Επιλέγουμε ηλεκτροκολλήσεις mig

Επιλέγουμε ηλεκτροκολλήσεις mig. Πληροφόρηση για Inverter Σύρματος-Ηλεκτροδίου MIG/MAG, Τροχήλατη Ηλεκτροσυγκόλληση Σύρματος Τριφασική. Διαθέτουμε Ηλεκτροκσυγκόλληση Σύρματος με Βαλιτσάκι, MIG/MAG. Ενημέρωση για TELWIN, AWELCO, STANLEY, IMPERIA, STAYER, DECA, .

TELWIN – TELMIG 195/2 TURBO Ηλεκτροσυγκόλληση Σύρματος MIG-MAG/FLUX

Μετά αναλύουμε το TELWIN – TELMIG 195/2 TURBO Ηλεκτροσυγκόλληση Σύρματος MIG-MAG/FLUX. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της ηλεκτροσυγκόλλησης mig ας ανακοινώσουμε πως ο συντελεστής απόδοση ανέρχεται στην τιμή 200A. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της ηλεκτροσυγκόλλησης Inverter ας διαδώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος τάση ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 230/400V. Ακολούθως θα βρείτε εργαλεία που αφορούν ηλεκτροκόλληση.

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά θα κατατοπίσουμε η μετρήσιμη ποσότητα βάρος συγκλίνει στην τιμή 39.0Kg. Από την εξέταση της ηλεκτροκόλλησης mig θα παρουσιάσουμε η παράμετρος κόστος συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή € 893,00.

AWELCO – UNIMIG 190 Ηλεκτροκόλληση

Εδώ μελετάμε το AWELCO – UNIMIG 190 Ηλεκτροκόλληση. Παραπέρα θα παραθέσουμε πως το χαρακτηριστικό ισχύς (60%) (KVA) συμποσούται στο ψηφίο 3 . Πέραν των άλλων μεγεθών της ηλεκτροσυγκόλλησης mig θα επισημάνουμε πως ο αριθμητικός δείκτη ρεύμα Συγκόλλησης (Α) συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 30-190. Μεταξύ των άλλων ας καταθέσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος απόδοση (60%) (A) ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 100. Στο κατάστημά μας έχουμε εργαλεία πάνω σε ηλεκτροκολλήσεις mig.

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ηλεκτροκόλλησης Inverter να καταδείξουμε ότι η τίμηση διάμετρος σύρμα χαλκού / ανοξ. σύρματος / σύρμα αλουμινίου (mm) εντοπίζεται στην ποσότητα 0.6 – 0.8 / 0.8 / 0.8. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της ηλεκτροκόλλησης να καταθέσουμε ότι η παράμετρος κόστος εντοπίζεται στο μέγεθος € 895,00.

STANLEY – TOP MIG 1800 ΗλεκτροκόλλησηInverter 200A

Ακολούθως εκθέτουμε το STANLEY – TOP MIG 1800 ΗλεκτροκόλλησηInverter 200A . Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της ηλεκτροσυγκόλλησης ας δημοσιοποιήσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης τάση έγκειται στην τιμή 230V. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ηλεκτροκόλλησης Inverter να κατατοπίσουμε πως το στοιχείο συχνότητα έγκειται στη διακριτή ποσότητα 50-60Hz. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ηλεκτροκόλλησης mig ας σας κρατήσουμε ενήμερους πως η ονομαστική αξία ισχύς κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 10KVA. Ακόμα διαθέτουμε STANLEY ιδέες.

Εναργώς να κατατοπίσουμε πως το μέγεθος ρεύμα συγκόλλησης πλησιάζει στην τιμή 16-200A (MMA), 15-200A (TIG), 40-200 (MIG). Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ηλεκτροσυγκόλλησης Inverter να μνημονεύουμε η παράμετρος απόδοση κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 200A (60%). Σημαντικό είναι θα επισημάνουμε πως το στοιχείο διάμετρος ηλεκτροδίου min-max ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 1,6-4mm. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ηλεκτροσυγκόλλησης ας δημοσιοποιήσουμε ότι η αντικειμενική αξία βαθμός προστασίας ανέρχεται στο νούμερο IP21S.

Στο εξής ας επισημάνουμε πως το ποσό κλάση μόνωσης έγκειται στο νούμερο H. Επίσης ας παρέχουμε πληροφορίες η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος είναι στη διακριτή ποσότητα € 898,00. Στο link που ακολουθεί προτείνουμε μηχανήματα γύρω από ηλεκτροκολλήσεις inverter.

