Δοκιμασμένα εργαλεία οξυγόνου

Δοκιμασμένα εργαλεία οξυγόνου

Δοκιμασμένα εργαλεία οξυγόνου που απαιτούνται σε επαγγελματικές συγκολλήσεις. Προβάλλουμε χρηστικά δοκίμια για εκείνους που ψάχνουν εργαλεία οξυγόνου Διαθέτουμε Δοκιμασμένα εργαλεία οξυγόνου που θα καλύψουν πλήρως τις ανάγκες σας σε ηλεκτροκολλήσεις.

MAESTRO – SAF – Economy Σαλμός Κόλλησης

Στη συνέχεια εξετάζουμε το MAESTRO – SAF – Economy Σαλμός Κόλλησης. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι το χαρακτηριστικό συγκόλληση κυμαίνεται στον αριθμό 0.4-4.0 mm. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας δηλώσουμε ότι ο χαρακτήρας κοπή έγκειται στο στοιχείο 50mm. Πέραν των άλλων μεγεθών του σαλμού συγκόλλησης θα κοινολογήσουμε ότι ο χαρακτήρας παροχή λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 40-400 lt/min. Εδώ διατίθενται εργαλεία πάνω σε ηλεκτροκόλληση.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του κόφτη οξυγόνου ας φανερώσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα σπείρωμα εντοπίζεται στο νούμερο 8 x 100. Μετά ας καταδείξουμε πως η αποτίμηση μήκος εντοπίζεται στο ψηφίο 320mm. Πέραν των άλλων μεγεθών του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα βεβαιώσουμε η διάσταση βάρος πλησιάζει στην ποσότητα 0.380kg. Συν τοις άλλοις να παρουσιάσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος κόστος συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος € 53,00. Ακολούθως θα βρείτε εργαλεία γύρω από εργαλεία οξυγόνου.

MAESTRO – ZC-21 Economy Κόφτης Οξυγόνου

Ακολούθως δείχνουμε το MAESTRO – ZC-21 Economy Κόφτης Οξυγόνου. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά ας δημοσιοποιήσουμε πως ο συντελεστής κοπή φτάνει στο στοιχείο 3-150mm. Στη συνέχεια να δείξουμε η ιδιότητα γωνία κοπής ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 90μοίρες σταθερή. Πέραν των άλλων τιμών ας κοινοποιήσουμε η αποτίμηση μήκος εντοπίζεται στην τιμή 460mm. Στην ιστοσελίδα μας έχουμε προσφορές πάνω σε ηλεκτροκολλήσεις tig.

Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι θα ανακοινώσουμε ο ποσοτικός δείκτης βάρος ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 1.000kg. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου ας καταδείξουμε η αναγραφόμενη παράμετρος κόστος είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος € 65,00. Εδώ θα βρείτε εργαλεία γύρω από εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2

Ακολούθως παρουσιάζουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2. Πέραν των άλλων τιμών του σαλμού συγκόλλησης ας παρατηρήσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης αέριο ισούται αριθμητικά στο ψηφίο αργκόν CO2. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα διαδώσουμε ότι η ποσότητα τύπος συμποσούται στο στοιχείο c. Από τη μελέτη του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου ας κάνουμε ενημέρωση η ποσότητα q max πλησιάζει στο νούμερο 38 lt/min. Ακόμα θα βρείτε εργαλεία σχετικά με προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου να εκθέσουμε ότι η παράμετρος βάρος ισούται στο μέγεθος 1.120 kg. Από τη μελέτη του προϊόντος θα φέρνουμε στη δημοσιότητα η αναγραφόμενη παράμετρος διαστάσεις είναι στο μέγεθος 176x142x160 mm. Πλην των άλλων ας παραθέσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης κόστος λαμβάνει σε τιμή ορισμένη € 83,00.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F

Στη συνέχεια προβάλλουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας ξεκαθαρίσουμε η πληροφορία αέριο προσεγγίζει στο στοιχείο οξυγόνο. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα καταμαρτυρήσουμε πως το δεδομένο τύπος ισούται στο στοιχείο f. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου ας προβάλλουμε ότι το δεδομένο q max ισούται αριθμητικά στον αριθμό 70 Nm3 /h. Στην ιστοσελίδα μας έχουμε προσφορές πάνω σε ηλεκτροκολλήσεις tig.

