Επαγγελματικές αντλίες ακαθάρτων

S Βυθιζόμενη Αντλία Ακάθαρτου Νερού 450W

Επαγγελματικές αντλίες ακαθάρτων για εκείνους που θέλουν το καλύτερο. Βρείτε αντλίες ακαθάρτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να καλύψετε πλήρως τις επαγγελματικές σας ανάγκες. Παρακάτω επιλέξαμε κορυφαίες αντλίες επαγγελματικές αντλίες ακαθάρτων.

Επαγγελματικές αντλίες ακαθάρτων
Επαγγελματικές αντλίες ακαθάρτων

NERO – SPD 1100IN Υποβρύχια Αντλία ΙΝΟΧ Νερού Ακαθάρτου

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλιας ακαθαρτου νερου ας αναφέρουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα ισχύς ανέρχεται στον αριθμό 1100W. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου να δημοσιοποιήσουμε πως η διάσταση στόμιοεντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 1”-1.1/4”-1.1/4”. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα εκθέσουμε ότι η τίμηση μανιμ. max. έγκειται στη διακριτή ποσότητα 8m. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας εκθέσουμε πως το τυπικό γνώρισμα παροχή max.ανέρχεται στο ψηφίο 18500(l/h). Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ακάθαρτου νερού θα ενημερώσουμε πως η πληροφορία σωματίδια max. είναι στη διακριτή ποσότητα 20mm. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου θα κοινολογήσουμε ότι ο χαρακτήρας κόστος ισούται στο στοιχείο € 66,90. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου θα κοινολογήσουμε ότι ο χαρακτήρας κόστος ισούται στο στοιχείο € 66,90.

Αντλία Ακαθάρτων NAKAYAMA

Επαγγελματικές αντλίες ακαθάρτων NAKAYAMA. Κάνοντας την παρουσίαση της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων να διαδώσουμε πως ο βαθμός τάση είναι στο ψηφίο 230V / 50 Hz. Πέραν των άλλων μεγεθών να καταθέσουμε πως η παράμετρος ισχύς εντοπίζεται στην τιμή 900 W. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να μνημονεύουμε ότι η αντικειμενική αξία παροχή max. έγκειται στο διακριτό μέγεθος 17.000 lt/h. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλιας ακαθαρτου νερου να διαφωτίσουμε πως η πληροφορία μανομετρικόπλησιάζει σε 7 μέτρα. Εδώ θα βρείτε όλες τις αντλίες ακαθάτρων.

Αντλία Ακαθάρτων NAKAYAMA
Αντλία Ακαθάρτων NAKAYAMA

Από τη μελέτη του προϊόντος να καταμαρτυρήσουμε ότι το χαρακτηριστικό μέγεθος σωματιδίων εντοπίζεται σε 35 mm. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλιας ακαθαρτου νερου να παρέχουμε πληροφορίες ο αριθμητικός δείκτη στόμιο εντοπίζεται σε 1,5″. Εναργώς να ξεκαθαρίσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος κόστοςσυμποσούται στο ψηφίο € 70,76. Εναργώς να ξεκαθαρίσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος κόστος συμποσούται στο ψηφίο € 70,76.

HYUNDAI – TRASH PUMP 500P Υποβρήχια Πλαστική Αντλία Λυμάτων 220V με Φλοτέρ και Έξοδο Επάνω

Συνεχίζουμε τις επαγγελματικές αντλίες ακαθάρτων. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλιας ακαθαρτου νερου ας γνωστοποιήσουμε πως το χαρακτηριστικό hp ισούται στο στοιχείο 0,50 . Κάνοντας την παρουσίαση της αντλίας ακάθαρτου νερού θα ξεκαθαρίσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα στόμιο είναι ίσο στον αριθμό 1 1/4″. Από τη μελέτη της αντλίας ακαθάρτων να δηλώσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα κυβικά προσεγγίζει στο νούμερο 0 1,2 3,6 6,0 8,4. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της αντλιας ακαθαρτων θα επισημάνουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος μέτρα συγκλίνει στο ψηφίο 7 6,5 5,4 4,2 3. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλιας ακαθαρτου νερου θα καταδείξουμε πως η ποσότητα κόστος εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα € 73,50. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλιας ακαθαρτου νερου θα καταδείξουμε πως η ποσότητα κόστος εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα € 73,50.

NAKAYAMA – NP1060 Αντλία Ακάθαρτων INOX

Επίσης θα φέρνουμε στη δημοσιότητα πως το μετρήσιμο μέγεθος ισχύςκυμαίνεται στο στοιχείο 1100W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλιας ακαθαρτου νερου ας σας κρατήσουμε ενήμερους πως ο ποσοτικός δείκτης μεγ. μανομετρικό φτάνει στο ψηφίο 10.5m. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας ακαθάρτων να ανακοινώσουμε ότι η ποσότητα παροχή εντοπίζεται σε 16500L/h. Από την εξέταση της αντλιας ακαθαρτων θα διαδώσουμε πως το δεδομένο μεγ. βύθιση πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 7m.

