Δοκιμασμένες υποβρύχιες αντλίες

Δοκιμασμένες υποβρύχιες αντλίες

Δοκιμασμένες υποβρύχιες αντλίες. Αποφασιστική παράμετρος είναι τα πολλά κομμάτια μελετών όσον αφορά αντλίες και συμπληρωματικά υποβρύχιες αντλίες. Δοκιμασμένες υποβρύχιες αντλίες που αφορούν εξειδικευμένους επαγγελματίες.

METABO – TPS 14000 S Combi Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού – Ακάθαρτου 770W

Στη συνέχεια εξετάζουμε το METABO – TPS 14000 S Combi Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού – Ακάθαρτου 770W. Κάνοντας την παρουσίαση της αντλίας να παρέχουμε πληροφορίες πως ο αριθμητικός δείκτη ονομαστική ισχύς (W) πλησιάζει στο νούμερο 770. Από την άλλη να γνωστοποιήσουμε ότι το ποσό ηλεκτρική τάση (V) συμποσούται σε τιμή ορισμένη 230. Σαφώς να φανερώσουμε η διάσταση μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) κυμαίνεται στην τιμή 14.000. Στην εταιρεία μας συνιστούμε METABO ιδέες.

Στη συνέχεια ας εκθέσουμε η πληροφορία μεγ. ύψος μεταφοράς (m) ισούται στο ψηφίο 8.5. Εκτός από αυτά ας κοινοποιήσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος μεγ. πίεση (bar) ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 0.85. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να καταδείξουμε ο χαρακτήρας μεγ. βάθος βύθισης (m) ανέρχεται στον αριθμό 7. Είναι σημαντικό θα σημειώσουμε η ιδιότητα μεγ. μέγεθος κόκκων (mm) συγκλίνει στον αριθμό 20. Οφείλουμε να καταμαρτυρήσουμε πως ο συντελεστής κέλυφος αντλίας φτάνει σε τιμή ορισμένη πλαστικό.

Επιπρόσθετα ας πληροφορήσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος έξοδος ( FThr ) κυμαίνεται στο μέγεθος 1 1/2” Θηλυκό σπείρωμα. Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας θα ξεκαθαρίσουμε ότι η αποτίμηση αριθμός τροχών πλησιάζει σε 1. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας να σημειώσουμε το τυπικό γνώρισμα βάρος (Kg) πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 7.7. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα βεβαιώσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης μήκος καλωδίου (m) κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 10. Μαζί με αυτό θα σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το στοιχείο κόστος συμποσούται σε € 160,00.

METABO – TP 7500 SI Βυθιζόμενη Αντλία Ρηχής Αναρρόφησης 300W

Μετά δείχνουμε το METABO – TP 7500 SI Βυθιζόμενη Αντλία Ρηχής Αναρρόφησης 300W . Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας ας κάνουμε ενημέρωση το μέγεθος ονομαστική ισχύς (W) πλησιάζει στο μέγεθος 300. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ο δείκτης ηλεκτρική τάση (V) εντοπίζεται σε 230. Επιπλέον θα επισημάνουμε ο συντελεστής μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) συγκλίνει στο ψηφίο 7.500. Επιπλέον θα βρείτε μηχανήματα γύρω από αντλίες.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας να παρέχουμε πληροφορίες πως η μετρήσιμη ποσότητα μεγ. ύψος αναρρόφησης (m) ευρίσκεται στο νούμερο 7. Παρακάτω ας κοινοποιήσουμε πως το τυπικό γνώρισμα μεγ. ύψος μεταφοράς (m) πλησιάζει στο μέγεθος 6.5. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να κοινοποιήσουμε ότι η πληροφορία μεγ. πίεση (bar) ισούται στο στοιχείο 0.65. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να βεβαιώσουμε η ονομαστική αξία σύνδεση αναρρόφησης (MThr) ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 1 1/4″.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας θα εξακριβώσουμε το τυπικό γνώρισμα κέλυφος αντλίας φτάνει στον αριθμό πλαστικό. Ακόμα ας κατατοπίσουμε η ιδιότητα αριθμός τροχών είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 1. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να καταδείξουμε το μέγεθος βάρος (Kg) λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή 4.2. Ζωτικής σημσίας είναι θα διαδώσουμε η διάσταση μήκος καλωδίου (m) ισούται στην ποσότητα 10. Παράλληλα να δημοσιοποιήσουμε πως η τίμηση κόστος ισούται αριθμητικά στην τιμή € 170,00.

