Προτεινόμενες αντλίες ακάθαρτων

Αντλία Ακάθαρτων με Ενσωματωμένο Φλοτέρ

Προτεινόμενες αντλίες ακάθαρτων για εκείνους που έχουν απαιτήσεις από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν στην εργασία τους. Επιλέξαμε αντλίες ακάθαρτων για να βοηθήσουμε όσους έχουν απαιτήσεις από το εργαλείο αντλίας που χρησιμοποιούν.

Υποβρύχια Αντλία Νερού Ακαθάρτου SPD 400

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων θα γνωστοποιήσουμε η πληροφορία ισχύς είναι στο διακριτό μέγεθος 400W. Συν τοις άλλοις ας κατατοπίσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος στόμιο λαμβάνει στον αριθμό 1”-1.1/4”-1.1/2”. Από τη μελέτη της αντλιας ακαθαρτου νερου ας βεβαιώσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη μανομ.max συγκλίνει στον αριθμό 5m.

Υποβρύχια Αντλία Νερού Ακαθάρτου
Υποβρύχια Αντλία Νερού Ακαθάρτου

Σαφώς ας διαδώσουμε ότι η πληροφορία παροχή max ανέρχεται στην ποσότητα 8000(I/h). Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της αντλιας ακαθαρτου νερου να καταδείξουμε ότι ο χαρακτήρας σωματίδια max ισούται στο διακριτό μέγεθος 35mm. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να κάνουμε ενημέρωση πως η αντικειμενική αξία κόστος ανέρχεται σε € 42,90. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να κάνουμε ενημέρωση πως η αντικειμενική αξία κόστοςανέρχεται σε € 42,90.

Αντλία Ακαθάρτων

Το προϊόν είναι αντλία ακαθάρτων. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας ενημερώσουμε η αποτίμηση ισχύς είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 750W. Σημαντικό είναι ας αναφέρουμε ότι η τίμηση στόμιο προσεγγίζει στο νούμερο  1”-1.1/4”-1.1/2”.  Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα καταδείξουμε πως ο βαθμός μανομ. max έγκειται στην τιμή 8m. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων θα επισημάνουμε ότι η παράμετρος παροχή max έγκειται στην τιμή 13000(I/h).

Αντλία Ακαθάρτων
Αντλία Ακαθάρτων

Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας σας κρατήσουμε ενήμερους πως ο ποσοτικός δείκτης σωματίδια maxπροσεγγίζει στο μέγεθος 35mm. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου να συσχετίσουμε πως ο χαρακτήρας κόστος ισούται αριθμητικά στον αριθμό € 44,90. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου να συσχετίσουμε πως ο χαρακτήρας κόστος ισούται αριθμητικά στον αριθμό € 44,90. Εδώ θα βρείτε όλες τις αντλίες ακαθάρτων.

NAKAYAMA – SP7500 Αντλία Ακάθαρτων Υδάτων 750W 12500L/h

Είναι σημαντικό θα παραθέσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη ισχύς πλησιάζει στο ψηφίο 750W. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλιας ακαθαρτων θα παρατηρήσουμε πως το μέγεθος παροχή συγκλίνει στο νούμερο 12500L/h. Κάνοντας την παρουσίαση της αντλιας ακαθαρτων να φανερώσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος μανομετρικό είναι στην ποσότητα 8m. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου ας δημοσιοποιήσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος μέγιστο μέγεθος σωματιδίων συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 35mm.

SP7500 Αντλία Ακάθαρτων Υδάτων 750W
SP7500 Αντλία Ακάθαρτων Υδάτων 750W

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ακαθάρτων θα μνημονεύουμε πως η ποσότητα στόμιο έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 1″ – 1″¼ – 1″½. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων ας ανακοινώσουμε ότι το μέγεθος κόστοςφτάνει στο διακριτό μέγεθος € 54,02. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων ας ανακοινώσουμε ότι το μέγεθος κόστοςφτάνει στο διακριτό μέγεθος € 54,02.

Πως να επιλέξετε αντλία

Είναι δύσκολο να επιλέξετε ακριβώς την αντλία που σας ταιριάζει. Παρατρούμε οτι  ότι ο αριθμητικός δείκτη ισχύςανέρχεται στο μέγεθος 750W. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων να σημειώσουμε ότι η ιδιότητα στόμιοείναι στο διακριτό μέγεθος 1”-1.1/4”-1.1/4”. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων θα επισημάνουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα μανιμ. max. ισούται αριθμητικά στην τιμή 8m. Πολλοί δυσκολεύονται να επιλέξουν αντλία. Ωσαύτως θα σημειώσουμε ότι η ονομαστική αξία παροχή max. συγκλίνει στην τιμή 12500(l/h). Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά ας πούμε πως η ονομαστική αξία σωματίδια max. είναι σε τιμή ορισμένη 35mm. Εμε΄ςι σας βοηθάμε να επιλέξεετ αντλία. Ακόμα θα σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το μέγεθος κόστος προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος € 54,90. Ακόμα θα σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το μέγεθος κόστος προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος € 54,90.  Περισσότερα στο άρθρο μας που δίνουμε συμβουλές πως να επιλέξετε αντλία.

