Αποδοτικά εργαλεία οξυγόνου

εργαλεία οξυγόνου

Αποδοτικά εργαλεία οξυγόνου για να κάνετε σωστά τη συγκόλληση. Μετά έχουμε δημοσιεύσει απλοποιημένα έγγραφα αναφορικά με εργαλεία ξυγόνου και ηλεκτροκόλληση. Αποδοτικά εργαλεία οξυγόνου τα οποία αφορούν τον τεχνίτη που έχει υψηλές απαιτήσεςι από την ηλεκτροκόλληση.

MAESTRO Economy Σαλμός Κόλλησης

Τώρα δείχνουμε το MAESTRO – SAF – Economy Σαλμός Κόλλησης. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας βεβαιώσουμε ότι ο όρος συγκόλληση έγκειται στο διακριτό μέγεθος 0.4-4.0 mm. Επιπλέον να καταδείξουμε ο όρος κοπή συγκλίνει στο στοιχείο 50mm. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα ξεκαθαρίσουμε πως το δεδομένο παροχή κυμαίνεται στο μέγεθος 40-400 lt/min. Ακολούθως προτείνουμε μηχανήματα που αφορούν ηλεκτροκόλληση.

Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου θα διαδώσουμε το τυπικό γνώρισμα σπείρωμα ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 8 x 100. Μελετώντας τις προδιαγραφές ας παρατηρήσουμε ότι ο χαρακτήρας μήκος συμποσούται στο μέγεθος 320mm. Παραπέρα να γνωστοποιήσουμε η μετρήσιμη ποσότητα βάρος πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 0.380kg. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου ας καταθέσουμε ότι ο χαρακτήρας κόστος προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος € 53,00.

MAESTRO Κόφτης Οξυγόνου

Τώρα παρουσιάζουμε το MAESTRO – ZC-21 Economy Κόφτης Οξυγόνου. Παράλληλα θα καταγράψουμε ότι το δεδομένο κοπή είναι στο μέγεθος 3-150mm. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να πούμε η παράμετρος γωνία κοπής ευρίσκεται στην αναγραφόμενη τιμή 90μοίρες σταθερή. Από την εξέταση του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου να δείξουμε το μέγεθος μήκος κυμαίνεται στο νούμερο 460mm. Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε εργαλεία γύρω από εργαλεία οξυγόνου.

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου να πληροφορήσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη 1.000kg. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σαλμού συγκόλλησης ας καταθέσουμε πως η παράμετρος κόστος φτάνει στη διακριτή ποσότητα € 65,00.

LE RORRAIN Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2

Τώρα αναλύουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2. Επιπροσθέτως θα ανακοινώσουμε πως η αποτίμηση αέριο ανέρχεται στο νούμερο αργκόν CO2. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου θα σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το στοιχείο τύπος προσεγγίζει στο στοιχείο c. Εδώ έχουμε εργαλεία που αφορούν ηλεκτροκολλήσεις tig.

Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα παραθέσουμε ότι η διάσταση q max είναι ίσο στην ποσότητα 38 lt/min. Παραπέρα θα δημοσιοποιήσουμε ότι η αντικειμενική αξία βάρος φτάνει στο στοιχείο 1.120 kg. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές ας διαδώσουμε το μετρήσιμο μέγεθος διαστάσεις έγκειται στο μέγεθος 176x142x160 mm. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα παρουσιάσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος προσεγγίζει στο νούμερο € 83,00.

LE RORRAIN Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F

Παρακάτω εξετάζουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας επισημάνουμε ο ποσοτικός δείκτης αέριο φτάνει στην ποσότητα οξυγόνο. Από τη μελέτη του προϊόντος θα κοινολογήσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα τύπος ισούται αριθμητικά στο ψηφίο f. Επιπρόσθετα θα δηλώσουμε ότι η ποσότητα q max προσεγγίζει στο ψηφίο 70 Nm3 /h. Σε αυτό το σύνδεσμο έχουμε προτάσεις σχετικά με εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Ζωτικής σημσίας είναι να κοινοποιήσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος q1 φτάνει στην ποσότητα 31 Nm3 /h . Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου να ξεκαθαρίσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη βάρος κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 1.120 kg. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου να παραθέσουμε πως το χαρακτηριστικό διαστάσεις ευρίσκεται στο στοιχείο 176x142x160 mm. Είναι σημαντικό να φανερώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης κόστος ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος € 83,00.

Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η

Μετά αναλύουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η. Πέραν των άλλων μεγεθών θα κατατοπίσουμε πως η αντικειμενική αξία αέριο ευρίσκεται στο νούμερο Ασετυλίνη. Από τη μελέτη του εργαλείου οξυγόνου να διαδώσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα τύπος προσεγγίζει στον αριθμό Η. Αποφασιστική παράμετρος είναι θα γνωστοποιήσουμε το δεδομένο q max έγκειται στο ψηφίο 26 Nm3 /h. Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε εργαλεία πάνω σε προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Πέραν των άλλων μεγεθών του κόφτη οξυγόνου να ενημερώσουμε πως η ονομαστική αξία q1 ευρίσκεται στο νούμερο 5 Nm3 /h . Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να παρέχουμε πληροφορίες ότι το στοιχείο βάρος προσεγγίζει στο μέγεθος 1.120 kg. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του κόφτη οξυγόνου ας θέσουμε υπόψη η διάσταση διαστάσεις είναι στην αναγραφόμενη τιμή 176x142x160 mm. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του κόφτη οξυγόνου να φέρουμε σε γνώση σας πως το τυπικό γνώρισμα κόστος φτάνει στη διακριτή ποσότητα € 83,00.

Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α

Εδώ δείχνουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α . Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας προσθέσουμε πως το τυπικό γνώρισμα αέριο είναι στο ψηφίο ασετυλίνη. Επιπρόσθετα ας ξεκαθαρίσουμε πως το στοιχείο τύπος κυμαίνεται σε Α. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου ας ανακοινώσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα q max εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 26 Nm3 /h. Εδώ έχουμε εργαλεία που αφορούν ηλεκτροκολλήσεις tig.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να προβάλλουμε πως το χαρακτηριστικό q1 λαμβάνει στο στοιχείο 5 Nm3 /h . Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η αποτίμηση βάρος έγκειται στη διακριτή ποσότητα 1.120 kg. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα γνωστοποιήσουμε πως η παράμετρος διαστάσεις ισούται αριθμητικά στον αριθμό 176x142x160 mm. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα καταθέσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος κόστος λαμβάνει στο νούμερο € 83,00.

Σαλμός Κόλλησης 340mm

Ακολούθως παρουσιάζουμε το LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης 340mm. Πέραν των άλλων μεγεθών του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου να μνημονεύουμε ότι ο δείκτης συγκόλληση ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 0.4-4.0mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου ας δείξουμε πως η παράμετρος παροχή ευρίσκεται στο στοιχείο 40-400 lt/min. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του σαλμού συγκόλλησης θα κατατοπίσουμε πως η αντικειμενική αξία σπείρωμα κυμαίνεται στον αριθμό 8 x 100.

Ταυτόχρονα ας δηλώσουμε πως η ονομαστική αξία Μμήκος είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 340mm. Σημαντικό είναι θα προσθέσουμε πως το δεδομένο βάρος ανέρχεται σε 0.330kg. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να παραθέσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη κόστος ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα € 96,35.

Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή

Εδώ εκθέτουμε το LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή . Μαζί με αυτό θα παραθέσουμε πως ο δείκτης συγκόλληση έγκειται στη διακριτή ποσότητα 0.4-4.0 mm. Πέραν των άλλων τιμών του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου ας δηλώσουμε πως ο όρος παροχή έγκειται σε 40-400 lt/min. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας αναφέρουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος σπείρωμα είναι στο μέγεθος 8×100. Από την εξέταση του σαλμού συγκόλλησης να κατατοπίσουμε ο συντελεστής μήκος είναι στην τιμή 330mm. Επίσης ας παρέχουμε πληροφορίες ότι ο δείκτης βάρος φτάνει σε 0.320kg. Ακόμη θα καταδείξουμε ότι ο όρος κόστος συγκλίνει στο ψηφίο € 105,50.

Κόφτης Οξυγόνου

Ακόμα μελετάμε το LE RORRAIN – HP1 Κόφτης Οξυγόνου. Από τη μελέτη του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου ας φανερώσουμε πως ο όρος κοπή φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 3-300mm. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας σημειώσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος γωνία κοπής ανέρχεται στην ποσότητα 90 μοίρες σταθερή. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου οξυγόνου να μνημονεύουμε ότι το μέγεθος μήκος ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 470 mm. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα διαφωτίσουμε η αποτίμηση βάρος λαμβάνει σε 1.270 kg. Εναργώς ας προσθέσουμε ότι ο χαρακτήρας κόστος έγκειται σε € 155,00.

Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου

Ακόμα μελετάμε το LE RORRAIN – SCO G Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου οξυγόνου ας συσχετίσουμε ότι ο όρος συγκόλληση κυμαίνεται στην ποσότητα 0.4-4.0 mm. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου ας επισημάνουμε ότι το μέγεθος κοπή ανέρχεται στο ψηφίο 50mm. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα εξακριβώσουμε πως ο όρος παροχή λαμβάνει στο στοιχείο 40-400 lt/min.

Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα καταθέσουμε ότι το μέγεθος σπείρωμα λαμβάνει στο μέγεθος 8 x 100. Ακόμα να διαδώσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος μήκος φτάνει στο μέγεθος 320mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές ας καταδείξουμε ότι το δεδομένο βάρος ανέρχεται στο νούμερο 0.450kg. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου οξυγόνου θα πούμε η ποσότητα κόστος πλησιάζει σε € 184,00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.