Εγγυημένες αντλίες συντριβανιών

αντλίες συντριβανιών

Εγγυημένες αντλίες συντριβανιών αποκλειστικά για επαγγελματίες.Δημοσιεύουμε επιλεγμένα είδη ιδεών για όσους θελουν εργαλεία άντλησης και αντλίες συντριβανιών.

Εργαλεία NAKAYAMA

Μετά παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – SP5000 Αντλία Συντριβανιού 50 W. Από τη μελέτη του προϊόντος ας ανακοινώσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη ισχύς είναι στο νούμερο 50 W. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά να επισημάνουμε ότι η τίμηση μεγ. παροχή εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη 2000 l/h. Ακόμα διατίθενται NAKAYAMA μηχανήματα.

Αφετέρου να συσχετίσουμε η αντικειμενική αξία μεγ. μανομετρικό είναι στο στοιχείο Ø 2.5m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας συντριβανιών να φανερώσουμε η ποσότητα στόμιο προσεγγίζει στο ψηφίο 1/2’’. Συνάμα να κάνουμε ενημέρωση το δεδομένο μέγ. βύθιση ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 3 m. Ενδιαφέρον είναι ας καταδείξουμε η μετρήσιμη ποσότητα κόστος συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή € 29,00.

KRAFT εργαλεία

Μετά αναλύουμε το KRAFT – FP38 Αντλία Συντριβανιών38W. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας συντριβανιών θα κοινολογήσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα ισχύς ηλεκτροκινητήρα ανέρχεται στον αριθμό 38W. Αντιστοίχως θα προβάλλουμε ότι ο δείκτης μέγιστο μανομετρικό ύψος ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 2m. Σημασία έχει θα θέσουμε υπόψη πως το τυπικό γνώρισμα μέγιστο ύψος βύθισης αντλίας είναι στο νούμερο 3m. Στον ακόλουθο σύνδεσμο διατίθενται KRAFT μηχανήματα.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα διαδώσουμε η ονομαστική αξία μέγιστη παροχή νερού είναι στο μέγεθος 1500 lt/h. Εναργώς να ανακοινώσουμε ο όρος μέγιστη θερμοκρασία νερού ανέρχεται στην ποσότητα 35ºC. Μαζί με αυτό θα πληροφορήσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος μήκος καλωδίου παροχής ρεύματος ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 10m. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα βεβαιώσουμε ο βαθμός βάρος είναι σε τιμή ορισμένη 1,7Kg. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ας σας κρατήσουμε ενήμερους πως το μέγεθος τάση είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 220V/50Hz.

Οφείλουμε θα διαφωτίσουμε η παράμετρος κόστος είναι σε € 29,00.

Αντλία Συντριβανιών 50W

Στη συνέχεια εκθέτουμε το KRAFT – FP50 Αντλία Συντριβανιών 50W. Σαφώς ας πούμε η τίμηση ισχύς ηλεκτροκινητήρα φτάνει στην τιμή 50W. Αποφασιστική παράμετρος είναι ας μνημονεύουμε η μετρήσιμη ποσότητα μέγιστο μανομετρικό ύψος είναι ίσο στην τιμή 2,5m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας συντριβανιών ας αναφέρουμε η πληροφορία μέγιστο ύψος βύθισης αντλίας πλησιάζει στο μέγεθος 3m. Εδώ θα βρείτε προσφορές σχετικά με αντλίες.

Αντιστοίχως ας προσθέσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη μέγιστη παροχή νερού εντοπίζεται στο στοιχείο 2000 lt/h. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας να παραθέσουμε το στοιχείο μέγιστη θερμοκρασία νερού ισούται στη διακριτή ποσότητα 35ºC. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου συντριβανιών αντλίας θα πληροφορήσουμε ότι η αποτίμηση μήκος καλωδίου παροχής ρεύματος εντοπίζεται σε 10m. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου συντριβανιών αντλίας να ξεκαθαρίσουμε πως το ποσό βάρος συγκλίνει στο ψηφίο 2,0Kg.

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας δημοσιοποιήσουμε η ονομαστική αξία τάση έγκειται στην ποσότητα 220V/50H. Από τη μελέτη της αντλίας θα δηλώσουμε ότι η αποτίμηση κόστος φτάνει στο ψηφίο € 31,00.

Αντλία Συντριβανιού INOX

Τώρα αναλύουμε το NAKAYAMA – NP1150 Αντλία Συντριβανιού INOX. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας συντριβανιών θα προσθέσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα ισχύς φτάνει στο διακριτό μέγεθος 75W. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι να διαφωτίσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα μεγ. μανομετρικό κυμαίνεται στον αριθμό 2,6m. Εδώ θα βρείτε προσφορές γύρω από αντλίες συντριβανιών.

Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας θα παραθέσουμε πως ο συντελεστής παροχή εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη 2600L/h. Επιπλέον ας προσθέσουμε το χαρακτηριστικό μεγ. βύθιση συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 7m. Σημασία έχει θα θέσουμε υπόψη ότι η τίμηση μέγιστη πίεση είναι σε 1.35bar. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας συντριβανιών να διαφωτίσουμε η διάσταση κόστος λαμβάνει στην τιμή € 39,00.

Αντλία Πισίνας

Ακόμα παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – NP1140 Αντλία Πισίνας. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να φέρουμε σε γνώση σας ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα ισχύς ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 800W. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας καταγράψουμε η διάσταση μεγ. μανομετρικό κυμαίνεται στην ποσότητα 13.5m. Επιπλέον θα βρείτε εργαλεία πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας συντριβανιών να πληροφορήσουμε ότι το στοιχείο παροχή κυμαίνεται στο ψηφίο 15000L/h. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι να παραθέσουμε ότι η τίμηση μέγιστη πίεση συγκλίνει στο ψηφίο 13.5bar. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου συντριβανιών αντλίας να φανερώσουμε ο βαθμός κόστος προσεγγίζει σε € 99,00.

Αντλία Συντριβανιών

Μετά εκθέτουμε το KRAFT – FP50X Αντλία Συντριβανιών. Σαφώς να κατατοπίσουμε πως το χαρακτηριστικό ισχύς ηλεκτροκινητήρα ισούται αριθμητικά στην τιμή 50W . Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας συντριβανιών θα επισημάνουμε ότι η αντικειμενική αξία μέγιστο μανομετρικό ύψος λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα 2,5m . Σημαντικό είναι θα κάνουμε ενημέρωση ότι η αναγραφόμενη παράμετρος μέγιστο ύψος βύθισης αντλίας φτάνει στη διακριτή ποσότητα 3m μ. Σε αυτό το σύνδεσμο έχουμε εργαλεία σχετικά με επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ας παρέχουμε πληροφορίες πως η αναγραφόμενη παράμετρος μέγιστη παροχή νερού ισούται στο μέγεθος 1750 lt/h. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου συντριβανιών αντλίας ας αναφέρουμε το στοιχείο μέγιστη θερμοκρασία νερού έγκειται στον αριθμό 35ºC . Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας συντριβανιών θα κατατοπίσουμε ο αριθμητικός δείκτη μήκος καλωδίου παροχής ρεύματος πλησιάζει στην ποσότητα 10m .

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας συντριβανιών να ξεκαθαρίσουμε ότι η παράμετρος βάρος πλησιάζει στο στοιχείο 2,3Kg. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές να παρέχουμε πληροφορίες η αποτίμηση κόστος είναι στην ποσότητα € 35,00. Στον ακόλουθο σύνδεσμο έχουμε προσφορές πάνω σε επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Leave a Reply

Your email address will not be published.