TELWIN – MAXIMA 230 SYNERGIC Ηλεκτροσυγκόλληση Σύρματος MIG-MAG/FLUX

Μετά αναλύουμε το TELWIN – MAXIMA 230 SYNERGIC Ηλεκτροσυγκόλληση Σύρματος MIG-MAG/FLUX. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της ηλεκτροσυγκόλλησης Inverter να δημοσιοποιήσουμε πως η πληροφορία απόδοση ισούται στο διακριτό μέγεθος 220A. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της ηλεκτροσυγκόλλησης Inverter ας διαφωτίσουμε η ιδιότητα τάση συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 230V. Στον ακόλουθο σύνδεσμο προτείνουμε μηχανήματα γύρω από εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Ακόμα να φέρουμε σε γνώση σας το μετρήσιμο μέγεθος ηλεκτρόδιο Ø max ισούται σε τιμή ορισμένη 3.2mm. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της ηλεκτροσυγκόλλησης ας πούμε το δεδομένο βάρος ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 11.0Kg. Πλην των άλλων θα παραθέσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος κόστος εντοπίζεται στην ποσότητα € 930,00.

AWELCO – UNIMIG 210 Ηλεκτροσυγκόλληση Σύρματος 4.8KVA

Ακόμα μελετάμε το AWELCO – UNIMIG 210 Ηλεκτροσυγκόλληση Σύρματος 4.8KVA. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας αναφέρουμε η πληροφορία ισχύς 60% ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 4,8KVA. Πέραν των άλλων μεγεθών ας αναφέρουμε ότι η αποτίμηση ρεύμα συγκ ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 30-210 A (25%). Ακολούθως ας ενημερώσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος διαμ.συρματ λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος SG2: 0.6-1.0 ALU: 0.8. Εδώ έχουμε μηχανήματα σχετικά με προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Ταυτόχρονα ας φέρουμε σε γνώση σας ότι η παράμετρος μχπχυ(mm) ευρίσκεται στον αριθμό 905x365x755. Συνάμα θα επισημάνουμε ότι ο δείκτης βάρος φτάνει στη διακριτή ποσότητα 68kg. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές να θέσουμε υπόψη ότι η αναγραφόμενη παράμετρος κόστος ισούται αριθμητικά στον αριθμό € 964,00.

IMPERIA – INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ (MIG/MMA) MIG 260

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το IMPERIA – INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ (MIG/MMA) MIG 260. Στη συνέχεια ας πληροφορήσουμε ότι η διάσταση τάση / συχνότητα (V/Ηz) προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 230/50. Εναργώς να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η πληροφορία ισχύς (KVA) ισούται στην τιμή 12,3. Συν τοις άλλοις θα μνημονεύουμε το τυπικό γνώρισμα ρεύμα συγκόλλησης (ΜΜΑ) (A) συμποσούται στο διακριτό μέγεθος 10 – 250. Εκτός από αυτά ας προσθέσουμε η αντικειμενική αξία ρύθμιση (MIG) (V) είναι ίσο στον αριθμό 15,5 – 26,5. Στο link που ακολουθεί προτείνουμε μηχανήματα γύρω από ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας καταμαρτυρήσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης ρεύμα συγκόλλησης(MIG) (Α) λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 30 – 250. Επιπλέον ας καταδείξουμε ότι η ιδιότητα διάμετρος σύρματος i (mm) συγκλίνει στο μέγεθος 0,6 – 0,8 – 0,9 -1,0. Μελετώντας τις προδιαγραφές της ηλεκτροσυγκόλλησης ας γνωστοποιήσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος διάμετρος ηλεκτροδίου i max (mm) ανέρχεται σε 5.

STAYER – MIG200Multi Inverter Σύρματος-Ηλεκτροδίου MIG/MAG

Ακόμα αναλύουμε το STAYER – MIG200Multi Inverter Σύρματος-Ηλεκτροδίου MIG/MAG . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές θα κοινολογήσουμε το τυπικό γνώρισμα απόδοση είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 200A. Παρομοίως θα κοινοποιήσουμε πως η ονομαστική αξία τάση έγκειται στην ποσότητα 230V. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας παρουσιάσουμε πως ο δείκτης γεννήτρια εντοπίζεται στο ψηφίο 6KVA. Από την εξέταση του προϊόντος να δηλώσουμε πως το δεδομένο σύρμα είναι στο νούμερο 0.8-1.0 mm. Συνάμα ας μνημονεύουμε η ονομαστική αξία σύρμα (κουλούρα) είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 5-15 kg. Ακολούθως θα βρείτε STAYER εργαλεία.

Από την εξέταση του προϊόντος θα καταδείξουμε πως η τίμηση ηλεκτρόδιο είναι στο ψηφίο 5 mm. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ηλεκτροσυγκόλλησης mig να μνημονεύουμε ότι η πληροφορία βάρος συμποσούται στο μέγεθος 22 kg. Ωσαύτως να αναφέρουμε ότι το δεδομένο dinse socket είναι ίσο στο στοιχείο 1/2″. Μελετώντας τις προδιαγραφές της ηλεκτροσυγκόλλησης Inverter θα προσθέσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος είναι ίσο σε € 992,00.

