Αντλίες επιφάνειας από τους ειδικούς

Αντλίες επιφάνειας από τους ειδικούς. Ακολούθως εκθέτουμε το STANLEY – SXGP900XFE Πλαστική Αντλία Επιφάνειας 900W.

Εδώ αναλύουμε το Πλαστική με ενσωματωμένο φίλτρο νερού. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα θέσουμε υπόψη η τίμηση Ισχύς προσεγγίζει στο στοιχείο 900Watt – 7/8HP. Αντιστοίχως θα διαφωτίσουμε ο βαθμός Τάση ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 230V / 50Hz. Μεταξύ των άλλων ας σας κρατήσουμε ενήμερους η ποσότητα Παροχή ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 3600L/h. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα κάνουμε ενημέρωση πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Μανομετρικό ευρίσκεται στο στοιχείο 42m. Παράλληλα ας καταδείξουμε το στοιχείο Μεγ. μέγεθος σωματιδίων φτάνει στο διακριτό μέγεθος 1mm. Από τη μελέτη του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα εξακριβώσουμε ο ποσοτικός δείκτης Στόμιο συμποσούται στο ψηφίο 1″. Στο eshop μας έχουμε εργαλεία πάνω σε αντλίες.

Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας ας φανερώσουμε πως ο όρος Καλώδιο κυμαίνεται στο ψηφίο 1m. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα σημειώσουμε πως το μέγεθος Πίεση προσεγγίζει στο στοιχείο 8bar. Συν τοις άλλοις ας παρουσιάσουμε ότι ο χαρακτήρας Κόστος φτάνει στο ψηφίο € 119,00. Αντλίες επιφάνειας από τους ειδικούς εκπληκτικές. Εδώ θα βρείτε μηχανήματα σχετικά με αντλίες επιφάνειας.

NAKAYAMA – Jet SP 1541 Αντλία Επιφάνειας 1500Watt

Ακόμα προβάλλουμε το NAKAYAMA – Jet SP 1541 Αντλία Επιφάνειας 1500Watt . Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα σημειώσουμε ότι η τίμηση Ισχύς έγκειται στην τιμή 1500 W. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα σημειώσουμε πως η αποτίμηση Μεγ. παροχή έγκειται σε τιμή ορισμένη 9000 l/h. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος αντλίας ας κοινολογήσουμε ότι ο δείκτης Μεγ. μανομετρικό ισούται σε 41 m Ø. Αντλίες επιφάνειας από τους ειδικούς μοναδικές. Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε μηχανήματα πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να μνημονεύουμε η πληροφορία Στόμιο ανέρχεται στον αριθμό 1’’. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα πληροφορήσουμε ότι ο βαθμός Κόστος συμποσούται στο στοιχείο € 129,00.

KRAFT – KDC-150 Φυγοκεντρική Αντλία 2 Σταδίων

Αντλίες επιφάνειας από τους ειδικούς όπως για παράδειγμα το KRAFT – KDC-150 Φυγοκεντρική Αντλία 2 Σταδίων. Εδώ έχουμε προσφορές γύρω από επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Εδώ εκθέτουμε το Max. Θερμοκρασία Νερού: +40c. Παραπέρα να φέρουμε σε γνώση σας ότι το τυπικό γνώρισμα Max. περιεκτικότητα νερού σε άμμο φτάνει στο ψηφίο 0,25% . Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να δημοσιοποιήσουμε ο ποσοτικός δείκτης Max. διάμετρος Σωματιδίων στο νερό ισούται στο διακριτό μέγεθος 3m. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα καταθέσουμε πως το τυπικό γνώρισμα Ισχύς ισούται στο μέγεθος 1.5 Hp. Μαζί με αυτό ας ενημερώσουμε ότι το μέγεθος Τάση προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη 230v / 50 HZ. Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε μηχανήματα πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας ας δηλώσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Παροχή (max) είναι ίσο στο νούμερο 6000lt/ h. Επιπρόσθετα ας δηλώσουμε ότι το ποσό Μανομετρικό προσεγγίζει στην ποσότητα 52m (max). Από τη μελέτη του προϊόντος να διαφωτίσουμε πως η παράμετρος Στόμιο Εισ./Εξ. ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος 1inch 1/4 / 1inch. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας εκθέσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα Κόστος συγκλίνει στην ποσότητα € 129,00.

