Όλα τα σετ καλωδίων

Όλα τα σετ καλωδίων

Όλα τα σετ καλωδίων επαγγελματικής χρήσης. Αναφαρόμενοι στις εξελίξεις μελετάμε πολλά δεδομένα που αφορούν επαγγελματικά εργαλεία και σετ καλωδίων. Όλα τα σετ καλωδίων για εξειδικευμένους τεχνίτες

MORRIS – 47308 HM-29 Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης

Εδώ μελετάμε το MORRIS – 47308 HM-29 Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Από τη μελέτη του σετ καλωδίων ας ανακοινώσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα λαβή ισούται αριθμητικά στο ψηφίο HC 63-2. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να ανακοινώσουμε ότι η αντικειμενική αξία εξάρτημα κοπής προσεγγίζει στο στοιχείο HC 73-2. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής να ξεκαθαρίσουμε το μέγεθος μίκτη ευρίσκεται στο ψηφίο E-43. Στο eshop μας θα βρείτε μηχανήματα πάνω σε ηλεκτροκόλληση.

Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας τονίσουμε η μετρήσιμη ποσότητα ρυθμιστή οξυγόνου εντοπίζεται στο νούμερο OR-25. Μαζί με αυτό ας εκθέσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος ρυθμιστή ασετυλίνης πλησιάζει στο στοιχείο AR-25. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να εξακριβώσουμε ότι ο συντελεστής μπεκ συγκόλλησης εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα HCW-W (5). Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να παρατηρήσουμε ότι η ονομαστική αξία μπεκ κοπής ευρίσκεται στο νούμερο HCW-C (6290-1). Ακόμα έχουμε προτάσεις γύρω από σετ καλωδίων.

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας παρατηρήσουμε ο ποσοτικός δείκτης σωλήνα οξυγόνου-ασετυλίνης (Διπλός) ευρίσκεται σε 4m. Κάνοντας την παρουσίαση του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης ας δηλώσουμε πως η τίμηση κοπή κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα έως 150mm. Από την εξέταση του σετ καλωδίων Κοπής και Συγκόλλησης να παρουσιάσουμε πως ο βαθμός συγκόλληση πλησιάζει σε τιμή ορισμένη έως 6mm. Επίσης θα παρατηρήσουμε η πληροφορία κόστος ανέρχεται στην ποσότητα € 228,28. Επιπλέον παρέχουμε εργαλεία γύρω από εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

MAESTRO – ZWCK-18 Κασετίνα Κοπής και Συγκόλλησης

Τώρα εκθέτουμε το MAESTRO – ZWCK-18 Κασετίνα Κοπής και Συγκόλλησης . Πέραν των άλλων τιμών του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης θα κατατοπίσουμε ότι η ποσότητα διπλό σωλήνα οξυγόνου-ασετυλίνης λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 4,5mt. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να φέρουμε σε γνώση σας ότι το χαρακτηριστικό κόστος ανέρχεται στο νούμερο € 240,00. Όλα τα σετ καλωδίων για τον επαγγελματία. Επιπλέον παρέχουμε εργαλεία γύρω από εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

MORRIS – 47312 HCW-23 S ΣΕ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης

Στη συνέχεια αναλύουμε το MORRIS – 47312 HCW-23 S ΣΕ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Μελετώντας τις προδιαγραφές του Σετ Κοπής-Συγκόλλησης θα δηλώσουμε ότι η πληροφορία λαβή ισούται στην ποσότητα HC 63-2. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να παραθέσουμε η ποσότητα εξάρτημα κοπής συμποσούται στη διακριτή ποσότητα HC 73-2. Μελετώντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής να ανακοινώσουμε το ποσό μίκτη ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή E-43. Επιπροσθέτως να βεβαιώσουμε πως η ποσότητα ρυθμιστή οξυγόνου φτάνει σε OR-25. Πλην των άλλων ας καταγράψουμε ότι το χαρακτηριστικό ρυθμιστή ασετυλίνης φτάνει στο ψηφίο AR-25. Στη συνέχεια ας θέσουμε υπόψη ότι η ονομαστική αξία μπεκ συγκόλλησης πλησιάζει στο στοιχείο HCW-W (1, 3, 5). Οφείλουμε ας παρουσιάσουμε ότι το χαρακτηριστικό μπεκ κοπής είναι στη διακριτή ποσότητα HCW-C (6290-1). Μελετώντας τις προδιαγραφές θα βεβαιώσουμε πως το στοιχείο σωλήνα οξυγόνου-ασετυλίνης (Διπλός) πλησιάζει στο ψηφίο 4,6 m.

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του Σετ Κοπής-Συγκόλλησης θα ξεκαθαρίσουμε ότι το στοιχείο κοπή εντοπίζεται στο ψηφίο έως 150mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής και Συγκόλλησης θα προσθέσουμε το δεδομένο σύγκόλληση ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη έως 9mm. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά να επισημάνουμε η πληροφορία κόστος συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή € 247,38. Όλα τα σετ καλωδίων στις καλύτερες τιμές.

MORRIS – 47313 HCW-35 P Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης

Μετά αναλύουμε το MORRIS – 47313 HCW-35 P Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Παρακάτω ας καταδείξουμε πως ο συντελεστής λαβή λαμβάνει στην τιμή 43-2. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων να τονίσουμε πως η αντικειμενική αξία εξάρτημα κοπής φτάνει στο μέγεθος 49-2. Πέραν των άλλων μεγεθών του Σετ Κοπής-Συγκόλλησης να παρέχουμε πληροφορίες η τίμηση μίκτη προσεγγίζει στο μέγεθος E-43. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα προβάλλουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης ρυθμιστή οξυγόνου ευρίσκεται στο νούμερο ΟR-450. Κάνοντας την παρουσίαση του Σετ Κοπής-Συγκόλλησης να σας κρατήσουμε ενήμερους πως ο δείκτης ρυθμιστή ασετυλίνης είναι ίσο στο μέγεθος AR-450. Εκτός από αυτά ας διαδώσουμε ο χαρακτήρας μπεκ συγκόλλησης λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή HCW-W (3,5,7). Από την εξέταση του σετ καλωδίων να καταμαρτυρήσουμε πως η ποσότητα μπεκ κοπής εντοπίζεται στην ποσότητα HCW-C (62990-1).

Όλα τα σετ καλωδίων θα τα βρείτε εδώ. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα φανερώσουμε πως ο όρος σωλήνα Οξυγόνου-Ασετυλίνης (διπλός) έγκειται σε τιμή ορισμένη 4,6m. Παραπέρα να φέρουμε σε γνώση σας ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα κοπή εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα έως 150mm. Πλην των άλλων ας καταγράψουμε ότι ο δείκτης συγκόλληση είναι σε τιμή ορισμένη έως 12,7mm. Αντιστοίχως να κοινοποιήσουμε πως ο χαρακτήρας κόστος συμποσούται στην ποσότητα € 273,42.

Leave a Reply

Your email address will not be published.