Επαγγελματικά βενζινοκίνητα Θαμνοποπτικά

Επαγγελματικά βενζινοκίνητα Θαμνοποπτικά για όσους που απαιτούν ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Επαγγελματικά βενζινοκίνητα Θαμνοποπτικά κορυφαίας ποιότητας . Προτείνουμε θαμνοκοπτικα για επαγγελματίες. Θαμνοκοπτικα STAYER, OLEO-MAC, KAWASAKI, NAKAYAMA, HYUNDAI. Επαγγελματικά βενζινοκίνητα Θαμνοποπτικά για απαιτητικές αγροτικές εργασίες.

STAYER – GASCUTTER43 Χλοοκοπτικό Βενζίνης

Στη συνέχεια αναλύουμε το STAYER – GASCUTTER43 Χλοοκοπτικό Βενζίνης. Μελετώντας τις προδιαγραφές του βενζινοκίνητου θαμνοκοπτικού εργαλείου να κοινοποιήσουμε πως ο χαρακτήρας ισχύς προσεγγίζει στο νούμερο 1,3 Kw/HP. Ακόμη να γνωστοποιήσουμε ότι η τίμηση κυβισμός πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 43cm3. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών ας ανακοινώσουμε το μέγεθος άξονας συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 1,5 m / Ø 26 mm. Πέραν των άλλων τιμών ας γνωστοποιήσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα διάμετρος κοπής ευρίσκεται στο ψηφίο Ø440mm. Στο κατάστημά μας θα βρείτε STAYER προσφορές.

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού βενζινοκίνητου ας επισημάνουμε το στοιχείο βάρος ισούται σε 8 Kg.. Συν τοις άλλοις ας συσχετίσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης κόστος εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη € 199,00.

OLEO-MAC – BCH 400 T Θαμνοκοπτικό Βενζίνης

Στη συνέχεια προβάλλουμε το OLEO-MAC – BCH 400 T Θαμνοκοπτικό Βενζίνης. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας φανερώσουμε η μετρήσιμη ποσότητα power/Displacement ανέρχεται στο στοιχείο 2.0 HP – 1.5 kW/40.2 cm³. Μεταξύ των άλλων να δηλώσουμε πως το χαρακτηριστικό cutting components εντοπίζεται στο ψηφίο 130 mm dia. Tap&Go EVO line head with 2.40 mm line. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του βενζινοκίνητου θαμνοκοπτικού εργαλείου να παραθέσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα grip φτάνει στη διακριτή ποσότητα handlebar. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να προβάλλουμε πως το τυπικό γνώρισμα tube diameter φτάνει στο διακριτό μέγεθος 26 mm. Στο link που ακολουθεί έχουμε OLEO-MAC προσφορές.

Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας καταγράψουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα fuel tank capacity ευρίσκεται στο στοιχείο 0.86 L. Επαγγελματικά βενζινοκίνητα Θαμνοποπτικά στις καλύτερες τιμές.

Επιπροσθέτως ας καταγράψουμε ότι το δεδομένο harness ευρίσκεται στο ψηφίο double. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του βενζινοκίνητου θαμνοκοπτικού θα εξακριβώσουμε ότι το μέγεθος sound pressure/power level συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 95.4/113 dB(A). Σε αυτό το σύνδεσμο έχουμε προτάσεις γύρω από επαγγελματικά ηλεκτρικά θαμνοκοπτικά.

Επαγγελματικά βενζινοκίνητα Θαμνοποπτικά Εργαλεία

Μαζί με αυτό να επισημάνουμε το μετρήσιμο μέγεθος lh/rh vibration level φτάνει στο μέγεθος 4.5/5.7 m/s² . Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού εργαλείου βενζίνης ας παρέχουμε πληροφορίες ο αριθμητικός δείκτη dry weight without cutting tools είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή 8.1 Kg (40 T) – 8.2 Kg (400 T). Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα πληροφορήσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα cost έγκειται σε € 249,00. Στο link που ακολουθεί θα βρείτε εργαλεία πάνω σε Θαμνοποπτικά.

KAWASAKI – ERGOMAC BCE-2700K Θαμνοκοπτικό 26.3cc

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το KAWASAKI – ERGOMAC BCE-2700K Θαμνοκοπτικό 26.3cc . Επιπλέον να θέσουμε υπόψη ότι η αντικειμενική αξία κινητήρας ισούται στην αναγραφόμενη τιμή kawasaki TJ27. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού με βενζίνη ας μνημονεύουμε πως η πληροφορία κινητήρας φτάνει στο στοιχείο δίχρονος αερόψυκτος. Από την εξέταση του προϊόντος ας κάνουμε ενημέρωση ότι ο συντελεστής κυβισμός ισούται στο στοιχείο 26.3cc.

