Εγγυημένα πιεστικά συγκροτήματα

Εγγυημένα πιεστικά συγκροτήματα για να εκτελέσετε εργασίες άντλησης. Διαθέτουμε εγγυημένα πιεστικά συγκροτήματα που συνδυάζονται με αντλίες κάθε τύπου.

Πιεστικό Συγκρότημα NERO

Εδώ παρουσιάζουμε το NERO – AUJET 24 Πιεστικό Συγκρότημα. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η αναγραφόμενη παράμετρος ισχύς ισούται στον αριθμό 750W. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος θα φανερώσουμε ότι η ονομαστική αξία τάση/Συχνότητα είναι στην ποσότητα 230V/50Ηz. Κάνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος πιεστικού συγκροτήματος να ενημερώσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης δοχείο ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος 24 lt. Στον ακόλουθο σύνδεσμο διατίθενται μηχανήματα πάνω σε αντλίες.

Από τη μελέτη του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος ας καταθέσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος στόμιο Αντλίας συμποσούται σε τιμή ορισμένη 1″. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος πιεστικού συγκροτήματος θα παρατηρήσουμε ότι το μέγεθος μαν/τρικο max ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 43m. Μεταξύ των άλλων να ενημερώσουμε πως ο συντελεστής κόστος φτάνει στην τιμή € 100,00.

GARLAND Αντλία Επιφάνειας

Εδώ εξετάζουμε το GARLAND – PRESS 191AE Αντλία Επιφάνειας 1″ 800W. Στη συνέχεια να γνωστοποιήσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα ισχύς είναι στον αριθμό 800W. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου πιεστικού συγκροτήματος ας φέρνουμε στη δημοσιότητα η ονομαστική αξία κόστος εντοπίζεται στην ποσότητα € 106,80. Στο link που ακολουθεί θα βρείτε προσφορές σχετικά με πιεστικά συγκροτήματα.

NAKAYAMA Πιεστικό

Τώρα μελετάμε το NAKAYAMA – SP8000 Πιεστικό με Δοχείο 750Watt,4200L/h. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του πιεστικού συγκροτήματος ας συσχετίσουμε πως η διάσταση ισχύς ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα 750W (230V). Μελετώντας τις προδιαγραφές του πιεστικού συγκροτήματος θα παρουσιάσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα παροχή εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 4200 l/h. Παρομοίως θα επισημάνουμε πως το μέγεθος μανομετρικό είναι στο μέγεθος 50m. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα συνιστούμε NAKAYAMA εργαλεία.

Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών να ενημερώσουμε η τίμηση στόμιο κυμαίνεται στον αριθμό 1”. Από τη μελέτη του μηχανήματος πιεστικού συγκροτήματος να ενημερώσουμε ότι η ποσότητα δοχείο κυμαίνεται στο ψηφίο 20 Lt . Αποφασιστική παράμετρος είναι ας εξακριβώσουμε ο δείκτης πίεση είναι στο διακριτό μέγεθος 4bar. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του συγκροτήματος πιεστικού θα συσχετίσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος κόστος λαμβάνει στο στοιχείο € 109,00.

KRAFT Πιεστικό Συγκρότημα 800W

Ακόμα προβάλλουμε το KRAFT – SGP 20/800 Πιεστικό Συγκρότημα 800W. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκροτήματος πιεστικού θα καταθέσουμε πως το ποσό ισχύς προσεγγίζει στο ψηφίο 800W. Κάνοντας την παρουσίαση του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος ας καταθέσουμε πως η ποσότητα τάση πλησιάζει στο ψηφίο 230V/50Hz. Ακολούθως θα μνημονεύουμε πως η πληροφορία παροχή ισούται σε τιμή ορισμένη 3200lt/h(max). Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχουμε KRAFT προτάσεις.

Από την άλλη να καταμαρτυρήσουμε ότι ο χαρακτήρας μανομετρικό πλησιάζει στην ποσότητα 40m(max). Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκροτήματος πιεστικού να καταμαρτυρήσουμε το ποσό στόμιο έγκειται στο νούμερο 1″. Παρομοίως να αναφέρουμε ο αριθμητικός δείκτη δοχείο έγκειται στο μέγεθος 20lt. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας καταμαρτυρήσουμε το χαρακτηριστικό καλώδιο ισούται στον αριθμό 1,2 m. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών ας παραθέσουμε ότι η αποτίμηση πίεση λαμβάνει στο ψηφίο 4 bar.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος ας ανακοινώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης κόστος συμποσούται στη διακριτή ποσότητα € 109,00.

KRAFT SGP19/800F

Εδώ δείχνουμε το KRAFT – SGP19/800F Πιεστικό Συγκρότημα 1,1HP 1″ 800W. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου πιεστικού συγκροτήματος να κοινολογήσουμε ότι η ποσότητα ισχύς λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα 800W. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του πιεστικού συγκροτήματος ας κοινολογήσουμε ότι η τίμηση τάση είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή 230v/50Hz. Επίσης ας παραθέσουμε ότι η αποτίμηση παροχή συγκλίνει στην τιμή 3300 lt/h(max.). Σε αυτό το σύνδεσμο διαθέτουμε εργαλεία πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

Στο εξής ας συσχετίσουμε ότι η τίμηση στόμιο προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη 1″. Σημαντικό είναι θα πούμε ότι η ποσότητα δοχείο φτάνει σε τιμή ορισμένη 19lt. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του συγκροτήματος πιεστικού να επισημάνουμε ότι η διάσταση καλώδιο συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 1m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του πιεστικού συγκροτήματος εργαλείου θα ανακοινώσουμε ότι η ιδιότητα πίεση προσεγγίζει στην τιμή 3,8bar. Από τη μελέτη του προϊόντος ας κάνουμε ενημέρωση ότι το στοιχείο κόστος ανέρχεται στο στοιχείο € 125,00.

Αντλία Αυτόματη με Διακόπτη

Τώρα μελετάμε το NERO – JET 1100Β Αντλία Αυτόματη με Διακόπτη . Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου πιεστικού συγκροτήματος ας προσθέσουμε πως η παράμετρος ισχύς κυμαίνεται στην τιμή 1100W. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας επισημάνουμε πως η ιδιότητα ύψος αναρροφ. max. προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 8m. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου πιεστικού συγκροτήματος θα σημειώσουμε ο δείκτης στόμιο εντοπίζεται στην τιμή 1′. Επιπλέον θα βρείτε εργαλεία γύρω από επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να φανερώσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος μανομετρικό max. έγκειται στο διακριτό μέγεθος 45m. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του πιεστικού συγκροτήματος εργαλείου θα μνημονεύουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος παροχή max. είναι σε τιμή ορισμένη 4200(l/h). Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι θα αναφέρουμε πως η παράμετρος κόστος πλησιάζει στην τιμή € 126,00.

GARLAND Πιεστικό Συγκρότημα

Στη συνέχεια μελετάμε το GARLAND – GCA 125C Πιεστικό Συγκρότημα 1″. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος πιεστικού συγκροτήματος να πούμε ο ποσοτικός δείκτης ισχύς συγκλίνει σε 1200W. Μελετώντας τις προδιαγραφές θα παραθέσουμε ότι ο χαρακτήρας κόστος εντοπίζεται σε € 128,32. Εδώ έχουμε μηχανήματα γύρω από επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Πιεστικό Συγκρότημα 650Watt

Τώρα προβάλλουμε το AL-KO – HW 3000 CLASSIC Πιεστικό Συγκρότημα 650Watt. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος ας συσχετίσουμε ότι η πληροφορία ισχύς συμποσούται στην ποσότητα 650 Watts. Από τη μελέτη του προϊόντος να θέσουμε υπόψη πως το στοιχείο μεγ. μανομετρικό ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 35m. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος ας θέσουμε υπόψη ότι η παράμετρος πίεση είναι ίσο σε 2.8 bar. Σε αυτό το σύνδεσμο διαθέτουμε εργαλεία πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

Σαφώς θα προβάλλουμε πως ο χαρακτήρας παροχή συγκλίνει στο μέγεθος 3100 l/h. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να διαφωτίσουμε ότι η ποσότητα βάθος συμποσούται στο μέγεθος 8m. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας καταμαρτυρήσουμε ο βαθμός δοχείο λαμβάνει στο στοιχείο 17 lt. Οφείλουμε θα καταδείξουμε η τίμηση βάρος εντοπίζεται στο μέγεθος 11.0 Kgr. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου πιεστικού συγκροτήματος ας παρατηρήσουμε πως η τίμηση κόστος συγκλίνει στο νούμερο € 144,00.

KRAFT Πιεστικό Συγκρότημα Inox

Παρακάτω προβάλλουμε το KRAFT – SGP 20/800X Πιεστικό Συγκρότημα 1.1HP1″ Inox. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος εργαλείου ας φανερώσουμε το μέγεθος τύπος ανέρχεται στο στοιχείο SGP 20/800X. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του συγκροτήματος πιεστικού ας ξεκαθαρίσουμε το στοιχείο ισχύς κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 800W. Ζωτικής σημσίας είναι θα καταθέσουμε ο ποσοτικός δείκτης τάση συμποσούται στο ψηφίο 230V/50Hz. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος πιεστικού συγκροτήματος να συσχετίσουμε ότι η ιδιότητα παροχή είναι στην αναγραφόμενη τιμή 3200Lt/h. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος ας προσθέσουμε πως το μέγεθος μανόμ συμποσούται στο μέγεθος 40m(max). Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα δείξουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος δοχείο συμποσούται στο ψηφίο 20lt Inox. Πέραν των άλλων τιμών του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος ας καταμαρτυρήσουμε ότι η παράμετρος καλώδιο ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 1.2m.

Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του πιεστικού συγκροτήματος θα συσχετίσουμε ότι η τίμηση πίεση έγκειται στο διακριτό μέγεθος 4 bar. Πέραν των άλλων μεγεθών του συγκροτήματος πιεστικού θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η αποτίμηση κόστος ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα € 145,00.

Πιεστικό Συγκρότημα 1,5 HP 1″ 1000W

Παρακάτω παρουσιάζουμε το KRAFT – SGP 20/1000X Πιεστικό Συγκρότημα 1,5 HP 1″ 1000W. Παρακάτω θα κοινοποιήσουμε η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς ανέρχεται στο ψηφίο 1000W. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας πούμε πως το μέγεθος τάση ανέρχεται στο στοιχείο 230V / 50Hz. Συν τοις άλλοις να μνημονεύουμε ότι η ιδιότητα παροχή ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 500 lt/h(max). Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα θέσουμε υπόψη ότι η μετρήσιμη ποσότητα μανομετρικό συγκλίνει στην τιμή 44m (max). Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος θα δηλώσουμε ότι η ιδιότητα στόμιο συγκλίνει σε τιμή ορισμένη 1″. Από τη μελέτη του συγκροτήματος πιεστικού να φανερώσουμε ότι ο βαθμός δοχείο πλησιάζει στο νούμερο 20Lt. Παρομοίως ας γνωστοποιήσουμε ο συντελεστής πίεση ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 4,4 bar. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου πιεστικού συγκροτήματος ας δηλώσουμε το μετρήσιμο μέγεθος κόστος ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα € 165,00.

INOX CLASSIC Πιεστικό 850W

Παρακάτω δείχνουμε το AL-KO – HW 3500 INOX CLASSIC Πιεστικό 850W. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου πιεστικού συγκροτήματος θα καταγράψουμε ότι το μέγεθος ισχύς πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 850 Watts. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος εργαλείου θα προβάλλουμε πως το μέγεθος μεγ. μανομετρικό συμποσούται στο νούμερο 38m. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος να αναφέρουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης πίεση κυμαίνεται στο νούμερο 2.8 bar.

Από την εξέταση του πιεστικού συγκροτήματος θα κοινοποιήσουμε ότι η διάσταση παροχή προσεγγίζει στο ψηφίο 3400 l/h. Ακόμα ας επισημάνουμε ότι η τίμηση βάθος συμποσούται σε τιμή ορισμένη 8m. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του συγκροτήματος πιεστικού θα προβάλλουμε ο δείκτης δοχείο φτάνει στο διακριτό μέγεθος 17 lt. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές να συσχετίσουμε πως ο χαρακτήρας βάρος κυμαίνεται στον αριθμό 11.5 Kgr.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του πιεστικού συγκροτήματος να δηλώσουμε ο χαρακτήρας κόστος ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη € 169,00.

GARLAND Πιεστικό Συγκρότημα 1″ 1200W

Μετά αναλύουμε το GARLAND – PRESS 391CE Πιεστικό Συγκρότημα 1″ 1200W. Από τη μελέτη του μηχανήματος πιεστικού συγκροτήματος θα προσθέσουμε η παράμετρος ισχύς ισούται στο μέγεθος 1200W. Από την εξέταση του προϊόντος να καταθέσουμε η παράμετρος κόστος ανέρχεται στην τιμή € 178,14.

METABO Αντλία Οικιακής Ύδρευσης

Στη συνέχεια δείχνουμε το METABO – HWW 3300/25 G Αντλία Οικιακής Ύδρευσης 900W . Κάνοντας την παρουσίαση του πιεστικού συγκροτήματος εργαλείου θα βεβαιώσουμε ο χαρακτήρας ονομαστική ισχύς (W) λαμβάνει στο ψηφίο 900W. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος πιεστικού συγκροτήματος ας ανακοινώσουμε ο δείκτης ηλεκτρική τάση (V) ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 220 – 240. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε METABO ιδέες.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος ας θέσουμε υπόψη ο συντελεστής σύνδεση αναρρόφησης (FThr) ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη εσωτερικό σπείρωμα 1″. Μετά θα προβάλλουμε πως η διάσταση σύνδεση πίεσης (FThr) κυμαίνεται στο στοιχείο εσωτερικό σπείρωμα 1″. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος θα εκθέσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη χωρητικότητα δεξαμενής (l) λαμβάνει στο νούμερο 24. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος ας τονίσουμε το μέγεθος κέλυφος αντλίας είναι ίσο στο στοιχείο χυτοσίδηρος. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας προβάλλουμε πως ο βαθμός άξονας κίνησης εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή ανοξείδωτος χάλυβας. Επιπρόσθετα ας πληροφορήσουμε ότι η ονομαστική αξία λέβητας είναι ίσο στο μέγεθος χάλυβας. Πέραν των άλλων τιμών του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος θα θέσουμε υπόψη πως η αναγραφόμενη ιδιότητα αριθμός τροχών εντοπίζεται στο μέγεθος 1.

Μετά θα διαδώσουμε πως το τυπικό γνώρισμα βάρος (Kg) έγκειται στην τιμή 16.2. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος ας κατατοπίσουμε πως η πληροφορία μήκος καλωδίου (m) ευρίσκεται στον αριθμό 1.5. Επιπλέον ας τονίσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης κόστος ανέρχεται σε € 190,00.

GCA 125C Inox Πιεστικό Συγκρότημα 1″ 1200W

Ακόμα εκθέτουμε το GARLAND – GCA 125C Inox Πιεστικό Συγκρότημα 1″ 1200W. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του συγκροτήματος πιεστικού να παρουσιάσουμε ότι ο δείκτης ισχύς συμποσούται σε 1200W . Κάνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος πιεστικού συγκροτήματος να αναφέρουμε ότι το στοιχείο κόστος είναι ίσο στον αριθμό € 191,90.

STANLEY Αυτόματο Πιεστικό 900W

Τώρα αναλύουμε το STANLEY – SXGP900XFBE Αυτόματο Πιεστικό 900W. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος πιεστικού συγκροτήματος ας αναφέρουμε η αναγραφόμενη παράμετρος ισχύς κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 900Watt – 7/8 HP. Από τη μελέτη του πιεστικού συγκροτήματος ας κοινοποιήσουμε ότι ο δείκτης τάση λαμβάνει στην ποσότητα 230V / 50Hz. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας παρουσιάσουμε ότι ο βαθμός παροχή ισούται στο στοιχείο 3600 L/h. Επιπλέον έχουμε STANLEY εργαλεία.

Παρομοίως θα πούμε ότι ο αριθμητικός δείκτη μανομετρικό ανέρχεται στην τιμή 42m. Ακολούθως θα προσθέσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος μεγ. μέγεθος σωματιδίων λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 1mm. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να σας κρατήσουμε ενήμερους ο όρος στόμιο είναι στο στοιχείο 1″. Μεταξύ των άλλων να καταγράψουμε η διάσταση δοχείο ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 24L. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος πιεστικού συγκροτήματος ας εκθέσουμε η αποτίμηση καλώδιο εντοπίζεται στο μέγεθος 1m.

Από την εξέταση του προϊόντος να δείξουμε ότι το στοιχείο πίεση εντοπίζεται σε 1,5 – 3 Bar. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκροτήματος πιεστικού να κοινοποιήσουμε πως η παράμετρος κόστος είναι στο διακριτό μέγεθος € 195,00.

METABO Inox Αντλία Οικιακής Ύδρευσης

Εδώ αναλύουμε το METABO – HWW 3500/25 Inox Αντλία Οικιακής Ύδρευσης 900W. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος θα θέσουμε υπόψη η αναγραφόμενη παράμετρος ονομαστική ισχύς (W) ευρίσκεται στο στοιχείο 900. Παρακάτω ας σημειώσουμε ότι η ιδιότητα ηλεκτρική τάση (V) ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 220 – 240. Συνάμα θα διαδώσουμε ότι η ιδιότητα μεγ. ύψος αναρρόφησης (m) ισούται στο μέγεθος 8. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας δείξουμε πως η πληροφορία μεγ. ύψος μεταφοράς (m) λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 45. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του συγκροτήματος πιεστικού θα κοινολογήσουμε η ονομαστική αξία μεγ. πίεση (bar) προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 4.5.

Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η ιδιότητα χωρητικότητα δεξαμενής (l) είναι στο μέγεθος 24. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές να διαφωτίσουμε ότι ο βαθμός κέλυφος αντλίας πλησιάζει στην ποσότητα ανοξείδωτος χάλυβας. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος πιεστικού συγκροτήματος ας κάνουμε ενημέρωση η αναγραφόμενη παράμετρος λέβητας είναι σε χάλυβας. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου πιεστικού συγκροτήματος θα κοινολογήσουμε πως ο όρος κόστος φτάνει στο ψηφίο € 210,00.

