Επιλεγμένες ηλεκτροποντες

Επιλεγμένες ηλεκτροποντες για επαγγελματίες. Σας εημερώνουμε για ηλεκτροκόλληση και συγκόλληση. Προτείνουμε ργαλεία όπως Πόντα Φανοποιίας Χειρός, Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα και Ηλεκτροπόντα. Εξαιρετικές επιλογές για Hλεκτροπόντα Φανοποιίας, Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη και Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο. Εργαλεία κορυφαίων κατασκευαστών όπως TECNA, TELWIN, DECA, MAESTRO, .

1

Πόντα Φανοποιίας Χειρός

Ακόμα μελετάμε το TECNA – Spotter 7630PL Πόντα Φανοποιίας Χειρός. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας θα προσθέσουμε ότι το ποσό τάση είναι ίσο στο ψηφίο 230V / 50-60Hz. Ταυτόχρονα ας σημειώσουμε πως ο δείκτης ισχύς 50% συγκλίνει στο μέγεθος 0.8Kva. Σαφώς θα συσχετίσουμε ο δείκτης ισχύς συγκόλησης max ανέρχεται στην ποσότητα 5.2Kva. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να εξακριβώσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης ρεύμα συγκόλλησης max πλησιάζει σε 2500A. Από τη μελέτη της Πόντας Φανοποιίας να δείξουμε πως το μέγεθος ασφάλεια συμποσούται στην ποσότητα 16A. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας καταγράψουμε πως το στοιχείο μήκος καλωδίου εντοπίζεται στο στοιχείο 3m. Από την εξέταση του προϊόντος να μνημονεύουμε ότι το δεδομένο βάρος προσεγγίζει στην τιμή 5Kg. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας ας πούμε πως το τυπικό γνώρισμα κόστος συγκλίνει σε τιμή ορισμένη € 370,00.

Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα

Ακολούθως παρουσιάζουμε το TECNA – 3465 Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα. Πλην των άλλων να επισημάνουμε η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς είναι ίσο στην τιμή 50% (KVA) 2,3. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας θα καταθέσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα ασφάλεια πίνακα(Α) ισούται στον αριθμό 8. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας ας παραθέσουμε ότι η πληροφορία βάρος (kg) ευρίσκεται στον αριθμό 22,6. Παρακάτω να αναφέρουμε πως ο αριθμητικός δείκτη κόστος ευρίσκεται στην ποσότητα € 590,00.

Ηλεκτροπόντα

Παρακάτω προβάλλουμε το TELWIN – MODULAR 20/TI Ηλεκτροπόντα. Από την εξέταση της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας φέρνουμε στη δημοσιότητα το μετρήσιμο μέγεθος τάση είναι στη διακριτή ποσότητα 230V. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Πόντας ας προσθέσουμε ότι η ονομαστική αξία ικανότητα συγκόλλησης ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 1 + 1. Επίσης ας καταγράψουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη θσχύς 50% ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 1.2kW. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Πόντας να συσχετίσουμε πως η τίμηση ισχύς συγκόλλησης max έγκειται στο νούμερο 6kW. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Πόντας θα σημειώσουμε πως ο συντελεστής ρεύμα συγκόλλησης max εντοπίζεται σε 3800A. Στο eshop μας έχουμε εργαλεία γύρω από ηλεκτροποντες.

Επιλεγμένες ηλεκτροποντες

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας να καταμαρτυρήσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα ασφάλεια πίνακα ευρίσκεται στον αριθμό 16A. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας ας διαδώσουμε ότι ο βαθμός βάρος εντοπίζεται στην τιμή 9.9Kg. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να βεβαιώσουμε πως ο δείκτης κόστος συμποσούται στην τιμή € 620,00.

Hλεκτροπόντα Φανοποιίας

Εδώ δείχνουμε το DECA – SW 22 BASIC Hλεκτροπόντα Φανοποιίας A 400 – 2200. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας βεβαιώσουμε πως ο δείκτης volt συγκλίνει στην ποσότητα 230-1. Σαφώς ας παρουσιάσουμε ότι ο δείκτης kw έγκειται στην ποσότητα 4. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας να καταδείξουμε ότι η παράμετρος ρεύμα κόλλησης ισούται αριθμητικά στο μέγεθος A 400 – 2200. Από την εξέταση της Ηλεκτρονικής Πόντας θα καταθέσουμε ότι ο δείκτης διαστάσεις συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 320x181x265. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας θα ξεκαθαρίσουμε ο βαθμός βάρος συμποσούται σε 20 Kg. Ζωτικής σημσίας είναι θα ανακοινώσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος είναι ίσο στο στοιχείο € 652,00.

