Επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες

SP4000 Αντλία ομβρίων υδάτων 400 W

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζουμε υποβρύχιες αντλίες. Στο κατάστημά μας θα βρείτε κορυφαίας ποιότητας αντλιες νερου βενζινης και υποβρυχιες αντλιες νερου. Στη συνέχεια θα δείτε δέκα επιλεγμένα προϊόντα από την κατηγορία υποβρύχιες αντλίες.

Υποβρύχιες αντλίες

Όταν μιλάμε για υποβρύχιες αντλίες τότε τα χαρακτηριστικά μας ενδιαφέρουν περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο την παροχή και το μανομετρικό. Στα ακόλουθα προϊόντα μπορείτε να δείτε εκτός από την παροχή και το μανομετρικό και άλλα χαρακτηριστικά όπως βάθος και το υλικό. Όταν αναφερόμαστε στο υλικό εννοούμε αν είναι ανοξείδωτη ή πλαστική. Επίσης στις υποβρύχιες αντλίες μας ενδιαφέρει πολύ η ιπποδύναμη. Εδώ θα βρείτε όλες τις υποβρύχιες αντλίες.

SP1200 Αντλία Σεντίνα 12V 50W

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας να καταθέσουμε πως το μέγεθος ισχύς ευρίσκεται στην αναγραφόμενη τιμή 12 V / 50 W. Εναργώς θα μνημονεύουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος τάση λαμβάνει στον αριθμό 7,8 A. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας νερού θα φανερώσουμε ότι το μέγεθος μανομετρικό έγκειται στο νούμερο 5 m. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά να αναφέρουμε η αναγραφόμενη παράμετρος παροχή  έγκειται στον αριθμό 65 l/min Ø.

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά  της αντλίας να κατατοπίσουμε η ιδιότητα στόμιο κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 1’’. Επιπλέον να προσθέσουμε ότι το μέγεθος βάρος ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος 1,3Kg. Το κόστος της αντλίας ανέρχεται στα 19,00€.

SP1200 Αντλία Σεντίνα 12V 50W
SP1200 Αντλία Σεντίνα 12V 50W

NP1010 Αντλία Ομβρίων

Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλιας θα καταγράψουμε πως η τίμηση μεγ. μανομετρικό ισούται στην ποσότητα 8m. Επιπρόσθετα ας ξεκαθαρίσουμε το τυπικό γνώρισμα παροχή είναι ίσο στο ψηφίο  7000L/h.  Κάνοντας την παρουσίαση της αντλίας νερού ας αναφέρουμε ότι το τυπικό γνώρισμα μεγ. βύθιση ισούται στο στοιχείο 7m. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της υποβρύχιας αντλίας νερού να διαφωτίσουμε ότι η παράμετρος μέγιστο μέγεθος σωματιδίων ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 5mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας παρουσιάσουμε ότι το χαρακτηριστικό καλώδιο ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 10m. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της αντλιας να διαδώσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος ισχύς ισούται αριθμητικά στην τιμή 400W. Η τιμή της υποβρύχιας αντλίας είναι 35,00€.

NP1010 Αντλία Ομβρίων
NP1010 Αντλία Ομβρίων

Πως να επιλέξετε αντλία

Η επιλογή αντλίας προϋποθέτει τη μελέτη παραμέτρων και σύγκριση εργαλείων μεταξύ τους. Πρέπει να εξετάσετε την παροχή, το μανομετρικό και το βάθος. Καλό είναι να εξετάσετε το υλικό, δηλαδή εάν η αντλία είναι ανοξείδωτη η πλαστική. Συνιστούμε επίσης να εξετάσετε την ιπποδύναμη της αντλίας. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε και το άρθρο μας στο οποίο περιγράφουμε πως να επιλέξετε αντλία.

Υποβρήχια Αντλία 3 Λειτουργιών 400W

Μεταξύ των άλλων θα ξεκαθαρίσουμε πως η ιδιότητα ισχύς προσεγγίζει στο ποσό των 400 W . Επιπλέον να επισημάνουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα  παροχή  ισούται στην τιμή 11500 lt/h . Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλιας να εκθέσουμε η ποσότητα μανομετρικό συγκλίνει στο στοιχείο 6,3 m . Ακόμα να σας κρατήσουμε ενήμερους το μέγεθος μεγ. βάθος βυθισματος λαμβάνει στο μέγεθος 7 m . Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας νερού θα εκθέσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος στόμιο προσεγγίζει στο νούμερο 1″ &1″ 1/4 . Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα βεβαιώσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα μεγ. σωματιδ. φτάνει στο μέγεθος 25 mm . Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλιας να ξεκαθαρίσουμε η αναγραφόμενη  παράμετρος καλώδιο είναι στη διακριτή ποσότητα 10 m . Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλιας να θέσουμε υπόψη ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα βάρος ισούται στον αριθμό kg. Θα τη βρείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα στην εκπληκτική τιμή των 39,00€.

