Αποδοτικές αντλίες επιφάνειας

αντλίες

Αποδοτικές αντλίες επιφάνειας για επαγγελματίες. Παραθέτουμε απεριόριστα κομμάτια μελετών με θέμα αντλίες για εξειδικεύοντας σε αγροτικά εργαλεία.

NAKAYAMA εργαλεία

Τώρα εκθέτουμε το NAKAYAMA – SP3722 Αντλία Περιφερειακή 370 W. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας παρατηρήσουμε ότι ο βαθμός SP3722 Αντλία περιφερειακή πλησιάζει στην τιμή 370 W. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να πούμε ότι το ποσό Ισχύς εντοπίζεται στο ψηφίο 370 W. Επιπλέον ας πληροφορήσουμε ότι η ονομαστική αξία Μεγ. παροχή ευρίσκεται στο μέγεθος 2100 l/h. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας παρέχουμε πληροφορίες ότι η μετρήσιμη ποσότητα Μεγ. μανομετρικό έγκειται σε τιμή ορισμένη 30 m. Επιπλέον ας σημειώσουμε ότι ο συντελεστής Διάμετρος κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα Στόμιο 1’’x1’’. Πέραν των άλλων μεγεθών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να ξεκαθαρίσουμε η τίμηση Κόστος ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη € 29,00. Στον ακόλουθο σύνδεσμο διατίθενται NAKAYAMA προσφορές.

NERO – VP 370 Αντλία Περιφερειακή

Παρακάτω εκθέτουμε το NERO – VP 370 Αντλία Περιφερειακή. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές ας προσθέσουμε ότι το ποσό Ισχύς φτάνει στο νούμερο 370W. Στη συνέχεια να διαδώσουμε ότι ο χαρακτήρας Στόμιο προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 1″. Ζωτικής σημσίας είναι θα δημοσιοποιήσουμε ότι η ποσότητα Μανομ. max πλησιάζει στο στοιχείο 35m. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να σημειώσουμε ο ποσοτικός δείκτης Παροχή max κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 2100(I/h). Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να ανακοινώσουμε πως η αποτίμηση Κόστος κυμαίνεται στο μέγεθος € 32,90. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα διατίθενται μηχανήματα σχετικά με αντλίες.

Αντλίες KRAFT

Τώρα δείχνουμε το KRAFT – PKM 60 (KPF-50) Αντλία Περιφερειακή. Πέραν των άλλων τιμών να καταμαρτυρήσουμε ότι η ποσότητα Μέγιστη θερμοκρασία νερού συγκλίνει στο νούμερο +40°C.. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα φέρουμε σε γνώση σας πως ο χαρακτήρας Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο κυμαίνεται στο μέγεθος -0,15%.. Σημασία έχει ας δηλώσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού συμποσούται στο νούμερο -1 mm.. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας να ξεκαθαρίσουμε ότι ο συντελεστής Μανομετρικό ισούται στο μέγεθος 38m (max). Επιπλέον διατίθενται KRAFT ιδέες.

Αντιστοίχως θα δηλώσουμε πως η ονομαστική αξία Ισχύς φτάνει στο νούμερο 0,5 HP. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας καταδείξουμε η παράμετρος Στόμιο Εισόδου φτάνει στον αριθμό 1″. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά θα φέρουμε σε γνώση σας η τίμηση Τάση κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 230V/50Hz.

Αποφασιστική παράμετρος είναι θα κοινολογήσουμε ότι η παράμετρος Στόμιο Εξόδου πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 1″. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας διαδώσουμε ότι το χαρακτηριστικό Παροχή κυμαίνεται στην ποσότητα 2500 lt/h. Πέραν των άλλων τιμών ας καταθέσουμε πως η τίμηση Ύψος Αναρρόφησης φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 8m (max). Στη συνέχεια ας φέρουμε σε γνώση σας ο χαρακτήρας Κόστος ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη € 39,00.

NERO Αντλία 750W

Μετά μελετάμε το NERO – VP 750 Αντλία Περιφερειακή 750W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές να παρατηρήσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα Ισχύς λαμβάνει στην ποσότητα 750W. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να παρέχουμε πληροφορίες πως το τυπικό γνώρισμα Στόμιο κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 1″. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα φανερώσουμε ότι το δεδομένο Μανομ. max κυμαίνεται σε 50m. Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας ας κάνουμε ενημέρωση το στοιχείο Παροχή max εντοπίζεται στο μέγεθος 3600(I/h). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας εξακριβώσουμε πως το χαρακτηριστικό Κόστος είναι στο στοιχείο € 54,50. Ακολούθως προτείνουμε εργαλεία σχετικά με αντλίες επιφάνειας.

