Προτεινόμενες ηλεκτρονικές μάσκες

Προτεινόμενες ηλεκτρονικές μάσκες που η εμπειρία μας έδειξε οτι είναι πολύ αξιόλογες. Πληροφόρηση για ηλεκτροκόλληση βγαλμένη από την εμπειρία μας. Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο για εκείνους που επιδιώκουν κορυφαίες επιδόσεις. Κάσκα για αυτούς που θέλουν ασφάλεια. εταιρειών όπως ARCMAX και BORMANN. Η λεκτρονικές μάσκες STAYER και HYUNDAI καθώς και εργαλεία KRAUSMANN.

Αυτόματη Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης

Τώρα αναλύουμε το ARCMAX – MAX 11 Αυτόματη Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο θα ενημερώσουμε πως η αποτίμηση ηλεκτρόδιο κυμαίνεται στο μέγεθος 10-180Α. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να καταμαρτυρήσουμε ότι το στοιχείο σύρμα συγκλίνει στον αριθμό 10-220Α. Από την άλλη θα δηλώσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος tig λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή 10-200A. Επιπλέον διαθέτουμε εργαλεία γύρω από ηλεκτροκόλληση.

Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα καταθέσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα σκίαση DIN ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 3/11 . Από την άλλη θα προβάλλουμε ότι το δεδομένο χρόνος σκίαση είναι ίσο στο στοιχείο 0,0001s. Επιπλέον θα γνωστοποιήσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα οπτικό πεδίο είναι ίσο στο στοιχείο 91×35 mm. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης να καταγράψουμε η ποσότητα βάρος φτάνει στο διακριτό μέγεθος 470g. Εκτός από αυτά θα δημοσιοποιήσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης κόστος ισούται στο στοιχείο € 15,90.

Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης BORMANN

Τώρα δείχνουμε το BORMANN – BWH1000 Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης. Επίσης θα καταδείξουμε ότι ο όρος οθόνη πλησιάζει σε τιμή ορισμένη 90x30mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης ας διαδώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης φωτοκύτταρα εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 2 . Είναι σημαντικό να ανακοινώσουμε πως η παράμετρος ενέργεια φτάνει στο στοιχείο ηλιακή κυψέλη. Ακόμα προτείνουμε BORMANN ιδέες.

Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης BORMANN

Παρομοίως θα γνωστοποιήσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα σκίαση προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή DIN 11 . Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης να εκθέσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος προστασία UV ανέρχεται σε τιμή ορισμένη DIN 15 . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Μάσκας θα προσθέσουμε το τυπικό γνώρισμα λείανση συμποσούται στο ψηφίο όχι. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας καταγράψουμε το τυπικό γνώρισμα κόστος είναι σε τιμή ορισμένη € 17,00.

STAYER Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης

Ακολούθως μελετάμε το STAYER – GS-0 Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της Αυτόματης Ηλεκτρονικής Μάσκας θα φανερώσουμε ότι το ποσό οπτικό Πεδίο συμποσούται στον αριθμό 97 χ 73 mm. Από τη μελέτη της Ηλεκτρονικής Μάσκας ας καταγράψουμε πως το χαρακτηριστικό προστασία είναι ίσο στο νούμερο UV/IR 11DIN. Επιπλέον θα βρείτε STAYER προτάσεις.

STAYER Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης

Ακόμα να ανακοινώσουμε πως το ποσό σκίαση εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 11 DIN. Αποφασιστική παράμετρος είναι ας συσχετίσουμε πως το χαρακτηριστικό φίλτρο φτάνει στην ποσότητα 110×85χ3. Ακόμα ας παρουσιάσουμε το μέγεθος βάρος είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή 400gr.. Πλην των άλλων ας κάνουμε ενημέρωση πως ο δείκτης κόστος συμποσούται στο διακριτό μέγεθος € 18,00.

ARCMAX – MAX 9-13G Αυτόματη Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης

Παρακάτω εξετάζουμε το ARCMAX – MAX 9-13G Αυτόματη Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να φέρνουμε στη δημοσιότητα η ιδιότητα tig φτάνει στο νούμερο 30-325A. Από την εξέταση της Αυτόματης Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης θα καταδείξουμε πως το δεδομένο σύρμα ευρίσκεται στον αριθμό 10-625Α. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Μάσκας να εκθέσουμε ότι ο χαρακτήρας ηλεκτρόδιο είναι στην τιμή 10-425Α. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο θα ανακοινώσουμε πως ο δείκτης σκίαση DIN ευρίσκεται στην τιμή 4/9-13. Επιπλέον προτείνουμε εργαλεία πάνω σε ηλεκτρονικές μάσκες.

