Εγγυημένες υποβρύχιες αντλίες

Εγγυημένες υποβρύχιες αντλίες ώστε να επιλέξετε ποια σας ταιριάζει. Αναφαρόμενοι στις εξελίξεις προτείνουμε μεγάλη γκάμα από υποβρύχιες αντλίες. Εγγυημένες υποβρύχιες αντλίες που ικανοποιούν κάθε επαγγελματική απαίτηση.

METABO Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού – Ακάθαρτου 770W

Τώρα εξετάζουμε το METABO – TPS 14000 S Combi Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού – Ακάθαρτου 770W. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας θέσουμε υπόψη πως η αναγραφόμενη παράμετρος ονομαστική ισχύς (W) εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 770. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας τονίσουμε πως ο συντελεστής ηλεκτρική τάση (V) είναι σε τιμή ορισμένη 230. Στο κατάστημά μας έχουμε METABO προτάσεις.

Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι να καταμαρτυρήσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) ευρίσκεται στον αριθμό 14.000. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να κοινολογήσουμε πως η ιδιότητα μεγ. ύψος μεταφοράς (m) είναι στο στοιχείο 8.5. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας τονίσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα μεγ. πίεση (bar) ισούται αριθμητικά στον αριθμό 0.85. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας να παρατηρήσουμε η παράμετρος μεγ. βάθος βύθισης (m) έγκειται στη διακριτή ποσότητα 7. Στη συνέχεια να αναφέρουμε το μέγεθος μεγ. μέγεθος κόκκων (mm) φτάνει στο στοιχείο 20. Στον ακόλουθο σύνδεσμο διατίθενται εργαλεία πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

Από την εξέταση της υποβρύχιας αντλίας να ενημερώσουμε πως ο συντελεστής κέλυφος αντλίας συμποσούται σε πλαστικό. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας θα προβάλλουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα έξοδος ( FThr ) συμποσούται σε τιμή ορισμένη 1 1/2” Θηλυκό σπείρωμα. Στη συνέχεια ας ξεκαθαρίσουμε το χαρακτηριστικό αριθμός τροχών προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη 1.

METABO Βυθιζόμενη Αντλία Ρηχής Αναρρόφησης 300W

Μετά αναλύουμε το METABO – TP 7500 SI Βυθιζόμενη Αντλία Ρηχής Αναρρόφησης 300W . Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα ξεκαθαρίσουμε η ποσότητα ονομαστική ισχύς (W) πλησιάζει σε 300. Πλην των άλλων ας καταγράψουμε ότι ο δείκτης ηλεκτρική τάση (V) συγκλίνει στο ψηφίο 230. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα ξεκαθαρίσουμε η αντικειμενική αξία μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 7.500. Στο eshop μας θα βρείτε εργαλεία πάνω σε αντλίες.

Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να παρέχουμε πληροφορίες πως η ποσότητα μεγ. ύψος αναρρόφησης (m) προσεγγίζει στην ποσότητα 7. Επίσης θα παραθέσουμε πως το ποσό μεγ. ύψος μεταφοράς (m) λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα 6.5. Από τη μελέτη του προϊόντος να καταδείξουμε ότι η παράμετρος μεγ. πίεση (bar) ευρίσκεται στον αριθμό 0.65. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας προβάλλουμε το μετρήσιμο μέγεθος σύνδεση αναρρόφησης (MThr) είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 1 1/4″. Ακόμα θα βρείτε μηχανήματα πάνω σε αντλίες επιφάνειας.

Σαφώς ας σημειώσουμε ότι η ονομαστική αξία κέλυφος αντλίας είναι ίσο στο νούμερο πλαστικό. Επιπλέον θα συσχετίσουμε ότι το ποσό αριθμός τροχών κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 1. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας αναφέρουμε το μέγεθος βάρος (Kg) συγκλίνει στο μέγεθος 4.2. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας θα αναφέρουμε ο όρος μήκος καλωδίου (m) είναι ίσο στο μέγεθος 10. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας να καταμαρτυρήσουμε ότι η ονομαστική αξία κόστος φτάνει στο διακριτό μέγεθος € 170,00.

KRAFT Υποβρήχια Αντλία με Περιδίνηση

Παρακάτω δείχνουμε το KRAFT – KVS-75 Υποβρήχια Αντλία με Περιδίνηση. Ακόμα να πληροφορήσουμε ότι η πληροφορία 0,75 HP έγκειται στο νούμερο (550w) . Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας να συσχετίσουμε ο συντελεστής τάση ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 220V/50Hz. Παραπέρα θα μνημονεύουμε πως το τυπικό γνώρισμα μέγιστη παροχή νερού φτάνει σε τιμή ορισμένη 18000lt/h. Από την άλλη ας καταμαρτυρήσουμε πως η αποτίμηση μέγιστο μανομετρικό ύψος έγκειται στην τιμή 9,7m. Στην εταιρεία μας διατίθενται KRAFT μηχανήματα.

Μαζί με αυτό να ξεκαθαρίσουμε πως η πληροφορία στόμιο εξόδου εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη 2″. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας να μνημονεύουμε η ονομαστική αξία μέγιστη βύθιση αντλίας κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 8m.. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας να σημειώσουμε το στοιχείο μέγιστη θερμοκρασία νερού κυμαίνεται στο στοιχείο +35°C. Επιπρόσθετα ας διαδώσουμε πως ο βαθμός μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι σε 10mm..

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας θα καταμαρτυρήσουμε ότι ο βαθμός κόστος κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη € 182,28. Εδώ έχουμε μηχανήματα πάνω σε επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

Βυθιζόμενη Αντλία Ρηχής Αναρρόφησης 600W

Ακόμα παρουσιάζουμε το METABO – TP 12000 SI Βυθιζόμενη Αντλία Ρηχής Αναρρόφησης 600W. Συνάμα ας εκθέσουμε ο δείκτης ονομαστική ισχύς (W) φτάνει σε τιμή ορισμένη 600. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας θα θέσουμε υπόψη πως το χαρακτηριστικό ηλεκτρική τάση (V) φτάνει στο ψηφίο 230. Εναργώς θα δείξουμε το μετρήσιμο μέγεθος μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) λαμβάνει στην τιμή 11.700. Σημαντικό είναι θα κατατοπίσουμε ότι ο όρος μεγ. ύψος αναρρόφησης (m) ευρίσκεται στο μέγεθος 7. Ακόμα θα βρείτε μηχανήματα σχετικά με επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας θα δείξουμε το μετρήσιμο μέγεθος μεγ. ύψος μεταφοράς (m) εντοπίζεται στην τιμή 9. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας θα παρέχουμε πληροφορίες το μετρήσιμο μέγεθος μεγ. πίεση (bar) συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 0.9. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών να παρέχουμε πληροφορίες πως η ποσότητα σύνδεση αναρρόφησης (MThr) λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα 1 1/4″.

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να διαφωτίσουμε ότι η τίμηση κέλυφος αντλίας πλησιάζει στο στοιχείο πλαστικό. Συνάμα ας παρέχουμε πληροφορίες ότι η παράμετρος αριθμός τροχών ισούται αριθμητικά στην τιμή 1. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας γνωστοποιήσουμε ότι ο χαρακτήρας βάρος (Kg) είναι στην αναγραφόμενη τιμή 5.1.

Υποβρύχια Αντλία 4″

Τώρα προβάλλουμε το KRAFT – 4SD10/17 Υποβρύχια Αντλία 4″. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα καταγράψουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος ισχύς έγκειται στο νούμερο 4,0Hp. Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας να ενημερώσουμε η ιδιότητα τάση συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 400/50 V/Hz. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι θα βεβαιώσουμε ότι το χαρακτηριστικό ύψος αντλίας ευρίσκεται στο ψηφίο 1468mm. Ακόμα θα βρείτε μηχανήματα πάνω σε αντλίες επιφάνειας.

Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας ας κατατοπίσουμε ότι το χαρακτηριστικό παροχή κυμαίνεται σε Q (m3 /h) 0-1,8-3,6-7,2-9,0-10,8-12,6. Από τη μελέτη του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας δείξουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα μανομετρικό Η (m) εντοπίζεται στο ψηφίο 115-112-104-93-83-67-45. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας θα εξακριβώσουμε ο δείκτης κόστος συμποσούται στην ποσότητα € 290,00.

KRAFT – 4SD10/21 Υποβρύχια Αντλία 4″

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το KRAFT – 4SD10/21 Υποβρύχια Αντλία 4″. Κάνοντας την παρουσίαση της αντλίας ας μνημονεύουμε ότι η παράμετρος ισχύς ευρίσκεται στο μέγεθος 5,5Hp. Σημασία έχει ας σας κρατήσουμε ενήμερους πως η παράμετρος τάση λαμβάνει στην ποσότητα 400/50 V/Hz. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι θα παραθέσουμε ότι το μέγεθος ύψος αντλίας λαμβάνει στην τιμή 1724 mm. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας να διαδώσουμε ότι ο βαθμός παροχή ισούται στη διακριτή ποσότητα Q (m3 /h) 0-1,8-3,6-7,2-9,0-10,8-12,6. Πέραν των άλλων τιμών της υποβρύχιας αντλίας θα καταδείξουμε ο αριθμητικός δείκτη μανομετρικό Η (m) είναι ίσο στην τιμή 141-138-128-115-103-83-56. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας ας κάνουμε ενημέρωση ότι το μετρήσιμο μέγεθος κόστος ανέρχεται στο νούμερο € 340,00.