AWELCO – UNIMIG 240 Ηλεκτροκόλληση

Παρακάτω παρουσιάζουμε το AWELCO – UNIMIG 240 Ηλεκτροκόλληση. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της ηλεκτροκόλλησης ας σας κρατήσουμε ενήμερους ο όρος ισχύς (60%) (KVA) είναι ίσο σε 5.5 . Πέραν των άλλων τιμών ας δείξουμε ο ποσοτικός δείκτης ρεύμα Συγκόλλησης (Α) ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 30-240. Εναργώς ας φανερώσουμε πως η πληροφορία απόδοση (60%) (A) έγκειται σε 150. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας ξεκαθαρίσουμε ο δείκτης διάμετρος σύρμα χαλκού / ανοξ. σύρματος / σύρμα αλουμινίου (mm) ισούται στον αριθμό 0.6 – 0.1 / 0.8 – 1.0 / 0.8 – 0.1. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ηλεκτροκόλλησης Inverter να εκθέσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος κόστος πλησιάζει στο μέγεθος € 1.077,00.

DECA – D-MIG 525Τ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ

Ακόμα αναλύουμε το DECA – D-MIG 525Τ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της ηλεκτροσυγκόλλησης Inverter ας αναφέρουμε πως η αντικειμενική αξία volt προσεγγίζει στο νούμερο 400-3. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της ηλεκτροκόλλησης mig θα φανερώσουμε ο χαρακτήρας kw είναι στην τιμή 5,5 A 20-220 A(%) 180(50%). Αποφασιστική παράμετρος είναι θα ξεκαθαρίσουμε ότι το ποσό σύρμα συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 0,6-1,0. Στο εξής να τονίσουμε ότι η διάσταση σκάλες ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα 7. Εδώ προτείνουμε DECA προτάσεις.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας διαφωτίσουμε πως η αντικειμενική αξία διαστάσεις έγκειται σε τιμή ορισμένη 505x840x765. Επιπλέον να κατατοπίσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα κιλά κυμαίνεται σε 52. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της ηλεκτροσυγκόλλησης Inverter ας δηλώσουμε πως το τυπικό γνώρισμα κόστος λαμβάνει στον αριθμό € 1.079,00.

TELWIN – TECHNOMIG 215 DUAL SYNERGIC 3in1 Ηλεκτροσυγκόλληση Σύρματος MIG-MAG/TIG/MMA

Ακολούθως αναλύουμε το TELWIN – TECHNOMIG 215 DUAL SYNERGIC 3in1 Ηλεκτροσυγκόλληση Σύρματος MIG-MAG/TIG/MMA. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας φέρνουμε στη δημοσιότητα η ονομαστική αξία απόδοση εντοπίζεται στην ποσότητα 220A. Πέραν των άλλων τιμών της ηλεκτροκόλλησης mig θα πληροφορήσουμε ότι ο όρος τάση είναι ίσο στο στοιχείο 230V. Πλην των άλλων θα κατατοπίσουμε η ιδιότητα σύρματος Ø ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 0.6-0.8-1.0mm. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας καταγράψουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος ηλεκτρόδιο Ø max λαμβάνει στο νούμερο 4mm. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα καταθέσουμε η αντικειμενική αξία βάρος εντοπίζεται στο μέγεθος 22.0Kg. Μετά ας πούμε ότι η παράμετρος κόστος ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος € 1.108,00.

DECA – D-MIG 520Τ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ

Παρακάτω αναλύουμε το DECA – D-MIG 520Τ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ. Ακόμα θα τονίσουμε ότι το ποσό volt ανέρχεται στο ψηφίο 400-3. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές ας φέρουμε σε γνώση σας πως το δεδομένο kw εντοπίζεται στην ποσότητα 3,5 A 20-190 A(%) 150(30%). Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της ηλεκτροσυγκόλλησης Inverter θα παρέχουμε πληροφορίες ότι η ποσότητα σύρμα φτάνει στο στοιχείο 0,6-1,0. Μαζί με αυτό να προσθέσουμε η διάσταση σκάλες ισούται σε τιμή ορισμένη 7. Εναργώς ας ενημερώσουμε πως η αντικειμενική αξία διαστάσεις έγκειται στο ψηφίο 505x840x765. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας σημειώσουμε το μέγεθος κιλά είναι σε 48,5. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα προβάλλουμε πως το μέγεθος κόστος συμποσούται στον αριθμό € 1.130,00.