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας τονίσουμε η αντικειμενική αξία ισχύς ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα 1.6HP (gross hp SAEJ1940). Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του βενζινοκίνητου θαμνοκοπτικού εργαλείου θα καταδείξουμε το ποσό διάμετρος άξονα πλησιάζει στο ψηφίο 26mm. Πέραν των άλλων μεγεθών του βενζινοκίνητου θαμνοκοπτικού θα παρουσιάσουμε πως η αποτίμηση κόστος ανέρχεται σε τιμή ορισμένη € 269,00. Ακόμα θα βρείτε εργαλεία γύρω από Θαμνοποπτικά βενζινοκίνητα.

MAKITA – EM2600U Βενζινοκίνητο Θαμνοκοπτικό 25.7cc/1.2 Hp

Τώρα παρουσιάζουμε το MAKITA – EM2600U Βενζινοκίνητο Θαμνοκοπτικό 25.7cc/1.2 Hp. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού βενζίνης θα παρουσιάσουμε ότι η αποτίμηση κυβισμός ισούται αριθμητικά σε 25.7 cc. Συν τοις άλλοις να καταθέσουμε η αποτίμηση ισχύς συμποσούται στο νούμερο 1.2 Hp. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά να καταθέσουμε πως το τυπικό γνώρισμα δοχείο Καυσίμου είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 0.6 lt. Σε αυτό το σύνδεσμο παρέχουμε MAKITA προτάσεις.

Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να δημοσιοποιήσουμε ότι η τίμηση βάρος έγκειται στην ποσότητα 5.00 Kg. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του βενζινοκίνητου θαμνοκοπτικού θα τονίσουμε πως η ιδιότητα κόστος συμποσούται σε € 281,50.

SOLO – 120 Θαμνοκοπτικό Βενζίνης 42.7cc

Παρακάτω παρουσιάζουμε το SOLO – 120 Θαμνοκοπτικό Βενζίνης 42.7cc. Μελετώντας τις προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού βενζινοκίνητου θα δημοσιοποιήσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης κινητήρας ευρίσκεται στον αριθμό δίχρονος, αερόψυκτος. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού εργαλείου βενζίνης θα γνωστοποιήσουμε πως η αποτίμηση κυβισμός συμποσούται στον αριθμό 42.7cc. Από την άλλη θα μνημονεύουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος ισχύς προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 1.1kW / 1.5 HP. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα δείξουμε η ιδιότητα πλάτος κοπής με μεσινέζα ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 41cm. Σημασία έχει θα καταμαρτυρήσουμε πως το ποσό πλάτος κοπής με δίσκο ισούται στην τιμή 25cm. Πλην των άλλων ας βεβαιώσουμε η παράμετρος διάμετρος άξονα εντοπίζεται στον αριθμό 24mm. Επιπλέον να κατατοπίσουμε το ποσό κόστος κυμαίνεται σε € 299,00. Εδώ προτείνουμε προσφορές γύρω από αγροτικά εργαλεία.

Επαγγελματικά βενζινοκίνητα Θαμνοποπτικά

36

NAKAYAMA – PB8000 Χορτοκοπτικό Τροχήλατο 4HP

Τώρα εξετάζουμε το NAKAYAMA – PB8000 Χορτοκοπτικό Τροχήλατο 4HP. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού βενζινοκίνητου να τονίσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα τετράχρονος κινητήρας πλησιάζει στο νούμερο 4HP. Εναργώς θα ξεκαθαρίσουμε το ποσό πλάτος κυμαίνεται στην ποσότητα 56 cm. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού βενζινοκίνητου ας μνημονεύουμε πως η αντικειμενική αξία κόστος ανέρχεται σε € 299,00. Στην εταιρεία μας παρέχουμε NAKAYAMA εργαλεία.

KAWASAKI – TJ45E Θαμνοκοπτικό Βενζίνης 48cc

Ακολούθως μελετάμε το KAWASAKI – TJ45E Θαμνοκοπτικό Βενζίνης 48cc. Σαφώς ας εκθέσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα κυβισμός ισούται αριθμητικά στο νούμερο 48cc. Πέραν των άλλων μεγεθών ας βεβαιώσουμε το μετρήσιμο μέγεθος κόστος ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος € 315,00.

