Όλες οι υποβρύχιες αντλίες

Όλες οι υποβρύχιες αντλίες

Όλες οι υποβρύχιες αντλίες. Παρακολουθώντας την επικαιρότητα εχουμε πρωτότυπα κείμενα για όσους ψάχνουν αντλίες υποβρύχιες και πιεστικά εργαλεία. Όλες οι υποβρύχιες αντλίες για να επιλέξετε τι σας ταιριάζει.

NAKAYAMA – SP 7580 Αντλία ομβρίων με ενσωματωμένοφλοτέρ 750Watt

Εδώ παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – SP 7580 Αντλία ομβρίων με ενσωματωμένοφλοτέρ 750Watt. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα τονίσουμε ο δείκτης ισχύς ευρίσκεται σε 750W. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της αντλίας να φανερώσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη παροχή είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 12500 l/h. Κάνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας ας βεβαιώσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα μανομετρικό πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 8,5m. Στο link που ακολουθεί παρέχουμε NAKAYAMA προσφορές.

Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας ανακοινώσουμε η τίμηση μεγ. σωματιδίων ευρίσκεται στο νούμερο 5mm Ø. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ας φανερώσουμε το ποσό στόμιο εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 1” 1/4. Από την εξέταση της αντλίας ας καταθέσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα κόστος λαμβάνει στο ψηφίο € 66,03.

NAKAYAMA – SP 9090 Αντλία Ομβρίων INOX 900Watt

Ακόμα προβάλλουμε το NAKAYAMA – SP 9090 Αντλία Ομβρίων INOX 900Watt. Στο εξής να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 900W. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας αναφέρουμε η διάσταση παροχή ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 13000 l/h. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας καταμαρτυρήσουμε η ονομαστική αξία μανομετρικό ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 9m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας θα σημειώσουμε το τυπικό γνώρισμα μεγ. σωματιδίων συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 5mm Ø. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας θα θέσουμε υπόψη ο αριθμητικός δείκτη στόμιο κυμαίνεται στο μέγεθος 1” 1/4. Κάνοντας την παρουσίαση της υποβρύχιας αντλίας να φέρνουμε στη δημοσιότητα η πληροφορία κόστος ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή € 69,00.

KRAFT – SP900X ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΙΝΟΧ 900W

Μετά μελετάμε το KRAFT – SP900X ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΙΝΟΧ 900W. Αντιστοίχως ας πληροφορήσουμε πως ο βαθμός 1,3 HP ισούται αριθμητικά σε (900w). Σημαντικό είναι θα βεβαιώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος τάση πλησιάζει στο στοιχείο 220V/50Hz. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας θα τονίσουμε ότι η αποτίμηση μέγιστη παροχή νερού προσεγγίζει σε 12000lt/h. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας να τονίσουμε η παράμετρος μέγιστο μανομετρικό ύψος ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα 9,0m. Ακόμα θα βρείτε KRAFT εργαλεία.

Από την εξέταση του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας ας κοινολογήσουμε ότι το στοιχείο στόμιο εξόδου είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 1″ & 1¼” & 1½”. Εναργώς θα καταμαρτυρήσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα καλώδιο αντλίας φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 10m.. Αφετέρου να φέρνουμε στη δημοσιότητα το τυπικό γνώρισμα μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 5mm..

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της υποβρύχιας αντλίας να φανερώσουμε η μετρήσιμη ποσότητα κόστος ισούται στο μέγεθος € 69,00.

GARLAND – GBL 70 Inox Υποβρύχια Αντλία Ομβρίων 750W

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το GARLAND – GBL 70 Inox Υποβρύχια Αντλία Ομβρίων 750W. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να βεβαιώσουμε ότι η τίμηση ισχύς είναι στη διακριτή ποσότητα 750W. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας να εκθέσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος κόστος κυμαίνεται στην ποσότητα € 74,95.

