Επαγγελματικές γεννήτριες

KRAFT Τριφασική Ηλεκτρογεννήτρια Βενζίνης

Επαγγελματικές γεννήτριες. Πληροφόρηση για Γεννήτρια Βενζίνης Τριφασική με AVR, Μίζα και Μπαταρία, Τριφασική Ηλεκτρογεννήτρια Βενζίνης, Επαγγελματική Γεννήτρια, Γεννήτρια Βενζίνης για 2 Ραβδιστικά, Δυναμό 70Α με Κινητήρα Honda, Δυναμό 70Α με κινητήρα Kawasaki, γεννήτρια

KUMATSUGEN Γεννήτρια Βενζίνης για 2 Ραβδιστικά

Εδώ παρουσιάζουμε το KUMATSUGEN – GB1300 Γεννήτρια Βενζίνης για 2 Ραβδιστικά 12V 50A. Πέραν των άλλων μεγεθών της γεννήτριας τασης 12V θα μνημονεύουμε ότι το μέγεθος κυβισμός ευρίσκεται στην αναγραφόμενη τιμή 69cm3 (2-stroke). Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της γεννήτριας 12V να θέσουμε υπόψη πως η μετρήσιμη ποσότητα ισχύςκυμαίνεται στο ψηφίο 1.37kW. Παρομοίως θα πούμε πως η ιδιότητα στροφές προσεγγίζει στο νούμερο 3000-3600rpm. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές να θέσουμε υπόψη πως η διάσταση τάση εξόδου πλησιάζει σε 12V-50A. Στο κατάστημά μας έχουμε περισσότερα KUMATSUGEN εργαλεία

KUMATSUGEN Γεννήτρια Βενζίνης
KUMATSUGEN Γεννήτρια Βενζίνης

Από την εξέταση της γεννήτριας ας εκθέσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος κόστος ανέρχεται στον αριθμό € 168,00. Από την εξέταση της γεννήτριας ας εκθέσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος κόστος ανέρχεται στον αριθμό € 168,00.

Δυναμό 70Α με Κινητήρα Honda 12V

Στη συνέχεια μελετάμε το HONDA – Δυναμό 70Α με Κινητήρα Honda GP 160. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα διαφωτίσουμε ότι η αποτίμηση δυναμό συμποσούται στην ποσότητα 70Α . Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της γεννήτριας τασης 12V θα παρατηρήσουμε το στοιχείο κόστος λαμβάνει στον αριθμό € 399,00. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της γεννήτριας τασης 12V θα παρατηρήσουμε το στοιχείο κόστοςλαμβάνει στον αριθμό € 399,00.

γεννήτρια 12V
γεννήτρια 12V

Δυναμό 100Α με Κινητήρα Honda

Ακολούθως προβάλλουμε το HONDA – Δυναμό 100Α με Κινητήρα Honda. Σημασία έχει ας κάνουμε ενημέρωση η αναγραφόμενη ιδιότητα δυναμό ισούται αριθμητικά στο νούμερο 100Α. Σαφώς θα φανερώσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα κόστος είναι ίσο στην τιμή -€ 469,00. Σαφώς θα φανερώσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα κόστος είναι ίσο στην τιμή -€ 469,00.

Δυναμό 70Α με κινητήρα Kawasaki

Στη συνέχεια προβάλλουμε το KAWASAKI – Δυναμό 70Α με κινητήρα Kawasaki . Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας διαδώσουμε ότι η ονομαστική αξία δυναμό προσεγγίζει στο νούμερο 70Α . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της γεννήτριας με 12V θα πληροφορήσουμε το μετρήσιμο μέγεθος κόστος φτάνει στη διακριτή ποσότητα € 499,00. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της γεννήτριας με 12V θα πληροφορήσουμε το μετρήσιμο μέγεθος κόστος φτάνει στη διακριτή ποσότητα € 499,00. Εδώ θα βρείτε όλες υις γεννήτριες.