OLEO-MAC – SPARTA 44T Θαμνοκοπτικό + ΔΩΡΟ ΔΙΠΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ

Μετά εκθέτουμε το OLEO-MAC – SPARTA 44T Θαμνοκοπτικό + ΔΩΡΟ ΔΙΠΛΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού με βενζίνη να θέσουμε υπόψη ότι η παράμετρος ισχύς ανέρχεται στον αριθμό 2,1 hp – 1,6 kW. Είναι σημαντικό να καταγράψουμε το ποσό κυβισμός φτάνει στην τιμή 40,2 cc. Μεταξύ των άλλων θα σας κρατήσουμε ενήμερους ότι ο βαθμός διάμετρος σωλήνα εντοπίζεται στην τιμή 28 mm . Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του βενζινοκίνητου θαμνοκοπτικού εργαλείου ας παρατηρήσουμε ότι ο βαθμός σύστημα κοπής κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη ημιαυτόματη κεφαλή Tap n’ Go Ø130 mm δίσκος 3 δόντια Ø255 mm . Σημαντικό είναι ας σημειώσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα βάρος ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 7,4 Kg. Πέραν των άλλων τιμών του θαμνοκοπτικού βενζινοκίνητου να φέρουμε σε γνώση σας πως ο συντελεστής κόστος συμποσούται στην ποσότητα € 319,00.

KAWASAKI – TJ53 Θαμνοκοπτικό Βενζινοκίνητο 3HP

Ακόμα εκθέτουμε το KAWASAKI – TJ53 Θαμνοκοπτικό Βενζινοκίνητο 3HP . Ακόμη να πούμε ότι ο αριθμητικός δείκτη ισχύς κυμαίνεται στο στοιχείο 3HP. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές ας καταγράψουμε ότι το μέγεθος κυβικά ισούται στην τιμή 53cc. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού εργαλείου βενζίνης θα τονίσουμε πως ο βαθμός μπαστούνι πλησιάζει στο ψηφίο 28mm μονοκόμματο. Από τη μελέτη του προϊόντος να ανακοινώσουμε ότι η παράμετρος κινητήρας λαμβάνει σε τιμή ορισμένη kawasaki TJ 53. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού βενζίνης να εξακριβώσουμε πως η ιδιότητα κόστος λαμβάνει στο νούμερο € 326,00.

KAWASAKI – ERGOMAC PSE 2700K Θαμνοκοπτικό 26.3cc

Εδώ αναλύουμε το KAWASAKI – ERGOMAC PSE 2700K Θαμνοκοπτικό 26.3cc. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να κάνουμε ενημέρωση ο αριθμητικός δείκτη κινητήρας ισούται στη διακριτή ποσότητα δίχρονος, Kawasaki TJ-27. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές να αναφέρουμε πως ο ποσοτικός δείκτης κυβισμός είναι ίσο σε 26.3cc. Μελετώντας τις προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού βενζινοκίνητου να συσχετίσουμε το στοιχείο ισχύς ευρίσκεται στον αριθμό 0.77kW / 1.03HP. Πέραν των άλλων τιμών θα παρουσιάσουμε η ποσότητα λάμα είναι στην ποσότητα 25cm / 10”. Πλην των άλλων ας φέρνουμε στη δημοσιότητα το τυπικό γνώρισμα προέκταση πλησιάζει στην τιμή 1,0m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του βενζινοκίνητου θαμνοκοπτικού να γνωστοποιήσουμε ότι η ιδιότητα συνολικό μήκος είναι ίσο στην τιμή 225cm. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να καταγράψουμε η τίμηση κόστος συμποσούται σε τιμή ορισμένη € 329,00.

41

KAWASAKI – ERGOMAC BCE-4501K Θαμνοκοπτικό 45.4cc

Στη συνέχεια αναλύουμε το KAWASAKI – ERGOMAC BCE-4501K Θαμνοκοπτικό 45.4cc . Πέραν των άλλων τιμών ας θέσουμε υπόψη η ιδιότητα κινητήρας ισούται σε τιμή ορισμένη Kawasaki TJ45 δίχρονος, αερόψυκτος. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού εργαλείου βενζίνης να κάνουμε ενημέρωση πως ο δείκτης κυβισμός έγκειται στο μέγεθος 45.4cc. Πέραν των άλλων τιμών του θαμνοκοπτικού βενζίνης ας θέσουμε υπόψη η ονομαστική αξία ισχύς πλησιάζει στο μέγεθος 2.2HP (gross hp SAEJ1940). Ακολούθως ας ξεκαθαρίσουμε η πληροφορία διάμετρος έγκειται σε τιμή ορισμένη άξονα 28mm. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του θαμνοκοπτικού βενζινοκίνητου θα πούμε ότι το μέγεθος μεταλλικός δίσκος ευρίσκεται στο νούμερο 3.0mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού με βενζίνη ας μνημονεύουμε ο αριθμητικός δείκτη κόστος έγκειται στον αριθμό € 335,00.

