Προτείνουμε σετ καλωδίων

Προτείνουμε σετ καλωδίων. Ενημέρωση για ηλεκτροκόλληση, συγκόλληση, Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης, Κασετίνα Κοπής και Συγκόλλησης , σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης, σετ καλωδίων Κοπής, σετ καλωδίων Συγκόλλησης, σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης . Πληροφόρηση για MORRIS, MAESTRO.

MORRIS – 47308 HM-29 Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης

Εδώ δείχνουμε το MORRIS – 47308 HM-29 Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του σετ καλωδίων να καταμαρτυρήσουμε ο βαθμός λαβή ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη HC 63-2. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα κοινολογήσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος εξάρτημα κοπής λαμβάνει στο στοιχείο HC 73-2. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές ας καταμαρτυρήσουμε πως η διάσταση μίκτη είναι στο στοιχείο E-43. Εκτός από αυτά ας ενημερώσουμε ότι η ιδιότητα ρυθμιστή οξυγόνου ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα OR-25. Στο link που ακολουθεί θα βρείτε προσφορές πάνω σε ηλεκτροκόλληση.

Αντιστοίχως θα σημειώσουμε ότι η ονομαστική αξία ρυθμιστή ασετυλίνης ευρίσκεται στο νούμερο AR-25. Μελετώντας τις προδιαγραφές να εκθέσουμε πως ο βαθμός μπεκ συγκόλλησης έγκειται σε τιμή ορισμένη HCW-W (5). Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής και Συγκόλλησης ας προβάλλουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης μπεκ κοπής ισούται στον αριθμό HCW-C (6290-1). Αντιστοίχως θα τονίσουμε η ιδιότητα σωλήνα οξυγόνου-ασετυλίνης (Διπλός) είναι ίσο στον αριθμό 4m. Ακόμα παρέχουμε εργαλεία πάνω σε σετ καλωδίων.

Παραπέρα να κοινολογήσουμε το χαρακτηριστικό κοπή είναι στο νούμερο έως 150mm. Συν τοις άλλοις να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η αναγραφόμενη ιδιότητα συγκόλληση είναι ίσο στο στοιχείο έως 6mm. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα σημειώσουμε πως το ποσό κόστος έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή € 228,28. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε μηχανήματα σχετικά με ηλεκτροκολλήσεις tig.

MAESTRO – ZWCK-18 Κασετίνα Κοπής και Συγκόλλησης

Ακόμα εκθέτουμε το MAESTRO – ZWCK-18 Κασετίνα Κοπής και Συγκόλλησης . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης να προβάλλουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα διπλό σωλήνα οξυγόνου-ασετυλίνης είναι στο νούμερο 4,5mt. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα ανακοινώσουμε ο ποσοτικός δείκτης κόστος έγκειται σε τιμή ορισμένη € 240,00. Εδώ παρέχουμε εργαλεία γύρω από εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

MORRIS – 47312 HCW-23 S ΣΕ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης

Ακολούθως παρουσιάζουμε το MORRIS – 47312 HCW-23 S ΣΕ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να δείξουμε πως ο αριθμητικός δείκτη λαβή συμποσούται στο διακριτό μέγεθος HC 63-2. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας κοινολογήσουμε πως η ποσότητα εξάρτημα κοπής πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή HC 73-2. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Συγκόλλησης να ανακοινώσουμε ο βαθμός μίκτη κυμαίνεται στον αριθμό E-43. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Συγκόλλησης θα κατατοπίσουμε πως η τίμηση ρυθμιστή οξυγόνου πλησιάζει σε τιμή ορισμένη OR-25. Σε αυτό το σύνδεσμο προτείνουμε εργαλεία πάνω σε προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Πέραν των άλλων τιμών του σετ καλωδίων Κοπής και Συγκόλλησης θα θέσουμε υπόψη ότι η τίμηση ρυθμιστή ασετυλίνης προσεγγίζει σε AR-25. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του Σετ Κοπής-Συγκόλλησης ας παρέχουμε πληροφορίες το μέγεθος μπεκ συγκόλλησης φτάνει στη διακριτή ποσότητα HCW-W (1, 3, 5). Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης να προβάλλουμε ότι ο συντελεστής μπεκ κοπής ανέρχεται στο ψηφίο HCW-C (6290-1). Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε μηχανήματα σχετικά με ηλεκτροκολλήσεις tig.

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης ας προβάλλουμε η παράμετρος σωλήνα οξυγόνου-ασετυλίνης (Διπλός) εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 4,6 m. Επιπλέον ας φέρνουμε στη δημοσιότητα πως το μέγεθος κοπή ισούται στην αναγραφόμενη τιμή έως 150mm. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής και Συγκόλλησης θα καταθέσουμε η ιδιότητα σύγκόλληση ισούται σε τιμή ορισμένη έως 9mm. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής να μνημονεύουμε ότι το μέγεθος κόστος κυμαίνεται στην τιμή € 247,38.

MORRIS – 47313 HCW-35 P Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης

Τώρα αναλύουμε το MORRIS – 47313 HCW-35 P Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Είναι σημαντικό θα δημοσιοποιήσουμε η αποτίμηση λαβή ανέρχεται στην τιμή 43-2. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης να προσθέσουμε πως η ποσότητα εξάρτημα κοπής κυμαίνεται στο μέγεθος 49-2. Μελετώντας τις προδιαγραφές να παρέχουμε πληροφορίες πως η ποσότητα μίκτη είναι ίσο στην ποσότητα E-43. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Συγκόλλησης να παρουσιάσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος ρυθμιστή οξυγόνου φτάνει στην ποσότητα ΟR-450.

Μελετώντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Συγκόλλησης θα πληροφορήσουμε πως η αποτίμηση ρυθμιστή ασετυλίνης ανέρχεται σε AR-450. Ακόμα ας παραθέσουμε πως η τίμηση μπεκ συγκόλλησης συγκλίνει στο στοιχείο HCW-W (3,5,7). Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης θα δηλώσουμε ότι ο όρος μπεκ κοπής συμποσούται σε HCW-C (62990-1).

Από τη μελέτη του προϊόντος θα καταθέσουμε ότι το στοιχείο σωλήνα Οξυγόνου-Ασετυλίνης (διπλός) εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη 4,6m. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης ας βεβαιώσουμε πως ο δείκτης κοπή εντοπίζεται στην τιμή έως 150mm. Κάνοντας την παρουσίαση του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης ας πούμε ότι το δεδομένο συγκόλληση προσεγγίζει στον αριθμό έως 12,7mm. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων θα καταθέσουμε πως ο συντελεστής κόστος συγκλίνει στην ποσότητα € 273,42.

Leave a Reply

Your email address will not be published.