Δοκιμασμένες αντλίες υγρών καυσίμων

Δοκιμασμένες αντλίες υγρών καυσίμων

Δοκιμασμένες αντλίες υγρών καυσίμων. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε πάρα πολλά στοιχεία για αυτούς που θελουν αντλίες υγρών καυσίμων και άλλα εξειδικευμένα εργαλεία. Δοκιμασμένες αντλίες υγρών καυσίμων για να έχετε πάντα κορυφαία αποτελέσματα στις εργασίες που αναλαμβάνετε.

MAIFENG – WP30CX Αντλία Βενζίνης Καθαρών Υδάτων

Εδώ αναλύουμε το MAIFENG – WP30CX Αντλία Βενζίνης Καθαρών Υδάτων . Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά ας παρέχουμε πληροφορίες η ποσότητα ισχύς κινητήρα συγκλίνει στο στοιχείο 7,0 Hp. Πέραν των άλλων τιμών του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων θα παραθέσουμε ότι ο συντελεστής δοχείο καυσίμου φτάνει στον αριθμό 3,6 lt. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων να δημοσιοποιήσουμε ότι η ονομαστική αξία κατανάλωση καυσίμου(g/kwh) κυμαίνεται στο μέγεθος <=395. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων θα προσθέσουμε ότι το μέγεθος στόμιο αντλίας ανέρχεται στην τιμή 80mm(3″). Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υγρών καυσίμων θα εξακριβώσουμε πως η ποσότητα κυβισμός ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 163cc. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να γνωστοποιήσουμε πως η αποτίμηση μανομετρικό(max) φτάνει στο μέγεθος 33m. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας υγρών καυσίμων να καταγράψουμε ότι η ποσότητα παροχή max (m3 / h) ευρίσκεται στο ψηφίο 60 (1000lt/min).

Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος υγρών καυσίμων αντλίας θα προβάλλουμε πως ο ποσοτικός δείκτης εκκίνηση εντοπίζεται στο μέγεθος Χειρομίζα. Αφετέρου να ξεκαθαρίσουμε ότι ο βαθμός στροφές κυμαίνεται στην ποσότητα 3600rpm. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος αντλίας υγρών καυσίμων θα παρατηρήσουμε ο όρος διαστάσεις είναι στην ποσότητα 505x370x442. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας υγρών καυσίμων θα κοινοποιήσουμε ο χαρακτήρας βάρος είναι στην ποσότητα 33kg. Οφείλουμε να σας κρατήσουμε ενήμερους η ιδιότητα κόστος κυμαίνεται στο μέγεθος € 175,00.

HYUNDAI – GP30 Αντλία Βενζίνης 6,5Hp

Μετά αναλύουμε το HYUNDAI – GP30 Αντλία Βενζίνης 6,5Hp. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υγρών καυσίμων να φανερώσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα κινητήρας λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα Tετράχρονος. Επιπροσθέτως να μνημονεύουμε πως η παράμετρος ισχύς πλησιάζει στην τιμή 6,5hp. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας υγρών καυσίμων ας γνωστοποιήσουμε πως η ονομαστική αξία στόμια ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 3″x3″. Σε αυτό το σύνδεσμο συνιστούμε HYUNDAI προτάσεις.

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα θέσουμε υπόψη πως η αποτίμηση μανομετρικό max ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 28m. Από τη μελέτη του μηχανήματος υγρών καυσίμων αντλίας να φέρουμε σε γνώση σας το μέγεθος παροχή max ισούται στην ποσότητα 50000Lt/h. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος αντλίας υγρών καυσίμων θα εξακριβώσουμε το στοιχείο κόστος εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος € 178,00.

DAEWOO – Αντλητικό Συγκρότημα 3″x3″

Ακολούθως προβάλλουμε το DAEWOO – Αντλητικό Συγκρότημα 3″x3″. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές να καταθέσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης κινητήρας ανέρχεται σε τιμή ορισμένη DAWOO GAE168FB. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλίας υγρών καυσίμων θα δείξουμε πως η διάσταση διατομή έγκειται στο στοιχείο 3”x 3”. Στο link που ακολουθεί προτείνουμε DAEWOO ιδέες.

Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας υγρών καυσίμων θα εκθέσουμε πως η πληροφορία παροχή είναι στο διακριτό μέγεθος 1000 lt/min. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος υγρών καυσίμων αντλίας θα φανερώσουμε πως το ποσό μεγ. ύψος προσεγγίζει στον αριθμό 23m. Επιπρόσθετα ας δηλώσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη μεγ. βάθος προσεγγίζει στο ψηφίο 8m. Παρομοίως να σημειώσουμε πως ο συντελεστής κόστος συμποσούται στη διακριτή ποσότητα € 185,00.