STANLEY Αυτόματο Πιεστικό 1300W

Μετά προβάλλουμε το STANLEY – SXGP1300XFBE Αυτόματο Πιεστικό 1300W . Αποφασιστική παράμετρος είναι να επισημάνουμε ότι ο χαρακτήρας ισχύς συγκλίνει σε 1300Watt – 1,5Hp. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος πιεστικού συγκροτήματος ας προβάλλουμε ότι το μέγεθος τάση προσεγγίζει στην τιμή 230V / 50Hz. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα παρέχουμε πληροφορίες πως ο συντελεστής παροχή εντοπίζεται στο ψηφίο 4500 L/h. Από την εξέταση του πιεστικού συγκροτήματος να διαφωτίσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος μανομετρικό συμποσούται στο μέγεθος 50m. Συνάμα να καταθέσουμε ότι ο όρος μεγ. μέγεθος σωματιδίων κυμαίνεται στην τιμή 1mm. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος εργαλείου ας κοινοποιήσουμε ο ποσοτικός δείκτης στόμιο κυμαίνεται στην τιμή 1″. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα επισημάνουμε ότι η διάσταση δοχείο ανέρχεται στον αριθμό 24L.

Μεταξύ των άλλων να παρατηρήσουμε πως το τυπικό γνώρισμα καλώδιο συγκλίνει στο στοιχείο 1m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του συγκροτήματος πιεστικού να φέρουμε σε γνώση σας ότι ο ποσοτικός δείκτης πίεση συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος 1,5 – 3 bar. Πέραν των άλλων τιμών του πιεστικού συγκροτήματος εργαλείου να εκθέσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης κόστος κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή € 219,00.

METABO Αντλία Οικιακής Ύδρευσης 1100W

Ακολούθως εξετάζουμε το METABO – HWW 4000/25 G Αντλία Οικιακής Ύδρευσης 1100W. Μελετώντας τις προδιαγραφές του πιεστικού συγκροτήματος εργαλείου να θέσουμε υπόψη πως η παράμετρος ονομαστική ισχύς (W) συγκλίνει στο στοιχείο 1.100. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος να βεβαιώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος ηλεκτρική τάση (V) πλησιάζει στο ψηφίο 220 – 240.

Εκτός από αυτά να κάνουμε ενημέρωση ότι ο αριθμητικός δείκτη σύνδεση πίεσης (FThr) εντοπίζεται στον αριθμό εσωτερικό σπείρωμα 1″ FThr. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος πιεστικού συγκροτήματος θα καταγράψουμε ότι ο χαρακτήρας χωρητικότητα δεξαμενής (l) φτάνει στο ψηφίο 24. Συν τοις άλλοις να κοινολογήσουμε ο ποσοτικός δείκτης κέλυφος αντλίας είναι στην αναγραφόμενη τιμή χυτοσίδηρος. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του πιεστικού συγκροτήματος να δηλώσουμε η μετρήσιμη ποσότητα βάρος (Kg) λαμβάνει στο μέγεθος 17.2. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκροτήματος πιεστικού θα σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η μετρήσιμη ποσότητα μήκος καλωδίου (m) λαμβάνει στο στοιχείο 1.5.

Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου πιεστικού συγκροτήματος θα καταγράψουμε το δεδομένο κόστος είναι στο στοιχείο € 220,00.

METABO Inox Αντλία Οικιακής Ύδρευσης 1300W

Ακολούθως μελετάμε το METABO – HWW 4500/25 Inox Αντλία Οικιακής Ύδρευσης 1300W. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος εργαλείου θα ανακοινώσουμε ο όρος ονομαστική ισχύς (W) προσεγγίζει στον αριθμό 1.300. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα πληροφορήσουμε ότι η αποτίμηση ηλεκτρική τάση (V) πλησιάζει στο στοιχείο 220 – 240. Σημαντικό είναι θα παραθέσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα μεγ. ύψος αναρρόφησης (m) εντοπίζεται στο νούμερο 8. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος πιεστικού συγκροτήματος ας βεβαιώσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα μεγ. ύψος μεταφοράς (m) έγκειται στην τιμή 48.

Ακολούθως να κατατοπίσουμε ότι το χαρακτηριστικό σύνδεση πίεσης (FThr) συμποσούται στον αριθμό εσωτερικό σπείρωμα 1″ FThr. Στη συνέχεια ας φέρουμε σε γνώση σας ότι το μέγεθος χωρητικότητα δεξαμενής (l) είναι στην αναγραφόμενη τιμή 24. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος εργαλείου ας παρέχουμε πληροφορίες ότι η πληροφορία λέβητας συγκλίνει σε χάλυβας. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα δείξουμε ότι ο βαθμός μήκος καλωδίου (m) προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 1.5. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του συγκροτήματος πιεστικού να συσχετίσουμε η τίμηση κόστος εντοπίζεται στο νούμερο € 240,00.

AL-KO Πιεστικό με δοχείο 1000W

Παρακάτω εξετάζουμε το AL-KO – HW 4000 FCS COMFORT Πιεστικό με δοχείο 1000W. Επίσης θα εξακριβώσουμε ότι η διάσταση ισχύς κυμαίνεται στο στοιχείο 1000 Watts. Πέραν των άλλων τιμών θα προβάλλουμε η ποσότητα μεγ. μανομετρικό συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 45m. Μελετώντας τις προδιαγραφές του πιεστικού συγκροτήματος ας γνωστοποιήσουμε ότι η πληροφορία πίεση συμποσούται στο μέγεθος 3.8 bar. Ταυτόχρονα να καταθέσουμε το μέγεθος παροχή κυμαίνεται στην τιμή 4000 l/h. Μελετώντας τις προδιαγραφές ας δημοσιοποιήσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα βάθος πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 8m. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος να καταγράψουμε το δεδομένο δοχείο ισούται αριθμητικά στον αριθμό 17 lt. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου πιεστικού συγκροτήματος να σας κρατήσουμε ενήμερους πως το χαρακτηριστικό βάρος λαμβάνει στο ψηφίο 17.9 Kgr. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να προσθέσουμε ότι το στοιχείο κόστος πλησιάζει στο νούμερο € 289,00.

METABO Inox Plus Αντλία Οικιακής Ύδρευσης 1300W

Τώρα δείχνουμε το METABO – HWW 4500/25 Inox Plus Αντλία Οικιακής Ύδρευσης 1300W. Ακολούθως θα παρατηρήσουμε πως ο χαρακτήρας ονομαστική ισχύς (W) έγκειται σε 1.300. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος πιεστικού συγκροτήματος να προβάλλουμε ότι το μέγεθος ηλεκτρική τάση (V) εντοπίζεται στο μέγεθος 220 – 240. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου πιεστικού συγκροτήματος θα διαδώσουμε ότι το δεδομένο μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) πλησιάζει στο μέγεθος 4.500. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας παρουσιάσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα μεγ. ύψος αναρρόφησης (m) φτάνει στο στοιχείο 8.

Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου πιεστικού συγκροτήματος να παρέχουμε πληροφορίες η αντικειμενική αξία λέβητας έγκειται στην τιμή ανοξείδωτος χάλυβας. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να κοινοποιήσουμε ο αριθμητικός δείκτη αριθμός τροχών πλησιάζει σε τιμή ορισμένη 1. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος πιεστικού συγκροτήματος θα πούμε το μετρήσιμο μέγεθος βάρος (Kg) εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 16.2.

Σαφώς θα βεβαιώσουμε το χαρακτηριστικό μήκος καλωδίου (m) συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 1.5. Σημαντικό είναι να προβάλλουμε η αποτίμηση κόστος είναι ίσο σε € 299,00.

Αντλία Οικιακής Ύδρευσης 1100W

Ακόμα παρουσιάζουμε το METABO – HWWI 3500/25 Inox Αντλία Οικιακής Ύδρευσης 1100W. Ωσαύτως ας ξεκαθαρίσουμε πως η διάσταση ονομαστική ισχύς (W) είναι στο διακριτό μέγεθος 1.100. Πέραν των άλλων τιμών του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος ας αναφέρουμε ότι το δεδομένο ηλεκτρική τάση (V) ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 220 – 240. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του πιεστικού συγκροτήματος να κατατοπίσουμε η ποσότητα μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 3.500. Συν τοις άλλοις θα σημειώσουμε η πληροφορία μεγ. ύψος αναρρόφησης (m) ανέρχεται στον αριθμό 8.

Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών να δημοσιοποιήσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος σύνδεση πίεσης (FThr) συγκλίνει στην τιμή εσωτερικό σπείρωμα 1″ FThr. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας παρατηρήσουμε πως η διάσταση χωρητικότητα δεξαμενής (l) ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 24. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα παραθέσουμε η αποτίμηση βάρος (Kg) είναι στο ψηφίο 17.5. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος να εκθέσουμε ο όρος μήκος καλωδίου(m) ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 1.5. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του συγκροτήματος πιεστικού θα κάνουμε ενημέρωση η ιδιότητα κόστος πλησιάζει στην ποσότητα € 304,95.

HWWI 4500/25 Inox Αντλία Οικιακής Ύδρευσης 1300W

Ακόμα παρουσιάζουμε το METABO – HWWI 4500/25 Inox Αντλία Οικιακής Ύδρευσης 1300W. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος πιεστικού συγκροτήματος ας ενημερώσουμε πως ο βαθμός ονομαστική ισχύς (W) ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 1.300. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος ας ξεκαθαρίσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα ηλεκτρική τάση (V) ισούται στο ψηφίο 220 – 240. Ενδιαφέρον είναι θα δείξουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή 4.500. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου πιεστικού συγκροτήματος θα καταγράψουμε ότι ο χαρακτήρας μεγ. ύψος αναρρόφησης (m) συγκλίνει σε τιμή ορισμένη 8. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του πιεστικού συγκροτήματος εργαλείου θα διαδώσουμε η διάσταση μεγ. ύψος μεταφοράς (m) κυμαίνεται στον αριθμό 48. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος εργαλείου ας παρατηρήσουμε πως το δεδομένο μεγ. πίεση (bar) ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 4.8.

Παρακάτω θα συσχετίσουμε το στοιχείο βάρος (Kg) είναι ίσο σε 17.8. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος εργαλείου να παραθέσουμε ότι η ποσότητα μήκος καλωδίου (m) ανέρχεται στο ψηφίο 1.5. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του πιεστικού συγκροτήματος ας τονίσουμε το ποσό κόστος συμποσούται στο διακριτό μέγεθος € 367,99.

HWW 9000/100 G Αντλία Οικιακής Ύδρευσης 1900W

Τώρα εξετάζουμε το METABO – HWW 9000/100 G Αντλία Οικιακής Ύδρευσης 1900W. Στο εξής ας θέσουμε υπόψη η διάσταση ονομαστική ισχύς (W) ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 1.900. Πέραν των άλλων τιμών θα κοινοποιήσουμε το τυπικό γνώρισμα ηλεκτρική τάση (V) ευρίσκεται στο ψηφίο 220 – 240. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα ανακοινώσουμε πως η πληροφορία μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) πλησιάζει στο μέγεθος 9.000. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του συγκροτήματος πιεστικού να δημοσιοποιήσουμε πως ο δείκτης μεγ. ύψος αναρρόφησης (m) συγκλίνει στο νούμερο 9. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκροτήματος πιεστικού ας συσχετίσουμε πως το χαρακτηριστικό μεγ. ύψος μεταφοράς (m) συγκλίνει στον αριθμό 51. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος ας ενημερώσουμε ο βαθμός μεγ. πίεση (bar) λαμβάνει στην τιμή 5.1. Παρακάτω ας προσθέσουμε πως ο συντελεστής Σύνδεση αναρρόφησης (FThr) προσεγγίζει στο ψηφίο εσωτερικό σπείρωμα 1 1/4″.

Εγγυημένες αντλίες επιφάνειας

Εγγυημένες αντλίες επιφάνειας για απαιτητικές εργασίες άντλησης. Χρησιμα κείμενα για αυτούς που ενδιαφέρονται για εργαλεία και αντλίες επιφάνειας. Εγγυημένες αντλίες επιφάνειας που θα χρησιμοποιήσετε σε ιδιαίτερα δύσκολες εργασίες.

Αντλία Επιφάνειας KRAFT

Μετά αναλύουμε το KRAFT – SGP800X Αντλία Επιφάνειας1″Inox. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να παρέχουμε πληροφορίες πως ο δείκτης Μέγιστη θερμοκρασία νερού είναι ίσο σε τιμή ορισμένη +35°C . Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας παραθέσουμε πως το ποσό Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο ανέρχεται στον αριθμό 0,25% . Από την άλλη ας δημοσιοποιήσουμε ο αριθμητικός δείκτη Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού λαμβάνει στο μέγεθος 3mm. Επιπλέον διατίθενται KRAFT εργαλεία.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα αναφέρουμε το δεδομένο Μανομετρικό έγκειται στην τιμή 40m (max) . Από τη μελέτη του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα ανακοινώσουμε πως το χαρακτηριστικό Ισχύς συμποσούται στο ψηφίο 800 watt . Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας καταγράψουμε πως η ιδιότητα Στόμιο έγκειται στο στοιχείο 1″ . Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα θέσουμε υπόψη η αναγραφόμενη παράμετρος Τάση είναι σε 230V/50Hz . Στο link που ακολουθεί θα βρείτε προσφορές σχετικά με αντλίες.

CPM158 (KCF-100) Αντλία Φυγοκεντρική

Μετά προβάλλουμε το KRAFT – CPM158 (KCF-100) Αντλία Φυγοκεντρική. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές να σημειώσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης Μέγιστη θερμοκρασία ανέρχεται στο στοιχείο +40 βαθμούς κελσίου . Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ας γνωστοποιήσουμε πως η ονομαστική αξία Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 0,25%. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές θα φέρνουμε στη δημοσιότητα το στοιχείο Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 3 mm. Εδώ θα βρείτε εργαλεία πάνω σε αντλίες επιφάνειας.

Μετά να καταγράψουμε ότι η πληροφορία Ισχύς ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 1 HP. Αντιστοίχως θα σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το χαρακτηριστικό Τάση έγκειται σε τιμή ορισμένη 230V / 50Hz. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι ο όρος Παροχή (max) ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 5400 Lt/h. Πέραν των άλλων τιμών θα αναφέρουμε ο ποσοτικός δείκτης Μανομετρικό συγκλίνει στο στοιχείο 35m (max). Στον ακόλουθο σύνδεσμο έχουμε εργαλεία πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Εδώ προβάλλουμε το Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου . Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να κοινοποιήσουμε πως η αποτίμηση Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη -0,25% . Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να δείξουμε ότι το ποσό Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού πλησιάζει στο νούμερο 3 mm . Εδώ θα βρείτε μηχανήματα που αφορούν επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα προβάλλουμε ότι το ποσό Ισχύς φτάνει σε τιμή ορισμένη 1 HP . Ακόμα ας πούμε πως ο αριθμητικός δείκτη Τάση προσεγγίζει στο στοιχείο 230V / 50Hz. Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας επιφάνειας να κατατοπίσουμε πως το ποσό Παροχή (max) ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 5000 Lt/h. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας θα παραθέσουμε ότι η ιδιότητα Μανομετρικό είναι σε τιμή ορισμένη 40m (max). Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να καταγράψουμε ότι ο δείκτης Στόμιο εισόδου είναι ίσο στο νούμερο 1″.

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας εξακριβώσουμε η παράμετρος Στόμιο εξόδου προσεγγίζει στην τιμή 1″. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά ας δείξουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Ύψος αναρρόφησης είναι σε 9m (max). Πέραν των άλλων τιμών ας διαδώσουμε ο χαρακτήρας Κόστος φτάνει στην τιμή € 85,00.

METABO Ανλία Κήπου 450W

Ακόμα παρουσιάζουμε το METABO – P 2000 G Ανλία Κήπου 450W . Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να κοινοποιήσουμε το μετρήσιμο μέγεθος Ονομαστική ισχύς (W) είναι ίσο στο νούμερο 450. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά ας διαφωτίσουμε πως η αποτίμηση Ηλεκτρική τάση (V) ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 220 – 240. Μετά θα κατατοπίσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Mεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) συμποσούται σε 2.000. Αφετέρου θα θέσουμε υπόψη ότι η πληροφορία Mεγ. ύψος αναρρόφησης (m) έγκειται στην τιμή 8. Στο link που ακολουθεί προτείνουμε METABO ιδέες.

Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα πληροφορήσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Mεγ. ύψος μεταφοράς (m) είναι σε 30. Μελετώντας τις προδιαγραφές ας παρατηρήσουμε ότι η αποτίμηση Mεγ. πίεση (bar) είναι σε 3. Κάνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας θα παρατηρήσουμε ότι ο βαθμός Σύνδεση αναρρόφησης (FThr) ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή Εσωτερικό σπείρωμα 1″. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να πούμε ότι η ονομαστική αξία Σύνδεση πίεσης (FThr) προσεγγίζει στο στοιχείο Εσωτερικό σπείρωμα 1″.

GARLAND – GC800 Αντλία Επιφάνειας 1″ 800W

Ακόμα προβάλλουμε το GARLAND – GC800 Αντλία Επιφάνειας 1″ 800W. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα επισημάνουμε ότι η ιδιότητα GC800 Αντλία Επιφάνειας 1″ ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 800W. Σημασία έχει ας διαδώσουμε η αποτίμηση Κόστος συγκλίνει στην ποσότητα € 84,00. Ακολούθως έχουμε προτάσεις γύρω από επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

KRAFT – SGP1200X Αντλία Επιφάνειας1″Inox

Ακολούθως παρουσιάζουμε το KRAFT – SGP1200X Αντλία Επιφάνειας1″Inox. Από την άλλη ας κοινολογήσουμε η πληροφορία Μέγιστη θερμοκρασία νερού είναι ίσο στον αριθμό +35°C. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας ας γνωστοποιήσουμε πως η πληροφορία Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 0,25%. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα επισημάνουμε η ιδιότητα Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού έγκειται στην ποσότητα 3mm. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας καταδείξουμε πως ο δείκτης Μανομετρικό προσεγγίζει στο νούμερο 50m (max). Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας γνωστοποιήσουμε η διάσταση Ισχύς ισούται στην ποσότητα 1200 WATT. Από την εξέταση του εργαλείου αντλίας ας φανερώσουμε ο συντελεστής Στόμιο ισούται σε 1″. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας ανακοινώσουμε πως ο όρος Τάση προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 230V/50Hz.

Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα φανερώσουμε η διάσταση Καλώδιο κυμαίνεται στο μέγεθος 1,2 m . Σημασία έχει να κοινοποιήσουμε η ποσότητα Παροχή λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 3800 lt/h (max). Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας θα κατατοπίσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα Πίεση είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 5 bar. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας διαδώσουμε η αντικειμενική αξία Κόστος συγκλίνει σε τιμή ορισμένη € 89,00.

