Αποδοτικοί ελεγκτές αντλίες νερού

αντλίες υγρών καυσίμων

Αποδοτικοί ελεγκτές αντλίες νερού για να εκτελείτε αξιόπιστα τις εργασίες σας. Μαζί με αυτό μνημονεύουμε απεριόριστα κείμενα πάνω σε αντλίες νερού. Αποδοτικοί ελεγκτές αντλίες νερού ώστε να επιλέξετε τι ταιριάζει στη δική σας εργασία. Ακόμα θα βρείτε εργαλεία που αφορούν αντλίες.

KRAFT Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Πίεσης Νερού

Ακολούθως μελετάμε το KRAFT – BR-15 Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Πίεσης Νερού. Εξάλλου θα εκθέσουμε η αντικειμενική αξία τύπος ισούται στην ποσότητα BR-15. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος ελεγκτή αντλίας νερού να κοινολογήσουμε το ποσό τάση φτάνει στο διακριτό μέγεθος 230V / 50 Hz. Εδώ διατίθενται KRAFT ιδέες.

Πέραν των άλλων τιμών του ελεγκτή αντλίας νερού να σας κρατήσουμε ενήμερους το μέγεθος πίεση εκκίνησης έγκειται στο νούμερο 1,0 bar – 3,5 bar . Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του ελεγκτή αντλίας νερού μηχανήματος ας εκθέσουμε ότι η αποτίμηση θερμοκασία περιβάλλοντος συγκλίνει στο νούμερο 60° C. Σε αυτό το σύνδεσμο προτείνουμε εργαλεία γύρω από ελεγκτές αντλίες νερού.

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας δείξουμε η τίμηση βαθμός προστασίας ανέρχεται στο μέγεθος IP 65. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος ελεγκτή αντλίας νερού να κατατοπίσουμε ότι η τίμηση κόστος έγκειται στο στοιχείο € 27,00. Στον ακόλουθο σύνδεσμο έχουμε εργαλεία γύρω από επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

NAKAYAMA Ηλεκτρονικός Διακόπτης Αντλίας

Στη συνέχεια εκθέτουμε το NAKAYAMA – SP1100 Αυτόματος Ηλεκτρονικός Διακόπτης Αντλίας. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος ελεγκτή αντλίας νερού ας σημειώσουμε πως ο συντελεστής ισχύς ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 1100W μέγ.. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος ελεγκτή αντλίας νερού θα συσχετίσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος πίεση ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 8bar. Παρομοίως ας μνημονεύουμε ότι ο βαθμός κόστος ευρίσκεται στην τιμή € 29,00. Εδώ διαθέτουμε NAKAYAMA προτάσεις.

KRAFT – WL-11 Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Πίεσης Νερού

Ακολούθως μελετάμε το KRAFT – WL-11 Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Πίεσης Νερού. Μαζί με αυτό θα φανερώσουμε ότι η διάσταση τύπος κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος WL-11. Οφείλουμε ας καταθέσουμε πως η παράμετρος πίεση ευρίσκεται στο νούμερο 1,5bar-3,0bar max. (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση). Ζωτικής σημσίας είναι ας τονίσουμε ότι η τίμηση θερμ. περιβαλλ λαμβάνει στην τιμή 60°C. Εδώ διαθέτουμε μηχανήματα γύρω από επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Οφείλουμε ας δείξουμε ο χαρακτήρας βαθμός προστ συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή IP 65. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του ελεγκτή αντλίας νερού μηχανήματος θα μνημονεύουμε ο βαθμός κόστος προσεγγίζει στο ψηφίο € 29,00. Ακόμα διατίθενται προσφορές γύρω από υποβρύχιες αντλίες.

Leave a Reply

Your email address will not be published.