TELWIN Ηλεκτροπόντα

Στη συνέχεια δείχνουμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 230 Ηλεκτροπόντα. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας ας κάνουμε ενημέρωση το ποσό τάση προσεγγίζει στο νούμερο 230V. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να καταγράψουμε η αντικειμενική αξία ικανότητα συγκόλλησης φτάνει στη διακριτή ποσότητα 2 + 2. Σημαντικό είναι θα σημειώσουμε το χαρακτηριστικό ισχύς 50% ισούται σε 2.3kW. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας κάνουμε ενημέρωση ότι η αντικειμενική αξία ισχύς συγκόλλησης max πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 13kW. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Πόντας ας προσθέσουμε η ιδιότητα ρεύμα συγκόλλησης max συμποσούται στο μέγεθος 6300A. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε εργαλεία σχετικά με ηλεκτροκόλληση.

Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας θα εξακριβώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος ασφάλεια πίνακα συμποσούται στην ποσότητα 25A. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα φέρουμε σε γνώση σας ότι η ονομαστική αξία βάρος κυμαίνεται σε 10.5Kg. Στο εξής ας κοινοποιήσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος κόστος συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή € 769,00.

6

DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα

Παρακάτω μελετάμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας να πληροφορήσουμε πως η παράμετρος τάση συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 400V. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας πληροφορήσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα ικανότητα συγκόλλησης εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 2 + 2. Είναι σημαντικό θα φανερώσουμε το μέγεθος ισχύς 50% ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 2.3kW. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας καταμαρτυρήσουμε πως η ποσότητα ισχύς συγκόλλησης max ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 13kW. Αντιστοίχως θα κοινολογήσουμε ότι το στοιχείο ρεύμα συγκόλλησης max ισούται αριθμητικά στον αριθμό 6300A. Εναργώς θα γνωστοποιήσουμε το ποσό ασφάλεια πίνακα κυμαίνεται στην ποσότητα 16A. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα δημοσιοποιήσουμε το χαρακτηριστικό βάρος είναι στη διακριτή ποσότητα 10.3Kg. Αφετέρου ας φέρουμε σε γνώση σας ότι η ποσότητα κόστος ανέρχεται στην ποσότητα € 787,00.

MAESTRO Ηλεκτροπόντα

Μετά προβάλλουμε το MAESTRO – MSW-8900 Ηλεκτροπόντα 5KVA. Παραπέρα να τονίσουμε πως η ποσότητα τάση πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 1PH – 220V. Εναργώς θα παραθέσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος ισχύς συγκόλλησης(max) ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος 5KVA. Από τη μελέτη της Πόντας Φανοποιίας θα μνημονεύουμε ότι η ποσότητα ρεύμα συγκόλλησης(max) ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα 8900A. Μεταξύ των άλλων ας κοινοποιήσουμε πως ο όρος ασφάλεια πίνακα ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 21A. Σε αυτό το σύνδεσμο έχουμε εργαλεία που αφορούν προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της Πόντας να κάνουμε ενημέρωση ότι το μετρήσιμο μέγεθος κλάση μονώσεως πλησιάζει σε F. Οφείλουμε θα παρουσιάσουμε ο όρος βαθμός προστασίας είναι ίσο στο νούμερο IP 21. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας να πούμε ότι το μέγεθος βάρος λαμβάνει στο μέγεθος 85kg. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της Πόντας να διαδώσουμε ο δείκτης κόστος προσεγγίζει στο στοιχείο € 872,00.

Εργαλεία DECA

Ακόμα αναλύουμε το DECA – SW 15 ALU ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΝΤΑ . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας ας βεβαιώσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος volt συμποσούται στην τιμή 115/230-1. Εξάλλου να δημοσιοποιήσουμε η παράμετρος kw συγκλίνει σε 0,4. Μαζί με αυτό θα κατατοπίσουμε το δεδομένο πυκνωτής ανέρχεται στην ποσότητα μF 66000. Από την εξέταση του προϊόντος να σας κρατήσουμε ενήμερους πως η παράμετρος ενέργεια πόντας πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος J 50?15000. Ακολούθως να θέσουμε υπόψη ότι ο δείκτης καρφιά/λεπτό κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 20 (ο4mm) 10(o8mm). Πέραν των άλλων τιμών της Ηλεκτροπόντας θα καταθέσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος καρφιά προσεγγίζει στο νούμερο 3-8. Στον ακόλουθο σύνδεσμο διατίθενται DECA προτάσεις.

Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα φέρουμε σε γνώση σας πως ο χαρακτήρας διαστάσεις είναι στην ποσότητα 380x190x400. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας θα δείξουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα κιλά πλησιάζει στην ποσότητα 13,5. Εναργώς ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος προσεγγίζει στην τιμή € 1.720,50.

ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Παρακάτω μελετάμε το TECNA – ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. Ακολούθως να σημειώσουμε πως ο συντελεστής ισχύς(VA) συμποσούται στην τιμή 1000. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά ας πληροφορήσουμε ότι η παράμετρος χωριτικότητα πυκνωτή (mF) ανέρχεται στο μέγεθος 66. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Πόντας ας ανακοινώσουμε ότι ο δείκτης φόρτιση πυκνωτή είναι στην τιμή 2-3. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να ενημερώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος (kg) ευρίσκεται στο μέγεθος 14. Στη συνέχεια θα εκθέσουμε πως το στοιχείο κόστος ισούται αριθμητικά στην ποσότητα € 1.909,60.

Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA

Ακόμα μελετάμε το TECNA – Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA. Επιπροσθέτως θα παρουσιάσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος τάση (V/Hz) ισούται αριθμητικά στην τιμή 400/50. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας θα πληροφορήσουμε ότι το στοιχείο ικανότητα συγκόλλησης (mm) ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 2+2. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως ο αριθμητικός δείκτη ισχύς συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος 50% (ΜΑ) 8. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές θα παρέχουμε πληροφορίες η ονομαστική αξία ισχύς συγκόλλησης max. (ΜΑ) είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 35. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας δείξουμε ο βαθμός ρεύμα συγκόλλησης max. (Α) είναι στο ψηφίο 6400. Παραπέρα θα καταμαρτυρήσουμε το στοιχείο ασφάλεια πίνακα (Α) συμποσούται στην τιμή 25. Επιπλέον διαθέτουμε εργαλεία γύρω από εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter

Στη συνέχεια να πληροφορήσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα μήκος καλωδίων δαγκάνας (mm) εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 1800. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα φέρουμε σε γνώση σας πως η αναγραφόμενη ιδιότητα κλάση μονώσεως είναι στη διακριτή ποσότητα F. Εξάλλου ας παρατηρήσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα βαθμός προστασίας συμποσούται στο μέγεθος IP 21. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Πόντας ας δημοσιοποιήσουμε πως το στοιχείο βάρος(Kg) εντοπίζεται στο στοιχείο 70. Εξάλλου θα σημειώσουμε πως η τίμηση κόστος συγκλίνει στο μέγεθος € 2.543,24.

TELWIN DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA)

Ακολούθως αναλύουμε το TELWIN – DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA) Ηλεκτροπόντα. Κάνοντας την παρουσίαση της Πόντας Φανοποιίας ας ενημερώσουμε η μετρήσιμη ποσότητα τάση πλησιάζει στο μέγεθος 400V. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της Πόντας Φανοποιίας ας δείξουμε πως η τίμηση ικανότητα συγκόλλησης κυμαίνεται στην ποσότητα 3 + 3. Ωσαύτως να κοινολογήσουμε ότι το δεδομένο ισχύς 50% ισούται σε 8.0kW. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της Ηλεκτρονικής Πόντας να σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το στοιχείο ισχύς συγκόλλησης max ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 47kW.

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα παρατηρήσουμε πως η αντικειμενική αξία ρεύμα συγκόλλησης max ευρίσκεται στην τιμή 7000A. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας να σημειώσουμε ότι η ποσότητα βάρος κυμαίνεται στην ποσότητα 95.0Kg. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας δείξουμε πως ο βαθμός κόστος λαμβάνει στο ψηφίο € 2.728,00.

Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic

Τώρα εξετάζουμε το DECA – SW 100 Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic. Πέραν των άλλων μεγεθών ας ξεκαθαρίσουμε ότι ο όρος τάση ισούται σε 400-1 V. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να σημειώσουμε η ονομαστική αξία kw συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 12. Συν τοις άλλοις να κάνουμε ενημέρωση ότι το χαρακτηριστικό διαστάσεις ισούται σε τιμή ορισμένη 650x730x1100. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να ανακοινώσουμε ότι ο συντελεστής βάρος είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 82kg. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας παρατηρήσουμε ότι ο δείκτης κόστος ανέρχεται στον αριθμό € 2.821,00.

MAESTRO – MSWYC

Παρακάτω προβάλλουμε το MAESTRO – MSWYC-30 Ηλεκτροπόντα 23kVA. Ακολούθως να προσθέσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα τάση κυμαίνεται στην τιμή 2PH – 30V. Οφείλουμε να μνημονεύουμε ότι ο βαθμός ισχύς συγκόλλησης (max) είναι στον αριθμό 23kVA. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά να καταγράψουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα ρεύμα συγκόλλησης (max) είναι στο στοιχείο 12000Α. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας ας παρουσιάσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος ασφάλεια πίνακα λαμβάνει σε 25 A. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της Πόντας ας δείξουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα κλάση μονώσεως ευρίσκεται στο στοιχείο F.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας να καταδείξουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος βαθμός προστασίας ισούται στο νούμερο IP 21. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να κοινοποιήσουμε ότι ο βαθμός βάρος συγκλίνει σε τιμή ορισμένη 125kg. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας κατατοπίσουμε η διάσταση κόστος ισούται στην τιμή € 2.845,00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.