Όλες οι αντλίες ακαθάρτων

Όλες οι αντλίες ακαθάρτων για εξειδικευμένα συνεργεία. Πληροφοριακά άρθρα στο γνωστικό πεδίο αντλίες αυτοκινήτων και ειδικότερα σε αντλίες ακαθάρτων. Όλες οι αντλίες ακαθάρτων για να επιλέξετε την κατάλληλη για τις δικές σας επαγγελματικές απαιστήσεις.

NERO – SPD 400 Υποβρύχια Αντλία Νερού Ακαθάρτου

Ακόμα προβάλλουμε το NERO – SPD 400 Υποβρύχια Αντλία Νερού Ακαθάρτου. Συνάμα ας πληροφορήσουμε πως η παράμετρος ισχύς κυμαίνεται σε 400W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου ας μνημονεύουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος στόμιο φτάνει σε τιμή ορισμένη 1”-1.1/4”-1.1/2”. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να βεβαιώσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος μανομ.max λαμβάνει στην ποσότητα 5m. Στο link που ακολουθεί θα βρείτε μηχανήματα σχετικά με αντλίες.

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου να ξεκαθαρίσουμε πως ο όρος παροχή max είναι ίσο στο στοιχείο 8000(I/h). Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας ακάθαρτου νερού ας ξεκαθαρίσουμε πως η αντικειμενική αξία σωματίδια max ανέρχεται στο στοιχείο 35mm. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλιας ακαθαρτων να ξεκαθαρίσουμε ο αριθμητικός δείκτη κόστος συμποσούται στην ποσότητα € 42,90.

NERO – SPD 750 Υποβρύχια Αντλία Νερού Ακαθάρτου

Τώρα αναλύουμε το NERO – SPD 750 Υποβρύχια Αντλία Νερού Ακαθάρτου. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου να συσχετίσουμε η παράμετρος ισχύς προσεγγίζει στην τιμή 750W. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας ακαθάρτων θα παρουσιάσουμε πως το χαρακτηριστικό στόμιο κυμαίνεται στην ποσότητα 1”-1.1/4”-1.1/2”. Σημασία έχει θα πληροφορήσουμε ότι ο βαθμός μανομ. max εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 8m. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προτείνουμε εργαλεία πάνω σε αντλίες ακαθάρτων.

Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλιας ακαθαρτου νερου θα θέσουμε υπόψη πως η ονομαστική αξία παροχή max πλησιάζει στην τιμή 13000(I/h). Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της αντλιας ακαθαρτου νερου να προσθέσουμε πως η αποτίμηση σωματίδια max εντοπίζεται στον αριθμό 35mm. Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλιας ακαθαρτων να τονίσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα κόστος ευρίσκεται στην αναγραφόμενη τιμή € 44,90.

NAKAYAMA – SP7500 Αντλία Ακάθαρτων Υδάτων 750W 12500L/h

Εδώ αναλύουμε το NAKAYAMA – SP7500 Αντλία Ακάθαρτων Υδάτων 750W 12500L/h. Παραπέρα θα προσθέσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος ισχύς προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 750W. Παρομοίως να αναφέρουμε ότι ο όρος παροχή φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 12500L/h. Από την εξέταση του προϊόντος ας βεβαιώσουμε ότι η διάσταση μανομετρικό ισούται στην τιμή 8m. Στο κατάστημά μας συνιστούμε NAKAYAMA ιδέες.

Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα παρατηρήσουμε η ονομαστική αξία μέγιστο μέγεθος σωματιδίων συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 35mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα κοινολογήσουμε ο δείκτης στόμιο ισούται σε τιμή ορισμένη 1″ – 1″¼ – 1″½. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να καταδείξουμε ο συντελεστής κόστος είναι στην ποσότητα € 54,02.

NERO – SPD 750IN Υποβρύχια Αντλία ΙΝΟΧ Νερού Ακαθάρτου

Εδώ προβάλλουμε το NERO – SPD 750IN Υποβρύχια Αντλία ΙΝΟΧ Νερού Ακαθάρτου. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλιας ακαθαρτου νερου ας φανερώσουμε η ποσότητα ισχύς φτάνει στην τιμή 750W. Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλιας ακαθαρτων θα δηλώσουμε το δεδομένο στόμιο πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 1”-1.1/4”-1.1/4”. Είναι σημαντικό να παρέχουμε πληροφορίες η ποσότητα μανιμ. max. συγκλίνει στο νούμερο 8m. Ακόμα θα βρείτε προτάσεις γύρω από υποβρύχιες αντλίες.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ακαθάρτων να καταγράψουμε ότι το στοιχείο παροχή max. κυμαίνεται σε 12500(l/h). Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας παρουσιάσουμε το χαρακτηριστικό σωματίδια max. είναι στο στοιχείο 35mm. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ακάθαρτου νερού να γνωστοποιήσουμε ότι η ποσότητα κόστος προσεγγίζει στο νούμερο € 54,90.

NAKAYAMA – NP1040 Αντλία Ακαθάρτων

Εδώ εκθέτουμε το NAKAYAMA – NP1040 Αντλία Ακαθάρτων. Πέραν των άλλων μεγεθών της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου θα παρέχουμε πληροφορίες ότι ο βαθμός ισχύς ισούται αριθμητικά στον αριθμό 900W. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου θα κοινοποιήσουμε ότι η ιδιότητα μεγ. μανομετρικό προσεγγίζει στην τιμή 8,5m. Από την εξέταση της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων να εκθέσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος παροχή ισούται στο μέγεθος 14000L/h. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές να ενημερώσουμε ότι η παράμετρος μεγ. βύθιση είναι ίσο στο ψηφίο 7m. Ακολούθως διατίθενται εργαλεία γύρω από επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

Παρομοίως να τονίσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης μέγιστο μέγεθος σωματιδίων ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 35mm. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων θα προσθέσουμε ότι η αντικειμενική αξία καλώδιο φτάνει στον αριθμό 10m. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων θα πληροφορήσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος κόστος κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος € 55,00.

KRAFT – SPD750 Αντλία Υποβρύχια Ακαθάρτων 750w

Εδώ μελετάμε το KRAFT – SPD750 Αντλία Υποβρύχια Ακαθάρτων 750w. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ακάθαρτου νερού ας επισημάνουμε ότι ο χαρακτήρας 1,0 HP κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη (750w). Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλιας ακαθαρτου νερου θα αναφέρουμε ότι το τυπικό γνώρισμα τάση λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα 220V/50Hz. Εξάλλου να κοινοποιήσουμε πως η αντικειμενική αξία μέγιστη παροχή νερού φτάνει σε 12500lt/h. Στο eshop μας έχουμε KRAFT μηχανήματα.

Επιπλέον ας παρουσιάσουμε πως η ποσότητα μέγιστο μανομετρικό ύψος πλησιάζει στον αριθμό 8m. Ωσαύτως ας επισημάνουμε ότι η ονομαστική αξία στόμιο εξόδου πλησιάζει σε τιμή ορισμένη 1″ & 1¼” & 1½”. Μεταξύ των άλλων θα μνημονεύουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα καλώδιο αντλίας λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή 10m.. Σαφώς ας κάνουμε ενημέρωση ότι η παράμετρος μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι σε 35mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλιας ακαθαρτων ας κάνουμε ενημέρωση ότι η παράμετρος κόστος εντοπίζεται στην τιμή € 55,00.

NERO – SPD 1000 Υποβρήχια Αντλία Ακάθαρτου Νερού

Ακόμα μελετάμε το NERO – SPD 1000 Υποβρήχια Αντλία Ακάθαρτου Νερού. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλιας ακαθαρτου νερου θα συσχετίσουμε ο χαρακτήρας ικανότητα αναρρόφησης πλησιάζει σε τιμή ορισμένη έως 2mm. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλιας ακαθαρτων να ανακοινώσουμε η διάσταση ισχύς ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα 1000W. Ακολούθως να συσχετίσουμε πως η πληροφορία στόμιο εξόδου κυμαίνεται στην τιμή 1″-1.1/4″-1.1/2″. Εδώ διαθέτουμε προσφορές που αφορούν επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να δηλώσουμε η ιδιότητα μεγ. μανομετρικό ευρίσκεται στο στοιχείο 9.5 m. Πέραν των άλλων μεγεθών θα επισημάνουμε ότι η πληροφορία παροχή(max) φτάνει στο ψηφίο 1500 l/h. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλιας ακαθαρτου νερου θα δημοσιοποιήσουμε πως το στοιχείο σωματίδια έγκειται στην ποσότητα 5mm(max.). Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα συσχετίσουμε η μετρήσιμη ποσότητα κόστος φτάνει στο στοιχείο € 56,90.

NAKAYAMA – NP1080 Αντλία Ακάθαρτων με Ενσωματωμένο Φλοτέρ

Εδώ δείχνουμε το NAKAYAMA – NP1080 Αντλία Ακάθαρτων με Ενσωματωμένο Φλοτέρ. Από την εξέταση της αντλιας ακαθαρτου νερου θα πούμε το μετρήσιμο μέγεθος ισχύς ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 900w. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας ακάθαρτου νερού να συσχετίσουμε ότι ο όρος μεγ. μανομετρικό είναι στο στοιχείο 8.5m. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα βεβαιώσουμε το τυπικό γνώρισμα παροχή πλησιάζει στο νούμερο 15500L/h. Ακόμα θα βρείτε προτάσεις γύρω από υποβρύχιες αντλίες.

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλιας ακαθαρτου νερου θα συσχετίσουμε ότι ο όρος μεγ. βύθιση κυμαίνεται στο ψηφίο 7m. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλιας ακαθαρτου νερου ας εξακριβώσουμε πως ο βαθμός μέγιστο μέγεθος σωματιδίων εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη 35mm. Επιπρόσθετα ας δείξουμε η ιδιότητα καλώδιο έγκειται στη διακριτή ποσότητα 10m. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου θα δηλώσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος λαμβάνει στην ποσότητα € 59,00.

KRAFT – SPD550X Αντλία Υποβρύχια Ακαθάρτων Inox

Παρακάτω εκθέτουμε το KRAFT – SPD550X Αντλία Υποβρύχια Ακαθάρτων Inox. Είναι σημαντικό ας συσχετίσουμε πως το μέγεθος 0,75 HP ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη (550w). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας ακάθαρτου νερού θα τονίσουμε ότι η τίμηση τάση ισούται στην τιμή 220V/50Hz. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλιας ακαθαρτων θα καταγράψουμε πως το τυπικό γνώρισμα μέγιστη παροχή νερού συγκλίνει στην ποσότητα 9500lt/h. Συν τοις άλλοις να κοινολογήσουμε το μέγεθος μέγιστο μανομετρικό ύψος είναι ίσο σε 7m. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλιας ακαθαρτων θα ξεκαθαρίσουμε πως το μέγεθος στόμιο εξόδου έγκειται στο νούμερο 1″ & 1¼” & 1½”. Από τη μελέτη του προϊόντος ας ξεκαθαρίσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος καλώδιο αντλίας ισούται αριθμητικά στην τιμή 10m.. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα δηλώσουμε ο χαρακτήρας μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού κυμαίνεται στην ποσότητα 35mm..

Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων θα διαδώσουμε ο δείκτης κόστος συμποσούται στο ψηφίο € 59,00.

AL-KO – DRAIN 7000 CLASSIC Αντλία Ακαθάρτων 350W

Παρακάτω εξετάζουμε το AL-KO – DRAIN 7000 CLASSIC Αντλία Ακαθάρτων 350W. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να κοινοποιήσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς συμποσούται στην ποσότητα 350 Watts. Σαφώς να παρέχουμε πληροφορίες ότι το χαρακτηριστικό μεγ. μανομετρικό πλησιάζει σε τιμή ορισμένη 6m. Όλες οι αντλίες ακαθάρτων για να επιλέξετε το κατάλληλο εργαλείο.Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της αντλιας ακαθαρτου νερου να ανακοινώσουμε η παράμετρος παροχή συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 7000 l/h.

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλίας ακαθάρτων να διαδώσουμε πως ο δείκτης βάθος συμποσούται στο νούμερο 5m. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας ακαθάρτων ας παρέχουμε πληροφορίες ότι το στοιχείο μεγ. σωματίδια ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 30mm. Ενδιαφέρον είναι να κάνουμε ενημέρωση πως η αποτίμηση καλώδιο ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 10m. Από την άλλη ας κατατοπίσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη βάρος λαμβάνει στον αριθμό 4.4 Kgr. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου ας βεβαιώσουμε ότι η διάσταση κόστος πλησιάζει στο νούμερο € 59,90.

NAKAYAMA – NP1100 Αντλία Ακάθαρτων INOX

Στη συνέχεια δείχνουμε το NAKAYAMA – NP1100 Αντλία Ακάθαρτων INOX. Από τη μελέτη της αντλιας ακαθαρτων να κοινοποιήσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος ισχύς συμποσούται στο στοιχείο 900W. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα κοινοποιήσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα μεγ. μανομετρικό ισούται αριθμητικά στον αριθμό 8,5m. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου ας παρουσιάσουμε πως η τίμηση παροχή φτάνει στην τιμή 15500L/h. Όλες οι αντλίες ακαθάρτων για τον απαιτητικό επαγγελματία.

Μελετώντας τις προδιαγραφές να επισημάνουμε πως η πληροφορία μεγ. βύθιση συμποσούται στο διακριτό μέγεθος 7m. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων να τονίσουμε ότι ο συντελεστής μέγιστο μέγεθος σωματιδίων φτάνει σε 35mm. Σημαντικό είναι θα κοινολογήσουμε ο αριθμητικός δείκτη καλώδιο είναι ίσο στο νούμερο 10m. Παράλληλα ας βεβαιώσουμε πως η ιδιότητα κόστος φτάνει στο ψηφίο € 65,00.

NERO – SPD 1100IN Υποβρύχια Αντλία ΙΝΟΧ Νερού Ακαθάρτου

Τώρα προβάλλουμε το NERO – SPD 1100IN Υποβρύχια Αντλία ΙΝΟΧ Νερού Ακαθάρτου. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών να προβάλλουμε η ιδιότητα ισχύς προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 1100W. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου να αναφέρουμε ότι η αντικειμενική αξία στόμιο φτάνει στη διακριτή ποσότητα 1”-1.1/4”-1.1/4”. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να παραθέσουμε πως το ποσό μανιμ. max. έγκειται στην τιμή 8m. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλιας ακαθαρτων θα βεβαιώσουμε ότι το μέγεθος παροχή max. ισούται στο μέγεθος 18500(l/h). Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας ακαθάρτων ας σημειώσουμε ο όρος σωματίδια max. συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 20mm. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ακάθαρτου νερού θα τονίσουμε ότι ο βαθμός κόστος φτάνει στο μέγεθος € 66,90.

NAKAYAMA – SP9001 Αντλία Ακαθάρτων Υδάτων 900W 14000L/h INOX

Τώρα προβάλλουμε το NAKAYAMA – SP9001 Αντλία Ακαθάρτων Υδάτων 900W 14000L/h INOX. Επιπροσθέτως θα ανακοινώσουμε ότι η διάσταση τάση κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 230V / 50 Hz. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας βεβαιώσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς ισούται αριθμητικά στον αριθμό 900 W. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας ακαθάρτων ας φέρουμε σε γνώση σας ότι ο δείκτης παροχή max. συγκλίνει στο στοιχείο 17.000 lt/h.

Όλες οι αντλίες ακαθάρτων σε απίστευτες προσφορές. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα κατατοπίσουμε ότι ο δείκτης μανομετρικό έγκειται στην τιμή 7 μέτρα. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου θα καταμαρτυρήσουμε ο αριθμητικός δείκτη μέγεθος σωματιδίων είναι στη διακριτή ποσότητα 35 mm. Επιπροσθέτως να κοινοποιήσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης στόμιο πλησιάζει στο στοιχείο 1,5″. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας επισημάνουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος πλησιάζει στην τιμή € 70,76.

Αντλίες επιφάνειας επαγγελματικής χρήσης

Αντλίες επιφάνειας επαγγελματικής χρήσης. Ξεκινάμε με την αντλία NAKAYAMA Jet SP 1541. Είναι μια κορυφαία Αντλία Επιφάνειας 1500Watt

Εδώ προβάλλουμε το Πλαστική με ενσωματωμένο φίλτρο νερού. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές θα δημοσιοποιήσουμε η παράμετρος Ισχύς πλησιάζει στο στοιχείο 900Watt – 7/8HP. Πλην των άλλων να δείξουμε ότι το ποσό Τάση είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 230V / 50Hz. Πέραν των άλλων τιμών του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να καταθέσουμε πως το μέγεθος Παροχή συμποσούται σε τιμή ορισμένη 3600L/h. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας θα σημειώσουμε η πληροφορία Μανομετρικό συμποσούται στην τιμή 42m. Αποφασιστική παράμετρος είναι ας φέρνουμε στη δημοσιότητα η τίμηση Μεγ. μέγεθος σωματιδίων φτάνει στη διακριτή ποσότητα 1mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας να παρατηρήσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Στόμιο ανέρχεται στο ψηφίο 1″. Από τη μελέτη της αντλίας θα παρουσιάσουμε ότι η αντικειμενική αξία Καλώδιο είναι στον αριθμό 1m. Σημασία έχει ας διαδώσουμε ότι το δεδομένο Πίεση είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 8bar.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα καταδείξουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Κόστος έγκειται στην ποσότητα € 119,00. Αντλίες επιφάνειας επαγγελματικής χρήσης. Στον ακόλουθο σύνδεσμο έχουμε εργαλεία πάνω σε αντλίες.

Αντλία Επιφάνειας 1500Watt

Στη συνέχεια προβάλλουμε το NAKAYAMA – Jet SP 1541 Αντλία Επιφάνειας 1500Watt . Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας να παραθέσουμε ότι ο δείκτης Ισχύς είναι ίσο σε 1500 W. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας καταμαρτυρήσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Μεγ. παροχή είναι σε τιμή ορισμένη 9000 l/h. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος αντλίας να καταθέσουμε ο χαρακτήρας Μεγ. μανομετρικό ισούται στον αριθμό 41 m Ø. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας ας κοινολογήσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Στόμιο εντοπίζεται στην ποσότητα 1’’. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας παρέχουμε πληροφορίες ότι η παράμετρος Κόστος εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος € 129,00.

KRAFT Αντλία 2 Σταδίων

Ακόμα δείχνουμε το KRAFT – KDC-150 Φυγοκεντρική Αντλία 2 Σταδίων. Αντλίες επιφάνειας επαγγελματικής χρήσης με Max. Θερμοκρασία Νερού: +40c. Εδώ θα βρείτε προτάσεις πάνω σε αντλίες επιφάνειας.

METABO Αντλία Κήπου G 1.100W

Τώρα δείχνουμε το METABO – P 4000 Αντλία Κήπου G 1.100W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας ας τονίσουμε πως το μέγεθος Ονομαστική ισχύς (W) προσεγγίζει στην ποσότητα 1.100. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να προσθέσουμε η ονομαστική αξία Ηλεκτρική τάση (V) ανέρχεται σε 220 – 240. Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας επιφάνειας να δείξουμε ότι ο δείκτης Mεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) φτάνει στη διακριτή ποσότητα 4.000. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας φανερώσουμε ότι ο συντελεστής Mεγ. ύψος αναρρόφησης (m) εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη 8. Αντλίες επιφάνειας επαγγελματικής χρήσης υψηλών προδιαγραφών.

Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να σας κρατήσουμε ενήμερους ο αριθμητικός δείκτη Mεγ. ύψος μεταφοράς (m) συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος 46. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας θα εκθέσουμε η μετρήσιμη ποσότητα Mεγ. πίεση (bar) ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 4.6. Στο eshop μας προτείνουμε εργαλεία γύρω από υποβρύχιες αντλίες.

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά ας φανερώσουμε πως η ποσότητα Σύνδεση αναρρόφησης (FThr) ευρίσκεται σε Εσωτερικό σπείρωμα 1″. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα δηλώσουμε πως η διάσταση Σύνδεση πίεσης (FThr) εντοπίζεται στο νούμερο Εσωτερικό σπείρωμα 1″. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να διαφωτίσουμε πως ο όρος Κέλυφος αντλίας κυμαίνεται στην ποσότητα Χυτοσίδηρος. Επιπλέον ας βεβαιώσουμε η ονομαστική αξία Άξονας κίνησης ισούται σε τιμή ορισμένη -Ανοξείδωτος χάλυβας.