Δυναμό 100Α με Κινητήρα Kawasaki

Στη συνέχεια μελετάμε το KAWASAKI – Δυναμό 100Α με Κινητήρα Kawasaki. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα κοινολογήσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη δυναμό λαμβάνει στην ποσότητα 100Α . Πέραν των άλλων τιμών της γεννήτριας θα φανερώσουμε η αντικειμενική αξία κόστος φτάνει στο διακριτό μέγεθος € 545,00.

KUMATSUGEN Γεννήτρια Βενζίνης Τριφασική

Στη συνέχεια εξετάζουμε το KUMATSUGEN – GB6500MT Γεννήτρια Βενζίνης Τριφασική με AVR, Μίζα και Μπαταρία. Κάνοντας την παρουσίαση της τριφασικής γεννήτριας βενζινοκινητης να βεβαιώσουμε ότι το στοιχείο μέγιστη απόδοση πλησιάζει στην ποσότητα 7,5 KVA. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας αναφέρουμε ότι η παράμετρος τάση (Volt) συμποσούται στο ψηφίο 230/400. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της τριφασικής γεννήτριας με βενζίνη να κοινοποιήσουμε ο δείκτης ισχύς (HP) είναι στο μέγεθος 13. Πέραν των άλλων τιμών να παρατηρήσουμε ότι ο χαρακτήρας κυβισμός (cc) ανέρχεται στο μέγεθος 389.

KUMATSUGEN Γεννήτρια Βενζίνης Τριφασική
KUMATSUGEN Γεννήτρια Βενζίνης Τριφασική

Τριφασική Γεννήτρια Βενζίνης

Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας ενημερώσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος κινητήρας κυμαίνεται στην τιμή 4χρονός, αερόψυκτος OHV. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της τριφασικής γεννήτριας με βενζίνη ας δείξουμε ότι το μέγεθος χωρητικότητα (lt) εντοπίζεται στον αριθμό 25. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας κοινοποιήσουμε η παράμετρος διαστάσεις (cm) έγκειται στην τιμή 75x52x60. Επιπροσθέτως εξετάζοντας την επαγγελματική γεννήτρια ας τονίσουμε το χαρακτηριστικό βάρος (kg) ανέρχεται στο νούμερο 91. Μελετώντας τις προδιαγραφές ας συσχετίσουμε το χαρακτηριστικό κόστος συμποσούται στη διακριτή ποσότητα € 599,00. Μελετώντας τις προδιαγραφές ας συσχετίσουμε το χαρακτηριστικό κόστοςσυμποσούται στη διακριτή ποσότητα € 599,00.

KRAFT Τριφασική Ηλεκτρογεννήτρια Βενζίνης

Μετά αναλύουμε το KRAFT – Τριφασική Ηλεκτρογεννήτρια Βενζίνης. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της τριφασικής γεννήτριας με βενζίνη θα δηλώσουμε πως η τίμηση ισχύς ανέρχεται στην τιμή 7000 Watt συνεχής απόδοση (400V). Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της τριφασικής γεννήτριας βενζινοκινητης θα προβάλλουμε ότι η αποτίμηση ισχύςευρίσκεται σε 2300 Watt συνεχής απόδοση (230V). Μελετώντας τις προδιαγραφές της τριφασικής γεννήτριας βενζίνης ας παρατηρήσουμε πως το δεδομένο πρίζα 1 λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 230Volt / 1 πρίζα 400Volt. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της τριφασικής γεννήτριας βενζινοκινητης θα θέσουμε υπόψη ο δείκτης δοχείο καυσίμουπροσεγγίζει στον αριθμό 25 Lt.. Ακολούθως έχουμε KRAFT προσφορές

KRAFT Τριφασική Ηλεκτρογεννήτρια Βενζίνης
KRAFT Τριφασική Ηλεκτρογεννήτρια Βενζίνης