NAKAYAMA Αντλία Σεντίνα 12V

Στη συνέχεια εξετάζουμε το NAKAYAMA – SP1200 Αντλία Σεντίνα 12V. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας θα κατατοπίσουμε ο συντελεστής ισχύς λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 12 V / 50 W. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας ας πούμε πως η αποτίμηση τάση συγκλίνει στο νούμερο 7,8 A. Από την εξέταση του προϊόντος να δημοσιοποιήσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος μανομετρικό συγκλίνει στην τιμή 5 m. Στο link που ακολουθεί διατίθενται NAKAYAMA προτάσεις.

Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας να καταμαρτυρήσουμε ότι το μέγεθος παροχή πλησιάζει στην ποσότητα 65 l/min Ø. Μεταξύ των άλλων ας πούμε το ποσό στόμιο φτάνει στο νούμερο 1’’. Ακόμη θα καταγράψουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα βάρος έγκειται στο μέγεθος 1,3Kg. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας ας παρατηρήσουμε πως η παράμετρος κόστος λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα € 19,00.

NAKAYAMA – NP1010 Αντλία Ομβρίων

Ακολούθως μελετάμε το NAKAYAMA – NP1010 Αντλία Ομβρίων. Παράλληλα θα πληροφορήσουμε πως το στοιχείο ισχύς προσεγγίζει στην τιμή 400W. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας θα παραθέσουμε ότι ο δείκτης μεγ. μανομετρικό είναι στο νούμερο 8m. Ωσαύτως θα ανακοινώσουμε πως ο βαθμός παροχή εντοπίζεται στο ψηφίο 7000L/h. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας μνημονεύουμε πως η πληροφορία μεγ. βύθιση είναι ίσο στον αριθμό 7m. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας δηλώσουμε ο δείκτης μέγιστο μέγεθος σωματιδίων ισούται στη διακριτή ποσότητα 5mm. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας θα τονίσουμε ότι ο όρος καλώδιο λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα 10m. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας να πληροφορήσουμε το μέγεθος κόστος προσεγγίζει στο στοιχείο € 35,00.

KRAFT – Υποβρήχια Αντλία 3 Λειτουργιών 400W

Ακόμα δείχνουμε το KRAFT – Υποβρήχια Αντλία 3 Λειτουργιών 400W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας προβάλλουμε πως ο δείκτης χαμηλού προφίλ λαμβάνει σε 1mm. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας θα παρουσιάσουμε ότι η τίμηση ισχύς φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 400 W . Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας να επισημάνουμε πως η ιδιότητα παροχή έγκειται στο νούμερο 11500 lt/h . Συν τοις άλλοις θα δηλώσουμε το ποσό μανομετρικό κυμαίνεται στο μέγεθος 6,3 m . Μελετώντας τις προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας ας δημοσιοποιήσουμε πως ο συντελεστής μεγ. βάθος βυθισμ. πλησιάζει στον αριθμό 7 m . Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας ας φέρνουμε στη δημοσιότητα η παράμετρος στόμιο ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα 1″ &1″ 1/4 . Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας θα ξεκαθαρίσουμε πως ο χαρακτήρας μεγ. σωματιδ. φτάνει στο νούμερο 25 mm .

Παρακάτω ας κατατοπίσουμε ότι το ποσό καλώδιο πλησιάζει σε τιμή ορισμένη 10 m . Επιπρόσθετα ας φέρνουμε στη δημοσιότητα πως το δεδομένο βάρος συμποσούται στο ψηφίο 4 kg. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να προβάλλουμε πως ο δείκτης κόστος πλησιάζει σε τιμή ορισμένη € 39,00.

SP4000 Αντλία Ομβρίων Υδάτων 400 W

Ακολούθως δείχνουμε το NAKAYAMA – SP4000 Αντλία Ομβρίων Υδάτων 400 W. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να παρουσιάσουμε ότι το μέγεθος ισχύς ανέρχεται στην τιμή 400 W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα γνωστοποιήσουμε πως η παράμετρος παροχή φτάνει στο ψηφίο 7000 l/h. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας θα κοινοποιήσουμε πως ο βαθμός μανομετρικό πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 7,5 m. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να καταθέσουμε ο όρος μεγ. σωματιδίων είναι ίσο σε 5 mm.

Ακόμα αναλύουμε το διάμετρος :Ø . Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας θα προβάλλουμε ότι η ιδιότητα στόμιο είναι ίσο στο ψηφίο 1,5’’. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας θα γνωστοποιήσουμε ότι η διάσταση κόστος φτάνει στο ψηφίο € 39,60.

NAKAYAMA Αντλία Ομβρίων

Ακολούθως δείχνουμε το NAKAYAMA – NP1020 Αντλία Ομβρίων. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να προσθέσουμε πως η αντικειμενική αξία ισχύς πλησιάζει στην τιμή 750W. Επιπλέον ας διαφωτίσουμε πως ο χαρακτήρας μεγ. μανομετρικό κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 8,5m. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να φέρουμε σε γνώση σας πως το ποσό παροχή λαμβάνει σε 12500L/h. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές να προσθέσουμε πως η παράμετρος μεγ. βύθιση ισούται στο νούμερο 7m. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας να καταμαρτυρήσουμε η αντικειμενική αξία μέγιστο μέγεθος σωματιδίων είναι ίσο σε 5mm. Μετά ας κατατοπίσουμε η διάσταση καλώδιο συμποσούται στο νούμερο 10m. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας να φέρουμε σε γνώση σας το μέγεθος κόστος πλησιάζει στην ποσότητα € 45,00.

KRAFT Αντλία Υποβρύχια

Τώρα παρουσιάζουμε το KRAFT – SP400 Αντλία Υποβρύχια. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας ας παρέχουμε πληροφορίες ότι η μετρήσιμη ποσότητα 0,55 HP φτάνει στην τιμή (400w). Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι θα προβάλλουμε το μετρήσιμο μέγεθος τάση συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος 220V/50Hz. Από την εξέταση του προϊόντος ας διαφωτίσουμε το ποσό μέγιστη παροχή νερού κυμαίνεται στην ποσότητα 7000lt/h. Συν τοις άλλοις ας συσχετίσουμε η ιδιότητα μέγιστο μανομετρικό ύψος ευρίσκεται στην ποσότητα 8,5m. Από τη μελέτη του προϊόντος ας επισημάνουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα στόμιο εξόδου ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 1″ & 1¼” & 1½”. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα διαδώσουμε η πληροφορία καλώδιο αντλίας εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 10m.. Ακόμα θα τονίσουμε πως ο χαρακτήρας μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 5mm.. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας καταθέσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα κόστος προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη € 45,00.

NAKAYAMA – NP1030 Αντλία Ομβρίων

Ακόμα παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – NP1030 Αντλία Ομβρίων. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας θα πούμε πως το στοιχείο ισχύς εντοπίζεται στην ποσότητα 550W. Ακόμη θα παρατηρήσουμε η παράμετρος μεγ. μανομετρικό λαμβάνει σε 7m. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας ας διαδώσουμε η τίμηση παροχή λαμβάνει στην ποσότητα 10000L/h. Αποφασιστική παράμετρος είναι θα καταμαρτυρήσουμε η τίμηση μεγ. βύθιση εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 7m. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας ας προβάλλουμε ο δείκτης μέγιστο μέγεθος σωματιδίων είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 35mm. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να καταγράψουμε η αντικειμενική αξία καλώδιο ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 10m. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να τονίσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα κόστος φτάνει σε € 45,00.

Αποδοτικές υποβρύχιες αντλίες

Αποδοτικές υποβρύχιες αντλίες στις καλύτερες τιμές. Εξετάζοντας την πραγματικότητα μελετάμε απεριόριστα δεδομένα αναφορικά με υποβρύχιες αντλίες.

NAKAYAMA Αντλία Ομβρίων

Μετά παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – NP1030 Αντλία Ομβρίων. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας να καταθέσουμε πως η ιδιότητα ισχύς πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 550W. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας θα φέρουμε σε γνώση σας η ονομαστική αξία μεγ. μανομετρικό φτάνει σε 7m. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να ανακοινώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης παροχή ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 10000L/h. Στον ακόλουθο σύνδεσμο διαθέτουμε NAKAYAMA προσφορές.

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να παρατηρήσουμε ότι το χαρακτηριστικό μεγ. βύθιση κυμαίνεται στο μέγεθος 7m. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας ας προσθέσουμε ότι η ποσότητα μέγιστο μέγεθος σωματιδίων λαμβάνει στο στοιχείο 35mm. Συνάμα θα κοινοποιήσουμε η αντικειμενική αξία καλώδιο είναι σε 10m. Ενδιαφέρον είναι να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως το τυπικό γνώρισμα κόστος φτάνει στο διακριτό μέγεθος € 45,00.

Υποβρύχια Αντλία Νερού

Ακολούθως εκθέτουμε το NERO – SPC 750 Υποβρύχια Αντλία Νερού. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας να συσχετίσουμε ότι η πληροφορία ισχύς είναι ίσο στο νούμερο 750W. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας να δημοσιοποιήσουμε πως η τίμηση στόμιο φτάνει στο διακριτό μέγεθος 1”-1.1/4”-1.1/2”. Από την εξέταση του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να ενημερώσουμε η ιδιότητα μανομ. max ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 8.5m. Εδώ προτείνουμε εργαλεία γύρω από αντλίες.

Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να καταθέσουμε πως η ιδιότητα παροχή max συμποσούται στο ψηφίο 12500(I/h). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας ας κοινολογήσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα σωματίδια max ισούται αριθμητικά στον αριθμό 5mm. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά ας ενημερώσουμε ο ποσοτικός δείκτης κόστος προσεγγίζει στην ποσότητα € 46,90.

