Δοκιμασμένες αντλίες πηγαδιών

Δοκιμασμένες αντλίες πηγαδιών

Δοκιμασμένες αντλίες πηγαδιών για αγροτικές εργασίες. Αξιοσημείωτη ενημέρωση με πλήθος από δοκίμια για αγροτικά εργαλεία και επιπρόσθετα αντλίες πηγαδιών. Δοκιμασμένες αντλίες πηγαδιών για να επιτύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα στις εργασίες σας.

NAKAYAMA – NP1120 Αντλία Πηγαδιών INOX 1000W

Στη συνέχεια εκθέτουμε το NAKAYAMA – NP1120 Αντλία Πηγαδιών INOX 1000W. Μαζί με αυτό ας φέρουμε σε γνώση σας πως το δεδομένο ισχύς έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 1000W. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα πληροφορήσουμε πως η τίμηση παροχή πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 6500L/h. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλίας ας εξακριβώσουμε η ιδιότητα μανομετρικό έγκειται στον αριθμό 40m. Επιπλέον παρέχουμε NAKAYAMA εργαλεία.

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος πηγαδιών αντλίας ας καταθέσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα μέγιστο μέγεθος σωματιδίων κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 1mm. Ακόμη ας πληροφορήσουμε η αντικειμενική αξία κόστος ισούται αριθμητικά στο νούμερο € 89,00.

NAKAYAMA – SP1040 Αντλία Πηγαδιών INOX

Παρακάτω εξετάζουμε το NAKAYAMA – SP1040 Αντλία Πηγαδιών INOX. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας πηγαδιών θα ενημερώσουμε η αντικειμενική αξία ισχύς ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος 1000W. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας πηγαδιών ας φέρουμε σε γνώση σας πως η αναγραφόμενη παράμετρος παροχή ισούται σε 6500L/h. Παραπέρα να σας κρατήσουμε ενήμερους ο ποσοτικός δείκτης μανομετρικό είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 40m. Στον ακόλουθο σύνδεσμο έχουμε προτάσεις πάνω σε αντλίες.

Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ας φέρνουμε στη δημοσιότητα το ποσό μέγιστο μέγεθος σωματιδίων εντοπίζεται σε 1mm. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας πηγαδιών θα καταθέσουμε το μετρήσιμο μέγεθος στόμιο συμποσούται στον αριθμό 1″. Εξάλλου ας συσχετίσουμε ότι η αντικειμενική αξία κόστος εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα € 95,00.

KRAFT – SP800X-3V Υποβρύχια Αντλία Πηγαδιού INOX 3 Σταδίων

Ακόμα παρουσιάζουμε το KRAFT – SP800X-3V Υποβρύχια Αντλία Πηγαδιού INOX 3 Σταδίων. Πέραν των άλλων μεγεθών να ενημερώσουμε πως το χαρακτηριστικό ισχύς μοτέρ ευρίσκεται στο μέγεθος 1,1HP . Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι θα δηλώσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα τάση πλησιάζει στον αριθμό 220V/50Hz. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας θα κατατοπίσουμε ότι η αποτίμηση μέγιστη παροχή νερού εντοπίζεται στο ψηφίο 5500lt/h . Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχουμε KRAFT εργαλεία.

Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας πηγαδιών να κοινοποιήσουμε ο δείκτης μέγιστο μανομετρικό ύψος προσεγγίζει στην ποσότητα 30m . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας πηγαδιών ας καταδείξουμε ότι η τίμηση στόμιο εξόδου προσεγγίζει στο μέγεθος 1¼”. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας θα τονίσουμε πως το ποσό καλώδιο αντλίας ευρίσκεται στο στοιχείο 10m.. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος πηγαδιών αντλίας θα κάνουμε ενημέρωση ότι ο δείκτης μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 0,5mm..

Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας διαδώσουμε η ονομαστική αξία κόστος ανέρχεται στο μέγεθος € 99,82.