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ας συσχετίσουμε ότι το δεδομένο Αριθμός τροχών έγκειται στο στοιχείο 1. Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας θα σας κρατήσουμε ενήμερους πως η αποτίμηση Bάρος (Kg) συμποσούται σε 12.2. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας καταμαρτυρήσουμε το δεδομένο Μήκος καλωδίου (m) έγκειται στο στοιχείο 1.5. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε εργαλεία που αφορούν επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να γνωστοποιήσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης Κόστος προσεγγίζει στην ποσότητα € 129,99.

Αντλία Φυγοκεντρική 2 Σταδίων 1500Watt

Τώρα μελετάμε το NAKAYAMA – SP 1555 Αντλία Φυγοκεντρική 2 Σταδίων 1500Watt. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να θέσουμε υπόψη πως η ονομαστική αξία Ισχύς συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος 1500 W. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα σημειώσουμε ότι η παράμετρος Μεγ. παροχή κυμαίνεται στο μέγεθος 8400 l/h. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας καταμαρτυρήσουμε ότι η τίμηση Μεγ. μανομετρικό έγκειται σε τιμή ορισμένη 55 m Ø. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας ας πληροφορήσουμε πως η ποσότητα Στόμιο είναι στη διακριτή ποσότητα 1’’x1’’. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας να επισημάνουμε ότι το χαρακτηριστικό Κόστος ευρίσκεται στο στοιχείο € 135,00. Σε αυτό το σύνδεσμο προτείνουμε μηχανήματα πάνω σε επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

KRAFT ΑΝΤΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Παρακάτω μελετάμε το KRAFT – JSWm15M (KSP-150L) KRAFT: JSWm15M (KSP-150L) ΑΝΤΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας δηλώσουμε ο συντελεστής Αντλία Επιφάνειας φτάνει στο ψηφίο 1,5 ίππων. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας σημειώσουμε πως ο όρος Μέγιστη Θερμοκρασία νερού είναι στο διακριτό μέγεθος +40C. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας να παρουσιάσουμε η αντικειμενική αξία Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο είναι στο νούμερο 0,25%. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα κάνουμε ενημέρωση το χαρακτηριστικό Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 3mm .

SP1058 Αντλία Πολυβάθμια

Μετά αναλύουμε το NAKAYAMA – SP1058 Αντλία Πολυβάθμια. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές να εξακριβώσουμε πως η πληροφορία Ισχύς συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα 1000 W. Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας ας προβάλλουμε ότι η αποτίμηση Μεγ. παροχή ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 11000 l/h. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας να προβάλλουμε πως το μέγεθος Μεγ. μανομετρικό ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 58 m Ø. Στη συνέχεια να παρουσιάσουμε πως το ποσό Στόμιο φτάνει στη διακριτή ποσότητα 1’’x1’’. Παρομοίως θα διαδώσουμε πως το ποσό Κόστος είναι στην αναγραφόμενη τιμή € 149,00. Στο eshop μας προτείνουμε εργαλεία γύρω από υποβρύχιες αντλίες.

KRAFT

Στη συνέχεια εξετάζουμε το KRAFT – KDC-200 Αντλία Φυγοκεντρική 2 Σταδίων. Παράλληλα ας εξακριβώσουμε πως η ιδιότητα Αντλία Φυγοκεντρική εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 2 Σταδίων 2 ίππων . Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας να ξεκαθαρίσουμε ότι η τίμηση Μέγιστη Θερμοκρασία νερού λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα +40C. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας εξακριβώσουμε η ιδιότητα Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο εντοπίζεται στο νούμερο 0,25%. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας ας σημειώσουμε πως η τίμηση Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 3mm. Στη συνέχεια θα φέρνουμε στη δημοσιότητα πως το τυπικό γνώρισμα Ισχύς κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 2 hp. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας θα καταδείξουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Τάση κυμαίνεται στο νούμερο 230V /50 HZ . Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα κάνουμε ενημέρωση πως η ιδιότητα Παροχή (Max) είναι ίσο στην ποσότητα 9600 LT/H .

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας βεβαιώσουμε η αποτίμηση Μανομετρικό είναι ίσο στο μέγεθος 60m (max) . Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να φέρουμε σε γνώση σας ότι ο συντελεστής Στόμιο Εισόδου είναι ίσο στο μέγεθος 1-1/4 inch . Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας να ξεκαθαρίσουμε πως το ποσό Στόμιο Εξόδου ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 1 inch. Επιπλέον θα κοινοποιήσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Ύψος Αναρρόφησης (max) ανέρχεται σε 7m. Πλην των άλλων θα ενημερώσουμε ότι η αντικειμενική αξία Κόστος ανέρχεται στην τιμή € 159,00.

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Παρακάτω προβάλλουμε Αντλίες επιφάνειας επαγγελματικής χρήσης. Συενχίζουμε με το KRAFT – KSP-200 A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να φανερώσουμε ότι το χαρακτηριστικό Μέγιστη θερμοκρασία ανέρχεται στο στοιχείο +40 βαθμούς κελσίου. Ταυτόχρονα ας μνημονεύουμε πως η τίμηση Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 0,25%. Παράλληλα θα επισημάνουμε ο ποσοτικός δείκτης Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού εντοπίζεται στην τιμή 3 mm. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας κοινολογήσουμε πως η ονομαστική αξία Ισχύς ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 2 HP . Ζωτικής σημσίας είναι ας θέσουμε υπόψη ότι ο βαθμός Τάση πλησιάζει σε 230V / 50Hz . Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα καταμαρτυρήσουμε πως ο βαθμός Παροχή (max) είναι στον αριθμό 10500 Lt/h . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα τονίσουμε ότι το δεδομένο Μανομετρικό ισούται στο μέγεθος 41m (max).

Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να δηλώσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Στόμιο εισόδου συμποσούται στο μέγεθος 1″1/2. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών ας ενημερώσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα Στόμιο εξόδου κυμαίνεται στο μέγεθος 1″1/4 . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας μνημονεύουμε ότι η διάσταση Ύψος αναρρόφησης προσεγγίζει στην τιμή 8m (max). Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλίας θα παρέχουμε πληροφορίες ότι η ιδιότητα Κόστος εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη € 159,00.

Αντλία Φυγοκεντρική Πολυβάθμια 1.500Watt

Στη συνέχεια εξετάζουμεάλλη μια από τις Αντλίες επιφάνειας επαγγελματικής χρήσης. Είναι το KRAFT – KMC-200I Αντλία Φυγοκεντρική Πολυβάθμια 1.500Watt. Αποφασιστική παράμετρος είναι ας πούμε ο βαθμός φτερωτές ανοξείδωτες ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 4. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας να καταθέσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Μέγιστη θερμοκρασία νερού ισούται σε 40°C . Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα διαφωτίσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο είναι ίσο στο μέγεθος 0,25 . Πέραν των άλλων τιμών να πούμε ότι το τυπικό γνώρισμα Μανομετρικό max. συγκλίνει στο στοιχείο 58 m . Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα τονίσουμε πως το τυπικό γνώρισμα Παροχή Νερού max. λαμβάνει στον αριθμό 10800 lt/h . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να κατατοπίσουμε ότι το στοιχείο Ισχύς είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 2.0 HP 1.500Watt . Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να τονίσουμε το μέγεθος Τάση ισούται σε τιμή ορισμένη 220V/50Hz.

Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας ας βεβαιώσουμε το μέγεθος Στόμιο εισόδου κυμαίνεται σε 1¼” . Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να ξεκαθαρίσουμε ότι η ονομαστική αξία Στόμιο εξόδου ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα 1¼”. Αντλίες επιφάνειας επαγγελματικής χρήσης. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα τονίσουμε πως ο συντελεστής Κόστος εντοπίζεται στην ποσότητα € 179,00.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ

Εδώ παρουσιάζουμε το KRAFT – ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ / ΙΝΟΧ KMC 300 IT. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας ας φέρουμε σε γνώση σας το μετρήσιμο μέγεθος Ισχύς ηλεκτροκινητήρα κυμαίνεται στον αριθμό 3,0HP . Αφετέρου ας φέρουμε σε γνώση σας πως το δεδομένο Τάση ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα 400V/50Hz. Ζωτικής σημσίας είναι θα εξακριβώσουμε πως το χαρακτηριστικό φτερωτές ανοξείδωτες συγκλίνει σε τιμή ορισμένη 3. Αντλίες επιφάνειας επαγγελματικής χρήσης. Συν τοις άλλοις να μνημονεύουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα Μέγιστη θερμοκρασία νερού ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 40°C.

Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να μνημονεύουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο είναι ίσο σε 0,25mm. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να καταγράψουμε ο αριθμητικός δείκτη Μέγιστη παροχή νερού πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 18000lt/h. Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας να αναφέρουμε πως η διάσταση Μέγιστο μανομετρικό ύψος ευρίσκεται στο στοιχείο 46m.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να προβάλλουμε ότι το δεδομένο Στόμιο εισόδου κυμαίνεται στον αριθμό 1½”. Είναι σημαντικό να κατατοπίσουμε το δεδομένο Στόμιου εξόδου εντοπίζεται στο στοιχείο 1½”. Αντλίες επιφάνειας επαγγελματικής χρήσης. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να κάνουμε ενημέρωση ο συντελεστής Μέγιστο ύψος αναρρόφησης εντοπίζεται στον αριθμό 7m. Συνάμα ας κατατοπίσουμε ότι η αποτίμηση Κόστος συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή € 258,66.

METABO Inox Αντλία

Ακόμα προβάλλουμε το METABO – HWAI 4500 Inox Αντλία Οικιακής Ύδρευσης με Αυτόματο Σύστημα 1300W. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να εξακριβώσουμε ότι η διάσταση Ονομαστική ισχύς (W) συμποσούται στο νούμερο 1.300. Επιπλέον ας κάνουμε ενημέρωση ότι το χαρακτηριστικό Ηλεκτρική τάση (V) λαμβάνει στο ψηφίο 220 – 240. Εκτός από αυτά να αναφέρουμε ότι το ποσό Mεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) εντοπίζεται στον αριθμό 4.500. Πέραν των άλλων τιμών ας πληροφορήσουμε ότι η αποτίμηση Mεγ. ύψος αναρρόφησης (m) προσεγγίζει στο ψηφίο 8. Αντλίες επιφάνειας επαγγελματικής χρήσης.

Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα σημειώσουμε ότι το στοιχείο Mεγ. ύψος μεταφοράς (m) έγκειται στη διακριτή ποσότητα 48. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να παραθέσουμε πως η ιδιότητα Mεγ. πίεση (bar) ισούται στο ψηφίο 4.8. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα καταγράψουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Σύνδεση αναρρόφησης (FThr) εντοπίζεται στον αριθμό Εσωτερικό σπείρωμα 1″ FThr.

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας ας καταδείξουμε πως το στοιχείο Σύνδεση πίεσης (FThr) κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος Εσωτερικό σπείρωμα 1″ FThr. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας σημειώσουμε ότι η αντικειμενική αξία Κέλυφος αντλίας είναι ίσο στο ψηφίο Ανοξείδωτος χάλυβας. Κάνοντας την παρουσίαση της αντλίας θα φέρουμε σε γνώση σας ότι η διάσταση Άξονας κίνησης εντοπίζεται στο ψηφίο Ανοξείδωτος χάλυβας.

Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να βεβαιώσουμε ότι η ιδιότητα Αριθμός τροχών εντοπίζεται στο ψηφίο 1. Πέραν των άλλων μεγεθών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας δείξουμε πως ο χαρακτήρας Bάρος (Kg) είναι στο ψηφίο 11.5. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας να γνωστοποιήσουμε ο δείκτης Μήκος καλωδίου (m) συγκλίνει στο μέγεθος 1.5. Αποφασιστική παράμετρος είναι ας αναφέρουμε ότι η ιδιότητα Κόστος φτάνει στο ψηφίο € 299,00.

Αντλία Οικιακής Ύδρευσης με Αυτόματο Σύστημα 1300W

Εδώ εκθέτουμε το METABO – HWA 6000 Inox Αντλία Οικιακής Ύδρευσης με Αυτόματο Σύστημα 1300W . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές ας παρέχουμε πληροφορίες ότι το μετρήσιμο μέγεθος Ονομαστική ισχύς (W) προσεγγίζει στον αριθμό 1.300. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά θα εκθέσουμε πως το μέγεθος Ηλεκτρική τάση (V) πλησιάζει στο νούμερο 220 – 240. Παράλληλα θα σημειώσουμε ο αριθμητικός δείκτη Mεγ. ύψος αναρρόφησης (m) προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 8. Αντλίες επιφάνειας επαγγελματικής χρήσης. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα δηλώσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη Mεγ. ύψος μεταφοράς (m) συγκλίνει στο ψηφίο 55. Από τη μελέτη της αντλίας ας θέσουμε υπόψη η διάσταση Mεγ. πίεση (bar) φτάνει στο μέγεθος 5.5.

Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα εκθέσουμε πως ο όρος Σύνδεση αναρρόφησης (FThr) προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος Εσωτερικό σπείρωμα 1″ FThr. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η ιδιότητα Σύνδεση πίεσης (FThr) είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή Εσωτερικό σπείρωμα 1″ FThr.

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας βεβαιώσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα Αριθμός τροχών έγκειται στη διακριτή ποσότητα 5. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα ξεκαθαρίσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα Bάρος (Kg) ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος 13. Από τη μελέτη του προϊόντος να κοινοποιήσουμε ότι το χαρακτηριστικό Μήκος καλωδίου (m) συγκλίνει στο στοιχείο 1.5. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας να βεβαιώσουμε το στοιχείο Κόστος ισούται στην τιμή € 350,40.

Αντλίες επιφάνειας για επαγγελματίες

Αντλίες επιφάνειας για επαγγελματίες όπως η αντλία STANLEY SXGP900XFE. Εξετάζουμε την κορυφαία Πλαστική Αντλία Επιφάνειας 900W επαγγελματικής χρήσης.

Εδώ μελετάμε το STANLEY – SXGP900XFE Πλαστική Αντλία Επιφάνειας 900W. Εξετάζουμε επίσης και Αντλίες επιφάνειας για επαγγελματίες. Επιπλέον έχουμε εργαλεία σχετικά με αντλίες.

Πλαστική με ενσωματωμένο φίλτρο νερού

Μετά μελετάμε το Πλαστική με ενσωματωμένο φίλτρο νερού. Επιπροσθέτως θα εξακριβώσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα Ισχύς ισούται στο στοιχείο 900Watt – 7/8HP. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το τυπικό γνώρισμα Τάση είναι στο μέγεθος 230V / 50Hz. Επιπλέον θα φέρουμε σε γνώση σας πως η αποτίμηση Παροχή είναι στο νούμερο 3600L/h. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας να μνημονεύουμε ότι το ποσό Μανομετρικό φτάνει στο στοιχείο 42m. Αποφασιστική παράμετρος είναι θα καταγράψουμε η διάσταση Μεγ. μέγεθος σωματιδίων εντοπίζεται στην τιμή 1mm. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας θα διαδώσουμε η τίμηση Στόμιο συγκλίνει στον αριθμό 1″. Από την εξέταση του μηχανήματος αντλίας θα φανερώσουμε ότι το στοιχείο Καλώδιο ισούται στο μέγεθος 1m. Παρακάτω να εκθέσουμε η πληροφορία Πίεση ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 8bar.

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας να σας κρατήσουμε ενήμερους η αποτίμηση Κόστος είναι ίσο στην τιμή € 119,00. Αντλίες επιφάνειας για επαγγελματίες. Στο κατάστημά μας θα βρείτε προτάσεις γύρω από αντλίες επιφάνειας.

NAKAYAMA – Jet SP 1541 Αντλία Επιφάνειας 1500Watt

Ακολούθως παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – Jet SP 1541 Αντλία Επιφάνειας 1500Watt . Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας επιφάνειας να τονίσουμε το δεδομένο Ισχύς λαμβάνει στο μέγεθος 1500 W. Εκτός από αυτά ας φανερώσουμε το στοιχείο Μεγ. παροχή ισούται σε 9000 l/h. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ας πληροφορήσουμε ο χαρακτήρας Μεγ. μανομετρικό προσεγγίζει στο στοιχείο 41 m Ø. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας μνημονεύουμε πως η ονομαστική αξία Στόμιο είναι στο στοιχείο 1’’. Επιπλέον ας πληροφορήσουμε ότι το ποσό Κόστος προσεγγίζει στον αριθμό € 129,00. Σε αυτό το σύνδεσμο θα βρείτε εργαλεία γύρω από υποβρύχιες αντλίες.

KRAFT – KDC-150 Φυγοκεντρική Αντλία 2 Σταδίων

Παρακάτω παρουσιάζουμε το KRAFT – KDC-150 Φυγοκεντρική Αντλία 2 Σταδίων. Είναι μια από τις Αντλίες επιφάνειας για επαγγελματίες.

Τώρα δείχνουμε το Max. Θερμοκρασία Νερού: +40c. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας σας κρατήσουμε ενήμερους πως η διάσταση Max. περιεκτικότητα νερού σε άμμο λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 0,25% . Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας ας δημοσιοποιήσουμε ότι το μέγεθος Max. διάμετρος Σωματιδίων στο νερό είναι στο μέγεθος 3m. Ταυτόχρονα να μνημονεύουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα Ισχύς λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή 1.5 Hp. Σε αυτό το σύνδεσμο θα βρείτε προσφορές γύρω από επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα παραθέσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Τάση ανέρχεται σε 230v / 50 HZ. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας παραθέσουμε ότι ο χαρακτήρας Παροχή (max) συγκλίνει στο στοιχείο 6000lt/ h. Από την εξέταση της αντλίας επιφάνειας να καταγράψουμε ότι ο όρος Μανομετρικό ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 52m (max). Συνάμα ας πούμε ότι η ονομαστική αξία Στόμιο Εισ./Εξ. είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή 1inch 1/4 / 1inch. Σε αυτό το σύνδεσμο θα βρείτε προσφορές που αφορούν επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Σημασία έχει να επισημάνουμε πως το τυπικό γνώρισμα Κόστος συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή € 129,00. Επιλέξαμε Αντλίες επιφάνειας για επαγγελματίες.

METABO – P 4000 Αντλία Κήπου G 1.100W

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το METABO – P 4000 Αντλία Κήπου G 1.100W. Κάνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας να κατατοπίσουμε πως η ονομαστική αξία Ονομαστική ισχύς (W) φτάνει στο νούμερο 1.100. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας καταθέσουμε η μετρήσιμη ποσότητα Ηλεκτρική τάση (V) ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 220 – 240. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών ας σημειώσουμε ότι η πληροφορία Mεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) ανέρχεται στο νούμερο 4.000. Από τη μελέτη του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα διαδώσουμε πως ο δείκτης Mεγ. ύψος αναρρόφησης (m) συγκλίνει σε 8. Σε αυτό το σύνδεσμο θα βρείτε εργαλεία γύρω από υποβρύχιες αντλίες.

Πλην των άλλων θα κάνουμε ενημέρωση ότι ο χαρακτήρας Mεγ. ύψος μεταφοράς (m) συμποσούται στο στοιχείο 46. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας να ξεκαθαρίσουμε η ποσότητα Mεγ. πίεση (bar) ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 4.6. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το ποσό Σύνδεση αναρρόφησης (FThr) είναι στην ποσότητα Εσωτερικό σπείρωμα 1″.

Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας δηλώσουμε πως το μέγεθος Σύνδεση πίεσης (FThr) φτάνει στο ψηφίο Εσωτερικό σπείρωμα 1″. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα θέσουμε υπόψη το χαρακτηριστικό Κέλυφος αντλίας συγκλίνει σε τιμή ορισμένη Χυτοσίδηρος. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας να διαδώσουμε η τίμηση Άξονας κίνησης είναι ίσο στο ψηφίο -Ανοξείδωτος χάλυβας. Οφείλουμε θα ενημερώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Αριθμός τροχών πλησιάζει σε 1. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα εκθέσουμε ο χαρακτήρας Bάρος (Kg) είναι ίσο στην ποσότητα 12.2. Αντιστοίχως θα κοινοποιήσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Μήκος καλωδίου (m) προσεγγίζει στο νούμερο 1.5. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλίας επιφάνειας ας μνημονεύουμε ο συντελεστής Κόστος συμποσούται στο διακριτό μέγεθος € 129,99.