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα κοινοποιήσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης q1 πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 31 Nm3 /h . Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας κοινοποιήσουμε πως η τίμηση βάρος είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή 1.120 kg. Επίσης θα επισημάνουμε πως το ποσό διαστάσεις λαμβάνει στην τιμή 176x142x160 mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να καταγράψουμε ότι το ποσό κόστος είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος € 83,00.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η

Εδώ εξετάζουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου να επισημάνουμε ότι η παράμετρος αέριο πλησιάζει σε τιμή ορισμένη Ασετυλίνη. Συνάμα να παραθέσουμε πως ο όρος τύπος φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή Η. Επιπλέον ας διαδώσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη q max είναι ίσο στο στοιχείο 26 Nm3 /h. Ακολούθως θα παρέχουμε πληροφορίες πως η αποτίμηση q1 εντοπίζεται στον αριθμό 5 Nm3 /h . Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα θέσουμε υπόψη πως η πληροφορία βάρος ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 1.120 kg. Ακολούθως θα παρατηρήσουμε το στοιχείο διαστάσεις έγκειται στο στοιχείο 176x142x160 mm. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σαλμού συγκόλλησης θα κάνουμε ενημέρωση ο συντελεστής κόστος προσεγγίζει στην ποσότητα € 83,00.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α

Μετά εκθέτουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α . Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά θα φέρουμε σε γνώση σας πως η μετρήσιμη ποσότητα αέριο ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα ασετυλίνη. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου ας δηλώσουμε πως το μέγεθος τύπος συμποσούται σε τιμή ορισμένη Α. Συν τοις άλλοις θα κάνουμε ενημέρωση ότι το ποσό q max κυμαίνεται στην τιμή 26 Nm3 /h. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου οξυγόνου θα ξεκαθαρίσουμε ότι η ονομαστική αξία q1 πλησιάζει στο στοιχείο 5 Nm3 /h . Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας φέρνουμε στη δημοσιότητα η αντικειμενική αξία βάρος ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 1.120 kg. Εναργώς να πληροφορήσουμε η ποσότητα διαστάσεις λαμβάνει στο ψηφίο 176x142x160 mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου να εκθέσουμε ο όρος κόστος λαμβάνει στον αριθμό € 83,00.

LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης 340mm

Παρακάτω μελετάμε το LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης 340mm. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών ας σας κρατήσουμε ενήμερους η αποτίμηση συγκόλληση είναι στο μέγεθος 0.4-4.0mm. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του κόφτη οξυγόνου ας κοινοποιήσουμε ότι η ονομαστική αξία παροχή έγκειται στο νούμερο 40-400 lt/min. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου ας δημοσιοποιήσουμε ότι η ποσότητα σπείρωμα έγκειται στο διακριτό μέγεθος 8 x 100. Επίσης θα παραθέσουμε πως το μέγεθος Μμήκος εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 340mm. Ζωτικής σημσίας είναι να τονίσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη βάρος ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 0.330kg. Επιπλέον ας καταδείξουμε το ποσό κόστος ανέρχεται στον αριθμό € 96,35.

LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή

Παρακάτω αναλύουμε το LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή . Από την εξέταση του κόφτη οξυγόνου να κατατοπίσουμε ο βαθμός συγκόλληση συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος 0.4-4.0 mm. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να ξεκαθαρίσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα παροχή λαμβάνει στην τιμή 40-400 lt/min. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα παρουσιάσουμε πως ο συντελεστής σπείρωμα φτάνει σε τιμή ορισμένη 8×100. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας ενημερώσουμε ότι ο δείκτης μήκος λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα 330mm. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου να φέρουμε σε γνώση σας ότι ο αριθμητικός δείκτη βάρος είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 0.320kg. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας πούμε πως ο ποσοτικός δείκτης κόστος ευρίσκεται στην ποσότητα € 105,50.

LE RORRAIN – HP1 Κόφτης Οξυγόνου

Παρακάτω αναλύουμε το LE RORRAIN – HP1 Κόφτης Οξυγόνου. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας εξακριβώσουμε ότι ο χαρακτήρας κοπή έγκειται σε 3-300mm. Σαφώς να κοινολογήσουμε ότι το μέγεθος γωνία κοπής συγκλίνει στο μέγεθος 90 μοίρες σταθερή. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές θα κατατοπίσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη μήκος ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 470 mm. Σημαντικό είναι να καταμαρτυρήσουμε ότι ο όρος βάρος συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος 1.270 kg. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του κόφτη οξυγόνου θα προσθέσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα κόστος ανέρχεται σε € 155,00.

LE RORRAIN – SCO G Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου

Ακολούθως αναλύουμε το LE RORRAIN – SCO G Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου. Εκτός από αυτά θα διαδώσουμε ότι η αντικειμενική αξία συγκόλληση ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 0.4-4.0 mm. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να ανακοινώσουμε η ιδιότητα κοπή συμποσούται στον αριθμό 50mm. Από τη μελέτη του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου θα δηλώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος παροχή προσεγγίζει στο μέγεθος 40-400 lt/min. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου ας διαφωτίσουμε η ποσότητα σπείρωμα ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 8 x 100. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας ξεκαθαρίσουμε πως ο χαρακτήρας μήκος ισούται στη διακριτή ποσότητα 320mm. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου να κοινοποιήσουμε το ποσό βάρος λαμβάνει στο ψηφίο 0.450kg. Ακόμα ας παρέχουμε πληροφορίες πως η ιδιότητα κόστος ανέρχεται στο ψηφίο € 184,00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.