Επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας

Αντλία Επιφάνειας

Παρουσιάζουμε επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας. Έχουμε διαλέξει κάποια εργαλεία από την κατηγορία των αντλιών επιφάνειας. Στην εταιρεία μας θα βρείτε όλων των ειδών τις αντλίες όπως για παράδειγμα αντλίες επιφάνειας, υποβρύχιες, ακάθαρτων, πηγαδιών, γεωτρήσεων, σιντριβανιών, υγρών καυσίμων, πιεστικά συγκροτήματα και ελεγκτές αντλίες νερού. Σε αυτό το άρθρο επιλέξαμε δέκα αντλίες επιφάνειας.

Αντλίες επιφάνειας

Μελετώντας τις προδιαγραφές να φανερώσουμε σε εμάς μπορείτε δυνατότητα να ανακαλύψετε αντλίες επιφάνειας σε αποδεδειγμένη γκάμα εξαρτημάτων. Εν συντομία ας αναφέρουμε στο κατάστημά μας βρείτε ευκαιρίες αντλίες σε γενναιόδωρη λίστα εξαρτημάτων. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Αντλία Επιφάνειας 1″ KRAFT SGP800 να προβάλλουμε στο eshop πωλούμε εργαλεάι αντλίας σε αδιαμφισβήτητη ευχρηστία εξαρτημάτων. Από την άλλη θα κοινολογήσουμε σε εμάς παρέχουμε μηχανήματα αντλίας σε σημαντική σύνολο προϊόντων. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της Αντλία Επιφάνειας 1″ KRAFT SGP800ας επισημάνουμε ότι σε εμάς βρείτε ευκαιρίες αντλία σε καλύτερη σύνολο προϊόντων. Εδώ θα βρείτε όλες τις αντλίες επιφάνειας.

αντλίες επιφάνειας
αντλίες επιφάνειας

NAKAYAMA – SP3722 Αντλία Περιφερειακή 370 W

Αφετέρου θα τονίσουμε η αντικειμενική αξία SP3722 Αντλία περιφερειακή ευρίσκεται στο στοιχείο 370 W. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας σημειώσουμε ότι το ποσό Ισχύς ισούται στο μέγεθος 370 W. Συν τοις άλλοις να καταμαρτυρήσουμε ότι ο βαθμός Μεγ. παροχή είναι στο ψηφίο 2100 l/h. Παρομοίως θα κοινολογήσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη Μεγ. μανομετρικό κυμαίνεται στο στοιχείο 30 m. Μεταξύ των άλλων να μνημονεύουμε πως ο ποσοτικός δείκτης Διάμετροςλαμβάνει στη διακριτή ποσότητα Στόμιο 1’’x1’’. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας φέρουμε σε γνώση σας ότι ο ποσοτικός δείκτης Κόστος πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή € 29,00. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας φέρουμε σε γνώση σας ότι ο ποσοτικός δείκτης Κόστοςπλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή € 29,00.

NERO – VP 370 Αντλία Περιφερειακή

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας να κοινοποιήσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Ισχύς λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 370W. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας να σημειώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Στόμιο ευρίσκεται στο ψηφίο 1″. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα εκθέσουμε το χαρακτηριστικό Μανομ. max ισούται στη διακριτή ποσότητα 35m. Ωσαύτως ας αναφέρουμε η τίμηση Παροχή max φτάνει στην ποσότητα 2100(I/h). Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να καταγράψουμε η μετρήσιμη ποσότητα Κόστος έγκειται στο νούμερο € 32,90. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να καταγράψουμε η μετρήσιμη ποσότητα Κόστος έγκειται στο νούμερο € 32,90.

KRAFT – PKM 60 (KPF-50) Αντλία Περιφερειακή

Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας να βεβαιώσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Μέγιστη θερμοκρασία νερού ανέρχεται στο στοιχείο +40°C.. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα σημειώσουμε η τίμηση Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο φτάνει στο στοιχείο -0,15%.. Αποφασιστική παράμετρος είναι να κατατοπίσουμε πως ο όρος Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού φτάνει στο νούμερο -1 mm.. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να εκθέσουμε πως η διάσταση Μανομετρικό προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 38m (max). Σημασία έχει θα τονίσουμε πως η ιδιότητα Ισχύς είναι ίσο στο ψηφίο 0,5 HP. Στο εξής θα φέρουμε σε γνώση σας πως η ιδιότητα Στόμιο Εισόδου φτάνει στην ποσότητα 1″. Επιπλέον ας ενημερώσουμε το μέγεθος Τάση ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 230V/50Hz. Από την εξέταση του προϊόντος ας ξεκαθαρίσουμε το μέγεθος Στόμιο Εξόδου έγκειται στο μέγεθος 1″. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας δηλώσουμε ότι το ποσό Παροχή είναι στο διακριτό μέγεθος 2500 lt/h.