NAKAYAMA – SP 1555 Αντλία Φυγοκεντρική 2 Σταδίων 1500Watt

Ακόμα αναλύουμε το NAKAYAMA – SP 1555 Αντλία Φυγοκεντρική 2 Σταδίων 1500Watt. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ας προσθέσουμε ότι η ιδιότητα Ισχύς πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 1500 W. Επιπλέον θα παρουσιάσουμε πως το τυπικό γνώρισμα Μεγ. παροχή πλησιάζει στο ψηφίο 8400 l/h. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα εκθέσουμε το τυπικό γνώρισμα Μεγ. μανομετρικό συγκλίνει στο μέγεθος 55 m Ø. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα φέρουμε σε γνώση σας ότι το ποσό Στόμιο συγκλίνει σε 1’’x1’’. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας δείξουμε πως το μέγεθος Κόστος είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα € 135,00.

KRAFT – JSWm15M (KSP-150L) KRAFT: JSWm15M (KSP-150L) ΑΝΤΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Μετά προβάλλουμε το KRAFT – JSWm15M (KSP-150L) KRAFT: JSWm15M (KSP-150L) ΑΝΤΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. Πέραν των άλλων μεγεθών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας καταμαρτυρήσουμε πως ο όρος Αντλία Επιφάνειας συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 1,5 ίππων. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να βεβαιώσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Μέγιστη Θερμοκρασία νερού συμποσούται στο στοιχείο +40C. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να ξεκαθαρίσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο συμποσούται στο ψηφίο 0,25%. Από την εξέταση του εργαλείου αντλίας θα καταθέσουμε το τυπικό γνώρισμα Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 3mm .

Εδώ εκθέτουμε το Ισχύς—1,5 hp . Σαφώς θα καταθέσουμε πως ο όρος Τάση λαμβάνει στην τιμή 230V /50 HZ . Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας πληροφορήσουμε πως η παράμετρος Παροχή (Max) κυμαίνεται στο ψηφίο 5000 LT/H . Αποφασιστική παράμετρος είναι να κατατοπίσουμε ότι το χαρακτηριστικό Μανομετρικό συμποσούται στην ποσότητα 55m (max). Συν τοις άλλοις ας παρέχουμε πληροφορίες το χαρακτηριστικό Στόμιο Εισόδου ισούται στο μέγεθος 1 inch. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα διαδώσουμε ότι το μέγεθος Στόμιο Εξόδου πλησιάζει στην ποσότητα 1 inch. Σημασία έχει να σας κρατήσουμε ενήμερους πως ο δείκτης Υψος Αναρρόφησης (max) είναι στον αριθμό 9 m. Εκτός από αυτά ας καταμαρτυρήσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης Κόστος συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος € 135,00.

NAKAYAMA – SP1058 Αντλία Πολυβάθμια

Εδώ προβάλλουμε το NAKAYAMA – SP1058 Αντλία Πολυβάθμια. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας ανακοινώσουμε ότι το δεδομένο Ισχύς φτάνει στο στοιχείο 1000 W. Από την εξέταση του προϊόντος να προβάλλουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Μεγ. παροχή προσεγγίζει στο στοιχείο 11000 l/h. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας ας προσθέσουμε ότι ο χαρακτήρας Μεγ. μανομετρικό συγκλίνει στον αριθμό 58 m Ø. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να δημοσιοποιήσουμε ότι η διάσταση Στόμιο κυμαίνεται στο μέγεθος 1’’x1’’. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να πούμε πως το χαρακτηριστικό Κόστος είναι σε € 149,00.

KRAFT – KDC-200 Αντλία Φυγοκεντρική 2 Σταδίων

Τώρα δείχνουμε το KRAFT – KDC-200 Αντλία Φυγοκεντρική 2 Σταδίων. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας ας φέρουμε σε γνώση σας πως το δεδομένο Αντλία Φυγοκεντρική πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 2 Σταδίων 2 ίππων . Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας διαδώσουμε πως η ονομαστική αξία Μέγιστη Θερμοκρασία νερού είναι στο μέγεθος +40C. Σημασία έχει να διαδώσουμε η παράμετρος Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή 0,25%.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας θα εκθέσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι ίσο στο νούμερο 3mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το τυπικό γνώρισμα Ισχύς εντοπίζεται στο ψηφίο 2 hp. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα παρατηρήσουμε το μέγεθος Τάση ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 230V /50 HZ . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να κατατοπίσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Παροχή (Max) κυμαίνεται στο μέγεθος 9600 LT/H .

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να δηλώσουμε ότι το δεδομένο Μανομετρικό συμποσούται στον αριθμό 60m (max) . Ακολούθως να θέσουμε υπόψη η αναγραφόμενη ιδιότητα Στόμιο Εισόδου συγκλίνει στο μέγεθος 1-1/4 inch . Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλίας επιφάνειας ας συσχετίσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Στόμιο Εξόδου είναι στο στοιχείο 1 inch. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας μνημονεύουμε πως ο συντελεστής Ύψος Αναρρόφησης (max) εντοπίζεται στην τιμή 7m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας προβάλλουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Κόστος συμποσούται στο διακριτό μέγεθος € 159,00.

KRAFT – KSP-200 A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Τώρα παρουσιάζουμε το KRAFT – KSP-200 A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Επιπρόσθετα ας μνημονεύουμε πως η πληροφορία Μέγιστη θερμοκρασία λαμβάνει στο στοιχείο +40 βαθμούς κελσίου. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να πληροφορήσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο προσεγγίζει στην ποσότητα 0,25%.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας θα πληροφορήσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι ίσο σε 3 mm. Πέραν των άλλων τιμών του εργαλείου αντλίας ας φανερώσουμε ότι το ποσό Ισχύς ευρίσκεται στο ψηφίο 2 HP . Συν τοις άλλοις να κοινοποιήσουμε ο ποσοτικός δείκτης Τάση ευρίσκεται στο νούμερο 230V / 50Hz . Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας επιφάνειας ας τονίσουμε η αντικειμενική αξία Παροχή (max) είναι ίσο στο ψηφίο 10500 Lt/h . Ωσαύτως να γνωστοποιήσουμε η ονομαστική αξία Μανομετρικό προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 41m (max).

Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας παρατηρήσουμε πως το δεδομένο Στόμιο εισόδου ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 1″1/2. Επιπλέον θα επισημάνουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Στόμιο εξόδου ευρίσκεται στην ποσότητα 1″1/4 . Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ας σας κρατήσουμε ενήμερους η αποτίμηση Ύψος αναρρόφησης προσεγγίζει στον αριθμό 8m (max). Εξάλλου να ανακοινώσουμε το χαρακτηριστικό Κόστος λαμβάνει στην ποσότητα € 159,00.

KRAFT – KMC-200I Αντλία Φυγοκεντρική Πολυβάθμια 1.500Watt

Μετά δείχνουμε το KRAFT – KMC-200I Αντλία Φυγοκεντρική Πολυβάθμια 1.500Watt. Παρομοίως θα βεβαιώσουμε ότι η αποτίμηση φτερωτές ανοξείδωτες κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 4. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα εκθέσουμε η αποτίμηση Μέγιστη θερμοκρασία νερού συμποσούται στο ψηφίο 40°C . Επιπροσθέτως ας μνημονεύουμε πως η αποτίμηση Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο ισούται αριθμητικά στον αριθμό 0,25 . Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να διαδώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Μανομετρικό max. ισούται στην ποσότητα 58 m .

Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να κοινολογήσουμε πως η ιδιότητα Παροχή Νερού max. πλησιάζει στο ψηφίο 10800 lt/h . Επιπροσθέτως να πούμε πως η τίμηση Ισχύς προσεγγίζει σε 2.0 HP 1.500Watt . Από τη μελέτη του εργαλείου αντλίας ας σημειώσουμε πως το χαρακτηριστικό Τάση έγκειται σε τιμή ορισμένη 220V/50Hz. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να αναφέρουμε πως ο χαρακτήρας Στόμιο εισόδου ισούται αριθμητικά στο νούμερο 1¼” .

Ακολούθως να ενημερώσουμε πως το μέγεθος Στόμιο εξόδου είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή 1¼”. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας να φανερώσουμε πως η πληροφορία Κόστος πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή € 179,00.

KRAFT – ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ / ΙΝΟΧ KMC 300 IT

Εδώ προβάλλουμε το KRAFT – ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ / ΙΝΟΧ KMC 300 IT. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας γνωστοποιήσουμε ο αριθμητικός δείκτη Ισχύς ηλεκτροκινητήρα πλησιάζει στο ψηφίο 3,0HP . Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας θα ξεκαθαρίσουμε πως το μέγεθος Τάση εντοπίζεται στην ποσότητα 400V/50Hz. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα επισημάνουμε πως ο αριθμητικός δείκτη φτερωτές ανοξείδωτες φτάνει στο νούμερο 3.

Κάνοντας την παρουσίαση της αντλίας επιφάνειας ας δείξουμε ότι η τίμηση Μέγιστη θερμοκρασία νερού ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 40°C. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας παρατηρήσουμε το τυπικό γνώρισμα Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 0,25mm. Από την εξέταση του μηχανήματος αντλίας ας θέσουμε υπόψη πως η ποσότητα Μέγιστη παροχή νερού εντοπίζεται στο ψηφίο 18000lt/h. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά ας καταγράψουμε η ονομαστική αξία Μέγιστο μανομετρικό ύψος φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 46m.

Μεταξύ των άλλων ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι ο βαθμός Στόμιο εισόδου λαμβάνει στο μέγεθος 1½”. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι ο χαρακτήρας Στόμιου εξόδου φτάνει στην ποσότητα 1½”. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι το μέγεθος Μέγιστο ύψος αναρρόφησης έγκειται στη διακριτή ποσότητα 7m. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας πληροφορήσουμε πως η τίμηση Κόστος προσεγγίζει στο νούμερο € 258,66.

METABO – HWAI 4500 Inox Αντλία Οικιακής Ύδρευσης με Αυτόματο Σύστημα 1300W

Εδώ δείχνουμε το METABO – HWAI 4500 Inox Αντλία Οικιακής Ύδρευσης με Αυτόματο Σύστημα 1300W. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας μνημονεύουμε ότι η πληροφορία Ονομαστική ισχύς (W) ισούται αριθμητικά στον αριθμό 1.300. Εκτός από αυτά θα πούμε ότι η αποτίμηση Ηλεκτρική τάση (V) πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 220 – 240. Παρομοίως να κάνουμε ενημέρωση πως η μετρήσιμη ποσότητα Mεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) ισούται στο διακριτό μέγεθος 4.500. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας να βεβαιώσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Mεγ. ύψος αναρρόφησης (m) προσεγγίζει σε 8.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές να παρατηρήσουμε ότι το χαρακτηριστικό Mεγ. ύψος μεταφοράς (m) προσεγγίζει στο ψηφίο 48. Μαζί με αυτό θα παρουσιάσουμε ότι η διάσταση Mεγ. πίεση (bar) ισούται αριθμητικά σε 4.8. Συν τοις άλλοις ας κοινοποιήσουμε ότι ο βαθμός Σύνδεση αναρρόφησης (FThr) εντοπίζεται στο μέγεθος Εσωτερικό σπείρωμα 1″ FThr. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα καταμαρτυρήσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Σύνδεση πίεσης (FThr) ανέρχεται στο ψηφίο Εσωτερικό σπείρωμα 1″ FThr.

Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να φέρουμε σε γνώση σας ότι ο βαθμός Κέλυφος αντλίας συγκλίνει στο στοιχείο Ανοξείδωτος χάλυβας. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά ας παρουσιάσουμε πως η αποτίμηση Άξονας κίνησης είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα Ανοξείδωτος χάλυβας. Από τη μελέτη του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να ενημερώσουμε πως το δεδομένο Αριθμός τροχών συγκλίνει στο μέγεθος 1.

Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας προβάλλουμε η αποτίμηση Bάρος (Kg) πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 11.5. Πέραν των άλλων τιμών θα μνημονεύουμε ότι ο βαθμός Μήκος καλωδίου (m) συγκλίνει στον αριθμό 1.5. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας θα φέρουμε σε γνώση σας ότι η αντικειμενική αξία Κόστος κυμαίνεται στο νούμερο € 299,00.

METABO – HWA 6000 Inox Αντλία Οικιακής Ύδρευσης με Αυτόματο Σύστημα 1300W

Αντλίες επιφάνειας για επαγγελματίες όπως το METABO – HWA 6000 Inox Αντλία Οικιακής Ύδρευσης με Αυτόματο Σύστημα 1300W . Μεταξύ των άλλων να πούμε ότι το στοιχείο Ονομαστική ισχύς (W) κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 1.300. Ενδιαφέρον είναι ας δημοσιοποιήσουμε ο αριθμητικός δείκτη Ηλεκτρική τάση (V) συγκλίνει στην τιμή 220 – 240. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να ξεκαθαρίσουμε ότι ο συντελεστής Mεγ. ύψος αναρρόφησης (m) είναι στο ψηφίο 8.

Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα κατατοπίσουμε η ονομαστική αξία Mεγ. ύψος μεταφοράς (m) προσεγγίζει στο ψηφίο 55. Κάνοντας την παρουσίαση της αντλίας ας παρατηρήσουμε το τυπικό γνώρισμα Mεγ. πίεση (bar) πλησιάζει στο νούμερο 5.5. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά ας δημοσιοποιήσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Σύνδεση αναρρόφησης (FThr) έγκειται στον αριθμό Εσωτερικό σπείρωμα 1″ FThr. Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας επιφάνειας να καταμαρτυρήσουμε το μετρήσιμο μέγεθος Σύνδεση πίεσης (FThr) έγκειται στο ψηφίο Εσωτερικό σπείρωμα 1″ FThr. Αντλίες επιφάνειας για επαγγελματίες.

Εξάλλου να δημοσιοποιήσουμε πως η παράμετρος Αριθμός τροχών εντοπίζεται στην ποσότητα 5. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές να παρατηρήσουμε πως η αντικειμενική αξία Bάρος (Kg) προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 13. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών ας προβάλλουμε ότι ο βαθμός Μήκος καλωδίου (m) συγκλίνει στην τιμή 1.5. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας διαφωτίσουμε ότι ο χαρακτήρας Κόστος λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος € 350,40.

Αντλίες επιφάνειας από τους ειδικούς

Αντλίες επιφάνειας από τους ειδικούς. Ακολούθως εκθέτουμε το STANLEY – SXGP900XFE Πλαστική Αντλία Επιφάνειας 900W.

Εδώ αναλύουμε το Πλαστική με ενσωματωμένο φίλτρο νερού. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα θέσουμε υπόψη η τίμηση Ισχύς προσεγγίζει στο στοιχείο 900Watt – 7/8HP. Αντιστοίχως θα διαφωτίσουμε ο βαθμός Τάση ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 230V / 50Hz. Μεταξύ των άλλων ας σας κρατήσουμε ενήμερους η ποσότητα Παροχή ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 3600L/h. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα κάνουμε ενημέρωση πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Μανομετρικό ευρίσκεται στο στοιχείο 42m. Παράλληλα ας καταδείξουμε το στοιχείο Μεγ. μέγεθος σωματιδίων φτάνει στο διακριτό μέγεθος 1mm. Από τη μελέτη του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα εξακριβώσουμε ο ποσοτικός δείκτης Στόμιο συμποσούται στο ψηφίο 1″. Στο eshop μας έχουμε εργαλεία πάνω σε αντλίες.

Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας ας φανερώσουμε πως ο όρος Καλώδιο κυμαίνεται στο ψηφίο 1m. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα σημειώσουμε πως το μέγεθος Πίεση προσεγγίζει στο στοιχείο 8bar. Συν τοις άλλοις ας παρουσιάσουμε ότι ο χαρακτήρας Κόστος φτάνει στο ψηφίο € 119,00. Αντλίες επιφάνειας από τους ειδικούς εκπληκτικές. Εδώ θα βρείτε μηχανήματα σχετικά με αντλίες επιφάνειας.

NAKAYAMA – Jet SP 1541 Αντλία Επιφάνειας 1500Watt

Ακόμα προβάλλουμε το NAKAYAMA – Jet SP 1541 Αντλία Επιφάνειας 1500Watt . Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα σημειώσουμε ότι η τίμηση Ισχύς έγκειται στην τιμή 1500 W. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα σημειώσουμε πως η αποτίμηση Μεγ. παροχή έγκειται σε τιμή ορισμένη 9000 l/h. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος αντλίας ας κοινολογήσουμε ότι ο δείκτης Μεγ. μανομετρικό ισούται σε 41 m Ø. Αντλίες επιφάνειας από τους ειδικούς μοναδικές. Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε μηχανήματα πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να μνημονεύουμε η πληροφορία Στόμιο ανέρχεται στον αριθμό 1’’. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα πληροφορήσουμε ότι ο βαθμός Κόστος συμποσούται στο στοιχείο € 129,00.

KRAFT – KDC-150 Φυγοκεντρική Αντλία 2 Σταδίων

Αντλίες επιφάνειας από τους ειδικούς όπως για παράδειγμα το KRAFT – KDC-150 Φυγοκεντρική Αντλία 2 Σταδίων. Εδώ έχουμε προσφορές γύρω από επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Εδώ εκθέτουμε το Max. Θερμοκρασία Νερού: +40c. Παραπέρα να φέρουμε σε γνώση σας ότι το τυπικό γνώρισμα Max. περιεκτικότητα νερού σε άμμο φτάνει στο ψηφίο 0,25% . Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να δημοσιοποιήσουμε ο ποσοτικός δείκτης Max. διάμετρος Σωματιδίων στο νερό ισούται στο διακριτό μέγεθος 3m. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα καταθέσουμε πως το τυπικό γνώρισμα Ισχύς ισούται στο μέγεθος 1.5 Hp. Μαζί με αυτό ας ενημερώσουμε ότι το μέγεθος Τάση προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη 230v / 50 HZ. Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε μηχανήματα πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας ας δηλώσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Παροχή (max) είναι ίσο στο νούμερο 6000lt/ h. Επιπρόσθετα ας δηλώσουμε ότι το ποσό Μανομετρικό προσεγγίζει στην ποσότητα 52m (max). Από τη μελέτη του προϊόντος να διαφωτίσουμε πως η παράμετρος Στόμιο Εισ./Εξ. ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος 1inch 1/4 / 1inch. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας εκθέσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα Κόστος συγκλίνει στην ποσότητα € 129,00.

METABO – P 4000 Αντλία Κήπου G 1.100W

Ακολούθως εξετάζουμε το METABO – P 4000 Αντλία Κήπου G 1.100W. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλίας θα δηλώσουμε το δεδομένο Ονομαστική ισχύς (W) εντοπίζεται στο μέγεθος 1.100. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να συσχετίσουμε η διάσταση Ηλεκτρική τάση (V) ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος 220 – 240. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας φανερώσουμε πως η αποτίμηση Mεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 4.000. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας να δηλώσουμε η παράμετρος Mεγ. ύψος αναρρόφησης (m) ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 8. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να σημειώσουμε πως ο συντελεστής Mεγ. ύψος μεταφοράς (m) συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 46. Από τη μελέτη του μηχανήματος αντλίας θα επισημάνουμε πως ο συντελεστής Mεγ. πίεση (bar) ανέρχεται σε 4.6. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα συσχετίσουμε η ιδιότητα Σύνδεση αναρρόφησης (FThr) ευρίσκεται στο ψηφίο Εσωτερικό σπείρωμα 1″.

Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα εξακριβώσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη Σύνδεση πίεσης (FThr) ευρίσκεται στο στοιχείο Εσωτερικό σπείρωμα 1″. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας ας θέσουμε υπόψη πως ο ποσοτικός δείκτης Κέλυφος αντλίας εντοπίζεται σε Χυτοσίδηρος. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να μνημονεύουμε ότι η ποσότητα Άξονας κίνησης ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη -Ανοξείδωτος χάλυβας. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας εξακριβώσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα Αριθμός τροχών είναι στην αναγραφόμενη τιμή 1. Αντλίες επιφάνειας από τους ειδικούς για κάθε είδους απαίτηση.

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας γνωστοποιήσουμε ότι η αποτίμηση Bάρος (Kg) εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 12.2. Επίσης θα κάνουμε ενημέρωση η ποσότητα Μήκος καλωδίου (m) προσεγγίζει στο στοιχείο 1.5. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα παρουσιάσουμε η παράμετρος Κόστος προσεγγίζει στον αριθμό € 129,99.