KRAFT – Βενζινοκίνητη Αντλία Ακαθάρτων Υδάτων 3΄΄

Ακολούθως προβάλλουμε το KRAFT – Βενζινοκίνητη Αντλία Ακαθάρτων Υδάτων 3΄΄. Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος υγρών καυσίμων αντλίας ας φέρουμε σε γνώση σας η πληροφορία κινητήρας προσεγγίζει στο στοιχείο 196 cc τετράχρονος. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων ας παρατηρήσουμε ότι η ιδιότητα στόμιο αντλίας κυμαίνεται στον αριθμό 3΄΄x 3΄΄. Στο κατάστημά μας παρέχουμε KRAFT ιδέες.

Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος υγρών καυσίμων αντλίας ας θέσουμε υπόψη ο ποσοτικός δείκτης μανομετρικό είναι στη διακριτή ποσότητα 25m. Αποφασιστική παράμετρος είναι να βεβαιώσουμε ο όρος παροχή (max.) συμποσούται στο νούμερο 45 m3/h. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να φέρουμε σε γνώση σας ότι το τυπικό γνώρισμα βάρος κυμαίνεται στην ποσότητα 36 Kg. Συνάμα να ενημερώσουμε ότι ο βαθμός κόστος ευρίσκεται στην τιμή € 199,00. Ακόμα διαθέτουμε εργαλεία γύρω από αντλίες.

KUMATSUGEN – AB50X Αντλία Βενζινοκίνητης Πυρόσβεσης

Στη συνέχεια προβάλλουμε το KUMATSUGEN – AB50X Αντλία Βενζινοκίνητης Πυρόσβεσης. Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας υγρών καυσίμων να τονίσουμε πως ο χαρακτήρας ισχύς κινητήρα φτάνει στην ποσότητα 5.5HP . Ακολούθως θα σας κρατήσουμε ενήμερους ότι ο χαρακτήρας κινητήρας είναι στο διακριτό μέγεθος 4-χρονος Kumatsugen OHV . Ενδιαφέρον είναι θα ξεκαθαρίσουμε το τυπικό γνώρισμα καύσιμο ισούται σε αμόλυβδη βενζίνη . Επιπλέον προτείνουμε KUMATSUGEN προσφορές.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας υγρών καυσίμων θα πληροφορήσουμε το μετρήσιμο μέγεθος στόμιο εισαγωγής και εξαγωγής νερού έγκειται στο νούμερο 2″ . Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ας παρουσιάσουμε ο δείκτης μέγιστο μανομετρικό ύψος λαμβάνει στο μέγεθος 55m . Από τη μελέτη της αντλίας υγρών καυσίμων θα ανακοινώσουμε πως το δεδομένο μέγιστη παροχή νερού είναι στο μέγεθος 530lt/min. Αφετέρου ας καταμαρτυρήσουμε ότι η παράμετρος κόστος εντοπίζεται στην ποσότητα € 199,00.

KRAFT – Y.M LT168F1 20H Αντλία Βενζινοκίνητη 2″

Ακολούθως παρουσιάζουμε το KRAFT – Y.M LT168F1 20H Αντλία Βενζινοκίνητη 2″. Εκτός από αυτά ας καταμαρτυρήσουμε πως η πληροφορία στόμιο αντλίας είναι ίσο στο στοιχείο 2΄΄x 2΄΄. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας να καταγράψουμε ότι το στοιχείο μανομετρικό συγκλίνει στο ψηφίο 65 m (max.). Ακολούθως ας επισημάνουμε ο βαθμός παροχή (max.) πλησιάζει στην τιμή 30 m3/h . Εδώ έχουμε μηχανήματα γύρω από αντλίες υγρών καυσίμων.

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος υγρών καυσίμων αντλίας θα γνωστοποιήσουμε ο ποσοτικός δείκτης κινητήρας συγκλίνει σε 196 cc τετράχρονος . Από τη μελέτη της αντλίας υγρών καυσίμων ας ενημερώσουμε πως ο χαρακτήρας βάρος ισούται στο ψηφίο 23 Kg. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας υγρών καυσίμων ας σημειώσουμε ότι η διάσταση κόστος συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή € 215,00.

KRAFT – KP30 Αντλία Βενζινοκίνητη

Ακόμα μελετάμε το KRAFT – KP30 Αντλία Βενζινοκίνητη. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων να αναφέρουμε ότι η ονομαστική αξία ισχύς κινητήρα λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 6,5HP. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος υγρών καυσίμων αντλίας ας κατατοπίσουμε πως το χαρακτηριστικό κινητήρας 4-χρονος κυμαίνεται στον αριθμό ( 4stroke ).. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προτείνουμε προσφορές πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων ας παρουσιάσουμε ο ποσοτικός δείκτης καύσιμο ανέρχεται στο νούμερο αμόλυβδη βενζίνη . Πλην των άλλων θα μνημονεύουμε η αναγραφόμενη παράμετρος δοχείο καυσίμου ισούται στο μέγεθος 3,6 ltr.. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών να παραθέσουμε πως το μέγεθος κατανάλωση καυσίμου συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος 395 g/Kw.h.