METABO – P 4000 Αντλία Κήπου G 1.100W

Ακολούθως εξετάζουμε το METABO – P 4000 Αντλία Κήπου G 1.100W. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλίας θα δηλώσουμε το δεδομένο Ονομαστική ισχύς (W) εντοπίζεται στο μέγεθος 1.100. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να συσχετίσουμε η διάσταση Ηλεκτρική τάση (V) ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος 220 – 240. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας φανερώσουμε πως η αποτίμηση Mεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 4.000. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας να δηλώσουμε η παράμετρος Mεγ. ύψος αναρρόφησης (m) ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 8. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να σημειώσουμε πως ο συντελεστής Mεγ. ύψος μεταφοράς (m) συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 46. Από τη μελέτη του μηχανήματος αντλίας θα επισημάνουμε πως ο συντελεστής Mεγ. πίεση (bar) ανέρχεται σε 4.6. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα συσχετίσουμε η ιδιότητα Σύνδεση αναρρόφησης (FThr) ευρίσκεται στο ψηφίο Εσωτερικό σπείρωμα 1″.

Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα εξακριβώσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη Σύνδεση πίεσης (FThr) ευρίσκεται στο στοιχείο Εσωτερικό σπείρωμα 1″. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας ας θέσουμε υπόψη πως ο ποσοτικός δείκτης Κέλυφος αντλίας εντοπίζεται σε Χυτοσίδηρος. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να μνημονεύουμε ότι η ποσότητα Άξονας κίνησης ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη -Ανοξείδωτος χάλυβας. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας εξακριβώσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα Αριθμός τροχών είναι στην αναγραφόμενη τιμή 1. Αντλίες επιφάνειας από τους ειδικούς για κάθε είδους απαίτηση.

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας γνωστοποιήσουμε ότι η αποτίμηση Bάρος (Kg) εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 12.2. Επίσης θα κάνουμε ενημέρωση η ποσότητα Μήκος καλωδίου (m) προσεγγίζει στο στοιχείο 1.5. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα παρουσιάσουμε η παράμετρος Κόστος προσεγγίζει στον αριθμό € 129,99.

NAKAYAMA – SP 1555 Αντλία Φυγοκεντρική 2 Σταδίων 1500Watt

Ακόμα δείχνουμε το NAKAYAMA – SP 1555 Αντλία Φυγοκεντρική 2 Σταδίων 1500Watt. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας θα βεβαιώσουμε ότι το χαρακτηριστικό Ισχύς εντοπίζεται στην τιμή 1500 W. Επιπλέον θα προσθέσουμε ότι η ονομαστική αξία Μεγ. παροχή είναι ίσο στην τιμή 8400 l/h. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας καταδείξουμε η πληροφορία Μεγ. μανομετρικό ισούται στην τιμή 55 m Ø. Πέραν των άλλων μεγεθών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να δημοσιοποιήσουμε ότι η ιδιότητα Στόμιο συμποσούται στο στοιχείο 1’’x1’’. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα γνωστοποιήσουμε το δεδομένο Κόστος εντοπίζεται στην ποσότητα € 135,00. Αντλίες επιφάνειας από τους ειδικούς για να είστε κορυφαίοι.

KRAFT – JSWm15M (KSP-150L) KRAFT: JSWm15M (KSP-150L) ΑΝΤΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Ακολούθως μελετάμε το KRAFT – JSWm15M (KSP-150L) KRAFT: JSWm15M (KSP-150L) ΑΝΤΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές ας σημειώσουμε πως η αποτίμηση Αντλία Επιφάνειας προσεγγίζει στον αριθμό 1,5 ίππων. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα σημειώσουμε ότι το μέγεθος Μέγιστη Θερμοκρασία νερού ισούται αριθμητικά στο νούμερο +40C. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας κατατοπίσουμε πως ο βαθμός Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο είναι ίσο στο στοιχείο 0,25%. Παρομοίως ας πληροφορήσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι ίσο στο στοιχείο 3mm .