KRAFT – KCH-100 Αντλία Νερού Επιφάνειας Υψηλής Παροχής

Μετά εκθέτουμε το KRAFT – KCH-100 Αντλία Νερού Επιφάνειας Υψηλής Παροχής. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας φέρουμε σε γνώση σας η αναγραφόμενη παράμετρος Ισχύς ηλεκτροκινητήρα ισούται στον αριθμό 1,0HP. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να σας κρατήσουμε ενήμερους πως το δεδομένο Τάση λαμβάνει στην τιμή 220V/50Hz. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα διαφωτίσουμε η ονομαστική αξία Μέγιστη θερμοκρασία νερού ευρίσκεται στο ψηφίο 40°C. Παρομοίως να θέσουμε υπόψη πως ο όρος Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο φτάνει στον αριθμό 0,25%. Ακόμα να καταμαρτυρήσουμε ότι η πληροφορία Μέγιστη διάμετρος σωματίδίων νερού προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 3mm. Κάνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η αναγραφόμενη παράμετρος Μέγιστη παροχή νερού έγκειται στη διακριτή ποσότητα 18000lt/h. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας θα συσχετίσουμε πως ο όρος Μέγιστο μανομετρικό ύψος λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 21m .

Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα προβάλλουμε πως ο χαρακτήρας Στόμιο εισόδου φτάνει στον αριθμό 1½”. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας φέρουμε σε γνώση σας πως το στοιχείο Στόμιου εξόδου φτάνει στον αριθμό 1½”. Από τη μελέτη του μηχανήματος αντλίας θα καταδείξουμε ότι η διάσταση Μέγιστο ύψος αναρρόφησης συγκλίνει στην τιμή 7m. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας να σημειώσουμε ότι ο δείκτης Κόστος εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη € 91,14.

AL-KO – JET 3000 CLASSIC Αντλία 650W

Εδώ εκθέτουμε το AL-KO – JET 3000 CLASSIC Αντλία 650W . Συν τοις άλλοις θα βεβαιώσουμε πως η πληροφορία Ισχύς ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 650 Watts. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας δηλώσουμε ο βαθμός Μεγ. μανομετρικό συμποσούται στην ποσότητα 35m. Εναργώς ας ανακοινώσουμε πως η πληροφορία Πίεση προσεγγίζει στο ψηφίο 3.5 bar. Αποφασιστική παράμετρος είναι να σας κρατήσουμε ενήμερους πως ο αριθμητικός δείκτη Παροχή συγκλίνει στον αριθμό 3100 l/h. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα δημοσιοποιήσουμε ότι το μέγεθος Βάθος συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα 8m. Εναργώς να μνημονεύουμε πως το δεδομένο Βάρος εντοπίζεται στην ποσότητα 6.4 Kgr. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας να σημειώσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα Κόστος προσεγγίζει στο ψηφίο € 94,90.

KRAFT – KSP-100I Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης INOX

Ακολούθως εκθέτουμε το KRAFT – KSP-100I Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης INOX. Σημασία έχει να διαδώσουμε η αποτίμηση Μέγιστη θερμοκρασία φτάνει στον αριθμό +40 βαθμούς κελσίου . Εκτός από αυτά ας σας κρατήσουμε ενήμερους ο χαρακτήρας Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο είναι στο ψηφίο 0,25% . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές θα ξεκαθαρίσουμε πως η αντικειμενική αξία Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι ίσο στον αριθμό 3 mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές να μνημονεύουμε ότι η πληροφορία Ισχύς ευρίσκεται στην αναγραφόμενη τιμή 1 HP. Ακόμα θα καταθέσουμε η μετρήσιμη ποσότητα Τάση εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 230V / 50Hz. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας να καταγράψουμε πως το χαρακτηριστικό Παροχή (max) ανέρχεται στην ποσότητα 3500 Lt/h. Ακόμα θα διαδώσουμε ο ποσοτικός δείκτης Μανομετρικό είναι ίσο στο μέγεθος 48m (max). Οφείλουμε να κάνουμε ενημέρωση ο δείκτης Στόμιο εισόδου είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή 1″.

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας δηλώσουμε ότι η πληροφορία Στόμιο εξόδου ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 1″. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα μνημονεύουμε πως η διάσταση Ύψος αναρρόφησης φτάνει στο διακριτό μέγεθος 9m (max). Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας κοινοποιήσουμε πως το ποσό Κόστος λαμβάνει σε τιμή ορισμένη € 95,48.

KRAFT – SGP1300FX Αντλία Επιφάνειας1″ 1300 W

Ακολούθως εκθέτουμε το KRAFT – SGP1300FX Αντλία Επιφάνειας1″ 1300 W. Από την εξέταση του προϊόντος θα πούμε ο βαθμός Τάση φτάνει σε 230v/50Hz . Ταυτόχρονα να καταδείξουμε ο όρος Ισχύς συμποσούται στο στοιχείο 1300 W . Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα παρουσιάσουμε ο αριθμητικός δείκτη Παροχή max ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 4.800lt/h . Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να πληροφορήσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Mανομετρικό φτάνει στο νούμερο 50 μέτρα . Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα καταγράψουμε πως το τυπικό γνώρισμα Bάθος αναρρόφησης ισούται στο ψηφίο max. 8 μέτρα . Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να κοινολογήσουμε ότι ο χαρακτήρας Στόμιο προσεγγίζει στην τιμή 1″. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να πούμε η διάσταση Κόστος προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή € 99,00 .

NAKAYAMA Φυγοκεντρική Αντλία

Ακόμα εξετάζουμε το NAKAYAMA – SP1119 Φυγοκεντρική Αντλία Υψηλής Παροχής 1100 W. Εξάλλου θα διαφωτίσουμε πως η πληροφορία Ισχύς ισούται σε τιμή ορισμένη 1100 W. Ωσαύτως να συσχετίσουμε η πληροφορία Μεγ. παροχή είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 24000 l/h. Από την άλλη να επισημάνουμε ότι η ποσότητα Μεγ. μανομετρικό φτάνει στο στοιχείο 19 m Ø. Σαφώς ας μνημονεύουμε ο ποσοτικός δείκτης Στόμιο είναι ίσο στο ψηφίο 1’’x1’’. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να δημοσιοποιήσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα Κόστος πλησιάζει στο ψηφίο € 99,00. Επιπλέον συνιστούμε NAKAYAMA προσφορές.

GARLAND – PRESS 191AE Αντλία Επιφάνειας 1″ 800W

Ακόμα δείχνουμε το GARLAND – PRESS 191AE Αντλία Επιφάνειας 1″ 800W. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η ονομαστική αξία PRESS 191AE Αντλία Επιφάνειας 1″ εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 800W. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας διαφωτίσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Κόστος ανέρχεται στο ψηφίο € 106,80.

NERO – CP 1100 Φυγοκεντρική Αντλία Νερού 1100W

Μετά δείχνουμε το NERO – CP 1100 Φυγοκεντρική Αντλία Νερού 1100W . Στο εξής ας φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η ποσότητα Ισχύς λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 1100W. Από τη μελέτη του προϊόντος ας μνημονεύουμε πως ο όρος Στόμιο φτάνει στην ποσότητα 1″. Σημασία έχει θα καταγράψουμε πως η ονομαστική αξία Μανομ. max ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 35m. Κάνοντας την παρουσίαση της αντλίας επιφάνειας θα αναφέρουμε η παράμετρος Παροχή max εντοπίζεται στην τιμή 7800(I/h). Εξάλλου να συσχετίσουμε ότι το ποσό Κόστος κυμαίνεται στην τιμή € 115,00.

METABO – P 3300 G Αντλία Κήπου 900W

Στη συνέχεια εκθέτουμε το METABO – P 3300 G Αντλία Κήπου 900W . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας καταδείξουμε πως ο χαρακτήρας Ονομαστική ισχύς (W) προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 900. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα φέρνουμε στη δημοσιότητα η αναγραφόμενη παράμετρος Ηλεκτρική τάση (V) συγκλίνει στο μέγεθος 220 – 240. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να ξεκαθαρίσουμε ότι το χαρακτηριστικό Mεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) συμποσούται στο διακριτό μέγεθος 3.300. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι να γνωστοποιήσουμε ότι η αντικειμενική αξία Mεγ. ύψος αναρρόφησης (m) έγκειται στο στοιχείο 8. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να παραθέσουμε η παράμετρος Mεγ. ύψος μεταφοράς (m) είναι στη διακριτή ποσότητα 45. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα ξεκαθαρίσουμε πως η ποσότητα Mεγ. πίεση (bar) φτάνει στο στοιχείο 4.5.

Κάνοντας την παρουσίαση της αντλίας ας κοινολογήσουμε ότι το ποσό Σύνδεση αναρρόφησης (FThr) συγκλίνει στο μέγεθος Εσωτερικό σπείρωμα 1″. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλίας επιφάνειας θα πούμε πως το μέγεθος Σύνδεση πίεσης (FThr) ισούται αριθμητικά στην τιμή Εσωτερικό σπείρωμα 1″. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα πούμε ότι η τίμηση Κέλυφος αντλίας συμποσούται στο διακριτό μέγεθος -Χυτοσίδηρος. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές ας παραθέσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος Άξονας κίνησης έγκειται στην ποσότητα -Ανοξείδωτος χάλυβας. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου αντλίας ας προσθέσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα Αριθμός τροχών προσεγγίζει στον αριθμό 1. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας κατατοπίσουμε ότι η παράμετρος Bάρος (Kg) λαμβάνει στην ποσότητα 11.1. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η αποτίμηση Μήκος καλωδίου (m) προσεγγίζει στον αριθμό 1.5.

Κάνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα πως το δεδομένο Κόστος κυμαίνεται στην τιμή € 115,00.

AL-KO – JET 3500 INOX CLASSIC Αντλία 850W

Στη συνέχεια αναλύουμε το AL-KO – JET 3500 INOX CLASSIC Αντλία 850W. Συν τοις άλλοις να καταθέσουμε ο όρος Ισχύς εντοπίζεται στον αριθμό 850 Watts. Πέραν των άλλων τιμών να καταθέσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Μεγ. μανομετρικό έγκειται σε τιμή ορισμένη 38m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να παρέχουμε πληροφορίες ότι το μετρήσιμο μέγεθος Πίεση λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή 3.8 bar. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας εξακριβώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Παροχή πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 3400 l/h. Παράλληλα θα καταδείξουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη Βάθος προσεγγίζει στην τιμή 8m. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας καταθέσουμε πως ο δείκτης Βάρος συγκλίνει στο στοιχείο 6.8 Kg. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας να συσχετίσουμε πως η ποσότητα Κόστος φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή € 119,00.

Αποδοτικές υποβρύχιες αντλίες

Αποδοτικές υποβρύχιες αντλίες στις καλύτερες τιμές. Εξετάζοντας την πραγματικότητα μελετάμε απεριόριστα δεδομένα αναφορικά με υποβρύχιες αντλίες.

NAKAYAMA Αντλία Ομβρίων

Μετά παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – NP1030 Αντλία Ομβρίων. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας να καταθέσουμε πως η ιδιότητα ισχύς πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 550W. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας θα φέρουμε σε γνώση σας η ονομαστική αξία μεγ. μανομετρικό φτάνει σε 7m. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να ανακοινώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης παροχή ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 10000L/h. Στον ακόλουθο σύνδεσμο διαθέτουμε NAKAYAMA προσφορές.

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να παρατηρήσουμε ότι το χαρακτηριστικό μεγ. βύθιση κυμαίνεται στο μέγεθος 7m. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας ας προσθέσουμε ότι η ποσότητα μέγιστο μέγεθος σωματιδίων λαμβάνει στο στοιχείο 35mm. Συνάμα θα κοινοποιήσουμε η αντικειμενική αξία καλώδιο είναι σε 10m. Ενδιαφέρον είναι να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως το τυπικό γνώρισμα κόστος φτάνει στο διακριτό μέγεθος € 45,00.

Υποβρύχια Αντλία Νερού

Ακολούθως εκθέτουμε το NERO – SPC 750 Υποβρύχια Αντλία Νερού. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας να συσχετίσουμε ότι η πληροφορία ισχύς είναι ίσο στο νούμερο 750W. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας να δημοσιοποιήσουμε πως η τίμηση στόμιο φτάνει στο διακριτό μέγεθος 1”-1.1/4”-1.1/2”. Από την εξέταση του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να ενημερώσουμε η ιδιότητα μανομ. max ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 8.5m. Εδώ προτείνουμε εργαλεία γύρω από αντλίες.

Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να καταθέσουμε πως η ιδιότητα παροχή max συμποσούται στο ψηφίο 12500(I/h). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας ας κοινολογήσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα σωματίδια max ισούται αριθμητικά στον αριθμό 5mm. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά ας ενημερώσουμε ο ποσοτικός δείκτης κόστος προσεγγίζει στην ποσότητα € 46,90.

Υποβρύχια Αντλία Καθαρού Νερού

Τώρα εξετάζουμε το NERO – SPC 400 Υποβρύχια Αντλία Καθαρού Νερού. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας εξακριβώσουμε ο δείκτης ισχύς στόμιο ευρίσκεται στον αριθμό 400W. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να δείξουμε ότι ο δείκτης μανομ. max. κυμαίνεται σε 1”-1.1/4”-1.1/2”m. Ωσαύτως να πούμε πως το στοιχείο παροχή max. συγκλίνει στο στοιχείο 7000 l/h. Εκτός από αυτά ας καταδείξουμε ότι η αποτίμηση σωματίδια max. ευρίσκεται στο στοιχείο 5mm. Επιπροσθέτως ας παρουσιάσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα κόστος είναι στον αριθμό € 46,90. Σε αυτό το σύνδεσμο προτείνουμε προτάσεις γύρω από υποβρύχιες αντλίες.

Αντλία Ομβρίων με Ενσωματωμένο Φλοτέρ

Στη συνέχεια προβάλλουμε το NAKAYAMA – NP1070 Αντλία Ομβρίων με Ενσωματωμένο Φλοτέρ. Ακόμα να πούμε πως η παράμετρος ισχύς ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 750w. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας θα θέσουμε υπόψη ότι ο αριθμητικός δείκτη μέγιστο μανομετρικό έγκειται στον αριθμό 8,5m. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να πούμε ο βαθμός παροχή εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 13000L/h. Ακολούθως έχουμε μηχανήματα γύρω από αντλίες επιφάνειας.

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα μνημονεύουμε ότι το ποσό μεγ. βύθιση κυμαίνεται στο στοιχείο 7m. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα προσθέσουμε η μετρήσιμη ποσότητα μέγιστο μέγεθος σωματιδίων συμποσούται στο νούμερο 5mm. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές να πούμε ο όρος καλώδιο είναι στο νούμερο 10m. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας να προσθέσουμε ότι ο συντελεστής κόστος είναι στην τιμή € 49,00.

KRAFT Αντλία 3 Λειτουργιών

Ακολούθως εκθέτουμε το KRAFT – Υποβρύχια Αντλία 3 Λειτουργιών 750W. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας ας κοινοποιήσουμε πως ο δείκτης χαμηλού προφίλ ανέρχεται στην τιμή 1mm. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ας καταδείξουμε πως ο βαθμός ισχύς πλησιάζει στο ψηφίο 750 W. Μαζί με αυτό θα ενημερώσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα παροχή ανέρχεται στην τιμή 15900 lt/h. Στον ακόλουθο σύνδεσμο παρέχουμε KRAFT ιδέες.

Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας ας πληροφορήσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα μανομετρικό φτάνει στο νούμερο 8,5 m. Από την εξέταση του προϊόντος θα συσχετίσουμε το χαρακτηριστικό μεγ. βάθος βυθισμ. προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 7 m. Ακολούθως ας βεβαιώσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη στόμιο έγκειται στο διακριτό μέγεθος 1″ &1″ 1/4. Μαζί με αυτό να κοινολογήσουμε ότι η ιδιότητα μεγ. σωματιδ. κυμαίνεται στο στοιχείο 30 mm. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας ας κατατοπίσουμε η ιδιότητα καλώδιο πλησιάζει σε 10 m.

Αφετέρου να διαδώσουμε η τίμηση βάρος είναι ίσο στο μέγεθος 5 kg. Ωσαύτως θα παρουσιάσουμε το τυπικό γνώρισμα κόστος έγκειται στον αριθμό € 49,00.

Αντλία Ομβρίων INOX

Στη συνέχεια μελετάμε το NAKAYAMA – NP1090 Αντλία Ομβρίων INOX. Πέραν των άλλων τιμών της υποβρύχιας αντλίας θα επισημάνουμε ότι το μέγεθος ισχύς ισούται στη διακριτή ποσότητα 750W. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας ας πληροφορήσουμε ο συντελεστής μεγ. μανομετρικό εντοπίζεται στο ψηφίο 7.5m. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας να παραθέσουμε πως η τίμηση παροχή συμποσούται σε τιμή ορισμένη 8500L/h. Σε αυτό το σύνδεσμο θα βρείτε προσφορές που αφορούν επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας θα πληροφορήσουμε πως το στοιχείο μεγ. βύθιση εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 7m. Εκτός από αυτά να συσχετίσουμε ότι το δεδομένο μέγιστο μέγεθος σωματιδίων είναι στη διακριτή ποσότητα 5mm. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας δημοσιοποιήσουμε ότι ο συντελεστής καλώδιο ισούται στην ποσότητα 10m. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας ας προβάλλουμε ότι ο βαθμός κόστος ισούται στο στοιχείο € 49,00.

KRAUSMANN – 4300 Αντλία Υποβρ. Πλαστ. Ομβρίων 400W

Εδώ εκθέτουμε το KRAUSMANN – 4300 Αντλία Υποβρ. Πλαστ. Ομβρίων 400W. Αντιστοίχως να κάνουμε ενημέρωση πως η παράμετρος ισχύς ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 400W. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας κοινοποιήσουμε πως ο χαρακτήρας κόστος συγκλίνει σε € 54,00. Ακολούθως έχουμε μηχανήματα γύρω από αντλίες επιφάνειας.

