Αντλίες επιφάνειας τιμές

Αντλίες επιφάνειας τιμές. Βρειτε εδώ όλες τςι τιμές για τις αντλίες και ειδικότερα για τις αντλίες επιφάνειας. Έχουμε επιλέξει εργαλεία NAKAYAMA, KRAFT και LAM.

Αντλία Περιφερειακή NAKAYAMA

Παρακάτω μελετάμε το NAKAYAMA – SP3722 Αντλία Περιφερειακή 370 W. Σαφώς να δείξουμε ότι ο χαρακτήρας SP3722 Αντλία περιφερειακή κυμαίνεται σε 370 W. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας διαδώσουμε πως η ποσότητα Ισχύς συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 370 W. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να επισημάνουμε η ιδιότητα Μεγ. παροχή προσεγγίζει στο στοιχείο 2100 l/h. Στο eshop μας συνιστούμε NAKAYAMA ιδέες. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ας κατατοπίσουμε πως το στοιχείο Μεγ. μανομετρικό κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 30 m. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι ο όρος Διάμετρος συμποσούται στην ποσότητα Στόμιο 1’’x1’’. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα πληροφορήσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος Κόστος συμποσούται στο ψηφίο € 29,00.

Αντλία Περιφερειακή

Παρακάτω δείχνουμε το NERO – VP 370 Αντλία Περιφερειακή. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα παρέχουμε πληροφορίες ότι η ιδιότητα Ισχύς ισούται στον αριθμό 370W. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές ας αναφέρουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Στόμιο ισούται αριθμητικά στην τιμή 1″. Από τη μελέτη του προϊόντος θα παρέχουμε πληροφορίες ο ποσοτικός δείκτης Μανομ. max πλησιάζει σε 35m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές ας πληροφορήσουμε ότι η παράμετρος Παροχή max πλησιάζει στην ποσότητα 2100(I/h). Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά θα δηλώσουμε το χαρακτηριστικό Κόστος λαμβάνει στο μέγεθος € 32,90. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε εργαλεία γύρω από αντλίες πιεστικά.

KRAFT – PKM 60 (KPF-50)

Παρακάτω εξετάζουμε το KRAFT – PKM 60 (KPF-50) Αντλία Περιφερειακή. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να φέρουμε σε γνώση σας ότι η μετρήσιμη ποσότητα Μέγιστη θερμοκρασία νερού ισούται στο νούμερο +40°C.. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλίας ας μνημονεύουμε ότι η αποτίμηση Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο είναι ίσο στην τιμή -0,15%.. Αποφασιστική παράμετρος είναι ας παρέχουμε πληροφορίες η διάσταση Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού έγκειται στο μέγεθος -1 mm.. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας θα μνημονεύουμε το μέγεθος Μανομετρικό ισούται στην τιμή 38m (max). Στην εταιρεία μας προτείνουμε KRAFT ιδέες..

Ακολούθως να ανακοινώσουμε ότι η αντικειμενική αξία Ισχύς κυμαίνεται στο μέγεθος 0,5 HP. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της αντλίας θα παρατηρήσουμε πως η αποτίμηση Στόμιο Εισόδου συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος 1″. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να συσχετίσουμε το στοιχείο Τάση ανέρχεται στο στοιχείο 230V/50Hz.

NERO VP 750 Αντλία Περιφερειακή

Παρακάτω προβάλλουμε το NERO – VP 750 Αντλία Περιφερειακή 750W. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να παρατηρήσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα Ισχύς κυμαίνεται στο νούμερο 750W. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας να κάνουμε ενημέρωση πως ο ποσοτικός δείκτης Στόμιο είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή 1″. Επιπρόσθετα να παρουσιάσουμε πως η αντικειμενική αξία Μανομ. max συγκλίνει σε 50m. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας θα ξεκαθαρίσουμε η αντικειμενική αξία Παροχή max είναι ίσο στον αριθμό 3600(I/h). Από τη μελέτη της αντλίας επιφάνειας να πούμε η παράμετρος Κόστος συγκλίνει σε € 54,50. Σε αυτό το σύνδεσμο έχουμε μηχανήματα γύρω από αντλίες επιφάνειας.

