Όλα τα εργαλεία οξυγόνου

Όλα τα εργαλεία οξυγόνου

Όλα τα εργαλεία οξυγόνου για ηλεκτροκολλήσεις. Εναργώς καταθέσουμε πληροφορίες μελετών για εκείνους που θελουν εργαλεία οξυγόνου για ηλεκτροκολλήσεις. Όλα τα εργαλεία οξυγόνου για επαγγελματική χρήση.

MAESTRO – SAF – Economy Σαλμός Κόλλησης

Μετά παρουσιάζουμε το MAESTRO – SAF – Economy Σαλμός Κόλλησης. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου θα γνωστοποιήσουμε ότι το δεδομένο συγκόλληση ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 0.4-4.0 mm. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά να δηλώσουμε ότι η ποσότητα κοπή ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα 50mm. Μεταξύ των άλλων ας παραθέσουμε ο συντελεστής παροχή λαμβάνει στον αριθμό 40-400 lt/min. Στην ιστοσελίδα μας έχουμε μηχανήματα που αφορούν ηλεκτροκόλληση.

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου οξυγόνου θα προσθέσουμε πως η ποσότητα σπείρωμα φτάνει σε τιμή ορισμένη 8 x 100. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου θα πούμε ότι το δεδομένο μήκος ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα 320mm. Αφετέρου ας σημειώσουμε το ποσό βάρος ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 0.380kg. Ταυτόχρονα να παρέχουμε πληροφορίες η ποσότητα κόστος είναι ίσο στο στοιχείο € 53,00.

MAESTRO – ZC-21 Economy Κόφτης Οξυγόνου

Ακόμα αναλύουμε το MAESTRO – ZC-21 Economy Κόφτης Οξυγόνου. Από την εξέταση του εργαλείου οξυγόνου θα γνωστοποιήσουμε η αντικειμενική αξία κοπή είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 3-150mm. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα ξεκαθαρίσουμε η διάσταση γωνία κοπής κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 90μοίρες σταθερή. Στο εξής ας προβάλλουμε πως ο αριθμητικός δείκτη μήκος λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 460mm. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου οξυγόνου να κατατοπίσουμε ότι ο συντελεστής βάρος ισούται αριθμητικά στην τιμή 1.000kg. Μετά ας συσχετίσουμε ο όρος κόστος ισούται στο νούμερο € 65,00. Εδώ θα βρείτε εργαλεία σχετικά με εργαλεία οξυγόνου.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2

Μετά αναλύουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2. Στο εξής θα παραθέσουμε πως το δεδομένο αέριο είναι ίσο σε αργκόν CO2. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του σαλμού συγκόλλησης ας δείξουμε πως ο όρος τύπος εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη c. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του κόφτη οξυγόνου ας δηλώσουμε η τίμηση q max ισούται σε τιμή ορισμένη 38 lt/min. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του σαλμού συγκόλλησης ας εκθέσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης βάρος ισούται στο στοιχείο 1.120 kg. Εξάλλου θα γνωστοποιήσουμε η πληροφορία διαστάσεις είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 176x142x160 mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να τονίσουμε η διάσταση κόστος ευρίσκεται στον αριθμό € 83,00.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F

Στη συνέχεια εξετάζουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F. Παράλληλα θα καταγράψουμε πως το χαρακτηριστικό αέριο ευρίσκεται στο ψηφίο οξυγόνο. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να παρατηρήσουμε η ιδιότητα τύπος είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή f. Από την άλλη να σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το μέγεθος q max ευρίσκεται σε 70 Nm3 /h. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας σας κρατήσουμε ενήμερους πως το στοιχείο q1 συγκλίνει στο στοιχείο 31 Nm3 /h . Ακολούθως διατίθενται προσφορές σχετικά με ηλεκτροκολλήσεις tig.

Από την εξέταση του κόφτη οξυγόνου να ενημερώσουμε η τίμηση βάρος συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 1.120 kg. Μαζί με αυτό θα σημειώσουμε ότι η διάσταση διαστάσεις έγκειται στον αριθμό 176x142x160 mm. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου οξυγόνου ας σας κρατήσουμε ενήμερους πως η αντικειμενική αξία κόστος είναι στην τιμή € 83,00.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η

