Δοκιμασμένα σετ καλωδίων

Δοκιμασμένα σετ καλωδίων

Δοκιμασμένα σετ καλωδίων για να κάνετε ηλεκτροκολλήσεις με ασφάλεια. Εδώ θα βρείτε κατανοητά κομμάτια μελετών πάνω σε σετ καλωδίων για συγκολλήσεις. Δοκιμασμένα σετ καλωδίων που απαιτούνται για ηλεκτροσυγκολλήσεις.

MORRIS – 47308 HM-29 Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης

Μετά δείχνουμε το MORRIS – 47308 HM-29 Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής και Συγκόλλησης να διαφωτίσουμε η αποτίμηση λαβή έγκειται σε τιμή ορισμένη HC 63-2. Παραπέρα θα παρουσιάσουμε ότι το δεδομένο εξάρτημα κοπής ισούται στην ποσότητα HC 73-2. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Σετ Κοπής-Συγκόλλησης θα φανερώσουμε ότι η παράμετρος μίκτη ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα E-43. Επιπλέον προτείνουμε προτάσεις γύρω από ηλεκτροκόλληση.

Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Σετ Κοπής-Συγκόλλησης θα κάνουμε ενημέρωση η ιδιότητα ρυθμιστή οξυγόνου προσεγγίζει στο ψηφίο OR-25. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης ας θέσουμε υπόψη πως η ποσότητα ρυθμιστή ασετυλίνης εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα AR-25. Πέραν των άλλων μεγεθών του σετ καλωδίων ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η μετρήσιμη ποσότητα μπεκ συγκόλλησης ισούται στο νούμερο HCW-W (5).

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής ας δείξουμε ότι η αντικειμενική αξία μπεκ κοπής ισούται στην αναγραφόμενη τιμή HCW-C (6290-1). Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων να παρατηρήσουμε ότι η αποτίμηση σωλήνα οξυγόνου-ασετυλίνης (Διπλός) φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 4m. Στην ιστοσελίδα μας έχουμε προσφορές σχετικά με σετ καλωδίων.

Εναργώς θα γνωστοποιήσουμε ότι ο βαθμός κοπή συγκλίνει στο μέγεθος έως 150mm. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να σας κρατήσουμε ενήμερους πως ο ποσοτικός δείκτης συγκόλληση συμποσούται στο διακριτό μέγεθος έως 6mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής να φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι ο δείκτης κόστος φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή € 228,28.

MAESTRO – ZWCK-18 Κασετίνα Κοπής και Συγκόλλησης

Στη συνέχεια μελετάμε το MAESTRO – ZWCK-18 Κασετίνα Κοπής και Συγκόλλησης . Αφετέρου ας συσχετίσουμε ο χαρακτήρας διπλό σωλήνα οξυγόνου-ασετυλίνης συμποσούται στο ψηφίο 4,5mt. Ζωτικής σημσίας είναι ας τονίσουμε ότι το δεδομένο κόστος είναι ίσο στο μέγεθος € 240,00. Στο link που ακολουθεί έχουμε προτάσεις γύρω από ηλεκτροκολλήσεις tig.

MORRIS – 47312 HCW-23 S ΣΕ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης

Στη συνέχεια αναλύουμε το MORRIS – 47312 HCW-23 S ΣΕ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Από τη μελέτη του σετ καλωδίων Κοπής να σημειώσουμε ο αριθμητικός δείκτη λαβή προσεγγίζει στο στοιχείο HC 63-2. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων ας καταθέσουμε πως το χαρακτηριστικό εξάρτημα κοπής συμποσούται στο ψηφίο HC 73-2. Ωσαύτως θα κάνουμε ενημέρωση το δεδομένο μίκτη είναι στον αριθμό E-43. Εναργώς θα διαδώσουμε ότι η παράμετρος ρυθμιστή οξυγόνου είναι ίσο στην τιμή OR-25. Ακολούθως προτείνουμε μηχανήματα πάνω σε εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Από την εξέταση του Σετ Κοπής-Συγκόλλησης να συσχετίσουμε ότι η ποσότητα ρυθμιστή ασετυλίνης είναι ίσο στο ψηφίο AR-25. Μελετώντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων να κοινοποιήσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα μπεκ συγκόλλησης συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος HCW-W (1, 3, 5). Από την άλλη ας εξακριβώσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη μπεκ κοπής προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα HCW-C (6290-1). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης ας σημειώσουμε πως η παράμετρος σωλήνα οξυγόνου-ασετυλίνης (Διπλός) ισούται στο διακριτό μέγεθος 4,6 m. Επιπλέον διατίθενται εργαλεία πάνω σε προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης ας μνημονεύουμε το μέγεθος κοπή ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος έως 150mm. Πέραν των άλλων μεγεθών του σετ καλωδίων Κοπής και Συγκόλλησης να καταμαρτυρήσουμε πως η ποσότητα σύγκόλληση προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη έως 9mm. Παραπέρα να θέσουμε υπόψη ο βαθμός κόστος πλησιάζει στον αριθμό € 247,38.

MORRIS – 47313 HCW-35 P Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης

Ακόμα μελετάμε το MORRIS – 47313 HCW-35 P Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Κάνοντας την παρουσίαση του σετ καλωδίων να φανερώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος λαβή συμποσούται στο ψηφίο 43-2. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής ας δημοσιοποιήσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος εξάρτημα κοπής κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 49-2. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να διαδώσουμε πως η τίμηση μίκτη εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη E-43. Στο link που ακολουθεί έχουμε προτάσεις γύρω από ηλεκτροκολλήσεις tig.

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά ας δείξουμε πως ο δείκτης ρυθμιστή οξυγόνου είναι ίσο στο στοιχείο ΟR-450. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά ας καταμαρτυρήσουμε ότι η πληροφορία ρυθμιστή ασετυλίνης λαμβάνει σε AR-450. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα φανερώσουμε ότι το στοιχείο μπεκ συγκόλλησης ισούται αριθμητικά στο ψηφίο HCW-W (3,5,7). Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής να παρέχουμε πληροφορίες ότι η αναγραφόμενη παράμετρος μπεκ κοπής συγκλίνει στο ψηφίο HCW-C (62990-1).

Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Συγκόλλησης ας εξακριβώσουμε πως το τυπικό γνώρισμα σωλήνα Οξυγόνου-Ασετυλίνης (διπλός) ανέρχεται στο μέγεθος 4,6m. Πέραν των άλλων μεγεθών ας θέσουμε υπόψη ότι η αποτίμηση κοπή προσεγγίζει στον αριθμό έως 150mm. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής και Συγκόλλησης να ανακοινώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος συγκόλληση ευρίσκεται στην ποσότητα έως 12,7mm. Πέραν των άλλων τιμών του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης ας βεβαιώσουμε ότι το χαρακτηριστικό κόστος ευρίσκεται στην τιμή € 273,42.

Leave a Reply

Your email address will not be published.