Παρουσιάζουμε ηλεκτροποντες

Παρουσιάζουμε ηλεκτροποντες. Βρείτε ηλεκτροκόλληση, πόντα Φανοποιίας Χειρός, Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα, Ηλεκτροπόντα, Hλεκτροπόντα Φανοποιίας. Πληροφόρηση για TECNA, TELWIN, DECA, MAESTRO.

TECNA – Spotter 7630PL Πόντα Φανοποιίας Χειρός

Μετά παρουσιάζουμε το TECNA – Spotter 7630PL Πόντα Φανοποιίας Χειρός. Παράλληλα να γνωστοποιήσουμε ο συντελεστής τάση φτάνει στο μέγεθος 230V / 50-60Hz. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας ας φανερώσουμε πως το χαρακτηριστικό ισχύς 50% είναι στο μέγεθος 0.8Kva. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας ας δηλώσουμε το τυπικό γνώρισμα ισχύς συγκόλησης max ισούται στην τιμή 5.2Kva. Παρομοίως να κοινολογήσουμε το μετρήσιμο μέγεθος ρεύμα συγκόλλησης max ανέρχεται στο μέγεθος 2500A. Εδώ θα βρείτε προσφορές γύρω από ηλεκτροκόλληση.

Από τη μελέτη του εργαλείου Πόντας ας κάνουμε ενημέρωση το ποσό ασφάλεια έγκειται στην ποσότητα 16A. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Πόντας θα ανακοινώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης μήκος καλωδίου είναι στην τιμή 3m. Παραπέρα να επισημάνουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα βάρος φτάνει στη διακριτή ποσότητα 5Kg. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα παρατηρήσουμε πως το ποσό κόστος είναι σε τιμή ορισμένη € 370,00. Επιπλέον θα βρείτε προσφορές γύρω από ηλεκτροποντες.

TECNA – 3465 Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα

Εδώ εξετάζουμε το TECNA – 3465 Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας φανερώσουμε το ποσό ισχύς εντοπίζεται στο στοιχείο 50% (KVA) 2,3. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας να κοινοποιήσουμε πως ο χαρακτήρας ασφάλεια πίνακα(Α) συμποσούται στο στοιχείο 8. Από τη μελέτη της Ηλεκτρονικής Πόντας θα δημοσιοποιήσουμε ότι η ονομαστική αξία βάρος (kg) έγκειται στον αριθμό 22,6. Εναργώς θα κοινολογήσουμε πως το δεδομένο κόστος είναι στη διακριτή ποσότητα € 590,00. Ακολούθως διατίθενται εργαλεία πάνω σε ηλεκτροκολλήσεις inverter.

TELWIN – MODULAR 20/TI Ηλεκτροπόντα

Μετά μελετάμε το TELWIN – MODULAR 20/TI Ηλεκτροπόντα. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της Ηλεκτροπόντας θα παρέχουμε πληροφορίες ότι η διάσταση τάση ανέρχεται σε 230V. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας ας ξεκαθαρίσουμε η ποσότητα ικανότητα συγκόλλησης προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 1 + 1. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Πόντας ας κοινοποιήσουμε ότι η ονομαστική αξία θσχύς 50% πλησιάζει σε 1.2kW. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε προσφορές πάνω σε εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Από τη μελέτη του εργαλείου Πόντας θα επισημάνουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς συγκόλλησης max φτάνει στον αριθμό 6kW. Επιπρόσθετα να σημειώσουμε ότι ο βαθμός ρεύμα συγκόλλησης max προσεγγίζει σε 3800A. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της Ηλεκτροπόντας ας κοινολογήσουμε η παράμετρος ασφάλεια πίνακα κυμαίνεται στο στοιχείο 16A. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι ο ποσοτικός δείκτης βάρος φτάνει στην ποσότητα 9.9Kg.

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Πόντας θα προσθέσουμε ότι η αντικειμενική αξία κόστος εντοπίζεται στον αριθμό € 620,00. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε μηχανήματα πάνω σε προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

DECA – SW 22 BASIC Hλεκτροπόντα Φανοποιίας A 400 – 2200

Στη συνέχεια εκθέτουμε το DECA – SW 22 BASIC Hλεκτροπόντα Φανοποιίας A 400 – 2200. Επιπλέον θα κάνουμε ενημέρωση η αναγραφόμενη παράμετρος volt συμποσούται στο ψηφίο 230-1. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας να δηλώσουμε πως το ποσό kw έγκειται στο διακριτό μέγεθος 4. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας να επισημάνουμε πως ο δείκτης ρεύμα κόλλησης εντοπίζεται στο μέγεθος A 400 – 2200. Στο link που ακολουθεί παρέχουμε DECA εργαλεία.

Επιπροσθέτως να καταγράψουμε ότι το δεδομένο διαστάσεις ισούται στον αριθμό 320x181x265. Συνάμα να εξακριβώσουμε πως η τίμηση βάρος έγκειται στο διακριτό μέγεθος 20 Kg. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα καταθέσουμε ότι το στοιχείο κόστος ευρίσκεται στην τιμή € 652,00.

