Επιλέγουμε αντλίες επιφάνειας

Επιλέγουμε αντλίες επιφάνειας. Μετά δείχνουμε το NAKAYAMA – SP3722 Αντλία Περιφερειακή 370 W. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας ας συσχετίσουμε πως ο συντελεστής SP3722 Αντλία περιφερειακή κυμαίνεται στο ψηφίο 370 W. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να διαδώσουμε το τυπικό γνώρισμα Ισχύς ευρίσκεται στην τιμή 370 W. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα δηλώσουμε πως η τίμηση Μεγ. παροχή κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 2100 l/h. Ακολούθως θα παρουσιάσουμε ο όρος Μεγ. μανομετρικό πλησιάζει στο ψηφίο 30 m. Αποφασιστική παράμετρος είναι να διαφωτίσουμε ότι η αποτίμηση Διάμετρος προσεγγίζει στην ποσότητα Στόμιο 1’’x1’’. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας διαδώσουμε πως ο χαρακτήρας Κόστος ισούται στο νούμερο € 29,00.

NERO Αντλία Περιφερειακή

Στην αρχή αναλύουμε τη NERO – VP 370 Αντλία Περιφερειακή. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά θα επισημάνουμε πως η διάσταση Ισχύς ισούται στο ψηφίο 370W. Οφείλουμε να κοινολογήσουμε ότι η ιδιότητα Στόμιο είναι στο νούμερο 1″. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές να κοινοποιήσουμε ότι η ονομαστική αξία Μανομ. max ισούται στο μέγεθος 35m. Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας να κοινολογήσουμε πως το ποσό Παροχή max συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 2100(I/h). Επιλέγουμε αντλίες επιφάνειας επαγγελματικές. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα δείξουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Κόστος έγκειται στο μέγεθος € 32,90.

KRAFT Αντλία Περιφερειακή

Ακολούθως εξετάζουμε το KRAFT – PKM 60 (KPF-50) Αντλία Περιφερειακή. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας παρατηρήσουμε ότι ο χαρακτήρας Μέγιστη θερμοκρασία νερού συγκλίνει στο νούμερο +40°C.. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας προβάλλουμε ότι η παράμετρος Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος -0,15%.. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας παρατηρήσουμε πως το χαρακτηριστικό Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ανέρχεται σε τιμή ορισμένη -1 mm.. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας να καταμαρτυρήσουμε πως η ιδιότητα Μανομετρικό ευρίσκεται στο στοιχείο 38m (max). Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να παρουσιάσουμε ότι ο συντελεστής Ισχύς είναι στο ψηφίο 0,5 HP. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα συσχετίσουμε ότι το δεδομένο Στόμιο Εισόδου έγκειται στο μέγεθος 1″. Ακολούθως θα θέσουμε υπόψη η ονομαστική αξία Τάση φτάνει στο νούμερο 230V/50Hz.

Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να ενημερώσουμε το στοιχείο Στόμιο Εξόδου συγκλίνει στο ψηφίο 1″. Από τη μελέτη της αντλίας να επισημάνουμε το τυπικό γνώρισμα Παροχή κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 2500 lt/h. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να θέσουμε υπόψη ότι η ιδιότητα Ύψος Αναρρόφησης πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 8m (max). Επιλέγουμε αντλίες επιφάνειας για επαγγελματίες. Από την εξέταση του εργαλείου αντλίας να προβάλλουμε πως η διάσταση Κόστος ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος € 39,00.

NERO – VP 750 Αντλία Περιφερειακή 750W

Ακόμα αναλύουμε το NERO – VP 750 Αντλία Περιφερειακή 750W. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα δηλώσουμε ο συντελεστής Ισχύς έγκειται στην ποσότητα 750W. Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας πληροφορήσουμε ότι η αποτίμηση Στόμιο πλησιάζει στην τιμή 1″. Από την άλλη θα καταδείξουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Μανομ. max πλησιάζει στο μέγεθος 50m. Είναι σημαντικό ας προσθέσουμε πως το μέγεθος Παροχή max συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 3600(I/h). Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να επισημάνουμε ο όρος Κόστος προσεγγίζει στο νούμερο € 54,50. Επιλέγουμε αντλίες επιφάνειας υψηλών προδιαγραφών.

NAKAYAMA Περιφερειακή 750Watt

Εδώ εξετάζουμε το NAKAYAMA – SP7558 Αντλία Περιφερειακή 750Watt. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας συσχετίσουμε ότι ο συντελεστής SP 7558 Αντλία περιφερειακή συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 750 W. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα κατατοπίσουμε το ποσό Ισχύς φτάνει στο μέγεθος 750 W. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας τονίσουμε ο ποσοτικός δείκτης Μεγ. παροχή ισούται στο νούμερο 3000 l/h. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα σημειώσουμε πως η διάσταση Μεγ. μανομετρικό πλησιάζει στο στοιχείο 58 m Ø. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα πληροφορήσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Στόμιο κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 1’’x1’’. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα κοινοποιήσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης κόστος ισούται σε € 55,00.