Αντλία Περιφερειακή 750Watt

Μετά παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – SP7558 Αντλία Περιφερειακή 750Watt. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας γνωστοποιήσουμε η ιδιότητα SP 7558 Αντλία περιφερειακή πλησιάζει στον αριθμό 750 W. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να σημειώσουμε πως το ποσό Ισχύς συγκλίνει στο ψηφίο 750 W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας να καταθέσουμε ότι η πληροφορία Μεγ. παροχή λαμβάνει σε 3000 l/h. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας να παρατηρήσουμε ότι η αντικειμενική αξία Μεγ. μανομετρικό είναι στην αναγραφόμενη τιμή 58 m Ø. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα ξεκαθαρίσουμε ότι το δεδομένο Στόμιο έγκειται στην τιμή 1’’x1’’. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ας διαφωτίσουμε το δεδομένο κόστος συγκλίνει σε € 55,00. Ακόμα διαθέτουμε εργαλεία πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Παρακάτω μελετάμε το NERO – JET GP 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Από τη μελέτη της αντλίας ας προβάλλουμε ότι η παράμετρος JET GP είναι ίσο στην ποσότητα 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας θα δημοσιοποιήσουμε η τίμηση Ισχύς πλησιάζει σε 800W. Πέραν των άλλων μεγεθών ας παρουσιάσουμε το μετρήσιμο μέγεθος Ύψος Αναρροφ. max. προσεγγίζει στο ψηφίο 8m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα θέσουμε υπόψη ο αριθμητικός δείκτη Στόμιο προσεγγίζει στην ποσότητα 1″. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας διαδώσουμε ο ποσοτικός δείκτης Μανομετρικό max. φτάνει στο διακριτό μέγεθος 38m. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα εξακριβώσουμε η ονομαστική αξία Παροχή max. έγκειται στην τιμή 3200(l/h). Από τη μελέτη του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας σημειώσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα Κόστος ανέρχεται στο νούμερο € 56,90.

Αντλία Ψεκασμού

Μετά παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – NS3600 Αντλία Ψεκασμού. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας να πούμε η ιδιότητα LT/MIN έγκειται σε τιμή ορισμένη 36. Οφείλουμε να φανερώσουμε ότι η αποτίμηση πίεση είναι ίσο στο νούμερο 10-40bar. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα παρατηρήσουμε ότι η αποτίμηση Κόστος προσεγγίζει στο μέγεθος € 59,00.

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Μετά εκθέτουμε το NERO – JET 750A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να δηλώσουμε η πληροφορία Ισχύς συμποσούται στην ποσότητα 750W . Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα συσχετίσουμε πως το χαρακτηριστικό Στόμιο ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 1″. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας να σημειώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Μανομετρικό max. ανέρχεται στο στοιχείο 43m. Μαζί με αυτό θα παραθέσουμε ότι η αποτίμηση Παροχή max. προσεγγίζει στο νούμερο 3600(l/h). Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα βεβαιώσουμε το ποσό Κόστος κυμαίνεται στην τιμή € 65,00.

Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W

Τώρα εκθέτουμε το NAKAYAMA – SP 7000 Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας αναφέρουμε το μέγεθος Αντλία προσεγγίζει στον αριθμό -SP 7000 . Σημασία έχει ας προσθέσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη Επιφάνειας INOX εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 1000W. Μετά να διαφωτίσουμε πως το δεδομένο Κόστος είναι ίσο στο μέγεθος € 65,00. Εδώ έχουμε επιλέξει εργαλεία που ειναι συναφή με εργασίες πάνω σε επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

SGP800 Αντλία Επιφάνειας 1″

Τώρα εκθέτουμε το KRAFT – SGP800 Αντλία Επιφάνειας 1″. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα καταδείξουμε ότι η αντικειμενική αξία Μέγιστη θερμοκρασία νερού συμποσούται στον αριθμό +40°C . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας να διαδώσουμε ο δείκτης Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο προσεγγίζει στον αριθμό 0,25% . Μελετώντας τις προδιαγραφές θα βεβαιώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού λαμβάνει στον αριθμό 3 mm . Αντιστοίχως ας πληροφορήσουμε ότι η αντικειμενική αξία Μανομετρικό εντοπίζεται στο μέγεθος 40m (max) . Αντλίες επιφάνειας τιμές παραμυθένιες.

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλίας θα πούμε πως το χαρακτηριστικό Καλώδιο συγκλίνει στην ποσότητα 1,2 m. Επιπρόσθετα να δείξουμε ότι ο χαρακτήρας Παροχή εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη 3200 lt/h (max) . Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας διαδώσουμε ότι ο δείκτης Πίεση είναι στην αναγραφόμενη τιμή 4 bar (max). Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας θα σημειώσουμε ότι η αντικειμενική αξία Κόστος ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα € 65,00.

