Επιλέγουμε ηλεκτροκολλήσεις μετασχηματιστή

Επιλέγουμε ηλεκτροκολλήσεις μετασχηματιστή BORMANN. Προτείνουμε Ηλεκτροκόλληση CEMONT καθώς και IMPERIA Ηλεκτροκόλληση Ηλεκτροδίου. Επιλέγουε εργαλεία για την Ηλεκτροκόλληση μετασχηματιστή κα για την Ηλεκτροσυγκόλληση Ηλεκτροδίου. Επίσης στο ηλεκτρονικό ας κατάστημα βρίσκεται και ο Βιομηχανικός Μετασχηματιστής. Επιλέγουμε ηλεκτροκολλήσεις μετασχηματιστή με εργαλεία κορυφαίων και καταξιωμένων κατασκευαστών. Στο link που ακολουθεί θα βρείτε εργαλεία γύρω από ηλεκτροκόλληση.

BORMANN Ηλεκτροσυγκόλληση

Ακολούθως προβάλλουμε το BORMANN – BAW160 Ηλεκτροσυγκόλληση 160 A. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της ηλεκτροκόλλησης μετασχηματιστή ας κατατοπίσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος ρεύμα είναι ίσο στην τιμή 160A. Στην εταιρεία μας διαθέτουμε BORMANN ιδέες.

Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της ηλεκτροσυγκόλλησης θα καταγράψουμε η μετρήσιμη ποσότητα τάση κυμαίνεται στον αριθμό 230V. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να φέρουμε σε γνώση σας ο δείκτης μεγ. ηλεκτρόδιο φτάνει στο ψηφίο Ø4 mm. Εναργώς να βεβαιώσουμε το στοιχείο κόστος φτάνει στο ψηφίο € 65,00. Στην ιστοσελίδα μας έχουμε μηχανήματα γύρω από ηλεκτροκολλήσεις μετασχηματιστή.

IMPERIA Ηλεκτροσυγκόλληση Ηλεκτροδίου

Στη συνέχεια αναλύουμε το IMPERIA – ΒΧ1-180Β1 Ηλεκτροσυγκόλληση Ηλεκτροδίου. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της ηλεκτροσυγκόλλησης μετασχηματιστή ας σημειώσουμε ότι η παράμετρος ρεύμα συγκολ. κυμαίνεται στο μέγεθος 90 – 180 Α. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της ηλεκτροκόλλησης ας φανερώσουμε πως η αντικειμενική αξία ηλεκτρόδιο Æ max εντοπίζεται στο ψηφίο 2 – 4 mm. Από τη μελέτη της ηλεκτροσυγκόλλησης ηλεκτροδίου θα καταγράψουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος τάση ισούται αριθμητικά στον αριθμό 230/50 V/Hz. Εδώ θα βρείτε μηχανήματα γύρω από εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Παρακάτω ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η ονομαστική αξία προστασία προσεγγίζει στο στοιχείο IP21S. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές να κοινοποιήσουμε ο δείκτης βάρος λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα 14,6 kg. Συνάμα να ξεκαθαρίσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα κόστος ισούται στο νούμερο € 79,00.

CEMONT – YARD SV 263 Βιομηχανικός Μετασχηματιστής 400-3Volt

Μετά μελετάμε το CEMONT – YARD SV 263 Βιομηχανικός Μετασχηματιστής 400-3Volt. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας παρουσιάσουμε πως η διάσταση volt λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 400-3. Παράλληλα να παραθέσουμε η μετρήσιμη ποσότητα kva πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 8. Παρακάτω ας παρουσιάσουμε ο ποσοτικός δείκτης ηλεκτρόδιο κυμαίνεται στο ψηφίο 2-5. Εδώ έχουμε εργαλεία γύρω από προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η μετρήσιμη ποσότητα διαστάσεις φτάνει στο μέγεθος 450X620X890. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της ηλεκτροσυγκόλλησης θα σημειώσουμε η πληροφορία κιλά ανέρχεται στην ποσότητα 57. Επιπροσθέτως ας ενημερώσουμε πως η ποσότητα κόστος κυμαίνεται στον αριθμό € 799,00.

CEMONT – YARD SV 333 Βιομηχανικός Μετασχηματιστής 400-3Volt

Ακολούθως παρουσιάζουμε το CEMONT – YARD SV 333 Βιομηχανικός Μετασχηματιστής 400-3Volt. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της ηλεκτροσυγκόλλησης ηλεκτροδίου ας παρέχουμε πληροφορίες πως η ονομαστική αξία volt είναι στο στοιχείο 400-3. Σημαντικό είναι θα πληροφορήσουμε ότι το μέγεθος kva είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 10. Εδώ προτείνουμε προτάσεις πάνω σε ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ηλεκτροσυγκόλλησης μετασχηματιστή θα δείξουμε πως ο όρος ηλεκτρόδιο είναι σε τιμή ορισμένη 2-5. Μεταξύ των άλλων θα δείξουμε ότι ο συντελεστής διαστάσεις ισούται στο ψηφίο 560X730X1080. Αντιστοίχως να σημειώσουμε πως το μέγεθος κιλά ισούται στην τιμή 83. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ηλεκτροσυγκόλλησης ηλεκτροδίου ας καταγράψουμε πως ο δείκτης κόστος εντοπίζεται στο μέγεθος € 1.283,40.

