Ασφάλεια στην ηλεκτροκόλληση

Η ασφάλεια στην ηλεκτροκόλληση είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα, όπως άλλωστε σε όλες τις τεχνικές εργασίες. Πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε συγκόλληση καλό θα είναι να πάρουμε όλα τ α απαραίτητα μέτρα ασφαλείας τα οποία θα μας εξασφαλίσουν τη σωματική μας ακεραιότητα κατά την εργασία της ηελκτροσυγκόλλησης.  Συγκόλληση με τόξο με κράνος, γάντια και άλλο προστατευτικό ρουχισμό περιλαμβάνονται στα μέτρα που λαμβάνουμε για την ασφάλεια στην ηλεκτροκόλληση.

Ζητήματα ασφαλείας στην ηλεκτροκόλληση

Η ηλεκτροκόλληση μπορεί να είναι επικίνδυνη και ανθυγιεινή εάν δεν ληφθούν οι κατάλληλες προφυλάξεις. Ωστόσο, η χρήση νέας τεχνολογίας και η κατάλληλη προστασία μειώνει σημαντικά τους κινδύνους τραυματισμού και θανάτου που συνδέονται με την ηλεκτροκόλληση. Δεδομένου ότι πολλές κοινές διαδικασίες ηλεκτροκόλληση ς περιλαμβάνουν ένα ανοιχτό ηλεκτρικό τόξο ή φλόγα, ο κίνδυνος εγκαυμάτων και πυρκαγιάς είναι σημαντικός. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ταξινομείται ως διαδικασία θερμής εργασίας. Για να αποφευχθεί ο τραυματισμός, οι συγκολλητές φορούν ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό με τη μορφή βαρέων δερμάτινων γαντιών και προστατευτικών μανικιών με μακρύ μανίκι για να αποφευχθεί η έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες και φλόγες.  Με αυτό τον τρόπο θα μπορούμε να είμαστε ασφαλείς όταν κάνουμε ηλεκτροκόλληση.

Ατομική προστασία

Ας ξεκινήσουμε να παρουσιάζουμε μέτρα για την ατομική προστασία . Η ασφάλεια στην ηλεκτροκόλληση έχει πολλές παραμέτρους. Τα συνθετικά ρούχα εργασίας, όπως ο μη πυρίμαχος πολυεστέρας, δεν πρέπει να φοριούνται, καθώς αναφλέγονται και καίγονται γρήγορα.  Επιπλέον μέτρα ατομικής προστασίας, η φωτεινότητα της περιοχής συγκόλλησης οδηγεί σε μια κατάσταση που ονομάζεται μάτι τόξου ή φωτιά εγκαύματα στα οποία το υπεριώδες φως προκαλεί φλεγμονή του κερατοειδούς και μπορεί να κάψει τους αμφιβληστροειδείς οφθαλμούς. Η ατομική προστασία περιλαμβάνει ηλεκτρονικές μάσκες, γυαλιά, ηλεκτρονικές μάσκες και ρούχα εργασίας. Εδώ θα βρείετ όλα τα υλικά για την ατομική προστασία κατά τη συγκόλληση.

Μάσκες συγκόλλησης

Τα προστατευτικά γυαλιά και τα κράνη συγκόλλησης με σκούρες πλάκες προσώπου φιλτραρίσματος UV φοριούνται για να αποφευχθεί η έκθεση αυτή. Αποτελούν εξαιρετικό μέτρο ασφάλειας στην ηλεκτροκόλληση. Υπάρχουν ειδικές μάσκες συγκόλλησης. Από τη δεκαετία του 2000, μερικά κράνη έχουν συμπεριλάβει μια πλάκα προσώπου που σκουραίνει αμέσως μετά την έκθεση στο έντονο υπεριώδες φως. Για την προστασία των παρευρισκομένων, η περιοχή συγκόλλησης περιβάλλεται συχνά από ημιδιαφανείς κουρτίνες συγκόλλησης. Αυτές οι κουρτίνες, κατασκευασμένες από πλαστικό φιλμ πολυβινυλοχλωριδίου, προστατεύουν τους ανθρώπους έξω από την περιοχή συγκόλλησης από το υπεριώδες φως του ηλεκτρικού τόξου, αλλά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το γυάλινο φίλτρο που χρησιμοποιείται στα κράνη.  Η συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα υπάρχει στις μάσκες συγκόλλησης .  Το ίιο κάνουν και οι ηλεκτρονικές μάσκες. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διαθέτει μάσκες συγκόλλησης.

