Αντλίες επιφάνειας για επαγγελματίες

Αντλίες επιφάνειας για επαγγελματίες όπως η αντλία STANLEY SXGP900XFE. Εξετάζουμε την κορυφαία Πλαστική Αντλία Επιφάνειας 900W επαγγελματικής χρήσης.

Εδώ μελετάμε το STANLEY – SXGP900XFE Πλαστική Αντλία Επιφάνειας 900W. Εξετάζουμε επίσης και Αντλίες επιφάνειας για επαγγελματίες. Επιπλέον έχουμε εργαλεία σχετικά με αντλίες.

Πλαστική με ενσωματωμένο φίλτρο νερού

Μετά μελετάμε το Πλαστική με ενσωματωμένο φίλτρο νερού. Επιπροσθέτως θα εξακριβώσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα Ισχύς ισούται στο στοιχείο 900Watt – 7/8HP. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το τυπικό γνώρισμα Τάση είναι στο μέγεθος 230V / 50Hz. Επιπλέον θα φέρουμε σε γνώση σας πως η αποτίμηση Παροχή είναι στο νούμερο 3600L/h. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας να μνημονεύουμε ότι το ποσό Μανομετρικό φτάνει στο στοιχείο 42m. Αποφασιστική παράμετρος είναι θα καταγράψουμε η διάσταση Μεγ. μέγεθος σωματιδίων εντοπίζεται στην τιμή 1mm. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας θα διαδώσουμε η τίμηση Στόμιο συγκλίνει στον αριθμό 1″. Από την εξέταση του μηχανήματος αντλίας θα φανερώσουμε ότι το στοιχείο Καλώδιο ισούται στο μέγεθος 1m. Παρακάτω να εκθέσουμε η πληροφορία Πίεση ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 8bar.

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας να σας κρατήσουμε ενήμερους η αποτίμηση Κόστος είναι ίσο στην τιμή € 119,00. Αντλίες επιφάνειας για επαγγελματίες. Στο κατάστημά μας θα βρείτε προτάσεις γύρω από αντλίες επιφάνειας.

NAKAYAMA – Jet SP 1541 Αντλία Επιφάνειας 1500Watt

Ακολούθως παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – Jet SP 1541 Αντλία Επιφάνειας 1500Watt . Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας επιφάνειας να τονίσουμε το δεδομένο Ισχύς λαμβάνει στο μέγεθος 1500 W. Εκτός από αυτά ας φανερώσουμε το στοιχείο Μεγ. παροχή ισούται σε 9000 l/h. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ας πληροφορήσουμε ο χαρακτήρας Μεγ. μανομετρικό προσεγγίζει στο στοιχείο 41 m Ø. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας μνημονεύουμε πως η ονομαστική αξία Στόμιο είναι στο στοιχείο 1’’. Επιπλέον ας πληροφορήσουμε ότι το ποσό Κόστος προσεγγίζει στον αριθμό € 129,00. Σε αυτό το σύνδεσμο θα βρείτε εργαλεία γύρω από υποβρύχιες αντλίες.

KRAFT – KDC-150 Φυγοκεντρική Αντλία 2 Σταδίων

Παρακάτω παρουσιάζουμε το KRAFT – KDC-150 Φυγοκεντρική Αντλία 2 Σταδίων. Είναι μια από τις Αντλίες επιφάνειας για επαγγελματίες.

Τώρα δείχνουμε το Max. Θερμοκρασία Νερού: +40c. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας σας κρατήσουμε ενήμερους πως η διάσταση Max. περιεκτικότητα νερού σε άμμο λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 0,25% . Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας ας δημοσιοποιήσουμε ότι το μέγεθος Max. διάμετρος Σωματιδίων στο νερό είναι στο μέγεθος 3m. Ταυτόχρονα να μνημονεύουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα Ισχύς λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή 1.5 Hp. Σε αυτό το σύνδεσμο θα βρείτε προσφορές γύρω από επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα παραθέσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Τάση ανέρχεται σε 230v / 50 HZ. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας παραθέσουμε ότι ο χαρακτήρας Παροχή (max) συγκλίνει στο στοιχείο 6000lt/ h. Από την εξέταση της αντλίας επιφάνειας να καταγράψουμε ότι ο όρος Μανομετρικό ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 52m (max). Συνάμα ας πούμε ότι η ονομαστική αξία Στόμιο Εισ./Εξ. είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή 1inch 1/4 / 1inch. Σε αυτό το σύνδεσμο θα βρείτε προσφορές που αφορούν επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Σημασία έχει να επισημάνουμε πως το τυπικό γνώρισμα Κόστος συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή € 129,00. Επιλέξαμε Αντλίες επιφάνειας για επαγγελματίες.

