Επαγγελματικά εργαλεία οξυγόνου

Επαγγελματικά εργαλεία οξυγόνου για απαιτητικούς χρήστες. Βρείτε εργαλεία για ηλεκτροκόλληση και συγκόλληση όπως Σαλμός Κόλλησης, Κόφτης Οξυγόνου και Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης. Εξειδικευμέαν επαγγελματικά εργαλεία όπως Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α και Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή. Τι χαρακτηριστικά έχει ο HP1 Κόφτης Οξυγόνου. Προτείνουμε κατασκευαστές όπως MAESTRO και LE RORRAIN, .

Economy Σαλμός Κόλλησης

Ακόμα μελετάμε το MAESTRO – SAF – Economy Σαλμός Κόλλησης. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να παραθέσουμε ότι το στοιχείο συγκόλληση συγκλίνει σε 0.4-4.0 mm. Μαζί με αυτό ας κατατοπίσουμε ο χαρακτήρας κοπή έγκειται στο ψηφίο 50mm. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου να τονίσουμε ο συντελεστής παροχή ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 40-400 lt/min. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε εργαλεία σχετικά με ηλεκτροκόλληση.

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας διαδώσουμε πως το ποσό σπείρωμα εντοπίζεται στο νούμερο 8 x 100. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά θα γνωστοποιήσουμε πως ο δείκτης μήκος είναι ίσο στο νούμερο 320mm. Πέραν των άλλων τιμών του εργαλείου οξυγόνου θα φέρουμε σε γνώση σας ότι η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος λαμβάνει στο νούμερο 0.380kg. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα κοινολογήσουμε πως το ποσό κόστος έγκειται σε τιμή ορισμένη € 53,00.

MAESTRO Κόφτης Οξυγόνου

Στη συνέχεια αναλύουμε το MAESTRO – ZC-21 Economy Κόφτης Οξυγόνου. Μετά ας φέρουμε σε γνώση σας πως το στοιχείο κοπή ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος 3-150mm. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα φέρουμε σε γνώση σας ο βαθμός γωνία κοπής προσεγγίζει στην τιμή 90μοίρες σταθερή. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου οξυγόνου ας καταδείξουμε ότι το χαρακτηριστικό μήκος πλησιάζει σε τιμή ορισμένη 460mm. Σημαντικό είναι να δημοσιοποιήσουμε ότι το ποσό βάρος ισούται στο στοιχείο 1.000kg. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του κόφτη οξυγόνου να δηλώσουμε ότι ο όρος κόστος συμποσούται σε τιμή ορισμένη € 65,00. Εδώ έχουμε προσφορές γύρω από εργαλεία οξυγόνου.

LE RORRAIN Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2

Τώρα προβάλλουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας καταδείξουμε το χαρακτηριστικό αέριο εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος αργκόν CO2. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου οξυγόνου να αναφέρουμε η τίμηση τύπος συγκλίνει στο μέγεθος c. Πέραν των άλλων τιμών του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα διαδώσουμε ότι η ποσότητα q max φτάνει σε τιμή ορισμένη 38 lt/min. Εδώ έχουμε μηχανήματα πάνω σε ηλεκτροκολλήσεις tig.

Ενδιαφέρον είναι θα καταμαρτυρήσουμε ο συντελεστής βάρος κυμαίνεται στο μέγεθος 1.120 kg. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας βεβαιώσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα διαστάσεις συμποσούται στον αριθμό 176x142x160 mm. Από τη μελέτη του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα διαδώσουμε ότι ο συντελεστής κόστος ανέρχεται στην τιμή € 83,00.

Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F

Εδώ εκθέτουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας δείξουμε η αναγραφόμενη παράμετρος αέριο έγκειται στον αριθμό οξυγόνο. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του σαλμού συγκόλλησης ας δημοσιοποιήσουμε πως η παράμετρος τύπος ανέρχεται σε τιμή ορισμένη f. Στη συνέχεια θα εκθέσουμε ότι ο βαθμός q max είναι ίσο σε 70 Nm3 /h. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του σαλμού συγκόλλησης θα παρατηρήσουμε το ποσό q1 λαμβάνει στο ψηφίο 31 Nm3 /h . Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε μηχανήματα γύρω από εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Ζωτικής σημσίας είναι θα δείξουμε ότι το τυπικό γνώρισμα βάρος έγκειται στη διακριτή ποσότητα 1.120 kg. Συνάμα να θέσουμε υπόψη το μετρήσιμο μέγεθος διαστάσεις είναι στο ψηφίο 176x142x160 mm. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το μετρήσιμο μέγεθος κόστος ανέρχεται στον αριθμό € 83,00.

