Ηλεκτρονικές μάσκες για ηλεκτροκολλήσεις

Ηλεκτρονικές μάσκες για ηλεκτροκολλήσεις. Προτείνουμε μάσκες για ηλεκτροκόλληση, ηλεκτρονικές μάσκες για ηλεκτροσυγκόλληση και μάσκες για συγκόλληση. Διαθέτουμε Αυτόματη Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης. Σε εμάς θα βρείετ κάθε τύπου Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης. Έχουμε Ηλεκτρονική Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης και πολλά είδη για Αυτόματη Ηλεκτρονική Μάσκα. Προτείνουμε Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο και Κάσκα, Ηλεκτρονική Μάσκα Aυτόματη. Επιλέξαμε τοςυ πιο αξιόπιστους κατασκευαστές όπως ARCMAX, BORMANN, STAYER, HYUNDAI, KRAUSMANN, GYS, IMPERIA και DECA, .

Αυτόματη Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης

Εδώ παρουσιάζουμε το ARCMAX – MAX 11 Αυτόματη Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης. Επίσης θα κάνουμε ενημέρωση πως η αναγραφόμενη ιδιότητα ηλεκτρόδιο ισούται αριθμητικά στον αριθμό 10-180Α. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης ας προσθέσουμε ότι η ποσότητα σύρμα λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 10-220Α. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης θα παραθέσουμε πως η διάσταση tig λαμβάνει στον αριθμό 10-200A. Επιπροσθέτως να συσχετίσουμε ότι η ποσότητα σκίαση DIN είναι ίσο στον αριθμό 3/11 . Επιπλέον έχουμε εργαλεία που αφορούν ηλεκτροκόλληση.

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Αυτόματης Ηλεκτρονικής Μάσκας θα κοινολογήσουμε η διάσταση χρόνος σκίαση ευρίσκεται στο στοιχείο 0,0001s. Επίσης να πούμε ότι η αποτίμηση οπτικό πεδίο λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 91×35 mm. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Μάσκας να δείξουμε ότι η ποσότητα βάρος κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 470g. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο ας ανακοινώσουμε πως το δεδομένο κόστος ισούται στο στοιχείο € 15,90.

2

BORMANN Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης

Ακόμα παρουσιάζουμε το BORMANN – BWH1000 Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα συσχετίσουμε το δεδομένο οθόνη φτάνει στην ποσότητα 90x30mm. Σημαντικό είναι ας δείξουμε η αναγραφόμενη παράμετρος φωτοκύτταρα κυμαίνεται στο νούμερο 2 . Κάνοντας την παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης να σας κρατήσουμε ενήμερους ο χαρακτήρας ενέργεια φτάνει στην ποσότητα ηλιακή κυψέλη. Στην εταιρεία μας προτείνουμε BORMANN μηχανήματα.

Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της Αυτόματης Ηλεκτρονικής Μάσκας θα παρουσιάσουμε ο βαθμός σκίαση λαμβάνει στην τιμή DIN 11 . Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της Αυτόματης Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης να εκθέσουμε πως ο όρος προστασία UV είναι στο νούμερο DIN 15 . Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Μάσκας να φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι ο βαθμός λείανση έγκειται στο ψηφίο όχι. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο ας εκθέσουμε ότι το ποσό κόστος είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή € 17,00.

3

STAYER Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης

Εδώ εκθέτουμε το STAYER – GS-0 Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης. Επίσης θα διαφωτίσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα οπτικό Πεδίο ευρίσκεται στον αριθμό 97 χ 73 mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο να κοινολογήσουμε η τίμηση προστασία είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή UV/IR 11DIN. Στη συνέχεια θα καταθέσουμε ότι η τίμηση σκίαση ανέρχεται στο στοιχείο 11 DIN. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα διαθέτουμε STAYER ιδέες.

Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Αυτόματης Ηλεκτρονικής Μάσκας να κοινοποιήσουμε ότι ο όρος φίλτρο ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 110×85χ3. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης ας διαδώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης βάρος συμποσούται στο διακριτό μέγεθος 400gr.. Είναι σημαντικό να κοινολογήσουμε πως ο όρος κόστος ισούται αριθμητικά στην τιμή € 18,00.