METABO – P 4000 Αντλία Κήπου G 1.100W

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το METABO – P 4000 Αντλία Κήπου G 1.100W. Κάνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας να κατατοπίσουμε πως η ονομαστική αξία Ονομαστική ισχύς (W) φτάνει στο νούμερο 1.100. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας καταθέσουμε η μετρήσιμη ποσότητα Ηλεκτρική τάση (V) ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 220 – 240. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών ας σημειώσουμε ότι η πληροφορία Mεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) ανέρχεται στο νούμερο 4.000. Από τη μελέτη του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα διαδώσουμε πως ο δείκτης Mεγ. ύψος αναρρόφησης (m) συγκλίνει σε 8. Σε αυτό το σύνδεσμο θα βρείτε εργαλεία γύρω από υποβρύχιες αντλίες.

Πλην των άλλων θα κάνουμε ενημέρωση ότι ο χαρακτήρας Mεγ. ύψος μεταφοράς (m) συμποσούται στο στοιχείο 46. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας να ξεκαθαρίσουμε η ποσότητα Mεγ. πίεση (bar) ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 4.6. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το ποσό Σύνδεση αναρρόφησης (FThr) είναι στην ποσότητα Εσωτερικό σπείρωμα 1″.

Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας δηλώσουμε πως το μέγεθος Σύνδεση πίεσης (FThr) φτάνει στο ψηφίο Εσωτερικό σπείρωμα 1″. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα θέσουμε υπόψη το χαρακτηριστικό Κέλυφος αντλίας συγκλίνει σε τιμή ορισμένη Χυτοσίδηρος. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας να διαδώσουμε η τίμηση Άξονας κίνησης είναι ίσο στο ψηφίο -Ανοξείδωτος χάλυβας. Οφείλουμε θα ενημερώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Αριθμός τροχών πλησιάζει σε 1. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα εκθέσουμε ο χαρακτήρας Bάρος (Kg) είναι ίσο στην ποσότητα 12.2. Αντιστοίχως θα κοινοποιήσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Μήκος καλωδίου (m) προσεγγίζει στο νούμερο 1.5. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλίας επιφάνειας ας μνημονεύουμε ο συντελεστής Κόστος συμποσούται στο διακριτό μέγεθος € 129,99.

NAKAYAMA – SP 1555 Αντλία Φυγοκεντρική 2 Σταδίων 1500Watt

Ακόμα αναλύουμε το NAKAYAMA – SP 1555 Αντλία Φυγοκεντρική 2 Σταδίων 1500Watt. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ας προσθέσουμε ότι η ιδιότητα Ισχύς πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 1500 W. Επιπλέον θα παρουσιάσουμε πως το τυπικό γνώρισμα Μεγ. παροχή πλησιάζει στο ψηφίο 8400 l/h. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα εκθέσουμε το τυπικό γνώρισμα Μεγ. μανομετρικό συγκλίνει στο μέγεθος 55 m Ø. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα φέρουμε σε γνώση σας ότι το ποσό Στόμιο συγκλίνει σε 1’’x1’’. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας δείξουμε πως το μέγεθος Κόστος είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα € 135,00.

KRAFT – JSWm15M (KSP-150L) KRAFT: JSWm15M (KSP-150L) ΑΝΤΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Μετά προβάλλουμε το KRAFT – JSWm15M (KSP-150L) KRAFT: JSWm15M (KSP-150L) ΑΝΤΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. Πέραν των άλλων μεγεθών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας καταμαρτυρήσουμε πως ο όρος Αντλία Επιφάνειας συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 1,5 ίππων. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να βεβαιώσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Μέγιστη Θερμοκρασία νερού συμποσούται στο στοιχείο +40C. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να ξεκαθαρίσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο συμποσούται στο ψηφίο 0,25%. Από την εξέταση του εργαλείου αντλίας θα καταθέσουμε το τυπικό γνώρισμα Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 3mm .