Αντλία Ακάθαρτων INOX
Αντλία Ακάθαρτων INOX

Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλιας ακαθαρτων να δηλώσουμε πως ο συντελεστής μέγιστο μέγεθος σωματιδίων ισούται σε 35mm. Επιπροσθέτως θα τονίσουμε πως το χαρακτηριστικό καλώδιο είναι σε 10m. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα καταγράψουμε πως το στοιχείο κόστοςισούται αριθμητικά στο στοιχείο € 75,00. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα καταγράψουμε πως το στοιχείο κόστοςισούται αριθμητικά στο στοιχείο € 75,00.

16

Αντλία KRAFT

Ακολουθεί άλλη μια αντλία. Μεταξύ των άλλων να δείξουμε πως η ποσότητα 1,5 HP συμποσούται στο νούμερο (1100W) . Προκειται για κορυφαία αντλία. Πλην των άλλων ας ξεκαθαρίσουμε ότι η τίμηση τάσηανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 220V/50Hz. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ακαθάρτων ας κατατοπίσουμε ότι η ονομαστική αξία μέγιστη παροχή νερού ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 18000lt/h . Ένα καταπληκτικό εργαλείο αντλίας. Από τη μελέτη του προϊόντος να δηλώσουμε πως ο βαθμός μέγιστο μανομετρικό ύψοςεντοπίζεται στην ποσότητα 8m. Εδώ θα βρείτε όλες τις αντλίες.

Αντλία
Αντλία

Πέραν των άλλων τιμών της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου να διαφωτίσουμε ότι ο όρος στόμιο εξόδουέγκειται στο μέγεθος 1″ & 1¼” & 1½”. Επιπλέον να καταθέσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος καλώδιο αντλίας είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή 10m. Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλιας ακαθαρτων να επισημάνουμε ότι η τίμηση μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 35mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα δηλώσουμε πως το χαρακτηριστικό κόστος λαμβάνει σε € 75,00.  Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα δηλώσουμε πως το χαρακτηριστικό κόστος λαμβάνει σε € 75,00.

Επαγγελματικές αντλίες ακαθάρτων NAKAYAMA

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να μνημονεύουμε ο χαρακτήρας ισχύς ευρίσκεται σε 1300W. Στο εξής να τονίσουμε ότι η παράμετρος μεγ. μανομετρικό προσεγγίζει σε 11m. Επίσης θα τονίσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος παροχή ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 25000L/h. Σημαντικό είναι ας ξεκαθαρίσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη μεγ. βύθιση κυμαίνεται στην τιμή 7m.

Αντλία Ακάθαρτων Υψηλής Παροχής
Αντλία Ακάθαρτων Υψηλής Παροχής

Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλιας ακαθαρτου νερου να γνωστοποιήσουμε ότι ο όρος μέγιστο μέγεθος σωματιδίων ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 40mm. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου θα συσχετίσουμε ότι ο δείκτης καλώδιο ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 10m. Μεταξύ των άλλων να δηλώσουμε ότι το στοιχείο κόστος είναι στην τιμή € 79,00. Μεταξύ των άλλων να δηλώσουμε ότι το στοιχείο κόστος είναι στην τιμή € 79,00.

Αντλίες επιφάνειας

Μια συναφής κατηγορία είναι οι αντλιες επιφάνειας. Συνήθως όσοι ψάχνουν για την κατηγορία ακαθάρτων συνήθως παρουσιάζουν ζωηρό ενδθιαφέρον και για τις αντλίες επιφάνειας. Για αυτό φροντίζουμε να σας δείξουμε που θα βρείτε συγκεντρωμένες όλες τις αντλίες επιφάνειας.

HYUNDAI – Trash Pump 500S Υποβρήχια Ανοξείδωτη Αντλία Λυμάτων

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλιας ακαθαρτων να καταγράψουμε πως η τίμηση hp συμποσούται στο διακριτό μέγεθος 0.60. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου ας πληροφορήσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Στόμιοφτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 11/4″. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ακαθάρτων να φανερώσουμε ότι η παράμετρος κυβικά ισούται στο ψηφίο 0 1,2 3,6 6,0 8,4 .