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της τριφασικής γεννήτριας βενζίνης να επισημάνουμε το μέγεθος κινητήραςείναι στην αναγραφόμενη τιμή τετράχρονος 439cc. Μελετώντας τις προδιαγραφές της τριφασικής γεννήτριας βενζίνης να φανερώσουμε ότι το χαρακτηριστικό έξοδος DC ισούται αριθμητικά στο νούμερο 12V/8,3A . Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της τριφασικής γεννήτριας βενζινοκινητης να προβάλλουμε ότι το μέγεθος βάρος λαμβάνει στο μέγεθος 87 kg. Παράλληλα θα γνωστοποιήσουμε ο αριθμητικός δείκτη κόστος ισούται στην τιμή € 699,00. Παράλληλα θα γνωστοποιήσουμε ο αριθμητικός δείκτη κόστος ισούται στην τιμή € 699,00.

Επαγγελματική Γεννήτρια DEWALT

Παρακάτω προβάλλουμε το DEWALT – DXGN5000E 3-PHASE Επαγγελματική Γεννήτρια. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά ας σημειώσουμε η παράμετρος μονοφασική μεγ. ισχύς (Oνομαστική) LTPπροσεγγίζει στον αριθμό 3.3 kW / 3.6 kVA. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου τριφασικής γεννήτριας βενζίνης ας καταγράψουμε πως ο δείκτης μονοφασική μεγ. ισχύς (συνεχής) COPευρίσκεται στον αριθμό 3.1 kW / 3.4 kVA. Εδώ διαθέτουμε DEWALT ιδέες

Μαζί με αυτό θα δείξουμε πως το μέγεθος τριφασική μεγ. ισχύς (Oνομαστική) LTP έγκειται σε 4.8 kW / 5.3 kVA . Αντιστοίχως θα σημειώσουμε ο αριθμητικός δείκτη τριφασική μεγ. ισχύς (συνεχής) COP ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 4.1 kW / 5.4 kVA . Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της τριφασικής γεννήτριας βενζινοκινητης να επισημάνουμε ότι ο συντελεστής τάση / Συχνότηταισούται στο διακριτό μέγεθος 400/230V / 50Hz. Εδώ υα βρείτε προτεινόμενες γεννήτριες πετρελαίου μονοφασικές.

Τριφασική βενζινοκίνητη γεννήτρια

Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της τριφασικής γεννήτριας βενζινοκινητης θα διαδώσουμε ότι το ποσό συντελεστής ισχύος λαμβάνει στον αριθμό 0.8/ 0.9 cos Φ. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου τριφασικής γεννήτριας βενζίνης θα προσθέσουμε πως η ονομαστική αξία χωρητικότητα δοχείου καυσίμου λαμβάνει σε 11.0L. Ταυτόχρονα να γνωστοποιήσουμε ότι το δεδομένο κατανάλωση καυσίμου φτάνει στον αριθμό @75% – 1.66 L/h. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου τριφασικής γεννήτριας βενζίνης να προσθέσουμε πως η παράμετρος αυτονομία καυσίμο πλησιάζει σε @75% -6.63 h.

Τριφασική βενζινοκίνητη γεννήτρια
Τριφασική βενζινοκίνητη γεννήτρια

Πέραν των άλλων μεγεθών θα καταθέσουμε η παράμετρος στάθμη θορύβου στα 7m συγκλίνει σε 69dB (A). Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να καταγράψουμε ότι η ονομαστική αξία στάθμη ακουστικής ισχύος φτάνει στο μέγεθος 97dB (A). Εναργώς να ανακοινώσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Υψος) ανέρχεται σε 759 x 532 x 550mm .

Επιλεγμένες γεννήτριες βενζίνης

Συν τοις άλλοις θα κατατοπίσουμε ότι η ιδιότητα βάρος φτάνει στην ποσότητα 75.0 kg . Παρακάτω θα ενημερώσουμε πως το ποσό προστασία έλλειψης λαδιού / Θερμικό πλησιάζει σε -Ναι. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να καταθέσουμε η ιδιότητα βαθμός προστασίας ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή IP23. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές να ενημερώσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη κόστος πλησιάζει στο ψηφίο € 1.669,00. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές να ενημερώσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη κόστοςπλησιάζει στο ψηφίο € 1.669,00.  Εδώ έχουμε συγκεντρώσει επιλεγμένες γεννήτριες βενζίνης.