NERO Υποβρύχια Αντλία ΙΝΟΧ Καθαρού Νερού

Μετά παρουσιάζουμε το NERO – SPC 550IN Υποβρύχια Αντλία ΙΝΟΧ Καθαρού Νερού. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ας βεβαιώσουμε πως η αποτίμηση ισχύς προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 550W. Οφείλουμε θα καταδείξουμε πως το ποσό στόμιο συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 1”-1.1/4”-1.1/4”. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να ξεκαθαρίσουμε ο αριθμητικός δείκτη μανιμ. max. εντοπίζεται στο στοιχείο 7.5m. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας θα εκθέσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος παροχή max. ευρίσκεται στον αριθμό 8500(l/h). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να τονίσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα σωματίδια max συμποσούται σε τιμή ορισμένη 5mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα παρέχουμε πληροφορίες το τυπικό γνώρισμα κόστος προσεγγίζει στην ποσότητα € 54,90.

ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ 750W

Εδώ δείχνουμε το KRAFT – SP750 ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ 750W. Από την εξέταση του προϊόντος να διαδώσουμε πως ο χαρακτήρας 1,0 HP ευρίσκεται στο στοιχείο (750w). Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας θα καταδείξουμε ότι ο δείκτης τάση ευρίσκεται σε 220V/50Hz. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας να κοινοποιήσουμε ότι ο βαθμός μέγιστη παροχή νερού έγκειται στο ψηφίο 12000lt/h. Μελετώντας τις προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας ας εκθέσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος μέγιστο μανομετρικό ύψος είναι ίσο στο στοιχείο 8,5m. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας θα προβάλλουμε ότι η ιδιότητα στόμιο εξόδου φτάνει στη διακριτή ποσότητα 1″ & 1¼” & 1½”. Από τη μελέτη της υποβρύχιας αντλίας θα παρουσιάσουμε ο ποσοτικός δείκτης καλώδιο αντλίας ισούται στην τιμή 10m.. Μελετώντας τις προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας θα διαφωτίσουμε ο δείκτης μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι στην ποσότητα 5mm..

Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας θα εκθέσουμε ο βαθμός κόστος ισούται στην αναγραφόμενη τιμή € 55,00.

NAKAYAMA Αντλία Ομβρίων INOX

Ακόμα αναλύουμε το NAKAYAMA – NP1050 Αντλία Ομβρίων INOX. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας θα παρατηρήσουμε το τυπικό γνώρισμα ισχύς είναι ίσο στον αριθμό 550W. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας να δηλώσουμε η τίμηση μεγ. μανομετρικό λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 7.5m. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας ας δημοσιοποιήσουμε ότι η παράμετρος παροχή είναι στο ψηφίο 8500L/h. Παραπέρα να παρατηρήσουμε ότι η ιδιότητα μεγ. βύθιση είναι ίσο στο ψηφίο 7m. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας τονίσουμε ο ποσοτικός δείκτης μέγιστο μέγεθος σωματιδίων προσεγγίζει στον αριθμό 5mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να δείξουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος καλώδιο είναι ίσο στον αριθμό 10m. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας θα φανερώσουμε ότι ο συντελεστής κόστος συγκλίνει στο ψηφίο € 59,00.

SP550X Αντλία Υποβρύχια Inox 550w

Ακολούθως εξετάζουμε το KRAFT – SP550X Αντλία Υποβρύχια Inox 550w. Από την εξέταση του προϊόντος να τονίσουμε το τυπικό γνώρισμα 0,75 HP κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα (550w). Συν τοις άλλοις ας σημειώσουμε ο αριθμητικός δείκτη τάση προσεγγίζει στο νούμερο 220V/50Hz. Στο εξής θα καταμαρτυρήσουμε το μέγεθος μέγιστη παροχή νερού ισούται στην τιμή 8500lt/h. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να κοινοποιήσουμε ότι το χαρακτηριστικό μέγιστο μανομετρικό ύψος προσεγγίζει στην ποσότητα 7,5m. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα πληροφορήσουμε ο αριθμητικός δείκτη στόμιο εξόδου συμποσούται στο νούμερο 1″ & 1¼”. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα γνωστοποιήσουμε πως το μέγεθος καλώδιο αντλίας ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα 10m. Ταυτόχρονα να προσθέσουμε η ονομαστική αξία μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 5mm. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της αντλίας ας δημοσιοποιήσουμε πως ο χαρακτήρας κόστος είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος € 59,00.

KRAFT Αντλία Υποβρύχια

Ακολούθως εξετάζουμε το KRAFT – SP550 Αντλία Υποβρύχια. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας να πούμε πως το στοιχείο 0,75 HP πλησιάζει στο νούμερο (550w). Ακολούθως θα πληροφορήσουμε ότι η αντικειμενική αξία τάση πλησιάζει στον αριθμό 220V/50Hz. Μετά θα καταμαρτυρήσουμε το μέγεθος μέγιστη παροχή νερού ισούται στο διακριτό μέγεθος 11000lt/h. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας να κάνουμε ενημέρωση η αντικειμενική αξία μέγιστο μανομετρικό ύψος φτάνει σε τιμή ορισμένη 8,5m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας να ξεκαθαρίσουμε πως η αποτίμηση στόμιο εξόδου εντοπίζεται στο μέγεθος 1″ & 1¼” & 1½”. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας να γνωστοποιήσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη καλώδιο αντλίας συμποσούται στο μέγεθος 10m. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας θα ξεκαθαρίσουμε ότι η διάσταση μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού έγκειται στην ποσότητα 5mm.

Οφείλουμε θα συσχετίσουμε ότι η τίμηση κόστος συμποσούται στο μέγεθος € 59,89.

NERO – SPC 900IN Υποβρύχια Αντλία ΙΝΟΧ Καθαρού Νερού

Μετά εκθέτουμε το NERO – SPC 900IN Υποβρύχια Αντλία ΙΝΟΧ Καθαρού Νερού. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών ας σημειώσουμε πως το τυπικό γνώρισμα ισχύς κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 550W. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας κοινολογήσουμε η τίμηση στόμιο ισούται στην ποσότητα 1”-1.1/4”-1.1/4”. Κάνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας ας δηλώσουμε ότι ο βαθμός μανιμ. max. ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 7.5m. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας θα τονίσουμε πως το τυπικό γνώρισμα παροχή max. ανέρχεται στον αριθμό 8500(l/h). Πλην των άλλων ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ο αριθμητικός δείκτη σωματίδια max προσεγγίζει στην ποσότητα 5mm. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να καταδείξουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα κόστος εντοπίζεται στην τιμή € 61,00.

KRAFT – SPD1000 ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ 900W

Παρακάτω δείχνουμε το KRAFT – SPD1000 ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ 900W. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας να τονίσουμε ότι η τίμηση 1,3 HP κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα (900w). Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της υποβρύχιας αντλίας να εξακριβώσουμε ότι το δεδομένο τάση είναι στο διακριτό μέγεθος 220V/50Hz. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας ας διαδώσουμε η πληροφορία μέγιστη παροχή νερού φτάνει σε τιμή ορισμένη 14000lt/h. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να τονίσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος μέγιστο μανομετρικό ύψος ευρίσκεται στην τιμή 8.5m. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας ας δηλώσουμε πως ο χαρακτήρας στόμιο εξόδου πλησιάζει στο μέγεθος 1″ & 1¼” & 1½”. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να παρατηρήσουμε ότι το χαρακτηριστικό καλώδιο αντλίας έγκειται στον αριθμό 10m.. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές να κατατοπίσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 35mm..

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές θα ενημερώσουμε το ποσό κόστος συγκλίνει στην τιμή € 65,00.

Αποδοτικές αντλίες επιφάνειας

Αποδοτικές αντλίες επιφάνειας για επαγγελματίες. Παραθέτουμε απεριόριστα κομμάτια μελετών με θέμα αντλίες για εξειδικεύοντας σε αγροτικά εργαλεία.

NAKAYAMA εργαλεία

Τώρα εκθέτουμε το NAKAYAMA – SP3722 Αντλία Περιφερειακή 370 W. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας παρατηρήσουμε ότι ο βαθμός SP3722 Αντλία περιφερειακή πλησιάζει στην τιμή 370 W. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να πούμε ότι το ποσό Ισχύς εντοπίζεται στο ψηφίο 370 W. Επιπλέον ας πληροφορήσουμε ότι η ονομαστική αξία Μεγ. παροχή ευρίσκεται στο μέγεθος 2100 l/h. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας παρέχουμε πληροφορίες ότι η μετρήσιμη ποσότητα Μεγ. μανομετρικό έγκειται σε τιμή ορισμένη 30 m. Επιπλέον ας σημειώσουμε ότι ο συντελεστής Διάμετρος κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα Στόμιο 1’’x1’’. Πέραν των άλλων μεγεθών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να ξεκαθαρίσουμε η τίμηση Κόστος ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη € 29,00. Στον ακόλουθο σύνδεσμο διατίθενται NAKAYAMA προσφορές.

NERO – VP 370 Αντλία Περιφερειακή

Παρακάτω εκθέτουμε το NERO – VP 370 Αντλία Περιφερειακή. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές ας προσθέσουμε ότι το ποσό Ισχύς φτάνει στο νούμερο 370W. Στη συνέχεια να διαδώσουμε ότι ο χαρακτήρας Στόμιο προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 1″. Ζωτικής σημσίας είναι θα δημοσιοποιήσουμε ότι η ποσότητα Μανομ. max πλησιάζει στο στοιχείο 35m. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να σημειώσουμε ο ποσοτικός δείκτης Παροχή max κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 2100(I/h). Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να ανακοινώσουμε πως η αποτίμηση Κόστος κυμαίνεται στο μέγεθος € 32,90. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα διατίθενται μηχανήματα σχετικά με αντλίες.

Αντλίες KRAFT

Τώρα δείχνουμε το KRAFT – PKM 60 (KPF-50) Αντλία Περιφερειακή. Πέραν των άλλων τιμών να καταμαρτυρήσουμε ότι η ποσότητα Μέγιστη θερμοκρασία νερού συγκλίνει στο νούμερο +40°C.. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα φέρουμε σε γνώση σας πως ο χαρακτήρας Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο κυμαίνεται στο μέγεθος -0,15%.. Σημασία έχει ας δηλώσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού συμποσούται στο νούμερο -1 mm.. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας να ξεκαθαρίσουμε ότι ο συντελεστής Μανομετρικό ισούται στο μέγεθος 38m (max). Επιπλέον διατίθενται KRAFT ιδέες.

Αντιστοίχως θα δηλώσουμε πως η ονομαστική αξία Ισχύς φτάνει στο νούμερο 0,5 HP. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας καταδείξουμε η παράμετρος Στόμιο Εισόδου φτάνει στον αριθμό 1″. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά θα φέρουμε σε γνώση σας η τίμηση Τάση κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 230V/50Hz.

Αποφασιστική παράμετρος είναι θα κοινολογήσουμε ότι η παράμετρος Στόμιο Εξόδου πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 1″. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας διαδώσουμε ότι το χαρακτηριστικό Παροχή κυμαίνεται στην ποσότητα 2500 lt/h. Πέραν των άλλων τιμών ας καταθέσουμε πως η τίμηση Ύψος Αναρρόφησης φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 8m (max). Στη συνέχεια ας φέρουμε σε γνώση σας ο χαρακτήρας Κόστος ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη € 39,00.

NERO Αντλία 750W

Μετά μελετάμε το NERO – VP 750 Αντλία Περιφερειακή 750W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές να παρατηρήσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα Ισχύς λαμβάνει στην ποσότητα 750W. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να παρέχουμε πληροφορίες πως το τυπικό γνώρισμα Στόμιο κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 1″. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα φανερώσουμε ότι το δεδομένο Μανομ. max κυμαίνεται σε 50m. Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας ας κάνουμε ενημέρωση το στοιχείο Παροχή max εντοπίζεται στο μέγεθος 3600(I/h). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας εξακριβώσουμε πως το χαρακτηριστικό Κόστος είναι στο στοιχείο € 54,50. Ακολούθως προτείνουμε εργαλεία σχετικά με αντλίες επιφάνειας.

Αντλία Περιφερειακή 750Watt

Ακόμα μελετάμε το NAKAYAMA – SP7558 Αντλία Περιφερειακή 750Watt. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα κοινολογήσουμε ότι το δεδομένο SP 7558 Αντλία περιφερειακή ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 750 W. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να καταμαρτυρήσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Ισχύς προσεγγίζει σε 750 W. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας θα παρουσιάσουμε πως η παράμετρος Μεγ. παροχή ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 3000 l/h. Παράλληλα θα φέρουμε σε γνώση σας ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα Μεγ. μανομετρικό φτάνει σε 58 m Ø. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας πληροφορήσουμε πως το μέγεθος Στόμιο συγκλίνει στο μέγεθος 1’’x1’’. Μαζί με αυτό θα προβάλλουμε πως η αποτίμηση κόστος συμποσούται στο στοιχείο € 55,00. Επιπλέον έχουμε μηχανήματα γύρω από υποβρύχιες αντλίες.

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Στη συνέχεια αναλύουμε το NERO – JET GP 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας καταμαρτυρήσουμε το μέγεθος JET GP έγκειται στο διακριτό μέγεθος 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Ακόμη ας δείξουμε το τυπικό γνώρισμα Ισχύς ευρίσκεται στον αριθμό 800W. Πέραν των άλλων μεγεθών να κατατοπίσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Ύψος Αναρροφ. max. ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος 8m. Στο link που ακολουθεί παρέχουμε μηχανήματα γύρω από επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας παρέχουμε πληροφορίες πως η διάσταση Στόμιο κυμαίνεται στο στοιχείο 1″. Εναργώς θα διαδώσουμε η αποτίμηση Μανομετρικό max. συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 38m. Επιπλέον θα μνημονεύουμε πως ο δείκτης Παροχή max. ευρίσκεται σε 3200(l/h). Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας θα παρατηρήσουμε το χαρακτηριστικό Κόστος είναι στο μέγεθος € 56,90.

Αντλία Ψεκασμού

Εδώ εκθέτουμε το NAKAYAMA – NS3600 Αντλία Ψεκασμού. Εναργώς ας πληροφορήσουμε πως η αποτίμηση LT/MIN ανέρχεται στο μέγεθος 36. Εξάλλου να καταγράψουμε ότι το στοιχείο πίεση έγκειται στην ποσότητα 10-40bar. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ο χαρακτήρας Κόστος ευρίσκεται στον αριθμό € 59,00. Στο link που ακολουθεί έχουμε εργαλεία γύρω από επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Ακόμα εκθέτουμε το NERO – JET 750A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Παρομοίως ας επισημάνουμε η μετρήσιμη ποσότητα Ισχύς ανέρχεται σε 750W . Επιπλέον θα βεβαιώσουμε ότι το μέγεθος Στόμιο συγκλίνει στο νούμερο 1″. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας να προβάλλουμε πως το τυπικό γνώρισμα Μανομετρικό max. εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 43m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας παρουσιάσουμε ότι η αποτίμηση Παροχή max. πλησιάζει στο μέγεθος 3600(l/h). Από την άλλη θα φέρνουμε στη δημοσιότητα η αναγραφόμενη παράμετρος Κόστος εντοπίζεται στην τιμή € 65,00.

Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W

Ακόμα παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – SP 7000 Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας διαφωτίσουμε η παράμετρος Αντλία λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή -SP 7000 . Ακόμη να σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το χαρακτηριστικό Επιφάνειας INOX λαμβάνει στον αριθμό 1000W. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα διαφωτίσουμε πως η αντικειμενική αξία Κόστος ισούται στο νούμερο € 65,00. Επιπλέον έχουμε μηχανήματα γύρω από υποβρύχιες αντλίες.

KRAFT – SGP800 Αντλία Επιφάνειας 1″

Στη συνέχεια εκθέτουμε το KRAFT – SGP800 Αντλία Επιφάνειας 1″. Στο εξής ας δηλώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Μέγιστη θερμοκρασία νερού ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος +40°C . Επίσης ας κοινοποιήσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο εντοπίζεται στον αριθμό 0,25% . Επιπροσθέτως να πούμε πως ο χαρακτήρας Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ισούται στην τιμή 3 mm . Πέραν των άλλων τιμών ας διαφωτίσουμε η πληροφορία Μανομετρικό έγκειται στην τιμή 40m (max) . Εξάλλου θα προβάλλουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Ισχύς είναι στο νούμερο 1,1 HP . Στο εξής να εκθέσουμε ότι το δεδομένο Στόμιο πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 1″. Ακόμη να βεβαιώσουμε ότι το στοιχείο Τάση είναι στο νούμερο 230V/50Hz. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας να διαδώσουμε το ποσό Καλώδιο συμποσούται σε 1,2 m. Εξάλλου να κοινολογήσουμε ότι το χαρακτηριστικό Παροχή συγκλίνει στην τιμή 3200 lt/h (max) .

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας καταμαρτυρήσουμε πως ο συντελεστής Πίεση λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή 4 bar (max). Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας θα σημειώσουμε η μετρήσιμη ποσότητα Κόστος συγκλίνει στο στοιχείο € 65,00.

NAKAYAMA – SP7542 Αντλία Επιφανείας JET 1ΗΡ,42m, 3200 l/h 750 W

Ακόμα εκθέτουμε το NAKAYAMA – SP7542 Αντλία Επιφανείας JET 1ΗΡ,42m, 3200 l/h 750 W. Παρομοίως ας δηλώσουμε πως η αποτίμηση Ισχύς εντοπίζεται στον αριθμό 750 W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας προσθέσουμε πως ο όρος Παροχή ισούται αριθμητικά στον αριθμό 5000 l/h. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας καταγράψουμε η ονομαστική αξία Μανομετρικό είναι στην ποσότητα 40 m. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να παρέχουμε πληροφορίες ο όρος Στόμιο ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 1″. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας κάνουμε ενημέρωση το χαρακτηριστικό Κόστος ευρίσκεται στον αριθμό € 65,00.

NERO – JET 750AIN Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ

Τώρα αναλύουμε το NERO – JET 750AIN Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να καταγράψουμε ο βαθμός Ισχύς εντοπίζεται στην ποσότητα 750W. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα δημοσιοποιήσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Ύψος Αναρροφ. max. ανέρχεται στο μέγεθος 9m. Ακολούθως θα ενημερώσουμε η μετρήσιμη ποσότητα Στόμιο εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 1″. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας βεβαιώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Μανομετρικό max. ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 43m. Επιπροσθέτως θα βεβαιώσουμε πως ο όρος Παροχή max. έγκειται στη διακριτή ποσότητα 3600(l/h). Από τη μελέτη της αντλίας επιφάνειας ας κοινοποιήσουμε η πληροφορία Κόστος λαμβάνει στο στοιχείο € 65,90.