TELWIN – DIGITAL MODULAR 230 Ηλεκτροπόντα

Εδώ εξετάζουμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 230 Ηλεκτροπόντα. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας θα δηλώσουμε πως ο χαρακτήρας τάση προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη 230V. Παρακάτω να διαδώσουμε η τίμηση ικανότητα συγκόλλησης κυμαίνεται στο νούμερο 2 + 2. Πέραν των άλλων μεγεθών του εργαλείου Πόντας θα κατατοπίσουμε ο ποσοτικός δείκτης ισχύς 50% ισούται στο μέγεθος 2.3kW. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να κατατοπίσουμε ότι το ποσό ισχύς συγκόλλησης max είναι ίσο στο ψηφίο 13kW. Ακολούθως διατίθενται εργαλεία πάνω σε ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας θα προσθέσουμε πως η ιδιότητα ρεύμα συγκόλλησης max είναι σε τιμή ορισμένη 6300A. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας να παρουσιάσουμε το δεδομένο ασφάλεια πίνακα εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 25A. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας θα προσθέσουμε πως το ποσό βάρος πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 10.5Kg.

Επιπρόσθετα να παραθέσουμε το χαρακτηριστικό κόστος είναι στο διακριτό μέγεθος € 769,00.

TELWIN – DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα

Εδώ εκθέτουμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα. Αντιστοίχως ας δείξουμε η ιδιότητα τάση ισούται στον αριθμό 400V. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας να καταδείξουμε ότι ο βαθμός ικανότητα συγκόλλησης έγκειται σε 2 + 2. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Πόντας θα φανερώσουμε πως το τυπικό γνώρισμα ισχύς 50% προσεγγίζει στην ποσότητα 2.3kW. Ζωτικής σημσίας είναι να ανακοινώσουμε η αποτίμηση ισχύς συγκόλλησης max ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 13kW.

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας διαφωτίσουμε πως ο συντελεστής ρεύμα συγκόλλησης max λαμβάνει στην τιμή 6300A. Ζωτικής σημσίας είναι να προβάλλουμε ότι η πληροφορία ασφάλεια πίνακα ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 16A. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να εξακριβώσουμε πως το μέγεθος βάρος φτάνει στο στοιχείο 10.3Kg. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα σημειώσουμε ο συντελεστής κόστος συμποσούται στο μέγεθος € 787,00.

MAESTRO – MSW-8900 Ηλεκτροπόντα 5KVA

Ακολούθως μελετάμε το MAESTRO – MSW-8900 Ηλεκτροπόντα 5KVA. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας να συσχετίσουμε η πληροφορία τάση ευρίσκεται στον αριθμό 1PH – 220V. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας καταμαρτυρήσουμε ότι η ονομαστική αξία ισχύς συγκόλλησης(max) συγκλίνει στον αριθμό 5KVA. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας ας σημειώσουμε ότι το δεδομένο ρεύμα συγκόλλησης(max) πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 8900A.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας παρατηρήσουμε πως η ονομαστική αξία ασφάλεια πίνακα κυμαίνεται στο ψηφίο 21A. Παράλληλα να κάνουμε ενημέρωση πως το χαρακτηριστικό κλάση μονώσεως φτάνει στη διακριτή ποσότητα F. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να διαφωτίσουμε πως η ποσότητα βαθμός προστασίας είναι στο στοιχείο IP 21. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας να βεβαιώσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης βάρος εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 85kg.

Πέραν των άλλων μεγεθών της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας φανερώσουμε ότι η ονομαστική αξία κόστος συμποσούται στην τιμή € 872,00.

DECA – SW 15 ALU ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΝΤΑ

Μετά εξετάζουμε το DECA – SW 15 ALU ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΝΤΑ . Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας ενημερώσουμε ότι η τίμηση volt ευρίσκεται στην ποσότητα 115/230-1. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας να φέρουμε σε γνώση σας ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα kw φτάνει στο διακριτό μέγεθος 0,4. Στη συνέχεια να εξακριβώσουμε ότι ο χαρακτήρας πυκνωτής είναι ίσο στο νούμερο μF 66000. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου Πόντας θα γνωστοποιήσουμε ότι η ονομαστική αξία ενέργεια πόντας εντοπίζεται στην τιμή J 50?15000.

Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα δείξουμε πως το μέγεθος καρφιά/λεπτό ισούται στον αριθμό 20 (ο4mm) 10(o8mm). Από την εξέταση της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να παρατηρήσουμε ότι το μέγεθος καρφιά είναι ίσο στο στοιχείο 3-8. Πέραν των άλλων τιμών της Ηλεκτρονικής Πόντας να προσθέσουμε ότι το χαρακτηριστικό διαστάσεις είναι ίσο στον αριθμό 380x190x400.

Εναργώς να σας κρατήσουμε ενήμερους πως η πληροφορία κιλά έγκειται στην ποσότητα 13,5. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας να καταμαρτυρήσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος κόστος εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος € 1.720,50.