KRAFT – KVS-75 Υποβρήχια Αντλία με Περιδίνηση

Τώρα εξετάζουμε το KRAFT – KVS-75 Υποβρήχια Αντλία με Περιδίνηση. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα καταθέσουμε η πληροφορία 0,75 HP είναι ίσο σε (550w) . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας θα διαφωτίσουμε πως το τυπικό γνώρισμα τάση ισούται στον αριθμό 220V/50Hz. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της υποβρύχιας αντλίας θα επισημάνουμε πως η τίμηση μέγιστη παροχή νερού φτάνει στον αριθμό 18000lt/h. Ακολούθως θα βρείτε KRAFT προσφορές.

Από την άλλη να αναφέρουμε η μετρήσιμη ποσότητα μέγιστο μανομετρικό ύψος είναι στο διακριτό μέγεθος 9,7m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας να βεβαιώσουμε ότι το χαρακτηριστικό στόμιο εξόδου ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 2″. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας ας πούμε η παράμετρος μέγιστη βύθιση αντλίας ισούται σε τιμή ορισμένη 8m.. Μετά να καταδείξουμε η αντικειμενική αξία μέγιστη θερμοκρασία νερού πλησιάζει στο στοιχείο +35°C.

Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα ξεκαθαρίσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ισούται αριθμητικά σε 10mm.. Σαφώς θα καταγράψουμε ο δείκτης κόστος έγκειται στον αριθμό € 182,28. Σε αυτό το σύνδεσμο διατίθενται εργαλεία σχετικά με υποβρύχιες αντλίες.

METABO – TP 12000 SI Βυθιζόμενη Αντλία Ρηχής Αναρρόφησης 600W

Εδώ αναλύουμε το METABO – TP 12000 SI Βυθιζόμενη Αντλία Ρηχής Αναρρόφησης 600W. Συνάμα ας δείξουμε η παράμετρος ονομαστική ισχύς (W) ανέρχεται στο μέγεθος 600. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας κοινοποιήσουμε ότι το μέγεθος ηλεκτρική τάση (V) φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 230. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας να συσχετίσουμε ότι το μέγεθος μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) ανέρχεται στο στοιχείο 11.700. Πέραν των άλλων μεγεθών του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας να καταγράψουμε ότι ο όρος μεγ. ύψος αναρρόφησης (m) συγκλίνει στο μέγεθος 7. Ακολούθως θα βρείτε εργαλεία σχετικά με αντλίες επιφάνειας.

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να παρουσιάσουμε η ιδιότητα μεγ. ύψος μεταφοράς (m) είναι στον αριθμό 9. Μελετώντας τις προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας θα παρέχουμε πληροφορίες πως ο όρος μεγ. πίεση (bar) έγκειται στο διακριτό μέγεθος 0.9. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα θέσουμε υπόψη το μετρήσιμο μέγεθος σύνδεση αναρρόφησης (MThr) ευρίσκεται στο ψηφίο 1 1/4″.

Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας εξακριβώσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη κέλυφος αντλίας φτάνει στο ψηφίο πλαστικό. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας να κοινολογήσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος αριθμός τροχών έγκειται στον αριθμό 1. Σαφώς να παρέχουμε πληροφορίες πως ο αριθμητικός δείκτη βάρος (Kg) ανέρχεται στο νούμερο 5.1. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών να βεβαιώσουμε η διάσταση μήκος καλωδίου (m) ανέρχεται σε 10. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας να εκθέσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος κόστος ευρίσκεται στην τιμή € 190,00.

KRAFT – 4SD10/17 Υποβρύχια Αντλία 4″

Ακολούθως προβάλλουμε το KRAFT – 4SD10/17 Υποβρύχια Αντλία 4″. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα διαφωτίσουμε ότι η αποτίμηση ισχύς λαμβάνει στο νούμερο 4,0Hp. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας να επισημάνουμε ο όρος τάση συμποσούται στο νούμερο 400/50 V/Hz. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας φανερώσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα ύψος αντλίας λαμβάνει σε 1468mm. Στο eshop μας έχουμε προσφορές σχετικά με επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

Πέραν των άλλων τιμών του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας να φέρουμε σε γνώση σας η ποσότητα παροχή συγκλίνει σε Q (m3 /h) 0-1,8-3,6-7,2-9,0-10,8-12,6. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι ο δείκτης μανομετρικό Η (m) έγκειται στο μέγεθος 115-112-104-93-83-67-45. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας θα παρουσιάσουμε ότι το μέγεθος κόστος πλησιάζει σε τιμή ορισμένη € 290,00.