Φυγοκεντρική αντλία αλουμινίου αυτόματης αναρρόφησης

Ακολούθως εξετάζουμε το φυγοκεντρική αντλία αλουμινίου αυτόματης αναρρόφησης. Από την άλλη ας μνημονεύουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα στόμιο εισαγωγής και εξαγωγής νερού προσεγγίζει στο μέγεθος 3″. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα δηλώσουμε ότι η τίμηση μέγιστο μανομετρικό ύψος συγκλίνει σε 20m. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας συσχετίσουμε πως η ιδιότητα μέγιστη παροχή νερού ανά ώρα ανέρχεται στο νούμερο 60m³/h . Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε προτάσεις πάνω σε επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων να πληροφορήσουμε το τυπικό γνώρισμα μέγιστο βάθος βύθισης του σωλήνα εισαγωγής για την κατάλληλη αναρρόφηση νερού ισούται στην ποσότητα 7,5m . Εξετάζοντας τις προδιαγραφές θα προσθέσουμε ότι ο χαρακτήρας βάρος είναι ίσο στο νούμερο 30Kg. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα βεβαιώσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος κόστος είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα € 225,68.

MAIFENG – WP20CXH Αντλία Βενζίνης

Ακολούθως αναλύουμε το MAIFENG – WP20CXH Αντλία Βενζίνης . Αντιστοίχως θα προσθέσουμε ότι η παράμετρος ισχύς κινητήρα συγκλίνει στην ποσότητα 7,0 Hp. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά ας κοινολογήσουμε ότι η πληροφορία δοχείο καυσίμου εντοπίζεται στην τιμή 6,0 lt. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα εκθέσουμε ότι το ποσό κατανάλωση καυσίμου(g/kwh) λαμβάνει στο νούμερο <=395. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας φανερώσουμε το μέγεθος στόμιο αντλίας ευρίσκεται στην ποσότητα 50mm(2″). Στον ακόλουθο σύνδεσμο διατίθενται εργαλεία σχετικά με επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Πέραν των άλλων τιμών του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων θα γνωστοποιήσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος κυβισμός είναι στη διακριτή ποσότητα 210cc. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας κάνουμε ενημέρωση ότι ο δείκτης μανομετρικό(max) εντοπίζεται στην τιμή 65m. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων ας μνημονεύουμε πως η ιδιότητα παροχή max (m3 / h) προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 30 (500lt/min).

HYUNDAI – HP-150 Βενζινοαντλία Μονοβάθμια

Παρακάτω προβάλλουμε το HYUNDAI – HP-150 Βενζινοαντλία Μονοβάθμια . Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας κάνουμε ενημέρωση πως η παράμετρος κινητήρας είναι στην αναγραφόμενη τιμή 4-χρονος. Παρομοίως θα θέσουμε υπόψη το μέγεθος ισχύς είναι στον αριθμό 6.5hp. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων θα ανακοινώσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος στόμια έγκειται σε 11/2″x11/2″+1″+1″. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προτείνουμε προσφορές πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων θα ανακοινώσουμε ότι η αποτίμηση μανομετρικό max έγκειται στην ποσότητα 55m. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές να δείξουμε πως ο βαθμός παροχή max συμποσούται σε 43200lt/h. Ταυτόχρονα να τονίσουμε ότι η αποτίμηση κόστος εντοπίζεται στο μέγεθος € 258,00.

HYUNDAI – HP-150D Αντλία Βενζίνης 6,5Hp

Τώρα εκθέτουμε το HYUNDAI – HP-150D Αντλία Βενζίνης 6,5Hp. Από τη μελέτη του μηχανήματος αντλίας υγρών καυσίμων ας δείξουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα κινητήρας έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή τετράχρονος. Παρακάτω θα καταδείξουμε ότι το δεδομένο ισχύς συγκλίνει σε τιμή ορισμένη 6,5hp. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας υγρών καυσίμων θα φέρνουμε στη δημοσιότητα το τυπικό γνώρισμα στόμια προσεγγίζει στο ψηφίο 1½”x1½”+1″+1″. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας υγρών καυσίμων ας αναφέρουμε πως το μέγεθος μανομετρικό max εντοπίζεται σε 80m. Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος υγρών καυσίμων αντλίας να καταθέσουμε πως η τίμηση παροχή max είναι ίσο στην ποσότητα 18000Lt/h. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υγρών καυσίμων ας παρέχουμε πληροφορίες ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος είναι στον αριθμό € 268,00.