NERO Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Τώρα δείχνουμε το NERO – JET GP 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας ας καταμαρτυρήσουμε πως το μέγεθος JET GP ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να καταμαρτυρήσουμε το μέγεθος Ισχύς είναι ίσο στην ποσότητα 800W. Ζωτικής σημσίας είναι θα κάνουμε ενημέρωση η παράμετρος Ύψος Αναρροφ. max. είναι στο στοιχείο 8m. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα σημειώσουμε ότι η αντικειμενική αξία Στόμιο κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 1″. Μεταξύ των άλλων να καταθέσουμε ότι η ονομαστική αξία Μανομετρικό max. κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 38m. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας ας κοινοποιήσουμε πως το στοιχείο Παροχή max. ισούται αριθμητικά στην τιμή 3200(l/h). Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να εξακριβώσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Κόστος προσεγγίζει στην ποσότητα € 56,90.

Αντλία Ψεκασμού

Τώρα αναλύουμε το NAKAYAMA – NS3600 Αντλία Ψεκασμού. Εκτός από αυτά θα παρατηρήσουμε το στοιχείο LT/MIN ισούται αριθμητικά σε 36. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα φανερώσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος πίεση πλησιάζει στο νούμερο 10-40bar. Μεταξύ των άλλων ας πληροφορήσουμε η πληροφορία Κόστος εντοπίζεται στον αριθμό € 59,00. Επιλέγουμε αντλίες επιφάνειας για απαιτητικούς.

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Παρακάτω δείχνουμε το NERO – JET 750A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα η ιδιότητα Ισχύς έγκειται στο μέγεθος 750W . Αντιστοίχως θα πούμε πως ο δείκτης Στόμιο έγκειται στην τιμή 1″. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα αναφέρουμε η ποσότητα Μανομετρικό max. προσεγγίζει στον αριθμό 43m. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας να ενημερώσουμε ότι η ποσότητα Παροχή max. είναι ίσο στον αριθμό 3600(l/h). Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας να μνημονεύουμε ότι ο συντελεστής Κόστος ισούται στο διακριτό μέγεθος € 65,00.

SP 7000 Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W

Μετά εκθέτουμε το NAKAYAMA – SP 7000 Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα κοινολογήσουμε το ποσό Αντλία ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα -SP 7000 . Από τη μελέτη του εργαλείου αντλίας ας ανακοινώσουμε ο χαρακτήρας Επιφάνειας INOX εντοπίζεται στην ποσότητα 1000W. Ακόμη θα εξακριβώσουμε ο χαρακτήρας Κόστος συμποσούται στη διακριτή ποσότητα € 65,00. Στο eshop μας έχουμε εργαλεία πάνω σε επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

KRAFT Αντλία Επιφάνειας 1″

Εδώ αναλύουμε το KRAFT – SGP800 Αντλία Επιφάνειας 1″. Παράλληλα θα κάνουμε ενημέρωση ο ποσοτικός δείκτης Μέγιστη θερμοκρασία νερού συγκλίνει στην ποσότητα +40°C . Ενδιαφέρον είναι να καταδείξουμε πως το δεδομένο Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 0,25% . Επίσης να παρουσιάσουμε ο όρος Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού συμποσούται στο νούμερο 3 mm . Στο εξής θα κοινολογήσουμε η μετρήσιμη ποσότητα Μανομετρικό προσεγγίζει στην τιμή 40m (max) . Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας θα καταδείξουμε ο δείκτης Ισχύς είναι ίσο στο στοιχείο 1,1 HP . Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας πληροφορήσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη Στόμιο εντοπίζεται σε 1″. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να συσχετίσουμε πως το χαρακτηριστικό Τάση κυμαίνεται στο στοιχείο 230V/50Hz. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας θα φέρουμε σε γνώση σας το δεδομένο Καλώδιο συμποσούται στην ποσότητα 1,2 m.

Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα καταμαρτυρήσουμε πως ο δείκτης Παροχή λαμβάνει στο ψηφίο 3200 lt/h (max) . Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η αντικειμενική αξία Πίεση πλησιάζει στον αριθμό 4 bar (max). Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας καταδείξουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα Κόστος ισούται στο διακριτό μέγεθος € 65,00. Εδώ έχουμε μηχανήματα πάνω σε επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

NAKAYAMA Αντλία Επιφανείας

Μετά εκθέτουμε το NAKAYAMA – SP7542 Αντλία Επιφανείας JET 1ΗΡ,42m, 3200 l/h 750 W. Ακολούθως ας εξακριβώσουμε πως το ποσό Ισχύς συμποσούται στο ψηφίο 750 W. Μελετώντας τις προδιαγραφές να κατατοπίσουμε το ποσό Παροχή είναι στο διακριτό μέγεθος 5000 l/h. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι ο χαρακτήρας Μανομετρικό ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 40 m. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα τονίσουμε το ποσό Στόμιο ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 1″. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να παραθέσουμε ο αριθμητικός δείκτη Κόστος ισούται αριθμητικά στην ποσότητα € 65,00.

NERO – JET 750AIN

Τώρα εξετάζουμε το NERO – JET 750AIN Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ. Στο εξής θα κατατοπίσουμε πως το δεδομένο Ισχύς έγκειται στο μέγεθος 750W. Παρομοίως να καταγράψουμε η πληροφορία Ύψος Αναρροφ. max. ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 9m. Οφείλουμε θα δηλώσουμε ότι ο βαθμός Στόμιο λαμβάνει στο νούμερο 1″. Στο εξής να ανακοινώσουμε η ποσότητα Μανομετρικό max. είναι ίσο σε 43m. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το μέγεθος Παροχή max. ισούται αριθμητικά στο νούμερο 3600(l/h). Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας παρουσιάσουμε πως ο βαθμός Κόστος συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή € 65,90. Επιπλέον έχουμε προσφορές πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

NAKAYAMA – SP7536 Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W

Στη συνέχεια αναλύουμε το NAKAYAMA – SP7536 Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W. Ακολούθως να αναφέρουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα Ισχύς συγκλίνει σε τιμή ορισμένη 750 W. Επίσης να φανερώσουμε ότι το ποσό Παροχή ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 5400 l/h. Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας επιφάνειας ας θέσουμε υπόψη πως η τίμηση Μανομετρικό κυμαίνεται σε 35 m. Μεταξύ των άλλων να ενημερώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Στόμιο λαμβάνει στο νούμερο 1″ x 1″. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα προβάλλουμε ότι ο συντελεστής Κόστος έγκειται στη διακριτή ποσότητα € 67,00.

Αντλία Περιφερειακή

Τώρα εκθέτουμε το KRAFT – PKM80 (KPF-100) Αντλία Περιφερειακή. Ακόμα διαθέτουμε εργαλεία πάνω σε αντλίες επιφάνειας.

Εδώ δείχνουμε το Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου . Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι να συσχετίσουμε πως η αποτίμηση Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο είναι ίσο στην τιμή 0,15%. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας να δηλώσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα 1 mm. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να παρατηρήσουμε η ονομαστική αξία Ισχύς είναι ίσο σε 1 HP. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να ξεκαθαρίσουμε το μετρήσιμο μέγεθος Τάση πλησιάζει στο ψηφίο 230V / 50Hz. Από την εξέταση του προϊόντος θα βεβαιώσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα Παροχή (max) φτάνει σε 3000 Lt/h. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές ας επισημάνουμε ότι το στοιχείο Μανομετρικό είναι ίσο σε 70m (max). Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ο ποσοτικός δείκτης Στόμιο εισόδου είναι στην ποσότητα 1″.

Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας εκθέσουμε πως η διάσταση Στόμιο εξόδου προσεγγίζει στο μέγεθος 1″ . Οφείλουμε θα κοινοποιήσουμε ότι ο δείκτης Ύψος αναρρόφησης είναι ίσο στο μέγεθος 8m (max). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα δημοσιοποιήσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης Κόστος εντοπίζεται στο ψηφίο € 69,00. Στην ιστοσελίδα μας διατίθενται εργαλεία γύρω από αντλίες. Επιλέγουμε αντλίες επιφάνειας για απαιτητικούς επαγγελματίες.

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Μετά μελετάμε το LAM – JET 1100A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας καταδείξουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Ισχύς εντοπίζεται στο ψηφίο 1100W. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ας διαδώσουμε ο συντελεστής Στόμιο πλησιάζει στο μέγεθος 1″. Από την εξέταση του προϊόντος ας φέρνουμε στη δημοσιότητα η ποσότητα Μανομετρικό max. είναι σε τιμή ορισμένη 55m. Επίσης ας καταγράψουμε ότι η πληροφορία Παροχή max. ευρίσκεται στην τιμή 3600(l/h). Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας ενημερώσουμε πως ο βαθμός Κόστος ισούται στο μέγεθος €70,00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.