Όλες οι αντλίες επιφάνειας

Όλες οι αντλίες επιφάνειας

Όλες οι αντλίες επιφάνειας. Σε αυτό τον ιστότοπο παρέχουμε στοχευμένα ψήγματα γνώσης με θέμα εργαλεία αντλίας και επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας. Όλες οι αντλίες επιφάνειας από τους ειδικούς για τους επαγγελματίες.

NAKAYAMA – SP3722 Αντλία Περιφερειακή 370 W

Παρακάτω μελετάμε το NAKAYAMA – SP3722 Αντλία Περιφερειακή 370 W. Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας επιφάνειας να παρουσιάσουμε ότι η αντικειμενική αξία SP3722 Αντλία περιφερειακή φτάνει στον αριθμό 370 W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα φέρουμε σε γνώση σας πως η τίμηση Ισχύς κυμαίνεται στην ποσότητα 370 W. Αποφασιστική παράμετρος είναι να προσθέσουμε πως ο βαθμός Μεγ. παροχή συμποσούται στο νούμερο 2100 l/h. Ακόμα διατίθενται NAKAYAMA εργαλεία.

Παράλληλα ας καταθέσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα Μεγ. μανομετρικό ανέρχεται στο στοιχείο 30 m. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας καταγράψουμε πως η αποτίμηση Διάμετρος συγκλίνει στο ψηφίο Στόμιο 1’’x1’’. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα εξακριβώσουμε το μέγεθος Κόστος πλησιάζει στον αριθμό € 29,00. Όλες οι αντλίες επιφάνειας για εξειδικευμένες τεχνικές εργασίες.

NERO – VP 370 Αντλία Περιφερειακή

Τώρα αναλύουμε το NERO – VP 370 Αντλία Περιφερειακή. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας κάνουμε ενημέρωση ότι το δεδομένο Ισχύς λαμβάνει στην ποσότητα 370W. Από την άλλη θα παρατηρήσουμε ότι το ποσό Στόμιο συγκλίνει σε τιμή ορισμένη 1″. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας προβάλλουμε πως η αντικειμενική αξία Μανομ. max ισούται στον αριθμό 35m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να κοινολογήσουμε ότι το χαρακτηριστικό Παροχή max ευρίσκεται στον αριθμό 2100(I/h). Από τη μελέτη του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να αναφέρουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Κόστος κυμαίνεται στον αριθμό € 32,90.

KRAFT – PKM 60 (KPF-50) Αντλία Περιφερειακή

Τώρα εξετάζουμε το KRAFT – PKM 60 (KPF-50) Αντλία Περιφερειακή. Εναργώς να θέσουμε υπόψη η μετρήσιμη ποσότητα Μέγιστη θερμοκρασία νερού ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος +40°C.. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά να παραθέσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή -0,15%.. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα φέρουμε σε γνώση σας πως το μετρήσιμο μέγεθος Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα -1 mm.. Εδώ έχουμε KRAFT εργαλεία.

Ακολούθως να σημειώσουμε πως το μέγεθος Μανομετρικό είναι στην τιμή 38m (max). Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να διαφωτίσουμε ότι η ποσότητα Ισχύς ευρίσκεται στο νούμερο 0,5 HP. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ας φέρουμε σε γνώση σας ότι το χαρακτηριστικό Στόμιο Εισόδου έγκειται στο νούμερο 1″. Όλες οι αντλίες επιφάνειας για να επιλέξετε. Μαζί με αυτό να παρέχουμε πληροφορίες ότι η τίμηση Τάση ευρίσκεται στην τιμή 230V/50Hz. Από την εξέταση του εργαλείου αντλίας θα καταδείξουμε πως το στοιχείο Στόμιο Εξόδου λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 1″.

NERO – VP 750 Αντλία Περιφερειακή 750W

Εδώ προβάλλουμε το NERO – VP 750 Αντλία Περιφερειακή 750W. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα πληροφορήσουμε ότι ο βαθμός Ισχύς λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 750W. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές να προσθέσουμε ότι η διάσταση Στόμιο συμποσούται στον αριθμό 1″. Συνάμα ας κοινολογήσουμε το τυπικό γνώρισμα Μανομ. max ισούται στη διακριτή ποσότητα 50m. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να σας κρατήσουμε ενήμερους πως το ποσό Παροχή max φτάνει στο διακριτό μέγεθος 3600(I/h). Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα προσθέσουμε ότι η διάσταση Κόστος κυμαίνεται στο στοιχείο € 54,50. Ακόμα θα βρείτε εργαλεία γύρω από αντλίες.