1

Σετ Κοπής Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης

Μετά μελετάμε το MORRIS – 47308 HM-29 Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ας φανερώσουμε ότι η τίμηση λαβή είναι σε HC 63-2. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά ας προβάλλουμε ότι η ποσότητα εξάρτημα κοπής εντοπίζεται στο νούμερο HC 73-2. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής και Συγκόλλησης θα πούμε ο βαθμός μίκτη ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη E-43. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι να σας κρατήσουμε ενήμερους η αναγραφόμενη ιδιότητα ρυθμιστή οξυγόνου ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα OR-25. Επιλέγουμε ηλεκτροκολλήσεις μετασχηματιστή γα επαγγελματίες.

Ωσαύτως να δείξουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος ρυθμιστή ασετυλίνης ευρίσκεται στο στοιχείο AR-25. Μεταξύ των άλλων ας γνωστοποιήσουμε πως ο δείκτης μπεκ συγκόλλησης συμποσούται στη διακριτή ποσότητα HCW-W (5). Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα πληροφορήσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα μπεκ κοπής είναι ίσο στο στοιχείο HCW-C (6290-1). Επιπροσθέτως ας παρέχουμε πληροφορίες πως η διάσταση σωλήνα οξυγόνου-ασετυλίνης (Διπλός) ισούται στο ψηφίο 4m.

2

Κασετίνα Κοπής και Συγκόλλησης

Τώρα μελετάμε το MAESTRO – ZWCK-18 Κασετίνα Κοπής και Συγκόλλησης . Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής ας παρουσιάσουμε ότι η τίμηση διπλό σωλήνα οξυγόνου-ασετυλίνης έγκειται στον αριθμό 4,5mt. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του σετ καλωδίων Συγκόλλησης ας καταδείξουμε ότι το χαρακτηριστικό κόστος συμποσούται στο στοιχείο € 240,00. Επιλέγουμε ηλεκτροκολλήσεις μετασχηματιστή για απαιτητικούς επαγγελματίες.

3

Εργαλείο Κοπής-Συγκόλλησης

Ακολούθως δείχνουμε το MORRIS – 47312 HCW-23 S ΣΕ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές να σας κρατήσουμε ενήμερους πως το μέγεθος λαβή πλησιάζει στο στοιχείο HC 63-2. Μεταξύ των άλλων να θέσουμε υπόψη ότι η παράμετρος εξάρτημα κοπής κυμαίνεται σε HC 73-2. Αντιστοίχως ας φέρουμε σε γνώση σας πως η ονομαστική αξία μίκτη φτάνει στο νούμερο E-43. Πέραν των άλλων μεγεθών του σετ καλωδίων θα πληροφορήσουμε η ονομαστική αξία ρυθμιστή οξυγόνου ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος OR-25. Επιλέγουμε ηλεκτροκολλήσεις μετασχηματιστή υψηλών προδιαγραγών.

Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής θα προσθέσουμε το χαρακτηριστικό ρυθμιστή ασετυλίνης εντοπίζεται στο στοιχείο AR-25. Επιπροσθέτως να δείξουμε το τυπικό γνώρισμα μπεκ συγκόλλησης είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος HCW-W (1, 3, 5). Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές να αναφέρουμε πως η αντικειμενική αξία μπεκ κοπής ισούται αριθμητικά στο μέγεθος HCW-C (6290-1). Μελετώντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής ας αναφέρουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα σωλήνα οξυγόνου-ασετυλίνης (Διπλός) εντοπίζεται στην τιμή 4,6 m.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής και Συγκόλλησης ας διαφωτίσουμε ότι το ποσό κοπή έγκειται στο διακριτό μέγεθος έως 150mm. Πλην των άλλων να παρουσιάσουμε το στοιχείο σύγκόλληση ανέρχεται σε τιμή ορισμένη έως 9mm. Από την εξέταση του σετ καλωδίων να δείξουμε η αποτίμηση κόστος λαμβάνει σε τιμή ορισμένη € 247,38.

4

MORRIS Σετ Κοπής-Συγκόλλησης

Μετά εκθέτουμε το MORRIS – 47313 HCW-35 P Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Ωσαύτως να συσχετίσουμε η ιδιότητα λαβή πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 43-2. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να θέσουμε υπόψη το στοιχείο εξάρτημα κοπής ευρίσκεται στην αναγραφόμενη τιμή 49-2. Πλην των άλλων ας καταθέσουμε ότι η παράμετρος μίκτη συμποσούται σε τιμή ορισμένη E-43. Αντιστοίχως να παρατηρήσουμε πως το ποσό ρυθμιστή οξυγόνου ισούται στον αριθμό ΟR-450.

Παρακάτω ας αναφέρουμε πως η ιδιότητα ρυθμιστή ασετυλίνης πλησιάζει στο νούμερο AR-450. Μαζί με αυτό θα κατατοπίσουμε το μετρήσιμο μέγεθος μπεκ συγκόλλησης συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή HCW-W (3,5,7). Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής θα παραθέσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα μπεκ κοπής ισούται αριθμητικά σε HCW-C (62990-1). Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του Σετ Κοπής-Συγκόλλησης να καταθέσουμε πως η ιδιότητα σωλήνα Οξυγόνου-Ασετυλίνης (διπλός) ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα 4,6m.

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του Σετ Κοπής-Συγκόλλησης να κάνουμε ενημέρωση η αναγραφόμενη παράμετρος κοπή λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα έως 150mm. Πέραν των άλλων μεγεθών του σετ καλωδίων Συγκόλλησης θα καταθέσουμε η ποσότητα συγκόλληση ισούται στο διακριτό μέγεθος έως 12,7mm. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να επισημάνουμε η ποσότητα κόστος έγκειται στην ποσότητα € 273,42.

Leave a Reply

Your email address will not be published.