Υποβρήχια Αντλία 3 Λειτουργιών 400W
Υποβρήχια Αντλία 3 Λειτουργιών 400W

SP4000 Αντλία ομβρίων υδάτων 400 W

Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να καταδείξουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος ισχύς κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 400 W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της υποβρυχιας αντλιας ας δηλώσουμε πως το χαρακτηριστικό παροχή φτάνει στο διακριτό μέγεθος 7000 l/h. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της υποβρύχιας αντλίας να διαδώσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος μανομετρικό συγκλίνει στο μέγεθος 7,5 m. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας ας ανακοινώσουμε πως το χαρακτηριστικό μεγ. σωματιδίων είναι στο στοιχείο 5 mm. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας θα θέσουμε υπόψη πως η αναγραφόμενη παράμετρος διάμετρος εντοπίζεται στον αριθμό Ø. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να ενημερώσουμε πως η παράμετρος στόμιο συγκλίνει στην ποσότητα 1,5’’. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορείτε να  αγοράσετε την αντλία ομβρίων υδάτων με 39,60€.

SP4000 Αντλία ομβρίων υδάτων 400 W
SP4000 Αντλία ομβρίων υδάτων 400 W

NP1020 Αντλία Ομβρίων

Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά ας κοινολογήσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος ισχύς εντοπίζεται στο μέγεθος 750W. Από την εξέταση της αντλιας ας δείξουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα μεγ. μανομετρικό είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 8,5m. Επιπρόσθετα θα καταμαρτυρήσουμε το μέγεθος παροχή είναι ίσο στον αριθμό 12500L/h. Σημασία έχει θα καταμαρτυρήσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος μεγ. βύθιση προσεγγίζει στο ψηφίο 7m. Μελετώντας τις προδιαγραφές της υποβρυχιας αντλιας να καταδείξουμε πως το χαρακτηριστικό μέγιστο μέγεθος σωματιδίωνκυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 5mm. Κάνοντας την παρουσίαση της υποβρύχιας αντλίας ας κοινολογήσουμε οτι η ποσότητα καλώδιο ισούται στην ποσότητα 10m.  Το προϊόν είναι διαθέσιμο στο κατάστημά μας με 45,00€. Εδώ θα βρείτε την NP1020 Αντλία Ομβρίων στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

NP1020 Αντλία Ομβρίων
NP1020 Αντλία Ομβρίων

SP400 Αντλία Υποβρύχια 400w

Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας νερού ας φέρουμε σε γνώση σας πως το τυπικό γνώρισμα ισχύς προσεγγίζει στο νούμερο 0,55 HP (400w). Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας παρατηρήσουμε ότι η ιδιότητα τάση ευρίσκεται στην τιμή 220V/50Hz. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας να φανερώσουμε ότι το σώμα αντλίας είναι κατασκευασμένο από tecnopolymer. Αντιστοίχως ας αναφέρουμε πως το τυπικό γνώρισμα φτερωτή έχει κατασκευαστεί απο tecnopolymer.. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να προβάλλουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα μέγιστη παροχή νερού λαμβάνει στο μέγεθος 7000lt/h. Είναι σημαντικό θα παρατηρήσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα μέγιστο μανομετρικό ύψος πλησιάζει σε 8,5m. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να δηλώσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα στόμιο εξόδου ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 1″ & 1¼” & 1½”. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της αντλίας νερού να επισημάνουμε η τίμηση καλώδιο αντλίας έγκειται σε 10m. Προϊόν άμεσα διαθέσιμο στην τιμή των 45,00€.