ARCMAX – MAX 9-13G Αυτόματη Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης

Μετά εκθέτουμε το ARCMAX – MAX 9-13G Αυτόματη Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης. Σημαντικό είναι ας κατατοπίσουμε ότι η ποσότητα tig είναι στην τιμή 30-325A. Από την εξέταση του προϊόντος θα επισημάνουμε ότι η τίμηση σύρμα ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 10-625Α. Αντιστοίχως θα βεβαιώσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα ηλεκτρόδιο φτάνει στην τιμή 10-425Α. Ενδιαφέρον είναι ας καταδείξουμε ο χαρακτήρας σκίαση DIN είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 4/9-13. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Αυτόματης Ηλεκτρονικής Μάσκας θα διαφωτίσουμε ότι η αποτίμηση χρόνος σκίασης πλησιάζει σε 0,000033s. Εδώ θα βρείτε εργαλεία σχετικά με ηλεκτρονικές μάσκες.

Παρομοίως να εκθέσουμε ότι ο συντελεστής οπτικό πεδίο ισούται αριθμητικά στο νούμερο 96x39mm. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο να παρουσιάσουμε ότι το χαρακτηριστικό βάρος ισούται στη διακριτή ποσότητα 485g. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Αυτόματης Ηλεκτρονικής Μάσκας να κοινολογήσουμε πως το δεδομένο κόστος φτάνει στο στοιχείο € 20,00.

HYUNDAI Ηλεκτρονική Μάσκα

Στη συνέχεια εκθέτουμε το HYUNDAI – HYWH-350F Ηλεκτρονική Μάσκα. Επίσης να ενημερώσουμε ότι η πληροφορία βαθμός σκίασης ευρίσκεται στο στοιχείο DIN 11. Αποφασιστική παράμετρος είναι θα κοινοποιήσουμε ότι το χαρακτηριστικό χρόνος σκίασης ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 0.0006sec. Από τη μελέτη της Ηλεκτρονικής Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης ας καταμαρτυρήσουμε η τίμηση κόστος συμποσούται στην ποσότητα € 24,50. Εδώ θα βρείτε HYUNDAI προτάσεις.

KRAUSMANN – 2600 Ηλεκτρονική Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης

Στη συνέχεια εξετάζουμε το KRAUSMANN – 2600 Ηλεκτρονική Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα προσθέσουμε πως ο χαρακτήρας διάσταση φίλτρου ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 110×90 mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Μάσκας ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η ποσότητα οπτικό πεδίο πλησιάζει στον αριθμό 92×42 mm. Από την εξέταση του προϊόντος θα καταδείξουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος τροφοδοσία κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή Ηλιακός συλλέκτης & Mπαταρίες Λιθίου. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να διαδώσουμε ο όρος χρόνος σκίασης ισούται στην τιμή 1/25,000sec. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Μάσκας θα δημοσιοποιήσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος χρόνος απενεργοποίησης σκίασης συμποσούται στο μέγεθος 0.2/0.5/0.8s. Ακόμα έχουμε εργαλεία πάνω σε ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Μελετώντας τις προδιαγραφές της Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο θα φέρουμε σε γνώση σας πως ο ποσοτικός δείκτης θέση ανοικτό φίλτρο είναι στην ποσότητα DIN4 .

Επιλεγμένες ηλεκτρονικές μάσκες για ηλεκτροκολλήσεις

Από τη μελέτη της Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο θα γνωστοποιήσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα κλειστό φίλτρο ανέρχεται στον αριθμό DIN9-13. Ζωτικής σημσίας είναι ας καταθέσουμε η μετρήσιμη ποσότητα έλεγχος σκίασης κυμαίνεται στο στοιχείο εξωτερικά, μεταβλητή. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές να φέρνουμε στη δημοσιότητα το μετρήσιμο μέγεθος έλεγχος ευαισθησίας συμποσούται στην ποσότητα χαμηλό/μεσαίο/υψηλό. Παράλληλα θα ενημερώσουμε η ιδιότητα uv /ir ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος προστασία έως και DIN16. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της Ηλεκτρονικής Μάσκας να σημειώσουμε ότι ο βαθμός θερμοκρασία λειτουργίας λαμβάνει στον αριθμό 0(-50) – +550.

Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο να διαδώσουμε το τυπικό γνώρισμα σύνθεση κυμαίνεται στον αριθμό PP (πυρίμαχο). Από την εξέταση της Αυτόματης Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης να εξακριβώσουμε ότι ο χαρακτήρας βάρος έγκειται σε τιμή ορισμένη 440g. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η τίμηση κόστος ευρίσκεται σε € 26,00.