NAKAYAMA SP7542 Αντλία Επιφανείας

Μετά εξετάζουμε το NAKAYAMA – SP7542 Αντλία Επιφανείας JET 1ΗΡ,42m, 3200 l/h 750 W. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας καταθέσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Ισχύς ευρίσκεται σε 750 W. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας πούμε πως η αντικειμενική αξία Παροχή έγκειται σε 5000 l/h. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας πληροφορήσουμε πως το χαρακτηριστικό Μανομετρικό φτάνει στον αριθμό 40 m. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα προσθέσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη Στόμιο φτάνει σε τιμή ορισμένη 1″. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας κοινοποιήσουμε ότι η αντικειμενική αξία Κόστος φτάνει στο ψηφίο € 65,00. Αντλίες επιφάνειας τιμές μόνο στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ

Παρακάτω δείχνουμε το NERO – JET 750AIN Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ. Από τη μελέτη του εργαλείου αντλίας ας δείξουμε η τίμηση Ισχύς φτάνει στο μέγεθος 750W. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας θα δείξουμε ο αριθμητικός δείκτη Ύψος Αναρροφ. max. συγκλίνει στην τιμή 9m. Ακολούθως να δηλώσουμε ο δείκτης Στόμιο ανέρχεται στην ποσότητα 1″. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας θα σας κρατήσουμε ενήμερους η διάσταση Μανομετρικό max. συγκλίνει στον αριθμό 43m. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα πως ο χαρακτήρας Παροχή max. είναι στην τιμή 3600(l/h). Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα σημειώσουμε πως η ποσότητα Κόστος έγκειται στο διακριτό μέγεθος € 65,90.

Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W

Ακόμα εξετάζουμε το NAKAYAMA – SP7536 Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W. Από τη μελέτη της αντλίας θα εξακριβώσουμε πως η αποτίμηση Ισχύς κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 750 W. Αποφασιστική παράμετρος είναι να συσχετίσουμε πως η πληροφορία Παροχή προσεγγίζει στο ψηφίο 5400 l/h. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ας ξεκαθαρίσουμε πως η διάσταση Μανομετρικό λαμβάνει στον αριθμό 35 m. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας σας κρατήσουμε ενήμερους πως η μετρήσιμη ποσότητα Στόμιο πλησιάζει σε τιμή ορισμένη 1″ x 1″. Εκτός από αυτά να καταθέσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Κόστος λαμβάνει στον αριθμό € 67,00. Αντλίες επιφάνειας τιμές απίστευτες

KRAFT – PKM80 (KPF-100) Αντλία Περιφερειακή

ΑΣυνεχίζουμε με το εργαλείο KRAFT – PKM80 (KPF-100) Αντλία Περιφερειακή. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας να προβάλλουμε το στοιχείο Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 0,15%. Παράλληλα θα ξεκαθαρίσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού φτάνει στην ποσότητα 1 mm. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να δείξουμε η ποσότητα Ισχύς λαμβάνει στην ποσότητα 1 HP.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να ανακοινώσουμε πως ο όρος Τάση είναι ίσο στον αριθμό 230V / 50Hz. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να πληροφορήσουμε πως το ποσό Παροχή (max) εντοπίζεται στο μέγεθος 3000 Lt/h. Συνάμα ας γνωστοποιήσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Μανομετρικό προσεγγίζει σε 70m (max). Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να επισημάνουμε ότι το στοιχείο Στόμιο εισόδου είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 1″.

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα καταμαρτυρήσουμε το δεδομένο Στόμιο εξόδου είναι ίσο στην τιμή 1″ . Οφείλουμε ας ενημερώσουμε η διάσταση Ύψος αναρρόφησης ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 8m (max). Παρομοίως να σας κρατήσουμε ενήμερους πως ο δείκτης Κόστος πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα € 69,00. Αντλίες επιφάνειας τιμές που δε φαντάζεστε.

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης LAM

Εδώ μελετάμε το LAM – JET 1100A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα φανερώσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Ισχύς ισούται στο ψηφίο 1100W. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας θα ανακοινώσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα Στόμιο προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 1″. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας να βεβαιώσουμε ότι το μέγεθος Μανομετρικό max. έγκειται στο νούμερο 55m. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές να σας κρατήσουμε ενήμερους ότι ο αριθμητικός δείκτη Παροχή max. λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 3600(l/h). Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα ενημερώσουμε πως το χαρακτηριστικό Κόστος έγκειται στην ποσότητα €70,00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.