Πέραν των άλλων μεγεθών της Ηλεκτρονικής Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης θα παρουσιάσουμε ότι η ιδιότητα χρόνος σκίασης έγκειται στο νούμερο 0,000033s. Εναργώς να φέρουμε σε γνώση σας η παράμετρος οπτικό πεδίο συμποσούται στην ποσότητα 96x39mm. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ας τονίσουμε πως ο δείκτης βάρος φτάνει στο νούμερο 485g. Εκτός από αυτά να καταδείξουμε ότι ο χαρακτήρας κόστος λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα € 20,00.

HYUNDAI – HYWH-350F Ηλεκτρονική Μάσκα

Εδώ δείχνουμε το HYUNDAI – HYWH-350F Ηλεκτρονική Μάσκα. Αφετέρου θα θέσουμε υπόψη πως η αναγραφόμενη ιδιότητα βαθμός σκίασης έγκειται στο στοιχείο DIN 11. Ακόμη να πληροφορήσουμε πως η ποσότητα χρόνος σκίασης λαμβάνει στην τιμή 0.0006sec. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο ας βεβαιώσουμε ότι ο δείκτης κόστος ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα € 24,50. Στο κατάστημά μας θα βρείτε HYUNDAI εργαλεία.

KRAUSMANN – 2600 Ηλεκτρονική Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης

Ακολούθως εξετάζουμε το KRAUSMANN – 2600 Ηλεκτρονική Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης. Στο εξής ας καταγράψουμε ότι ο βαθμός διάσταση φίλτρου φτάνει σε τιμή ορισμένη 110×90 mm. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Αυτόματης Ηλεκτρονικής Μάσκας θα αναφέρουμε πως το δεδομένο οπτικό πεδίο συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα 92×42 mm. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Αυτόματης Ηλεκτρονικής Μάσκας ας σας κρατήσουμε ενήμερους η αντικειμενική αξία τροφοδοσία φτάνει στο ψηφίο Ηλιακός συλλέκτης & Mπαταρίες Λιθίου. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να ανακοινώσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης χρόνος σκίασης ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 1/25,000sec. Οφείλουμε θα καταδείξουμε η ιδιότητα χρόνος απενεργοποίησης σκίασης είναι στη διακριτή ποσότητα 0.2/0.5/0.8s. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Αυτόματης Ηλεκτρονικής Μάσκας θα μνημονεύουμε ο χαρακτήρας θέση ανοικτό φίλτρο εντοπίζεται στο νούμερο DIN4 . Στον ακόλουθο σύνδεσμο διαθέτουμε εργαλεία που αφορούν ηλεκτροκολλήσεις inverter

Περισσότερα για την Ηλεκτρονική Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης

Από τη μελέτη της Ηλεκτρονικής Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης θα δημοσιοποιήσουμε πως το τυπικό γνώρισμα κλειστό φίλτρο εντοπίζεται στον αριθμό DIN9-13. Ωσαύτως θα παραθέσουμε πως η αποτίμηση έλεγχος σκίασης είναι ίσο στο ψηφίο εξωτερικά, μεταβλητή. Πέραν των άλλων τιμών της Αυτόματης Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης θα διαδώσουμε η διάσταση έλεγχος ευαισθησίας είναι σε τιμή ορισμένη χαμηλό/μεσαίο/υψηλό. Συνάμα ας ανακοινώσουμε πως η αντικειμενική αξία uv /ir ευρίσκεται στο ψηφίο προστασία έως και DIN16. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης ας παραθέσουμε ο δείκτης θερμοκρασία λειτουργίας συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα 0(-50) – +550.

Από την εξέταση της Ηλεκτρονικής Μάσκας να φέρουμε σε γνώση σας ότι η αποτίμηση σύνθεση ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος PP (πυρίμαχο). Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης θα μνημονεύουμε το μετρήσιμο μέγεθος βάρος συγκλίνει στον αριθμό 440g. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Μάσκας να δείξουμε ότι το τυπικό γνώρισμα κόστος εντοπίζεται σε € 26,00.

