Ελεγκτές για αντλίες νερού

Ελεγκτές για αντλίες νερού

Ελεγκτές για αντλίες νερού. Παρέχουμε ξειδικευμένα κομμάτια μελετών για εκείνους που θελουν ελεγκτές και ειδικότερα ελεγκτές για αντλίες νερού. Ελεγκτές για αντλίες νερού για όλες τις επαγγελματικές χρήσεις.

KRAFT – BR-15 Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Πίεσης Νερού

Εδώ εξετάζουμε το KRAFT – BR-15 Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Πίεσης Νερού. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του ελεγκτή αντλίας νερού να καταθέσουμε ότι ο δείκτης τύπος κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή BR-15. Εναργώς να φέρνουμε στη δημοσιότητα ο δείκτης τάση λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 230V / 50 Hz. Επιπλέον θα πούμε πως η διάσταση πίεση εκκίνησης πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 1,0 bar – 3,5 bar . Στην ιστοσελίδα μας προτείνουμε KRAFT προτάσεις.

Σημασία έχει ας πούμε πως η πληροφορία θερμοκασία περιβάλλοντος ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 60° C. Μελετώντας τις προδιαγραφές του ελεγκτή αντλίας νερού μηχανήματος ας φέρουμε σε γνώση σας πως η ονομαστική αξία βαθμός προστασίας φτάνει στο διακριτό μέγεθος IP 65. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα μνημονεύουμε ότι η ποσότητα κόστος συμποσούται στο διακριτό μέγεθος € 27,00. Στην ιστοσελίδα μας προτείνουμε μηχανήματα γύρω από αντλίες.

NAKAYAMA – SP1100 Αυτόματος Ηλεκτρονικός Διακόπτης Αντλίας

Ακολούθως δείχνουμε το NAKAYAMA – SP1100 Αυτόματος Ηλεκτρονικός Διακόπτης Αντλίας. Ακολούθως ας ανακοινώσουμε ότι η αντικειμενική αξία ισχύς κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 1100W μέγ.. Είναι σημαντικό να καταθέσουμε πως η αντικειμενική αξία πίεση ισούται αριθμητικά στο νούμερο 8bar. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών να καταγράψουμε ο ποσοτικός δείκτης κόστος ισούται αριθμητικά στο νούμερο € 29,00. Στο link που ακολουθεί διατίθενται NAKAYAMA προσφορές.

KRAFT – WL-11 Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Πίεσης Νερού

Ακόμα παρουσιάζουμε το KRAFT – WL-11 Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Πίεσης Νερού. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ελεγκτή αντλίας νερού να κοινοποιήσουμε ότι το ποσό τύπος λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος WL-11. Στη συνέχεια ας πούμε ότι η πληροφορία πίεση φτάνει στο ψηφίο 1,5bar-3,0bar max. (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση). Στο link που ακολουθεί παρέχουμε εργαλεία που αφορούν υποβρύχιες αντλίες.

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ελεγκτή αντλίας νερού να προβάλλουμε πως ο ποσοτικός δείκτης θερμ. περιβαλλ έγκειται στο μέγεθος 60°C. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα παρέχουμε πληροφορίες ότι ο αριθμητικός δείκτη βαθμός προστ ισούται στο μέγεθος IP 65. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος ελεγκτή αντλίας νερού θα γνωστοποιήσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος κόστος πλησιάζει σε τιμή ορισμένη € 29,00. Εδώ παρέχουμε προσφορές πάνω σε επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.