TECNA – ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Εδώ προβάλλουμε το TECNA – ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας ας παρατηρήσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς(VA) συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 1000. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Πόντας ας σημειώσουμε το τυπικό γνώρισμα χωριτικότητα πυκνωτή (mF) είναι ίσο στο μέγεθος 66.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να σημειώσουμε ότι η αποτίμηση φόρτιση πυκνωτή πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 2-3. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να δημοσιοποιήσουμε ότι η ποσότητα βάρος (kg) είναι στη διακριτή ποσότητα 14. Επίσης ας μνημονεύουμε πως η παράμετρος κόστος ισούται αριθμητικά στο στοιχείο € 1.909,60.

TECNA – Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA

Ακολούθως μελετάμε το TECNA – Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA. Πέραν των άλλων μεγεθών της Πόντας Φανοποιίας ας παρουσιάσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος τάση (V/Hz) φτάνει σε τιμή ορισμένη 400/50. Επίσης να δημοσιοποιήσουμε πως το τυπικό γνώρισμα ικανότητα συγκόλλησης (mm) λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 2+2. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας θα διαδώσουμε ο χαρακτήρας ισχύς ανέρχεται στο μέγεθος 50% (ΜΑ) 8. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας θα εκθέσουμε ότι η τίμηση ισχύς συγκόλλησης max. (ΜΑ) φτάνει στο στοιχείο 35.

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας θα κοινοποιήσουμε η αντικειμενική αξία ρεύμα συγκόλλησης max. (Α) κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 6400. Ακόμη θα καταδείξουμε ότι ο χαρακτήρας ασφάλεια πίνακα (Α) πλησιάζει στο ψηφίο 25. Κάνοντας την παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Πόντας ας παραθέσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος μήκος καλωδίων δαγκάνας (mm) συμποσούται στο νούμερο 1800.

Πέραν των άλλων τιμών θα ενημερώσουμε πως το δεδομένο κλάση μονώσεως συγκλίνει σε F. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Πόντας θα ανακοινώσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη βαθμός προστασίας ευρίσκεται στην ποσότητα IP 21. Ταυτόχρονα θα σας κρατήσουμε ενήμερους πως η αντικειμενική αξία βάρος(Kg) είναι σε 70. Πέραν των άλλων τιμών της Πόντας ας συσχετίσουμε πως η πληροφορία κόστος ισούται στη διακριτή ποσότητα € 2.543,24.

TELWIN – DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA) Ηλεκτροπόντα

Ακόμα αναλύουμε το TELWIN – DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA) Ηλεκτροπόντα. Επιπρόσθετα ας πληροφορήσουμε ο ποσοτικός δείκτης τάση ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 400V. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα φέρουμε σε γνώση σας η αντικειμενική αξία ικανότητα συγκόλλησης είναι στην ποσότητα 3 + 3. Από την εξέταση της Πόντας ας φανερώσουμε ότι το μέγεθος ισχύς 50% έγκειται στη διακριτή ποσότητα 8.0kW.

Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας θα μνημονεύουμε πως το ποσό ισχύς συγκόλλησης max συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος 47kW. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά ας παρουσιάσουμε ότι το μέγεθος ρεύμα συγκόλλησης max είναι στον αριθμό 7000A. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η αποτίμηση βάρος προσεγγίζει στο στοιχείο 95.0Kg. Από την εξέταση της Πόντας ας εκθέσουμε η μετρήσιμη ποσότητα κόστος ισούται αριθμητικά στο ψηφίο € 2.728,00.

DECA – SW 100 Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic

Στη συνέχεια δείχνουμε το DECA – SW 100 Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας να δημοσιοποιήσουμε το χαρακτηριστικό τάση ισούται στην ποσότητα 400-1 V. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας ας δείξουμε ότι το τυπικό γνώρισμα kw λαμβάνει στο στοιχείο 12.

Από την εξέταση του προϊόντος να κατατοπίσουμε ότι η πληροφορία διαστάσεις πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 650x730x1100. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας σημειώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος βάρος συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 82kg. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να κοινοποιήσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα κόστος εντοπίζεται στο νούμερο € 2.821,00.

MAESTRO – MSWYC-30 Ηλεκτροπόντα 23kVA

Μετά αναλύουμε το MAESTRO – MSWYC-30 Ηλεκτροπόντα 23kVA. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας θα πληροφορήσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα τάση έγκειται σε 2PH – 30V. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας θα καταδείξουμε ότι η αποτίμηση ισχύς συγκόλλησης (max) προσεγγίζει στο νούμερο 23kVA. Ταυτόχρονα να καταδείξουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα ρεύμα συγκόλλησης (max) κυμαίνεται στην ποσότητα 12000Α.

Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας ανακοινώσουμε ότι η διάσταση ασφάλεια πίνακα πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 25 A. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας ας θέσουμε υπόψη ότι ο ποσοτικός δείκτης κλάση μονώσεως συμποσούται στο διακριτό μέγεθος F. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα βεβαιώσουμε ότι ο δείκτης βαθμός προστασίας είναι στην τιμή IP 21. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα επισημάνουμε πως η αποτίμηση βάρος είναι ίσο στο μέγεθος 125kg.

Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας ας συσχετίσουμε πως η ονομαστική αξία κόστος φτάνει σε τιμή ορισμένη € 2.845,00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.