Μάσκες προστασίας

Συγκολλητές συχνά εκτίθενται σε επικίνδυνα αέρια και σωματίδια. Μια καλή προστασία είναι οι μάσκες προστασίας. Οι διεργασίες όπως η συγκόλληση με τόξο και η θωρακισμένη συγκόλληση με τόξο παράγουν καπνό που περιέχει σωματίδια διαφόρων τύπων οξειδίων. Το μέγεθος των εν λόγω σωματιδίων τείνει να επηρεάζει την τοξικότητα των αναθυμιάσεων, με μικρότερα σωματίδια που παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Προστατευθείετ με μάσκες προστασίας. Αυτό συμβαίνει επειδή τα μικρότερα σωματίδια έχουν τη δυνατότητα να διασχίσουν το φράγμα αίματος-εγκεφάλου. Οι αναθυμιάσεις και τα αέρια, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, το όζον και οι αναθυμιάσεις που περιέχουν βαρέα μέταλλα, μπορεί να είναι επικίνδυνα για τους συγκολλητές που δεν διαθέτουν σωστό αερισμό και εκπαίδευση. Καλό θα είναι να προμηθευθείτε μια πολύ καλή μάσκα προστασίας.

Έκθεση σε καπνούς συγκόλλησης

Ένας άλλος κίνδυνος που πρέπει να προβλέπει η ασφάλεια στην ηλεκτροκόλληση είναι η έκθεση σε καπνούς. Ειδικά η έκθεση σε καπνούς συγκόλλησης με μαγγάνιο, για παράδειγμα, ακόμη και σε χαμηλά επίπεδα (<0,2 mg / m3), μπορεί να οδηγήσει σε νευρολογικά προβλήματα ή να βλάψει τους πνεύμονες, το ήπαρ, τους νεφρούς ή το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τα νανοσωματίδια μπορούν να παγιδευτούν στα κυψελιδικά μακροφάγα των πνευμόνων και να προκαλέσουν πνευμονική ίνωση. Η χρήση συμπιεσμένων αερίων και φλόγας σε πολλές διαδικασίες συγκόλλησης θέτει κίνδυνο έκρηξης και πυρκαγιάς. Ορισμένες κοινές προφυλάξεις περιλαμβάνουν τον περιορισμό της ποσότητας οξυγόνου στον αέρα και τη διατήρηση εύφλεκτων υλικών μακριά από το χώρο εργασίας.

Κόστος και τάσεις

Ως βιομηχανική διαδικασία, το κόστος της συγκόλλησης διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στις αποφάσεις κατασκευής. Η ασφάλεια στην ηλεκτροκόλληση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την υγεία του εργαζομένου. Πολλές διαφορετικές μεταβλητές επηρεάζουν το συνολικό κόστος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους εξοπλισμού, του κόστους εργασίας, του κόστους υλικού και του ενεργειακού κόστους. Ανάλογα με τη διαδικασία, το κόστος εξοπλισμού μπορεί να ποικίλει, από φθηνές για μεθόδους όπως η θωράκιση συγκόλλησης με τόξο και η συγκόλληση με οξυγόνο, σε εξαιρετικά ακριβά για μεθόδους όπως συγκόλληση δέσμης λέιζερ και συγκόλληση με δέσμη ηλεκτρονίων. Εδώ θα βρείτε πολλά εργαλεία οξυγόνου.

Κόστος εργασίας συγκολλήσεων

Λόγω του υψηλού κόστους τους, χρησιμοποιούνται μόνο σε εργασίες υψηλής παραγωγής. Ομοίως, επειδή η αυτοματοποίηση και τα ρομπότ αυξάνουν το κόστος εξοπλισμού, εφαρμόζονται μόνο όταν απαιτείται υψηλή παραγωγή. Το κόστος εργασίας εξαρτάται από το ρυθμό εναπόθεσης (ρυθμός συγκόλλησης), τον ωριαίο μισθό και το συνολικό χρόνο λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αφιερώνεται στην τοποθέτηση, τη συγκόλληση και το χειρισμό του εξαρτήματος. Βεβαίως δεν πρέπει να παραβλέπουμε και τα μέτρα για την ασφάλεια στην ηλεκτροκόλληση. Το κόστος των υλικών περιλαμβάνει το κόστος της βάσης και του υλικού πληρώσεως και το κόστος των αερίων θωράκισης. Τέλος, το κόστος ενέργειας εξαρτάται από το χρόνο τόξου και τη ζήτηση ισχύος συγκόλλησης.