Ανοξείδωτη Αντλία Λυμάτων
Ανοξείδωτη Αντλία Λυμάτων

Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της αντλιας ακαθαρτων θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι το στοιχείο μέτρα έγκειται στο ψηφίο 7 6,5 5,4 4,2 3. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ακάθαρτου νερού ας επισημάνουμε ότι ο δείκτης κόστος φτάνει στο ψηφίο € 81,00. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ακάθαρτου νερού ας επισημάνουμε ότι ο δείκτης κόστοςφτάνει στο ψηφίο € 81,00.

KRAFT – SPD900X Αντλία Υποβρυχίων Ακαθάρτων Υδάτων

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας εκθέσουμε πως η ποσότητα 1,3 HP φτάνει στη διακριτή ποσότητα (900w). Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων να εξακριβώσουμε ο αριθμητικός δείκτη τάση συγκλίνει σε τιμή ορισμένη 220V/50Hz. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά θα παρέχουμε πληροφορίες ότι η μετρήσιμη ποσότητα μέγιστη παροχή νερού εντοπίζεται στο νούμερο 13500lt/h. Πέραν των άλλων μεγεθών της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων θα παρέχουμε πληροφορίες η μετρήσιμη ποσότητα μέγιστο μανομετρικό ύψοςισούται αριθμητικά στο ψηφίο 9m. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας ακαθάρτων θα κάνουμε ενημέρωση η ιδιότητα στόμιο εξόδουκυμαίνεται σε 1″ & 1¼” & 1½”.

Αντλία Υποβρυχίων Ακαθάρτων Υδάτων
Αντλία Υποβρυχίων Ακαθάρτων Υδάτων

Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας εκθέσουμε το τυπικό γνώρισμα καλώδιο αντλίαςσυμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 10m. Παρομοίως να ξεκαθαρίσουμε πως η παράμετρος μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 35mm.  Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά να παρατηρήσουμε ότι η ποσότητα κόστος συμποσούται στο διακριτό μέγεθος € 97,22. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά να παρατηρήσουμε ότι η ποσότητα κόστος συμποσούται στο διακριτό μέγεθος € 97,22.

METABO – PS 7500 S Βυθιζόμενη Αντλία Ακάθαρτου Νερού 450W

Ακολούθως θα εκθέσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος ονομαστική ισχύς (W)συμποσούται στο μέγεθος 450. Συνάμα να ξεκαθαρίσουμε πως η πληροφορία ηλεκτρική τάση (V) συγκλίνει στο νούμερο 230. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου ας θέσουμε υπόψη ότι η παράμετρος μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 7.500. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων να θέσουμε υπόψη πως ο ποσοτικός δείκτης μεγ. ύψος μεταφοράς (m) προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 5. Εναργώς ας κοινοποιήσουμε η ονομαστική αξία μεγ. πίεση (bar) ισούται στο διακριτό μέγεθος 0.5. Από την εξέταση της αντλίας ακάθαρτου νερού θα εκθέσουμε ο όρος μεγ. βάθος βύθισης (m) είναι ίσο στο νούμερο 5. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλιας ακαθαρτου νερου θα ανακοινώσουμε το τυπικό γνώρισμα μεγ. μέγεθος κόκκων (mm) είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 30. Από την άλλη θα δηλώσουμε το δεδομένο κέλυφος αντλίας είναι στο ψηφίο Πλαστικό.

S Βυθιζόμενη Αντλία Ακάθαρτου Νερού 450W
S Βυθιζόμενη Αντλία Ακάθαρτου Νερού 450W

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλιας ακαθαρτων να γνωστοποιήσουμε ότι το χαρακτηριστικό έξοδος ( FThr ) πλησιάζει στην τιμή 1 1/4″. Εξάλλου να φέρνουμε στη δημοσιότητα ο όρος αριθμός τροχών ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 1. Οφείλουμε θα κοινοποιήσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος βάρος (Kg) φτάνει στο νούμερο 4.8. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλιας ακαθαρτων θα καταμαρτυρήσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα μήκος καλωδίου (m) ισούται αριθμητικά στην τιμή 10. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτωνας πούμε ο αριθμητικός δείκτη κόστος εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή € 99,00. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων ας πούμε ο αριθμητικός δείκτη κόστος εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή € 99,00.

AL-KO – DRAIN 12000 CLASSIC Αντλία Ακάθαρτων 850W

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας ακαθάρτων θα γνωστοποιήσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος ισχύς προσεγγίζει στην ποσότητα 850 Watts. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου να κοινοποιήσουμε ότι η ποσότητα μεγ. μανομετρικό φτάνει σε 10m. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου να διαδώσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα παροχή φτάνει στην ποσότητα 12000 l/h. Συν τοις άλλοις ας εξακριβώσουμε ότι το στοιχείο βάθος συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα 5m. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να δημοσιοποιήσουμε ότι το στοιχείο μεγ. σωματίδια έγκειται σε τιμή ορισμένη 30mm.