Εδώ εκθέτουμε το Ισχύς—1,5 hp . Σαφώς θα καταθέσουμε πως ο όρος Τάση λαμβάνει στην τιμή 230V /50 HZ . Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας πληροφορήσουμε πως η παράμετρος Παροχή (Max) κυμαίνεται στο ψηφίο 5000 LT/H . Αποφασιστική παράμετρος είναι να κατατοπίσουμε ότι το χαρακτηριστικό Μανομετρικό συμποσούται στην ποσότητα 55m (max). Συν τοις άλλοις ας παρέχουμε πληροφορίες το χαρακτηριστικό Στόμιο Εισόδου ισούται στο μέγεθος 1 inch. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα διαδώσουμε ότι το μέγεθος Στόμιο Εξόδου πλησιάζει στην ποσότητα 1 inch. Σημασία έχει να σας κρατήσουμε ενήμερους πως ο δείκτης Υψος Αναρρόφησης (max) είναι στον αριθμό 9 m. Εκτός από αυτά ας καταμαρτυρήσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης Κόστος συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος € 135,00.

NAKAYAMA – SP1058 Αντλία Πολυβάθμια

Εδώ προβάλλουμε το NAKAYAMA – SP1058 Αντλία Πολυβάθμια. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας ανακοινώσουμε ότι το δεδομένο Ισχύς φτάνει στο στοιχείο 1000 W. Από την εξέταση του προϊόντος να προβάλλουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Μεγ. παροχή προσεγγίζει στο στοιχείο 11000 l/h. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας ας προσθέσουμε ότι ο χαρακτήρας Μεγ. μανομετρικό συγκλίνει στον αριθμό 58 m Ø. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να δημοσιοποιήσουμε ότι η διάσταση Στόμιο κυμαίνεται στο μέγεθος 1’’x1’’. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να πούμε πως το χαρακτηριστικό Κόστος είναι σε € 149,00.

KRAFT – KDC-200 Αντλία Φυγοκεντρική 2 Σταδίων

Τώρα δείχνουμε το KRAFT – KDC-200 Αντλία Φυγοκεντρική 2 Σταδίων. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας ας φέρουμε σε γνώση σας πως το δεδομένο Αντλία Φυγοκεντρική πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 2 Σταδίων 2 ίππων . Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας διαδώσουμε πως η ονομαστική αξία Μέγιστη Θερμοκρασία νερού είναι στο μέγεθος +40C. Σημασία έχει να διαδώσουμε η παράμετρος Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή 0,25%.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας θα εκθέσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι ίσο στο νούμερο 3mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το τυπικό γνώρισμα Ισχύς εντοπίζεται στο ψηφίο 2 hp. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα παρατηρήσουμε το μέγεθος Τάση ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 230V /50 HZ . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να κατατοπίσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Παροχή (Max) κυμαίνεται στο μέγεθος 9600 LT/H .

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να δηλώσουμε ότι το δεδομένο Μανομετρικό συμποσούται στον αριθμό 60m (max) . Ακολούθως να θέσουμε υπόψη η αναγραφόμενη ιδιότητα Στόμιο Εισόδου συγκλίνει στο μέγεθος 1-1/4 inch . Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλίας επιφάνειας ας συσχετίσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Στόμιο Εξόδου είναι στο στοιχείο 1 inch. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας μνημονεύουμε πως ο συντελεστής Ύψος Αναρρόφησης (max) εντοπίζεται στην τιμή 7m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας προβάλλουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Κόστος συμποσούται στο διακριτό μέγεθος € 159,00.

KRAFT – KSP-200 A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Τώρα παρουσιάζουμε το KRAFT – KSP-200 A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Επιπρόσθετα ας μνημονεύουμε πως η πληροφορία Μέγιστη θερμοκρασία λαμβάνει στο στοιχείο +40 βαθμούς κελσίου. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να πληροφορήσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο προσεγγίζει στην ποσότητα 0,25%.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας θα πληροφορήσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι ίσο σε 3 mm. Πέραν των άλλων τιμών του εργαλείου αντλίας ας φανερώσουμε ότι το ποσό Ισχύς ευρίσκεται στο ψηφίο 2 HP . Συν τοις άλλοις να κοινοποιήσουμε ο ποσοτικός δείκτης Τάση ευρίσκεται στο νούμερο 230V / 50Hz . Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας επιφάνειας ας τονίσουμε η αντικειμενική αξία Παροχή (max) είναι ίσο στο ψηφίο 10500 Lt/h . Ωσαύτως να γνωστοποιήσουμε η ονομαστική αξία Μανομετρικό προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 41m (max).

Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας παρατηρήσουμε πως το δεδομένο Στόμιο εισόδου ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 1″1/2. Επιπλέον θα επισημάνουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Στόμιο εξόδου ευρίσκεται στην ποσότητα 1″1/4 . Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ας σας κρατήσουμε ενήμερους η αποτίμηση Ύψος αναρρόφησης προσεγγίζει στον αριθμό 8m (max). Εξάλλου να ανακοινώσουμε το χαρακτηριστικό Κόστος λαμβάνει στην ποσότητα € 159,00.

KRAFT – KMC-200I Αντλία Φυγοκεντρική Πολυβάθμια 1.500Watt

Μετά δείχνουμε το KRAFT – KMC-200I Αντλία Φυγοκεντρική Πολυβάθμια 1.500Watt. Παρομοίως θα βεβαιώσουμε ότι η αποτίμηση φτερωτές ανοξείδωτες κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 4. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα εκθέσουμε η αποτίμηση Μέγιστη θερμοκρασία νερού συμποσούται στο ψηφίο 40°C . Επιπροσθέτως ας μνημονεύουμε πως η αποτίμηση Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο ισούται αριθμητικά στον αριθμό 0,25 . Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να διαδώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Μανομετρικό max. ισούται στην ποσότητα 58 m .

Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να κοινολογήσουμε πως η ιδιότητα Παροχή Νερού max. πλησιάζει στο ψηφίο 10800 lt/h . Επιπροσθέτως να πούμε πως η τίμηση Ισχύς προσεγγίζει σε 2.0 HP 1.500Watt . Από τη μελέτη του εργαλείου αντλίας ας σημειώσουμε πως το χαρακτηριστικό Τάση έγκειται σε τιμή ορισμένη 220V/50Hz. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να αναφέρουμε πως ο χαρακτήρας Στόμιο εισόδου ισούται αριθμητικά στο νούμερο 1¼” .

Ακολούθως να ενημερώσουμε πως το μέγεθος Στόμιο εξόδου είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή 1¼”. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας να φανερώσουμε πως η πληροφορία Κόστος πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή € 179,00.

KRAFT – ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ / ΙΝΟΧ KMC 300 IT

Εδώ προβάλλουμε το KRAFT – ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ / ΙΝΟΧ KMC 300 IT. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας γνωστοποιήσουμε ο αριθμητικός δείκτη Ισχύς ηλεκτροκινητήρα πλησιάζει στο ψηφίο 3,0HP . Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας θα ξεκαθαρίσουμε πως το μέγεθος Τάση εντοπίζεται στην ποσότητα 400V/50Hz. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα επισημάνουμε πως ο αριθμητικός δείκτη φτερωτές ανοξείδωτες φτάνει στο νούμερο 3.

Κάνοντας την παρουσίαση της αντλίας επιφάνειας ας δείξουμε ότι η τίμηση Μέγιστη θερμοκρασία νερού ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 40°C. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας παρατηρήσουμε το τυπικό γνώρισμα Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 0,25mm. Από την εξέταση του μηχανήματος αντλίας ας θέσουμε υπόψη πως η ποσότητα Μέγιστη παροχή νερού εντοπίζεται στο ψηφίο 18000lt/h. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά ας καταγράψουμε η ονομαστική αξία Μέγιστο μανομετρικό ύψος φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 46m.

Μεταξύ των άλλων ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι ο βαθμός Στόμιο εισόδου λαμβάνει στο μέγεθος 1½”. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι ο χαρακτήρας Στόμιου εξόδου φτάνει στην ποσότητα 1½”. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι το μέγεθος Μέγιστο ύψος αναρρόφησης έγκειται στη διακριτή ποσότητα 7m. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας πληροφορήσουμε πως η τίμηση Κόστος προσεγγίζει στο νούμερο € 258,66.