KRAFT – 4SD10/21 Υποβρύχια Αντλία 4″

Εδώ προβάλλουμε το KRAFT – 4SD10/21 Υποβρύχια Αντλία 4″. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας πούμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα ισχύς ανέρχεται στην τιμή 5,5Hp. Πέραν των άλλων τιμών ας κάνουμε ενημέρωση το ποσό τάση φτάνει στο ψηφίο 400/50 V/Hz. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα βεβαιώσουμε ότι ο χαρακτήρας ύψος αντλίας πλησιάζει στην τιμή 1724 mm. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε μηχανήματα που αφορούν επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας τονίσουμε πως ο χαρακτήρας παροχή είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα Q (m3 /h) 0-1,8-3,6-7,2-9,0-10,8-12,6. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η μετρήσιμη ποσότητα μανομετρικό Η (m) συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 141-138-128-115-103-83-56. Εξάλλου θα παρουσιάσουμε το δεδομένο κόστος προσεγγίζει στην τιμή € 340,00.

NAKAYAMA – SP1200 Αντλία Σεντίνα 12V

Μετά μελετάμε το NAKAYAMA – SP1200 Αντλία Σεντίνα 12V. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας θα διαφωτίσουμε ότι ο χαρακτήρας ισχύς φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 12 V / 50 W. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας ας βεβαιώσουμε ο χαρακτήρας τάση ισούται στην τιμή 7,8 A. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας εκθέσουμε πως η παράμετρος μανομετρικό πλησιάζει στον αριθμό 5 m. Στον ακόλουθο σύνδεσμο συνιστούμε NAKAYAMA ιδέες.

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να πούμε ότι το ποσό παροχή εντοπίζεται σε 65 l/min Ø. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας ας παρατηρήσουμε πως η αντικειμενική αξία στόμιο είναι στην αναγραφόμενη τιμή 1’’. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να φέρουμε σε γνώση σας το μετρήσιμο μέγεθος βάρος προσεγγίζει σε 1,3Kg. Ακολούθως θα τονίσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα κόστος συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή € 19,00.

NAKAYAMA – NP1010 Αντλία Ομβρίων

Μετά εκθέτουμε το NAKAYAMA – NP1010 Αντλία Ομβρίων. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να επισημάνουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς ανέρχεται στο ψηφίο 400W. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ας σας κρατήσουμε ενήμερους η ονομαστική αξία μεγ. μανομετρικό συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 8m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα σας κρατήσουμε ενήμερους ο συντελεστής παροχή φτάνει σε 7000L/h. Μελετώντας τις προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας ας σημειώσουμε πως ο χαρακτήρας μεγ. βύθιση πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 7m. Ακολούθως θα βρείτε εργαλεία σχετικά με αντλίες επιφάνειας.

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ας τονίσουμε η παράμετρος μέγιστο μέγεθος σωματιδίων ισούται στο ψηφίο 5mm. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας ας φέρουμε σε γνώση σας ότι η αναγραφόμενη παράμετρος καλώδιο συγκλίνει στην ποσότητα 10m. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας κοινοποιήσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος κόστος κυμαίνεται στο μέγεθος € 35,00.

KRAFT – Υποβρήχια Αντλία 3 Λειτουργιών 400W

Ακόμα παρουσιάζουμε το KRAFT – Υποβρήχια Αντλία 3 Λειτουργιών 400W. Εξάλλου ας βεβαιώσουμε πως ο δείκτης χαμηλού προφίλ συμποσούται σε τιμή ορισμένη 1mm. Ταυτόχρονα θα καταμαρτυρήσουμε το μετρήσιμο μέγεθος ισχύς είναι στον αριθμό 400 W . Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας θα φανερώσουμε η ιδιότητα παροχή είναι ίσο στο νούμερο 11500 lt/h . Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας να κοινολογήσουμε η ονομαστική αξία μανομετρικό ισούται στην τιμή 6,3 m . Συν τοις άλλοις ας δείξουμε ότι το ποσό μεγ. βάθος βυθισμ. ισούται στο στοιχείο 7 m . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να διαφωτίσουμε πως η αποτίμηση στόμιο ανέρχεται στο νούμερο 1″ &1″ 1/4 . Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας δημοσιοποιήσουμε ο δείκτης μεγ. σωματιδ. λαμβάνει στο νούμερο 25 mm . Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα εκθέσουμε πως η αντικειμενική αξία καλώδιο φτάνει στην ποσότητα 10 m .