GYS – LCD Techno 11 Αυτόματη Ηλεκτρονική Μάσκα

Εδώ εκθέτουμε το GYS – LCD Techno 11 Αυτόματη Ηλεκτρονική Μάσκα. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Μάσκας θα τονίσουμε πως η ονομαστική αξία χρόνος σκίασης ευρίσκεται στην τιμή 0,0006 s. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Μάσκας ας εξακριβώσουμε ότι η ονομαστική αξία βάρος προσεγγίζει στην ποσότητα 400g. Συν τοις άλλοις ας φέρουμε σε γνώση σας η τίμηση ηλεκτρόδιο φτάνει σε τιμή ορισμένη 10-150Α. Από τη μελέτη της Ηλεκτρονικής Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης θα γνωστοποιήσουμε πως το στοιχείο σύρμα: 10-200Α TIG πλησιάζει στο ψηφίο 10-175Α. Πέραν των άλλων τιμών της Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης να επισημάνουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα σκίαση Din συμποσούται στο μέγεθος 3/11. Εδώ διατίθενται μηχανήματα γύρω από εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Μάσκας θα σημειώσουμε πως η πληροφορία χρόνος σκίασης ισούται στο μέγεθος 0,0006S. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας μνημονεύουμε ότι το τυπικό γνώρισμα οπτικό πεδίο συμποσούται στην τιμή 98x35mm. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να ενημερώσουμε ότι ο δείκτης κόστος πλησιάζει σε € 29,90.

IMPERIA – ΜΗ900 Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο

Ακολούθως παρουσιάζουμε το IMPERIA – ΜΗ900 Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο. Κάνοντας την παρουσίαση της Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο να ανακοινώσουμε ότι το χαρακτηριστικό φωτοκύτταρα προσεγγίζει σε 2. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης να σας κρατήσουμε ενήμερους η ονομαστική αξία κόστος προσεγγίζει στην τιμή € 31,00. Εδώ έχουμε μηχανήματα πάνω σε προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter

DECA – WM23 Αυτόματη Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης

Ακόμα εξετάζουμε το DECA – WM23 Αυτόματη Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης. Κάνοντας την παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Μάσκας ας διαφωτίσουμε η αποτίμηση σκίαση DIN συμποσούται σε τιμή ορισμένη 3/11. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο ας φανερώσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη χρόνος σκίασης ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 0,0004s. Από τη μελέτη της Αυτόματης Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης θα φέρουμε σε γνώση σας το τυπικό γνώρισμα οπτικό πεδίο προσεγγίζει στον αριθμό 90×34 mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο να μνημονεύουμε ο χαρακτήρας βάρος πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 450g. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της Αυτόματης Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης να παρουσιάσουμε πως το χαρακτηριστικό κόστος ισούται αριθμητικά στο μέγεθος € 32,50.

BORMANN – BWH2000 Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης

Ακόμα αναλύουμε το BORMANN – BWH2000 Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης ας παραθέσουμε ότι η ιδιότητα οθόνη είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 98×53. Από την εξέταση της Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο να εξακριβώσουμε η ποσότητα φωτοκύτταρα είναι στην αναγραφόμενη τιμή 4. Είναι σημαντικό θα διαφωτίσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα ενέργεια ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος κυψέλη & εναλλάξιμη. Ζωτικής σημσίας είναι θα ανακοινώσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα σκίαση κυμαίνεται σε DIN 9-13.

Παράλληλα να ανακοινώσουμε πως το μέγεθος προστασία UV συγκλίνει στο μέγεθος DIN 16. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας πληροφορήσουμε πως η αποτίμηση λείανση ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος ναι. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να θέσουμε υπόψη η ποσότητα κόστος εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή € 35,00.

STAYER – AS-0 Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης

Στη συνέχεια δείχνουμε το STAYER – AS-0 Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης θα παρουσιάσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα οπτικό πεδίο κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 98 χ 35 mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο θα δηλώσουμε το δεδομένο προστασία προσεγγίζει σε UV/IR 16DIN. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Μάσκας να παρατηρήσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα σκίαση προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη 3-11 DIN. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Μάσκας θα πούμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα φίλτρο ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 110×90χ8. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Μάσκας να φέρουμε σε γνώση σας ότι η παράμετρος βάρος ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 430gr.. Ενδιαφέρον είναι ας εξακριβώσουμε πως το χαρακτηριστικό κόστος έγκειται στο διακριτό μέγεθος € 36,00.

GYS – LCD Techno 9-13 Αυτόματη Ηλεκτρονική Μάσκα

Τώρα προβάλλουμε το GYS – LCD Techno 9-13 Αυτόματη Ηλεκτρονική Μάσκα. Ακολούθως να προβάλλουμε ο ποσοτικός δείκτης χρόνος σκίασης είναι ίσο στο ψηφίο 0,0003 s. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας δείξουμε πως το μέγεθος βάρος εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη 440g. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ας δημοσιοποιήσουμε η πληροφορία κόστος είναι ίσο στην ποσότητα € 39,30.