4

Επαγγελματική Γεννήτρια

Επαγγελματικές γεννήτριες DEWALT. Στη συνέχεια εκθέτουμε το DEWALT – DXGN8000E 3-PHASE Επαγγελματική Γεννήτρια. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας δείξουμε ότι η αποτίμηση ιπποδύναμη(Hp) κυμαίνεται σε 11.7Hp. Μελετώντας τις προδιαγραφές της τριφασικής γεννήτριας ας καταμαρτυρήσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα μονοφασική μεγ. ισχύς (Oνομαστική) LTPισούται σε 3.5 kW / 3.8 kVA. Αποφασιστική παράμετρος είναι να θέσουμε υπόψη πως η ιδιότητα μονοφασική μεγ. ισχύς (συνεχής) COP ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 3.2 kW / 3.5 kVA. Ωσαύτως να καταδείξουμε το ποσό τριφασική μεγ. ισχύς (Oνομαστική) LTP προσεγγίζει στην ποσότητα 6.3 kW / 7.0 kVA . Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της τριφασικής γεννήτριας βενζινοκινητης ας καταμαρτυρήσουμε πως ο δείκτης τριφασική μεγ. ισχύς (συνεχής) COP συγκλίνει στο μέγεθος 5.4 kW / 7.0 kVA. Μελετώντας τις προδιαγραφές της τριφασικής γεννήτριας βενζινοκινητης να διαφωτίσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη τάση / συχνότητα είναι στο στοιχείο 400/230V / 50Hz.

Επαγγελματική Γεννήτρια
Επαγγελματική Γεννήτρια

Το εργαλείο ανήκει στις επαγγελματικές γεννήτριες. Από τη μελέτη της τριφασικής γεννήτριας βενζίνης ας ανακοινώσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος συντελεστής ισχύος έγκειται στην τιμή 0.8/ 0.9 cos Φ. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της τριφασικής βενζινοκινητης γεννήτριας να καταθέσουμε ότι η τίμηση χωρητικότητα δοχείου καυσίμουανέρχεται στην ποσότητα 11.0L.

Χρήσιμες συμβουλές για να διαλέξετε γεννήτρια

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της τριφασικής γεννήτριας βενζινοκινητης ας μνημονεύουμε πως ο χαρακτήρας κατανάλωση καυσίμου πλησιάζει στο νούμερο @75% – 2.15 L/h. Σαφώς να σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η ονομαστική αξία αυτονομία καυσίμο κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος @75% -5.12 h. Συν τοις άλλοις να συσχετίσουμε ότι το στοιχείο στάθμη θορύβου στα 7mεντοπίζεται στον αριθμό 69dB (A). Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της τριφασικής γεννήτριας βενζίνης ας διαδώσουμε πως ο συντελεστής στάθμη ακουστικής ισχύος έγκειται στην τιμή 97dB (A). Πέραν των άλλων μεγεθών της τριφασικής γεννήτριας με βενζίνη θα σημειώσουμε ο βαθμός διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Υψος) είναι στο νούμερο 759 x 532 x 550mm . Εδώ έχουμε ένα video στο οποίο δίνουμε χρήσιμες συμβουλές για να διαλέξετε γεννήτρια.

Σημαντικό είναι θα φανερώσουμε ότι η ποσότητα βαθμός προστασίαςευρίσκεται στην ποσότητα IP23 . Σαφώς ας σας κρατήσουμε ενήμερους η τίμηση βάρος φτάνει στη διακριτή ποσότητα 81.0 kg . Μελετώντας τις προδιαγραφές της τριφασικής γεννήτριας βενζινοκινητης θα δείξουμε η ποσότητα κόστος ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα € 1.839,00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.