NAKAYAMA – SP 1555 Αντλία Φυγοκεντρική 2 Σταδίων 1500Watt

Ακόμα δείχνουμε το NAKAYAMA – SP 1555 Αντλία Φυγοκεντρική 2 Σταδίων 1500Watt. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας θα βεβαιώσουμε ότι το χαρακτηριστικό Ισχύς εντοπίζεται στην τιμή 1500 W. Επιπλέον θα προσθέσουμε ότι η ονομαστική αξία Μεγ. παροχή είναι ίσο στην τιμή 8400 l/h. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας καταδείξουμε η πληροφορία Μεγ. μανομετρικό ισούται στην τιμή 55 m Ø. Πέραν των άλλων μεγεθών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να δημοσιοποιήσουμε ότι η ιδιότητα Στόμιο συμποσούται στο στοιχείο 1’’x1’’. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα γνωστοποιήσουμε το δεδομένο Κόστος εντοπίζεται στην ποσότητα € 135,00. Αντλίες επιφάνειας από τους ειδικούς για να είστε κορυφαίοι.

KRAFT – JSWm15M (KSP-150L) KRAFT: JSWm15M (KSP-150L) ΑΝΤΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Ακολούθως μελετάμε το KRAFT – JSWm15M (KSP-150L) KRAFT: JSWm15M (KSP-150L) ΑΝΤΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές ας σημειώσουμε πως η αποτίμηση Αντλία Επιφάνειας προσεγγίζει στον αριθμό 1,5 ίππων. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα σημειώσουμε ότι το μέγεθος Μέγιστη Θερμοκρασία νερού ισούται αριθμητικά στο νούμερο +40C. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας κατατοπίσουμε πως ο βαθμός Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο είναι ίσο στο στοιχείο 0,25%. Παρομοίως ας πληροφορήσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι ίσο στο στοιχείο 3mm .

Μετά παρουσιάζουμε το Ισχύς—1,5 hp . Πέραν των άλλων μεγεθών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα μνημονεύουμε πως η παράμετρος Τάση είναι ίσο στο μέγεθος 230V /50 HZ . Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ας φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η αποτίμηση Παροχή (Max) συγκλίνει στην ποσότητα 5000 LT/H . Αποφασιστική παράμετρος είναι ας κοινοποιήσουμε πως το ποσό Μανομετρικό πλησιάζει στην ποσότητα 55m (max). Μετά να κάνουμε ενημέρωση ότι ο βαθμός Στόμιο Εισόδου λαμβάνει στο μέγεθος 1 inch. Από τη μελέτη του προϊόντος ας πούμε πως ο συντελεστής Στόμιο Εξόδου κυμαίνεται στο νούμερο 1 inch. Παραπέρα ας επισημάνουμε πως το τυπικό γνώρισμα Υψος Αναρρόφησης (max) προσεγγίζει στο μέγεθος 9 m. Επιπροσθέτως θα διαφωτίσουμε πως ο όρος Κόστος εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος € 135,00.

NAKAYAMA – SP1058 Αντλία Πολυβάθμια

Εδώ παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – SP1058 Αντλία Πολυβάθμια. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας γνωστοποιήσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα Ισχύς φτάνει στην ποσότητα 1000 W. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα ενημερώσουμε ότι το στοιχείο Μεγ. παροχή είναι στο νούμερο 11000 l/h. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα κατατοπίσουμε η αποτίμηση Μεγ. μανομετρικό ευρίσκεται στην τιμή 58 m Ø. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών να καταδείξουμε ότι ο συντελεστής Στόμιο φτάνει στο διακριτό μέγεθος 1’’x1’’. Εκτός από αυτά ας παραθέσουμε η ιδιότητα Κόστος ισούται αριθμητικά στον αριθμό € 149,00.

KRAFT – KDC-200 Αντλία Φυγοκεντρική 2 Σταδίων

Τώρα μελετάμε το KRAFT – KDC-200 Αντλία Φυγοκεντρική 2 Σταδίων. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές ας προσθέσουμε ότι ο βαθμός Αντλία Φυγοκεντρική είναι στο ψηφίο 2 Σταδίων 2 ίππων . Πέραν των άλλων μεγεθών θα σημειώσουμε η ποσότητα Μέγιστη Θερμοκρασία νερού ανέρχεται στον αριθμό +40C. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας ας δημοσιοποιήσουμε η παράμετρος Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο κυμαίνεται σε 0,25%. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα φέρουμε σε γνώση σας ότι το χαρακτηριστικό Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού έγκειται στο ψηφίο 3mm. Παραπέρα να θέσουμε υπόψη η ποσότητα Ισχύς κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 2 hp. Εκτός από αυτά θα παρατηρήσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα Τάση πλησιάζει στον αριθμό 230V /50 HZ . Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα γνωστοποιήσουμε η διάσταση Παροχή (Max) έγκειται σε τιμή ορισμένη 9600 LT/H .

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας παραθέσουμε ο χαρακτήρας Μανομετρικό συμποσούται στο νούμερο 60m (max) . Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να σημειώσουμε ο ποσοτικός δείκτης Στόμιο Εισόδου ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 1-1/4 inch . Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα παρουσιάσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα Στόμιο Εξόδου εντοπίζεται στο ψηφίο 1 inch. Μεταξύ των άλλων θα συσχετίσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης Ύψος Αναρρόφησης (max) ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 7m. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα φέρνουμε στη δημοσιότητα πως το ποσό Κόστος ισούται στο ψηφίο € 159,00.

KRAFT – KSP-200 A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Παρακάτω εκθέτουμε το KRAFT – KSP-200 A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Πέραν των άλλων μεγεθών ας κοινοποιήσουμε η αποτίμηση Μέγιστη θερμοκρασία κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη +40 βαθμούς κελσίου. Από την άλλη θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι ο ποσοτικός δείκτης Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο λαμβάνει στο νούμερο 0,25%. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας να μνημονεύουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι ίσο στην τιμή 3 mm. Από την εξέταση του προϊόντος ας ανακοινώσουμε πως η αποτίμηση Ισχύς πλησιάζει στο στοιχείο 2 HP . Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα τονίσουμε η ονομαστική αξία Τάση συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 230V / 50Hz . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας θα γνωστοποιήσουμε ότι το ποσό Παροχή (max) προσεγγίζει στο ψηφίο 10500 Lt/h . Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας αναφέρουμε ότι η ονομαστική αξία Μανομετρικό ισούται αριθμητικά στο νούμερο 41m (max).

Παρομοίως να αναφέρουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Στόμιο εισόδου συμποσούται σε 1″1/2. Κάνοντας την παρουσίαση της αντλίας να ξεκαθαρίσουμε ότι η διάσταση Στόμιο εξόδου είναι στο μέγεθος 1″1/4 . Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα δηλώσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης Ύψος αναρρόφησης συμποσούται σε τιμή ορισμένη 8m (max). Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να κοινοποιήσουμε πως η ονομαστική αξία Κόστος συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα € 159,00.

KRAFT – KMC-200I Αντλία Φυγοκεντρική Πολυβάθμια 1.500Watt

Μετά προβάλλουμε το KRAFT – KMC-200I Αντλία Φυγοκεντρική Πολυβάθμια 1.500Watt. Επιπρόσθετα να επισημάνουμε ο δείκτης φτερωτές ανοξείδωτες έγκειται σε 4. Από την εξέταση του μηχανήματος αντλίας θα εκθέσουμε η πληροφορία Μέγιστη θερμοκρασία νερού είναι σε τιμή ορισμένη 40°C . Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να εξακριβώσουμε ότι ο χαρακτήρας Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο είναι στο διακριτό μέγεθος 0,25 . Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να ανακοινώσουμε ότι ο όρος Μανομετρικό max. ανέρχεται στην ποσότητα 58 m . Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές να πούμε η αντικειμενική αξία Παροχή Νερού max. είναι ίσο στο ψηφίο 10800 lt/h . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να κατατοπίσουμε ότι η ιδιότητα Ισχύς ευρίσκεται στο μέγεθος 2.0 HP 1.500Watt . Παράλληλα να ανακοινώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Τάση ανέρχεται στο μέγεθος 220V/50Hz. Από την εξέταση της αντλίας επιφάνειας να κοινοποιήσουμε ότι η τίμηση Στόμιο εισόδου ισούται στο στοιχείο 1¼” .

Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα καταθέσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα Στόμιο εξόδου φτάνει στο στοιχείο 1¼”. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας θέσουμε υπόψη πως το μέγεθος Κόστος κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή € 179,00.

KRAFT – ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ / ΙΝΟΧ KMC 300 IT

Ακόμα μελετάμε το KRAFT – ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ / ΙΝΟΧ KMC 300 IT. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα θέσουμε υπόψη ότι το ποσό Ισχύς ηλεκτροκινητήρα πλησιάζει στο μέγεθος 3,0HP . Παραπέρα θα σημειώσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Τάση προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 400V/50Hz. Μαζί με αυτό θα δηλώσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα φτερωτές ανοξείδωτες ισούται στην ποσότητα 3. Μετά να παρέχουμε πληροφορίες η ποσότητα Μέγιστη θερμοκρασία νερού ισούται σε τιμή ορισμένη 40°C. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά να κατατοπίσουμε ότι ο βαθμός Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο λαμβάνει στο νούμερο 0,25mm. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας πούμε πως η τίμηση Μέγιστη παροχή νερού έγκειται σε 18000lt/h. Από την εξέταση του προϊόντος θα πούμε πως ο συντελεστής Μέγιστο μανομετρικό ύψος ισούται στην ποσότητα 46m. Επιπλέον να ενημερώσουμε το ποσό Στόμιο εισόδου εντοπίζεται στο μέγεθος 1½”.

Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα παρουσιάσουμε η παράμετρος Στόμιου εξόδου συμποσούται στην ποσότητα 1½”. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα τονίσουμε το δεδομένο Μέγιστο ύψος αναρρόφησης προσεγγίζει στο στοιχείο 7m. Από την εξέταση του προϊόντος ας πούμε ότι το στοιχείο Κόστος λαμβάνει σε τιμή ορισμένη € 258,66.

METABO – HWAI 4500 Inox Αντλία Οικιακής Ύδρευσης με Αυτόματο Σύστημα 1300W

Ακολούθως εξετάζουμε το METABO – HWAI 4500 Inox Αντλία Οικιακής Ύδρευσης με Αυτόματο Σύστημα 1300W. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές να σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η ιδιότητα Ονομαστική ισχύς (W) ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα 1.300. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας να φέρουμε σε γνώση σας πως ο συντελεστής Ηλεκτρική τάση (V) ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα 220 – 240. Από τη μελέτη του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας μνημονεύουμε ο χαρακτήρας Mεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) ισούται στην ποσότητα 4.500. Ακόμα ας εκθέσουμε πως η τίμηση Mεγ. ύψος αναρρόφησης (m) πλησιάζει σε 8. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας προβάλλουμε ότι η πληροφορία Mεγ. ύψος μεταφοράς (m) συμποσούται στο στοιχείο 48. Συνάμα ας παραθέσουμε ότι η αντικειμενική αξία Mεγ. πίεση (bar) είναι σε 4.8. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά ας ξεκαθαρίσουμε ο όρος Σύνδεση αναρρόφησης (FThr) κυμαίνεται σε Εσωτερικό σπείρωμα 1″ FThr.

Ακόμη θα δημοσιοποιήσουμε πως το χαρακτηριστικό Σύνδεση πίεσης (FThr) φτάνει στο μέγεθος Εσωτερικό σπείρωμα 1″ FThr. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να κοινολογήσουμε η αποτίμηση Κέλυφος αντλίας ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος Ανοξείδωτος χάλυβας. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να παρατηρήσουμε πως το τυπικό γνώρισμα Άξονας κίνησης φτάνει σε τιμή ορισμένη Ανοξείδωτος χάλυβας. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας γνωστοποιήσουμε ότι η διάσταση Αριθμός τροχών συμποσούται στην τιμή 1. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να καταγράψουμε ο ποσοτικός δείκτης Bάρος (Kg) είναι στην τιμή 11.5. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά να ενημερώσουμε πως ο συντελεστής Μήκος καλωδίου (m) συμποσούται στον αριθμό 1.5. Παρομοίως ας επισημάνουμε πως ο χαρακτήρας Κόστος ανέρχεται στον αριθμό € 299,00.

METABO – HWA 6000 Inox Αντλία Οικιακής Ύδρευσης με Αυτόματο Σύστημα 1300W

Ακολούθως εκθέτουμε το METABO – HWA 6000 Inox Αντλία Οικιακής Ύδρευσης με Αυτόματο Σύστημα 1300W . Ωσαύτως θα ξεκαθαρίσουμε η αντικειμενική αξία Ονομαστική ισχύς (W) ανέρχεται στο νούμερο 1.300. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να εκθέσουμε ότι ο βαθμός Ηλεκτρική τάση (V) πλησιάζει σε τιμή ορισμένη 220 – 240. Μελετώντας τις προδιαγραφές θα διαδώσουμε το ποσό Mεγ. ύψος αναρρόφησης (m) ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 8. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλίας επιφάνειας θα εκθέσουμε η ποσότητα Mεγ. ύψος μεταφοράς (m) είναι στο μέγεθος 55. Εκτός από αυτά ας πληροφορήσουμε πως ο χαρακτήρας Mεγ. πίεση (bar) είναι ίσο στο μέγεθος 5.5.

Αντλίες επιφάνειας από τους ειδικούς για απαιτητικές εργασίες. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα κοινοποιήσουμε ότι η παράμετρος Σύνδεση αναρρόφησης (FThr) λαμβάνει σε Εσωτερικό σπείρωμα 1″ FThr. Από την εξέταση του εργαλείου αντλίας να γνωστοποιήσουμε πως το δεδομένο Σύνδεση πίεσης (FThr) κυμαίνεται στον αριθμό Εσωτερικό σπείρωμα 1″ FThr.

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα αναφέρουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Αριθμός τροχών συγκλίνει στο νούμερο 5. Οφείλουμε θα κοινολογήσουμε πως η ποσότητα Bάρος (Kg) είναι ίσο στο νούμερο 13. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας αναφέρουμε πως η παράμετρος Μήκος καλωδίου (m) ισούται σε τιμή ορισμένη 1.5. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας να παρουσιάσουμε πως η πληροφορία Κόστος ανέρχεται στο νούμερο € 350,40.

Συνιστούμε αντλίες επιφάνειας

Συνιστούμε αντλίες επιφάνειας όπως για παράδειγμα την KRAFT – SGP800X Αντλία Επιφάνειας1″Inox . Μεγάλη γκάμα από αντλίες επιφάνειας και πληθώρα άλλων εργαλείων.

Ακόμα εξετάζουμε το KRAFT – SGP800X Αντλία Επιφάνειας1″Inox. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας σημειώσουμε η αντικειμενική αξία Μέγιστη θερμοκρασία νερού προσεγγίζει στο νούμερο +35°C . Ακόμη ας μνημονεύουμε ότι το μέγεθος Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο ισούται στο ψηφίο 0,25% . Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας να συσχετίσουμε πως το στοιχείο Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ισούται στην τιμή 3mm. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας θα συσχετίσουμε πως το τυπικό γνώρισμα Μανομετρικό προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη 40m (max) . Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας μνημονεύουμε ότι ο χαρακτήρας Ισχύς συμποσούται στο νούμερο 800 watt . Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας κατατοπίσουμε η μετρήσιμη ποσότητα Στόμιο προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 1″ . Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά ας συσχετίσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Τάση ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 230V/50Hz .

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά θα παραθέσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Καλώδιο είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 1.2m . Στη συνέχεια θα καταμαρτυρήσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Παροχή έγκειται σε τιμή ορισμένη 3200 lt/h (max) . Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα σημειώσουμε πως η τίμηση Πίεση εντοπίζεται στο ψηφίο 4 bar (max). Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα εκθέσουμε ότι η διάσταση Κόστος κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη € 75,00.

KRAFT – CPM158 (KCF-100) Αντλία Φυγοκεντρική

Ακολούθως παρουσιάζουμε το KRAFT – CPM158 (KCF-100) Αντλία Φυγοκεντρική. Εναργώς θα καταγράψουμε πως η διάσταση Μέγιστη θερμοκρασία φτάνει στο μέγεθος +40 βαθμούς κελσίου . Ενδιαφέρον είναι ας κάνουμε ενημέρωση ότι η διάσταση Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο προσεγγίζει στην τιμή 0,25%. Από τη μελέτη της αντλίας επιφάνειας να σημειώσουμε ότι ο δείκτης Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 3 mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να σας κρατήσουμε ενήμερους ότι ο χαρακτήρας Ισχύς συμποσούται σε 1 HP. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να φέρουμε σε γνώση σας η πληροφορία Τάση έγκειται στη διακριτή ποσότητα 230V / 50Hz. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα κατατοπίσουμε πως ο συντελεστής Παροχή (max) ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 5400 Lt/h. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας ενημερώσουμε πως το στοιχείο Μανομετρικό πλησιάζει στο νούμερο 35m (max).

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας δηλώσουμε το δεδομένο Στόμιο εισόδου είναι στη διακριτή ποσότητα 1″ . Ενδιαφέρον είναι να παρουσιάσουμε ο συντελεστής Στόμιο εξόδου κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 1″. Εναργώς ας προβάλλουμε πως η αντικειμενική αξία Ύψος αναρρόφησης ισούται στο ψηφίο 7m (max). Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα καταγράψουμε πως το χαρακτηριστικό Κόστος έγκειται στο ψηφίο € 85,00.

KRAFT – JSWm 10M (KSP-100L) Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το KRAFT – JSWm 10M (KSP-100L) Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης.

Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου

Ακόμα μελετάμε το Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου . Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας θα εξακριβώσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο συγκλίνει στην ποσότητα -0,25% . Παρομοίως θα πούμε ότι το στοιχείο Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού προσεγγίζει στο μέγεθος 3 mm . Σημασία έχει ας ξεκαθαρίσουμε ο όρος Ισχύς ανέρχεται στον αριθμό 1 HP . Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα καταγράψουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Τάση εντοπίζεται σε 230V / 50Hz. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να καταδείξουμε ότι η αποτίμηση Παροχή (max) είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 5000 Lt/h. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να γνωστοποιήσουμε πως η πληροφορία Μανομετρικό συμποσούται στο διακριτό μέγεθος 40m (max). Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας θα πληροφορήσουμε ο όρος Στόμιο εισόδου ανέρχεται στην ποσότητα 1″. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα φέρουμε σε γνώση σας ότι η τίμηση Στόμιο εξόδου ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 1″.

Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα καταθέσουμε ο όρος Ύψος αναρρόφησης ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 9m (max). Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας επιφάνειας ας ανακοινώσουμε ότι η ποσότητα Κόστος κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα € 85,00.

METABO – P 2000 G Ανλία Κήπου 450W

Στη συνέχεια εκθέτουμε το METABO – P 2000 G Ανλία Κήπου 450W . Αποφασιστική παράμετρος είναι θα μνημονεύουμε ο χαρακτήρας Ονομαστική ισχύς (W) ισούται στο μέγεθος 450. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να αναφέρουμε ο όρος Ηλεκτρική τάση (V) φτάνει στη διακριτή ποσότητα 220 – 240. Μεταξύ των άλλων να γνωστοποιήσουμε ότι το μέγεθος Mεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) ευρίσκεται στο ψηφίο 2.000. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας προβάλλουμε πως ο ποσοτικός δείκτης Mεγ. ύψος αναρρόφησης (m) συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 8. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα προσθέσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Mεγ. ύψος μεταφοράς (m) κυμαίνεται στο ψηφίο 30. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα μνημονεύουμε η ιδιότητα Mεγ. πίεση (bar) φτάνει στο ψηφίο 3. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα θέσουμε υπόψη πως η ποσότητα Σύνδεση αναρρόφησης (FThr) ισούται στην ποσότητα Εσωτερικό σπείρωμα 1″.

Ζωτικής σημσίας είναι ας δηλώσουμε ότι ο χαρακτήρας Σύνδεση πίεσης (FThr) ευρίσκεται στην αναγραφόμενη τιμή Εσωτερικό σπείρωμα 1″. Στη συνέχεια να σημειώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Κέλυφος αντλίας ισούται αριθμητικά στην τιμή Χυτοσίδηρος. Από την εξέταση της αντλίας ας δημοσιοποιήσουμε ότι η παράμετρος Άξονας κίνησης λαμβάνει στον αριθμό Ανοξείδωτος χάλυβας. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να ενημερώσουμε πως ο βαθμός Αριθμός τροχών εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 1. Αποφασιστική παράμετρος είναι ας ξεκαθαρίσουμε ότι η αντικειμενική αξία Bάρος (Kg) ευρίσκεται σε 7.6. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να δημοσιοποιήσουμε πως το ποσό Μήκος καλωδίου (m) συμποσούται στην τιμή 1.5. Κάνοντας την παρουσίαση της αντλίας επιφάνειας θα κάνουμε ενημέρωση η ιδιότητα Κόστος φτάνει στον αριθμό € 85,00.