GARLAND – AMAZON 909XET Ηλεκτρική Αντλία πηγαδιών ηλεκτρική 800W

Παρακάτω δείχνουμε το GARLAND – AMAZON 909XET Ηλεκτρική Αντλία πηγαδιών ηλεκτρική 800W, παροχή 5.500lt/h μανομετρικό 40m. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας πηγαδιών να φέρουμε σε γνώση σας πως το δεδομένο ηλεκτρική είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 800W. Επίσης να κατατοπίσουμε πως ο βαθμός παροχή ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος 5.500lt/h . Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας διαφωτίσουμε πως το ποσό μανομετρικό κυμαίνεται σε 40m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας πηγαδιών θα δημοσιοποιήσουμε ότι το μέγεθος κόστος φτάνει στο μέγεθος € 106,70. Επιπλέον έχουμε εργαλεία σχετικά με αντλίες πηγαδιών.

NAKAYAMA – SP 1254 Αντλία Πηγαδιού με Φλοτέρ Inox

Μετά εξετάζουμε το NAKAYAMA – SP 1254 Αντλία Πηγαδιού με Φλοτέρ Inox . Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα μνημονεύουμε ο όρος ισχύς εντοπίζεται στην ποσότητα 1200 W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος πηγαδιών αντλίας να διαδώσουμε η τίμηση παροχή κυμαίνεται στην ποσότητα 5500 l/h. Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος πηγαδιών αντλίας θα εξακριβώσουμε ότι η ποσότητα μανομετρικό ανέρχεται στο στοιχείο 54m. Εδώ έχουμε μηχανήματα σχετικά με υποβρύχιες αντλίες.

Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας πηγαδιών να εξακριβώσουμε ότι η τίμηση μεγ. σωματιδίων έγκειται στο μέγεθος 1,5mm Ø. Ακολούθως ας παρουσιάσουμε η ιδιότητα στόμιο συμποσούται στο μέγεθος 1”. Επιπλέον να πούμε πως το μέγεθος κόστος είναι ίσο στην ποσότητα € 135,00.

NAKAYAMA – SP9060 Αντλία πηγαδιού 900 W, 60m, 4500 l/h 1.3Hp

Ακολούθως δείχνουμε το NAKAYAMA – SP9060 Αντλία πηγαδιού 900 W, 60m, 4500 l/h 1.3Hp. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να παραθέσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη ισχύς μοτέρ συμποσούται στο ψηφίο 1,3 Hp (900W). Από την εξέταση του προϊόντος να δημοσιοποιήσουμε πως ο χαρακτήρας τάση είναι στο νούμερο 220V / 50 Hz. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος πηγαδιών αντλίας ας εκθέσουμε το δεδομένο μέγιστη παροχή νερού πλησιάζει στην ποσότητα 4500lt/h. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε εργαλεία σχετικά με επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

Από την εξέταση της αντλίας πηγαδιών θα δημοσιοποιήσουμε η πληροφορία μέγιστο μανομετρικό ύψος συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 60m. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας δηλώσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη μέγιστη βύθιση αντλίας εντοπίζεται σε 15m. Αντιστοίχως να εκθέσουμε το μετρήσιμο μέγεθος στόμιο εξόδου ισούται στο στοιχείο 1″. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας πηγαδιών ας καταγράψουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα διάμετρος αντλίας ευρίσκεται στο στοιχείο 4″.

Από την άλλη θα ανακοινώσουμε πως η ονομαστική αξία φτερωτές είναι στην τιμή 9 . Παρομοίως να μνημονεύουμε η τίμηση καλώδιο αντλίας ανέρχεται στο στοιχείο 20m. Από την εξέταση του μηχανήματος πηγαδιών αντλίας θα γνωστοποιήσουμε πως η πληροφορία μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι σε τιμή ορισμένη 2 mm. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας πηγαδιών ας δείξουμε ότι ο συντελεστής βάρος καθ./μεικτό έγκειται σε 15,70/17.85 Kg. Μαζί με αυτό να κάνουμε ενημέρωση το στοιχείο κόστος φτάνει σε € 159,00.

