Επιλέγουμε εργαλεία οξυγόνου

Επιλέγουμε εργαλεία οξυγόνου. Ενημέρωση για ηλεκτροκόλληση, συγκόλληση, Σαλμός Κόλλησης, Κόφτης Οξυγόνου, Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης, Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2, Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F, Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η, Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α , Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή , HP1 Κόφτης Οξυγόνου, Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου, Σαλμός Συγκόλλησης, Κόφτης Οξυγόνου, . Προτείνουμε MAESTRO, LE RORRAIN, .

MAESTRO – SAF – Economy Σαλμός Κόλλησης

Τώρα μελετάμε το MAESTRO – SAF – Economy Σαλμός Κόλλησης. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου να επισημάνουμε πως η αποτίμηση συγκόλληση είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή 0.4-4.0 mm. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι να βεβαιώσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα κοπή ισούται σε τιμή ορισμένη 50mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα εξακριβώσουμε ο όρος παροχή εντοπίζεται στο ψηφίο 40-400 lt/min. Επιπλέον παρέχουμε προσφορές πάνω σε ηλεκτροκόλληση.

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να κοινοποιήσουμε η πληροφορία σπείρωμα συμποσούται στην ποσότητα 8 x 100. Παράλληλα να κατατοπίσουμε πως η πληροφορία μήκος λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 320mm. Αντιστοίχως θα ξεκαθαρίσουμε ότι ο όρος βάρος προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 0.380kg. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να πληροφορήσουμε ότι η πληροφορία κόστος φτάνει στην ποσότητα € 53,00. Εδώ θα βρείτε εργαλεία πάνω σε εργαλεία οξυγόνου.

MAESTRO – ZC-21 Economy Κόφτης Οξυγόνου

Τώρα μελετάμε το MAESTRO – ZC-21 Economy Κόφτης Οξυγόνου. Μαζί με αυτό ας πούμε το δεδομένο κοπή συγκλίνει στον αριθμό 3-150mm. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας καταθέσουμε ότι η ιδιότητα γωνία κοπής ανέρχεται στο μέγεθος 90μοίρες σταθερή. Ακόμη να προσθέσουμε ο συντελεστής μήκος ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 460mm. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε μηχανήματα γύρω από ηλεκτροκολλήσεις tig.

Πέραν των άλλων τιμών του κόφτη οξυγόνου θα αναφέρουμε η ιδιότητα βάρος ισούται στην τιμή 1.000kg. Σημασία έχει να φέρουμε σε γνώση σας πως το στοιχείο κόστος πλησιάζει στο νούμερο € 65,00.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2

Παρακάτω μελετάμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα καταθέσουμε πως η πληροφορία αέριο έγκειται στον αριθμό αργκόν CO2. Παρακάτω να φέρουμε σε γνώση σας πως η αποτίμηση τύπος ευρίσκεται στο ψηφίο c. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα δείξουμε ότι η παράμετρος q max έγκειται στην ποσότητα 38 lt/min. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε εργαλεία πάνω σε εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Κάνοντας την παρουσίαση του σαλμού συγκόλλησης ας σημειώσουμε ότι ο χαρακτήρας βάρος ισούται αριθμητικά στην τιμή 1.120 kg. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα καταθέσουμε πως το ποσό διαστάσεις ανέρχεται στο μέγεθος 176x142x160 mm. Παράλληλα θα φέρουμε σε γνώση σας το στοιχείο κόστος φτάνει σε € 83,00.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F

Παρακάτω μελετάμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου να συσχετίσουμε ότι η ονομαστική αξία αέριο κυμαίνεται στην ποσότητα οξυγόνο. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου οξυγόνου θα παρατηρήσουμε ότι η πληροφορία τύπος είναι ίσο στην τιμή f. Ζωτικής σημσίας είναι να παρουσιάσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος q max λαμβάνει σε 70 Nm3 /h. Σε αυτό το σύνδεσμο προτείνουμε μηχανήματα γύρω από προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του σαλμού συγκόλλησης θα κάνουμε ενημέρωση ότι το χαρακτηριστικό q1 εντοπίζεται στο νούμερο 31 Nm3 /h . Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών να φέρνουμε στη δημοσιότητα η παράμετρος βάρος εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 1.120 kg. Μελετώντας τις προδιαγραφές ας κατατοπίσουμε πως η ιδιότητα διαστάσεις συγκλίνει στο στοιχείο 176x142x160 mm. Πέραν των άλλων μεγεθών θα κοινολογήσουμε ότι η τίμηση κόστος είναι ίσο στην ποσότητα € 83,00.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η

Ακόμα αναλύουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η. Ακόμα θα δείξουμε η αντικειμενική αξία αέριο εντοπίζεται σε Ασετυλίνη. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου οξυγόνου ας δείξουμε το στοιχείο τύπος ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη Η. Από τη μελέτη του εργαλείου οξυγόνου ας κάνουμε ενημέρωση πως το δεδομένο q max προσεγγίζει στο στοιχείο 26 Nm3 /h. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε μηχανήματα γύρω από ηλεκτροκολλήσεις tig.

Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου ας καταγράψουμε πως η ονομαστική αξία q1 ισούται αριθμητικά στην τιμή 5 Nm3 /h . Πέραν των άλλων μεγεθών να τονίσουμε πως η ιδιότητα βάρος προσεγγίζει σε 1.120 kg. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας καταδείξουμε ότι η ποσότητα διαστάσεις ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 176x142x160 mm. Αντιστοίχως θα διαδώσουμε πως η διάσταση κόστος κυμαίνεται στο μέγεθος € 83,00.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α

Μετά εκθέτουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α . Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές να σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το μέγεθος αέριο εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος ασετυλίνη. Στο εξής να πληροφορήσουμε η αντικειμενική αξία τύπος ευρίσκεται στο μέγεθος Α. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του σαλμού συγκόλλησης ας ανακοινώσουμε ότι το μέγεθος q max πλησιάζει στον αριθμό 26 Nm3 /h.

Πέραν των άλλων τιμών του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα ενημερώσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη q1 συγκλίνει στο μέγεθος 5 Nm3 /h . Επιπλέον θα φέρνουμε στη δημοσιότητα πως το στοιχείο βάρος προσεγγίζει σε 1.120 kg. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας συσχετίσουμε ότι το μέγεθος διαστάσεις ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 176x142x160 mm. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου να επισημάνουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα κόστος είναι ίσο στον αριθμό € 83,00.

LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης 340mm

Τώρα προβάλλουμε το LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης 340mm. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου θα σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η διάσταση συγκόλληση προσεγγίζει στην ποσότητα 0.4-4.0mm. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας παρατηρήσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης παροχή συμποσούται στο νούμερο 40-400 lt/min. Πέραν των άλλων τιμών του κόφτη οξυγόνου θα καταδείξουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος σπείρωμα ανέρχεται στο στοιχείο 8 x 100.

Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα δηλώσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης Μμήκος συμποσούται στο ψηφίο 340mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα κάνουμε ενημέρωση ότι ο όρος βάρος πλησιάζει στην ποσότητα 0.330kg. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου οξυγόνου ας ενημερώσουμε η παράμετρος κόστος είναι στην τιμή € 96,35.

LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή

Εδώ παρουσιάζουμε το LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή . Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του κόφτη οξυγόνου να κάνουμε ενημέρωση ο χαρακτήρας συγκόλληση ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 0.4-4.0 mm. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών ας παρατηρήσουμε πως το ποσό παροχή ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 40-400 lt/min. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας δείξουμε πως το δεδομένο σπείρωμα ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 8×100.

Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου ας διαφωτίσουμε η παράμετρος μήκος έγκειται στο διακριτό μέγεθος 330mm. Παρακάτω θα εξακριβώσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος βάρος ισούται στο ψηφίο 0.320kg. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα ξεκαθαρίσουμε ότι το μέγεθος κόστος κυμαίνεται στο στοιχείο € 105,50.

LE RORRAIN – HP1 Κόφτης Οξυγόνου

Μετά δείχνουμε το LE RORRAIN – HP1 Κόφτης Οξυγόνου. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου θα κατατοπίσουμε ότι το στοιχείο κοπή ισούται στην τιμή 3-300mm. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου οξυγόνου θα διαφωτίσουμε το τυπικό γνώρισμα γωνία κοπής ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 90 μοίρες σταθερή. Επιπλέον ας ξεκαθαρίσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα μήκος ισούται στο στοιχείο 470 mm. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να μνημονεύουμε πως η ιδιότητα βάρος ισούται στον αριθμό 1.270 kg. Μεταξύ των άλλων ας κάνουμε ενημέρωση η ποσότητα κόστος ανέρχεται σε € 155,00.

LE RORRAIN – SCO G Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου

Τώρα εξετάζουμε το LE RORRAIN – SCO G Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου. Ωσαύτως θα βεβαιώσουμε ότι η αποτίμηση συγκόλληση φτάνει στον αριθμό 0.4-4.0 mm. Εναργώς να πούμε ότι το μέγεθος κοπή φτάνει στο νούμερο 50mm. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του κόφτη οξυγόνου να προσθέσουμε ο συντελεστής παροχή εντοπίζεται στην τιμή 40-400 lt/min. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας ενημερώσουμε ο ποσοτικός δείκτης σπείρωμα είναι σε 8 x 100. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου να καταδείξουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος μήκος ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 320mm. Ακόμα ας εξακριβώσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα βάρος λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα 0.450kg. Σημασία έχει ας αναφέρουμε ο όρος κόστος ανέρχεται στο στοιχείο € 184,00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.