Υποβρύχια Αντλία Καθαρού Νερού

Τώρα εξετάζουμε το NERO – SPC 400 Υποβρύχια Αντλία Καθαρού Νερού. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας εξακριβώσουμε ο δείκτης ισχύς στόμιο ευρίσκεται στον αριθμό 400W. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να δείξουμε ότι ο δείκτης μανομ. max. κυμαίνεται σε 1”-1.1/4”-1.1/2”m. Ωσαύτως να πούμε πως το στοιχείο παροχή max. συγκλίνει στο στοιχείο 7000 l/h. Εκτός από αυτά ας καταδείξουμε ότι η αποτίμηση σωματίδια max. ευρίσκεται στο στοιχείο 5mm. Επιπροσθέτως ας παρουσιάσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα κόστος είναι στον αριθμό € 46,90. Σε αυτό το σύνδεσμο προτείνουμε προτάσεις γύρω από υποβρύχιες αντλίες.

Αντλία Ομβρίων με Ενσωματωμένο Φλοτέρ

Στη συνέχεια προβάλλουμε το NAKAYAMA – NP1070 Αντλία Ομβρίων με Ενσωματωμένο Φλοτέρ. Ακόμα να πούμε πως η παράμετρος ισχύς ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 750w. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας θα θέσουμε υπόψη ότι ο αριθμητικός δείκτη μέγιστο μανομετρικό έγκειται στον αριθμό 8,5m. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να πούμε ο βαθμός παροχή εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 13000L/h. Ακολούθως έχουμε μηχανήματα γύρω από αντλίες επιφάνειας.

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα μνημονεύουμε ότι το ποσό μεγ. βύθιση κυμαίνεται στο στοιχείο 7m. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα προσθέσουμε η μετρήσιμη ποσότητα μέγιστο μέγεθος σωματιδίων συμποσούται στο νούμερο 5mm. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές να πούμε ο όρος καλώδιο είναι στο νούμερο 10m. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας να προσθέσουμε ότι ο συντελεστής κόστος είναι στην τιμή € 49,00.

KRAFT Αντλία 3 Λειτουργιών

Ακολούθως εκθέτουμε το KRAFT – Υποβρύχια Αντλία 3 Λειτουργιών 750W. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας ας κοινοποιήσουμε πως ο δείκτης χαμηλού προφίλ ανέρχεται στην τιμή 1mm. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ας καταδείξουμε πως ο βαθμός ισχύς πλησιάζει στο ψηφίο 750 W. Μαζί με αυτό θα ενημερώσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα παροχή ανέρχεται στην τιμή 15900 lt/h. Στον ακόλουθο σύνδεσμο παρέχουμε KRAFT ιδέες.

Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας ας πληροφορήσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα μανομετρικό φτάνει στο νούμερο 8,5 m. Από την εξέταση του προϊόντος θα συσχετίσουμε το χαρακτηριστικό μεγ. βάθος βυθισμ. προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 7 m. Ακολούθως ας βεβαιώσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη στόμιο έγκειται στο διακριτό μέγεθος 1″ &1″ 1/4. Μαζί με αυτό να κοινολογήσουμε ότι η ιδιότητα μεγ. σωματιδ. κυμαίνεται στο στοιχείο 30 mm. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας ας κατατοπίσουμε η ιδιότητα καλώδιο πλησιάζει σε 10 m.

Αφετέρου να διαδώσουμε η τίμηση βάρος είναι ίσο στο μέγεθος 5 kg. Ωσαύτως θα παρουσιάσουμε το τυπικό γνώρισμα κόστος έγκειται στον αριθμό € 49,00.

Αντλία Ομβρίων INOX

Στη συνέχεια μελετάμε το NAKAYAMA – NP1090 Αντλία Ομβρίων INOX. Πέραν των άλλων τιμών της υποβρύχιας αντλίας θα επισημάνουμε ότι το μέγεθος ισχύς ισούται στη διακριτή ποσότητα 750W. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας ας πληροφορήσουμε ο συντελεστής μεγ. μανομετρικό εντοπίζεται στο ψηφίο 7.5m. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας να παραθέσουμε πως η τίμηση παροχή συμποσούται σε τιμή ορισμένη 8500L/h. Σε αυτό το σύνδεσμο θα βρείτε προσφορές που αφορούν επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας θα πληροφορήσουμε πως το στοιχείο μεγ. βύθιση εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 7m. Εκτός από αυτά να συσχετίσουμε ότι το δεδομένο μέγιστο μέγεθος σωματιδίων είναι στη διακριτή ποσότητα 5mm. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας δημοσιοποιήσουμε ότι ο συντελεστής καλώδιο ισούται στην ποσότητα 10m. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας ας προβάλλουμε ότι ο βαθμός κόστος ισούται στο στοιχείο € 49,00.

KRAUSMANN – 4300 Αντλία Υποβρ. Πλαστ. Ομβρίων 400W

Εδώ εκθέτουμε το KRAUSMANN – 4300 Αντλία Υποβρ. Πλαστ. Ομβρίων 400W. Αντιστοίχως να κάνουμε ενημέρωση πως η παράμετρος ισχύς ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 400W. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας κοινοποιήσουμε πως ο χαρακτήρας κόστος συγκλίνει σε € 54,00. Ακολούθως έχουμε μηχανήματα γύρω από αντλίες επιφάνειας.

NERO Υποβρύχια Αντλία ΙΝΟΧ Καθαρού Νερού

Μετά παρουσιάζουμε το NERO – SPC 550IN Υποβρύχια Αντλία ΙΝΟΧ Καθαρού Νερού. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ας βεβαιώσουμε πως η αποτίμηση ισχύς προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 550W. Οφείλουμε θα καταδείξουμε πως το ποσό στόμιο συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 1”-1.1/4”-1.1/4”. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να ξεκαθαρίσουμε ο αριθμητικός δείκτη μανιμ. max. εντοπίζεται στο στοιχείο 7.5m. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας θα εκθέσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος παροχή max. ευρίσκεται στον αριθμό 8500(l/h). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να τονίσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα σωματίδια max συμποσούται σε τιμή ορισμένη 5mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα παρέχουμε πληροφορίες το τυπικό γνώρισμα κόστος προσεγγίζει στην ποσότητα € 54,90.

ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ 750W

Εδώ δείχνουμε το KRAFT – SP750 ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ 750W. Από την εξέταση του προϊόντος να διαδώσουμε πως ο χαρακτήρας 1,0 HP ευρίσκεται στο στοιχείο (750w). Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας θα καταδείξουμε ότι ο δείκτης τάση ευρίσκεται σε 220V/50Hz. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας να κοινοποιήσουμε ότι ο βαθμός μέγιστη παροχή νερού έγκειται στο ψηφίο 12000lt/h. Μελετώντας τις προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας ας εκθέσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος μέγιστο μανομετρικό ύψος είναι ίσο στο στοιχείο 8,5m. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας θα προβάλλουμε ότι η ιδιότητα στόμιο εξόδου φτάνει στη διακριτή ποσότητα 1″ & 1¼” & 1½”. Από τη μελέτη της υποβρύχιας αντλίας θα παρουσιάσουμε ο ποσοτικός δείκτης καλώδιο αντλίας ισούται στην τιμή 10m.. Μελετώντας τις προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας θα διαφωτίσουμε ο δείκτης μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι στην ποσότητα 5mm..

Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας θα εκθέσουμε ο βαθμός κόστος ισούται στην αναγραφόμενη τιμή € 55,00.

NAKAYAMA Αντλία Ομβρίων INOX

Ακόμα αναλύουμε το NAKAYAMA – NP1050 Αντλία Ομβρίων INOX. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας θα παρατηρήσουμε το τυπικό γνώρισμα ισχύς είναι ίσο στον αριθμό 550W. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας να δηλώσουμε η τίμηση μεγ. μανομετρικό λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 7.5m. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας ας δημοσιοποιήσουμε ότι η παράμετρος παροχή είναι στο ψηφίο 8500L/h. Παραπέρα να παρατηρήσουμε ότι η ιδιότητα μεγ. βύθιση είναι ίσο στο ψηφίο 7m. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας τονίσουμε ο ποσοτικός δείκτης μέγιστο μέγεθος σωματιδίων προσεγγίζει στον αριθμό 5mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να δείξουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος καλώδιο είναι ίσο στον αριθμό 10m. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας θα φανερώσουμε ότι ο συντελεστής κόστος συγκλίνει στο ψηφίο € 59,00.

SP550X Αντλία Υποβρύχια Inox 550w

Ακολούθως εξετάζουμε το KRAFT – SP550X Αντλία Υποβρύχια Inox 550w. Από την εξέταση του προϊόντος να τονίσουμε το τυπικό γνώρισμα 0,75 HP κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα (550w). Συν τοις άλλοις ας σημειώσουμε ο αριθμητικός δείκτη τάση προσεγγίζει στο νούμερο 220V/50Hz. Στο εξής θα καταμαρτυρήσουμε το μέγεθος μέγιστη παροχή νερού ισούται στην τιμή 8500lt/h. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να κοινοποιήσουμε ότι το χαρακτηριστικό μέγιστο μανομετρικό ύψος προσεγγίζει στην ποσότητα 7,5m. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα πληροφορήσουμε ο αριθμητικός δείκτη στόμιο εξόδου συμποσούται στο νούμερο 1″ & 1¼”. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα γνωστοποιήσουμε πως το μέγεθος καλώδιο αντλίας ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα 10m. Ταυτόχρονα να προσθέσουμε η ονομαστική αξία μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 5mm. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της αντλίας ας δημοσιοποιήσουμε πως ο χαρακτήρας κόστος είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος € 59,00.

