Εγγυημένοι ελεγκτές αντλίες νερού

αντλίες

Εγγυημένοι ελεγκτές αντλίες νερού. Απαραίτητα εξαρτήματα για τις αντλίες. Εδώ βρίσκονται εγγυημένοι ελεγκτές αντλίες νερού σε πολύ μεγάλη ποικιλία. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε προσφορές που αφορούν υποβρύχιες αντλίες.

Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Πίεσης Νερού KRAFT

Μετά προβάλλουμε το KRAFT – BR-15 Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Πίεσης Νερού. Αφετέρου θα φέρουμε σε γνώση σας ότι ο βαθμός τύπος ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος BR-15. Επιπροσθέτως θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η ιδιότητα τάση φτάνει σε τιμή ορισμένη 230V / 50 Hz. Από τη μελέτη του προϊόντος να πληροφορήσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος πίεση εκκίνησης ανέρχεται στο νούμερο 1,0 bar – 3,5 bar . Στην ιστοσελίδα μας έχουμε KRAFT προσφορές.

Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ελεγκτή αντλίας νερού μηχανήματος θα μνημονεύουμε ότι ο συντελεστής θερμοκασία περιβάλλοντος είναι ίσο στο ψηφίο 60° C. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές να καταγράψουμε ο συντελεστής βαθμός προστασίας λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή IP 65. Παρακάτω θα εκθέσουμε η ιδιότητα κόστος ευρίσκεται στον αριθμό € 27,00. Στο eshop μας έχουμε προσφορές πάνω σε επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

NAKAYAMA Διακόπτης Αντλίας

Μετά παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – SP1100 Αυτόματος Ηλεκτρονικός Διακόπτης Αντλίας. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του ελεγκτή αντλίας νερού ας δημοσιοποιήσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης ισχύς φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 1100W μέγ.. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος ελεγκτή αντλίας νερού ας μνημονεύουμε ο χαρακτήρας πίεση πλησιάζει στον αριθμό 8bar. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας νερού ελεγκτή ας εκθέσουμε ότι ο χαρακτήρας κόστος συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή € 29,00. Στην εταιρεία μας παρέχουμε NAKAYAMA προτάσεις.

Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Πίεσης Νερού

Εδώ παρουσιάζουμε το KRAFT – WL-11 Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Πίεσης Νερού. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου ελεγκτή αντλίας νερού ας παρέχουμε πληροφορίες ότι το τυπικό γνώρισμα τύπος είναι σε WL-11. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας νερού ελεγκτή θα καταγράψουμε ότι ο δείκτης πίεση ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος 1,5bar-3,0bar max. (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση). Ακολούθως προτείνουμε μηχανήματα γύρω από αντλίες.

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά ας γνωστοποιήσουμε πως ο χαρακτήρας θερμ. περιβαλλ συμποσούται στο νούμερο 60°C. Μαζί με αυτό ας παρατηρήσουμε πως η παράμετρος βαθμός προστ πλησιάζει στον αριθμό IP 65. Σημαντικό είναι θα δηλώσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης κόστος συμποσούται στην τιμή € 29,00. Επιπλέον θα βρείτε προσφορές πάνω σε επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.