NAKAYAMA – NP1110 Αντλία 3 σε 1 Ομβρίων/Ακαθάρτων/ Αποστράγγισης

Παρακάτω αναλύουμε το NAKAYAMA – NP1110 Αντλία 3 σε 1 Ομβρίων/Ακαθάρτων/ Αποστράγγισης. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να διαφωτίσουμε ο συντελεστής ισχύς κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 100W. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας θα πούμε πως ο αριθμητικός δείκτη μεγ.μανομετρικό ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 10.5m. Ωσαύτως να κοινολογήσουμε ότι το στοιχείο παροχή φτάνει στο νούμερο 18500L/h. Πέραν των άλλων μεγεθών του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας ας κάνουμε ενημέρωση ότι το ποσό μεγ. βύθιση έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 7m. Από τη μελέτη του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας θα κοινοποιήσουμε η τίμηση μέγιστο μέγεθος σωματιδίων έγκειται στο μέγεθος 23mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας θα σημειώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης καλώδιο κυμαίνεται στο ψηφίο 10m. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας να εκθέσουμε πως ο βαθμός κόστος ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα € 75,00.

NERO – SP 800 Υποβρύχια Αντλία Πηγαδιού 800 W

Ακολούθως προβάλλουμε το NERO – SP 800 Υποβρύχια Αντλία Πηγαδιού 800 W. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να κατατοπίσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα ισχύς εντοπίζεται στο ψηφίο 800 W. Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να φέρουμε σε γνώση σας ο ποσοτικός δείκτης στόμιο συμποσούται στο νούμερο 1” – 1.1 / 4”. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να διαφωτίσουμε η αντικειμενική αξία μανομετρικό max. προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 30 m. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ας πληροφορήσουμε η τίμηση παροχή max πλησιάζει στο μέγεθος 5.500 l/h. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα κατατοπίσουμε πως ο χαρακτήρας σωματίδια max προσεγγίζει στο ψηφίο 0.5 mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα αναφέρουμε πως η αντικειμενική αξία κόστος είναι ίσο στην τιμή € 76,00.

METABO – TP 6600 Υποβρύχια Αντλία Ομβρίων 250W (χωρίς φλοτέρ)

Εδώ εκθέτουμε το METABO – TP 6600 Υποβρύχια Αντλία Ομβρίων 250W (χωρίς φλοτέρ). Πέραν των άλλων μεγεθών του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας να μνημονεύουμε το τυπικό γνώρισμα ονομαστική ισχύς (W) πλησιάζει στην τιμή 250. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας θα διαφωτίσουμε πως η ποσότητα ηλεκτρική τάση (V) συμποσούται στο νούμερο 230. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας ας πούμε πως το ποσό μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) είναι στον αριθμό 6.600. Αφετέρου ας συσχετίσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα μεγ. ύψος μεταφοράς (m) προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη 6. Επιπλέον θα βρείτε METABO εργαλεία.

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας θα δηλώσουμε ότι το μέγεθος μεγ. πίεση (bar) είναι ίσο στο νούμερο 0.6. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας θα εκθέσουμε ο αριθμητικός δείκτη μεγ. βάθος βύθισης (m) ευρίσκεται στην τιμή 5. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας θέσουμε υπόψη πως η διάσταση κέλυφος αντλίας φτάνει στην τιμή πλαστικό. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχουμε εργαλεία σχετικά με αντλίες.

GARLAND – ΑΜΑΖΟΝ 650ΧΕ Αντλία Υποβ. Ομβρίων ΙΝΟΧ 750W

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το GARLAND – ΑΜΑΖΟΝ 650ΧΕ Αντλία Υποβ. Ομβρίων ΙΝΟΧ 750W . Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά να παρουσιάσουμε πως το στοιχείο ισχύς είναι ίσο στο νούμερο 750W. Εκτός από αυτά ας καταδείξουμε η πληροφορία κόστος πλησιάζει στο ψηφίο € 84,30. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε προτάσεις γύρω από υποβρύχιες αντλίες.

GARLAND – AMAZON800XE Αντλία Υποβρύχιων Ομβρίων 900W

Εδώ προβάλλουμε το GARLAND – AMAZON800XE Αντλία Υποβρύχιων Ομβρίων 900W. Επιπρόσθετα θα παραθέσουμε πως η αποτίμηση ισχύς κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 900W. Πέραν των άλλων μεγεθών να προσθέσουμε ότι η ιδιότητα κόστος είναι ίσο στο μέγεθος € 88,90. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε εργαλεία γύρω από αντλίες επιφάνειας.

