασχολούνται με τις αγροτικές εργασίες ενώ στις επόμενες σελίδες θα βρείτε πλούσια γκάμα Σκαπτικών Εργαλείων, Τριβέλες και Μηχανές Γκαζόν . Η αναφορά στα αγροτικά εργαλεία ολοκληρώνεται με τους Φυσητήρες-Αναρροφητήρες τους Νεφελοψεκαστήρες και Ψεκαστήρες Προπίεσης. Εδώ μπορείτε να μάθετε περισσότερα για αγροτικά εργαλεία

Αγροτικά Εργαλεία
Αγροτικά Εργαλεία

Θαμνοκοπτικά εργαλεία

Για τα θαμνοκοπτικά εργαλεία σας η εταιρία σας παρέχει εξοπλισμό σε κεφαλές δίσκων και μεσινέζας σε διάφορους τύπους ανάλογα με το εργαλείο που έχετε επιλέξει.
Για όλους τους καταναλωτές επαγγελματίες και ερασιτέχνες η εταιρία UNIMAC διαθέτει και ήδη όπως λάστιχα Νερού , σκάλες απλές και επεκτεινόμενες, μεταλλικές ραφιέρες, γαλβανιζέ ραφιέρες με ξύλινο ράφι, Μπαούλα και ντουλάπες αποθήκευσης, ανεμιστήρες και ηλεκτρικές παγίδες , σίτες και χειροκίνητες τέντες με μανιβέλα.

Θαμνοκοπτικά εργαλεία
Θαμνοκοπτικά εργαλεία

Για την προστασία σας διατίθενται χρηματοκιβώτια ηλεκτρονικά με υψηλής ασφαλείας ηλεκτρονική κλειδαριά σε διάφορες διαστάσεις.

Ανοιξιάτικα εργαλεία

Η σειρά προϊόντων της Unimac ολοκληρώνεται με τα ανοιξιάτικα είδη της , όπως οι ψησταριές και τα ποδήλατα.
Στην κεντρική μας ιστοσελίδα μπορείτε να μαθαίνετε τα πάντ αγια όλων των ειδών τα εργαλεία

Ατσάλινες Μέγγενες

Στην τελευταία σελίδα του φυλλαδίου θα βρείτε τις ατσάλινες μέγγενες της BULLE με την κωδικοποίηση και το διαστασολόγιό τους ώστε να μελετήσετε και να επιλέξετε αυτή που σας ταιριάζει.