GYS – LCD Techno 11 Αυτόματη Ηλεκτρονική Μάσκα

Εδώ εξετάζουμε το GYS – LCD Techno 11 Αυτόματη Ηλεκτρονική Μάσκα. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά να προβάλλουμε πως ο ποσοτικός δείκτης χρόνος σκίασης έγκειται σε 0,0006 s. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο να καταδείξουμε ότι ο χαρακτήρας βάρος έγκειται στο νούμερο 400g. Από την άλλη θα πληροφορήσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα ηλεκτρόδιο προσεγγίζει στην ποσότητα 10-150Α. Μεταξύ των άλλων να καταμαρτυρήσουμε η ποσότητα σύρμα: 10-200Α TIG είναι στο μέγεθος 10-175Α. Μετά ας σημειώσουμε η μετρήσιμη ποσότητα σκίαση Din είναι στον αριθμό 3/11. Ενδιαφέρον είναι ας γνωστοποιήσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης χρόνος σκίασης έγκειται στη διακριτή ποσότητα 0,0006S. Πέραν των άλλων τιμών ας καταθέσουμε ότι το ποσό οπτικό πεδίο είναι σε 98x35mm. Παρομοίως θα καταδείξουμε πως ο ποσοτικός δείκτης κόστος συμποσούται σε € 29,90. Στο eshop μας προτείνουμε προσφορές που αφορούν εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

IMPERIA – ΜΗ900 Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο

Παρακάτω εκθέτουμε το IMPERIA – ΜΗ900 Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της Αυτόματης Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης ας παραθέσουμε ότι το δεδομένο φωτοκύτταρα συμποσούται σε 2. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης θα συσχετίσουμε πως η τίμηση κόστος ανέρχεται σε € 31,00. Εδώ διατίθενται εργαλεία πάνω σε προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

DECA – WM23 Αυτόματη Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης

Μετά παρουσιάζουμε το DECA – WM23 Αυτόματη Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Μάσκας θα βεβαιώσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος σκίαση DIN συγκλίνει στην τιμή 3/11. Ακολούθως ας προσθέσουμε ότι η παράμετρος χρόνος σκίασης πλησιάζει στο ψηφίο 0,0004s. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης να συσχετίσουμε η ονομαστική αξία οπτικό πεδίο είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 90×34 mm. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο ας δείξουμε ο χαρακτήρας βάρος φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 450g. Εξάλλου ας μνημονεύουμε το μετρήσιμο μέγεθος κόστος συμποσούται στο ψηφίο € 32,50. Ακόμα έχουμε εργαλεία πάνω σε ηλεκτροκολλήσεις inverter.

BORMANN – BWH2000 Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης

Τώρα μελετάμε το BORMANN – BWH2000 Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Αυτόματης Ηλεκτρονικής Μάσκας θα καταθέσουμε η ποσότητα οθόνη προσεγγίζει στον αριθμό 98×53. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο ας προσθέσουμε πως η διάσταση φωτοκύτταρα συμποσούται σε τιμή ορισμένη 4. Κάνοντας την παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Μάσκας να παρατηρήσουμε ότι η ποσότητα ενέργεια εντοπίζεται στην ποσότητα κυψέλη & εναλλάξιμη. Από την εξέταση της Αυτόματης Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης ας μνημονεύουμε ότι η τίμηση σκίαση συμποσούται στο νούμερο DIN 9-13. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης να παρέχουμε πληροφορίες πως η μετρήσιμη ποσότητα προστασία UV συμποσούται σε DIN 16. Από την εξέταση του προϊόντος να διαφωτίσουμε η ιδιότητα λείανση ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη ναι. Μαζί με αυτό θα καταδείξουμε ότι ο δείκτης κόστος ισούται στο στοιχείο € 35,00.

STAYER – AS-0 Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης

Μετά μελετάμε το STAYER – AS-0 Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ας παρέχουμε πληροφορίες πως η αναγραφόμενη ιδιότητα οπτικό πεδίο πλησιάζει σε τιμή ορισμένη 98 χ 35 mm. Από τη μελέτη του προϊόντος θα φέρουμε σε γνώση σας πως ο δείκτης προστασία κυμαίνεται στο ψηφίο UV/IR 16DIN. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα καταμαρτυρήσουμε ότι η διάσταση σκίαση ανέρχεται στο νούμερο 3-11 DIN. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Αυτόματης Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης να κοινολογήσουμε η ιδιότητα φίλτρο συγκλίνει στο νούμερο 110×90χ8. Αποφασιστική παράμετρος είναι ας παραθέσουμε πως η τίμηση βάρος φτάνει στον αριθμό 430gr.. Μετά θα πληροφορήσουμε ο βαθμός κόστος κυμαίνεται στο νούμερο € 36,00.