LE RORRAIN Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η

Μετά εκθέτουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου να ενημερώσουμε πως η παράμετρος αέριο ισούται αριθμητικά στο μέγεθος Ασετυλίνη. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου οξυγόνου να επισημάνουμε ο συντελεστής τύπος κυμαίνεται στην ποσότητα Η. Μαζί με αυτό θα τονίσουμε ο χαρακτήρας q max ανέρχεται στο ψηφίο 26 Nm3 /h. Επίσης ας εκθέσουμε πως το στοιχείο q1 πλησιάζει στην τιμή 5 Nm3 /h . Εδώ έχουμε εργαλεία γύρω από προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να θέσουμε υπόψη ότι το μετρήσιμο μέγεθος βάρος ευρίσκεται στο μέγεθος 1.120 kg. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας πληροφορήσουμε ότι η αποτίμηση διαστάσεις λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 176x142x160 mm. Επιπλέον θα ανακοινώσουμε πως η διάσταση κόστος συμποσούται στο διακριτό μέγεθος € 83,00.

Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α

Μετά εξετάζουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α . Στη συνέχεια ας πληροφορήσουμε πως η τίμηση αέριο ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα ασετυλίνη. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να φέρουμε σε γνώση σας ότι η ονομαστική αξία τύπος συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα Α. Από τη μελέτη του προϊόντος ας κοινολογήσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος q max ευρίσκεται στην αναγραφόμενη τιμή 26 Nm3 /h. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του κόφτη οξυγόνου θα θέσουμε υπόψη πως το χαρακτηριστικό q1 προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 5 Nm3 /h . Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου να συσχετίσουμε πως η διάσταση βάρος λαμβάνει στο μέγεθος 1.120 kg. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου οξυγόνου να ενημερώσουμε η ποσότητα διαστάσεις λαμβάνει στην τιμή 176x142x160 mm. Από την εξέταση του προϊόντος θα καταμαρτυρήσουμε πως η ονομαστική αξία κόστος έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή € 83,00.

Σαλμός Κόλλησης 340mm

Ακολούθως μελετάμε το LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης 340mm. Στο εξής να ανακοινώσουμε πως ο βαθμός συγκόλληση είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 0.4-4.0mm. Κάνοντας την παρουσίαση του κόφτη οξυγόνου θα τονίσουμε πως η διάσταση παροχή εντοπίζεται στο νούμερο 40-400 lt/min. Από τη μελέτη του προϊόντος ας προβάλλουμε ότι το δεδομένο σπείρωμα προσεγγίζει στο ψηφίο 8 x 100. Συν τοις άλλοις να βεβαιώσουμε η αντικειμενική αξία Μμήκος προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 340mm. Επίσης θα συσχετίσουμε η ιδιότητα βάρος ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 0.330kg. Μελετώντας τις προδιαγραφές του σαλμού συγκόλλησης θα σας κρατήσουμε ενήμερους πως ο βαθμός κόστος είναι στη διακριτή ποσότητα € 96,35.

Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή

Παρακάτω δείχνουμε το LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή . Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών ας καταγράψουμε πως το χαρακτηριστικό συγκόλληση λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 0.4-4.0 mm. Συνάμα θα ξεκαθαρίσουμε ότι το μέγεθος παροχή εντοπίζεται στο στοιχείο 40-400 lt/min. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα σημειώσουμε το στοιχείο σπείρωμα κυμαίνεται στο στοιχείο 8×100. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας κατατοπίσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη μήκος συμποσούται στο νούμερο 330mm. Από τη μελέτη του προϊόντος να κάνουμε ενημέρωση πως ο ποσοτικός δείκτης βάρος προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη 0.320kg. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα τονίσουμε πως η αντικειμενική αξία κόστος κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα € 105,50.

LE RORRAIN Κόφτης Οξυγόνου

Εδώ δείχνουμε το LE RORRAIN – HP1 Κόφτης Οξυγόνου. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου οξυγόνου να βεβαιώσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα κοπή έγκειται στο ψηφίο 3-300mm. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του σαλμού συγκόλλησης να θέσουμε υπόψη πως η αναγραφόμενη παράμετρος γωνία κοπής συμποσούται στην τιμή 90 μοίρες σταθερή. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα ενημερώσουμε η τίμηση μήκος πλησιάζει στο ψηφίο 470 mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές ας κοινοποιήσουμε η μετρήσιμη ποσότητα βάρος λαμβάνει στο νούμερο 1.270 kg. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να επισημάνουμε πως το χαρακτηριστικό κόστος είναι ίσο στο στοιχείο € 155,00.

Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου

Εδώ μελετάμε το LE RORRAIN – SCO G Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου. Παραπέρα θα πούμε πως ο ποσοτικός δείκτης συγκόλληση εντοπίζεται στην τιμή 0.4-4.0 mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας φανερώσουμε ο χαρακτήρας κοπή πλησιάζει στο ψηφίο 50mm. Πέραν των άλλων τιμών του σαλμού συγκόλλησης να δείξουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα παροχή φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 40-400 lt/min. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να καταθέσουμε πως η αντικειμενική αξία σπείρωμα συγκλίνει στο νούμερο 8 x 100. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας φανερώσουμε πως η παράμετρος μήκος πλησιάζει στο νούμερο 320mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του κόφτη οξυγόνου να κοινοποιήσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα βάρος ανέρχεται στον αριθμό 0.450kg. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του σαλμού συγκόλλησης ας θέσουμε υπόψη πως ο βαθμός κόστος συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή € 184,00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.