42

KAWASAKI – ERGOMAC BCE-5301-K Θαμνοκοπτικό 53.2cc

Ακολούθως παρουσιάζουμε το KAWASAKI – ERGOMAC BCE-5301-K Θαμνοκοπτικό 53.2cc. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού βενζίνης θα πούμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος θαμνοκοπτικό με κινητήρα συγκλίνει στο ψηφίο kawasaki TJ53 . Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού βενζινοκίνητου ας ανακοινώσουμε ότι η ιδιότητα ισχύος κυμαίνεται σε 2,7hp / 53.2cc. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα καταγράψουμε πως το τυπικό γνώρισμα ροπή λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 3Nm/5000rpm. Ακόμα ας παρατηρήσουμε η ποσότητα βάρος έγκειται στο διακριτό μέγεθος 7,5kg. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του βενζινοκίνητου θαμνοκοπτικού εργαλείου ας κάνουμε ενημέρωση το ποσό κόστος ισούται στην ποσότητα € 375,00.

43

HYUNDAI – HFT Θαμνοκοπτικό Τετράχρονο 5,5Hp

Μετά δείχνουμε το HYUNDAI – HFT Θαμνοκοπτικό Τετράχρονο 5,5Hp. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του βενζινοκίνητου θαμνοκοπτικού εργαλείου θα τονίσουμε ότι ο χαρακτήρας κινητήρας ισούται αριθμητικά στο στοιχείο τετράχρονος. Αφετέρου να διαδώσουμε ότι το στοιχείο ισχύς έγκειται στην ποσότητα 5,5hp. Ακόμα ας κατατοπίσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα πλάτος κοπής προσεγγίζει στο νούμερο 56cm. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να καταδείξουμε ο όρος κόστος ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος € 379,99. Σε αυτό το σύνδεσμο παρέχουμε HYUNDAI ιδέες.

44

OLEO-MAC – 746T Θαμνοκοπτικό βενζίνης + Σύστημα κοπής και Εξάρτυση

Ακολούθως προβάλλουμε το OLEO-MAC – 746T Θαμνοκοπτικό βενζίνης + Σύστημα κοπής και Εξάρτυση. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του βενζινοκίνητου θαμνοκοπτικού να τονίσουμε η διάσταση κυβισμος ισούται στο διακριτό μέγεθος 45.7c.c. . Ακόμα θα παρατηρήσουμε η ιδιότητα ισχυς ισούται στο διακριτό μέγεθος 2.5Hp /1.8Kw 9800 rpm . Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του θαμνοκοπτικού βενζινοκίνητου θα εξακριβώσουμε πως ο βαθμός χωρητικοτητα ρεζερβουαρ προσεγγίζει σε 1.5lt . Πέραν των άλλων μεγεθών του θαμνοκοπτικού με βενζίνη να κάνουμε ενημέρωση ότι ο ποσοτικός δείκτης κινητηρας ανέρχεται στο μέγεθος αεροψυκτος – διχρονος . Από τη μελέτη του βενζινοκίνητου θαμνοκοπτικού εργαλείου ας καταγράψουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος καυσιμο ευρίσκεται στην αναγραφόμενη τιμή μιξη αμολυβδης βενζινης με λαδι 40:1 (4lt βενζινης : 100ml λαδι) . Παρομοίως θα προβάλλουμε ο όρος διαμετρος σωληνα είναι ίσο στο νούμερο 32mm. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του βενζινοκίνητου θαμνοκοπτικού ας ανακοινώσουμε ότι ο βαθμός διαμετρος κοπης με μεσινεζα λαμβάνει στον αριθμό 430mm .

Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα αναφέρουμε η αναγραφόμενη παράμετρος διαμετρος κοπης με δισκο πλησιάζει στην τιμή 305mm . Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του βενζινοκίνητου θαμνοκοπτικού ας εξακριβώσουμε η παράμετρος βαρος προσεγγίζει στην τιμή 8.1kg. Πέραν των άλλων τιμών του θαμνοκοπτικού εργαλείου βενζίνης ας γνωστοποιήσουμε το χαρακτηριστικό κόστος φτάνει σε € 405,00.