GYS – LCD Techno 9-13 Αυτόματη Ηλεκτρονική Μάσκα

Παρακάτω εξετάζουμε το GYS – LCD Techno 9-13 Αυτόματη Ηλεκτρονική Μάσκα. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας κοινοποιήσουμε ότι η διάσταση χρόνος σκίασης συγκλίνει στο νούμερο 0,0003 s. Ζωτικής σημσίας είναι ας δείξουμε ότι η αντικειμενική αξία βάρος εντοπίζεται στο μέγεθος 440g. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Αυτόματης Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης θα καταγράψουμε πως ο δείκτης κόστος πλησιάζει σε τιμή ορισμένη € 39,30.

IMPERIA – Μάσκα Ηλεκ/σης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο (Κάσκα)

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το IMPERIA – Μάσκα Ηλεκ/σης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο (Κάσκα). Πέραν των άλλων μεγεθών της Ηλεκτρονικής Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης να θέσουμε υπόψη ότι η ιδιότητα χρόνος σκίασης είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 0,000033 sec.. Επιπλέον θα εξακριβώσουμε ότι η ιδιότητα επιλογή χρόνου επαναφοράς σε αναμονή συγκλίνει στην τιμή 0,25 – 0,8 sec. . Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα καταγράψουμε πως ο αριθμητικός δείκτη βάρος συγκλίνει στην τιμή 450γρ.. Μετά να σας κρατήσουμε ενήμερους πως ο βαθμός οπτικό πεδίο είναι ίσο στην ποσότητα 98 x 55mm. . Ζωτικής σημσίας είναι να ενημερώσουμε η ονομαστική αξία κόστος συγκλίνει σε € 43,00.

ARCMAX – MAX 5-13G Αυτόματη Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης

Ακόμα δείχνουμε το ARCMAX – MAX 5-13G Αυτόματη Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης. Επιπλέον ας εκθέσουμε πως το ποσό ηλεκτρόδιο ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 10-425Α. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές θα προσθέσουμε ότι η ονομαστική αξία σύρμα ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 10-625Α. Εξάλλου θα παρουσιάσουμε ο δείκτης tig φτάνει στο ψηφίο 30-325A. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο θα θέσουμε υπόψη πως η ιδιότητα σκίαση DIN ευρίσκεται στην ποσότητα 4 / 5-8 / 9-13. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Αυτόματης Ηλεκτρονικής Μάσκας να εξακριβώσουμε ότι η αποτίμηση χρόνος σκίασης είναι στη διακριτή ποσότητα 0,000033 s.

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο να σημειώσουμε ότι ο δείκτης οπτικό πεδίο λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 100×53 mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης θα συσχετίσουμε πως το δεδομένο βάρος λαμβάνει στο μέγεθος 515g. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Μάσκας να σημειώσουμε η ονομαστική αξία κόστος είναι στη διακριτή ποσότητα € 45,00.

GYS – LCD MASTER 9-13G Ηλεκτρονική Μάσκα

Εδώ εκθέτουμε το GYS – LCD MASTER 9-13G Ηλεκτρονική Μάσκα. Σαφώς ας ενημερώσουμε το μετρήσιμο μέγεθος ηλεκτρόδιο πλησιάζει στο μέγεθος 10-400Α. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο θα παραθέσουμε ο δείκτης σύρμα ευρίσκεται στο ψηφίο 10-400Α TIG:10-300Α. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης θα επισημάνουμε ο συντελεστής σκίαση Din εντοπίζεται σε 4/9-13. Από την εξέταση της Ηλεκτρονικής Μάσκας ας κάνουμε ενημέρωση η αποτίμηση χρόνος σκίασης έγκειται στη διακριτή ποσότητα 0,0003S. Μεταξύ των άλλων να βεβαιώσουμε η ποσότητα οπτικό πεδίο είναι ίσο στο ψηφίο 92x42mm. Εκτός από αυτά θα φέρνουμε στη δημοσιότητα η παράμετρος βάρος ανέρχεται σε 450g. Στο εξής ας δείξουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα κόστος εντοπίζεται στην τιμή € 51,90.