SP400 Αντλία Υποβρύχια 400w
SP400 Αντλία Υποβρύχια 400w

NP1030 Αντλία Ομβρίων

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές θα φανερώσουμε ότι η τίμηση ισχύςλαμβάνει στην ποσότητα 550W. Επιπλέον ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η τίμηση μεγ. μανομετρικό κυμαίνεται στην τιμή 7m. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας νερού ας φανερώσουμε ότι η τίμηση παροχή ισούται στην ποσότητα 10000L/h. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να δείξουμε η ποσότητα μεγ. βύθιση ισούται στο στοιχείο 7m. Κάνοντας την παρουσίαση της υποβρυχιας αντλιας να φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η ποσότητα μέγιστο μέγεθος σωματιδίωνκυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 35mm. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της υποβρυχιας αντλιας να διαδώσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος  καλώδιο  εντοπίζεται στον αριθμό 10m. Η τιμή της αντλίας ομβρίων είναι 45,00€.

NP1030 Αντλία Ομβρίων
NP1030 Αντλία Ομβρίων

SPC 750 Υποβρύχια Αντλία Νερού

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της αντλιας θα σημειώσουμε το χαρακτηριστικό ισχύς ευρίσκεται στο ψηφίο 750W. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της υποβρυχιας αντλιας ας επισημάνουμε πως το μέγεθος στόμιο κυμαίνεται στο ψηφίο 1”-1.1/4”-1.1/2”. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας πούμε πως το χαρακτηριστικό μανομ. maxευρίσκεται στο νούμερο 8.5m. Αποφασιστική παράμετρος είναι θα προσθέσουμε πως η ιδιότητα παροχή max είναι στο νούμερο 12500(I/h). Από την εξέταση της υποβρύχιας αντλίας νερού ας εκθέσουμε πως η τίμηση σωματίδια max ισούται σε τιμή ορισμένη 5mm. Κοστίζει 46,90€.

SPC 750 Υποβρύχια Αντλία Νερού
SPC 750 Υποβρύχια Αντλία Νερού

SPC 400 Υποβρύχια Αντλία Καθαρού Νερού

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας αναφέρουμε πως η ποσότητα στόμιο ισούται στην τιμή 400W. Από την εξέταση της υποβρύχιας αντλίας νερού να προβάλλουμε ότι η παράμετρος μανομ. max. ευρίσκεται στην ποσότητα 1”-1.1/4”-1.1/2”m. Συν τοις άλλοις θα σημειώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος παροχή max. εντοπίζεται στην ποσότητα 7000 l/h. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της υποβρυχιας αντλιας ας αναφέρουμε η αναγραφόμενη παράμετρος σωματίδια max.ευρίσκεται σε 5mm. Η Υποβρύχια Αντλία Καθαρού Νερού κοστίζει 46,90€ στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

SPC 400 Υποβρύχιες Αντλίες Καθαρού Νερού
SPC 400 Υποβρύχιες Αντλίες Καθαρού Νερού

NP1070 Αντλία Ομβρίων με Ενσωματωμένο Φλοτέρ

Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της υποβρύχιας αντλίας νερού ας φέρνουμε στη δημοσιότητα πως το χαρακτηριστικό ισχύς ισούται σε 750w. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η ποσότητα μέγιστο μανομετρικό φτάνει στην ποσότητα 8,5m. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να φέρουμε σε γνώση σας ότι η αναγραφόμενη παράμετρος παροχή πλησιάζει στο ψηφίο 13000L/h. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας νερού να κάνουμε ενημέρωση πως το χαρακτηριστικό μεγ. βύθιση ανέρχεται σε 7m. Από τη μελέτη της αντλιας ας μνημονεύουμε η αναγραφόμενη παράμετρος μέγιστο μέγεθος σωματιδίων φτάνει σε τιμή ορισμένη 5mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας νερού να φέρνουμε στη δημοσιότητα το χαρακτηριστικό καλώδιο κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 10m. Μπορείτε να την αγοράσετε στο κατάστημά μας με 49,00€.

NP1070 Αντλία Ομβρίων με Ενσωματωμένο Φλοτέρ
NP1070 Αντλία Ομβρίων με Ενσωματωμένο Φλοτέρ

Αντλίες

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα βρείτε αντλίες επιφάνειας, υποβρύχιες αντλίες, αντλίες ακάθαρτων και αντλίες πηγαδιών. Επίσης θα βρείτε αντλίες γεωτρήσεων, αντλίες σιντριβανιών και αντλίες υγρών καυσίμων. Διαθέτουμε επίσης πιεστικά συγκροτήματα και ελεγκτές αντλίες νερού. Εδώ θα βρείτε όλες τις αντλίες.

Leave a Reply

Your email address will not be published.