Συγκόλληση

Για τις μεθόδους χειροκίνητης συγκόλλησης, το κόστος εργασίας γενικά αποτελεί τη συντριπτική πλειοψηφία του συνολικού κόστους. Ως αποτέλεσμα, πολλά μέτρα εξοικονόμησης κόστους επικεντρώνονται στην ελαχιστοποίηση του χρόνου λειτουργίας. Για να γίνει αυτό, μπορούν να επιλεγούν διαδικασίες συγκόλλησης με υψηλές ταχύτητες εναπόθεσης και οι παράμετροι συγκόλλησης μπορούν να ρυθμιστούν με ακρίβεια για να αυξηθεί η ταχύτητα συγκόλλησης. Ο μηχανισμός και ο αυτοματισμός χρησιμοποιούνται συχνά για τη μείωση του κόστους εργασίας, αλλά αυτό συχνά αυξάνει το κόστος του εξοπλισμού και δημιουργεί πρόσθετο χρόνο εγκατάστασης. Το κόστος του υλικού τείνει να αυξάνεται όταν απαιτούνται ειδικές ιδιότητες και το κόστος ενέργειας δεν υπερβαίνει κατά κανόνα το ποσοστό του συνολικού κόστους συγκόλλησης. Εδώ μπορείτε αν επιλέξετε μέσα από μια πολύ μεγάλη γκάμα εργαλείων για τις συγκολλήσεις.

Βιομηχανική συγκόλληση

Τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος εργασίας στην υψηλή παραγωγή, η βιομηχανική συγκόλληση γίνεται όλο και πιο αυτοματοποιημένη, κυρίως με τη χρήση ρομπότ σε συγκόλληση με αντίσταση (ειδικά στην αυτοκινητοβιομηχανία) και συγκόλληση τόξου. Στη συγκόλληση με ρομπότ, οι μηχανοκίνητες συσκευές κρατούν το υλικό και πραγματοποιούν τη συγκόλληση και στην αρχή, η σημειακή συγκόλληση ήταν η πιο κοινή εφαρμογή, αλλά η ρομποτική συγκόλληση τόξου αυξάνεται στη δημοτικότητα καθώς προχωρεί η τεχνολογία. Άλλα βασικά πεδία έρευνας και ανάπτυξης περιλαμβάνουν τη συγκόλληση ανόμοιων υλικών (όπως χάλυβα και αλουμίνιο, για παράδειγμα) και νέες διαδικασίες συγκόλλησης, όπως ανάδευση με τριβή, μαγνητικό παλμό, αγώγιμη θερμική ραφή και συγκόλληση με λέιζερ.

Συγκόλληση δέσμης λέιζερ

Επιπλέον, είναι επιθυμητή η πρόοδος όσον αφορά την κατασκευή πιο εξειδικευμένων μεθόδων όπως η συγκόλληση δέσμης λέιζερ πρακτική για περισσότερες εφαρμογές, όπως στις βιομηχανίες αεροδιαστημικής και αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι ερευνητές ελπίζουν επίσης να κατανοήσουν καλύτερα τις συχνά απρόβλεπτες ιδιότητες των συγκολλήσεων, ιδιαίτερα τη μικροδομή, τις υπολειμματικές τάσεις και την τάση συγκόλλησης ή παραμόρφωσης της συγκόλλησης. Εδώ θα μάθετε τι είναι η συγκόλληση.

Συγκολλήσεις στη βιομηχανία χάλυβα

Η τάση επιτάχυνσης της ταχύτητας με την οποία πραγματοποιούνται συγκολλήσεις στη βιομηχανία  χάλυβα διατρέχει τον κίνδυνο για την ακεραιότητα της σύνδεσης. Χωρίς σωστή σύντηξη στα υλικά βάσης που παρέχονται από επαρκή χρόνο τόξου στη συγκόλληση, ένας επιθεωρητής έργου δεν μπορεί να εξασφαλίσει την αποτελεσματική διάμετρο της συγκόλλησης για να μην μπορεί να εγγυηθεί τη δημοσιευμένη χωρητικότητα φορτίου εκτός εάν παρακολουθήσει την πραγματική εγκατάσταση.

Αυτή η μέθοδος συγκόλλησης λακκούβα είναι κοινή στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά για την προσάρτηση χαλύβδινων φύλλων για τη φραγή δοκών και δομικών μελών χάλυβα. Οι περιφερειακοί φορείς είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της σωστής εγκατάστασης της συγκόλλησης λακκούβα σε εργοτάξια χάλυβα. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει καμία τυποποιημένη διαδικασία ή διαδικασία συγκόλλησης που να μπορεί να εξασφαλίσει τη δημοσιευμένη χωρητικότητα εκμετάλλευσης οποιασδήποτε ανεπίσημης σύνδεσης, αλλά αυτή εξετάζεται από την American Welding Society.

Leave a Reply

Your email address will not be published.