Δοκιμασμένοι ελεγκτές για αντλίες νερού

Δοκιμασμένοι ελεγκτές για αντλίες νερού

Δοκιμασμένοι ελεγκτές για αντλίες νερού. Οφείλουμε να αναφέρουμε οτι θα βρείτε εξειδικευμένα ψήγματα γνώσης γύρω από ελεγκτές για αντλίες νερού. Δοκιμασμένοι ελεγκτές για αντλίες νερού για επαγγελματικές απαιτήσεις.

KRAFT – BR-15 Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Πίεσης Νερού

Ακόμα παρουσιάζουμε το KRAFT – BR-15 Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Πίεσης Νερού. Ακόμη θα μνημονεύουμε πως το τυπικό γνώρισμα τύπος ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή BR-15. Από τη μελέτη του ελεγκτή αντλίας νερού μηχανήματος θα φέρνουμε στη δημοσιότητα η ποσότητα τάση προσεγγίζει στο στοιχείο 230V / 50 Hz. Στην εταιρεία μας έχουμε KRAFT εργαλεία.

Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου ελεγκτή αντλίας νερού θα ανακοινώσουμε ο δείκτης πίεση εκκίνησης φτάνει στο νούμερο 1,0 bar – 3,5 bar . Στη συνέχεια να σας κρατήσουμε ενήμερους το δεδομένο θερμοκασία περιβάλλοντος είναι ίσο στο στοιχείο 60° C. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε προτάσεις σχετικά με επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου ελεγκτή αντλίας νερού θα καταδείξουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος βαθμός προστασίας συγκλίνει σε τιμή ορισμένη IP 65. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλίας νερού ελεγκτή να εξακριβώσουμε πως το χαρακτηριστικό κόστος είναι ίσο στο ψηφίο € 27,00. Ακολούθως προτείνουμε εργαλεία γύρω από αντλίες.

NAKAYAMA – SP1100 Αυτόματος Ηλεκτρονικός Διακόπτης Αντλίας

Τώρα δείχνουμε το NAKAYAMA – SP1100 Αυτόματος Ηλεκτρονικός Διακόπτης Αντλίας. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας νερού ελεγκτή θα φανερώσουμε το χαρακτηριστικό ισχύς είναι ίσο στην ποσότητα 1100W μέγ.. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου ελεγκτή αντλίας νερού να μνημονεύουμε ότι το τυπικό γνώρισμα πίεση ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 8bar. Μελετώντας τις προδιαγραφές του ελεγκτή αντλίας νερού μηχανήματος να αναφέρουμε πως το δεδομένο κόστος έγκειται στην ποσότητα € 29,00. Ακόμα διαθέτουμε NAKAYAMA εργαλεία.

KRAFT – WL-11 Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Πίεσης Νερού

Ακόμα αναλύουμε το KRAFT – WL-11 Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Πίεσης Νερού. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του ελεγκτή αντλίας νερού εργαλείου να παραθέσουμε η παράμετρος τύπος κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη WL-11. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του ελεγκτή αντλίας νερού εργαλείου θα κάνουμε ενημέρωση ότι ο βαθμός πίεση έγκειται στην ποσότητα 1,5bar-3,0bar max. (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση). Εδώ προτείνουμε εργαλεία πάνω σε επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές να βεβαιώσουμε η ιδιότητα θερμ. περιβαλλ είναι στο μέγεθος 60°C. Επιπρόσθετα ας φανερώσουμε ότι ο βαθμός βαθμός προστ εντοπίζεται στην τιμή IP 65. Σημασία έχει θα επισημάνουμε το μέγεθος κόστος ισούται αριθμητικά στο μέγεθος € 29,00. Στον ακόλουθο σύνδεσμο προτείνουμε εργαλεία πάνω σε ελεγκτές αντλίες νερού.

Leave a Reply

Your email address will not be published.