KRAFT Αντλία Υποβρύχια

Ακολούθως εξετάζουμε το KRAFT – SP550 Αντλία Υποβρύχια. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας να πούμε πως το στοιχείο 0,75 HP πλησιάζει στο νούμερο (550w). Ακολούθως θα πληροφορήσουμε ότι η αντικειμενική αξία τάση πλησιάζει στον αριθμό 220V/50Hz. Μετά θα καταμαρτυρήσουμε το μέγεθος μέγιστη παροχή νερού ισούται στο διακριτό μέγεθος 11000lt/h. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας να κάνουμε ενημέρωση η αντικειμενική αξία μέγιστο μανομετρικό ύψος φτάνει σε τιμή ορισμένη 8,5m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας να ξεκαθαρίσουμε πως η αποτίμηση στόμιο εξόδου εντοπίζεται στο μέγεθος 1″ & 1¼” & 1½”. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας να γνωστοποιήσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη καλώδιο αντλίας συμποσούται στο μέγεθος 10m. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας θα ξεκαθαρίσουμε ότι η διάσταση μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού έγκειται στην ποσότητα 5mm.

Οφείλουμε θα συσχετίσουμε ότι η τίμηση κόστος συμποσούται στο μέγεθος € 59,89.

NERO – SPC 900IN Υποβρύχια Αντλία ΙΝΟΧ Καθαρού Νερού

Μετά εκθέτουμε το NERO – SPC 900IN Υποβρύχια Αντλία ΙΝΟΧ Καθαρού Νερού. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών ας σημειώσουμε πως το τυπικό γνώρισμα ισχύς κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 550W. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας κοινολογήσουμε η τίμηση στόμιο ισούται στην ποσότητα 1”-1.1/4”-1.1/4”. Κάνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας ας δηλώσουμε ότι ο βαθμός μανιμ. max. ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 7.5m. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας θα τονίσουμε πως το τυπικό γνώρισμα παροχή max. ανέρχεται στον αριθμό 8500(l/h). Πλην των άλλων ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ο αριθμητικός δείκτη σωματίδια max προσεγγίζει στην ποσότητα 5mm. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να καταδείξουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα κόστος εντοπίζεται στην τιμή € 61,00.

KRAFT – SPD1000 ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ 900W

Παρακάτω δείχνουμε το KRAFT – SPD1000 ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ 900W. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας να τονίσουμε ότι η τίμηση 1,3 HP κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα (900w). Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της υποβρύχιας αντλίας να εξακριβώσουμε ότι το δεδομένο τάση είναι στο διακριτό μέγεθος 220V/50Hz. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας ας διαδώσουμε η πληροφορία μέγιστη παροχή νερού φτάνει σε τιμή ορισμένη 14000lt/h. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να τονίσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος μέγιστο μανομετρικό ύψος ευρίσκεται στην τιμή 8.5m. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας ας δηλώσουμε πως ο χαρακτήρας στόμιο εξόδου πλησιάζει στο μέγεθος 1″ & 1¼” & 1½”. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να παρατηρήσουμε ότι το χαρακτηριστικό καλώδιο αντλίας έγκειται στον αριθμό 10m.. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές να κατατοπίσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 35mm..

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές θα ενημερώσουμε το ποσό κόστος συγκλίνει στην τιμή € 65,00.

Όλες οι υποβρύχιες αντλίες

Όλες οι υποβρύχιες αντλίες. Παρακολουθώντας την επικαιρότητα εχουμε πρωτότυπα κείμενα για όσους ψάχνουν αντλίες υποβρύχιες και πιεστικά εργαλεία. Όλες οι υποβρύχιες αντλίες για να επιλέξετε τι σας ταιριάζει.

NAKAYAMA – SP 7580 Αντλία ομβρίων με ενσωματωμένοφλοτέρ 750Watt

Εδώ παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – SP 7580 Αντλία ομβρίων με ενσωματωμένοφλοτέρ 750Watt. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα τονίσουμε ο δείκτης ισχύς ευρίσκεται σε 750W. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της αντλίας να φανερώσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη παροχή είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 12500 l/h. Κάνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας ας βεβαιώσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα μανομετρικό πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 8,5m. Στο link που ακολουθεί παρέχουμε NAKAYAMA προσφορές.

Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας ανακοινώσουμε η τίμηση μεγ. σωματιδίων ευρίσκεται στο νούμερο 5mm Ø. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ας φανερώσουμε το ποσό στόμιο εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 1” 1/4. Από την εξέταση της αντλίας ας καταθέσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα κόστος λαμβάνει στο ψηφίο € 66,03.

NAKAYAMA – SP 9090 Αντλία Ομβρίων INOX 900Watt

Ακόμα προβάλλουμε το NAKAYAMA – SP 9090 Αντλία Ομβρίων INOX 900Watt. Στο εξής να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 900W. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας αναφέρουμε η διάσταση παροχή ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 13000 l/h. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας καταμαρτυρήσουμε η ονομαστική αξία μανομετρικό ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 9m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας θα σημειώσουμε το τυπικό γνώρισμα μεγ. σωματιδίων συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 5mm Ø. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας θα θέσουμε υπόψη ο αριθμητικός δείκτη στόμιο κυμαίνεται στο μέγεθος 1” 1/4. Κάνοντας την παρουσίαση της υποβρύχιας αντλίας να φέρνουμε στη δημοσιότητα η πληροφορία κόστος ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή € 69,00.

KRAFT – SP900X ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΙΝΟΧ 900W

Μετά μελετάμε το KRAFT – SP900X ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΙΝΟΧ 900W. Αντιστοίχως ας πληροφορήσουμε πως ο βαθμός 1,3 HP ισούται αριθμητικά σε (900w). Σημαντικό είναι θα βεβαιώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος τάση πλησιάζει στο στοιχείο 220V/50Hz. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας θα τονίσουμε ότι η αποτίμηση μέγιστη παροχή νερού προσεγγίζει σε 12000lt/h. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας να τονίσουμε η παράμετρος μέγιστο μανομετρικό ύψος ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα 9,0m. Ακόμα θα βρείτε KRAFT εργαλεία.

Από την εξέταση του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας ας κοινολογήσουμε ότι το στοιχείο στόμιο εξόδου είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 1″ & 1¼” & 1½”. Εναργώς θα καταμαρτυρήσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα καλώδιο αντλίας φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 10m.. Αφετέρου να φέρνουμε στη δημοσιότητα το τυπικό γνώρισμα μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 5mm..

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της υποβρύχιας αντλίας να φανερώσουμε η μετρήσιμη ποσότητα κόστος ισούται στο μέγεθος € 69,00.

GARLAND – GBL 70 Inox Υποβρύχια Αντλία Ομβρίων 750W

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το GARLAND – GBL 70 Inox Υποβρύχια Αντλία Ομβρίων 750W. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να βεβαιώσουμε ότι η τίμηση ισχύς είναι στη διακριτή ποσότητα 750W. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας να εκθέσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος κόστος κυμαίνεται στην ποσότητα € 74,95.

NAKAYAMA – NP1110 Αντλία 3 σε 1 Ομβρίων/Ακαθάρτων/ Αποστράγγισης

Παρακάτω αναλύουμε το NAKAYAMA – NP1110 Αντλία 3 σε 1 Ομβρίων/Ακαθάρτων/ Αποστράγγισης. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να διαφωτίσουμε ο συντελεστής ισχύς κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 100W. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας θα πούμε πως ο αριθμητικός δείκτη μεγ.μανομετρικό ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 10.5m. Ωσαύτως να κοινολογήσουμε ότι το στοιχείο παροχή φτάνει στο νούμερο 18500L/h. Πέραν των άλλων μεγεθών του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας ας κάνουμε ενημέρωση ότι το ποσό μεγ. βύθιση έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 7m. Από τη μελέτη του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας θα κοινοποιήσουμε η τίμηση μέγιστο μέγεθος σωματιδίων έγκειται στο μέγεθος 23mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας θα σημειώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης καλώδιο κυμαίνεται στο ψηφίο 10m. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας να εκθέσουμε πως ο βαθμός κόστος ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα € 75,00.

NERO – SP 800 Υποβρύχια Αντλία Πηγαδιού 800 W

Ακολούθως προβάλλουμε το NERO – SP 800 Υποβρύχια Αντλία Πηγαδιού 800 W. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να κατατοπίσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα ισχύς εντοπίζεται στο ψηφίο 800 W. Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να φέρουμε σε γνώση σας ο ποσοτικός δείκτης στόμιο συμποσούται στο νούμερο 1” – 1.1 / 4”. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να διαφωτίσουμε η αντικειμενική αξία μανομετρικό max. προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 30 m. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ας πληροφορήσουμε η τίμηση παροχή max πλησιάζει στο μέγεθος 5.500 l/h. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα κατατοπίσουμε πως ο χαρακτήρας σωματίδια max προσεγγίζει στο ψηφίο 0.5 mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα αναφέρουμε πως η αντικειμενική αξία κόστος είναι ίσο στην τιμή € 76,00.

METABO – TP 6600 Υποβρύχια Αντλία Ομβρίων 250W (χωρίς φλοτέρ)

Εδώ εκθέτουμε το METABO – TP 6600 Υποβρύχια Αντλία Ομβρίων 250W (χωρίς φλοτέρ). Πέραν των άλλων μεγεθών του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας να μνημονεύουμε το τυπικό γνώρισμα ονομαστική ισχύς (W) πλησιάζει στην τιμή 250. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας θα διαφωτίσουμε πως η ποσότητα ηλεκτρική τάση (V) συμποσούται στο νούμερο 230. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας ας πούμε πως το ποσό μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) είναι στον αριθμό 6.600. Αφετέρου ας συσχετίσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα μεγ. ύψος μεταφοράς (m) προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη 6. Επιπλέον θα βρείτε METABO εργαλεία.