NAKAYAMA – SP7536 Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W

Τώρα εξετάζουμε το NAKAYAMA – SP7536 Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η αποτίμηση Ισχύς συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα 750 W. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να τονίσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Παροχή είναι στη διακριτή ποσότητα 5400 l/h. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα καταγράψουμε πως το χαρακτηριστικό Μανομετρικό συγκλίνει σε 35 m. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών ας παρατηρήσουμε το μέγεθος Στόμιο προσεγγίζει στο στοιχείο 1″ x 1″. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα θέσουμε υπόψη ο δείκτης Κόστος έγκειται στο διακριτό μέγεθος € 67,00.

KRAFT – PKM80 (KPF-100) Αντλία Περιφερειακή

Τώρα εκθέτουμε το KRAFT – PKM80 (KPF-100) Αντλία Περιφερειακή.

Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου

Μετά δείχνουμε το Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου . Στη συνέχεια να κάνουμε ενημέρωση η διάσταση Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο ευρίσκεται στην τιμή 0,15%. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας παρουσιάσουμε το μετρήσιμο μέγεθος Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού φτάνει στην τιμή 1 mm. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα γνωστοποιήσουμε η πληροφορία Ισχύς πλησιάζει στο ψηφίο 1 HP. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας να βεβαιώσουμε το μετρήσιμο μέγεθος Τάση ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 230V / 50Hz. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας σημειώσουμε το χαρακτηριστικό Παροχή (max) είναι ίσο στο μέγεθος 3000 Lt/h. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας μνημονεύουμε πως η αποτίμηση Μανομετρικό πλησιάζει σε 70m (max). Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας θα διαδώσουμε η αντικειμενική αξία Στόμιο εισόδου εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 1″.

Επίσης θα ανακοινώσουμε πως ο βαθμός Στόμιο εξόδου ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 1″ . Ακόμη θα παραθέσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Ύψος αναρρόφησης ισούται αριθμητικά σε 8m (max). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα παρουσιάσουμε πως το δεδομένο Κόστος πλησιάζει στο στοιχείο € 69,00.

LAM – JET 1100A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Τώρα εξετάζουμε το LAM – JET 1100A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα επισημάνουμε ότι η τίμηση Ισχύς λαμβάνει σε 1100W. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας να συσχετίσουμε πως η διάσταση Στόμιο είναι στη διακριτή ποσότητα 1″. Αντιστοίχως ας παρουσιάσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα Μανομετρικό max. ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 55m. Εξάλλου ας φέρουμε σε γνώση σας πως το μέγεθος Παροχή max. ανέρχεται στον αριθμό 3600(l/h). Από την εξέταση της αντλίας ας αναφέρουμε ότι ο συντελεστής Κόστος έγκειται στην ποσότητα €70,00.

Όλα τα πιεστικά συγκροτήματα

Όλα τα πιεστικά συγκροτήματα. Ακολούθως διατίθενται ενημερωτικά δοκίμια που αφορούν αντλίες με ειδίκευση σε εξειδικευμένα πιεστικά συγκροτήματα. Όλα τα πιεστικά συγκροτήματα για απαιτητικές επαγγελματικές εργασίες.

NERO – AUJET 24 Πιεστικό Συγκρότημα

Στη συνέχεια εξετάζουμε το NERO – AUJET 24 Πιεστικό Συγκρότημα. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας κάνουμε ενημέρωση ότι η αποτίμηση ισχύς κυμαίνεται στο στοιχείο 750W. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του συγκροτήματος πιεστικού θα δείξουμε πως το στοιχείο τάση/Συχνότητα είναι ίσο στην τιμή 230V/50Ηz. Αποφασιστική παράμετρος είναι θα θέσουμε υπόψη πως η πληροφορία δοχείο λαμβάνει σε 24 lt. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας πληροφορήσουμε πως το μέγεθος στόμιο Αντλίας προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 1″. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος θα καταγράψουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα μαν/τρικο max λαμβάνει στο μέγεθος 43m. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος πιεστικού συγκροτήματος ας γνωστοποιήσουμε πως ο όρος κόστος είναι ίσο στην ποσότητα € 100,00.

GARLAND – PRESS 191AE Αντλία Επιφάνειας 1″ 800W

Παρακάτω μελετάμε το GARLAND – PRESS 191AE Αντλία Επιφάνειας 1″ 800W. Εξάλλου θα κάνουμε ενημέρωση πως η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 800W. Από τη μελέτη του πιεστικού συγκροτήματος θα δημοσιοποιήσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης κόστος ανέρχεται στην τιμή € 106,80. Ακόμα παρέχουμε μηχανήματα πάνω σε αντλίες.

NAKAYAMA – SP8000 Πιεστικό με Δοχείο 750Watt,4200L/h

Μετά δείχνουμε το NAKAYAMA – SP8000 Πιεστικό με Δοχείο 750Watt,4200L/h. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας διαφωτίσουμε η διάσταση ισχύς κυμαίνεται στο ψηφίο 750W (230V). Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του συγκροτήματος πιεστικού θα φανερώσουμε το μέγεθος παροχή συμποσούται στο στοιχείο 4200 l/h. Μεταξύ των άλλων ας προσθέσουμε ότι η αντικειμενική αξία μανομετρικό συμποσούται στο διακριτό μέγεθος 50m. Στο eshop μας διατίθενται NAKAYAMA μηχανήματα.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του συγκροτήματος πιεστικού θα εκθέσουμε πως η αντικειμενική αξία στόμιο κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 1”. Εναργώς να σημειώσουμε ο βαθμός δοχείο κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 20 Lt . Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος εργαλείου ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι ο ποσοτικός δείκτης πίεση συγκλίνει στο στοιχείο 4bar. Πέραν των άλλων τιμών ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το μετρήσιμο μέγεθος κόστος πλησιάζει στον αριθμό € 109,00.

KRAFT – SGP 20/800 Πιεστικό Συγκρότημα 800W

Παρακάτω δείχνουμε το KRAFT – SGP 20/800 Πιεστικό Συγκρότημα 800W. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του πιεστικού συγκροτήματος να διαφωτίσουμε πως το στοιχείο ισχύς προσεγγίζει στο ψηφίο 800W. Πέραν των άλλων τιμών του πιεστικού συγκροτήματος εργαλείου ας καταδείξουμε ότι το μέγεθος τάση συμποσούται στην ποσότητα 230V/50Hz. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος πιεστικού συγκροτήματος ας κοινολογήσουμε ότι ο δείκτης παροχή ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 3200lt/h(max). Στον ακόλουθο σύνδεσμο συνιστούμε KRAFT εργαλεία.

Μελετώντας τις προδιαγραφές του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος θα παρέχουμε πληροφορίες πως ο χαρακτήρας μανομετρικό είναι ίσο στο μέγεθος 40m(max). Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά να καταδείξουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης στόμιο είναι στη διακριτή ποσότητα 1″. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας διαδώσουμε πως η ονομαστική αξία δοχείο πλησιάζει στον αριθμό 20lt. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος θα παρατηρήσουμε η ποσότητα καλώδιο κυμαίνεται σε 1,2 m.

Μετά να κατατοπίσουμε πως το μέγεθος πίεση ισούται αριθμητικά στον αριθμό 4 bar. Μελετώντας τις προδιαγραφές του πιεστικού συγκροτήματος να εκθέσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη κόστος ισούται στο διακριτό μέγεθος € 109,00.

KRAFT – SGP19/800F Πιεστικό Συγκρότημα 1,1HP 1″ 800W

Ακολούθως προβάλλουμε το KRAFT – SGP19/800F Πιεστικό Συγκρότημα 1,1HP 1″ 800W. Συν τοις άλλοις θα παρατηρήσουμε πως ο χαρακτήρας ισχύς ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 800W. Παρομοίως θα παρουσιάσουμε ότι το ποσό τάση φτάνει στο μέγεθος 230v/50Hz. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να τονίσουμε η ιδιότητα παροχή εντοπίζεται στο στοιχείο 3300 lt/h(max.). Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι να επισημάνουμε πως ο συντελεστής στόμιο εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 1″. Στο eshop μας έχουμε εργαλεία πάνω σε πιεστικά συγκροτήματα.

Μετά θα προβάλλουμε πως η αποτίμηση δοχείο ισούται αριθμητικά σε 19lt. Εναργώς να βεβαιώσουμε ο ποσοτικός δείκτης καλώδιο κυμαίνεται στην τιμή 1m. Κάνοντας την παρουσίαση του συγκροτήματος πιεστικού να κάνουμε ενημέρωση πως η αποτίμηση πίεση είναι ίσο στο μέγεθος 3,8bar. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος πιεστικού συγκροτήματος θα μνημονεύουμε το μέγεθος κόστος προσεγγίζει στην τιμή € 125,00.

NERO – JET 1100Β Αντλία Αυτόματη με Διακόπτη

Εδώ μελετάμε το NERO – JET 1100Β Αντλία Αυτόματη με Διακόπτη . Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος να διαφωτίσουμε πως το ποσό ισχύς ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 1100W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές θα παρατηρήσουμε πως ο όρος ύψος αναρροφ. max. πλησιάζει στο ψηφίο 8m. Ακόμη θα παρέχουμε πληροφορίες πως ο χαρακτήρας στόμιο κυμαίνεται στον αριθμό 1′. Στην ιστοσελίδα μας προτείνουμε μηχανήματα πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος να σημειώσουμε ότι το στοιχείο μανομετρικό max. είναι στον αριθμό 45m. Από την εξέταση του προϊόντος θα γνωστοποιήσουμε η αντικειμενική αξία παροχή max. συγκλίνει στην ποσότητα 4200(l/h). Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας επισημάνουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος κόστος ανέρχεται στο ψηφίο € 126,00.

GARLAND – GCA 125C Πιεστικό Συγκρότημα 1″

Ακόμα εκθέτουμε το GARLAND – GCA 125C Πιεστικό Συγκρότημα 1″. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκροτήματος πιεστικού ας εκθέσουμε η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 1200W. Οφείλουμε ας ξεκαθαρίσουμε το μέγεθος κόστος φτάνει στο νούμερο € 128,32. Εδώ θα βρείτε μηχανήματα σχετικά με επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

AL-KO – HW 3000 CLASSIC Πιεστικό Συγκρότημα 650Watt

Μετά αναλύουμε το AL-KO – HW 3000 CLASSIC Πιεστικό Συγκρότημα 650Watt. Επιπλέον θα γνωστοποιήσουμε πως η τίμηση ισχύς είναι ίσο στον αριθμό 650 Watts. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του πιεστικού συγκροτήματος εργαλείου να καταθέσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη μεγ. μανομετρικό φτάνει στον αριθμό 35m. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας καταμαρτυρήσουμε πως η ιδιότητα πίεση κυμαίνεται στο νούμερο 2.8 bar. Στο eshop μας έχουμε προσφορές σχετικά με επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος εργαλείου να καταμαρτυρήσουμε πως το στοιχείο παροχή συμποσούται στην ποσότητα 3100 l/h. Παρακάτω ας παρατηρήσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα βάθος συγκλίνει στην τιμή 8m. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου πιεστικού συγκροτήματος ας προσθέσουμε πως το μέγεθος δοχείο λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 17 lt. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος θα διαφωτίσουμε η ιδιότητα βάρος πλησιάζει στην ποσότητα 11.0 Kgr.

Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να παραθέσουμε ότι η ιδιότητα κόστος προσεγγίζει στην τιμή € 144,00.

KRAFT – SGP 20/800X Πιεστικό Συγκρότημα 1.1HP1″ Inox

Εδώ δείχνουμε το KRAFT – SGP 20/800X Πιεστικό Συγκρότημα 1.1HP1″ Inox. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του συγκροτήματος πιεστικού να επισημάνουμε ότι ο συντελεστής τύπος έγκειται στην ποσότητα SGP 20/800X. Ταυτόχρονα θα καταδείξουμε ότι ο δείκτης ισχύς ισούται αριθμητικά σε 800W. Μαζί με αυτό θα σημειώσουμε ότι η αντικειμενική αξία τάση λαμβάνει στην τιμή 230V/50Hz. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος πιεστικού συγκροτήματος να εκθέσουμε πως η πληροφορία παροχή ισούται στο νούμερο 3200Lt/h. Στην ιστοσελίδα μας προτείνουμε μηχανήματα πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του συγκροτήματος πιεστικού ας καταδείξουμε το ποσό μανόμ είναι στο στοιχείο 40m(max). Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου πιεστικού συγκροτήματος ας δημοσιοποιήσουμε ότι η πληροφορία δοχείο φτάνει στον αριθμό 20lt Inox. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα φανερώσουμε πως ο βαθμός καλώδιο ευρίσκεται στο νούμερο 1.2m. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος πιεστικού συγκροτήματος θα πληροφορήσουμε ο χαρακτήρας πίεση εντοπίζεται στο νούμερο 4 bar.

Σημαντικό είναι ας κατατοπίσουμε πως η ονομαστική αξία κόστος λαμβάνει στην τιμή € 145,00.

KRAFT – SGP 20/1000X Πιεστικό Συγκρότημα 1,5 HP 1″ 1000W

Μετά δείχνουμε το KRAFT – SGP 20/1000X Πιεστικό Συγκρότημα 1,5 HP 1″ 1000W. Πέραν των άλλων τιμών του εργαλείου πιεστικού συγκροτήματος να δείξουμε πως το μέγεθος ισχύς ευρίσκεται στο μέγεθος 1000W. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος πιεστικού συγκροτήματος ας εξακριβώσουμε το δεδομένο τάση συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα 230V / 50Hz. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος πιεστικού συγκροτήματος να εξακριβώσουμε ο βαθμός παροχή συμποσούται στην τιμή 500 lt/h(max). Επιπλέον ας καταγράψουμε πως το τυπικό γνώρισμα μανομετρικό είναι στη διακριτή ποσότητα 44m (max). Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος ας φέρουμε σε γνώση σας ότι το μετρήσιμο μέγεθος στόμιο κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 1″. Πέραν των άλλων τιμών να κοινοποιήσουμε ότι η ονομαστική αξία δοχείο προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη 20Lt. Μελετώντας τις προδιαγραφές ας παρουσιάσουμε ότι ο βαθμός πίεση ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 4,4 bar.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές ας παρουσιάσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα κόστος κυμαίνεται στο μέγεθος € 165,00.

AL-KO – HW 3500 INOX CLASSIC Πιεστικό 850W

Τώρα μελετάμε το AL-KO – HW 3500 INOX CLASSIC Πιεστικό 850W. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος να παραθέσουμε ότι η πληροφορία ισχύς ισούται σε 850 Watts. Επιπροσθέτως θα δείξουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος μεγ. μανομετρικό έγκειται στην τιμή 38m. Μελετώντας τις προδιαγραφές του πιεστικού συγκροτήματος εργαλείου ας εξακριβώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος πίεση φτάνει στην τιμή 2.8 bar. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος ας συσχετίσουμε ο χαρακτήρας παροχή ισούται στο στοιχείο 3400 l/h. Από την εξέταση του πιεστικού συγκροτήματος να θέσουμε υπόψη πως η αναγραφόμενη ιδιότητα βάθος είναι ίσο στην τιμή 8m. Συνάμα ας δηλώσουμε η παράμετρος δοχείο εντοπίζεται στην ποσότητα 17 lt. Ωσαύτως ας πούμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 11.5 Kgr. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος ας δημοσιοποιήσουμε το τυπικό γνώρισμα κόστος ισούται αριθμητικά στην ποσότητα € 169,00.

GARLAND – PRESS 391CE Πιεστικό Συγκρότημα 1″ 1200W

Ακολούθως εκθέτουμε το GARLAND – PRESS 391CE Πιεστικό Συγκρότημα 1″ 1200W. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του συγκροτήματος πιεστικού θα κοινοποιήσουμε ότι η αποτίμηση ισχύς ευρίσκεται στο στοιχείο 1200W. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος ας εκθέσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα κόστος ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα € 178,14.

Όλες οι υποβρύχιες αντλίες

Όλες οι υποβρύχιες αντλίες. Παρακολουθώντας την επικαιρότητα εχουμε πρωτότυπα κείμενα για όσους ψάχνουν αντλίες υποβρύχιες και πιεστικά εργαλεία. Όλες οι υποβρύχιες αντλίες για να επιλέξετε τι σας ταιριάζει.

NAKAYAMA – SP 7580 Αντλία ομβρίων με ενσωματωμένοφλοτέρ 750Watt

Εδώ παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – SP 7580 Αντλία ομβρίων με ενσωματωμένοφλοτέρ 750Watt. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα τονίσουμε ο δείκτης ισχύς ευρίσκεται σε 750W. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της αντλίας να φανερώσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη παροχή είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 12500 l/h. Κάνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας ας βεβαιώσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα μανομετρικό πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 8,5m. Στο link που ακολουθεί παρέχουμε NAKAYAMA προσφορές.

Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας ανακοινώσουμε η τίμηση μεγ. σωματιδίων ευρίσκεται στο νούμερο 5mm Ø. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ας φανερώσουμε το ποσό στόμιο εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 1” 1/4. Από την εξέταση της αντλίας ας καταθέσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα κόστος λαμβάνει στο ψηφίο € 66,03.

NAKAYAMA – SP 9090 Αντλία Ομβρίων INOX 900Watt

Ακόμα προβάλλουμε το NAKAYAMA – SP 9090 Αντλία Ομβρίων INOX 900Watt. Στο εξής να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 900W. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας αναφέρουμε η διάσταση παροχή ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 13000 l/h. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας καταμαρτυρήσουμε η ονομαστική αξία μανομετρικό ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 9m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας θα σημειώσουμε το τυπικό γνώρισμα μεγ. σωματιδίων συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 5mm Ø. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας θα θέσουμε υπόψη ο αριθμητικός δείκτη στόμιο κυμαίνεται στο μέγεθος 1” 1/4. Κάνοντας την παρουσίαση της υποβρύχιας αντλίας να φέρνουμε στη δημοσιότητα η πληροφορία κόστος ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή € 69,00.

KRAFT – SP900X ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΙΝΟΧ 900W

Μετά μελετάμε το KRAFT – SP900X ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΙΝΟΧ 900W. Αντιστοίχως ας πληροφορήσουμε πως ο βαθμός 1,3 HP ισούται αριθμητικά σε (900w). Σημαντικό είναι θα βεβαιώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος τάση πλησιάζει στο στοιχείο 220V/50Hz. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας θα τονίσουμε ότι η αποτίμηση μέγιστη παροχή νερού προσεγγίζει σε 12000lt/h. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας να τονίσουμε η παράμετρος μέγιστο μανομετρικό ύψος ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα 9,0m. Ακόμα θα βρείτε KRAFT εργαλεία.