METABO – HWAI 4500 Inox Αντλία Οικιακής Ύδρευσης με Αυτόματο Σύστημα 1300W

Εδώ δείχνουμε το METABO – HWAI 4500 Inox Αντλία Οικιακής Ύδρευσης με Αυτόματο Σύστημα 1300W. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας μνημονεύουμε ότι η πληροφορία Ονομαστική ισχύς (W) ισούται αριθμητικά στον αριθμό 1.300. Εκτός από αυτά θα πούμε ότι η αποτίμηση Ηλεκτρική τάση (V) πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 220 – 240. Παρομοίως να κάνουμε ενημέρωση πως η μετρήσιμη ποσότητα Mεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) ισούται στο διακριτό μέγεθος 4.500. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας να βεβαιώσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Mεγ. ύψος αναρρόφησης (m) προσεγγίζει σε 8.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές να παρατηρήσουμε ότι το χαρακτηριστικό Mεγ. ύψος μεταφοράς (m) προσεγγίζει στο ψηφίο 48. Μαζί με αυτό θα παρουσιάσουμε ότι η διάσταση Mεγ. πίεση (bar) ισούται αριθμητικά σε 4.8. Συν τοις άλλοις ας κοινοποιήσουμε ότι ο βαθμός Σύνδεση αναρρόφησης (FThr) εντοπίζεται στο μέγεθος Εσωτερικό σπείρωμα 1″ FThr. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα καταμαρτυρήσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Σύνδεση πίεσης (FThr) ανέρχεται στο ψηφίο Εσωτερικό σπείρωμα 1″ FThr.

Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να φέρουμε σε γνώση σας ότι ο βαθμός Κέλυφος αντλίας συγκλίνει στο στοιχείο Ανοξείδωτος χάλυβας. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά ας παρουσιάσουμε πως η αποτίμηση Άξονας κίνησης είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα Ανοξείδωτος χάλυβας. Από τη μελέτη του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να ενημερώσουμε πως το δεδομένο Αριθμός τροχών συγκλίνει στο μέγεθος 1.

Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας προβάλλουμε η αποτίμηση Bάρος (Kg) πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 11.5. Πέραν των άλλων τιμών θα μνημονεύουμε ότι ο βαθμός Μήκος καλωδίου (m) συγκλίνει στον αριθμό 1.5. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας θα φέρουμε σε γνώση σας ότι η αντικειμενική αξία Κόστος κυμαίνεται στο νούμερο € 299,00.

METABO – HWA 6000 Inox Αντλία Οικιακής Ύδρευσης με Αυτόματο Σύστημα 1300W

Αντλίες επιφάνειας για επαγγελματίες όπως το METABO – HWA 6000 Inox Αντλία Οικιακής Ύδρευσης με Αυτόματο Σύστημα 1300W . Μεταξύ των άλλων να πούμε ότι το στοιχείο Ονομαστική ισχύς (W) κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 1.300. Ενδιαφέρον είναι ας δημοσιοποιήσουμε ο αριθμητικός δείκτη Ηλεκτρική τάση (V) συγκλίνει στην τιμή 220 – 240. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να ξεκαθαρίσουμε ότι ο συντελεστής Mεγ. ύψος αναρρόφησης (m) είναι στο ψηφίο 8.

Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα κατατοπίσουμε η ονομαστική αξία Mεγ. ύψος μεταφοράς (m) προσεγγίζει στο ψηφίο 55. Κάνοντας την παρουσίαση της αντλίας ας παρατηρήσουμε το τυπικό γνώρισμα Mεγ. πίεση (bar) πλησιάζει στο νούμερο 5.5. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά ας δημοσιοποιήσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Σύνδεση αναρρόφησης (FThr) έγκειται στον αριθμό Εσωτερικό σπείρωμα 1″ FThr. Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας επιφάνειας να καταμαρτυρήσουμε το μετρήσιμο μέγεθος Σύνδεση πίεσης (FThr) έγκειται στο ψηφίο Εσωτερικό σπείρωμα 1″ FThr. Αντλίες επιφάνειας για επαγγελματίες.

Εξάλλου να δημοσιοποιήσουμε πως η παράμετρος Αριθμός τροχών εντοπίζεται στην ποσότητα 5. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές να παρατηρήσουμε πως η αντικειμενική αξία Bάρος (Kg) προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 13. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών ας προβάλλουμε ότι ο βαθμός Μήκος καλωδίου (m) συγκλίνει στην τιμή 1.5. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας διαφωτίσουμε ότι ο χαρακτήρας Κόστος λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος € 350,40.

Leave a Reply

Your email address will not be published.