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας θα δηλώσουμε ότι το μέγεθος μεγ. πίεση (bar) είναι ίσο στο νούμερο 0.6. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας θα εκθέσουμε ο αριθμητικός δείκτη μεγ. βάθος βύθισης (m) ευρίσκεται στην τιμή 5. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας θέσουμε υπόψη πως η διάσταση κέλυφος αντλίας φτάνει στην τιμή πλαστικό. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχουμε εργαλεία σχετικά με αντλίες.

GARLAND – ΑΜΑΖΟΝ 650ΧΕ Αντλία Υποβ. Ομβρίων ΙΝΟΧ 750W

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το GARLAND – ΑΜΑΖΟΝ 650ΧΕ Αντλία Υποβ. Ομβρίων ΙΝΟΧ 750W . Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά να παρουσιάσουμε πως το στοιχείο ισχύς είναι ίσο στο νούμερο 750W. Εκτός από αυτά ας καταδείξουμε η πληροφορία κόστος πλησιάζει στο ψηφίο € 84,30. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε προτάσεις γύρω από υποβρύχιες αντλίες.

GARLAND – AMAZON800XE Αντλία Υποβρύχιων Ομβρίων 900W

Εδώ προβάλλουμε το GARLAND – AMAZON800XE Αντλία Υποβρύχιων Ομβρίων 900W. Επιπρόσθετα θα παραθέσουμε πως η αποτίμηση ισχύς κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 900W. Πέραν των άλλων μεγεθών να προσθέσουμε ότι η ιδιότητα κόστος είναι ίσο στο μέγεθος € 88,90. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε εργαλεία γύρω από αντλίες επιφάνειας.

KRAFT – SP1000XP-4V Αντλία Υποβρύχια 1000W

Ακολούθως παρουσιάζουμε το KRAFT – SP1000XP-4V Αντλία Υποβρύχια 1000W. Επιπλέον ας ανακοινώσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα ισχύς συγκλίνει στην τιμή 1000 W. Ταυτόχρονα να διαδώσουμε πως το δεδομένο παροχή εντοπίζεται σε 6500 lt/h. Αφετέρου ας σας κρατήσουμε ενήμερους η πληροφορία μανομετρικό συμποσούται στο στοιχείο 40 m. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας να δημοσιοποιήσουμε η ποσότητα μεγ.βάθος βυθισμ. προσεγγίζει στο νούμερο 7 m. Σε αυτό το σύνδεσμο προτείνουμε εργαλεία σχετικά με επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

Κάνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να προσθέσουμε η διάσταση στόμιο φτάνει στο στοιχείο 1”. Ζωτικής σημσίας είναι θα δηλώσουμε ότι το δεδομένο μεγ.σωματιδ είναι σε τιμή ορισμένη 1 mm. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας καταμαρτυρήσουμε ο ποσοτικός δείκτης κόστος προσεγγίζει στο μέγεθος € 95,00.

METABO – TP 8000 S Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού Νερού 350W

Στη συνέχεια δείχνουμε το METABO – TP 8000 S Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού Νερού 350W. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η αναγραφόμενη ιδιότητα ονομαστική ισχύς (W) εντοπίζεται στο ψηφίο 350. Στη συνέχεια να καταμαρτυρήσουμε ότι το χαρακτηριστικό ηλεκτρική τάση (V) κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 230. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι ο βαθμός μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) συγκλίνει στο στοιχείο 8.000. Στον ακόλουθο σύνδεσμο παρέχουμε εργαλεία σχετικά με επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας θα διαδώσουμε ότι η αποτίμηση μεγ. ύψος μεταφοράς (m) ανέρχεται σε 7. Από την εξέταση του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας θα εξακριβώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης μεγ. πίεση (bar) έγκειται σε τιμή ορισμένη 0.7. Εξάλλου ας βεβαιώσουμε η αποτίμηση μεγ. βάθος βύθισης (m) έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 5. Σημασία έχει ας δηλώσουμε το τυπικό γνώρισμα κέλυφος αντλίας λαμβάνει στο ψηφίο πλαστικό.

METABO – TPF 7000 S Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού Νερού

Μετά προβάλλουμε το METABO – TPF 7000 S Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού Νερού. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να εκθέσουμε η παράμετρος ονομαστική ισχύς (W) είναι στην αναγραφόμενη τιμή 450. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας παρουσιάσουμε πως το μέγεθος ηλεκτρική τάση (V) πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 230. Από την εξέταση του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας ανακοινώσουμε ότι το δεδομένο μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 7.000. Αφετέρου ας συσχετίσουμε το στοιχείο μεγ. ύψος μεταφοράς (m) συμποσούται σε 6. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε εργαλεία γύρω από αντλίες επιφάνειας.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές θα προσθέσουμε ότι η ιδιότητα μεγ. πίεση (bar) κυμαίνεται στο νούμερο 0.6. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να φέρνουμε στη δημοσιότητα η αναγραφόμενη ιδιότητα μεγ. βάθος βύθισης (m) συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 5. Κάνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να ανακοινώσουμε το μέγεθος κέλυφος αντλίας λαμβάνει στο μέγεθος πλαστικό.

KRAFT – SP1000X-4V Αντλία Υποβρύχια Inox

Τώρα προβάλλουμε το KRAFT – SP1000X-4V Αντλία Υποβρύχια Inox. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας επισημάνουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 1000 W. Εκτός από αυτά θα ανακοινώσουμε πως το ποσό παροχή φτάνει στο ψηφίο 6500 lt/h. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα καταθέσουμε πως ο δείκτης μανομετρικό προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 40 m. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας καταδείξουμε πως ο δείκτης μεγ.βάθος βυθισμ. πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 7 m. Συνάμα ας παρατηρήσουμε πως ο συντελεστής στόμιο συγκλίνει στην ποσότητα 1”. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι ο ποσοτικός δείκτης μεγ.σωματιδ ευρίσκεται στο ψηφίο 2,5 mm. Σαφώς να καταγράψουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος είναι ίσο στο νούμερο 13,5kg. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας κάνουμε ενημέρωση ότι το στοιχείο κόστος προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα € 135,00.

Δοκιμασμένες υποβρύχιες αντλίες

Δοκιμασμένες υποβρύχιες αντλίες. Αποφασιστική παράμετρος είναι τα πολλά κομμάτια μελετών όσον αφορά αντλίες και συμπληρωματικά υποβρύχιες αντλίες. Δοκιμασμένες υποβρύχιες αντλίες που αφορούν εξειδικευμένους επαγγελματίες.

METABO – TPS 14000 S Combi Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού – Ακάθαρτου 770W

Στη συνέχεια εξετάζουμε το METABO – TPS 14000 S Combi Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού – Ακάθαρτου 770W. Κάνοντας την παρουσίαση της αντλίας να παρέχουμε πληροφορίες πως ο αριθμητικός δείκτη ονομαστική ισχύς (W) πλησιάζει στο νούμερο 770. Από την άλλη να γνωστοποιήσουμε ότι το ποσό ηλεκτρική τάση (V) συμποσούται σε τιμή ορισμένη 230. Σαφώς να φανερώσουμε η διάσταση μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) κυμαίνεται στην τιμή 14.000. Στην εταιρεία μας συνιστούμε METABO ιδέες.

Στη συνέχεια ας εκθέσουμε η πληροφορία μεγ. ύψος μεταφοράς (m) ισούται στο ψηφίο 8.5. Εκτός από αυτά ας κοινοποιήσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος μεγ. πίεση (bar) ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 0.85. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να καταδείξουμε ο χαρακτήρας μεγ. βάθος βύθισης (m) ανέρχεται στον αριθμό 7. Είναι σημαντικό θα σημειώσουμε η ιδιότητα μεγ. μέγεθος κόκκων (mm) συγκλίνει στον αριθμό 20. Οφείλουμε να καταμαρτυρήσουμε πως ο συντελεστής κέλυφος αντλίας φτάνει σε τιμή ορισμένη πλαστικό.

Επιπρόσθετα ας πληροφορήσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος έξοδος ( FThr ) κυμαίνεται στο μέγεθος 1 1/2” Θηλυκό σπείρωμα. Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας θα ξεκαθαρίσουμε ότι η αποτίμηση αριθμός τροχών πλησιάζει σε 1. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας να σημειώσουμε το τυπικό γνώρισμα βάρος (Kg) πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 7.7. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα βεβαιώσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης μήκος καλωδίου (m) κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 10. Μαζί με αυτό θα σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το στοιχείο κόστος συμποσούται σε € 160,00.

METABO – TP 7500 SI Βυθιζόμενη Αντλία Ρηχής Αναρρόφησης 300W

Μετά δείχνουμε το METABO – TP 7500 SI Βυθιζόμενη Αντλία Ρηχής Αναρρόφησης 300W . Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας ας κάνουμε ενημέρωση το μέγεθος ονομαστική ισχύς (W) πλησιάζει στο μέγεθος 300. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ο δείκτης ηλεκτρική τάση (V) εντοπίζεται σε 230. Επιπλέον θα επισημάνουμε ο συντελεστής μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) συγκλίνει στο ψηφίο 7.500. Επιπλέον θα βρείτε μηχανήματα γύρω από αντλίες.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας να παρέχουμε πληροφορίες πως η μετρήσιμη ποσότητα μεγ. ύψος αναρρόφησης (m) ευρίσκεται στο νούμερο 7. Παρακάτω ας κοινοποιήσουμε πως το τυπικό γνώρισμα μεγ. ύψος μεταφοράς (m) πλησιάζει στο μέγεθος 6.5. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να κοινοποιήσουμε ότι η πληροφορία μεγ. πίεση (bar) ισούται στο στοιχείο 0.65. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να βεβαιώσουμε η ονομαστική αξία σύνδεση αναρρόφησης (MThr) ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 1 1/4″.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας θα εξακριβώσουμε το τυπικό γνώρισμα κέλυφος αντλίας φτάνει στον αριθμό πλαστικό. Ακόμα ας κατατοπίσουμε η ιδιότητα αριθμός τροχών είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 1. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να καταδείξουμε το μέγεθος βάρος (Kg) λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή 4.2. Ζωτικής σημσίας είναι θα διαδώσουμε η διάσταση μήκος καλωδίου (m) ισούται στην ποσότητα 10. Παράλληλα να δημοσιοποιήσουμε πως η τίμηση κόστος ισούται αριθμητικά στην τιμή € 170,00.