Μετά παρουσιάζουμε το Ισχύς—1,5 hp . Πέραν των άλλων μεγεθών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα μνημονεύουμε πως η παράμετρος Τάση είναι ίσο στο μέγεθος 230V /50 HZ . Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ας φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η αποτίμηση Παροχή (Max) συγκλίνει στην ποσότητα 5000 LT/H . Αποφασιστική παράμετρος είναι ας κοινοποιήσουμε πως το ποσό Μανομετρικό πλησιάζει στην ποσότητα 55m (max). Μετά να κάνουμε ενημέρωση ότι ο βαθμός Στόμιο Εισόδου λαμβάνει στο μέγεθος 1 inch. Από τη μελέτη του προϊόντος ας πούμε πως ο συντελεστής Στόμιο Εξόδου κυμαίνεται στο νούμερο 1 inch. Παραπέρα ας επισημάνουμε πως το τυπικό γνώρισμα Υψος Αναρρόφησης (max) προσεγγίζει στο μέγεθος 9 m. Επιπροσθέτως θα διαφωτίσουμε πως ο όρος Κόστος εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος € 135,00.

NAKAYAMA – SP1058 Αντλία Πολυβάθμια

Εδώ παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – SP1058 Αντλία Πολυβάθμια. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας γνωστοποιήσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα Ισχύς φτάνει στην ποσότητα 1000 W. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα ενημερώσουμε ότι το στοιχείο Μεγ. παροχή είναι στο νούμερο 11000 l/h. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα κατατοπίσουμε η αποτίμηση Μεγ. μανομετρικό ευρίσκεται στην τιμή 58 m Ø. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών να καταδείξουμε ότι ο συντελεστής Στόμιο φτάνει στο διακριτό μέγεθος 1’’x1’’. Εκτός από αυτά ας παραθέσουμε η ιδιότητα Κόστος ισούται αριθμητικά στον αριθμό € 149,00.

KRAFT – KDC-200 Αντλία Φυγοκεντρική 2 Σταδίων

Τώρα μελετάμε το KRAFT – KDC-200 Αντλία Φυγοκεντρική 2 Σταδίων. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές ας προσθέσουμε ότι ο βαθμός Αντλία Φυγοκεντρική είναι στο ψηφίο 2 Σταδίων 2 ίππων . Πέραν των άλλων μεγεθών θα σημειώσουμε η ποσότητα Μέγιστη Θερμοκρασία νερού ανέρχεται στον αριθμό +40C. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας ας δημοσιοποιήσουμε η παράμετρος Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο κυμαίνεται σε 0,25%. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα φέρουμε σε γνώση σας ότι το χαρακτηριστικό Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού έγκειται στο ψηφίο 3mm. Παραπέρα να θέσουμε υπόψη η ποσότητα Ισχύς κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 2 hp. Εκτός από αυτά θα παρατηρήσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα Τάση πλησιάζει στον αριθμό 230V /50 HZ . Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα γνωστοποιήσουμε η διάσταση Παροχή (Max) έγκειται σε τιμή ορισμένη 9600 LT/H .

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας παραθέσουμε ο χαρακτήρας Μανομετρικό συμποσούται στο νούμερο 60m (max) . Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να σημειώσουμε ο ποσοτικός δείκτης Στόμιο Εισόδου ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 1-1/4 inch . Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα παρουσιάσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα Στόμιο Εξόδου εντοπίζεται στο ψηφίο 1 inch. Μεταξύ των άλλων θα συσχετίσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης Ύψος Αναρρόφησης (max) ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 7m. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα φέρνουμε στη δημοσιότητα πως το ποσό Κόστος ισούται στο ψηφίο € 159,00.

KRAFT – KSP-200 A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Παρακάτω εκθέτουμε το KRAFT – KSP-200 A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Πέραν των άλλων μεγεθών ας κοινοποιήσουμε η αποτίμηση Μέγιστη θερμοκρασία κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη +40 βαθμούς κελσίου. Από την άλλη θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι ο ποσοτικός δείκτης Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο λαμβάνει στο νούμερο 0,25%. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας να μνημονεύουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι ίσο στην τιμή 3 mm. Από την εξέταση του προϊόντος ας ανακοινώσουμε πως η αποτίμηση Ισχύς πλησιάζει στο στοιχείο 2 HP . Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα τονίσουμε η ονομαστική αξία Τάση συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 230V / 50Hz . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας θα γνωστοποιήσουμε ότι το ποσό Παροχή (max) προσεγγίζει στο ψηφίο 10500 Lt/h . Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας αναφέρουμε ότι η ονομαστική αξία Μανομετρικό ισούται αριθμητικά στο νούμερο 41m (max).