Αντλία Περιφερειακή
Αντλία Περιφερειακή

Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας εξακριβώσουμε ότι το χαρακτηριστικό Ύψος Αναρρόφησης φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 8m (max). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές να παραθέσουμε το στοιχείο Κόστος κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή € 39,00. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές να παραθέσουμε το στοιχείο Κόστοςκυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή € 39,00.

NERO – VP 750 Αντλία Περιφερειακή 750W

Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας παρέχουμε πληροφορίες πως το τυπικό γνώρισμα Ισχύς συμποσούται στο μέγεθος 750W. Επιπρόσθετα θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι το δεδομένο Στόμιο προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη 1″. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλίας ας καταγράψουμε ότι ο συντελεστής Μανομ. maxέγκειται στο διακριτό μέγεθος 50m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας να βεβαιώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Παροχή max ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 3600(I/h). Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα γνωστοποιήσουμε ότι το δεδομένο Κόστοςείναι στη διακριτή ποσότητα € 54,50. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα γνωστοποιήσουμε ότι το δεδομένο Κόστος είναι στη διακριτή ποσότητα € 54,50.

NAKAYAMA – SP7558 Αντλία Περιφερειακή 750Watt

Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας θα κατατοπίσουμε το μετρήσιμο μέγεθος SP 7558 Αντλία περιφερειακή προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 750 W. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα κοινολογήσουμε η αντικειμενική αξία Ισχύς λαμβάνει στην ποσότητα 750 W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας επισημάνουμε ότι η παράμετρος Μεγ. παροχή έγκειται στη διακριτή ποσότητα 3000 l/h. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας να πούμε η παράμετρος Μεγ. μανομετρικό έγκειται στον αριθμό 58 m Ø. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας θα τονίσουμε το ποσό Στόμιο ανέρχεται στον αριθμό 1’’x1’’. Μαζί με αυτό θα βεβαιώσουμε η τίμηση κόστος λαμβάνει σε € 55,00. Μαζί με αυτό θα βεβαιώσουμε η τίμηση κόστος λαμβάνει σε € 55,00.

NERO – JET GP 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Σαφώς ας κοινοποιήσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος JET GPεντοπίζεται στο στοιχείο 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να ενημερώσουμε ο χαρακτήρας Ισχύς ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 800W. Επιπλέον θα διαδώσουμε ότι η ιδιότητα Ύψος Αναρροφ. max. είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 8m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας παρατηρήσουμε πως το τυπικό γνώρισμα Στόμιο ισούται αριθμητικά σε 1″. Πέραν των άλλων μεγεθών του εργαλείου αντλίας ας θέσουμε υπόψη πως το μέγεθος Μανομετρικό max.έγκειται στο νούμερο 38m. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα δείξουμε πως ο δείκτης Παροχή max. συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος 3200(l/h). Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας να γνωστοποιήσουμε πως το μέγεθος Κόστος είναι στην τιμή € 56,90. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας να γνωστοποιήσουμε πως το μέγεθος Κόστος είναι στην τιμή € 56,90.

NAKAYAMA – NS3600 Αντλία Ψεκασμού

Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας θα πληροφορήσουμε το μέγεθος LT/MIN εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 36. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να θέσουμε υπόψη πως η πληροφορία πίεσηπλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 10-40bar. Εξάλλου ας σημειώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Κόστος ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη € 59,00. Εξάλλου ας σημειώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Κόστος ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη € 59,00.

NERO – JET 750A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας ας ενημερώσουμε ο δείκτης Ισχύς ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα 750W . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας αναφέρουμε πως η διάσταση Στόμιο συμποσούται στον αριθμό 1″. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίαςθα σημειώσουμε η μετρήσιμη ποσότητα Μανομετρικό max. είναι ίσο στο στοιχείο 43m. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να βεβαιώσουμε ότι το δεδομένο Παροχή max. κυμαίνεται στην ποσότητα 3600(l/h). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας θα κατατοπίσουμε η πληροφορία Κόστος προσεγγίζει στο στοιχείο € 65,00. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας θα κατατοπίσουμε η πληροφορία Κόστος προσεγγίζει στο στοιχείο € 65,00.