GARLAND – GC800 Αντλία Επιφάνειας 1″ 800W

Στη συνέχεια εξετάζουμε το GARLAND – GC800 Αντλία Επιφάνειας 1″ 800W. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας κοινοποιήσουμε ότι ο δείκτης GC800 Αντλία Επιφάνειας 1″ πλησιάζει στο στοιχείο 800W. Επιπρόσθετα ας σημειώσουμε πως η ονομαστική αξία Κόστος είναι ίσο σε τιμή ορισμένη € 84,00.

KRAFT – SGP1200X Αντλία Επιφάνειας1″Inox

Ακολούθως παρουσιάζουμε το KRAFT – SGP1200X Αντλία Επιφάνειας1″Inox. Ακολούθως να βεβαιώσουμε το δεδομένο Μέγιστη θερμοκρασία νερού είναι στην ποσότητα +35°C. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας θα παραθέσουμε η ονομαστική αξία Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 0,25%. Από την εξέταση του μηχανήματος αντλίας θα δείξουμε πως η αποτίμηση Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 3mm. Κάνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας ας ανακοινώσουμε πως ο όρος Μανομετρικό ευρίσκεται στην τιμή 50m (max). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας παρατηρήσουμε πως το στοιχείο Ισχύς ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 1200 WATT. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές να τονίσουμε το τυπικό γνώρισμα Στόμιο φτάνει στον αριθμό 1″. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας βεβαιώσουμε η πληροφορία Τάση προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 230V/50Hz.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας σημειώσουμε το χαρακτηριστικό Καλώδιο ισούται στην ποσότητα 1,2 m . Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η διάσταση Παροχή κυμαίνεται στην ποσότητα 3800 lt/h (max). Από την εξέταση του μηχανήματος αντλίας να σας κρατήσουμε ενήμερους ο συντελεστής Πίεση είναι στη διακριτή ποσότητα 5 bar. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να κατατοπίσουμε ο όρος Κόστος ευρίσκεται στην τιμή € 89,00.

KRAFT – KCH-100 Αντλία Νερού Επιφάνειας Υψηλής Παροχής

Τώρα εξετάζουμε το KRAFT – KCH-100 Αντλία Νερού Επιφάνειας Υψηλής Παροχής. Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας θα καταμαρτυρήσουμε ο ποσοτικός δείκτης Ισχύς ηλεκτροκινητήρα ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 1,0HP. Από την εξέταση του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα δηλώσουμε πως ο δείκτης Τάση ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 220V/50Hz. Σημασία έχει θα ξεκαθαρίσουμε πως το δεδομένο Μέγιστη θερμοκρασία νερού ισούται στο νούμερο 40°C. Σημασία έχει θα σημειώσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο προσεγγίζει σε 0,25%. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα κάνουμε ενημέρωση το ποσό Μέγιστη διάμετρος σωματίδίων νερού εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 3mm. Από την εξέταση του προϊόντος να παραθέσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη Μέγιστη παροχή νερού πλησιάζει στο μέγεθος 18000lt/h. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου αντλίας να κατατοπίσουμε ο αριθμητικός δείκτη Μέγιστο μανομετρικό ύψος είναι στην ποσότητα 21m .

Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ας παρέχουμε πληροφορίες ότι η πληροφορία Στόμιο εισόδου ισούται στο ψηφίο 1½”. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να επισημάνουμε πως ο ποσοτικός δείκτης Στόμιου εξόδου συμποσούται στο στοιχείο 1½”. Κάνοντας την παρουσίαση της αντλίας επιφάνειας ας προσθέσουμε πως η ιδιότητα Μέγιστο ύψος αναρρόφησης συμποσούται στην ποσότητα 7m. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας να διαδώσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης Κόστος είναι στο στοιχείο € 91,14.

AL-KO – JET 3000 CLASSIC Αντλία 650W

Στη συνέχεια δείχνουμε το AL-KO – JET 3000 CLASSIC Αντλία 650W . Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας θα δηλώσουμε ο αριθμητικός δείκτη Ισχύς συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα 650 Watts. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ας φέρνουμε στη δημοσιότητα η αποτίμηση Μεγ. μανομετρικό ισούται αριθμητικά σε 35m. Ακολούθως θα προβάλλουμε πως το ποσό Πίεση εντοπίζεται στο μέγεθος 3.5 bar. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά να κάνουμε ενημέρωση πως η τίμηση Παροχή φτάνει στην τιμή 3100 l/h. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να αναφέρουμε πως η ονομαστική αξία Βάθος λαμβάνει στην ποσότητα 8m. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να καταδείξουμε πως ο όρος Βάρος είναι στην τιμή 6.4 Kgr. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας ας παρέχουμε πληροφορίες πως η τίμηση Κόστος προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος € 94,90.

KRAFT – KSP-100I Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης INOX

Εδώ προβάλλουμε το KRAFT – KSP-100I Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης INOX. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας καταμαρτυρήσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Μέγιστη θερμοκρασία λαμβάνει στο μέγεθος +40 βαθμούς κελσίου . Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα τονίσουμε το στοιχείο Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 0,25% . Από την εξέταση του προϊόντος να πληροφορήσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 3 mm. Είναι σημαντικό ας εκθέσουμε πως το στοιχείο Ισχύς έγκειται στη διακριτή ποσότητα 1 HP. Αντιστοίχως να παρουσιάσουμε πως ο βαθμός Τάση συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος 230V / 50Hz. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας διαφωτίσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Παροχή (max) φτάνει στην τιμή 3500 Lt/h. Ενδιαφέρον είναι να εκθέσουμε ότι η ονομαστική αξία Μανομετρικό ευρίσκεται στην τιμή 48m (max).

Μαζί με αυτό θα εκθέσουμε ότι η ιδιότητα Στόμιο εισόδου συγκλίνει στο στοιχείο 1″. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας διαφωτίσουμε το μέγεθος Στόμιο εξόδου φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 1″. Στο εξής ας καταδείξουμε η παράμετρος Ύψος αναρρόφησης ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 9m (max). Αντιστοίχως θα εξακριβώσουμε το ποσό Κόστος συμποσούται σε € 95,48.

KRAFT – SGP1300FX Αντλία Επιφάνειας1″ 1300 W

Στη συνέχεια εξετάζουμε το KRAFT – SGP1300FX Αντλία Επιφάνειας1″ 1300 W. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας δείξουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Τάση ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 230v/50Hz . Μεταξύ των άλλων ας γνωστοποιήσουμε η ιδιότητα Ισχύς ισούται αριθμητικά στον αριθμό 1300 W . Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας εκθέσουμε πως η διάσταση Παροχή max είναι ίσο σε 4.800lt/h . Επιπρόσθετα ας προβάλλουμε ότι η πληροφορία Mανομετρικό προσεγγίζει στο στοιχείο 50 μέτρα . Πλην των άλλων να καταγράψουμε ο αριθμητικός δείκτη Bάθος αναρρόφησης ανέρχεται στον αριθμό max. 8 μέτρα . Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά να σημειώσουμε ότι το χαρακτηριστικό Στόμιο προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 1″. Ζωτικής σημσίας είναι να επισημάνουμε πως η ποσότητα Κόστος συγκλίνει στο ψηφίο € 99,00 .

NAKAYAMA – SP1119 Φυγοκεντρική Αντλία Υψηλής Παροχής 1100 W

Στη συνέχεια προβάλλουμε το NAKAYAMA – SP1119 Φυγοκεντρική Αντλία Υψηλής Παροχής 1100 W. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να κάνουμε ενημέρωση πως η πληροφορία Ισχύς προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 1100 W. Από τη μελέτη της αντλίας επιφάνειας ας πούμε πως ο αριθμητικός δείκτη Μεγ. παροχή έγκειται στην ποσότητα 24000 l/h. Ακολούθως ας κατατοπίσουμε ο βαθμός Μεγ. μανομετρικό έγκειται στο ψηφίο 19 m Ø. Σημασία έχει ας σημειώσουμε πως η ποσότητα Στόμιο έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 1’’x1’’. Εξάλλου ας καταμαρτυρήσουμε πως η αποτίμηση Κόστος εντοπίζεται στο στοιχείο € 99,00.

GARLAND – PRESS 191AE Αντλία Επιφάνειας 1″ 800W

Στη συνέχεια εξετάζουμε το GARLAND – PRESS 191AE Αντλία Επιφάνειας 1″ 800W. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να πληροφορήσουμε ότι ο βαθμός PRESS 191AE Αντλία Επιφάνειας 1″ εντοπίζεται στην ποσότητα 800W. Εναργώς θα επισημάνουμε πως η ονομαστική αξία Κόστος ευρίσκεται στην αναγραφόμενη τιμή € 106,80. Στην ιστοσελίδα μας διατίθενται μηχανήματα γύρω από επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες. Συνιστούμε αντλίες επιφάνειας για να κάνετε άνετα όλες υις εργασίες.

NERO – CP 1100 Φυγοκεντρική Αντλία Νερού 1100W

Παρακάτω εκθέτουμε το NERO – CP 1100 Φυγοκεντρική Αντλία Νερού 1100W . Ακόμη ας κοινοποιήσουμε ότι η ποσότητα Ισχύς συγκλίνει σε τιμή ορισμένη 1100W. Μεταξύ των άλλων θα φέρνουμε στη δημοσιότητα η τίμηση Στόμιο είναι ίσο στην ποσότητα 1″. Παρακάτω ας φέρνουμε στη δημοσιότητα η ποσότητα Μανομ. max είναι ίσο στην τιμή 35m. Είναι σημαντικό ας καταθέσουμε πως το μέγεθος Παροχή max προσεγγίζει στο νούμερο 7800(I/h). Αφετέρου θα αναφέρουμε πως η ιδιότητα Κόστος ισούται αριθμητικά σε € 115,00. Σε αυτό το σύνδεσμο διατίθενται εργαλεία πάνω σε αντλίες επιφάνειας.

METABO – P 3300 G Αντλία Κήπου 900W

Ακόμα εξετάζουμε το METABO – P 3300 G Αντλία Κήπου 900W . Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να επισημάνουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Ονομαστική ισχύς (W) είναι ίσο στο ψηφίο 900. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας πληροφορήσουμε ο δείκτης Ηλεκτρική τάση (V) ισούται στο μέγεθος 220 – 240. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας γνωστοποιήσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα Mεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 3.300. Ακολούθως θα βρείτε προτάσεις γύρω από υποβρύχιες αντλίες.

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα κοινολογήσουμε πως η αντικειμενική αξία Mεγ. ύψος αναρρόφησης (m) συγκλίνει στο στοιχείο 8. Αποφασιστική παράμετρος είναι θα τονίσουμε ότι η ονομαστική αξία Mεγ. ύψος μεταφοράς (m) ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 45. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα Mεγ. πίεση (bar) έγκειται στην τιμή 4.5. Στο link που ακολουθεί θα βρείτε μηχανήματα γύρω από επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας. Συνιστούμε αντλίες επιφάνειας από τους κορυφαίους.

Αντλίες Επιφάνειας

Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα τονίσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα Σύνδεση αναρρόφησης (FThr) κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος Εσωτερικό σπείρωμα 1″. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να συσχετίσουμε το μέγεθος Σύνδεση πίεσης (FThr) λαμβάνει στο μέγεθος Εσωτερικό σπείρωμα 1″. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα παρουσιάσουμε πως το δεδομένο Κέλυφος αντλίας πλησιάζει στο μέγεθος -Χυτοσίδηρος. Εδώ θα βρείτε εργαλεία γύρω από αντλίες.

Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να παρέχουμε πληροφορίες πως το τυπικό γνώρισμα Άξονας κίνησης έγκειται στον αριθμό -Ανοξείδωτος χάλυβας. Πέραν των άλλων τιμών του εργαλείου αντλίας θα καταμαρτυρήσουμε πως η τίμηση Αριθμός τροχών έγκειται στη διακριτή ποσότητα 1. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας θα επισημάνουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα Bάρος (Kg) ισούται στο ψηφίο 11.1. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα τονίσουμε το μέγεθος Μήκος καλωδίου (m) φτάνει σε τιμή ορισμένη 1.5.

Αντιστοίχως ας φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η αντικειμενική αξία Κόστος προσεγγίζει στο στοιχείο € 115,00. Συνιστούμε αντλίες επιφάνειας επιλεγμένες προσεκτικά.

AL-KO – JET 3500 INOX CLASSIC Αντλία 850W

Εδώ εκθέτουμε το AL-KO – JET 3500 INOX CLASSIC Αντλία 850W. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να καταμαρτυρήσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης Ισχύς ισούται σε τιμή ορισμένη 850 Watts. Επιπλέον να βεβαιώσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Μεγ. μανομετρικό συμποσούται στο στοιχείο 38m. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα δηλώσουμε ότι η αντικειμενική αξία Πίεση ευρίσκεται στην τιμή 3.8 bar. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να θέσουμε υπόψη ότι ο συντελεστής Παροχή ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 3400 l/h. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας επισημάνουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα Βάθος είναι σε τιμή ορισμένη 8m. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας να προβάλλουμε ο αριθμητικός δείκτη Βάρος έγκειται στο μέγεθος 6.8 Kg. Παράλληλα θα αναφέρουμε η ονομαστική αξία Κόστος συγκλίνει στο νούμερο € 119,00.

Παρουσιάζουμε αντλίες επιφάνειας

Παρουσιάζουμε αντλίες επιφάνειας. Αρχικά μελετάμε το KRAFT – SGP800X Αντλία Επιφάνειας1″Inox. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας να σημειώσουμε πως η διάσταση Μέγιστη θερμοκρασία νερού προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος +35°C . Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας καταγράψουμε ο συντελεστής Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο συμποσούται σε 0,25% . Στη συνέχεια να μνημονεύουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού φτάνει στη διακριτή ποσότητα 3mm. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα θέσουμε υπόψη πως η τίμηση Μανομετρικό εντοπίζεται στο νούμερο 40m (max) . Αποφασιστική παράμετρος είναι να ανακοινώσουμε πως η παράμετρος Ισχύς συμποσούται σε τιμή ορισμένη 800 watt .

Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας γνωστοποιήσουμε πως ο δείκτης Στόμιο είναι ίσο στην ποσότητα 1″ . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας να παραθέσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα Τάση προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 230V/50Hz . Σημασία έχει να επισημάνουμε ότι το χαρακτηριστικό Καλώδιο πλησιάζει στο μέγεθος 1.2m . Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να παραθέσουμε η ιδιότητα Παροχή προσεγγίζει σε 3200 lt/h (max) . Παρακάτω θα φέρνουμε στη δημοσιότητα η ιδιότητα Πίεση είναι στην τιμή 4 bar (max). Σαφώς θα προσθέσουμε ότι η ποσότητα Κόστος έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή € 75,00. .

KRAFT – CPM158 (KCF-100) Αντλία Φυγοκεντρική

Εδώ μελετάμε το KRAFT – CPM158 (KCF-100) Αντλία Φυγοκεντρική. Συν τοις άλλοις ας φέρουμε σε γνώση σας το δεδομένο Μέγιστη θερμοκρασία είναι ίσο στην τιμή +40 βαθμούς κελσίου . Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα φέρουμε σε γνώση σας ότι ο χαρακτήρας Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο λαμβάνει στην τιμή 0,25%. Επίσης ας προβάλλουμε ότι το ποσό Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού λαμβάνει στο ψηφίο 3 mm. Συν τοις άλλοις ας βεβαιώσουμε ότι ο όρος Ισχύς ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 1 HP. Πέραν των άλλων τιμών θα δημοσιοποιήσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Τάση είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 230V / 50Hz. Ακόμη ας καταμαρτυρήσουμε πως η αποτίμηση Παροχή (max) κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 5400 Lt/h. Από τη μελέτη του προϊόντος ας κάνουμε ενημέρωση ότι το μέγεθος Μανομετρικό είναι στην τιμή 35m (max). Αφετέρου θα κοινολογήσουμε ότι το χαρακτηριστικό Στόμιο εισόδου πλησιάζει στην τιμή 1″ .

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας να φανερώσουμε η ποσότητα Στόμιο εξόδου λαμβάνει στην τιμή 1″. Κάνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να κοινοποιήσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Ύψος αναρρόφησης ισούται στη διακριτή ποσότητα 7m (max). Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι ο χαρακτήρας Κόστος συγκλίνει στον αριθμό € 85,00.

KRAFT – JSWm 10M (KSP-100L) Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Στη συνέχεια εξετάζουμε το KRAFT – JSWm 10M (KSP-100L) Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης.

Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου

Ακόμα δείχνουμε το Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου . Από την εξέταση του προϊόντος να μνημονεύουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο είναι ίσο σε -0,25% . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να παρουσιάσουμε η μετρήσιμη ποσότητα Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 3 mm . Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας παρέχουμε πληροφορίες πως η αντικειμενική αξία Ισχύς ισούται σε 1 HP . Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας επιφάνειας θα καταμαρτυρήσουμε το δεδομένο Τάση ισούται σε τιμή ορισμένη 230V / 50Hz. Επιπρόσθετα να ανακοινώσουμε πως η πληροφορία Παροχή (max) είναι στη διακριτή ποσότητα 5000 Lt/h. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να σας κρατήσουμε ενήμερους πως το μετρήσιμο μέγεθος Μανομετρικό ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 40m (max). Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας σας κρατήσουμε ενήμερους η μετρήσιμη ποσότητα Στόμιο εισόδου πλησιάζει στο νούμερο 1″.

Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας κοινοποιήσουμε η μετρήσιμη ποσότητα Στόμιο εξόδου έγκειται στο μέγεθος 1″. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας να γνωστοποιήσουμε η τίμηση Ύψος αναρρόφησης φτάνει στην ποσότητα 9m (max). Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα μνημονεύουμε πως ο χαρακτήρας Κόστος έγκειται σε τιμή ορισμένη € 85,00.

METABO – P 2000 G Ανλία Κήπου 450W

Τώρα δείχνουμε το METABO – P 2000 G Ανλία Κήπου 450W . Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να εξακριβώσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα Ονομαστική ισχύς (W) είναι στον αριθμό 450. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα πληροφορήσουμε η παράμετρος Ηλεκτρική τάση (V) προσεγγίζει στην ποσότητα 220 – 240. Ζωτικής σημσίας είναι να πληροφορήσουμε πως το ποσό Mεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) ισούται αριθμητικά στην τιμή 2.000. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα κοινολογήσουμε ότι η διάσταση Mεγ. ύψος αναρρόφησης (m) ισούται αριθμητικά στο νούμερο 8. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να δηλώσουμε πως η παράμετρος Mεγ. ύψος μεταφοράς (m) ισούται στον αριθμό 30. Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας θα θέσουμε υπόψη η τίμηση Mεγ. πίεση (bar) ανέρχεται σε 3. Από την εξέταση του μηχανήματος αντλίας ας παραθέσουμε η πληροφορία Σύνδεση αναρρόφησης (FThr) λαμβάνει στην ποσότητα Εσωτερικό σπείρωμα 1″.

Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας συσχετίσουμε πως το χαρακτηριστικό Σύνδεση πίεσης (FThr) εντοπίζεται στον αριθμό Εσωτερικό σπείρωμα 1″. Επίσης θα σημειώσουμε πως το τυπικό γνώρισμα Κέλυφος αντλίας ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος Χυτοσίδηρος. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα εξακριβώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Άξονας κίνησης συμποσούται στο ψηφίο Ανοξείδωτος χάλυβας. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας να δημοσιοποιήσουμε πως ο όρος Αριθμός τροχών λαμβάνει στην τιμή 1. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να ξεκαθαρίσουμε ότι ο βαθμός Bάρος (Kg) κυμαίνεται στον αριθμό 7.6. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας φέρουμε σε γνώση σας πως το μέγεθος Μήκος καλωδίου (m) προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 1.5. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα διαφωτίσουμε η πληροφορία Κόστος είναι ίσο στην τιμή € 85,00.

GARLAND – GC800 Αντλία Επιφάνειας 1″ 800W

Ακόμα εκθέτουμε το GARLAND – GC800 Αντλία Επιφάνειας 1″ 800W. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας θα προβάλλουμε ότι ο όρος GC800 Αντλία Επιφάνειας 1″ ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 800W. Επιπροσθέτως να καταθέσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Κόστος ισούται στο μέγεθος € 84,00.