Από την εξέταση του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας ας κοινολογήσουμε ότι το στοιχείο στόμιο εξόδου είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 1″ & 1¼” & 1½”. Εναργώς θα καταμαρτυρήσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα καλώδιο αντλίας φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 10m.. Αφετέρου να φέρνουμε στη δημοσιότητα το τυπικό γνώρισμα μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 5mm..

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της υποβρύχιας αντλίας να φανερώσουμε η μετρήσιμη ποσότητα κόστος ισούται στο μέγεθος € 69,00.

GARLAND – GBL 70 Inox Υποβρύχια Αντλία Ομβρίων 750W

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το GARLAND – GBL 70 Inox Υποβρύχια Αντλία Ομβρίων 750W. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να βεβαιώσουμε ότι η τίμηση ισχύς είναι στη διακριτή ποσότητα 750W. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας να εκθέσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος κόστος κυμαίνεται στην ποσότητα € 74,95.

NAKAYAMA – NP1110 Αντλία 3 σε 1 Ομβρίων/Ακαθάρτων/ Αποστράγγισης

Παρακάτω αναλύουμε το NAKAYAMA – NP1110 Αντλία 3 σε 1 Ομβρίων/Ακαθάρτων/ Αποστράγγισης. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να διαφωτίσουμε ο συντελεστής ισχύς κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 100W. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας θα πούμε πως ο αριθμητικός δείκτη μεγ.μανομετρικό ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 10.5m. Ωσαύτως να κοινολογήσουμε ότι το στοιχείο παροχή φτάνει στο νούμερο 18500L/h. Πέραν των άλλων μεγεθών του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας ας κάνουμε ενημέρωση ότι το ποσό μεγ. βύθιση έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 7m. Από τη μελέτη του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας θα κοινοποιήσουμε η τίμηση μέγιστο μέγεθος σωματιδίων έγκειται στο μέγεθος 23mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας θα σημειώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης καλώδιο κυμαίνεται στο ψηφίο 10m. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας να εκθέσουμε πως ο βαθμός κόστος ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα € 75,00.

NERO – SP 800 Υποβρύχια Αντλία Πηγαδιού 800 W

Ακολούθως προβάλλουμε το NERO – SP 800 Υποβρύχια Αντλία Πηγαδιού 800 W. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να κατατοπίσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα ισχύς εντοπίζεται στο ψηφίο 800 W. Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να φέρουμε σε γνώση σας ο ποσοτικός δείκτης στόμιο συμποσούται στο νούμερο 1” – 1.1 / 4”. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να διαφωτίσουμε η αντικειμενική αξία μανομετρικό max. προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 30 m. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ας πληροφορήσουμε η τίμηση παροχή max πλησιάζει στο μέγεθος 5.500 l/h. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα κατατοπίσουμε πως ο χαρακτήρας σωματίδια max προσεγγίζει στο ψηφίο 0.5 mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα αναφέρουμε πως η αντικειμενική αξία κόστος είναι ίσο στην τιμή € 76,00.

METABO – TP 6600 Υποβρύχια Αντλία Ομβρίων 250W (χωρίς φλοτέρ)

Εδώ εκθέτουμε το METABO – TP 6600 Υποβρύχια Αντλία Ομβρίων 250W (χωρίς φλοτέρ). Πέραν των άλλων μεγεθών του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας να μνημονεύουμε το τυπικό γνώρισμα ονομαστική ισχύς (W) πλησιάζει στην τιμή 250. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας θα διαφωτίσουμε πως η ποσότητα ηλεκτρική τάση (V) συμποσούται στο νούμερο 230. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας ας πούμε πως το ποσό μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) είναι στον αριθμό 6.600. Αφετέρου ας συσχετίσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα μεγ. ύψος μεταφοράς (m) προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη 6. Επιπλέον θα βρείτε METABO εργαλεία.

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας θα δηλώσουμε ότι το μέγεθος μεγ. πίεση (bar) είναι ίσο στο νούμερο 0.6. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας θα εκθέσουμε ο αριθμητικός δείκτη μεγ. βάθος βύθισης (m) ευρίσκεται στην τιμή 5. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας θέσουμε υπόψη πως η διάσταση κέλυφος αντλίας φτάνει στην τιμή πλαστικό. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχουμε εργαλεία σχετικά με αντλίες.

GARLAND – ΑΜΑΖΟΝ 650ΧΕ Αντλία Υποβ. Ομβρίων ΙΝΟΧ 750W

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το GARLAND – ΑΜΑΖΟΝ 650ΧΕ Αντλία Υποβ. Ομβρίων ΙΝΟΧ 750W . Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά να παρουσιάσουμε πως το στοιχείο ισχύς είναι ίσο στο νούμερο 750W. Εκτός από αυτά ας καταδείξουμε η πληροφορία κόστος πλησιάζει στο ψηφίο € 84,30. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε προτάσεις γύρω από υποβρύχιες αντλίες.

GARLAND – AMAZON800XE Αντλία Υποβρύχιων Ομβρίων 900W

Εδώ προβάλλουμε το GARLAND – AMAZON800XE Αντλία Υποβρύχιων Ομβρίων 900W. Επιπρόσθετα θα παραθέσουμε πως η αποτίμηση ισχύς κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 900W. Πέραν των άλλων μεγεθών να προσθέσουμε ότι η ιδιότητα κόστος είναι ίσο στο μέγεθος € 88,90. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε εργαλεία γύρω από αντλίες επιφάνειας.

KRAFT – SP1000XP-4V Αντλία Υποβρύχια 1000W

Ακολούθως παρουσιάζουμε το KRAFT – SP1000XP-4V Αντλία Υποβρύχια 1000W. Επιπλέον ας ανακοινώσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα ισχύς συγκλίνει στην τιμή 1000 W. Ταυτόχρονα να διαδώσουμε πως το δεδομένο παροχή εντοπίζεται σε 6500 lt/h. Αφετέρου ας σας κρατήσουμε ενήμερους η πληροφορία μανομετρικό συμποσούται στο στοιχείο 40 m. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας να δημοσιοποιήσουμε η ποσότητα μεγ.βάθος βυθισμ. προσεγγίζει στο νούμερο 7 m. Σε αυτό το σύνδεσμο προτείνουμε εργαλεία σχετικά με επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

Κάνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να προσθέσουμε η διάσταση στόμιο φτάνει στο στοιχείο 1”. Ζωτικής σημσίας είναι θα δηλώσουμε ότι το δεδομένο μεγ.σωματιδ είναι σε τιμή ορισμένη 1 mm. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας καταμαρτυρήσουμε ο ποσοτικός δείκτης κόστος προσεγγίζει στο μέγεθος € 95,00.

METABO – TP 8000 S Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού Νερού 350W

Στη συνέχεια δείχνουμε το METABO – TP 8000 S Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού Νερού 350W. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η αναγραφόμενη ιδιότητα ονομαστική ισχύς (W) εντοπίζεται στο ψηφίο 350. Στη συνέχεια να καταμαρτυρήσουμε ότι το χαρακτηριστικό ηλεκτρική τάση (V) κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 230. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι ο βαθμός μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) συγκλίνει στο στοιχείο 8.000. Στον ακόλουθο σύνδεσμο παρέχουμε εργαλεία σχετικά με επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας θα διαδώσουμε ότι η αποτίμηση μεγ. ύψος μεταφοράς (m) ανέρχεται σε 7. Από την εξέταση του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας θα εξακριβώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης μεγ. πίεση (bar) έγκειται σε τιμή ορισμένη 0.7. Εξάλλου ας βεβαιώσουμε η αποτίμηση μεγ. βάθος βύθισης (m) έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 5. Σημασία έχει ας δηλώσουμε το τυπικό γνώρισμα κέλυφος αντλίας λαμβάνει στο ψηφίο πλαστικό.

METABO – TPF 7000 S Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού Νερού

Μετά προβάλλουμε το METABO – TPF 7000 S Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού Νερού. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να εκθέσουμε η παράμετρος ονομαστική ισχύς (W) είναι στην αναγραφόμενη τιμή 450. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας παρουσιάσουμε πως το μέγεθος ηλεκτρική τάση (V) πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 230. Από την εξέταση του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας ανακοινώσουμε ότι το δεδομένο μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 7.000. Αφετέρου ας συσχετίσουμε το στοιχείο μεγ. ύψος μεταφοράς (m) συμποσούται σε 6. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε εργαλεία γύρω από αντλίες επιφάνειας.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές θα προσθέσουμε ότι η ιδιότητα μεγ. πίεση (bar) κυμαίνεται στο νούμερο 0.6. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να φέρνουμε στη δημοσιότητα η αναγραφόμενη ιδιότητα μεγ. βάθος βύθισης (m) συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 5. Κάνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να ανακοινώσουμε το μέγεθος κέλυφος αντλίας λαμβάνει στο μέγεθος πλαστικό.

KRAFT – SP1000X-4V Αντλία Υποβρύχια Inox

Τώρα προβάλλουμε το KRAFT – SP1000X-4V Αντλία Υποβρύχια Inox. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας επισημάνουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 1000 W. Εκτός από αυτά θα ανακοινώσουμε πως το ποσό παροχή φτάνει στο ψηφίο 6500 lt/h. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα καταθέσουμε πως ο δείκτης μανομετρικό προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 40 m. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας καταδείξουμε πως ο δείκτης μεγ.βάθος βυθισμ. πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 7 m. Συνάμα ας παρατηρήσουμε πως ο συντελεστής στόμιο συγκλίνει στην ποσότητα 1”. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι ο ποσοτικός δείκτης μεγ.σωματιδ ευρίσκεται στο ψηφίο 2,5 mm. Σαφώς να καταγράψουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος είναι ίσο στο νούμερο 13,5kg. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας κάνουμε ενημέρωση ότι το στοιχείο κόστος προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα € 135,00.

Όλες οι αντλίες επιφάνειας

Όλες οι αντλίες επιφάνειας. Σε αυτό τον ιστότοπο παρέχουμε στοχευμένα ψήγματα γνώσης με θέμα εργαλεία αντλίας και επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας. Όλες οι αντλίες επιφάνειας από τους ειδικούς για τους επαγγελματίες.

NAKAYAMA – SP3722 Αντλία Περιφερειακή 370 W

Παρακάτω μελετάμε το NAKAYAMA – SP3722 Αντλία Περιφερειακή 370 W. Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας επιφάνειας να παρουσιάσουμε ότι η αντικειμενική αξία SP3722 Αντλία περιφερειακή φτάνει στον αριθμό 370 W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα φέρουμε σε γνώση σας πως η τίμηση Ισχύς κυμαίνεται στην ποσότητα 370 W. Αποφασιστική παράμετρος είναι να προσθέσουμε πως ο βαθμός Μεγ. παροχή συμποσούται στο νούμερο 2100 l/h. Ακόμα διατίθενται NAKAYAMA εργαλεία.

Παράλληλα ας καταθέσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα Μεγ. μανομετρικό ανέρχεται στο στοιχείο 30 m. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας καταγράψουμε πως η αποτίμηση Διάμετρος συγκλίνει στο ψηφίο Στόμιο 1’’x1’’. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα εξακριβώσουμε το μέγεθος Κόστος πλησιάζει στον αριθμό € 29,00. Όλες οι αντλίες επιφάνειας για εξειδικευμένες τεχνικές εργασίες.

NERO – VP 370 Αντλία Περιφερειακή

Τώρα αναλύουμε το NERO – VP 370 Αντλία Περιφερειακή. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας κάνουμε ενημέρωση ότι το δεδομένο Ισχύς λαμβάνει στην ποσότητα 370W. Από την άλλη θα παρατηρήσουμε ότι το ποσό Στόμιο συγκλίνει σε τιμή ορισμένη 1″. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας προβάλλουμε πως η αντικειμενική αξία Μανομ. max ισούται στον αριθμό 35m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να κοινολογήσουμε ότι το χαρακτηριστικό Παροχή max ευρίσκεται στον αριθμό 2100(I/h). Από τη μελέτη του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να αναφέρουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Κόστος κυμαίνεται στον αριθμό € 32,90.

KRAFT – PKM 60 (KPF-50) Αντλία Περιφερειακή

Τώρα εξετάζουμε το KRAFT – PKM 60 (KPF-50) Αντλία Περιφερειακή. Εναργώς να θέσουμε υπόψη η μετρήσιμη ποσότητα Μέγιστη θερμοκρασία νερού ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος +40°C.. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά να παραθέσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή -0,15%.. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα φέρουμε σε γνώση σας πως το μετρήσιμο μέγεθος Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα -1 mm.. Εδώ έχουμε KRAFT εργαλεία.

Ακολούθως να σημειώσουμε πως το μέγεθος Μανομετρικό είναι στην τιμή 38m (max). Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να διαφωτίσουμε ότι η ποσότητα Ισχύς ευρίσκεται στο νούμερο 0,5 HP. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ας φέρουμε σε γνώση σας ότι το χαρακτηριστικό Στόμιο Εισόδου έγκειται στο νούμερο 1″. Όλες οι αντλίες επιφάνειας για να επιλέξετε. Μαζί με αυτό να παρέχουμε πληροφορίες ότι η τίμηση Τάση ευρίσκεται στην τιμή 230V/50Hz. Από την εξέταση του εργαλείου αντλίας θα καταδείξουμε πως το στοιχείο Στόμιο Εξόδου λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 1″.

NERO – VP 750 Αντλία Περιφερειακή 750W

Εδώ προβάλλουμε το NERO – VP 750 Αντλία Περιφερειακή 750W. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα πληροφορήσουμε ότι ο βαθμός Ισχύς λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 750W. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές να προσθέσουμε ότι η διάσταση Στόμιο συμποσούται στον αριθμό 1″. Συνάμα ας κοινολογήσουμε το τυπικό γνώρισμα Μανομ. max ισούται στη διακριτή ποσότητα 50m. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να σας κρατήσουμε ενήμερους πως το ποσό Παροχή max φτάνει στο διακριτό μέγεθος 3600(I/h). Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα προσθέσουμε ότι η διάσταση Κόστος κυμαίνεται στο στοιχείο € 54,50. Ακόμα θα βρείτε εργαλεία γύρω από αντλίες.

NAKAYAMA – SP7558 Αντλία Περιφερειακή 750Watt

Παρακάτω μελετάμε το NAKAYAMA – SP7558 Αντλία Περιφερειακή 750Watt. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η διάσταση SP 7558 Αντλία περιφερειακή ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 750 W. Επιπροσθέτως θα εξακριβώσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Ισχύς λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα 750 W. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας θα δηλώσουμε πως η τίμηση Μεγ. παροχή λαμβάνει στην ποσότητα 3000 l/h. Σε αυτό το σύνδεσμο θα βρείτε μηχανήματα γύρω από αντλίες επιφάνειας.

Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα ξεκαθαρίσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος Μεγ. μανομετρικό συγκλίνει στο μέγεθος 58 m Ø. Εξάλλου να φέρουμε σε γνώση σας πως το ποσό Στόμιο εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 1’’x1’’. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας να κοινοποιήσουμε ότι η διάσταση κόστος ανέρχεται σε € 55,00. Όλες οι αντλίες επιφάνειας σε απίστευτες τιμές.

NERO – JET GP 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Εδώ αναλύουμε το NERO – JET GP 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα πούμε η ιδιότητα JET GP φτάνει στην τιμή 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Από τη μελέτη της αντλίας επιφάνειας θα παρέχουμε πληροφορίες η αποτίμηση Ισχύς ανέρχεται στο ψηφίο 800W. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να καταμαρτυρήσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Ύψος Αναρροφ. max. εντοπίζεται στο μέγεθος 8m. Εδώ προτείνουμε μηχανήματα πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

Ενδιαφέρον είναι να προσθέσουμε ότι το δεδομένο Στόμιο κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 1″. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας φανερώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Μανομετρικό max. φτάνει στην τιμή 38m. Παράλληλα θα κοινολογήσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης Παροχή max. συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 3200(l/h). Όλες οι αντλίες επιφάνειας επιλεγμένες με προσοχή. Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος αντλίας να δηλώσουμε η ιδιότητα Κόστος λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα € 56,90.

NAKAYAMA – NS3600 Αντλία Ψεκασμού

Μετά προβάλλουμε το NAKAYAMA – NS3600 Αντλία Ψεκασμού. Οφείλουμε ας εξακριβώσουμε ότι η διάσταση LT/MIN συγκλίνει σε τιμή ορισμένη 36. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να εκθέσουμε ότι η αποτίμηση πίεση ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 10-40bar. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές να ξεκαθαρίσουμε ότι ο βαθμός Κόστος ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή € 59,00. Στην ιστοσελίδα μας προτείνουμε μηχανήματα γύρω από επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

NERO – JET 750A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Εδώ εκθέτουμε το NERO – JET 750A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να αναφέρουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη Ισχύς εντοπίζεται σε 750W . Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα μνημονεύουμε ότι ο όρος Στόμιο φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 1″. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας να γνωστοποιήσουμε πως η τίμηση Μανομετρικό max. συμποσούται στο μέγεθος 43m. Ενδιαφέρον είναι θα κάνουμε ενημέρωση η διάσταση Παροχή max. ισούται στην τιμή 3600(l/h). Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας καταμαρτυρήσουμε το ποσό Κόστος πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος € 65,00.

NAKAYAMA – SP 7000 Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W

Τώρα εξετάζουμε το NAKAYAMA – SP 7000 Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα γνωστοποιήσουμε πως η αντικειμενική αξία Αντλία ανέρχεται στο στοιχείο -SP 7000 . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας κατατοπίσουμε η ποσότητα Επιφάνειας INOX κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 1000W. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας επισημάνουμε πως η τίμηση Κόστος προσεγγίζει στο μέγεθος € 65,00. Εδώ διατίθενται μηχανήματα σχετικά με επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

KRAFT – SGP800 Αντλία Επιφάνειας 1″

Τώρα αναλύουμε το KRAFT – SGP800 Αντλία Επιφάνειας 1″. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να παρέχουμε πληροφορίες ότι ο ποσοτικός δείκτης Μέγιστη θερμοκρασία νερού συμποσούται στο ψηφίο +40°C . Από τη μελέτη του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η αναγραφόμενη παράμετρος Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο ισούται στην ποσότητα 0,25% . Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα επισημάνουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 3 mm . Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας θα επισημάνουμε ότι η πληροφορία Μανομετρικό πλησιάζει στο στοιχείο 40m (max) . Εδώ προτείνουμε μηχανήματα πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

Από τη μελέτη του μηχανήματος αντλίας να παρουσιάσουμε πως η πληροφορία Ισχύς είναι στην ποσότητα 1,1 HP . Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας να σας κρατήσουμε ενήμερους πως η αντικειμενική αξία Στόμιο ισούται στο νούμερο 1″. Όλες οι αντλίες επιφάνειας βρίσκονται εδώ.