KRAFT – DWP900 Αντλία Υποβρύχια

Ακολούθως εκθέτουμε το KRAFT – DWP900 Αντλία Υποβρύχια. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας πηγαδιών να δημοσιοποιήσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα ισχύς μοτέρ ισούται στον αριθμό 1,2HP . Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά θα εξακριβώσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα τάση συμποσούται στην τιμή 220V/50Hz. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας πηγαδιών θα ξεκαθαρίσουμε ο δείκτης μέγιστη παροχή νερού λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 3100lt/h. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας ας κοινοποιήσουμε το ποσό μέγιστο μανομετρικό ύψος συμποσούται στο μέγεθος 54m . Εδώ θα βρείτε μηχανήματα πάνω σε επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας πηγαδιών θα καταμαρτυρήσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος μέγιστη βύθιση αντλίας έγκειται στο μέγεθος 15m. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας πηγαδιών ας επισημάνουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα στόμιο εξόδου ισούται σε 1”. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές να σημειώσουμε η παράμετρος καλώδιο αντλίας κυμαίνεται στο μέγεθος 20m..

Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας πηγαδιών να κοινολογήσουμε πως το μέγεθος μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού προσεγγίζει στο στοιχείο 2mm.. Εκτός από αυτά θα κοινολογήσουμε πως η ονομαστική αξία κόστος έγκειται στη διακριτή ποσότητα € 165,00.

STANLEY – SXUP1000XWE Αντλία Πηγαδιών Inox

Μετά αναλύουμε το STANLEY – SXUP1000XWE Αντλία Πηγαδιών Inox. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας πηγαδιών να καταδείξουμε ότι ο συντελεστής ισχύς φτάνει στον αριθμό 1000 W. Σημασία έχει ας παρουσιάσουμε πως το ποσό τάση ισούται στον αριθμό 230 V / 50 Hz. Σαφώς θα προσθέσουμε ο συντελεστής μέγιστη παροχή (Q) ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 5200 l/h. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να καταθέσουμε πως ο βαθμός μέγιστο μανομετρικό (H) ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 55 m. Επιπλέον θα βρείτε STANLEY ιδέες.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας πηγαδιών να προσθέσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος παροχή – Μανομετρικό (Q-H) ανέρχεται στον αριθμό 1400 l/h – 45 m, 3200 l/h – 30 m, 4800 l/h – 10 m. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας πηγαδιών ας δημοσιοποιήσουμε ο βαθμός μέγιστη θερμοκρασία νερού ευρίσκεται στο νούμερο 35 oC. Αφετέρου ας δημοσιοποιήσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος μέγιστο βάθος βυθίσματος έγκειται σε 16 m.

Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας πηγαδιών θα γνωστοποιήσουμε πως το χαρακτηριστικό ελάχιστο βάθος νερού ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 70 mm. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές ας επισημάνουμε πως η τίμηση μέγιστο μέγεθος σωματιδίων πλησιάζει στην τιμή 1.5 mm. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας πηγαδιών ας καταδείξουμε ο αριθμητικός δείκτη μόνωση κινητήρα προσεγγίζει στο μέγεθος Κλάση B. Εδώ έχουμε μηχανήματα σχετικά με υποβρύχιες αντλίες.

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας πηγαδιών να παρέχουμε πληροφορίες πως το μέγεθος προστασία κινητήρα εντοπίζεται στο μέγεθος IPX8. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας πηγαδιών θα προβάλλουμε πως η αποτίμηση ελάχιστη διάμετρος πηγαδιού εντοπίζεται στον αριθμό 10 cm. Από τη μελέτη της αντλίας ας πληροφορήσουμε ότι η ιδιότητα στόμιο φτάνει σε τιμή ορισμένη 1-1/4″. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας πηγαδιών θα παρέχουμε πληροφορίες το ποσό καλώδιο ανέρχεται σε 20 m.

Leave a Reply

Your email address will not be published.