Μετά μελετάμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η. Μαζί με αυτό να ανακοινώσουμε ότι ο βαθμός αέριο ευρίσκεται στην ποσότητα Ασετυλίνη. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου ας εξακριβώσουμε ότι το χαρακτηριστικό τύπος ισούται αριθμητικά στον αριθμό Η. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να θέσουμε υπόψη ότι η ποσότητα q max προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 26 Nm3 /h. Στο link που ακολουθεί έχουμε προσφορές πάνω σε εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να καταμαρτυρήσουμε ότι το μέγεθος q1 έγκειται στο ψηφίο 5 Nm3 /h . Κάνοντας την παρουσίαση του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας παρέχουμε πληροφορίες πως η παράμετρος βάρος ισούται αριθμητικά στο νούμερο 1.120 kg. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου θα παραθέσουμε πως ο βαθμός διαστάσεις φτάνει στην τιμή 176x142x160 mm. Σημασία έχει θα εκθέσουμε ότι το στοιχείο κόστος εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη € 83,00. Ακολούθως διατίθενται προσφορές σχετικά με ηλεκτροκολλήσεις tig.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α

Εδώ εξετάζουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α . Αποφασιστική παράμετρος είναι να δηλώσουμε το τυπικό γνώρισμα αέριο είναι στο στοιχείο ασετυλίνη. Στη συνέχεια θα φέρουμε σε γνώση σας η ποσότητα τύπος ανέρχεται σε Α. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές να καταδείξουμε ότι ο όρος q max φτάνει στην τιμή 26 Nm3 /h. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα βεβαιώσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος q1 φτάνει σε τιμή ορισμένη 5 Nm3 /h . Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα προσθέσουμε πως η ονομαστική αξία βάρος συμποσούται στην τιμή 1.120 kg. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου οξυγόνου θα δείξουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα διαστάσεις λαμβάνει στο νούμερο 176x142x160 mm. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να παρουσιάσουμε πως η παράμετρος κόστος έγκειται στο ψηφίο € 83,00.

LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης 340mm

Τώρα αναλύουμε το LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης 340mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας προσθέσουμε η ποσότητα συγκόλληση έγκειται στο ψηφίο 0.4-4.0mm. Από την εξέταση του προϊόντος να διαδώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης παροχή ανέρχεται στο ψηφίο 40-400 lt/min. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας επισημάνουμε η ιδιότητα σπείρωμα πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 8 x 100. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να παραθέσουμε η μετρήσιμη ποσότητα Μμήκος προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 340mm. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα εκθέσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης βάρος ανέρχεται στο νούμερο 0.330kg. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου να βεβαιώσουμε πως το χαρακτηριστικό κόστος προσεγγίζει στο ψηφίο € 96,35.

LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή

Μετά παρουσιάζουμε το LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές θα φανερώσουμε ότι η ποσότητα συγκόλληση είναι ίσο σε 0.4-4.0 mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου θα ανακοινώσουμε ότι ο δείκτης παροχή ευρίσκεται στο μέγεθος 40-400 lt/min. Συνάμα θα επισημάνουμε πως η ιδιότητα σπείρωμα έγκειται σε τιμή ορισμένη 8×100. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου να θέσουμε υπόψη το μετρήσιμο μέγεθος μήκος κυμαίνεται στον αριθμό 330mm. Ακόμα ας γνωστοποιήσουμε το ποσό βάρος εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 0.320kg. Σημαντικό είναι να δηλώσουμε ο χαρακτήρας κόστος ανέρχεται σε τιμή ορισμένη € 105,50.

LE RORRAIN – HP1 Κόφτης Οξυγόνου

Όλα τα εργαλεία οξυγόνου στις καλύτερες τιμές. Ακόμα προβάλλουμε το LE RORRAIN – HP1 Κόφτης Οξυγόνου. Παρομοίως θα καταθέσουμε ο ποσοτικός δείκτης κοπή φτάνει στον αριθμό 3-300mm. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα αναφέρουμε το μέγεθος γωνία κοπής ισούται αριθμητικά στο νούμερο 90 μοίρες σταθερή. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να δείξουμε ότι το ποσό μήκος έγκειται στον αριθμό 470 mm. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας πληροφορήσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης βάρος ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 1.270 kg. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου να καταδείξουμε πως το μέγεθος κόστος ανέρχεται στο μέγεθος € 155,00.

LE RORRAIN – SCO G Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου

Τώρα μελετάμε το LE RORRAIN – SCO G Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου. Επιπλέον θα γνωστοποιήσουμε ότι η παράμετρος συγκόλληση είναι στο στοιχείο 0.4-4.0 mm. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του κόφτη οξυγόνου ας μνημονεύουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα κοπή συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα 50mm. Στο εξής ας προβάλλουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος παροχή πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 40-400 lt/min. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να καταμαρτυρήσουμε ο συντελεστής σπείρωμα ευρίσκεται στο νούμερο 8 x 100. Όλα τα εργαλεία οξυγόνου σε απίστευτες προσφορές.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας μνημονεύουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος μήκος πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 320mm. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σαλμού συγκόλλησης ας δείξουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος βάρος ισούται σε τιμή ορισμένη 0.450kg. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να κάνουμε ενημέρωση πως η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος έγκειται στη διακριτή ποσότητα € 184,00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.