NAKAYAMA – SP7542 Αντλία Επιφανείας JET 1ΗΡ,42m, 3200 l/h 750 W

Ακολούθως προβάλλουμε το NAKAYAMA – SP7542 Αντλία Επιφανείας JET 1ΗΡ,42m, 3200 l/h 750 W. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας κοινολογήσουμε ο όρος Ισχύς ανέρχεται στο στοιχείο 750 W. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας καταδείξουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Παροχή πλησιάζει στο ψηφίο 5000 l/h. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα τονίσουμε ότι ο συντελεστής Μανομετρικό ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 40 m. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας να θέσουμε υπόψη ότι το ποσό Στόμιο ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 1″. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας διαδώσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Κόστος είναι ίσο στην τιμή € 65,00.

NERO – JET 750AIN Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ

Παρακάτω δείχνουμε το NERO – JET 750AIN Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να καταθέσουμε πως ο βαθμός Ισχύς έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 750W. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να κατατοπίσουμε πως η αντικειμενική αξία Ύψος Αναρροφ. max. συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 9m. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να δείξουμε ότι η ονομαστική αξία Στόμιο συγκλίνει σε 1″. Αποφασιστική παράμετρος είναι θα φέρνουμε στη δημοσιότητα η τίμηση Μανομετρικό max. λαμβάνει στην τιμή 43m. Κάνοντας την παρουσίαση της αντλίας επιφάνειας να καταθέσουμε ότι η τίμηση Παροχή max. είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 3600(l/h). Πέραν των άλλων τιμών να φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η διάσταση Κόστος εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη € 65,90.

NAKAYAMA – SP7536 Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W

Στη συνέχεια δείχνουμε το NAKAYAMA – SP7536 Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W. Συνάμα να επισημάνουμε ότι ο βαθμός Ισχύς είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 750 W. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα φανερώσουμε ότι ο όρος Παροχή προσεγγίζει στην ποσότητα 5400 l/h. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα προσθέσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος Μανομετρικό ισούται σε 35 m. Πέραν των άλλων μεγεθών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα φανερώσουμε το ποσό Στόμιο πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 1″ x 1″. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας κοινολογήσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Κόστος ισούται αριθμητικά στο μέγεθος € 67,00.

KRAFT – PKM80 (KPF-100) Αντλία Περιφερειακή

Ακολούθως παρουσιάζουμε το KRAFT – PKM80 (KPF-100) Αντλία Περιφερειακή.

Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου

Μετά εξετάζουμε το Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου . Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά να επισημάνουμε η διάσταση Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 0,15%. Επίσης να θέσουμε υπόψη ότι η πληροφορία Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι ίσο σε 1 mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να επισημάνουμε ότι το δεδομένο Ισχύς συμποσούται στο νούμερο 1 HP. Αντιστοίχως θα γνωστοποιήσουμε πως ο όρος Τάση συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα 230V / 50Hz. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα καταμαρτυρήσουμε πως η ιδιότητα Παροχή (max) έγκειται στο νούμερο 3000 Lt/h. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας θα παρέχουμε πληροφορίες ότι ο δείκτης Μανομετρικό συμποσούται στον αριθμό 70m (max). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας κοινολογήσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Στόμιο εισόδου εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 1″.

Σημασία έχει θα ανακοινώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Στόμιο εξόδου εντοπίζεται στην τιμή 1″ . Από τη μελέτη του εργαλείου αντλίας θα εκθέσουμε πως ο χαρακτήρας Ύψος αναρρόφησης λαμβάνει στο μέγεθος 8m (max). Οφείλουμε θα καταγράψουμε πως ο ποσοτικός δείκτης Κόστος προσεγγίζει στο στοιχείο € 69,00.

LAM – JET 1100A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Ακόμα μελετάμε το LAM – JET 1100A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας αναφέρουμε η πληροφορία Ισχύς ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 1100W. Ενδιαφέρον είναι να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως το τυπικό γνώρισμα Στόμιο ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 1″. Πέραν των άλλων μεγεθών ας δημοσιοποιήσουμε η ιδιότητα Μανομετρικό max. φτάνει στο νούμερο 55m. Στο εξής θα παρατηρήσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος Παροχή max. ανέρχεται στο νούμερο 3600(l/h). Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να καταδείξουμε πως η ποσότητα Κόστος λαμβάνει στην τιμή €70,00.

Δοκιμασμένες αντλίες επιφάνειας

Δοκιμασμένες αντλίες επιφάνειας. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι οτι παρουσιάζονται στοχευμένα κείμενα για όσους ενδιαφέρονται για ειδίκευση σε αντλίες. Δοκιμασμένες αντλίες επιφάνειας για να επιλέξετε το καταλληλότερο επαγγελματικό εργαλείο για την εργασία σας.

KRAFT – SGP800X Αντλία Επιφάνειας1″Inox

Τώρα αναλύουμε το KRAFT – SGP800X Αντλία Επιφάνειας1″Inox. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα παραθέσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Μέγιστη θερμοκρασία νερού ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα +35°C . Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας να παραθέσουμε η αποτίμηση Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο κυμαίνεται στον αριθμό 0,25% . Κάνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας ας καταδείξουμε ότι η ποσότητα Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού συμποσούται στο ψηφίο 3mm. Στην ιστοσελίδα μας παρέχουμε KRAFT εργαλεία.

Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να διαφωτίσουμε ότι το χαρακτηριστικό Μανομετρικό είναι στην τιμή 40m (max) . Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα κοινοποιήσουμε ότι ο δείκτης Ισχύς εντοπίζεται στην ποσότητα 800 watt . Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας παραθέσουμε ότι η παράμετρος Στόμιο ισούται στην ποσότητα 1″ . Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η παράμετρος Τάση εντοπίζεται στο μέγεθος 230V/50Hz . Ακόμα παρέχουμε προτάσεις πάνω σε αντλίες.

KRAFT – CPM158 (KCF-100) Αντλία Φυγοκεντρική

Μετά μελετάμε το KRAFT – CPM158 (KCF-100) Αντλία Φυγοκεντρική. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά θα πούμε η ποσότητα Μέγιστη θερμοκρασία πλησιάζει στον αριθμό +40 βαθμούς κελσίου . Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα μνημονεύουμε η πληροφορία Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο εντοπίζεται στο μέγεθος 0,25%. Επιπλέον θα κατατοπίσουμε πως η αντικειμενική αξία Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ισούται στον αριθμό 3 mm. Σε αυτό το σύνδεσμο θα βρείτε εργαλεία πάνω σε αντλίες επιφάνειας.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας δηλώσουμε η αποτίμηση Ισχύς ευρίσκεται στο νούμερο 1 HP. Επιπλέον ας καταγράψουμε ότι ο χαρακτήρας Τάση συγκλίνει στο μέγεθος 230V / 50Hz. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας καταγράψουμε πως η αποτίμηση Παροχή (max) προσεγγίζει στο ψηφίο 5400 Lt/h. Ωσαύτως θα δημοσιοποιήσουμε ο ποσοτικός δείκτης Μανομετρικό συμποσούται στο νούμερο 35m (max). Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να παρέχουμε πληροφορίες ότι το χαρακτηριστικό Στόμιο εισόδου είναι στο διακριτό μέγεθος 1″ .

Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας συσχετίσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Στόμιο εξόδου είναι στην αναγραφόμενη τιμή 1″. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της αντλίας ας φανερώσουμε ότι η ιδιότητα Ύψος αναρρόφησης έγκειται στο νούμερο 7m (max). Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να πούμε πως η αντικειμενική αξία Κόστος ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος € 85,00.

KRAFT – JSWm 10M (KSP-100L) Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Εδώ παρουσιάζουμε το KRAFT – JSWm 10M (KSP-100L) Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Ακολούθως δείχνουμε το Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου . Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά να παρατηρήσουμε το μέγεθος Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη -0,25% . Πλην των άλλων θα παρουσιάσουμε ο συντελεστής Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ισούται στην ποσότητα 3 mm . Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα προσθέσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Ισχύς είναι ίσο στο μέγεθος 1 HP . Στο eshop μας έχουμε προσφορές πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να γνωστοποιήσουμε ο όρος Τάση ισούται στο μέγεθος 230V / 50Hz. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας ας επισημάνουμε πως το ποσό Παροχή (max) εντοπίζεται σε 5000 Lt/h. Εκτός από αυτά να κοινολογήσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη Μανομετρικό είναι ίσο στην τιμή 40m (max). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να πληροφορήσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Στόμιο εισόδου κυμαίνεται στην τιμή 1″.

Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η τίμηση Στόμιο εξόδου έγκειται στο ψηφίο 1″. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας προσθέσουμε πως η διάσταση Ύψος αναρρόφησης λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 9m (max). Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας ας καταθέσουμε ότι ο χαρακτήρας Κόστος εντοπίζεται στην ποσότητα € 85,00.

METABO – P 2000 G Ανλία Κήπου 450W

Μετά εξετάζουμε το METABO – P 2000 G Ανλία Κήπου 450W . Πέραν των άλλων μεγεθών ας διαδώσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Ονομαστική ισχύς (W) κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 450. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας μνημονεύουμε η διάσταση Ηλεκτρική τάση (V) είναι σε 220 – 240. Επιπλέον ας σημειώσουμε η μετρήσιμη ποσότητα Mεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) πλησιάζει στο ψηφίο 2.000. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας διαδώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Mεγ. ύψος αναρρόφησης (m) λαμβάνει στον αριθμό 8. Στον ακόλουθο σύνδεσμο προτείνουμε METABO προσφορές.

Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας πληροφορήσουμε πως η ονομαστική αξία Mεγ. ύψος μεταφοράς (m) συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 30. Ακολούθως θα συσχετίσουμε ότι η ιδιότητα Mεγ. πίεση (bar) είναι ίσο σε 3. Από τη μελέτη του μηχανήματος αντλίας θα καταθέσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα Σύνδεση αναρρόφησης (FThr) πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος Εσωτερικό σπείρωμα 1″. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε μηχανήματα γύρω από επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας θα παραθέσουμε το δεδομένο Σύνδεση πίεσης (FThr) εντοπίζεται στο στοιχείο Εσωτερικό

GARLAND – GC800 Αντλία Επιφάνειας 1″ 800W

Εδώ αναλύουμε το GARLAND – GC800 Αντλία Επιφάνειας 1″ 800W. Κάνοντας την παρουσίαση της αντλίας ας προσθέσουμε ότι η παράμετρος GC800 Αντλία Επιφάνειας 1″ συγκλίνει στο στοιχείο 800W. Είναι σημαντικό να καταγράψουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα Κόστος ισούται στη διακριτή ποσότητα € 84,00. Στο κατάστημά μας διαθέτουμε προτάσεις γύρω από επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

KRAFT – SGP1200X Αντλία Επιφάνειας1″Inox

Παρακάτω παρουσιάζουμε το KRAFT – SGP1200X Αντλία Επιφάνειας1″Inox. Πλην των άλλων ας μνημονεύουμε πως ο ποσοτικός δείκτης Μέγιστη θερμοκρασία νερού είναι στο διακριτό μέγεθος +35°C. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας προσθέσουμε πως το δεδομένο Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο πλησιάζει στην ποσότητα 0,25%. Επιπρόσθετα θα καταμαρτυρήσουμε η ιδιότητα Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι στην αναγραφόμενη τιμή 3mm. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας θα δείξουμε πως η αντικειμενική αξία Μανομετρικό συγκλίνει στο στοιχείο 50m (max). Στο eshop μας έχουμε προσφορές πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να δείξουμε πως το μέγεθος Ισχύς κυμαίνεται στον αριθμό 1200 WATT. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας επισημάνουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Στόμιο συμποσούται στο ψηφίο 1″. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να κάνουμε ενημέρωση ότι η αναγραφόμενη παράμετρος Τάση συγκλίνει στο μέγεθος 230V/50Hz.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας καταθέσουμε πως η πληροφορία Καλώδιο ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα 1,2 m . Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα αναφέρουμε ο χαρακτήρας Παροχή ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος 3800 lt/h (max). Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας βεβαιώσουμε ότι η αντικειμενική αξία Πίεση είναι στην τιμή 5 bar. Παρακάτω να κάνουμε ενημέρωση η τίμηση Κόστος είναι στο ψηφίο € 89,00.

KRAFT – KCH-100 Αντλία Νερού Επιφάνειας Υψηλής Παροχής

Τώρα παρουσιάζουμε το KRAFT – KCH-100 Αντλία Νερού Επιφάνειας Υψηλής Παροχής. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα παραθέσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Ισχύς ηλεκτροκινητήρα πλησιάζει στο στοιχείο 1,0HP. Ακόμα ας παρατηρήσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Τάση είναι ίσο στο στοιχείο 220V/50Hz. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας τονίσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα Μέγιστη θερμοκρασία νερού φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 40°C. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας πούμε η ονομαστική αξία Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο ευρίσκεται στον αριθμό 0,25%. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας αναφέρουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Μέγιστη διάμετρος σωματίδίων νερού ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα 3mm. Αποφασιστική παράμετρος είναι ας παρατηρήσουμε η ιδιότητα Μέγιστη παροχή νερού συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 18000lt/h. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας συσχετίσουμε το στοιχείο Μέγιστο μανομετρικό ύψος ανέρχεται στο μέγεθος 21m .

Από τη μελέτη του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας παρατηρήσουμε το δεδομένο Στόμιο εισόδου κυμαίνεται στο στοιχείο 1½”. Σημαντικό είναι να εκθέσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Στόμιου εξόδου προσεγγίζει στο στοιχείο 1½”. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας θα παραθέσουμε ότι η παράμετρος Μέγιστο ύψος αναρρόφησης είναι σε 7m. Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας θα πληροφορήσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα Κόστος ανέρχεται σε τιμή ορισμένη € 91,14.

AL-KO – JET 3000 CLASSIC Αντλία 650W

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το AL-KO – JET 3000 CLASSIC Αντλία 650W . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας κοινοποιήσουμε ο χαρακτήρας Ισχύς ισούται στην τιμή 650 Watts. Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας ας συσχετίσουμε πως ο συντελεστής Μεγ. μανομετρικό πλησιάζει στην τιμή 35m. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας να ξεκαθαρίσουμε πως η παράμετρος Πίεση ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 3.5 bar. Κάνοντας την παρουσίαση της αντλίας θα σας κρατήσουμε ενήμερους πως το στοιχείο Παροχή ευρίσκεται στην τιμή 3100 l/h. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά θα εκθέσουμε πως η πληροφορία Βάθος έγκειται στο διακριτό μέγεθος 8m. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα κοινοποιήσουμε ότι η ιδιότητα Βάρος πλησιάζει στο ψηφίο 6.4 Kgr. Μελετώντας τις προδιαγραφές να διαδώσουμε ότι το χαρακτηριστικό Κόστος λαμβάνει στην τιμή € 94,90.

KRAFT – KSP-100I Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης INOX

Ακολούθως παρουσιάζουμε το KRAFT – KSP-100I Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης INOX. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να διαφωτίσουμε η διάσταση Μέγιστη θερμοκρασία είναι ίσο στον αριθμό +40 βαθμούς κελσίου . Επιπρόσθετα ας κοινολογήσουμε η τίμηση Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο φτάνει στο διακριτό μέγεθος 0,25% . Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας ας σημειώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού λαμβάνει στο μέγεθος 3 mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας κατατοπίσουμε το στοιχείο Ισχύς ισούται αριθμητικά στο νούμερο 1 HP. Αντιστοίχως θα σημειώσουμε ο συντελεστής Τάση λαμβάνει σε 230V / 50Hz. Συνάμα να καταμαρτυρήσουμε ότι το ποσό Παροχή (max) λαμβάνει στην τιμή 3500 Lt/h. Σημαντικό είναι να επισημάνουμε το μέγεθος Μανομετρικό είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 48m (max). Ωσαύτως ας παρέχουμε πληροφορίες ότι η ιδιότητα Στόμιο εισόδου είναι στο διακριτό μέγεθος 1″.

Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας καταγράψουμε το ποσό Στόμιο εξόδου εντοπίζεται στο στοιχείο 1″. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας θα παρατηρήσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα Ύψος αναρρόφησης ισούται στο διακριτό μέγεθος 9m (max). Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να αναφέρουμε το στοιχείο Κόστος εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα € 95,48.

KRAFT – SGP1300FX Αντλία Επιφάνειας1″ 1300 W

Μετά εξετάζουμε το KRAFT – SGP1300FX Αντλία Επιφάνειας1″ 1300 W. Παρομοίως θα καταμαρτυρήσουμε η παράμετρος Τάση έγκειται στην τιμή 230v/50Hz . Μελετώντας τις προδιαγραφές θα γνωστοποιήσουμε ότι η αντικειμενική αξία Ισχύς κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 1300 W . Επιπλέον να παραθέσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Παροχή max ανέρχεται σε 4.800lt/h . Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα πούμε ο δείκτης Mανομετρικό είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 50 μέτρα . Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας συσχετίσουμε ότι το δεδομένο Bάθος αναρρόφησης πλησιάζει στον αριθμό max. 8 μέτρα . Συνάμα να θέσουμε υπόψη ότι η πληροφορία Στόμιο είναι ίσο στο μέγεθος 1″. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας ανακοινώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Κόστος ανέρχεται στον αριθμό € 99,00 .

NAKAYAMA – SP1119 Φυγοκεντρική Αντλία Υψηλής Παροχής 1100 W

Ακολούθως εξετάζουμε το NAKAYAMA – SP1119 Φυγοκεντρική Αντλία Υψηλής Παροχής 1100 W. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας κοινολογήσουμε η αντικειμενική αξία Ισχύς συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα 1100 W. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ας παρατηρήσουμε πως το μέγεθος Μεγ. παροχή ισούται στον αριθμό 24000 l/h. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας ας τονίσουμε ότι ο χαρακτήρας Μεγ. μανομετρικό συγκλίνει στο στοιχείο 19 m Ø. Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας ας παρατηρήσουμε ότι η παράμετρος Στόμιο είναι ίσο στην τιμή 1’’x1’’. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να συσχετίσουμε ο όρος Κόστος πλησιάζει στο μέγεθος € 99,00. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα βρείτε NAKAYAMA προτάσεις.