KRAFT – KVS-75 Υποβρήχια Αντλία με Περιδίνηση

Τώρα εξετάζουμε το KRAFT – KVS-75 Υποβρήχια Αντλία με Περιδίνηση. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα καταθέσουμε η πληροφορία 0,75 HP είναι ίσο σε (550w) . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας θα διαφωτίσουμε πως το τυπικό γνώρισμα τάση ισούται στον αριθμό 220V/50Hz. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της υποβρύχιας αντλίας θα επισημάνουμε πως η τίμηση μέγιστη παροχή νερού φτάνει στον αριθμό 18000lt/h. Ακολούθως θα βρείτε KRAFT προσφορές.

Από την άλλη να αναφέρουμε η μετρήσιμη ποσότητα μέγιστο μανομετρικό ύψος είναι στο διακριτό μέγεθος 9,7m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας να βεβαιώσουμε ότι το χαρακτηριστικό στόμιο εξόδου ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 2″. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας ας πούμε η παράμετρος μέγιστη βύθιση αντλίας ισούται σε τιμή ορισμένη 8m.. Μετά να καταδείξουμε η αντικειμενική αξία μέγιστη θερμοκρασία νερού πλησιάζει στο στοιχείο +35°C.

Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα ξεκαθαρίσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ισούται αριθμητικά σε 10mm.. Σαφώς θα καταγράψουμε ο δείκτης κόστος έγκειται στον αριθμό € 182,28. Σε αυτό το σύνδεσμο διατίθενται εργαλεία σχετικά με υποβρύχιες αντλίες.

METABO – TP 12000 SI Βυθιζόμενη Αντλία Ρηχής Αναρρόφησης 600W

Εδώ αναλύουμε το METABO – TP 12000 SI Βυθιζόμενη Αντλία Ρηχής Αναρρόφησης 600W. Συνάμα ας δείξουμε η παράμετρος ονομαστική ισχύς (W) ανέρχεται στο μέγεθος 600. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας κοινοποιήσουμε ότι το μέγεθος ηλεκτρική τάση (V) φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 230. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας να συσχετίσουμε ότι το μέγεθος μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) ανέρχεται στο στοιχείο 11.700. Πέραν των άλλων μεγεθών του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας να καταγράψουμε ότι ο όρος μεγ. ύψος αναρρόφησης (m) συγκλίνει στο μέγεθος 7. Ακολούθως θα βρείτε εργαλεία σχετικά με αντλίες επιφάνειας.

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να παρουσιάσουμε η ιδιότητα μεγ. ύψος μεταφοράς (m) είναι στον αριθμό 9. Μελετώντας τις προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας θα παρέχουμε πληροφορίες πως ο όρος μεγ. πίεση (bar) έγκειται στο διακριτό μέγεθος 0.9. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα θέσουμε υπόψη το μετρήσιμο μέγεθος σύνδεση αναρρόφησης (MThr) ευρίσκεται στο ψηφίο 1 1/4″.

Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας εξακριβώσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη κέλυφος αντλίας φτάνει στο ψηφίο πλαστικό. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας να κοινολογήσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος αριθμός τροχών έγκειται στον αριθμό 1. Σαφώς να παρέχουμε πληροφορίες πως ο αριθμητικός δείκτη βάρος (Kg) ανέρχεται στο νούμερο 5.1. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών να βεβαιώσουμε η διάσταση μήκος καλωδίου (m) ανέρχεται σε 10. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας να εκθέσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος κόστος ευρίσκεται στην τιμή € 190,00.

KRAFT – 4SD10/17 Υποβρύχια Αντλία 4″

Ακολούθως προβάλλουμε το KRAFT – 4SD10/17 Υποβρύχια Αντλία 4″. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα διαφωτίσουμε ότι η αποτίμηση ισχύς λαμβάνει στο νούμερο 4,0Hp. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας να επισημάνουμε ο όρος τάση συμποσούται στο νούμερο 400/50 V/Hz. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας φανερώσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα ύψος αντλίας λαμβάνει σε 1468mm. Στο eshop μας έχουμε προσφορές σχετικά με επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

Πέραν των άλλων τιμών του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας να φέρουμε σε γνώση σας η ποσότητα παροχή συγκλίνει σε Q (m3 /h) 0-1,8-3,6-7,2-9,0-10,8-12,6. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι ο δείκτης μανομετρικό Η (m) έγκειται στο μέγεθος 115-112-104-93-83-67-45. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας θα παρουσιάσουμε ότι το μέγεθος κόστος πλησιάζει σε τιμή ορισμένη € 290,00.

KRAFT – 4SD10/21 Υποβρύχια Αντλία 4″

Εδώ προβάλλουμε το KRAFT – 4SD10/21 Υποβρύχια Αντλία 4″. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας πούμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα ισχύς ανέρχεται στην τιμή 5,5Hp. Πέραν των άλλων τιμών ας κάνουμε ενημέρωση το ποσό τάση φτάνει στο ψηφίο 400/50 V/Hz. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα βεβαιώσουμε ότι ο χαρακτήρας ύψος αντλίας πλησιάζει στην τιμή 1724 mm. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε μηχανήματα που αφορούν επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας τονίσουμε πως ο χαρακτήρας παροχή είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα Q (m3 /h) 0-1,8-3,6-7,2-9,0-10,8-12,6. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η μετρήσιμη ποσότητα μανομετρικό Η (m) συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 141-138-128-115-103-83-56. Εξάλλου θα παρουσιάσουμε το δεδομένο κόστος προσεγγίζει στην τιμή € 340,00.

NAKAYAMA – SP1200 Αντλία Σεντίνα 12V

Μετά μελετάμε το NAKAYAMA – SP1200 Αντλία Σεντίνα 12V. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας θα διαφωτίσουμε ότι ο χαρακτήρας ισχύς φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 12 V / 50 W. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας ας βεβαιώσουμε ο χαρακτήρας τάση ισούται στην τιμή 7,8 A. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας εκθέσουμε πως η παράμετρος μανομετρικό πλησιάζει στον αριθμό 5 m. Στον ακόλουθο σύνδεσμο συνιστούμε NAKAYAMA ιδέες.

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να πούμε ότι το ποσό παροχή εντοπίζεται σε 65 l/min Ø. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας ας παρατηρήσουμε πως η αντικειμενική αξία στόμιο είναι στην αναγραφόμενη τιμή 1’’. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να φέρουμε σε γνώση σας το μετρήσιμο μέγεθος βάρος προσεγγίζει σε 1,3Kg. Ακολούθως θα τονίσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα κόστος συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή € 19,00.

NAKAYAMA – NP1010 Αντλία Ομβρίων

Μετά εκθέτουμε το NAKAYAMA – NP1010 Αντλία Ομβρίων. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να επισημάνουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς ανέρχεται στο ψηφίο 400W. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ας σας κρατήσουμε ενήμερους η ονομαστική αξία μεγ. μανομετρικό συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 8m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα σας κρατήσουμε ενήμερους ο συντελεστής παροχή φτάνει σε 7000L/h. Μελετώντας τις προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας ας σημειώσουμε πως ο χαρακτήρας μεγ. βύθιση πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 7m. Ακολούθως θα βρείτε εργαλεία σχετικά με αντλίες επιφάνειας.

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ας τονίσουμε η παράμετρος μέγιστο μέγεθος σωματιδίων ισούται στο ψηφίο 5mm. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας ας φέρουμε σε γνώση σας ότι η αναγραφόμενη παράμετρος καλώδιο συγκλίνει στην ποσότητα 10m. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας κοινοποιήσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος κόστος κυμαίνεται στο μέγεθος € 35,00.

KRAFT – Υποβρήχια Αντλία 3 Λειτουργιών 400W

Ακόμα παρουσιάζουμε το KRAFT – Υποβρήχια Αντλία 3 Λειτουργιών 400W. Εξάλλου ας βεβαιώσουμε πως ο δείκτης χαμηλού προφίλ συμποσούται σε τιμή ορισμένη 1mm. Ταυτόχρονα θα καταμαρτυρήσουμε το μετρήσιμο μέγεθος ισχύς είναι στον αριθμό 400 W . Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας θα φανερώσουμε η ιδιότητα παροχή είναι ίσο στο νούμερο 11500 lt/h . Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας να κοινολογήσουμε η ονομαστική αξία μανομετρικό ισούται στην τιμή 6,3 m . Συν τοις άλλοις ας δείξουμε ότι το ποσό μεγ. βάθος βυθισμ. ισούται στο στοιχείο 7 m . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να διαφωτίσουμε πως η αποτίμηση στόμιο ανέρχεται στο νούμερο 1″ &1″ 1/4 . Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας δημοσιοποιήσουμε ο δείκτης μεγ. σωματιδ. λαμβάνει στο νούμερο 25 mm . Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα εκθέσουμε πως η αντικειμενική αξία καλώδιο φτάνει στην ποσότητα 10 m .