NAKAYAMA – SP7558 Αντλία Περιφερειακή 750Watt

Παρακάτω μελετάμε το NAKAYAMA – SP7558 Αντλία Περιφερειακή 750Watt. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η διάσταση SP 7558 Αντλία περιφερειακή ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 750 W. Επιπροσθέτως θα εξακριβώσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Ισχύς λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα 750 W. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας θα δηλώσουμε πως η τίμηση Μεγ. παροχή λαμβάνει στην ποσότητα 3000 l/h. Σε αυτό το σύνδεσμο θα βρείτε μηχανήματα γύρω από αντλίες επιφάνειας.

Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα ξεκαθαρίσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος Μεγ. μανομετρικό συγκλίνει στο μέγεθος 58 m Ø. Εξάλλου να φέρουμε σε γνώση σας πως το ποσό Στόμιο εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 1’’x1’’. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας να κοινοποιήσουμε ότι η διάσταση κόστος ανέρχεται σε € 55,00. Όλες οι αντλίες επιφάνειας σε απίστευτες τιμές.

NERO – JET GP 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Εδώ αναλύουμε το NERO – JET GP 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα πούμε η ιδιότητα JET GP φτάνει στην τιμή 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Από τη μελέτη της αντλίας επιφάνειας θα παρέχουμε πληροφορίες η αποτίμηση Ισχύς ανέρχεται στο ψηφίο 800W. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να καταμαρτυρήσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Ύψος Αναρροφ. max. εντοπίζεται στο μέγεθος 8m. Εδώ προτείνουμε μηχανήματα πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

Ενδιαφέρον είναι να προσθέσουμε ότι το δεδομένο Στόμιο κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 1″. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας φανερώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Μανομετρικό max. φτάνει στην τιμή 38m. Παράλληλα θα κοινολογήσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης Παροχή max. συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 3200(l/h). Όλες οι αντλίες επιφάνειας επιλεγμένες με προσοχή. Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος αντλίας να δηλώσουμε η ιδιότητα Κόστος λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα € 56,90.

NAKAYAMA – NS3600 Αντλία Ψεκασμού

Μετά προβάλλουμε το NAKAYAMA – NS3600 Αντλία Ψεκασμού. Οφείλουμε ας εξακριβώσουμε ότι η διάσταση LT/MIN συγκλίνει σε τιμή ορισμένη 36. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να εκθέσουμε ότι η αποτίμηση πίεση ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 10-40bar. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές να ξεκαθαρίσουμε ότι ο βαθμός Κόστος ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή € 59,00. Στην ιστοσελίδα μας προτείνουμε μηχανήματα γύρω από επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

NERO – JET 750A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Εδώ εκθέτουμε το NERO – JET 750A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να αναφέρουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη Ισχύς εντοπίζεται σε 750W . Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα μνημονεύουμε ότι ο όρος Στόμιο φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 1″. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας να γνωστοποιήσουμε πως η τίμηση Μανομετρικό max. συμποσούται στο μέγεθος 43m. Ενδιαφέρον είναι θα κάνουμε ενημέρωση η διάσταση Παροχή max. ισούται στην τιμή 3600(l/h). Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας καταμαρτυρήσουμε το ποσό Κόστος πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος € 65,00.

NAKAYAMA – SP 7000 Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W

Τώρα εξετάζουμε το NAKAYAMA – SP 7000 Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα γνωστοποιήσουμε πως η αντικειμενική αξία Αντλία ανέρχεται στο στοιχείο -SP 7000 . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας κατατοπίσουμε η ποσότητα Επιφάνειας INOX κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 1000W. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας επισημάνουμε πως η τίμηση Κόστος προσεγγίζει στο μέγεθος € 65,00. Εδώ διατίθενται μηχανήματα σχετικά με επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

KRAFT – SGP800 Αντλία Επιφάνειας 1″

Τώρα αναλύουμε το KRAFT – SGP800 Αντλία Επιφάνειας 1″. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να παρέχουμε πληροφορίες ότι ο ποσοτικός δείκτης Μέγιστη θερμοκρασία νερού συμποσούται στο ψηφίο +40°C . Από τη μελέτη του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η αναγραφόμενη παράμετρος Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο ισούται στην ποσότητα 0,25% . Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα επισημάνουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 3 mm . Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας θα επισημάνουμε ότι η πληροφορία Μανομετρικό πλησιάζει στο στοιχείο 40m (max) . Εδώ προτείνουμε μηχανήματα πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

Από τη μελέτη του μηχανήματος αντλίας να παρουσιάσουμε πως η πληροφορία Ισχύς είναι στην ποσότητα 1,1 HP . Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας να σας κρατήσουμε ενήμερους πως η αντικειμενική αξία Στόμιο ισούται στο νούμερο 1″. Όλες οι αντλίες επιφάνειας βρίσκονται εδώ.