DECA – WM31 Αυτόματη Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης

Ακολούθως αναλύουμε το DECA – WM31 Αυτόματη Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης. Ωσαύτως θα δημοσιοποιήσουμε το ποσό σκίαση din είναι σε 4/9-13. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο θα καταδείξουμε πως το μέγεθος χρόνος σκίασης είναι ίσο στο στοιχείο 0,0003s. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης θα διαφωτίσουμε πως η ονομαστική αξία οπτικό πεδίο εντοπίζεται σε 93×43 mm. Ζωτικής σημσίας είναι ας φέρουμε σε γνώση σας πως ο όρος βάρος έγκειται στο διακριτό μέγεθος 510g. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης να κάνουμε ενημέρωση ότι η ιδιότητα κόστος έγκειται στη διακριτή ποσότητα € 52,90.

Μάσκα Ηλεκ/σης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο (Κάσκα)

Τώρα εξετάζουμε το IMPERIA – Ηλεκτρονική Μάσκα Aυτόματη. Επιπροσθέτως θα καταγράψουμε η παράμετρος οπτικό πεδίο προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη 100×73 mm. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα παρατηρήσουμε πως το ποσό σκίαση αναμονής ευρίσκεται στην τιμή DIN 4. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα πληροφορήσουμε πως το στοιχείο σκίασης λειτουργίας συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα DIN 9-13. Επίσης θα παρέχουμε πληροφορίες το ποσό χρόνος σκίασης προσεγγίζει στο νούμερο 0,00004 sec.. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα παρέχουμε πληροφορίες ότι το τυπικό γνώρισμα χρόνος υστέρησης φτάνει στο στοιχείο 0,2 – 1,0 sec.. Ενδιαφέρον είναι να κάνουμε ενημέρωση πως η ποσότητα διαστάσεις συσκ συγκλίνει στην τιμή 300x230x225 mm. Επίσης ας θέσουμε υπόψη ότι ο αριθμητικός δείκτη βάρος φτάνει σε 500 gr. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα γνωστοποιήσουμε πως η αντικειμενική αξία κόστος ισούται στον αριθμό € 67,00.

Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης

Ακόμα εκθέτουμε το STAYER – AS-X Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο να καταθέσουμε ότι το στοιχείο οπτικό Πεδίο λαμβάνει στο στοιχείο 96 χ 45 mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Μάσκας θα φανερώσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος σκίαση ισούται στην τιμή 4-9/13 DIN. Ακόμα να πληροφορήσουμε πως η ιδιότητα φίλτρο ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 110χ90χ9. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα ανακοινώσουμε ότι η παράμετρος βάρος πλησιάζει σε τιμή ορισμένη 430gr.. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα εκθέσουμε ότι η ονομαστική αξία κόστος είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή € 69,00.

20

DECA Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης

Τώρα μελετάμε το DECA – WM35 Αυτόματη Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης . Παραπέρα θα καταμαρτυρήσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος σκίαση DIN πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 4/5-9 / 9-13. Μελετώντας τις προδιαγραφές θα εξακριβώσουμε η παράμετρος χρόνος σκίαση είναι ίσο στην τιμή 0,0001s. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας προσθέσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη οπτικό πεδίο ισούται στο στοιχείο 100×60 mm. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Αυτόματης Ηλεκτρονικής Μάσκας θα καταμαρτυρήσουμε το ποσό βάρος συγκλίνει στο στοιχείο 535g. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα κοινοποιήσουμε το τυπικό γνώρισμα κόστος πλησιάζει στην τιμή € 108,00.

21

Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης STAYER

Ακολούθως εξετάζουμε το STAYER – AS-XL Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Μάσκας να σας κρατήσουμε ενήμερους πως η μετρήσιμη ποσότητα οπτικό Πεδίο ισούται στο μέγεθος 100 χ 60 mm. Παρακάτω ας διαδώσουμε πως ο βαθμός σκίαση συγκλίνει στο στοιχείο 5-9/9-13 DIN. Από την εξέταση της Ηλεκτρονικής Μάσκας θα κάνουμε ενημέρωση ότι ο αριθμητικός δείκτη φίλτρο ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 114χ133. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της Αυτόματης Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης θα πούμε πως η τίμηση βάρος ευρίσκεται σε 440 gr.. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης να φέρουμε σε γνώση σας πως η πληροφορία κόστος ισούται στον αριθμό € 110,00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.