Αντλία Περιφερειακή 750Watt

Ακόμα μελετάμε το NAKAYAMA – SP7558 Αντλία Περιφερειακή 750Watt. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα κοινολογήσουμε ότι το δεδομένο SP 7558 Αντλία περιφερειακή ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 750 W. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να καταμαρτυρήσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Ισχύς προσεγγίζει σε 750 W. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας θα παρουσιάσουμε πως η παράμετρος Μεγ. παροχή ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 3000 l/h. Παράλληλα θα φέρουμε σε γνώση σας ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα Μεγ. μανομετρικό φτάνει σε 58 m Ø. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας πληροφορήσουμε πως το μέγεθος Στόμιο συγκλίνει στο μέγεθος 1’’x1’’. Μαζί με αυτό θα προβάλλουμε πως η αποτίμηση κόστος συμποσούται στο στοιχείο € 55,00. Επιπλέον έχουμε μηχανήματα γύρω από υποβρύχιες αντλίες.

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Στη συνέχεια αναλύουμε το NERO – JET GP 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας καταμαρτυρήσουμε το μέγεθος JET GP έγκειται στο διακριτό μέγεθος 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Ακόμη ας δείξουμε το τυπικό γνώρισμα Ισχύς ευρίσκεται στον αριθμό 800W. Πέραν των άλλων μεγεθών να κατατοπίσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Ύψος Αναρροφ. max. ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος 8m. Στο link που ακολουθεί παρέχουμε μηχανήματα γύρω από επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας παρέχουμε πληροφορίες πως η διάσταση Στόμιο κυμαίνεται στο στοιχείο 1″. Εναργώς θα διαδώσουμε η αποτίμηση Μανομετρικό max. συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 38m. Επιπλέον θα μνημονεύουμε πως ο δείκτης Παροχή max. ευρίσκεται σε 3200(l/h). Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας θα παρατηρήσουμε το χαρακτηριστικό Κόστος είναι στο μέγεθος € 56,90.

Αντλία Ψεκασμού

Εδώ εκθέτουμε το NAKAYAMA – NS3600 Αντλία Ψεκασμού. Εναργώς ας πληροφορήσουμε πως η αποτίμηση LT/MIN ανέρχεται στο μέγεθος 36. Εξάλλου να καταγράψουμε ότι το στοιχείο πίεση έγκειται στην ποσότητα 10-40bar. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ο χαρακτήρας Κόστος ευρίσκεται στον αριθμό € 59,00. Στο link που ακολουθεί έχουμε εργαλεία γύρω από επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Ακόμα εκθέτουμε το NERO – JET 750A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Παρομοίως ας επισημάνουμε η μετρήσιμη ποσότητα Ισχύς ανέρχεται σε 750W . Επιπλέον θα βεβαιώσουμε ότι το μέγεθος Στόμιο συγκλίνει στο νούμερο 1″. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας να προβάλλουμε πως το τυπικό γνώρισμα Μανομετρικό max. εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 43m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας παρουσιάσουμε ότι η αποτίμηση Παροχή max. πλησιάζει στο μέγεθος 3600(l/h). Από την άλλη θα φέρνουμε στη δημοσιότητα η αναγραφόμενη παράμετρος Κόστος εντοπίζεται στην τιμή € 65,00.

Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W

Ακόμα παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – SP 7000 Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας διαφωτίσουμε η παράμετρος Αντλία λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή -SP 7000 . Ακόμη να σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το χαρακτηριστικό Επιφάνειας INOX λαμβάνει στον αριθμό 1000W. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα διαφωτίσουμε πως η αντικειμενική αξία Κόστος ισούται στο νούμερο € 65,00. Επιπλέον έχουμε μηχανήματα γύρω από υποβρύχιες αντλίες.

KRAFT – SGP800 Αντλία Επιφάνειας 1″

Στη συνέχεια εκθέτουμε το KRAFT – SGP800 Αντλία Επιφάνειας 1″. Στο εξής ας δηλώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Μέγιστη θερμοκρασία νερού ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος +40°C . Επίσης ας κοινοποιήσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο εντοπίζεται στον αριθμό 0,25% . Επιπροσθέτως να πούμε πως ο χαρακτήρας Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ισούται στην τιμή 3 mm . Πέραν των άλλων τιμών ας διαφωτίσουμε η πληροφορία Μανομετρικό έγκειται στην τιμή 40m (max) . Εξάλλου θα προβάλλουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Ισχύς είναι στο νούμερο 1,1 HP . Στο εξής να εκθέσουμε ότι το δεδομένο Στόμιο πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 1″. Ακόμη να βεβαιώσουμε ότι το στοιχείο Τάση είναι στο νούμερο 230V/50Hz. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας να διαδώσουμε το ποσό Καλώδιο συμποσούται σε 1,2 m. Εξάλλου να κοινολογήσουμε ότι το χαρακτηριστικό Παροχή συγκλίνει στην τιμή 3200 lt/h (max) .