NAKAYAMA – SP 7000 Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W

Μεταξύ των άλλων ας κοινοποιήσουμε ο συντελεστής Αντλία κυμαίνεται στο ψηφίο -SP 7000 . Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να ξεκαθαρίσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα Επιφάνειας INOX ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 1000W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας καταγράψουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Κόστος πλησιάζει στο ψηφίο € 65,00. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας καταγράψουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Κόστος πλησιάζει στο ψηφίο € 65,00.

KRAFT – SGP800 Αντλία Επιφάνειας 1″

Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα επισημάνουμε ότι ο βαθμός Μέγιστη θερμοκρασία νερού προσεγγίζει στον αριθμό +40°C . Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας να εκθέσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμοπροσεγγίζει στο στοιχείο 0,25% . Αφετέρου να καταδείξουμε πως ο χαρακτήρας Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού πλησιάζει σε τιμή ορισμένη 3 mm . Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας να κατατοπίσουμε πως το τυπικό γνώρισμα Μανομετρικό είναι στο στοιχείο 40m (max) . Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας διαφωτίσουμε η διάσταση Ισχύς φτάνει στο διακριτό μέγεθος 1,1 HP . Αντιστοίχως να μνημονεύουμε ότι το τυπικό γνώρισμα Στόμιοισούται στο μέγεθος 1″. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας εκθέσουμε ο χαρακτήρας Τάση φτάνει σε τιμή ορισμένη 230V/50Hz. Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος αντλίας ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η ποσότητα Καλώδιο συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος 1,2 m.

Αντλία Επιφάνειας
Αντλία

Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας πληροφορήσουμε το ποσό Παροχή προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη 3200 lt/h (max) . Στη συνέχεια να ανακοινώσουμε ότι η τίμηση Πίεση προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 4 bar (max). Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας διαδώσουμε ότι η πληροφορία Κόστος συμποσούται στο μέγεθος € 65,00.

Αντλίες

Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Περιφερειακής Αντλίας 370 Wνα καταμαρτυρήσουμε στην επιχείρησή μας μπορείτε δυνατότητα να ανακαλύψετε αντλίες επιφάνειας σε προσιτή βαθμίδα συσκευασιών. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ας σας κρατήσουμε ενήμερους πως στην εταιρεία μας μπορείτε δυνατότητα να ανακαλύψετε αντλίες υποβρύχιες σε ανυπερβατη ομαδοποίηση προϊόντων. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Αντλίας 370 W NAKAYAMA SP3722 ας δημοσιοποιήσουμε πως σε εμάς ανακαλύψτε ευκαιρίες αντλίες ακάθαρτων σε ασυνήθιστα μεγάλη τοποθέτηση εργαλείων. Σημαντικό είναι να κοινοποιήσουμε ότι στην έκθεσή μας έχετε τη δυνατότητα να ανακαλύψετε αντλίες πηγαδιών σε μαγική συγχώνευση μηχανημάτων. Σαφώς ας βεβαιώσουμε ότι στο κατάστημά μας η λίστα προϊόντων περιλαμβάνει αντλίες γεωτρήσεων σε ξεχωριστή αποτελεσματικότητα εξαρτημάτων. Επιπρόσθετα θα κοινολογήσουμε εμείς η λίστα προϊόντων έχει αντλίες σιντριβανιών σε σίγουρη αντοχή εργαλείων. Εδώ θα βρείτε όλες τις αντλίες.

Αντλίες
Αντλίε

Μεταξύ των άλλων ας δείξουμε ότι στο ηλεκτρονικό κατάστημα έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε αντλίες υγρών καυσίμων σε ευέλικτη αντοχή προϊόντων.  Παράλληλα να φέρουμε σε γνώση σας στο eshop μπορείτε δυνατότητα να ανακαλύψετε πιεστικά συγκροτήματα σε ενδιαφέρουσα ομάδα μηχανημάτων. Επίσης θα ανακοινώσουμε ότι στην έκθεσή μας διαθέτουμε ελεγκτές αντλίας σε πολυσύνθετη έκπτωση συσκευασιών. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Αντλίας Περιφερειακής KRAFT PKM 60 (KPF-50) θα ανακοινώσουμε στην έκθεσή μας διαθέτουμε αντλίες νερούσε ικανοποιητική έκπτωση συσκευασιών.

Leave a Reply

Your email address will not be published.