KRAFT – SP1000XP-4V Αντλία Υποβρύχια 1000W

Ακολούθως παρουσιάζουμε το KRAFT – SP1000XP-4V Αντλία Υποβρύχια 1000W. Επιπλέον ας ανακοινώσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα ισχύς συγκλίνει στην τιμή 1000 W. Ταυτόχρονα να διαδώσουμε πως το δεδομένο παροχή εντοπίζεται σε 6500 lt/h. Αφετέρου ας σας κρατήσουμε ενήμερους η πληροφορία μανομετρικό συμποσούται στο στοιχείο 40 m. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας να δημοσιοποιήσουμε η ποσότητα μεγ.βάθος βυθισμ. προσεγγίζει στο νούμερο 7 m. Σε αυτό το σύνδεσμο προτείνουμε εργαλεία σχετικά με επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

Κάνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να προσθέσουμε η διάσταση στόμιο φτάνει στο στοιχείο 1”. Ζωτικής σημσίας είναι θα δηλώσουμε ότι το δεδομένο μεγ.σωματιδ είναι σε τιμή ορισμένη 1 mm. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας καταμαρτυρήσουμε ο ποσοτικός δείκτης κόστος προσεγγίζει στο μέγεθος € 95,00.

METABO – TP 8000 S Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού Νερού 350W

Στη συνέχεια δείχνουμε το METABO – TP 8000 S Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού Νερού 350W. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η αναγραφόμενη ιδιότητα ονομαστική ισχύς (W) εντοπίζεται στο ψηφίο 350. Στη συνέχεια να καταμαρτυρήσουμε ότι το χαρακτηριστικό ηλεκτρική τάση (V) κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 230. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι ο βαθμός μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) συγκλίνει στο στοιχείο 8.000. Στον ακόλουθο σύνδεσμο παρέχουμε εργαλεία σχετικά με επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας θα διαδώσουμε ότι η αποτίμηση μεγ. ύψος μεταφοράς (m) ανέρχεται σε 7. Από την εξέταση του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας θα εξακριβώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης μεγ. πίεση (bar) έγκειται σε τιμή ορισμένη 0.7. Εξάλλου ας βεβαιώσουμε η αποτίμηση μεγ. βάθος βύθισης (m) έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 5. Σημασία έχει ας δηλώσουμε το τυπικό γνώρισμα κέλυφος αντλίας λαμβάνει στο ψηφίο πλαστικό.

METABO – TPF 7000 S Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού Νερού

Μετά προβάλλουμε το METABO – TPF 7000 S Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού Νερού. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να εκθέσουμε η παράμετρος ονομαστική ισχύς (W) είναι στην αναγραφόμενη τιμή 450. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας παρουσιάσουμε πως το μέγεθος ηλεκτρική τάση (V) πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 230. Από την εξέταση του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας ανακοινώσουμε ότι το δεδομένο μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 7.000. Αφετέρου ας συσχετίσουμε το στοιχείο μεγ. ύψος μεταφοράς (m) συμποσούται σε 6. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε εργαλεία γύρω από αντλίες επιφάνειας.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές θα προσθέσουμε ότι η ιδιότητα μεγ. πίεση (bar) κυμαίνεται στο νούμερο 0.6. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να φέρνουμε στη δημοσιότητα η αναγραφόμενη ιδιότητα μεγ. βάθος βύθισης (m) συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 5. Κάνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να ανακοινώσουμε το μέγεθος κέλυφος αντλίας λαμβάνει στο μέγεθος πλαστικό.

KRAFT – SP1000X-4V Αντλία Υποβρύχια Inox

Τώρα προβάλλουμε το KRAFT – SP1000X-4V Αντλία Υποβρύχια Inox. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας επισημάνουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 1000 W. Εκτός από αυτά θα ανακοινώσουμε πως το ποσό παροχή φτάνει στο ψηφίο 6500 lt/h. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα καταθέσουμε πως ο δείκτης μανομετρικό προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 40 m. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας καταδείξουμε πως ο δείκτης μεγ.βάθος βυθισμ. πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 7 m. Συνάμα ας παρατηρήσουμε πως ο συντελεστής στόμιο συγκλίνει στην ποσότητα 1”. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι ο ποσοτικός δείκτης μεγ.σωματιδ ευρίσκεται στο ψηφίο 2,5 mm. Σαφώς να καταγράψουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος είναι ίσο στο νούμερο 13,5kg. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας κάνουμε ενημέρωση ότι το στοιχείο κόστος προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα € 135,00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.