KRAFT – SGP1200X Αντλία Επιφάνειας1″Inox

Μετά εξετάζουμε το KRAFT – SGP1200X Αντλία Επιφάνειας1″Inox. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας παρατηρήσουμε πως ο δείκτης Μέγιστη θερμοκρασία νερού ευρίσκεται στο νούμερο +35°C. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας ας σας κρατήσουμε ενήμερους πως η παράμετρος Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο φτάνει στην ποσότητα 0,25%. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα φανερώσουμε ότι ο χαρακτήρας Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 3mm. Ζωτικής σημσίας είναι να παραθέσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Μανομετρικό προσεγγίζει στο μέγεθος 50m (max). Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να δηλώσουμε η αποτίμηση Ισχύς είναι στο νούμερο 1200 WATT. Συνάμα θα γνωστοποιήσουμε πως ο βαθμός Στόμιο συμποσούται στον αριθμό 1″. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας δημοσιοποιήσουμε ότι το μέγεθος Τάση προσεγγίζει στο νούμερο 230V/50Hz.

Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα παρουσιάσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα Καλώδιο φτάνει στον αριθμό 1,2 m . Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να βεβαιώσουμε ότι ο όρος Παροχή είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 3800 lt/h (max). Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να ενημερώσουμε η διάσταση Πίεση ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 5 bar. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας κάνουμε ενημέρωση πως το μέγεθος Κόστος ισούται στην τιμή € 89,00.

KRAFT – KCH-100 Αντλία Νερού Επιφάνειας Υψηλής Παροχής

Παρακάτω παρουσιάζουμε το KRAFT – KCH-100 Αντλία Νερού Επιφάνειας Υψηλής Παροχής. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας θα παρατηρήσουμε ότι ο χαρακτήρας Ισχύς ηλεκτροκινητήρα συμποσούται σε τιμή ορισμένη 1,0HP. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι να καταγράψουμε ότι η διάσταση Τάση είναι ίσο στο νούμερο 220V/50Hz. Στο εξής ας δηλώσουμε πως η διάσταση Μέγιστη θερμοκρασία νερού ανέρχεται στο στοιχείο 40°C. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας παραθέσουμε πως η πληροφορία Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο ισούται στη διακριτή ποσότητα 0,25%. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να κάνουμε ενημέρωση πως η αναγραφόμενη παράμετρος Μέγιστη διάμετρος σωματίδίων νερού είναι στο ψηφίο 3mm. Πέραν των άλλων μεγεθών ας κοινοποιήσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Μέγιστη παροχή νερού κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 18000lt/h. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά να πληροφορήσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Μέγιστο μανομετρικό ύψος ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 21m .

Συν τοις άλλοις ας παρουσιάσουμε το στοιχείο Στόμιο εισόδου ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 1½”. Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας ας καταδείξουμε το χαρακτηριστικό Στόμιου εξόδου φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 1½”. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας θα συσχετίσουμε το μέγεθος Μέγιστο ύψος αναρρόφησης κυμαίνεται στο μέγεθος 7m. Από την εξέταση του προϊόντος ας επισημάνουμε η μετρήσιμη ποσότητα Κόστος έγκειται στο στοιχείο € 91,14.

AL-KO – JET 3000 CLASSIC Αντλία 650W

Τώρα δείχνουμε το AL-KO – JET 3000 CLASSIC Αντλία 650W . Στη συνέχεια ας εκθέσουμε ότι η τίμηση Ισχύς κυμαίνεται στο στοιχείο 650 Watts. Μελετώντας τις προδιαγραφές θα κατατοπίσουμε πως το στοιχείο Μεγ. μανομετρικό είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 35m. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα ξεκαθαρίσουμε ότι το μέγεθος Πίεση είναι στην ποσότητα 3.5 bar. Ζωτικής σημσίας είναι θα ανακοινώσουμε ότι το μέγεθος Παροχή πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 3100 l/h. Σημασία έχει θα πληροφορήσουμε η ποσότητα Βάθος είναι σε τιμή ορισμένη 8m. Παρακάτω θα θέσουμε υπόψη ότι ο ποσοτικός δείκτης Βάρος έγκειται στο ψηφίο 6.4 Kgr. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της αντλίας ας τονίσουμε η διάσταση Κόστος συμποσούται στο νούμερο € 94,90.

KRAFT – KSP-100I Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης INOX

Παρακάτω εκθέτουμε το KRAFT – KSP-100I Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης INOX. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα πληροφορήσουμε το ποσό Μέγιστη θερμοκρασία συμποσούται στη διακριτή ποσότητα +40 βαθμούς κελσίου . Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου αντλίας θα καταμαρτυρήσουμε πως το ποσό Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο πλησιάζει στο στοιχείο 0,25% . Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα αναφέρουμε η παράμετρος Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι ίσο στον αριθμό 3 mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές ας δηλώσουμε ότι το ποσό Ισχύς ανέρχεται στον αριθμό 1 HP. Κάνοντας την παρουσίαση της αντλίας θα πληροφορήσουμε ο όρος Τάση έγκειται στο στοιχείο 230V / 50Hz. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα φέρνουμε στη δημοσιότητα το μετρήσιμο μέγεθος Παροχή (max) εντοπίζεται στο μέγεθος 3500 Lt/h. Πέραν των άλλων τιμών να γνωστοποιήσουμε ότι η διάσταση Μανομετρικό φτάνει στο διακριτό μέγεθος 48m (max).

Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας θα καταμαρτυρήσουμε ότι ο βαθμός Στόμιο εισόδου πλησιάζει στο στοιχείο 1″. Αποφασιστική παράμετρος είναι θα προσθέσουμε πως το στοιχείο Στόμιο εξόδου προσεγγίζει σε 1″. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας να εκθέσουμε πως η τίμηση Ύψος αναρρόφησης ανέρχεται στο μέγεθος 9m (max). Σημαντικό είναι να καταγράψουμε πως η αντικειμενική αξία Κόστος πλησιάζει στην τιμή € 95,48.

KRAFT – SGP1300FX Αντλία Επιφάνειας1″ 1300 W

Τώρα εξετάζουμε το KRAFT – SGP1300FX Αντλία Επιφάνειας1″ 1300 W. Στο εξής ας διαφωτίσουμε πως το ποσό Τάση λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή 230v/50Hz . Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας παραθέσουμε πως η ποσότητα Ισχύς φτάνει στη διακριτή ποσότητα 1300 W . Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας βεβαιώσουμε ότι η ποσότητα Παροχή max έγκειται στο ψηφίο 4.800lt/h . Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα ξεκαθαρίσουμε πως ο δείκτης Mανομετρικό ισούται στο νούμερο 50 μέτρα . Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας να καταμαρτυρήσουμε ότι το ποσό Bάθος αναρρόφησης προσεγγίζει στο ψηφίο max. 8 μέτρα .

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας κάνουμε ενημέρωση ότι ο ποσοτικός δείκτης Στόμιο φτάνει σε 1″. Κάνοντας την παρουσίαση της αντλίας επιφάνειας ας δείξουμε ότι το τυπικό γνώρισμα Κόστος λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή € 99,00 . Παρουσιάζουμε αντλίες επιφάνειας από τις καλύτερες εταιρείες. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προτείνουμε εργαλεία πάνω σε επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

NAKAYAMA – SP1119 Φυγοκεντρική Αντλία Υψηλής Παροχής 1100 W

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – SP1119 Φυγοκεντρική Αντλία Υψηλής Παροχής 1100 W. Πέραν των άλλων τιμών ας αναφέρουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα Ισχύς λαμβάνει στο μέγεθος 1100 W. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα δημοσιοποιήσουμε πως το χαρακτηριστικό Μεγ. παροχή ισούται στον αριθμό 24000 l/h. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα βεβαιώσουμε ο χαρακτήρας Μεγ. μανομετρικό προσεγγίζει στην τιμή 19 m Ø. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα πληροφορήσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Στόμιο ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 1’’x1’’. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ας παρατηρήσουμε πως η ποσότητα Κόστος είναι ίσο σε τιμή ορισμένη € 99,00. Ακολούθως προτείνουμε μηχανήματα πάνω σε αντλίες. Παρουσιάζουμε αντλίες επιφάνειας υψηλών προδιαγραφών.

GARLAND – PRESS 191AE Αντλία Επιφάνειας 1″ 800W

Παρακάτω αναλύουμε το GARLAND – PRESS 191AE Αντλία Επιφάνειας 1″ 800W. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα κοινοποιήσουμε η παράμετρος PRESS 191AE Αντλία Επιφάνειας 1″ προσεγγίζει σε 800W. Ενδιαφέρον είναι ας καταδείξουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Κόστος λαμβάνει στο στοιχείο € 106,80. Παρουσιάζουμε αντλίες επιφάνειας και άλλα εργαλεία όπως επιπλέον διατίθενται εργαλεία πάνω σε αντλίες επιφάνειας.

NERO – CP 1100 Φυγοκεντρική Αντλία Νερού 1100W

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το NERO – CP 1100 Φυγοκεντρική Αντλία Νερού 1100W . Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να πούμε πως ο όρος Ισχύς είναι στο νούμερο 1100W. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας ας κοινολογήσουμε η ονομαστική αξία Στόμιο ευρίσκεται στο στοιχείο 1″. Είναι σημαντικό θα φέρουμε σε γνώση σας το δεδομένο Μανομ. max έγκειται σε 35m. Οφείλουμε να καταγράψουμε πως η ιδιότητα Παροχή max συγκλίνει σε τιμή ορισμένη 7800(I/h). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας βεβαιώσουμε πως το ποσό Κόστος εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα € 115,00. Στην ιστοσελίδα μας προτείνουμε εργαλεία γύρω από υποβρύχιες αντλίες.

METABO – P 3300 G Αντλία Κήπου 900W

Τώρα αναλύουμε το METABO – P 3300 G Αντλία Κήπου 900W . Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας ας δηλώσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Ονομαστική ισχύς (W) προσεγγίζει στο νούμερο 900. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας κοινολογήσουμε ότι η ιδιότητα Ηλεκτρική τάση (V) είναι ίσο στο μέγεθος 220 – 240. Πέραν των άλλων μεγεθών να πούμε η τίμηση Mεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) κυμαίνεται στην ποσότητα 3.300. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να ενημερώσουμε ότι ο χαρακτήρας Mεγ. ύψος αναρρόφησης (m) ισούται αριθμητικά στον αριθμό 8. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να διαφωτίσουμε ο όρος Mεγ. ύψος μεταφοράς (m) ανέρχεται στο ψηφίο 45. Στη συνέχεια ας προσθέσουμε πως η παράμετρος Mεγ. πίεση (bar) είναι σε 4.5. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα καταδείξουμε ο ποσοτικός δείκτης Σύνδεση αναρρόφησης (FThr) έγκειται στο στοιχείο Εσωτερικό σπείρωμα 1″.

Ταυτόχρονα ας δείξουμε πως ο χαρακτήρας Σύνδεση πίεσης (FThr) έγκειται στο διακριτό μέγεθος Εσωτερικό σπείρωμα 1″. Πλην των άλλων να διαδώσουμε πως ο χαρακτήρας Κέλυφος αντλίας συγκλίνει στο στοιχείο -Χυτοσίδηρος. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να εξακριβώσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα Άξονας κίνησης ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος -Ανοξείδωτος χάλυβας. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να σημειώσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα Αριθμός τροχών συμποσούται στο στοιχείο 1. Παρουσιάζουμε αντλίες επιφάνειας για όσους έχουν μεγάλες προσδοκίες. Ακολούθως θα βρείτε εργαλεία σχετικά με επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της αντλίας ας καταθέσουμε πως η παράμετρος Bάρος (Kg) προσεγγίζει στο ψηφίο 11.1. Παράλληλα να τονίσουμε ότι η αποτίμηση Μήκος καλωδίου (m) συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 1.5. Ακολούθως ας παραθέσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα Κόστος εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή € 115,00.

AL-KO – JET 3500 INOX CLASSIC Αντλία 850W

Παρακάτω δείχνουμε το AL-KO – JET 3500 INOX CLASSIC Αντλία 850W. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας παρουσιάσουμε ότι η ιδιότητα Ισχύς ευρίσκεται στο μέγεθος 850 Watts. Μαζί με αυτό να κοινοποιήσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα Μεγ. μανομετρικό προσεγγίζει στην ποσότητα 38m. Είναι σημαντικό θα φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η τίμηση Πίεση ισούται σε 3.8 bar. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα εξακριβώσουμε ότι η παράμετρος Παροχή ευρίσκεται στην αναγραφόμενη τιμή 3400 l/h. Είναι σημαντικό θα αναφέρουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Βάθος εντοπίζεται στο ψηφίο 8m. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα παρέχουμε πληροφορίες ότι η αντικειμενική αξία Βάρος ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 6.8 Kg. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η πληροφορία Κόστος έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή € 119,00.

Επιλέγουμε αντλίες επιφάνειας

Επιλέγουμε αντλίες επιφάνειας. Μετά δείχνουμε το NAKAYAMA – SP3722 Αντλία Περιφερειακή 370 W. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας ας συσχετίσουμε πως ο συντελεστής SP3722 Αντλία περιφερειακή κυμαίνεται στο ψηφίο 370 W. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να διαδώσουμε το τυπικό γνώρισμα Ισχύς ευρίσκεται στην τιμή 370 W. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα δηλώσουμε πως η τίμηση Μεγ. παροχή κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 2100 l/h. Ακολούθως θα παρουσιάσουμε ο όρος Μεγ. μανομετρικό πλησιάζει στο ψηφίο 30 m. Αποφασιστική παράμετρος είναι να διαφωτίσουμε ότι η αποτίμηση Διάμετρος προσεγγίζει στην ποσότητα Στόμιο 1’’x1’’. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας διαδώσουμε πως ο χαρακτήρας Κόστος ισούται στο νούμερο € 29,00.

NERO Αντλία Περιφερειακή

Στην αρχή αναλύουμε τη NERO – VP 370 Αντλία Περιφερειακή. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά θα επισημάνουμε πως η διάσταση Ισχύς ισούται στο ψηφίο 370W. Οφείλουμε να κοινολογήσουμε ότι η ιδιότητα Στόμιο είναι στο νούμερο 1″. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές να κοινοποιήσουμε ότι η ονομαστική αξία Μανομ. max ισούται στο μέγεθος 35m. Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας να κοινολογήσουμε πως το ποσό Παροχή max συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 2100(I/h). Επιλέγουμε αντλίες επιφάνειας επαγγελματικές. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα δείξουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Κόστος έγκειται στο μέγεθος € 32,90.

KRAFT Αντλία Περιφερειακή

Ακολούθως εξετάζουμε το KRAFT – PKM 60 (KPF-50) Αντλία Περιφερειακή. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας παρατηρήσουμε ότι ο χαρακτήρας Μέγιστη θερμοκρασία νερού συγκλίνει στο νούμερο +40°C.. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας προβάλλουμε ότι η παράμετρος Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος -0,15%.. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας παρατηρήσουμε πως το χαρακτηριστικό Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ανέρχεται σε τιμή ορισμένη -1 mm.. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας να καταμαρτυρήσουμε πως η ιδιότητα Μανομετρικό ευρίσκεται στο στοιχείο 38m (max). Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να παρουσιάσουμε ότι ο συντελεστής Ισχύς είναι στο ψηφίο 0,5 HP. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα συσχετίσουμε ότι το δεδομένο Στόμιο Εισόδου έγκειται στο μέγεθος 1″. Ακολούθως θα θέσουμε υπόψη η ονομαστική αξία Τάση φτάνει στο νούμερο 230V/50Hz.

Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να ενημερώσουμε το στοιχείο Στόμιο Εξόδου συγκλίνει στο ψηφίο 1″. Από τη μελέτη της αντλίας να επισημάνουμε το τυπικό γνώρισμα Παροχή κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 2500 lt/h. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να θέσουμε υπόψη ότι η ιδιότητα Ύψος Αναρρόφησης πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 8m (max). Επιλέγουμε αντλίες επιφάνειας για επαγγελματίες. Από την εξέταση του εργαλείου αντλίας να προβάλλουμε πως η διάσταση Κόστος ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος € 39,00.

NERO – VP 750 Αντλία Περιφερειακή 750W

Ακόμα αναλύουμε το NERO – VP 750 Αντλία Περιφερειακή 750W. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα δηλώσουμε ο συντελεστής Ισχύς έγκειται στην ποσότητα 750W. Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας πληροφορήσουμε ότι η αποτίμηση Στόμιο πλησιάζει στην τιμή 1″. Από την άλλη θα καταδείξουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Μανομ. max πλησιάζει στο μέγεθος 50m. Είναι σημαντικό ας προσθέσουμε πως το μέγεθος Παροχή max συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 3600(I/h). Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να επισημάνουμε ο όρος Κόστος προσεγγίζει στο νούμερο € 54,50. Επιλέγουμε αντλίες επιφάνειας υψηλών προδιαγραφών.

NAKAYAMA Περιφερειακή 750Watt

Εδώ εξετάζουμε το NAKAYAMA – SP7558 Αντλία Περιφερειακή 750Watt. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας συσχετίσουμε ότι ο συντελεστής SP 7558 Αντλία περιφερειακή συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 750 W. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα κατατοπίσουμε το ποσό Ισχύς φτάνει στο μέγεθος 750 W. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας τονίσουμε ο ποσοτικός δείκτης Μεγ. παροχή ισούται στο νούμερο 3000 l/h. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα σημειώσουμε πως η διάσταση Μεγ. μανομετρικό πλησιάζει στο στοιχείο 58 m Ø. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα πληροφορήσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Στόμιο κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 1’’x1’’. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα κοινοποιήσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης κόστος ισούται σε € 55,00.

NERO Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Τώρα δείχνουμε το NERO – JET GP 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας ας καταμαρτυρήσουμε πως το μέγεθος JET GP ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να καταμαρτυρήσουμε το μέγεθος Ισχύς είναι ίσο στην ποσότητα 800W. Ζωτικής σημσίας είναι θα κάνουμε ενημέρωση η παράμετρος Ύψος Αναρροφ. max. είναι στο στοιχείο 8m. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα σημειώσουμε ότι η αντικειμενική αξία Στόμιο κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 1″. Μεταξύ των άλλων να καταθέσουμε ότι η ονομαστική αξία Μανομετρικό max. κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 38m. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας ας κοινοποιήσουμε πως το στοιχείο Παροχή max. ισούται αριθμητικά στην τιμή 3200(l/h). Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να εξακριβώσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Κόστος προσεγγίζει στην ποσότητα € 56,90.

Αντλία Ψεκασμού

Τώρα αναλύουμε το NAKAYAMA – NS3600 Αντλία Ψεκασμού. Εκτός από αυτά θα παρατηρήσουμε το στοιχείο LT/MIN ισούται αριθμητικά σε 36. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα φανερώσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος πίεση πλησιάζει στο νούμερο 10-40bar. Μεταξύ των άλλων ας πληροφορήσουμε η πληροφορία Κόστος εντοπίζεται στον αριθμό € 59,00. Επιλέγουμε αντλίες επιφάνειας για απαιτητικούς.

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Παρακάτω δείχνουμε το NERO – JET 750A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα η ιδιότητα Ισχύς έγκειται στο μέγεθος 750W . Αντιστοίχως θα πούμε πως ο δείκτης Στόμιο έγκειται στην τιμή 1″. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα αναφέρουμε η ποσότητα Μανομετρικό max. προσεγγίζει στον αριθμό 43m. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας να ενημερώσουμε ότι η ποσότητα Παροχή max. είναι ίσο στον αριθμό 3600(l/h). Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας να μνημονεύουμε ότι ο συντελεστής Κόστος ισούται στο διακριτό μέγεθος € 65,00.

SP 7000 Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W

Μετά εκθέτουμε το NAKAYAMA – SP 7000 Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα κοινολογήσουμε το ποσό Αντλία ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα -SP 7000 . Από τη μελέτη του εργαλείου αντλίας ας ανακοινώσουμε ο χαρακτήρας Επιφάνειας INOX εντοπίζεται στην ποσότητα 1000W. Ακόμη θα εξακριβώσουμε ο χαρακτήρας Κόστος συμποσούται στη διακριτή ποσότητα € 65,00. Στο eshop μας έχουμε εργαλεία πάνω σε επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

KRAFT Αντλία Επιφάνειας 1″

Εδώ αναλύουμε το KRAFT – SGP800 Αντλία Επιφάνειας 1″. Παράλληλα θα κάνουμε ενημέρωση ο ποσοτικός δείκτης Μέγιστη θερμοκρασία νερού συγκλίνει στην ποσότητα +40°C . Ενδιαφέρον είναι να καταδείξουμε πως το δεδομένο Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 0,25% . Επίσης να παρουσιάσουμε ο όρος Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού συμποσούται στο νούμερο 3 mm . Στο εξής θα κοινολογήσουμε η μετρήσιμη ποσότητα Μανομετρικό προσεγγίζει στην τιμή 40m (max) . Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας θα καταδείξουμε ο δείκτης Ισχύς είναι ίσο στο στοιχείο 1,1 HP . Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας πληροφορήσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη Στόμιο εντοπίζεται σε 1″. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να συσχετίσουμε πως το χαρακτηριστικό Τάση κυμαίνεται στο στοιχείο 230V/50Hz. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας θα φέρουμε σε γνώση σας το δεδομένο Καλώδιο συμποσούται στην ποσότητα 1,2 m.

Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα καταμαρτυρήσουμε πως ο δείκτης Παροχή λαμβάνει στο ψηφίο 3200 lt/h (max) . Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η αντικειμενική αξία Πίεση πλησιάζει στον αριθμό 4 bar (max). Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας καταδείξουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα Κόστος ισούται στο διακριτό μέγεθος € 65,00. Εδώ έχουμε μηχανήματα πάνω σε επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

NAKAYAMA Αντλία Επιφανείας

Μετά εκθέτουμε το NAKAYAMA – SP7542 Αντλία Επιφανείας JET 1ΗΡ,42m, 3200 l/h 750 W. Ακολούθως ας εξακριβώσουμε πως το ποσό Ισχύς συμποσούται στο ψηφίο 750 W. Μελετώντας τις προδιαγραφές να κατατοπίσουμε το ποσό Παροχή είναι στο διακριτό μέγεθος 5000 l/h. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι ο χαρακτήρας Μανομετρικό ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 40 m. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα τονίσουμε το ποσό Στόμιο ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 1″. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να παραθέσουμε ο αριθμητικός δείκτη Κόστος ισούται αριθμητικά στην ποσότητα € 65,00.

NERO – JET 750AIN

Τώρα εξετάζουμε το NERO – JET 750AIN Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ. Στο εξής θα κατατοπίσουμε πως το δεδομένο Ισχύς έγκειται στο μέγεθος 750W. Παρομοίως να καταγράψουμε η πληροφορία Ύψος Αναρροφ. max. ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 9m. Οφείλουμε θα δηλώσουμε ότι ο βαθμός Στόμιο λαμβάνει στο νούμερο 1″. Στο εξής να ανακοινώσουμε η ποσότητα Μανομετρικό max. είναι ίσο σε 43m. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το μέγεθος Παροχή max. ισούται αριθμητικά στο νούμερο 3600(l/h). Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας παρουσιάσουμε πως ο βαθμός Κόστος συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή € 65,90. Επιπλέον έχουμε προσφορές πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

NAKAYAMA – SP7536 Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W

Στη συνέχεια αναλύουμε το NAKAYAMA – SP7536 Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W. Ακολούθως να αναφέρουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα Ισχύς συγκλίνει σε τιμή ορισμένη 750 W. Επίσης να φανερώσουμε ότι το ποσό Παροχή ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 5400 l/h. Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας επιφάνειας ας θέσουμε υπόψη πως η τίμηση Μανομετρικό κυμαίνεται σε 35 m. Μεταξύ των άλλων να ενημερώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Στόμιο λαμβάνει στο νούμερο 1″ x 1″. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα προβάλλουμε ότι ο συντελεστής Κόστος έγκειται στη διακριτή ποσότητα € 67,00.

Αντλία Περιφερειακή

Τώρα εκθέτουμε το KRAFT – PKM80 (KPF-100) Αντλία Περιφερειακή. Ακόμα διαθέτουμε εργαλεία πάνω σε αντλίες επιφάνειας.

Εδώ δείχνουμε το Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου . Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι να συσχετίσουμε πως η αποτίμηση Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο είναι ίσο στην τιμή 0,15%. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας να δηλώσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα 1 mm. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να παρατηρήσουμε η ονομαστική αξία Ισχύς είναι ίσο σε 1 HP. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να ξεκαθαρίσουμε το μετρήσιμο μέγεθος Τάση πλησιάζει στο ψηφίο 230V / 50Hz. Από την εξέταση του προϊόντος θα βεβαιώσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα Παροχή (max) φτάνει σε 3000 Lt/h. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές ας επισημάνουμε ότι το στοιχείο Μανομετρικό είναι ίσο σε 70m (max). Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ο ποσοτικός δείκτης Στόμιο εισόδου είναι στην ποσότητα 1″.

Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας εκθέσουμε πως η διάσταση Στόμιο εξόδου προσεγγίζει στο μέγεθος 1″ . Οφείλουμε θα κοινοποιήσουμε ότι ο δείκτης Ύψος αναρρόφησης είναι ίσο στο μέγεθος 8m (max). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα δημοσιοποιήσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης Κόστος εντοπίζεται στο ψηφίο € 69,00. Στην ιστοσελίδα μας διατίθενται εργαλεία γύρω από αντλίες. Επιλέγουμε αντλίες επιφάνειας για απαιτητικούς επαγγελματίες.

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Μετά μελετάμε το LAM – JET 1100A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας καταδείξουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Ισχύς εντοπίζεται στο ψηφίο 1100W. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ας διαδώσουμε ο συντελεστής Στόμιο πλησιάζει στο μέγεθος 1″. Από την εξέταση του προϊόντος ας φέρνουμε στη δημοσιότητα η ποσότητα Μανομετρικό max. είναι σε τιμή ορισμένη 55m. Επίσης ας καταγράψουμε ότι η πληροφορία Παροχή max. ευρίσκεται στην τιμή 3600(l/h). Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας ενημερώσουμε πως ο βαθμός Κόστος ισούται στο μέγεθος €70,00.

Προτείνουμε αντλίες επιφάνειας

Προτείνουμε αντλίες επιφάνειας Αρχικά αναλύουμε το NAKAYAMA – SP3722 Αντλία Περιφερειακή 370 W. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα παρέχουμε πληροφορίες πως η ονομαστική αξία SP3722 Αντλία περιφερειακή κυμαίνεται στο νούμερο 370 W. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα καταγράψουμε πως ο συντελεστής Ισχύς έγκειται στην ποσότητα 370 W. Εξάλλου ας πούμε πως η παράμετρος Μεγ. παροχή ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα 2100 l/h. Πέραν των άλλων μεγεθών του εργαλείου αντλίας θα διαφωτίσουμε πως το χαρακτηριστικό Μεγ. μανομετρικό ευρίσκεται στην ποσότητα 30 m. Παράλληλα να σημειώσουμε ότι το δεδομένο Διάμετρος ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή Στόμιο 1’’x1’’. Εξάλλου θα ανακοινώσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα Κόστος ανέρχεται στην ποσότητα € 29,00.

Προτείνουμε αντλίες επιφάνειας

NERO – VP 370 Αντλία Περιφερειακή

Μετά προβάλλουμε το NERO – VP 370 Αντλία Περιφερειακή. Από τη μελέτη του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να βεβαιώσουμε πως η πληροφορία Ισχύς είναι στον αριθμό 370W. Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να εξακριβώσουμε ότι η ιδιότητα Στόμιο κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 1″. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα προσθέσουμε ότι η τίμηση Μανομ. max ισούται αριθμητικά στην τιμή 35m. Μεταξύ των άλλων ας συσχετίσουμε ότι η αποτίμηση Παροχή max φτάνει στη διακριτή ποσότητα 2100(I/h). Προτείνουμε αντλίες επιφάνειας επαγγελματικές. Μελετώντας τις προδιαγραφές να ξεκαθαρίσουμε πως το δεδομένο Κόστος κυμαίνεται στο μέγεθος € 32,90.

KRAFT – PKM 60 (KPF-50) Αντλία Περιφερειακή

Ακολούθως εξετάζουμε το KRAFT – PKM 60 (KPF-50) Αντλία Περιφερειακή. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να κατατοπίσουμε ότι ο δείκτης Μέγιστη θερμοκρασία νερού ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα +40°C.. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας θα αναφέρουμε πως το στοιχείο Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο ισούται στο ψηφίο -0,15%.. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας θα σημειώσουμε το χαρακτηριστικό Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού συγκλίνει στο στοιχείο -1 mm.. Μετά να εκθέσουμε ο ποσοτικός δείκτης Μανομετρικό ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 38m (max). Ακόμη ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η μετρήσιμη ποσότητα Ισχύς ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 0,5 HP. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να διαφωτίσουμε ότι το χαρακτηριστικό Στόμιο Εισόδου ισούται στο ψηφίο 1″. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το μέγεθος Τάση συμποσούται στο μέγεθος 230V/50Hz.

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να ξεκαθαρίσουμε ο ποσοτικός δείκτης Στόμιο Εξόδου λαμβάνει στο ψηφίο 1″. Πέραν των άλλων μεγεθών του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα η ποσότητα Παροχή ανέρχεται στο μέγεθος 2500 lt/h. Αντιστοίχως θα αναφέρουμε ότι ο χαρακτήρας Ύψος Αναρρόφησης κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 8m (max). Σημαντικό είναι να κοινοποιήσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Κόστος ισούται αριθμητικά στον αριθμό € 39,00.

NERO – VP 750 Αντλία Περιφερειακή 750W

Μετά αναλύουμε το NERO – VP 750 Αντλία Περιφερειακή 750W. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλίας ας παρέχουμε πληροφορίες ότι η μετρήσιμη ποσότητα Ισχύς ανέρχεται στην ποσότητα 750W. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα εξακριβώσουμε ότι ο δείκτης Στόμιο συμποσούται στο διακριτό μέγεθος 1″. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα δηλώσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Μανομ. max ισούται στο νούμερο 50m. Από τη μελέτη του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ο αριθμητικός δείκτη Παροχή max ευρίσκεται στον αριθμό 3600(I/h). Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας επιφάνειας ας τονίσουμε η ποσότητα Κόστος λαμβάνει σε € 54,50.

NAKAYAMA – SP7558 Αντλία Περιφερειακή 750Watt

Τώρα προβάλλουμε το NAKAYAMA – SP7558 Αντλία Περιφερειακή 750Watt. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα φέρουμε σε γνώση σας πως ο συντελεστής SP 7558 Αντλία περιφερειακή ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 750 W. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να τονίσουμε πως η τίμηση Ισχύς συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος 750 W. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές θα δείξουμε πως ο χαρακτήρας Μεγ. παροχή είναι ίσο στο νούμερο 3000 l/h. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας ξεκαθαρίσουμε πως η αποτίμηση Μεγ. μανομετρικό ανέρχεται στο στοιχείο 58 m Ø. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου αντλίας να δείξουμε πως η τίμηση Στόμιο ισούται στο μέγεθος 1’’x1’’. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να καταδείξουμε η ποσότητα κόστος συμποσούται στον αριθμό € 55,00.

NERO – JET GP 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Μετά παρουσιάζουμε το NERO – JET GP 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Από την εξέταση του προϊόντος να φέρνουμε στη δημοσιότητα η ιδιότητα JET GP είναι ίσο στην ποσότητα 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα τονίσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος Ισχύς κυμαίνεται στην ποσότητα 800W. Μελετώντας τις προδιαγραφές να γνωστοποιήσουμε η ποσότητα Ύψος Αναρροφ. max. είναι στην αναγραφόμενη τιμή 8m. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα αναφέρουμε πως η τίμηση Στόμιο συγκλίνει στο στοιχείο 1″. Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας επιφάνειας θα σημειώσουμε ότι ο όρος Μανομετρικό max. κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 38m. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα πληροφορήσουμε ότι ο συντελεστής Παροχή max. είναι ίσο στο ψηφίο 3200(l/h). Επιπλέον θα καταδείξουμε πως το στοιχείο Κόστος είναι στο ψηφίο € 56,90.

NAKAYAMA – NS3600 Αντλία Ψεκασμού

Στη συνέχεια μελετάμε το NAKAYAMA – NS3600 Αντλία Ψεκασμού. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα ξεκαθαρίσουμε ότι το ποσό LT/MIN συγκλίνει στο στοιχείο 36. Μετά θα φέρουμε σε γνώση σας ότι η τίμηση πίεση ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 10-40bar. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας ξεκαθαρίσουμε πως ο βαθμός Κόστος λαμβάνει στο νούμερο € 59,00.

NERO – JET 750A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Ακόμα εκθέτουμε το NERO – JET 750A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να γνωστοποιήσουμε πως η διάσταση Ισχύς φτάνει στο στοιχείο 750W . Επιπλέον να σας κρατήσουμε ενήμερους η μετρήσιμη ποσότητα Στόμιο πλησιάζει σε τιμή ορισμένη 1″. Σημασία έχει θα τονίσουμε ο βαθμός Μανομετρικό max. συγκλίνει στο ψηφίο 43m. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας καταδείξουμε το δεδομένο Παροχή max. ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 3600(l/h). Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλίας επιφάνειας θα δηλώσουμε πως το μέγεθος Κόστος ευρίσκεται σε € 65,00.

NAKAYAMA – SP 7000 Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W

Παρακάτω αναλύουμε το NAKAYAMA – SP 7000 Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα γνωστοποιήσουμε πως ο χαρακτήρας Αντλία συμποσούται στην τιμή -SP 7000 . Μαζί με αυτό να προσθέσουμε πως το χαρακτηριστικό Επιφάνειας INOX προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 1000W. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να δημοσιοποιήσουμε ότι η αντικειμενική αξία Κόστος λαμβάνει στο νούμερο € 65,00.

KRAFT – SGP800 Αντλία Επιφάνειας 1″

Τώρα προβάλλουμε το KRAFT – SGP800 Αντλία Επιφάνειας 1″. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η ποσότητα Μέγιστη θερμοκρασία νερού έγκειται στη διακριτή ποσότητα +40°C . Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα παρατηρήσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 0,25% . Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών να πούμε ότι η αντικειμενική αξία Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι στο στοιχείο 3 mm . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας παρατηρήσουμε ότι το ποσό Μανομετρικό είναι στην ποσότητα 40m (max) . Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας θα καταμαρτυρήσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Ισχύς εντοπίζεται στο στοιχείο 1,1 HP . Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα πληροφορήσουμε η διάσταση Στόμιο προσεγγίζει στο ψηφίο 1″. Σημαντικό είναι να καταθέσουμε ότι το στοιχείο Τάση είναι στο στοιχείο 230V/50Hz.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές να εκθέσουμε η ποσότητα Καλώδιο φτάνει στην τιμή 1,2 m. Ωσαύτως να διαφωτίσουμε ότι ο όρος Παροχή ισούται στην ποσότητα 3200 lt/h (max) . Παράλληλα να γνωστοποιήσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Πίεση έγκειται στο στοιχείο 4 bar (max). Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα καταδείξουμε ότι ο βαθμός Κόστος προσεγγίζει στο μέγεθος € 65,00. Ακόμα θα βρείτε εργαλεία που αφορούν επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

NAKAYAMA – SP7542 Αντλία Επιφανείας JET 1ΗΡ,42m, 3200 l/h 750 W

Μετά προβάλλουμε το NAKAYAMA – SP7542 Αντλία Επιφανείας JET 1ΗΡ,42m, 3200 l/h 750 W. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα καταμαρτυρήσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα Ισχύς προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 750 W. Στη συνέχεια να συσχετίσουμε πως η αντικειμενική αξία Παροχή συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 5000 l/h. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να τονίσουμε ότι το στοιχείο Μανομετρικό ισούται στο διακριτό μέγεθος 40 m. Μεταξύ των άλλων θα δείξουμε η αποτίμηση Στόμιο είναι ίσο στο στοιχείο 1″. Από την εξέταση του προϊόντος θα κοινοποιήσουμε ότι η τίμηση Κόστος προσεγγίζει στο νούμερο € 65,00.

NERO – JET 750AIN Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ

Στη συνέχεια προβάλλουμε το NERO – JET 750AIN Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ. Εναργώς να διαδώσουμε πως η ονομαστική αξία Ισχύς συγκλίνει σε τιμή ορισμένη 750W. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα δημοσιοποιήσουμε το δεδομένο Ύψος Αναρροφ. max. ισούται στην ποσότητα 9m. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να εξακριβώσουμε πως το στοιχείο Στόμιο εντοπίζεται στο ψηφίο 1″. Επίσης ας εκθέσουμε ότι η διάσταση Μανομετρικό max. πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 43m. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας φέρουμε σε γνώση σας πως ο αριθμητικός δείκτη Παροχή max. έγκειται σε 3600(l/h). Είναι σημαντικό θα καταμαρτυρήσουμε ότι το χαρακτηριστικό Κόστος λαμβάνει στο μέγεθος € 65,90.

NAKAYAMA – SP7536 Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W

Ακολούθως αναλύουμε το NAKAYAMA – SP7536 Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε η πληροφορία Ισχύς κυμαίνεται στην τιμή 750 W. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να φανερώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Παροχή συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος 5400 l/h. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα ενημερώσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Μανομετρικό ανέρχεται στο μέγεθος 35 m. Οφείλουμε να δηλώσουμε ο συντελεστής Στόμιο φτάνει στην τιμή 1″ x 1″. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να μνημονεύουμε ότι ο δείκτης Κόστος είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή € 67,00.

KRAFT – PKM80 (KPF-100) Αντλία Περιφερειακή

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το KRAFT – PKM80 (KPF-100) Αντλία Περιφερειακή. Σε αυτό το σύνδεσμο διατίθενται προτάσεις που αφορούν αντλίες επιφάνειας.

Τώρα παρουσιάζουμε το Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας ξεκαθαρίσουμε ότι η διάσταση Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο λαμβάνει σε 0,15%. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να γνωστοποιήσουμε ότι η παράμετρος Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού λαμβάνει στο μέγεθος 1 mm. Στο εξής να παρουσιάσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος Ισχύς συγκλίνει στην τιμή 1 HP. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της αντλίας επιφάνειας να βεβαιώσουμε ο συντελεστής Τάση είναι ίσο στην ποσότητα 230V / 50Hz. Σαφώς θα διαφωτίσουμε ότι η ποσότητα Παροχή (max) ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 3000 Lt/h. Εξάλλου θα εξακριβώσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Μανομετρικό ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 70m (max). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας καταδείξουμε ότι η ονομαστική αξία Στόμιο εισόδου φτάνει στο μέγεθος 1″. Σαφώς θα παρατηρήσουμε πως ο όρος Στόμιο εξόδου έγκειται στην τιμή 1″ .

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας θα πληροφορήσουμε ότι η ποσότητα Ύψος αναρρόφησης προσεγγίζει στο στοιχείο 8m (max). Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας να παρατηρήσουμε ο όρος Κόστος φτάνει στο νούμερο € 69,00. Ακολούθως διατίθενται μηχανήματα πάνω σε αντλίες.

LAM – JET 1100A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Στη συνέχεια μελετάμε το LAM – JET 1100A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να δηλώσουμε πως η παράμετρος Ισχύς κυμαίνεται στο ψηφίο 1100W. Από τη μελέτη του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας συσχετίσουμε πως ο όρος Στόμιο έγκειται στην ποσότητα 1″. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας ξεκαθαρίσουμε πως ο βαθμός Μανομετρικό max. ισούται αριθμητικά στην τιμή 55m. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα παραθέσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Παροχή max. κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 3600(l/h). Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας θα καταδείξουμε η διάσταση Κόστος είναι ίσο στο ψηφίο €70,00.

Κριτήρια επιλογής θαμνοκοπτικού

Κριτήρια επιλογής θαμνοκοπτικού ώστε να επιλέξετε το εργαλείο που σας ταιριάζει.   Στο άρθρο αυτό προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση και να ενημερώσουμε τον κόσμο για κάποια θέματα που αφορούν θαμνοκοπτικά εργαλεία. Πρόκειται για εργαλεία τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των αγροτικών εργαλείων. Όσοι έχετε κήπο ή όσοι έχετε κάποιον αγρό στο χωριό είναι πιθανό να έχετε προβληματιστεί σχετικά με το ποιο θαμνοκοπτικό εργαλείο είναι κατάλληλο για εσάς. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα κριτήρια επιλογής θαμνοκοπτικού για κάθε κατηγορία.

Κατηγορίες θαμνοκοπτικών εργαλείων

Τα θαμνοκοπτικά εργαλεία ταξινομούνται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι τα βενζινοκίνητα θαμνοκοπτικά εργαλεία. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα ηλεκτρικά θαμνοκοπτικα εργαλεία ενώ η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τα θαμνοκοπτικά εργαλεία μπαταρίας. Η κάθε κατηγορία έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πάντα συμβαίνει στην τεχνολογία. Διότι εάν υπήρχε μία κατηγορία μηχανημάτων εξαρτημάτων η εργαλείων που να μην έχει μειονεκτήματα τότε θα επέλεγαν όλη αυτή την κατηγορία και δεν θα υπήρχαν άλλες ανταγωνιστικές κατηγορίες εργαλείων. στη συνέχεια εξετάζουμε κάποια από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε κατηγορίας θαμνοκοπτικού εργαλείου.