NAKAYAMA – SP7542 Αντλία Επιφανείας JET 1ΗΡ,42m, 3200 l/h 750 W

Ακολούθως προβάλλουμε το NAKAYAMA – SP7542 Αντλία Επιφανείας JET 1ΗΡ,42m, 3200 l/h 750 W. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας κοινολογήσουμε ο όρος Ισχύς ανέρχεται στο στοιχείο 750 W. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας καταδείξουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Παροχή πλησιάζει στο ψηφίο 5000 l/h. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα τονίσουμε ότι ο συντελεστής Μανομετρικό ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 40 m. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας να θέσουμε υπόψη ότι το ποσό Στόμιο ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 1″. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας διαδώσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Κόστος είναι ίσο στην τιμή € 65,00.

NERO – JET 750AIN Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ

Παρακάτω δείχνουμε το NERO – JET 750AIN Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να καταθέσουμε πως ο βαθμός Ισχύς έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 750W. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να κατατοπίσουμε πως η αντικειμενική αξία Ύψος Αναρροφ. max. συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 9m. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να δείξουμε ότι η ονομαστική αξία Στόμιο συγκλίνει σε 1″. Αποφασιστική παράμετρος είναι θα φέρνουμε στη δημοσιότητα η τίμηση Μανομετρικό max. λαμβάνει στην τιμή 43m. Κάνοντας την παρουσίαση της αντλίας επιφάνειας να καταθέσουμε ότι η τίμηση Παροχή max. είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 3600(l/h). Πέραν των άλλων τιμών να φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η διάσταση Κόστος εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη € 65,90.

NAKAYAMA – SP7536 Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W

Στη συνέχεια δείχνουμε το NAKAYAMA – SP7536 Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W. Συνάμα να επισημάνουμε ότι ο βαθμός Ισχύς είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 750 W. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα φανερώσουμε ότι ο όρος Παροχή προσεγγίζει στην ποσότητα 5400 l/h. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα προσθέσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος Μανομετρικό ισούται σε 35 m. Πέραν των άλλων μεγεθών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα φανερώσουμε το ποσό Στόμιο πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 1″ x 1″. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας κοινολογήσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Κόστος ισούται αριθμητικά στο μέγεθος € 67,00.

KRAFT – PKM80 (KPF-100) Αντλία Περιφερειακή

Ακολούθως παρουσιάζουμε το KRAFT – PKM80 (KPF-100) Αντλία Περιφερειακή.

Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου

Μετά εξετάζουμε το Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου . Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά να επισημάνουμε η διάσταση Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 0,15%. Επίσης να θέσουμε υπόψη ότι η πληροφορία Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι ίσο σε 1 mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να επισημάνουμε ότι το δεδομένο Ισχύς συμποσούται στο νούμερο 1 HP. Αντιστοίχως θα γνωστοποιήσουμε πως ο όρος Τάση συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα 230V / 50Hz. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα καταμαρτυρήσουμε πως η ιδιότητα Παροχή (max) έγκειται στο νούμερο 3000 Lt/h. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας θα παρέχουμε πληροφορίες ότι ο δείκτης Μανομετρικό συμποσούται στον αριθμό 70m (max). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας κοινολογήσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Στόμιο εισόδου εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 1″.

Σημασία έχει θα ανακοινώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Στόμιο εξόδου εντοπίζεται στην τιμή 1″ . Από τη μελέτη του εργαλείου αντλίας θα εκθέσουμε πως ο χαρακτήρας Ύψος αναρρόφησης λαμβάνει στο μέγεθος 8m (max). Οφείλουμε θα καταγράψουμε πως ο ποσοτικός δείκτης Κόστος προσεγγίζει στο στοιχείο € 69,00.

LAM – JET 1100A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Ακόμα μελετάμε το LAM – JET 1100A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας αναφέρουμε η πληροφορία Ισχύς ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 1100W. Ενδιαφέρον είναι να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως το τυπικό γνώρισμα Στόμιο ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 1″. Πέραν των άλλων μεγεθών ας δημοσιοποιήσουμε η ιδιότητα Μανομετρικό max. φτάνει στο νούμερο 55m. Στο εξής θα παρατηρήσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος Παροχή max. ανέρχεται στο νούμερο 3600(l/h). Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να καταδείξουμε πως η ποσότητα Κόστος λαμβάνει στην τιμή €70,00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.