IMPERIA – Μάσκα Ηλεκ/σης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο (Κάσκα)

Ακολούθως αναλύουμε το IMPERIA – Μάσκα Ηλεκ/σης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο (Κάσκα). Αποφασιστική παράμετρος είναι ας παρουσιάσουμε η πληροφορία χρόνος σκίασης ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 0,000033 sec.. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να παρουσιάσουμε ότι ο χαρακτήρας επιλογή χρόνου επαναφοράς σε αναμονή λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή 0,25 – 0,8 sec. . Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης να παρουσιάσουμε η διάσταση βάρος έγκειται στο στοιχείο 450γρ.. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να δηλώσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα οπτικό πεδίο έγκειται στο στοιχείο 98 x 55mm. . Ταυτόχρονα ας φανερώσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη κόστος ανέρχεται στο νούμερο € 43,00.

ARCMAX – MAX 5-13G Αυτόματη Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης

Τώρα εκθέτουμε το ARCMAX – MAX 5-13G Αυτόματη Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης θα δημοσιοποιήσουμε ο χαρακτήρας ηλεκτρόδιο είναι στη διακριτή ποσότητα 10-425Α. Αφετέρου ας κοινολογήσουμε πως το στοιχείο σύρμα ανέρχεται στην τιμή 10-625Α. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα εκθέσουμε ότι η πληροφορία tig συμποσούται στον αριθμό 30-325A. Αφετέρου θα σημειώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης σκίαση DIN ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 4 / 5-8 / 9-13.

Ενδιαφέρον είναι ας πούμε το στοιχείο χρόνος σκίασης ευρίσκεται στον αριθμό 0,000033 s. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο να κοινολογήσουμε ότι ο συντελεστής οπτικό πεδίο ευρίσκεται στον αριθμό 100×53 mm. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να αναφέρουμε πως ο βαθμός βάρος είναι ίσο στο ψηφίο 515g. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας παρατηρήσουμε πως το χαρακτηριστικό κόστος είναι σε τιμή ορισμένη € 45,00.

GYS – LCD MASTER 9-13G Ηλεκτρονική Μάσκα

Ακόμα μελετάμε το GYS – LCD MASTER 9-13G Ηλεκτρονική Μάσκα. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Μάσκας ας προβάλλουμε ότι ο χαρακτήρας ηλεκτρόδιο συγκλίνει στο στοιχείο 10-400Α. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Αυτόματης Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης ας δηλώσουμε το χαρακτηριστικό σύρμα συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα 10-400Α TIG:10-300Α. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Αυτόματης Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης να κοινοποιήσουμε η αποτίμηση σκίαση Din λαμβάνει στο στοιχείο 4/9-13.

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Μάσκας θα κοινοποιήσουμε ότι η ιδιότητα χρόνος σκίασης είναι ίσο στο στοιχείο 0,0003S. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών να διαδώσουμε ότι η διάσταση οπτικό πεδίο ισούται αριθμητικά στο νούμερο 92x42mm. Ωσαύτως να συσχετίσουμε ο αριθμητικός δείκτη βάρος ευρίσκεται στην ποσότητα 450g. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Αυτόματης Ηλεκτρονικής Μάσκας ας εκθέσουμε πως το χαρακτηριστικό κόστος είναι ίσο στον αριθμό € 51,90.

DECA – WM31 Αυτόματη Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης

Στη συνέχεια μελετάμε το DECA – WM31 Αυτόματη Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης. Από τη μελέτη της Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο θα διαδώσουμε ότι η αποτίμηση σκίαση din ευρίσκεται στο στοιχείο 4/9-13. Επιπλέον να κάνουμε ενημέρωση πως η μετρήσιμη ποσότητα χρόνος σκίασης ευρίσκεται στο νούμερο 0,0003s. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης θα διαδώσουμε η μετρήσιμη ποσότητα οπτικό πεδίο είναι ίσο στο στοιχείο 93×43 mm. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης να τονίσουμε πως η αποτίμηση βάρος ανέρχεται σε 510g. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να σημειώσουμε ότι το χαρακτηριστικό κόστος φτάνει στο διακριτό μέγεθος € 52,90.