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας καταμαρτυρήσουμε πως ο συντελεστής Πίεση λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή 4 bar (max). Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας θα σημειώσουμε η μετρήσιμη ποσότητα Κόστος συγκλίνει στο στοιχείο € 65,00.

NAKAYAMA – SP7542 Αντλία Επιφανείας JET 1ΗΡ,42m, 3200 l/h 750 W

Ακόμα εκθέτουμε το NAKAYAMA – SP7542 Αντλία Επιφανείας JET 1ΗΡ,42m, 3200 l/h 750 W. Παρομοίως ας δηλώσουμε πως η αποτίμηση Ισχύς εντοπίζεται στον αριθμό 750 W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας προσθέσουμε πως ο όρος Παροχή ισούται αριθμητικά στον αριθμό 5000 l/h. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας καταγράψουμε η ονομαστική αξία Μανομετρικό είναι στην ποσότητα 40 m. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να παρέχουμε πληροφορίες ο όρος Στόμιο ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 1″. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας κάνουμε ενημέρωση το χαρακτηριστικό Κόστος ευρίσκεται στον αριθμό € 65,00.

NERO – JET 750AIN Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ

Τώρα αναλύουμε το NERO – JET 750AIN Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να καταγράψουμε ο βαθμός Ισχύς εντοπίζεται στην ποσότητα 750W. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα δημοσιοποιήσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Ύψος Αναρροφ. max. ανέρχεται στο μέγεθος 9m. Ακολούθως θα ενημερώσουμε η μετρήσιμη ποσότητα Στόμιο εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 1″. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας βεβαιώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Μανομετρικό max. ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 43m. Επιπροσθέτως θα βεβαιώσουμε πως ο όρος Παροχή max. έγκειται στη διακριτή ποσότητα 3600(l/h). Από τη μελέτη της αντλίας επιφάνειας ας κοινοποιήσουμε η πληροφορία Κόστος λαμβάνει στο στοιχείο € 65,90.

NAKAYAMA – SP7536 Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W

Τώρα εξετάζουμε το NAKAYAMA – SP7536 Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η αποτίμηση Ισχύς συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα 750 W. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να τονίσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Παροχή είναι στη διακριτή ποσότητα 5400 l/h. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα καταγράψουμε πως το χαρακτηριστικό Μανομετρικό συγκλίνει σε 35 m. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών ας παρατηρήσουμε το μέγεθος Στόμιο προσεγγίζει στο στοιχείο 1″ x 1″. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα θέσουμε υπόψη ο δείκτης Κόστος έγκειται στο διακριτό μέγεθος € 67,00.

KRAFT – PKM80 (KPF-100) Αντλία Περιφερειακή

Τώρα εκθέτουμε το KRAFT – PKM80 (KPF-100) Αντλία Περιφερειακή.

Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου

Μετά δείχνουμε το Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου . Στη συνέχεια να κάνουμε ενημέρωση η διάσταση Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο ευρίσκεται στην τιμή 0,15%. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας παρουσιάσουμε το μετρήσιμο μέγεθος Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού φτάνει στην τιμή 1 mm. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα γνωστοποιήσουμε η πληροφορία Ισχύς πλησιάζει στο ψηφίο 1 HP. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας να βεβαιώσουμε το μετρήσιμο μέγεθος Τάση ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 230V / 50Hz. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας σημειώσουμε το χαρακτηριστικό Παροχή (max) είναι ίσο στο μέγεθος 3000 Lt/h. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας μνημονεύουμε πως η αποτίμηση Μανομετρικό πλησιάζει σε 70m (max). Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας θα διαδώσουμε η αντικειμενική αξία Στόμιο εισόδου εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 1″.

Επίσης θα ανακοινώσουμε πως ο βαθμός Στόμιο εξόδου ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 1″ . Ακόμη θα παραθέσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Ύψος αναρρόφησης ισούται αριθμητικά σε 8m (max). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα παρουσιάσουμε πως το δεδομένο Κόστος πλησιάζει στο στοιχείο € 69,00.

LAM – JET 1100A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Τώρα εξετάζουμε το LAM – JET 1100A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα επισημάνουμε ότι η τίμηση Ισχύς λαμβάνει σε 1100W. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας να συσχετίσουμε πως η διάσταση Στόμιο είναι στη διακριτή ποσότητα 1″. Αντιστοίχως ας παρουσιάσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα Μανομετρικό max. ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 55m. Εξάλλου ας φέρουμε σε γνώση σας πως το μέγεθος Παροχή max. ανέρχεται στον αριθμό 3600(l/h). Από την εξέταση της αντλίας ας αναφέρουμε ότι ο συντελεστής Κόστος έγκειται στην ποσότητα €70,00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.