HYUNDAI – HP-200 Βενζινοαντλία Μονοβάθμια

Ακόμα προβάλλουμε το HYUNDAI – HP-200 Βενζινοαντλία Μονοβάθμια. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας υγρών καυσίμων να φανερώσουμε η αποτίμηση κινητήρας πλησιάζει στο ψηφίο 4-χρονος. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων να αναφέρουμε ότι η ιδιότητα ισχύς πλησιάζει στο στοιχείο 6.5hp. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας να δημοσιοποιήσουμε το στοιχείο στόμια πλησιάζει στο στοιχείο 2″x2″. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας ενημερώσουμε η αντικειμενική αξία μανομετρικό max εντοπίζεται στο ψηφίο 50m. Εξάλλου ας τονίσουμε ο αριθμητικός δείκτη παροχή max πλησιάζει στο μέγεθος 48000lt/h. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές να ανακοινώσουμε ότι το μέγεθος κόστος πλησιάζει στην ποσότητα € 270,00.

HYUNDAI – HP-200T Αντλία Βενζίνης 6,5Hp

Εδώ μελετάμε το HYUNDAI – HP-200T Αντλία Βενζίνης 6,5Hp. Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος αντλίας υγρών καυσίμων θα εξακριβώσουμε πως η αντικειμενική αξία κινητήρας είναι στην αναγραφόμενη τιμή τετράχρονος. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας προσθέσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος ισχύς φτάνει στο ψηφίο 6,5hp. Από την εξέταση της αντλίας υγρών καυσίμων να παρέχουμε πληροφορίες πως ο όρος στόμια ευρίσκεται στον αριθμό 2″x1½”+1″+1″. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων να κατατοπίσουμε πως η αντικειμενική αξία μανομετρικό max προσεγγίζει στο μέγεθος 60m. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων ας παρατηρήσουμε ότι το χαρακτηριστικό παροχή max συμποσούται στο ψηφίο 27000Lt/h. Εξάλλου θα γνωστοποιήσουμε πως το τυπικό γνώρισμα κόστος ισούται αριθμητικά στο ψηφίο € 289,00.

HYUNDAI – HP-200D Βενζινοαντλία Μονοβάθμια

Τώρα εκθέτουμε το HYUNDAI – HP-200D Βενζινοαντλία Μονοβάθμια. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων ας προσθέσουμε η αντικειμενική αξία κινητήρας προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη 4-χρονος. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές ας φανερώσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη ισχύς ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 6.5hp. Ωσαύτως ας τονίσουμε η ονομαστική αξία στόμια ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 2″x2″. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος υγρών καυσίμων αντλίας να δείξουμε ο βαθμός μανομετρικό max φτάνει στον αριθμό 80m. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων θα καταδείξουμε πως ο χαρακτήρας παροχή max πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 21000lt/h. Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας να κοινοποιήσουμε ότι το στοιχείο κόστος συγκλίνει στον αριθμό € 296,50.

HYUNDAI – 50HC Βενζινοαντλία Μονοβάθμια

Εδώ προβάλλουμε το HYUNDAI – 50HC Βενζινοαντλία Μονοβάθμια. Από τη μελέτη του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων θα κατατοπίσουμε το μέγεθος κινητήρας φτάνει στο στοιχείο 4-χρονος. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας σημειώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος ισχύς πλησιάζει στην τιμή 6.5hp. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υγρών καυσίμων να κοινοποιήσουμε η διάσταση στόμια είναι στο νούμερο 2″x2″. Πλην των άλλων ας βεβαιώσουμε το τυπικό γνώρισμα μανομετρικό max εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη 62m. Ακόμα ας προσθέσουμε ο συντελεστής παροχή max είναι ίσο σε 34500lt/h. Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας υγρών καυσίμων ας καταδείξουμε πως το στοιχείο κόστος ισούται σε € 307,00.

HYUNDAI – HP-200TD Βενζινοαντλία Μονοβάθμια

Τώρα προβάλλουμε το HYUNDAI – HP-200TD Βενζινοαντλία Μονοβάθμια. Παρομοίως θα παρέχουμε πληροφορίες η αναγραφόμενη παράμετρος κινητήρας κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 4-χρονος. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων ας σας κρατήσουμε ενήμερους πως ο αριθμητικός δείκτη ισχύς προσεγγίζει στο στοιχείο 6.5hp. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας υγρών καυσίμων ας δείξουμε η αποτίμηση στόμια προσεγγίζει στον αριθμό 2″x11/2″+1″+1″. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων ας συσχετίσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης μανομετρικό max συμποσούται στην ποσότητα 90m. Επιπροσθέτως θα παρουσιάσουμε ότι το στοιχείο παροχή max κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 15000lt/h. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υγρών καυσίμων θα θέσουμε υπόψη ότι η αναγραφόμενη παράμετρος κόστος έγκειται στην ποσότητα € 316,50.

Leave a Reply

Your email address will not be published.