IMPERIA – Μάσκα Ηλεκ/σης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο (Κάσκα)

Μετά εξετάζουμε το IMPERIA – Μάσκα Ηλεκ/σης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο (Κάσκα). Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης ας πούμε η αναγραφόμενη ιδιότητα οπτικό πεδίο έγκειται στο στοιχείο 98 χ 43mm. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της Αυτόματης Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης να διαδώσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα χρόνος σκίασης είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 0,000033 sec. . Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο ας μνημονεύουμε ο βαθμός επιλογή χρόνου επαναφοράς σε αναμονή φτάνει σε τιμή ορισμένη 0,25 – 0,8 sec.. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Μάσκας θα φέρουμε σε γνώση σας ότι η διάσταση βάρος πλησιάζει σε τιμή ορισμένη 450γρ.. Επιπλέον ας παρέχουμε πληροφορίες ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος ισούται στο μέγεθος € 55,00.

IMPERIA – Ηλεκτρονική Μάσκα Aυτόματη

Στη συνέχεια εξετάζουμε το IMPERIA – Ηλεκτρονική Μάσκα Aυτόματη. Εκτός από αυτά ας κατατοπίσουμε πως το ποσό οπτικό πεδίο λαμβάνει στο ψηφίο 100×73 mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο θα φανερώσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα σκίαση αναμονής ευρίσκεται στον αριθμό DIN 4. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Αυτόματης Ηλεκτρονικής Μάσκας θα κοινολογήσουμε ότι η πληροφορία σκίασης λειτουργίας ανέρχεται στο ψηφίο DIN 9-13. Αντιστοίχως ας ανακοινώσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος χρόνος σκίασης πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 0,00004 sec.. Επιπροσθέτως να καταμαρτυρήσουμε ότι η παράμετρος χρόνος υστέρησης ευρίσκεται στην τιμή 0,2 – 1,0 sec..

Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης ας πούμε πως το χαρακτηριστικό διαστάσεις συσκ ισούται σε τιμή ορισμένη 300x230x225 mm. Πέραν των άλλων μεγεθών της Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο να αναφέρουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα βάρος προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη 500 gr. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο θα διαφωτίσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος συμποσούται σε € 67,00.

STAYER – AS-X Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης

Παρακάτω παρουσιάζουμε το STAYER – AS-X Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών να φέρουμε σε γνώση σας ότι ο αριθμητικός δείκτη οπτικό Πεδίο ισούται σε 96 χ 45 mm. Επίσης να τονίσουμε ότι ο συντελεστής σκίαση φτάνει στο νούμερο 4-9/13 DIN. Από την εξέταση της Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο ας προβάλλουμε ότι ο βαθμός φίλτρο λαμβάνει σε 110χ90χ9. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Αυτόματης Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης θα σημειώσουμε ότι ο χαρακτήρας βάρος συγκλίνει στον αριθμό 430gr.. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Μάσκας θα αναφέρουμε ο χαρακτήρας κόστος ανέρχεται σε τιμή ορισμένη € 69,00.

DECA – WM35 Αυτόματη Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης

Στη συνέχεια εξετάζουμε το DECA – WM35 Αυτόματη Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης . Επιπροσθέτως ας κατατοπίσουμε πως η τίμηση σκίαση DIN προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 4/5-9 / 9-13. Ακολούθως θα διαδώσουμε το ποσό χρόνος σκίαση λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 0,0001s. Από την άλλη να κοινοποιήσουμε ότι το μέγεθος οπτικό πεδίο πλησιάζει στο ψηφίο 100×60 mm. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά να προσθέσουμε ότι ο δείκτης βάρος πλησιάζει σε 535g. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να μνημονεύουμε πως ο συντελεστής κόστος εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη € 108,00.

STAYER – AS-XL Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης

Ακόμα παρουσιάζουμε το STAYER – AS-XL Μάσκα Ηλεκτροσυγκόλλησης. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Μάσκα Ηλεκτροκόλλησης με Ηλεκτρονικό Φίλτρο να καταμαρτυρήσουμε η ποσότητα οπτικό Πεδίο έγκειται στο μέγεθος 100 χ 60 mm. Συνάμα να βεβαιώσουμε πως ο συντελεστής σκίαση έγκειται στο ψηφίο 5-9/9-13 DIN. Πέραν των άλλων μεγεθών της Αυτόματης Μάσκας Ηλεκτροσυγκόλλησης να ανακοινώσουμε πως η τίμηση φίλτρο έγκειται σε τιμή ορισμένη 114χ133. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα παρουσιάσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα βάρος ισούται στο ψηφίο 440 gr.. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα ανακοινώσουμε πως η ονομαστική αξία κόστος συγκλίνει στο ψηφίο € 110,00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.