Παρομοίως να αναφέρουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Στόμιο εισόδου συμποσούται σε 1″1/2. Κάνοντας την παρουσίαση της αντλίας να ξεκαθαρίσουμε ότι η διάσταση Στόμιο εξόδου είναι στο μέγεθος 1″1/4 . Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα δηλώσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης Ύψος αναρρόφησης συμποσούται σε τιμή ορισμένη 8m (max). Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να κοινοποιήσουμε πως η ονομαστική αξία Κόστος συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα € 159,00.

KRAFT – KMC-200I Αντλία Φυγοκεντρική Πολυβάθμια 1.500Watt

Μετά προβάλλουμε το KRAFT – KMC-200I Αντλία Φυγοκεντρική Πολυβάθμια 1.500Watt. Επιπρόσθετα να επισημάνουμε ο δείκτης φτερωτές ανοξείδωτες έγκειται σε 4. Από την εξέταση του μηχανήματος αντλίας θα εκθέσουμε η πληροφορία Μέγιστη θερμοκρασία νερού είναι σε τιμή ορισμένη 40°C . Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να εξακριβώσουμε ότι ο χαρακτήρας Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο είναι στο διακριτό μέγεθος 0,25 . Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να ανακοινώσουμε ότι ο όρος Μανομετρικό max. ανέρχεται στην ποσότητα 58 m . Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές να πούμε η αντικειμενική αξία Παροχή Νερού max. είναι ίσο στο ψηφίο 10800 lt/h . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να κατατοπίσουμε ότι η ιδιότητα Ισχύς ευρίσκεται στο μέγεθος 2.0 HP 1.500Watt . Παράλληλα να ανακοινώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Τάση ανέρχεται στο μέγεθος 220V/50Hz. Από την εξέταση της αντλίας επιφάνειας να κοινοποιήσουμε ότι η τίμηση Στόμιο εισόδου ισούται στο στοιχείο 1¼” .

Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα καταθέσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα Στόμιο εξόδου φτάνει στο στοιχείο 1¼”. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας θέσουμε υπόψη πως το μέγεθος Κόστος κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή € 179,00.

KRAFT – ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ / ΙΝΟΧ KMC 300 IT

Ακόμα μελετάμε το KRAFT – ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ / ΙΝΟΧ KMC 300 IT. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα θέσουμε υπόψη ότι το ποσό Ισχύς ηλεκτροκινητήρα πλησιάζει στο μέγεθος 3,0HP . Παραπέρα θα σημειώσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Τάση προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 400V/50Hz. Μαζί με αυτό θα δηλώσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα φτερωτές ανοξείδωτες ισούται στην ποσότητα 3. Μετά να παρέχουμε πληροφορίες η ποσότητα Μέγιστη θερμοκρασία νερού ισούται σε τιμή ορισμένη 40°C. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά να κατατοπίσουμε ότι ο βαθμός Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο λαμβάνει στο νούμερο 0,25mm. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας πούμε πως η τίμηση Μέγιστη παροχή νερού έγκειται σε 18000lt/h. Από την εξέταση του προϊόντος θα πούμε πως ο συντελεστής Μέγιστο μανομετρικό ύψος ισούται στην ποσότητα 46m. Επιπλέον να ενημερώσουμε το ποσό Στόμιο εισόδου εντοπίζεται στο μέγεθος 1½”.

Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα παρουσιάσουμε η παράμετρος Στόμιου εξόδου συμποσούται στην ποσότητα 1½”. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα τονίσουμε το δεδομένο Μέγιστο ύψος αναρρόφησης προσεγγίζει στο στοιχείο 7m. Από την εξέταση του προϊόντος ας πούμε ότι το στοιχείο Κόστος λαμβάνει σε τιμή ορισμένη € 258,66.