45

OLEO-MAC – BC 400 T Θαμνοκοπτικό 2.5Hp

Στη συνέχεια εξετάζουμε το OLEO-MAC – BC 400 T Θαμνοκοπτικό 2.5Hp. Παρακάτω ας κάνουμε ενημέρωση η αναγραφόμενη παράμετρος κινητήρα ισούται αριθμητικά στο νούμερο 44cc . Σημασία έχει ας εξακριβώσουμε ότι ο συντελεστής ισχύος φτάνει στο στοιχείο 2.5hp. Παρακάτω ας εκθέσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα κόστος εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος € 439,00.

46

OLEO-MAC – 753T Θαμνοκοπτικό Βενζίνης + Σύστημα Κοπής και Εξάρτηση

Τώρα μελετάμε το OLEO-MAC – 753T Θαμνοκοπτικό Βενζίνης + Σύστημα Κοπής και Εξάρτηση. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά θα προσθέσουμε ότι η αποτίμηση κυβισμος λαμβάνει στο μέγεθος 52.5c.c. . Μετά ας βεβαιώσουμε πως το ποσό ισχυς είναι ίσο στο μέγεθος 2.8Hp /2.1Kw 9800 rpm . Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του βενζινοκίνητου θαμνοκοπτικού εργαλείου να σημειώσουμε πως το ποσό χωρητικοτητα ρεζερβουαρ κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 1.5lt . Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας εκθέσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος κινητηρας συγκλίνει στο ψηφίο αεροψυκτος – διχρονος . Παραπέρα να καταδείξουμε ο ποσοτικός δείκτης καύσιμο ανέρχεται στον αριθμό μιξη αμολυβδης βενζινης με λαδι 40:1 (4lt βενζινης : 100ml λαδι) . Εξάλλου ας θέσουμε υπόψη ο ποσοτικός δείκτης διαμετρος σωληνα ανέρχεται στον αριθμό 32mm. Από τη μελέτη του προϊόντος να δείξουμε ότι η αποτίμηση διαμετρος κοπης με μεσινεζα είναι σε 430mm .

Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού με βενζίνη θα κοινολογήσουμε ότι η ονομαστική αξία διαμετρος κοπης με δισκο φτάνει σε τιμή ορισμένη 305mm .

Επαγγελματικά βενζινοκίνητα Θαμνοποπτικά μηχανήματα

Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού με βενζίνη ας δημοσιοποιήσουμε πως η αποτίμηση βαρος φτάνει στο στοιχείο 7.4 kg. Πέραν των άλλων μεγεθών του θαμνοκοπτικού με βενζίνη θα αναφέρουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος κόστος εντοπίζεται στο μέγεθος € 459,00.

47

OLEO-MAC – BC 530T Θαμνοκοπτικό Βενζίνης 3.3h.p. 2.4kW

Εδώ μελετάμε το OLEO-MAC – BC 530T Θαμνοκοπτικό Βενζίνης 3.3h.p. 2.4kW. Κάνοντας την παρουσίαση του θαμνοκοπτικού με βενζίνη ας ενημερώσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 3.3h.p. 2.4kW. Από τη μελέτη του θαμνοκοπτικού βενζινοκίνητου να ξεκαθαρίσουμε πως ο όρος κυβισμός είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 52.5 cm3. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού με βενζίνη ας ανακοινώσουμε πως η ποσότητα διάμετρος σωλήνα κυμαίνεται στο μέγεθος 32mm. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του θαμνοκοπτικού με βενζίνη να μνημονεύουμε ο αριθμητικός δείκτη βάρος προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 94 kg. Εκτός από αυτά ας φανερώσουμε πως η ποσότητα κόστος ευρίσκεται στο στοιχείο € 579,00.

48

OLEO-MAC – 755 MASTER + Σύστημα Κοπής και Εξάρτυση

Παρακάτω εξετάζουμε το OLEO-MAC – 755 MASTER + Σύστημα Κοπής και Εξάρτυση. Μελετώντας τις προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού με βενζίνη ας καταθέσουμε πως το ποσό ισχύς φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 2,8 hp – 2,1 kW . Εκτός από αυτά να παρέχουμε πληροφορίες ο χαρακτήρας κυβισμός ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 52,5 cc. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του βενζινοκίνητου θαμνοκοπτικού εργαλείου ας θέσουμε υπόψη πως η αποτίμηση διάμετρος σωλήνα είναι στην τιμή 32 mm . Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του θαμνοκοπτικού βενζίνης να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως το στοιχείο βάρος ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος 8,5 Kg. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του βενζινοκίνητου θαμνοκοπτικού θα θέσουμε υπόψη η διάσταση κόστος είναι σε τιμή ορισμένη € 629,00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.