Μετά να διαδώσουμε πως η παράμετρος βάρος είναι ίσο στον αριθμό 4 kg. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας να καταθέσουμε το δεδομένο κόστος πλησιάζει στο μέγεθος € 39,00.

NAKAYAMA – SP4000 Αντλία Ομβρίων Υδάτων 400 W

Παρακάτω αναλύουμε το NAKAYAMA – SP4000 Αντλία Ομβρίων Υδάτων 400 W. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας να ανακοινώσουμε πως η παράμετρος ισχύς είναι ίσο στο μέγεθος 400 W. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας θα ανακοινώσουμε το τυπικό γνώρισμα παροχή έγκειται στο στοιχείο 7000 l/h. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας θέσουμε υπόψη πως το μέγεθος μανομετρικό ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 7,5 m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές να κοινοποιήσουμε το τυπικό γνώρισμα μεγ. σωματιδίων είναι ίσο στο νούμερο 5 mm.

διάμετρος :Ø

Ακολούθως μελετάμε το διάμετρος :Ø . Αντιστοίχως ας καταθέσουμε πως η ιδιότητα στόμιο πλησιάζει στον αριθμό 1,5’’. Από την εξέταση του προϊόντος να πούμε ότι η ονομαστική αξία κόστος ανέρχεται στον αριθμό € 39,60.

NAKAYAMA – NP1020 Αντλία Ομβρίων

Ακόμα δείχνουμε το NAKAYAMA – NP1020 Αντλία Ομβρίων. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας ας βεβαιώσουμε ότι ο συντελεστής ισχύς φτάνει στον αριθμό 750W. Επιπροσθέτως να προσθέσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη μεγ. μανομετρικό κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 8,5m. Από τη μελέτη του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας θα παραθέσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα παροχή πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 12500L/h. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να διαδώσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης μεγ. βύθιση ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 7m. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της αντλίας ας φέρουμε σε γνώση σας ο ποσοτικός δείκτης μέγιστο μέγεθος σωματιδίων συγκλίνει στο ψηφίο 5mm. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ας δείξουμε η παράμετρος καλώδιο είναι στο νούμερο 10m. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι να παρέχουμε πληροφορίες ότι η ονομαστική αξία κόστος κυμαίνεται σε € 45,00.

KRAFT – SP400 Αντλία Υποβρύχια

Τώρα δείχνουμε το KRAFT – SP400 Αντλία Υποβρύχια. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας να κατατοπίσουμε ο χαρακτήρας 0,55 HP ισούται στην ποσότητα (400w). Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας θα καταγράψουμε η αντικειμενική αξία τάση προσεγγίζει στην τιμή 220V/50Hz. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα θέσουμε υπόψη η ιδιότητα μέγιστη παροχή νερού ισούται στο στοιχείο 7000lt/h. Από την εξέταση του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας θα θέσουμε υπόψη ότι ο όρος μέγιστο μανομετρικό ύψος κυμαίνεται στο στοιχείο 8,5m. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας να μνημονεύουμε ότι ο χαρακτήρας στόμιο εξόδου έγκειται στο νούμερο 1″ & 1¼” & 1½”. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας ας καταθέσουμε ότι το στοιχείο καλώδιο αντλίας φτάνει στον αριθμό 10m.. Επιπρόσθετα ας κάνουμε ενημέρωση ότι η αναγραφόμενη παράμετρος μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα 5mm..

Οφείλουμε ας φανερώσουμε πως ο συντελεστής κόστος συγκλίνει στο στοιχείο € 45,00.

NAKAYAMA – NP1030 Αντλία Ομβρίων

Παρακάτω προβάλλουμε το NAKAYAMA – NP1030 Αντλία Ομβρίων. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας θα συσχετίσουμε το ποσό ισχύς φτάνει στην τιμή 550W. Ακολούθως ας αναφέρουμε ότι το στοιχείο μεγ. μανομετρικό είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 7m. Πέραν των άλλων μεγεθών του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας θα μνημονεύουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος παροχή έγκειται στον αριθμό 10000L/h. Στο εξής θα φανερώσουμε ότι ο βαθμός μεγ. βύθιση κυμαίνεται στο μέγεθος 7m. Πέραν των άλλων μεγεθών του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας θα κάνουμε ενημέρωση πως ο αριθμητικός δείκτη μέγιστο μέγεθος σωματιδίων κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 35mm. Επιπρόσθετα ας γνωστοποιήσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης καλώδιο ισούται σε τιμή ορισμένη 10m. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας θα εξακριβώσουμε ότι ο χαρακτήρας κόστος ισούται αριθμητικά στο ψηφίο € 45,00.

Υποβρύχιες αντλίες τιμές

Υποβρύχιες αντλίες τιμές. Παρουσιάζουμε τις τιμές από τις αντλίες δίνοντας έμφαση στις αντλίες υποβρύχιες. Επιλέξαμε αντλίες που λειτουργουν υποβρυχίως των εταιρειών NAKAYAMA, KRAFT και GARLAND.

1

Αντλία ομβρίων με ενσωματωμένο φλοτέρ

Ακολούθως δείχνουμε το NAKAYAMA – SP 7580 Αντλία ομβρίων με ενσωματωμένοφλοτέρ 750Watt. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας καταμαρτυρήσουμε ότι η τίμηση ισχύς είναι σε 750W. Εκτός από αυτά να διαφωτίσουμε το μετρήσιμο μέγεθος παροχή ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 12500 l/h. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας σημειώσουμε ο δείκτης μανομετρικό προσεγγίζει στον αριθμό 8,5m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να εξακριβώσουμε ότι ο συντελεστής μεγ. σωματιδίων είναι στο στοιχείο 5mm Ø. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας να παραθέσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης στόμιο συγκλίνει στο νούμερο 1” 1/4. Πέραν των άλλων τιμών ας πούμε πως η διάσταση κόστος εντοπίζεται σε € 66,03. Στο κατάστημά μας θα βρείτε προσφορές πάνω σε αντλίες πιεστικά.

2

Αντλία NAKAYAMA

Μετά αναλύουμε το NAKAYAMA – SP 9090 Αντλία Ομβρίων INOX 900Watt. Είναι σημαντικό θα ανακοινώσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη ισχύς ισούται αριθμητικά σε 900W. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας θα κατατοπίσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης παροχή είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 13000 l/h. Πέραν των άλλων μεγεθών θα διαφωτίσουμε η πληροφορία μανομετρικό συγκλίνει στο ψηφίο 9m. Στη συνέχεια ας εξακριβώσουμε το ποσό μεγ. σωματιδίων ευρίσκεται στο νούμερο 5mm Ø. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές θα κοινοποιήσουμε ότι ο όρος στόμιο κυμαίνεται στην τιμή 1” 1/4. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας καταμαρτυρήσουμε ότι το δεδομένο κόστος συμποσούται σε τιμή ορισμένη € 69,00. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα βρείτε NAKAYAMA εργαλεία.

3

KRAFT ΑΝΤΛΙΑ ΙΝΟΧ

Τώρα δείχνουμε το KRAFT – SP900X ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΙΝΟΧ 900W. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να ξεκαθαρίσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος 1,3 HP είναι ίσο στο μέγεθος (900w). Αντιστοίχως ας επισημάνουμε η αποτίμηση τάση ευρίσκεται στο ψηφίο 220V/50Hz. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας ας εξακριβώσουμε ότι ο συντελεστής μέγιστη παροχή νερού συμποσούται στον αριθμό 12000lt/h. Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας να διαφωτίσουμε ότι η ιδιότητα μέγιστο μανομετρικό ύψος εντοπίζεται στην τιμή 9,0m. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας θα ενημερώσουμε ο ποσοτικός δείκτης στόμιο εξόδου ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 1″ & 1¼” & 1½”. Επιπροσθέτως να μνημονεύουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα καλώδιο αντλίας ισούται αριθμητικά σε 10m.. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα συνιστούμε KRAFT ιδέες.

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας σας κρατήσουμε ενήμερους το δεδομένο μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι στην αναγραφόμενη τιμή 5mm.. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα σας κρατήσουμε ενήμερους ο όρος κόστος εντοπίζεται στον αριθμό € 69,00. Υποβρύχιες αντλίες τιμές απίστευτες.

4

GARLAND – GBL 70 Inox Υποβρύχια Αντλία Ομβρίων 750W

Παρακάτω αναλύουμε το GARLAND – GBL 70 Inox Υποβρύχια Αντλία Ομβρίων 750W. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας ας ενημερώσουμε πως η αποτίμηση ισχύς είναι στον αριθμό 750W. Ενδιαφέρον είναι να κατατοπίσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα € 74,95. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα διατίθενται μηχανήματα πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

5

Αντλία 3 σε 1 Ομβρίων/Ακαθάρτων/ Αποστράγγισης

Στη συνέχεια έχουμε αντλία 3 σε 1. Είναι ταυτόχρονα αντλία Ομβρίων, Ακαθάρτων και αντλία Αποστράγγισης. Παρουσιάζουεμ το εργαλείο NAKAYAMA – NP1110 Αντλία 3 σε 1 Ομβρίων/Ακαθάρτων/ Αποστράγγισης. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα φέρουμε σε γνώση σας πως η ονομαστική αξία ισχύς πλησιάζει στο ψηφίο 100W. Συν τοις άλλοις ας σημειώσουμε το δεδομένο μεγ.μανομετρικό λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή 10.5m. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας κάνουμε ενημέρωση ότι η αποτίμηση παροχή εντοπίζεται στο στοιχείο 18500L/h. Από την εξέταση της αντλίας θα κοινολογήσουμε ότι ο συντελεστής μεγ. βύθιση φτάνει στο ψηφίο 7m. Σημαντικό είναι θα σας κρατήσουμε ενήμερους η ιδιότητα μέγιστο μέγεθος σωματιδίων έγκειται στο μέγεθος 23mm. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να πούμε ότι η αποτίμηση καλώδιο ανέρχεται σε 10m. Ταυτόχρονα θα παραθέσουμε η ιδιότητα κόστος κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη € 75,00. Ακολούθως προτείνουμε εργαλεία γύρω από αντλίες επιφάνειας.