NAKAYAMA – NP1040 Αντλία Ακαθάρτων

Σημαντικό είναι ας κοινολογήσουμε ότι το μέγεθος ισχύς προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 900W. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας ακαθάρτων να συσχετίσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος μεγ. μανομετρικό πλησιάζει στο στοιχείο 8,5m. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλιας ακαθαρτων θα δημοσιοποιήσουμε ότι ο χαρακτήρας παροχή ισούται στο στοιχείο 14000L/h. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου να ενημερώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης μεγ. βύθιση ανέρχεται στο ψηφίο 7m.

NP1040 Αντλία Ακαθάρτων
NP1040 Αντλία Ακαθάρτων

Συνάμα θα καταδείξουμε η ποσότητα μέγιστο μέγεθος σωματιδίωνπροσεγγίζει σε τιμή ορισμένη 35mm. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι ο αριθμητικός δείκτη καλώδιο λαμβάνει στο νούμερο 10m. Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλιας ακαθαρτων θα παρέχουμε πληροφορίες ότι η διάσταση κόστος πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα € 55,00. Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλιας ακαθαρτων θα παρέχουμε πληροφορίες ότι η διάσταση κόστος πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα € 55,00.

KRAFT – SPD750 Αντλία Υποβρύχια Ακαθάρτων 750w

Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου να σας κρατήσουμε ενήμερους η ποσότητα 1,0 HP φτάνει στην ποσότητα (750w). Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να φέρουμε σε γνώση σας το μετρήσιμο μέγεθος τάση ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος 220V/50Hz. Παρομοίως να παραθέσουμε το ποσό μέγιστη παροχή νερού φτάνει στο στοιχείο 12500lt/h. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα καταμαρτυρήσουμε ότι το δεδομένο μέγιστο μανομετρικό ύψος λαμβάνει στο στοιχείο 8m.

SPD750 Αντλία Υποβρύχια Ακαθάρτων 750w
SPD750 Αντλία Υποβρύχια Ακαθάρτων 750w

Στο εξής ας παραθέσουμε πως η αντικειμενική αξία στόμιο εξόδου έγκειται σε 1″ & 1¼” & 1½”. Πλην των άλλων να επισημάνουμε ότι η αντικειμενική αξία καλώδιο αντλίας συμποσούται στο στοιχείο 10m.. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ακαθάρτων θα συσχετίσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ευρίσκεται στην ποσότητα 35mm. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου θα καταδείξουμε ο συντελεστής κόστος είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος € 55,00. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου θα καταδείξουμε ο συντελεστής κόστος είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος € 55,00.

NERO – SPD 1000 Υποβρήχια Αντλία Ακάθαρτου Νερού

Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων ας κοινοποιήσουμε πως η ποσότητα ικανότητα αναρρόφησης είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα έως 2mm. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων ας σημειώσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη ισχύς είναι ίσο στην τιμή 1000W. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου να ανακοινώσουμε ότι η ονομαστική αξία στόμιο εξόδου ευρίσκεται στο μέγεθος 1″-1.1/4″-1.1/2″. Στο εξής να παραθέσουμε πως το χαρακτηριστικό μεγ. μανομετρικόανέρχεται στον αριθμό 9.5 m. Πέραν των άλλων μεγεθών της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων να φέρνουμε στη δημοσιότητα η πληροφορία παροχή(max) συμποσούται σε τιμή ορισμένη 1500 l/h. Παράλληλα να βεβαιώσουμε ότι το μέγεθος σωματίδια έγκειται σε τιμή ορισμένη 5mm(max.). Εκτός από αυτά θα βεβαιώσουμε πως η ονομαστική αξία κόστος πλησιάζει στο ψηφίο € 56,90. Εκτός από αυτά θα βεβαιώσουμε πως η ονομαστική αξία κόστος πλησιάζει στο ψηφίο € 56,90.

NAKAYAMA – NP1080 Αντλία Ακάθαρτων με Ενσωματωμένο Φλοτέρ

Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ακαθάρτων να εκθέσουμε πως η ιδιότητα ισχύς λαμβάνει στο νούμερο 900w. Αποφασιστική παράμετρος είναι ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ο δείκτης μεγ. μανομετρικό είναι στο ψηφίο 8.5m. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων θα παρέχουμε πληροφορίες ότι η αντικειμενική αξία παροχή έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 15500L/h. Από την εξέταση της αντλίας ακαθάρτων ας πούμε ότι το δεδομένο μεγ. βύθιση κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 7m.

Αντλία Ακάθαρτων με Ενσωματωμένο Φλοτέρ
Αντλία Ακάθαρτων με Ενσωματωμένο Φλοτέρ

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ακαθάρτων να προβάλλουμε ότι το ποσό μέγιστο μέγεθος σωματιδίων προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 35mm. Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλιας ακαθαρτου νερου να καταθέσουμε το ποσό καλώδιο ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα 10m. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας εξακριβώσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα κόστος κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα € 59,00. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας εξακριβώσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα κόστος κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα € 59,00.