Μετά να διαδώσουμε πως η παράμετρος βάρος είναι ίσο στον αριθμό 4 kg. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας να καταθέσουμε το δεδομένο κόστος πλησιάζει στο μέγεθος € 39,00.

NAKAYAMA – SP4000 Αντλία Ομβρίων Υδάτων 400 W

Παρακάτω αναλύουμε το NAKAYAMA – SP4000 Αντλία Ομβρίων Υδάτων 400 W. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας να ανακοινώσουμε πως η παράμετρος ισχύς είναι ίσο στο μέγεθος 400 W. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας θα ανακοινώσουμε το τυπικό γνώρισμα παροχή έγκειται στο στοιχείο 7000 l/h. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας θέσουμε υπόψη πως το μέγεθος μανομετρικό ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 7,5 m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές να κοινοποιήσουμε το τυπικό γνώρισμα μεγ. σωματιδίων είναι ίσο στο νούμερο 5 mm.

διάμετρος :Ø

Ακολούθως μελετάμε το διάμετρος :Ø . Αντιστοίχως ας καταθέσουμε πως η ιδιότητα στόμιο πλησιάζει στον αριθμό 1,5’’. Από την εξέταση του προϊόντος να πούμε ότι η ονομαστική αξία κόστος ανέρχεται στον αριθμό € 39,60.

NAKAYAMA – NP1020 Αντλία Ομβρίων

Ακόμα δείχνουμε το NAKAYAMA – NP1020 Αντλία Ομβρίων. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας ας βεβαιώσουμε ότι ο συντελεστής ισχύς φτάνει στον αριθμό 750W. Επιπροσθέτως να προσθέσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη μεγ. μανομετρικό κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 8,5m. Από τη μελέτη του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας θα παραθέσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα παροχή πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 12500L/h. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να διαδώσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης μεγ. βύθιση ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 7m. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της αντλίας ας φέρουμε σε γνώση σας ο ποσοτικός δείκτης μέγιστο μέγεθος σωματιδίων συγκλίνει στο ψηφίο 5mm. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ας δείξουμε η παράμετρος καλώδιο είναι στο νούμερο 10m. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι να παρέχουμε πληροφορίες ότι η ονομαστική αξία κόστος κυμαίνεται σε € 45,00.

KRAFT – SP400 Αντλία Υποβρύχια

Τώρα δείχνουμε το KRAFT – SP400 Αντλία Υποβρύχια. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας να κατατοπίσουμε ο χαρακτήρας 0,55 HP ισούται στην ποσότητα (400w). Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας θα καταγράψουμε η αντικειμενική αξία τάση προσεγγίζει στην τιμή 220V/50Hz. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα θέσουμε υπόψη η ιδιότητα μέγιστη παροχή νερού ισούται στο στοιχείο 7000lt/h. Από την εξέταση του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας θα θέσουμε υπόψη ότι ο όρος μέγιστο μανομετρικό ύψος κυμαίνεται στο στοιχείο 8,5m. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας να μνημονεύουμε ότι ο χαρακτήρας στόμιο εξόδου έγκειται στο νούμερο 1″ & 1¼” & 1½”. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας ας καταθέσουμε ότι το στοιχείο καλώδιο αντλίας φτάνει στον αριθμό 10m.. Επιπρόσθετα ας κάνουμε ενημέρωση ότι η αναγραφόμενη παράμετρος μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα 5mm..

Οφείλουμε ας φανερώσουμε πως ο συντελεστής κόστος συγκλίνει στο στοιχείο € 45,00.

NAKAYAMA – NP1030 Αντλία Ομβρίων

Παρακάτω προβάλλουμε το NAKAYAMA – NP1030 Αντλία Ομβρίων. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας θα συσχετίσουμε το ποσό ισχύς φτάνει στην τιμή 550W. Ακολούθως ας αναφέρουμε ότι το στοιχείο μεγ. μανομετρικό είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 7m. Πέραν των άλλων μεγεθών του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας θα μνημονεύουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος παροχή έγκειται στον αριθμό 10000L/h. Στο εξής θα φανερώσουμε ότι ο βαθμός μεγ. βύθιση κυμαίνεται στο μέγεθος 7m. Πέραν των άλλων μεγεθών του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας θα κάνουμε ενημέρωση πως ο αριθμητικός δείκτη μέγιστο μέγεθος σωματιδίων κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 35mm. Επιπρόσθετα ας γνωστοποιήσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης καλώδιο ισούται σε τιμή ορισμένη 10m. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας θα εξακριβώσουμε ότι ο χαρακτήρας κόστος ισούται αριθμητικά στο ψηφίο € 45,00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.