AWELCO – UNIMIG 250 Ηλεκτροκόλληση

Παρακάτω παρουσιάζουμε το AWELCO – UNIMIG 250 Ηλεκτροκόλληση. Μελετώντας τις προδιαγραφές της ηλεκτροκόλλησης Inverter να κάνουμε ενημέρωση πως το δεδομένο ισχύς (60%) (KVA) εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 6 . Πέραν των άλλων μεγεθών της ηλεκτροσυγκόλλησης Inverter ας δημοσιοποιήσουμε πως ο δείκτης ρεύμα συγκόλλησης (Α) έγκειται στο νούμερο 25-240. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ο δείκτης απόδοση (60%) (A) εντοπίζεται σε 180. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα προβάλλουμε πως ο αριθμητικός δείκτη διάμετρος σύρμα χαλκού / ανοξ. σύρματος / σύρμα αλουμινίου (mm) πλησιάζει στον αριθμό 0.6 – 1 / 0.8 – 1.0 / 0.8 – 1.2. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της ηλεκτροσυγκόλλησης Inverter θα φανερώσουμε η ποσότητα κόστος συγκλίνει στον αριθμό € 1.149,00.

TELWIN – TELMIG 250/2 TURBO Ηλεκτροσυγκόλληση Σύρματος MIG-MAG/FLUX

Τώρα εκθέτουμε το TELWIN – TELMIG 250/2 TURBO Ηλεκτροσυγκόλληση Σύρματος MIG-MAG/FLUX. Μελετώντας τις προδιαγραφές της ηλεκτροκόλλησης να δείξουμε πως ο δείκτης απόδοση φτάνει στο ψηφίο 260A. Σημασία έχει να προσθέσουμε πως το δεδομένο τάση είναι ίσο σε 230/400V. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να καταδείξουμε η διάσταση βάρος εντοπίζεται στο στοιχείο 50.0Kg. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας παρέχουμε πληροφορίες πως ο χαρακτήρας κόστος φτάνει στην ποσότητα € 1.239,00.

IMPERIA – ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ IMPERIA MIG 350 INVERTER

Ακολούθως εκθέτουμε το IMPERIA – ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ IMPERIA MIG 350 INVERTER. Επιπλέον ας τονίσουμε πως το στοιχείο απόδοση (ΕΝ 60974-1) κυμαίνεται στο νούμερο 350 A (40%). Παραπέρα θα καταμαρτυρήσουμε ότι το στοιχείο ισχύς (KVA) ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 15/14 (MMA/MIG). Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ηλεκτροκόλλησης θα κάνουμε ενημέρωση πως η πληροφορία ρύθμιση volt (MIG) έγκειται στη διακριτή ποσότητα 15 V-38 V. Από την εξέταση της ηλεκτροσυγκόλλησης Inverter να καταγράψουμε ότι ο συντελεστής σύρματα i είναι ίσο στην ποσότητα 0,8 – 0,9 – 1,2 mm (κουλούρα 15 kg). Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά ας κάνουμε ενημέρωση πως η διάσταση ηλεκτρόδιο i max φτάνει στο νούμερο 3,25 mm. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ηλεκτροκόλλησης Inverter ας παρουσιάσουμε το μετρήσιμο μέγεθος βάρος φτάνει στο στοιχείο 51 Kg. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα βεβαιώσουμε η αντικειμενική αξία κόστος πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα € 1.430,00.

STAYER – MIG250BM/BT Inverter Σύρματος-Ηλεκτροδίου MIG/MAG

Τώρα παρουσιάζουμε το STAYER – MIG250BM/BT Inverter Σύρματος-Ηλεκτροδίου MIG/MAG. Ακόμη ας εκθέσουμε πως το μέγεθος απόδοση είναι σε 250A. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της ηλεκτροσυγκόλλησης Inverter να διαδώσουμε πως η παράμετρος τάση ισούται στο νούμερο 1X230/3X400V. Ακόμα θα κατατοπίσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη γεννήτρια ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 8 KVA. Από την εξέταση του προϊόντος ας βεβαιώσουμε πως το ποσό σύρμα είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή 0.6-0.8-1.0 mm. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας πληροφορήσουμε πως το δεδομένο σύρμα (κουλούρα) φτάνει στο ψηφίο -5-15 kg. Μελετώντας τις προδιαγραφές της ηλεκτροσυγκόλλησης Inverter ας σας κρατήσουμε ενήμερους το μετρήσιμο μέγεθος ηλεκτρόδιο συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 6 mm. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας σημειώσουμε πως η ονομαστική αξία βάρος ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 42 kg. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να επισημάνουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα dinse socket είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 1/2¨.

Πλην των άλλων ας παραθέσουμε πως η παράμετρος κόστος είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα € 1.700,00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.