6

Υποβρύχια Αντλία Πηγαδιού

Ακόμα δείχνουμε το NERO – SP 800 Υποβρύχια Αντλία Πηγαδιού 800 W. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα καταμαρτυρήσουμε ότι η πληροφορία ισχύς πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 800 W. Παραπέρα θα φέρουμε σε γνώση σας το μετρήσιμο μέγεθος στόμιο είναι στην τιμή 1” – 1.1 / 4”. Ωσαύτως ας παραθέσουμε ότι η διάσταση μανομετρικό max. κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 30 m. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας να δημοσιοποιήσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα παροχή max προσεγγίζει στο στοιχείο 5.500 l/h. Πέραν των άλλων τιμών της υποβρύχιας αντλίας ας συσχετίσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα σωματίδια max έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 0.5 mm. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές ας εκθέσουμε πως το ποσό κόστος ισούται αριθμητικά στο ψηφίο € 76,00. Επιπλέον προτείνουμε προσφορές σχετικά με επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

7

METABO Υποβρύχια Αντλία Ομβρίων

Τώρα προβάλλουμε το METABO – TP 6600 Υποβρύχια Αντλία Ομβρίων 250W (χωρίς φλοτέρ). Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας θα διαφωτίσουμε ότι το δεδομένο ονομαστική ισχύς (W) προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 250. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας ας ξεκαθαρίσουμε η ποσότητα ηλεκτρική τάση (V) είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή 230. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να παρουσιάσουμε ότι το ποσό μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) κυμαίνεται στον αριθμό 6.600. Πέραν των άλλων μεγεθών του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να δείξουμε πως η ιδιότητα μεγ. ύψος μεταφοράς (m) είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 6. Εδώ έχουμε METABO μηχανήματα.

Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας παρουσιάσουμε πως ο συντελεστής μεγ. πίεση (bar) έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 0.6. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να καταθέσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα μεγ. βάθος βύθισης (m) πλησιάζει στο μέγεθος 5. Ακόμα θα επισημάνουμε η αναγραφόμενη παράμετρος κέλυφος αντλίας συμποσούται στην ποσότητα πλαστικό. Σημασία έχει ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το τυπικό γνώρισμα έξοδος ( FThr ) κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 1 1/4″. Τέλος το κόστος βρίσκεται στα € 82,00. Υποβρύχιες αντλίες τιμές ασυναγώνιστες.

8

ΑΜΑΖΟΝ Αντλία Υποβρύχια Ομβρίων

Παρακάτω προβάλλουμε το GARLAND – ΑΜΑΖΟΝ 650ΧΕ Αντλία Υποβ. Ομβρίων ΙΝΟΧ 750W . Ωσαύτως ας παραθέσουμε ότι το ποσό ισχύς ισούται αριθμητικά σε 750W. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας ας βεβαιώσουμε η ποσότητα κόστος είναι ίσο σε τιμή ορισμένη € 84,30. Στο eshop μας θα βρείτε εργαλεία γύρω από επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

9

Αντλία Υποβρύχιων Ομβρίων 900W

Μετά μελετάμε το GARLAND – AMAZON800XE Αντλία Υποβρύχιων Ομβρίων 900W. Πέραν των άλλων μεγεθών του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας θα προβάλλουμε πως η ποσότητα ισχύς προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 900W. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας να ξεκαθαρίσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη κόστος είναι ίσο σε τιμή ορισμένη € 88,90. Ακολούθως προτείνουμε εργαλεία γύρω από αντλίες επιφάνειας.

10

Αντλία Υποβρύχια 1000W

Ακόμα προβάλλουμε το KRAFT – SP1000XP-4V Αντλία Υποβρύχια 1000W. Επιπροσθέτως θα επισημάνουμε ο αριθμητικός δείκτη ισχύς φτάνει σε τιμή ορισμένη 1000 W. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ας ξεκαθαρίσουμε ο ποσοτικός δείκτης παροχή ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 6500 lt/h. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας να ανακοινώσουμε η ονομαστική αξία μανομετρικό λαμβάνει στον αριθμό 40 m. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας προβάλλουμε ότι η αντικειμενική αξία μεγ.βάθος βυθισμ. εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 7 m. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας πούμε ο χαρακτήρας στόμιο έγκειται στο στοιχείο 1”. Πέραν των άλλων μεγεθών θα δηλώσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα μεγ.σωματιδ προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη 1 mm. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας θα κοινοποιήσουμε η ποσότητα κόστος ισούται στο νούμερο € 95,00. Υποβρύχιες αντλίες τιμές για να κάνετε εξοικονόμηση χρημάτων.

11

METABO Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού Νερού

Στη συνέχεια προβάλλουμε το METABO – TP 8000 S Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού Νερού 350W. Από την εξέταση του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας να φέρνουμε στη δημοσιότητα η αναγραφόμενη ιδιότητα ονομαστική ισχύς (W) έγκειται στη διακριτή ποσότητα 350. Συνάμα θα γνωστοποιήσουμε πως το ποσό ηλεκτρική τάση (V) είναι στο διακριτό μέγεθος 230. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ας πούμε πως το στοιχείο μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 8.000. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας εκθέσουμε πως η ποσότητα μεγ. ύψος μεταφοράς (m) ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 7. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας φέρουμε σε γνώση σας πως η διάσταση μεγ. πίεση (bar) είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 0.7. Επιπρόσθετα ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ο συντελεστής μεγ. βάθος βύθισης (m) ευρίσκεται στο νούμερο 5. Ενδιαφέρον είναι να παρέχουμε πληροφορίες πως ο δείκτης κέλυφος αντλίας πλησιάζει σε πλαστικό.

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας θα σημειώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος έξοδος ( FThr ) είναι σε 1 1/4″. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας να κάνουμε ενημέρωση ότι το μετρήσιμο μέγεθος αριθμός τροχών έγκειται στο νούμερο 1. Επιπλέον ας κοινολογήσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα βάρος (Kg) εντοπίζεται στο νούμερο 4.3. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας θα θέσουμε υπόψη η αντικειμενική αξία μήκος καλωδίου (m) είναι σε τιμή ορισμένη 10. Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας τονίσουμε ο χαρακτήρας κόστος εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα € 99,00.

12

Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού Νερού

Μετά αναλύουμε το METABO – TPF 7000 S Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού Νερού. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας να θέσουμε υπόψη η διάσταση ονομαστική ισχύς (W) είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή 450. Από τη μελέτη του προϊόντος να προβάλλουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος ηλεκτρική τάση (V) είναι ίσο σε 230. Μεταξύ των άλλων ας τονίσουμε η ονομαστική αξία μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 7.000. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας παραθέσουμε πως το χαρακτηριστικό μεγ. ύψος μεταφοράς (m) πλησιάζει σε τιμή ορισμένη 6. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας θα καταγράψουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος μεγ. πίεση (bar) συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 0.6. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας να προσθέσουμε ότι η ποσότητα μεγ. βάθος βύθισης (m) συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 5. Από τη μελέτη του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας ας διαδώσουμε η αποτίμηση κέλυφος αντλίας συμποσούται σε πλαστικό.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να τονίσουμε η ονομαστική αξία έξοδος ( FThr ) φτάνει στη διακριτή ποσότητα 1 1/4″. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να επισημάνουμε ότι η παράμετρος αριθμός τροχών φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 1. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά θα κατατοπίσουμε πως το ποσό βάρος (Kg) πλησιάζει στο μέγεθος 4.6. Μαζί με αυτό θα κοινολογήσουμε ότι η παράμετρος μήκος καλωδίου (m) συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα 10. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της υποβρύχιας αντλίας ας παρέχουμε πληροφορίες ότι το δεδομένο κόστος ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη € 119,00. Υποβρύχιες αντλίες τιμές μοναδικες.

13

Αντλία Υποβρύχια Inox

Στη συνέχεια εκθέτουμε το KRAFT – SP1000X-4V Αντλία Υποβρύχια Inox. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας κοινολογήσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης ισχύς λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα 1000 W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα φέρουμε σε γνώση σας ότι ο βαθμός παροχή πλησιάζει στην τιμή 6500 lt/h. Μεταξύ των άλλων θα παραθέσουμε πως η αντικειμενική αξία μανομετρικό ανέρχεται στον αριθμό 40 m. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας ας ανακοινώσουμε ότι το χαρακτηριστικό μεγ.βάθος βυθισμ. έγκειται στο νούμερο 7 m. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας να δείξουμε πως το στοιχείο στόμιο συμποσούται στην τιμή 1”. Ταυτόχρονα να βεβαιώσουμε ότι η τίμηση μεγ.σωματιδ έγκειται στην τιμή 2,5 mm. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών ας βεβαιώσουμε ο όρος βάρος συμποσούται στο νούμερο 13,5kg. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας ας προσθέσουμε η μετρήσιμη ποσότητα κόστος είναι ίσο στην τιμή € 135,00.