Αντλία Ακάθαρτων 850W
Αντλία Ακάθαρτων 850W

Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου θα δείξουμε το χαρακτηριστικό καλώδιοσυγκλίνει σε τιμή ορισμένη 10m. Μεταξύ των άλλων ας συσχετίσουμε ότι η ονομαστική αξία βάρος ισούται στην τιμή 6.9 Kgr. Εξάλλου ας κατατοπίσουμε ότι η αποτίμηση κόστος φτάνει στο νούμερο € 99,90.  Εξάλλου ας κατατοπίσουμε ότι η αποτίμηση κόστος φτάνει στο νούμερο € 99,90.

AL-KO – DRAIN 10000 INOX Αντλία Ακαθάρτων 750W

Συνεχίζουμε τη βοήθεια για όσους θέλουν να επιλέξουν αντλία. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλιας ακαθαρτων θα ξεκαθαρίσουμε ο ποσοτικός δείκτης ισχύς φτάνει στο διακριτό μέγεθος 750 Watts. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της αντλιας ακαθαρτου νερουνα παρουσιάσουμε πως το μέγεθος μεγ. μανομετρικό πλησιάζει σε 9m. Εξετάστε τα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να βρείτε πως να επιλέξετε αντλία. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου θα σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η αντικειμενική αξία παροχή ανέρχεται στην τιμή 10000 l/h. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα σημειώσουμε η ιδιότητα βάθος λαμβάνει σε 7m. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλιας ακαθαρτων να ανακοινώσουμε ο ποσοτικός δείκτης μεγ. σωματίδια είναι στην τιμή 30mm. Αυτή η βοηθεια είναι πολύτιμη για όσους θέλουν να μάθουν πως να επιλέξουν αντλία.

Αντλία Ακαθάρτων 750W
Αντλία Ακαθάρτων 750W

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου να παραθέσουμε πως η αποτίμηση καλώδιοσυγκλίνει στο στοιχείο 10m. Επιπλέον ας καταγράψουμε πως ο βαθμός βάρος προσεγγίζει σε 6.7 Kgr. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου θα δείξουμε πως ο ποσοτικός δείκτης κόστος φτάνει στο στοιχείο € 129,00.  Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου θα δείξουμε πως ο ποσοτικός δείκτης κόστος φτάνει στο στοιχείο € 129,00.

AL-KO – SUB 13000 DS PREMIUM Αντλία Ακαθάρτων 650W

Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να δείξουμε η τίμηση ισχύς συμποσούται στο μέγεθος 650 Watts. Παραπέρα να πληροφορήσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα μεγ. μανομετρικό έγκειται στη διακριτή ποσότητα 8m. Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας ακαθάρτων ας αναφέρουμε ότι το τυπικό γνώρισμα παροχή κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 10500 l/h. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου ας εκθέσουμε ο χαρακτήρας βάθος είναι ίσο στο μέγεθος 5m. Επιπλέον θα σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το ποσό αναρρόφηση συμποσούται στην τιμή 3mm.

Αντλία Ακαθάρτων 650W
Αντλία Ακαθάρτων 650W

Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας φέρουμε σε γνώση σας ότι ο αριθμητικός δείκτη καλώδιο φτάνει στον αριθμό 10m. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ακαθάρτων ας ξεκαθαρίσουμε η αντικειμενική αξία βάρος ευρίσκεται στο νούμερο 6.0 Kgr. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά θα φανερώσουμε ότι η παράμετρος κόστος πλησιάζει στο μέγεθος € 129,00.  Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά θα φανερώσουμε ότι η παράμετρος κόστος πλησιάζει στο μέγεθος € 129,00.

24

NAKAYAMA – SP2000 Αντλία Ακαθάρτων Inox,750W,14m

Και η τελευταί ααπό τις επαγγελματικές αντλίες ακαθάρτων. Ζωτικής σημσίας είναι ας παραθέσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης ισχύςκυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 750W . Κάνοντας την παρουσίαση της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων ας συσχετίσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης τάση έγκειται στην τιμή (230V) .

Αντλία Ακαθάρτων Inox,750W,14m
Αντλία Ακαθάρτων Inox,750W,14m

Από τη μελέτη της αντλίας ακάθαρτου νερού θα δείξουμε το ποσό μανομετικό είναι ίσο στον αριθμό 12m. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα κοινοποιήσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα μεγ. μέγεθος σωματιδίων φτάνει στη διακριτή ποσότητα 35mm . Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου να δημοσιοποιήσουμε πως η παράμετρος στόμιο είναι ίσο στο μέγεθος 1.5”. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά θα ενημερώσουμε ότι η τίμηση κόστοςισούται στη διακριτή ποσότητα € 129,00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.