Γιατί να επιλέξω βενζινοκινητο θαμνοκοπτικο

Ο σημαντικότερος λόγος για να επιλέξω ένα θαμνοκοπτικό εργαλείο βενζινοκίνητο είναι η απόδοση. σε γενικές γραμμές τα εργαλεία τα οποία λειτουργούν βενζίνη είναι πολύ πιο αποδοτικά και σύγκριση με τα εργαλεία τα οποία λειτουργούν με ρεύμα. Αυτό συμβαίνει άλλωστε και με τα αυτοκίνητα. Τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα έχουν πολύ υψηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα και για αυτό το λόγο το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο ακόμα δεν έχουν καταφέρει να διεισδύσουν στην αγορά. Το παράδειγμα με τα αυτοκίνητά μας δίνει μία τάξη μεγέθους της διαφοράς ισχύος μεταξύ του ηλεκτροκίνητου και του βενζινοκίνητου εργαλείου. Εάν επιλέξετε ένα βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό τότε θα έχετε σίγουρα τη μέγιστη απόδοση. Πρόκειται για ένα εργαλείο υψηλών επιδόσεων.

Ένας δεύτερος λόγος για να επιλέξουμε το θαμνοκοπτικό βενζίνης είναι η ευελιξία που μας δίνει στην εργασία. Δεν έχουμε ανάγκη ούτε τα καλώδια που απαιτεί το ηλεκτρικό θαμνοκοπτικό αλλά ούτε μας περιορίζει η διάρκεια της μπαταρίας όπως συμβαίνει με τα θαμνοκοπτικά μπαταρίας. Για παράδειγμα εάν θέλουμε να κόψουμε ξύλα στο δάσος τότε το μοναδικό εργαλείο το οποίο θα μας βγάλει ασπροπρόσωπους είναι το βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό.

Γιατί να μην επιλέξω βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους ο κόσμος δεν επιλέγει το βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό παρόλο που η επίδοση του θεωρείται καλύτερη από εκείνες των εργαλείων μπαταρίας ή των ηλεκτρικών εργαλείων. Η μία παράμετρος του αποθαρρύνει τον κόσμο από την επιλογή βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό είναι τα καυσαέρια που προκύπτουν από την καύση της βενζίνης. Όταν λειτουργεί το θαμνοκοπτικό με βενζίνη τότε ρυπαίνει το περιβάλλον και εκλύει καυσαέρια. Ένας δεύτερος λόγος για να αποφύγουμε την επιλογή βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό είναι θα πρέπει να μεριμνούμε για το γεμάτο ντεπόζιτο. Θα πρέπει να κουβαλάμε μαζί μας βενζίνη σε βοηθητικά δοχεία. Διότι προφανώς όταν τελειώσει το καύσιμο τότε θα πάψει να λειτουργεί το βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό.

Γιατί να επιλέξω ηλεκτρικό θαμνοκοπτικό

Το ηλεκτρικό θαμνοκοπτικό έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα σε σύγκριση με τις άλλες δύο κατηγορίες θαμνοκοπτικών εργαλείων. το πλεονέκτημα αυτό είναι ότι όσο διατηρεί την επαφή του με το ρεύμα μπορεί να λειτουργεί απεριόριστα. Αντίθετα το θαμνοκοπτικό βενζίνης θα σταματήσει να δουλεύει όταν τελειώσει η βενζίνη. Επίσης το θαμνοκοπτικό μπαταρίας θα σταματήσει να δουλεύει όταν τελειώνει η μπαταρία. Για παράδειγμα εάν θέλετε να κάνετε εργασίες στον κήπο σας όπου η απόσταση είναι μικρή και με μία μπαλαντέζα μπορούμε να έχουμε συνεχώς συνδεδεμένο το θαμνοκοπτικό με το ρεύμα τότε το ηλεκτρικό θαμνοκοπτικό αποτελεί την καλύτερη λύση. όλα αυτά βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι θα φροντίζουμε ώστε να μη ζεσταθεί πάρα πολύ το εργαλείο. Δηλαδή θα πρέπει να μεριμνεί ο χειριστής του εργαλείου ώστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα να σταματάει τη λειτουργία του και να φροντίζει για την καλή κατάσταση του κινητήρα.

Ένα δεύτερο πλεονέκτημα που θαμνοκοπτικού ρεύματος σε σύγκριση με το θαμνοκοπτικό βενζίνης είναι η πολύ χαμηλότερη στάθμη θορύβου λειτουργίας. Το ηλεκτρικό θαμνοκοπτικό κάνει πολύ λιγότερο θόρυβο όταν δουλεύει. Αντίθετα το θαμνοκοπτικό βενζίνης είναι ένα πολύ πιο θορυβώδες εργαλείο. Και συνεχίζουμε με τα κριτήρια επιλογής θαμνοκοπτικού εξετάζοντας ένα ακόμα πλεονέκτημα.

Ένα τρίτο πλεονέκτημα του ηλεκτρικου θαμνοκοπτικου είναι ότι δεν μολύνει το περιβάλλον εκλύοντας καυσαέρια κατά τη λειτουργία του. Για παράδειγμα εάν θέλουμε να περιποιούμαστε τον κήπο την ώρα που ο κόσμος βρίσκεται στο σπίτι τότε το ηλεκτρικό θαμνοκοπτικό πάλι αποτελεί μονόδρομο διότι δεν θα θέλαμε να ενοχλούμε τους ενοίκους του σπιτιού με τα καυσαέρια. δεν είναι και ότι καλύτερο την ώρα που πίνεις τον καφέ σου στον κήπο σου να σου έρχονται καυσαέρια όταν λειτουργεί το θαμνοκοπτικό εργαλείο. Μελετήστε καλά τα κριτήρια επιλογής θαμνοκοπτικού πριν προσωρήσετε στην αγορά εργαλείου.

Γιατί να μην επιλέξω ηλεκτρικό θαμνοκοπτικό

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε οτι σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής θαμνοκοπτικού κάθε κατηγορία έχει πλεονεκτήματ και μειονεκτήματα. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στην κατηγορία με τα βενζινοκίνητα εργαλεία εάν επιλέξω ηλεκτρικό θαμνοκοπτικό δεν θα καταφέρω να έχω τα υψηλά επίπεδα απόδοσης που δίνουν οι βενζινοκινητήρες. Ενα δεύτερο μειονέκτημα του ηλεκτρικού θαμνοκοπτικού είναι ότι μας δεσμεύει το μήκος του καλωδίου. Το εργαλείο αυτό θα πρέπει να λειτουργεί συνδεδεμένο με πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος. Μία λύση στο πρόβλημα θα μπορούσε να είναι η μπαλαντέζα. Υπάρχει δυνατότητα να επεκτείνουμε το μήκος του καλωδίου χρησιμοποιώντας μπαλαντέζα. και αυτή η λύση όμως έχει περιορισμούς διότι και πάλι δεν μπορούμε να απομακρυνθούμε από το ρεύμα για κάποιες δεκάδες μέτρα. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι εάν θέλουμε να δουλεύουμε μακριά από το οίκημα τότε δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρικό εργαλείο διότι δεν θα μπορούμε να έχουμε παροχή ρεύματος.

Γεννήτριες

Εάν η μπαλαντέζα Δεν δώσει λύση τότε η μόνη επιλογή που έχουμε ώστε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε ηλεκτρικό θαμνοκοπτικό είναι η λύση της γεννήτριας. Με τη γεννήτρια μπορούμε να παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα ώστε να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία μας χωρίς να δεσμευόμαστε από την απόσταση του εργαλείου από την πρίζα. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα βρείτε πολλών ειδών γεννήτριες ώστε να επιλέξετε αυτή που σας ταιριάζει για να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό θαμνοκοπτικό σας εργαλείο.

Θαμνοκοπτικα μπαταριας

Τα θαμνοκοπτικα μπαταριας συνδυάζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δύο άλλων κατηγοριών. Ενα πλεονέκτημα θαμνοκοπτικού μπαταρία σε σύγκριση με το ηλεκτρικό θαμνοκοπτικό είναι ότι δεν έχει καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να εργαζόμαστε γύρω από το οίκημα που έχει την πρίζα. Επίσης η έλλειψη καλωδίου προσφέρει πολύ πιο άνετη εργασία διότι δεν ανακατεύεται το καλώδιο στα πόδια του εργαζόμενου. Η έλλειψη καλωδίου όμως είναι και το μειονέκτημα για το θαμνοκοπτικό μπαταρίας. Ο χρόνος εργασίας με το θαμνοκοπτικό εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία καθορίζεται από τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Όταν τελειώσει η μπαταρία τότε το θαμνοκοπτικό θα σταματήσει να λειτουργεί.  Εδώ θα βρείτε θαμνοκοπτικά μπαταρίας επαγγελματικά.

Επιλογή θαμνοκοπτικού

Εάν ασχολείστε με αγροτικές και γεωργικές εργασίες του το θαμνοκοπτικό σας είναι απαραίτητο. Παραπάνω παραθέσαμε Κριτήρια επιλογής θαμνοκοπτικού ώστε να ξέρετε γιατί να επιλέξετε. Το θαμνοκοπτικό είναι από τα πιο χρήσιμα γεωργικά εργαλεία. θα πρέπει να εξετάσετε τη φύση και τον τύπο της εργασίας που έχετε να κάνετε ώστε να επιλέξετε το θαμνοκοπτικό που ταιριάζει στην περίπτωσή σας. Όλα τα θαμνοκοπτικά είναι διαθέσιμα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Πατώντας εδώ μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στη σελίδα με τα θαμνοκοπτικά εργαλεία.

Εργαλεία οξυγόνου επαγγελματικά

Εργαλεία οξυγόνου επαγγελματικά. Βρείτε Εργαλεία οξυγόνου επαγγελματικά για να κάνετε ηλεκτροκόλληση και συγκόλληση, Διατίθεται Σαλμός Κόλλησης και Κόφτης Οξυγόνου στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπάρχει Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης και Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2. Ο καλύτερος Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F. Εάν το ζητούμενο για εσάς είναι ο Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η και ο Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α τόετ βρίσκεστε στη σωστή ιστοσελίδα.Επίσης κορυφαίες λύσεις για όσους ψάχνουν Σαλμό Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή ή HP1 Κόφτη Οξυγόνου. Εξαιρτικός Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου. Εργαλεία οξυγόνου επαγγελματικά για όσους θέλουν τα καλύτερα εργαλεία στην εργαλειοθήκη τους.

Economy Σαλμός Κόλλησης

Στη συνέχεια μελετάμε το MAESTRO – SAF – Economy Σαλμός Κόλλησης. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου οξυγόνου ας καταθέσουμε η παράμετρος συγκόλληση κυμαίνεται στο ψηφίο 0.4-4.0 mm. Ζωτικής σημσίας είναι θα φανερώσουμε πως το τυπικό γνώρισμα κοπή είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 50mm. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου να δημοσιοποιήσουμε το μέγεθος παροχή ευρίσκεται στην τιμή 40-400 lt/min. Ακολούθως θα βρείτε προσφορές γύρω από ηλεκτροκολλήσεις tig.

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας συσχετίσουμε η ιδιότητα σπείρωμα συγκλίνει στην τιμή 8 x 100. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου οξυγόνου ας κάνουμε ενημέρωση ο αριθμητικός δείκτη μήκος πλησιάζει στην τιμή 320mm. Αποφασιστική παράμετρος είναι ας πληροφορήσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 0.380kg. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του σαλμού συγκόλλησης θα φέρουμε σε γνώση σας το στοιχείο κόστος κυμαίνεται στο στοιχείο € 53,00.

Κόφτης Οξυγόνου

Μετά εξετάζουμε το MAESTRO – ZC-21 Economy Κόφτης Οξυγόνου. Μαζί με αυτό να σημειώσουμε ότι η ιδιότητα κοπή ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 3-150mm. Από την εξέταση του σαλμού συγκόλλησης να ανακοινώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος γωνία κοπής ισούται αριθμητικά στο νούμερο 90μοίρες σταθερή. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του κόφτη οξυγόνου να σημειώσουμε το ποσό μήκος ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 460mm. Αποφασιστική παράμετρος είναι να καταθέσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα βάρος πλησιάζει στον αριθμό 1.000kg.

Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου να κάνουμε ενημέρωση πως το τυπικό γνώρισμα κόστος προσεγγίζει σε € 65,00. Εργαλεία οξυγόνου επαγγελματικά για αν κάνετε άνετα τη δουλειά σας. Στην ιστοσελίδα μας διαθέτουμε εργαλεία πάνω σε προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2

Στη συνέχεια δείχνουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2. Αφετέρου να κάνουμε ενημέρωση ότι ο συντελεστής αέριο είναι σε τιμή ορισμένη αργκόν CO2. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου οξυγόνου ας ανακοινώσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος τύπος είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος c. Παράλληλα ας κοινοποιήσουμε ο δείκτης q max συμποσούται σε τιμή ορισμένη 38 lt/min. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε μηχανήματα που αφορούν εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα παρέχουμε πληροφορίες ότι η αποτίμηση βάρος λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 1.120 kg. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές να σημειώσουμε πως η πληροφορία διαστάσεις προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 176x142x160 mm. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του σαλμού συγκόλλησης ας προβάλλουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος φτάνει στη διακριτή ποσότητα € 83,00.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F

Ακόμα παρουσιάζουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F. Επιπλέον θα διαφωτίσουμε πως η τίμηση αέριο ευρίσκεται στην αναγραφόμενη τιμή οξυγόνο. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να ενημερώσουμε ότι η διάσταση τύπος εντοπίζεται στο ψηφίο f. Μελετώντας τις προδιαγραφές να καταμαρτυρήσουμε η παράμετρος q max είναι ίσο στο στοιχείο 70 Nm3 /h. Επίσης να δείξουμε η αποτίμηση q1 έγκειται στο διακριτό μέγεθος 31 Nm3 /h . Εδώ έχουμε εργαλεία σχετικά με ηλεκτροκόλληση.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας πληροφορήσουμε ότι η ποσότητα βάρος λαμβάνει σε 1.120 kg. Ωσαύτως να σημειώσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος διαστάσεις κυμαίνεται στον αριθμό 176x142x160 mm. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του σαλμού συγκόλλησης να κοινοποιήσουμε η διάσταση κόστος φτάνει στον αριθμό € 83,00.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η

Ακόμα παρουσιάζουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου να πούμε ότι η διάσταση αέριο είναι στην τιμή Ασετυλίνη. Επιπροσθέτως να κοινοποιήσουμε πως η αντικειμενική αξία τύπος κυμαίνεται στην τιμή Η. Εναργώς ας γνωστοποιήσουμε πως η διάσταση q max ισούται σε 26 Nm3 /h. Επιπρόσθετα ας φέρνουμε στη δημοσιότητα πως ο συντελεστής q1 κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 5 Nm3 /h . Στον ακόλουθο σύνδεσμο προτείνουμε προσφορές γύρω από εργαλεία οξυγόνου.

Ζωτικής σημσίας είναι θα καταθέσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος βάρος έγκειται στο διακριτό μέγεθος 1.120 kg. Πέραν των άλλων μεγεθών του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας καταδείξουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη διαστάσεις φτάνει στο διακριτό μέγεθος 176x142x160 mm. Στο εξής ας κάνουμε ενημέρωση ότι η πληροφορία κόστος πλησιάζει στο ψηφίο € 83,00.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α

Παρακάτω μελετάμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α . Μελετώντας τις προδιαγραφές του κόφτη οξυγόνου να παραθέσουμε η ιδιότητα αέριο ισούται στο μέγεθος ασετυλίνη. Επιπροσθέτως να προσθέσουμε ότι ο χαρακτήρας τύπος ανέρχεται στο ψηφίο Α. Πέραν των άλλων τιμών του εργαλείου οξυγόνου θα γνωστοποιήσουμε πως η ονομαστική αξία q max λαμβάνει σε 26 Nm3 /h. Εκτός από αυτά θα καταδείξουμε το μέγεθος q1 ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 5 Nm3 /h . Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας πούμε ο αριθμητικός δείκτη βάρος λαμβάνει στο νούμερο 1.120 kg. Ακολούθως θα βρείτε προσφορές γύρω από ηλεκτροκολλήσεις tig.

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας παρέχουμε πληροφορίες το χαρακτηριστικό διαστάσεις φτάνει στο μέγεθος 176x142x160 mm. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του σαλμού συγκόλλησης να σημειώσουμε ο όρος κόστος είναι στην αναγραφόμενη τιμή € 83,00. Εργαλεία οξυγόνου επαγγελματικά για απαιτητικούς επαγγελματίες.

LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης 340mm

Ακόμα παρουσιάζουμε το LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης 340mm. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου οξυγόνου να κατατοπίσουμε ο βαθμός συγκόλληση προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη 0.4-4.0mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές του σαλμού συγκόλλησης να παρέχουμε πληροφορίες ο αριθμητικός δείκτη παροχή ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 40-400 lt/min. Επιπλέον θα καταγράψουμε πως ο δείκτης σπείρωμα έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 8 x 100.

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας διαδώσουμε η πληροφορία Μμήκος συγκλίνει στο νούμερο 340mm. Ωσαύτως θα γνωστοποιήσουμε ο όρος βάρος κυμαίνεται στο νούμερο 0.330kg. Από την άλλη θα σας κρατήσουμε ενήμερους πως η τίμηση κόστος εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή € 96,35.

LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή

Τώρα εξετάζουμε το LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή . Αποφασιστική παράμετρος είναι ας διαδώσουμε ότι το ποσό συγκόλληση λαμβάνει στο νούμερο 0.4-4.0 mm. Μετά ας πληροφορήσουμε ότι ο χαρακτήρας παροχή πλησιάζει στην ποσότητα 40-400 lt/min. Σημαντικό είναι θα σας κρατήσουμε ενήμερους πως το τυπικό γνώρισμα σπείρωμα είναι στη διακριτή ποσότητα 8×100. Ακολούθως θα εκθέσουμε ότι η διάσταση μήκος πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 330mm. Εργαλεία οξυγόνου επαγγελματικά για αν ανήκετε στους καλύτερους. Μελετώντας τις προδιαγραφές του κόφτη οξυγόνου θα καταμαρτυρήσουμε πως η ονομαστική αξία βάρος πλησιάζει στο ψηφίο 0.320kg. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του σαλμού συγκόλλησης να δείξουμε ότι το δεδομένο κόστος προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη € 105,50.

LE RORRAIN – HP1 Κόφτης Οξυγόνου

Στη συνέχεια προβάλλουμε το LE RORRAIN – HP1 Κόφτης Οξυγόνου. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του σαλμού συγκόλλησης θα προβάλλουμε πως ο αριθμητικός δείκτη κοπή κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 3-300mm. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα επισημάνουμε ότι ο χαρακτήρας γωνία κοπής φτάνει στο διακριτό μέγεθος 90 μοίρες σταθερή. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου θα διαδώσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα μήκος κυμαίνεται στην ποσότητα 470 mm. Στο εξής να κοινοποιήσουμε το στοιχείο βάρος είναι σε τιμή ορισμένη 1.270 kg. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να ενημερώσουμε η πληροφορία κόστος είναι ίσο σε τιμή ορισμένη € 155,00.

LE RORRAIN – SCO G Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου

Ακολούθως παρουσιάζουμε το LE RORRAIN – SCO G Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου. Συνάμα ας διαδώσουμε ότι το δεδομένο συγκόλληση ισούται στην τιμή 0.4-4.0 mm. Πλην των άλλων θα βεβαιώσουμε πως η πληροφορία κοπή συγκλίνει στο ψηφίο 50mm. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας αναφέρουμε η αναγραφόμενη παράμετρος παροχή λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή 40-400 lt/min. Πέραν των άλλων τιμών να σας κρατήσουμε ενήμερους πως το στοιχείο σπείρωμα συμποσούται στην τιμή 8 x 100. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα καταμαρτυρήσουμε ότι η ποσότητα μήκος φτάνει στον αριθμό 320mm. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα αναφέρουμε η ονομαστική αξία βάρος κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 0.450kg. Σαφώς θα δείξουμε ότι η αποτίμηση κόστος ισούται αριθμητικά στο στοιχείο € 184,00.