METABO – HWAI 4500 Inox Αντλία Οικιακής Ύδρευσης με Αυτόματο Σύστημα 1300W

Ακολούθως εξετάζουμε το METABO – HWAI 4500 Inox Αντλία Οικιακής Ύδρευσης με Αυτόματο Σύστημα 1300W. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές να σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η ιδιότητα Ονομαστική ισχύς (W) ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα 1.300. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας να φέρουμε σε γνώση σας πως ο συντελεστής Ηλεκτρική τάση (V) ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα 220 – 240. Από τη μελέτη του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας μνημονεύουμε ο χαρακτήρας Mεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) ισούται στην ποσότητα 4.500. Ακόμα ας εκθέσουμε πως η τίμηση Mεγ. ύψος αναρρόφησης (m) πλησιάζει σε 8. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας προβάλλουμε ότι η πληροφορία Mεγ. ύψος μεταφοράς (m) συμποσούται στο στοιχείο 48. Συνάμα ας παραθέσουμε ότι η αντικειμενική αξία Mεγ. πίεση (bar) είναι σε 4.8. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά ας ξεκαθαρίσουμε ο όρος Σύνδεση αναρρόφησης (FThr) κυμαίνεται σε Εσωτερικό σπείρωμα 1″ FThr.

Ακόμη θα δημοσιοποιήσουμε πως το χαρακτηριστικό Σύνδεση πίεσης (FThr) φτάνει στο μέγεθος Εσωτερικό σπείρωμα 1″ FThr. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να κοινολογήσουμε η αποτίμηση Κέλυφος αντλίας ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος Ανοξείδωτος χάλυβας. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να παρατηρήσουμε πως το τυπικό γνώρισμα Άξονας κίνησης φτάνει σε τιμή ορισμένη Ανοξείδωτος χάλυβας. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας γνωστοποιήσουμε ότι η διάσταση Αριθμός τροχών συμποσούται στην τιμή 1. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να καταγράψουμε ο ποσοτικός δείκτης Bάρος (Kg) είναι στην τιμή 11.5. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά να ενημερώσουμε πως ο συντελεστής Μήκος καλωδίου (m) συμποσούται στον αριθμό 1.5. Παρομοίως ας επισημάνουμε πως ο χαρακτήρας Κόστος ανέρχεται στον αριθμό € 299,00.

METABO – HWA 6000 Inox Αντλία Οικιακής Ύδρευσης με Αυτόματο Σύστημα 1300W

Ακολούθως εκθέτουμε το METABO – HWA 6000 Inox Αντλία Οικιακής Ύδρευσης με Αυτόματο Σύστημα 1300W . Ωσαύτως θα ξεκαθαρίσουμε η αντικειμενική αξία Ονομαστική ισχύς (W) ανέρχεται στο νούμερο 1.300. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να εκθέσουμε ότι ο βαθμός Ηλεκτρική τάση (V) πλησιάζει σε τιμή ορισμένη 220 – 240. Μελετώντας τις προδιαγραφές θα διαδώσουμε το ποσό Mεγ. ύψος αναρρόφησης (m) ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 8. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλίας επιφάνειας θα εκθέσουμε η ποσότητα Mεγ. ύψος μεταφοράς (m) είναι στο μέγεθος 55. Εκτός από αυτά ας πληροφορήσουμε πως ο χαρακτήρας Mεγ. πίεση (bar) είναι ίσο στο μέγεθος 5.5.

Αντλίες επιφάνειας από τους ειδικούς για απαιτητικές εργασίες. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα κοινοποιήσουμε ότι η παράμετρος Σύνδεση αναρρόφησης (FThr) λαμβάνει σε Εσωτερικό σπείρωμα 1″ FThr. Από την εξέταση του εργαλείου αντλίας να γνωστοποιήσουμε πως το δεδομένο Σύνδεση πίεσης (FThr) κυμαίνεται στον αριθμό Εσωτερικό σπείρωμα 1″ FThr.

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα αναφέρουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Αριθμός τροχών συγκλίνει στο νούμερο 5. Οφείλουμε θα κοινολογήσουμε πως η ποσότητα Bάρος (Kg) είναι ίσο στο νούμερο 13. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας αναφέρουμε πως η παράμετρος Μήκος καλωδίου (m) ισούται σε τιμή ορισμένη 1.5. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας να παρουσιάσουμε πως η πληροφορία Κόστος ανέρχεται στο νούμερο € 350,40.

Leave a Reply

Your email address will not be published.