9

KRAFT – SPD550X Αντλία Υποβρύχια Ακαθάρτων Inox

Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλιας ακαθαρτων θα προσθέσουμε πως η αποτίμηση 0,75 HP κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή (550w). Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της αντλιας ακαθαρτωννα διαφωτίσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα τάση εντοπίζεται στην ποσότητα 220V/50Hz. Ακόμη ας γνωστοποιήσουμε ότι η πληροφορία μέγιστη παροχή νερού ισούται αριθμητικά στην τιμή 9500lt/h. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων θα κατατοπίσουμε ότι η ιδιότητα μέγιστο μανομετρικό ύψοςισούται στο νούμερο 7m. Είναι μαι απο τις προτεινόμενες αντλίες ακάθαρτων.

Αντλία Υποβρύχια Ακαθάρτων Inox
Αντλία Υποβρύχια Ακαθάρτων Inox

Παρακάτω ας πληροφορήσουμε ότι η τίμηση στόμιο εξόδου συμποσούται στο διακριτό μέγεθος 1″ & 1¼” & 1½”. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ακάθαρτου νερούθα ξεκαθαρίσουμε η αντικειμενική αξία καλώδιο αντλίας είναι ίσο στον αριθμό 10m.. Αποφασιστική παράμετρος είναι ας καταδείξουμε πως το ποσό μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού συγκλίνει στον αριθμό 35mm.. Συν τοις άλλοις ας διαδώσουμε η αποτίμηση κόστος  εντοπίζεται στην ποσότητα € 59,00. Συν τοις άλλοις ας διαδώσουμε η αποτίμηση κόστος εντοπίζεται στην ποσότητα € 59,00.

AL-KO – DRAIN 7000 CLASSIC Αντλία Ακαθάρτων 350W

Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλιας ακαθαρτων να δηλώσουμε ο όρος ισχύς πλησιάζει στο στοιχείο 350 Watts. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας παρουσιάσουμε η ονομαστική αξία μεγ. μανομετρικό έγκειται στο στοιχείο 6m. Στο εξής θα προβάλλουμε η αποτίμηση παροχή έγκειται στην ποσότητα 7000 l/h. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας ακάθαρτου νερού θα μνημονεύουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης βάθος φτάνει στο νούμερο 5m. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ακάθαρτου νερού ας τονίσουμε η ιδιότητα μεγ. σωματίδια ισούται αριθμητικά στην τιμή 30mm.

DRAIN 7000 CLASSIC Αντλία Ακαθάρτων 350W
DRAIN 7000 CLASSIC Αντλία Ακαθάρτων 350W

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ακαθάρτων να παραθέσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος καλώδιο είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 10m. Μαζί με αυτό να δημοσιοποιήσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος λαμβάνει στην τιμή 4.4 Kgr. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας ακαθάρτων ας κοινολογήσουμε η ποσότητα κόστος προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος € 59,90. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας ακαθάρτων ας κοινολογήσουμε η ποσότητα κόστος προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος € 59,90. Ακολουθούν και άλλες προτεινόμενες αντλίες ακάθαρτων

Αντλίες

Στο κατάστημά μας θα βρείτε αντλίες όλων των ειδών. Εργαλεία αντλίας για κάθε χρήση και κάθε ανάγκη. Διαθέτουμε αντλίες για τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες. Μπείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα για να διαλέξετε αντλίες.

Αντλίες επιφάνειας

Εκτός από τςι αντλίες ακαθάρτων στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε αντλίες επιφάνειας και άλλους τύπους αντλιών. Ειδικά στις αντλίες επιφάνειας στο κατάστημά μας θα βρείτε καταπληκτικές ευκαιρίες και μοναδικές προσφορές. Μπορείτε αν επικοινωνήσετε μαζί μας για να μάθετε τις τρέχουσες προσφορές σε αντλίες επιφάνειας.

Αντλίες επιφάνειας
Αντλίες επιφάνειας

NAKAYAMA – NP1100 Αντλία Ακάθαρτων INOX

Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της αντλιας ακαθαρτων θα κοινολογήσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα ισχύς κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 900W. Συνάμα θα παρέχουμε πληροφορίες πως το δεδομένο μεγ. μανομετρικό συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 8,5m. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων θα παρέχουμε πληροφορίες ότι η ιδιότητα παροχή ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα 15500L/h. Πέραν των άλλων μεγεθών της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου να διαδώσουμε το ποσό μεγ. βύθιση εντοπίζεται στο νούμερο 7m.

NP1100 Αντλία Ακάθαρτων INOX
NP1100 Αντλία Ακάθαρτων INOX

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα μνημονεύουμε πως ο αριθμητικός δείκτη μέγιστο μέγεθος σωματιδίωνανέρχεται στο στοιχείο 35mm. Σημαντικό είναι να επισημάνουμε πως ο βαθμός καλώδιο ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 10m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων θα μνημονεύουμε πως το τυπικό γνώρισμα κόστος είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα € 65,00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.