GARLAND – PRESS 191AE Αντλία Επιφάνειας 1″ 800W

Στη συνέχεια δείχνουμε το GARLAND – PRESS 191AE Αντλία Επιφάνειας 1″ 800W. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας θα πληροφορήσουμε ότι η ονομαστική αξία PRESS 191AE Αντλία Επιφάνειας 1″ ανέρχεται στον αριθμό 800W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές να παρέχουμε πληροφορίες η αντικειμενική αξία Κόστος προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη € 106,80.

NERO – CP 1100 Φυγοκεντρική Αντλία Νερού 1100W

Στη συνέχεια εξετάζουμε το NERO – CP 1100 Φυγοκεντρική Αντλία Νερού 1100W . Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας γνωστοποιήσουμε το χαρακτηριστικό Ισχύς λαμβάνει στο μέγεθος 1100W. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας ανακοινώσουμε ότι η πληροφορία Στόμιο ευρίσκεται στο νούμερο 1″. Πέραν των άλλων τιμών θα γνωστοποιήσουμε πως ο δείκτης Μανομ. max συγκλίνει σε 35m. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να πληροφορήσουμε το μετρήσιμο μέγεθος Παροχή max είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 7800(I/h). Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας δημοσιοποιήσουμε ότι ο συντελεστής Κόστος ισούται αριθμητικά στον αριθμό € 115,00.

METABO – P 3300 G Αντλία Κήπου 900W

Παρακάτω δείχνουμε το METABO – P 3300 G Αντλία Κήπου 900W . Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας αναφέρουμε πως το μέγεθος Ονομαστική ισχύς (W) λαμβάνει στην ποσότητα 900. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας ας κοινοποιήσουμε πως ο όρος Ηλεκτρική τάση (V) προσεγγίζει στο στοιχείο 220 – 240. Από τη μελέτη του προϊόντος θα δηλώσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα Mεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) πλησιάζει σε 3.300. Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας ας κοινολογήσουμε πως η ποσότητα Mεγ. ύψος αναρρόφησης (m) πλησιάζει στην τιμή 8. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας ας συσχετίσουμε ότι η παράμετρος Mεγ. ύψος μεταφοράς (m) προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 45. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας ας παρατηρήσουμε πως το χαρακτηριστικό Mεγ. πίεση (bar) ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 4.5. Κάνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να επισημάνουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Σύνδεση αναρρόφησης (FThr) συγκλίνει στο ψηφίο Εσωτερικό σπείρωμα 1″.

Ακολούθως ας φέρουμε σε γνώση σας ότι η παράμετρος Σύνδεση πίεσης (FThr) πλησιάζει στην τιμή Εσωτερικό σπείρωμα 1″. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας να σας κρατήσουμε ενήμερους η τίμηση Κέλυφος αντλίας συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα -Χυτοσίδηρος. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας παρέχουμε πληροφορίες ότι η αντικειμενική αξία Άξονας κίνησης έγκειται στο νούμερο -Ανοξείδωτος χάλυβας. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας να δείξουμε πως το δεδομένο Αριθμός τροχών ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 1. Παράλληλα ας συσχετίσουμε πως η παράμετρος Bάρος (Kg) προσεγγίζει στην τιμή 11.1. Κάνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα κατατοπίσουμε ο συντελεστής Μήκος καλωδίου (m) ανέρχεται στο νούμερο 1.5. Παράλληλα θα κοινολογήσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα Κόστος προσεγγίζει στο ψηφίο € 115,00.

AL-KO – JET 3500 INOX CLASSIC Αντλία 850W

Ακόμα δείχνουμε το AL-KO – JET 3500 INOX CLASSIC Αντλία 850W. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας πούμε ο βαθμός Ισχύς προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 850 Watts. Πέραν των άλλων μεγεθών του εργαλείου αντλίας να σημειώσουμε ότι η ποσότητα Μεγ. μανομετρικό κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 38m. Ζωτικής σημσίας είναι να δημοσιοποιήσουμε ότι ο χαρακτήρας Πίεση είναι στην ποσότητα 3.8 bar. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα φανερώσουμε ο ποσοτικός δείκτης Παροχή ισούται στην ποσότητα 3400 l/h. Επιπλέον θα πληροφορήσουμε η μετρήσιμη ποσότητα Βάθος ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 8m. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να ξεκαθαρίσουμε πως η διάσταση Βάρος λαμβάνει στην ποσότητα 6.8 Kg. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να διαδώσουμε ότι η αποτίμηση Κόστος συμποσούται στο νούμερο € 119,00.

Συνιστούμε αντλίες επιφάνειας

Συνιστούμε αντλίες επιφάνειας όπως για παράδειγμα την KRAFT – SGP800X Αντλία Επιφάνειας1″Inox . Μεγάλη γκάμα από αντλίες επιφάνειας και πληθώρα άλλων εργαλείων.

Ακόμα εξετάζουμε το KRAFT – SGP800X Αντλία Επιφάνειας1″Inox. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας σημειώσουμε η αντικειμενική αξία Μέγιστη θερμοκρασία νερού προσεγγίζει στο νούμερο +35°C . Ακόμη ας μνημονεύουμε ότι το μέγεθος Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο ισούται στο ψηφίο 0,25% . Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας να συσχετίσουμε πως το στοιχείο Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ισούται στην τιμή 3mm. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας θα συσχετίσουμε πως το τυπικό γνώρισμα Μανομετρικό προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη 40m (max) . Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας μνημονεύουμε ότι ο χαρακτήρας Ισχύς συμποσούται στο νούμερο 800 watt . Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας κατατοπίσουμε η μετρήσιμη ποσότητα Στόμιο προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 1″ . Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά ας συσχετίσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Τάση ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 230V/50Hz .

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά θα παραθέσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Καλώδιο είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 1.2m . Στη συνέχεια θα καταμαρτυρήσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Παροχή έγκειται σε τιμή ορισμένη 3200 lt/h (max) . Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα σημειώσουμε πως η τίμηση Πίεση εντοπίζεται στο ψηφίο 4 bar (max). Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα εκθέσουμε ότι η διάσταση Κόστος κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη € 75,00.

KRAFT – CPM158 (KCF-100) Αντλία Φυγοκεντρική

Ακολούθως παρουσιάζουμε το KRAFT – CPM158 (KCF-100) Αντλία Φυγοκεντρική. Εναργώς θα καταγράψουμε πως η διάσταση Μέγιστη θερμοκρασία φτάνει στο μέγεθος +40 βαθμούς κελσίου . Ενδιαφέρον είναι ας κάνουμε ενημέρωση ότι η διάσταση Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο προσεγγίζει στην τιμή 0,25%. Από τη μελέτη της αντλίας επιφάνειας να σημειώσουμε ότι ο δείκτης Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 3 mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να σας κρατήσουμε ενήμερους ότι ο χαρακτήρας Ισχύς συμποσούται σε 1 HP. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να φέρουμε σε γνώση σας η πληροφορία Τάση έγκειται στη διακριτή ποσότητα 230V / 50Hz. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα κατατοπίσουμε πως ο συντελεστής Παροχή (max) ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 5400 Lt/h. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας ενημερώσουμε πως το στοιχείο Μανομετρικό πλησιάζει στο νούμερο 35m (max).

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας δηλώσουμε το δεδομένο Στόμιο εισόδου είναι στη διακριτή ποσότητα 1″ . Ενδιαφέρον είναι να παρουσιάσουμε ο συντελεστής Στόμιο εξόδου κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 1″. Εναργώς ας προβάλλουμε πως η αντικειμενική αξία Ύψος αναρρόφησης ισούται στο ψηφίο 7m (max). Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα καταγράψουμε πως το χαρακτηριστικό Κόστος έγκειται στο ψηφίο € 85,00.

KRAFT – JSWm 10M (KSP-100L) Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το KRAFT – JSWm 10M (KSP-100L) Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης.

Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου

Ακόμα μελετάμε το Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου . Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας θα εξακριβώσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο συγκλίνει στην ποσότητα -0,25% . Παρομοίως θα πούμε ότι το στοιχείο Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού προσεγγίζει στο μέγεθος 3 mm . Σημασία έχει ας ξεκαθαρίσουμε ο όρος Ισχύς ανέρχεται στον αριθμό 1 HP . Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα καταγράψουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Τάση εντοπίζεται σε 230V / 50Hz. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να καταδείξουμε ότι η αποτίμηση Παροχή (max) είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 5000 Lt/h. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να γνωστοποιήσουμε πως η πληροφορία Μανομετρικό συμποσούται στο διακριτό μέγεθος 40m (max). Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας θα πληροφορήσουμε ο όρος Στόμιο εισόδου ανέρχεται στην ποσότητα 1″. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα φέρουμε σε γνώση σας ότι η τίμηση Στόμιο εξόδου ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 1″.

Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα καταθέσουμε ο όρος Ύψος αναρρόφησης ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 9m (max). Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας επιφάνειας ας ανακοινώσουμε ότι η ποσότητα Κόστος κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα € 85,00.

METABO – P 2000 G Ανλία Κήπου 450W

Στη συνέχεια εκθέτουμε το METABO – P 2000 G Ανλία Κήπου 450W . Αποφασιστική παράμετρος είναι θα μνημονεύουμε ο χαρακτήρας Ονομαστική ισχύς (W) ισούται στο μέγεθος 450. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να αναφέρουμε ο όρος Ηλεκτρική τάση (V) φτάνει στη διακριτή ποσότητα 220 – 240. Μεταξύ των άλλων να γνωστοποιήσουμε ότι το μέγεθος Mεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) ευρίσκεται στο ψηφίο 2.000. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας προβάλλουμε πως ο ποσοτικός δείκτης Mεγ. ύψος αναρρόφησης (m) συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 8. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα προσθέσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Mεγ. ύψος μεταφοράς (m) κυμαίνεται στο ψηφίο 30. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα μνημονεύουμε η ιδιότητα Mεγ. πίεση (bar) φτάνει στο ψηφίο 3. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα θέσουμε υπόψη πως η ποσότητα Σύνδεση αναρρόφησης (FThr) ισούται στην ποσότητα Εσωτερικό σπείρωμα 1″.

Ζωτικής σημσίας είναι ας δηλώσουμε ότι ο χαρακτήρας Σύνδεση πίεσης (FThr) ευρίσκεται στην αναγραφόμενη τιμή Εσωτερικό σπείρωμα 1″. Στη συνέχεια να σημειώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Κέλυφος αντλίας ισούται αριθμητικά στην τιμή Χυτοσίδηρος. Από την εξέταση της αντλίας ας δημοσιοποιήσουμε ότι η παράμετρος Άξονας κίνησης λαμβάνει στον αριθμό Ανοξείδωτος χάλυβας. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να ενημερώσουμε πως ο βαθμός Αριθμός τροχών εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 1. Αποφασιστική παράμετρος είναι ας ξεκαθαρίσουμε ότι η αντικειμενική αξία Bάρος (Kg) ευρίσκεται σε 7.6. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να δημοσιοποιήσουμε πως το ποσό Μήκος καλωδίου (m) συμποσούται στην τιμή 1.5. Κάνοντας την παρουσίαση της αντλίας επιφάνειας θα κάνουμε ενημέρωση η ιδιότητα Κόστος φτάνει στον αριθμό € 85,00.

GARLAND – GC800 Αντλία Επιφάνειας 1″ 800W

Στη συνέχεια εξετάζουμε το GARLAND – GC800 Αντλία Επιφάνειας 1″ 800W. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας κοινοποιήσουμε ότι ο δείκτης GC800 Αντλία Επιφάνειας 1″ πλησιάζει στο στοιχείο 800W. Επιπρόσθετα ας σημειώσουμε πως η ονομαστική αξία Κόστος είναι ίσο σε τιμή ορισμένη € 84,00.

KRAFT – SGP1200X Αντλία Επιφάνειας1″Inox

Ακολούθως παρουσιάζουμε το KRAFT – SGP1200X Αντλία Επιφάνειας1″Inox. Ακολούθως να βεβαιώσουμε το δεδομένο Μέγιστη θερμοκρασία νερού είναι στην ποσότητα +35°C. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας θα παραθέσουμε η ονομαστική αξία Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 0,25%. Από την εξέταση του μηχανήματος αντλίας θα δείξουμε πως η αποτίμηση Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 3mm. Κάνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας ας ανακοινώσουμε πως ο όρος Μανομετρικό ευρίσκεται στην τιμή 50m (max). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας παρατηρήσουμε πως το στοιχείο Ισχύς ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 1200 WATT. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές να τονίσουμε το τυπικό γνώρισμα Στόμιο φτάνει στον αριθμό 1″. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας βεβαιώσουμε η πληροφορία Τάση προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 230V/50Hz.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας σημειώσουμε το χαρακτηριστικό Καλώδιο ισούται στην ποσότητα 1,2 m . Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η διάσταση Παροχή κυμαίνεται στην ποσότητα 3800 lt/h (max). Από την εξέταση του μηχανήματος αντλίας να σας κρατήσουμε ενήμερους ο συντελεστής Πίεση είναι στη διακριτή ποσότητα 5 bar. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να κατατοπίσουμε ο όρος Κόστος ευρίσκεται στην τιμή € 89,00.

KRAFT – KCH-100 Αντλία Νερού Επιφάνειας Υψηλής Παροχής

Τώρα εξετάζουμε το KRAFT – KCH-100 Αντλία Νερού Επιφάνειας Υψηλής Παροχής. Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας θα καταμαρτυρήσουμε ο ποσοτικός δείκτης Ισχύς ηλεκτροκινητήρα ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 1,0HP. Από την εξέταση του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα δηλώσουμε πως ο δείκτης Τάση ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 220V/50Hz. Σημασία έχει θα ξεκαθαρίσουμε πως το δεδομένο Μέγιστη θερμοκρασία νερού ισούται στο νούμερο 40°C. Σημασία έχει θα σημειώσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο προσεγγίζει σε 0,25%. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα κάνουμε ενημέρωση το ποσό Μέγιστη διάμετρος σωματίδίων νερού εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 3mm. Από την εξέταση του προϊόντος να παραθέσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη Μέγιστη παροχή νερού πλησιάζει στο μέγεθος 18000lt/h. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου αντλίας να κατατοπίσουμε ο αριθμητικός δείκτη Μέγιστο μανομετρικό ύψος είναι στην ποσότητα 21m .

Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ας παρέχουμε πληροφορίες ότι η πληροφορία Στόμιο εισόδου ισούται στο ψηφίο 1½”. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να επισημάνουμε πως ο ποσοτικός δείκτης Στόμιου εξόδου συμποσούται στο στοιχείο 1½”. Κάνοντας την παρουσίαση της αντλίας επιφάνειας ας προσθέσουμε πως η ιδιότητα Μέγιστο ύψος αναρρόφησης συμποσούται στην ποσότητα 7m. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας να διαδώσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης Κόστος είναι στο στοιχείο € 91,14.

AL-KO – JET 3000 CLASSIC Αντλία 650W

Στη συνέχεια δείχνουμε το AL-KO – JET 3000 CLASSIC Αντλία 650W . Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας θα δηλώσουμε ο αριθμητικός δείκτη Ισχύς συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα 650 Watts. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ας φέρνουμε στη δημοσιότητα η αποτίμηση Μεγ. μανομετρικό ισούται αριθμητικά σε 35m. Ακολούθως θα προβάλλουμε πως το ποσό Πίεση εντοπίζεται στο μέγεθος 3.5 bar. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά να κάνουμε ενημέρωση πως η τίμηση Παροχή φτάνει στην τιμή 3100 l/h. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να αναφέρουμε πως η ονομαστική αξία Βάθος λαμβάνει στην ποσότητα 8m. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να καταδείξουμε πως ο όρος Βάρος είναι στην τιμή 6.4 Kgr. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας ας παρέχουμε πληροφορίες πως η τίμηση Κόστος προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος € 94,90.

KRAFT – KSP-100I Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης INOX

Εδώ προβάλλουμε το KRAFT – KSP-100I Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης INOX. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας καταμαρτυρήσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Μέγιστη θερμοκρασία λαμβάνει στο μέγεθος +40 βαθμούς κελσίου . Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα τονίσουμε το στοιχείο Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 0,25% . Από την εξέταση του προϊόντος να πληροφορήσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 3 mm. Είναι σημαντικό ας εκθέσουμε πως το στοιχείο Ισχύς έγκειται στη διακριτή ποσότητα 1 HP. Αντιστοίχως να παρουσιάσουμε πως ο βαθμός Τάση συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος 230V / 50Hz. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας διαφωτίσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Παροχή (max) φτάνει στην τιμή 3500 Lt/h. Ενδιαφέρον είναι να εκθέσουμε ότι η ονομαστική αξία Μανομετρικό ευρίσκεται στην τιμή 48m (max).

Μαζί με αυτό θα εκθέσουμε ότι η ιδιότητα Στόμιο εισόδου συγκλίνει στο στοιχείο 1″. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας διαφωτίσουμε το μέγεθος Στόμιο εξόδου φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 1″. Στο εξής ας καταδείξουμε η παράμετρος Ύψος αναρρόφησης ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 9m (max). Αντιστοίχως θα εξακριβώσουμε το ποσό Κόστος συμποσούται σε € 95,48.

KRAFT – SGP1300FX Αντλία Επιφάνειας1″ 1300 W

Στη συνέχεια εξετάζουμε το KRAFT – SGP1300FX Αντλία Επιφάνειας1″ 1300 W. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας δείξουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Τάση ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 230v/50Hz . Μεταξύ των άλλων ας γνωστοποιήσουμε η ιδιότητα Ισχύς ισούται αριθμητικά στον αριθμό 1300 W . Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας εκθέσουμε πως η διάσταση Παροχή max είναι ίσο σε 4.800lt/h . Επιπρόσθετα ας προβάλλουμε ότι η πληροφορία Mανομετρικό προσεγγίζει στο στοιχείο 50 μέτρα . Πλην των άλλων να καταγράψουμε ο αριθμητικός δείκτη Bάθος αναρρόφησης ανέρχεται στον αριθμό max. 8 μέτρα . Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά να σημειώσουμε ότι το χαρακτηριστικό Στόμιο προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 1″. Ζωτικής σημσίας είναι να επισημάνουμε πως η ποσότητα Κόστος συγκλίνει στο ψηφίο € 99,00 .

NAKAYAMA – SP1119 Φυγοκεντρική Αντλία Υψηλής Παροχής 1100 W

Στη συνέχεια προβάλλουμε το NAKAYAMA – SP1119 Φυγοκεντρική Αντλία Υψηλής Παροχής 1100 W. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να κάνουμε ενημέρωση πως η πληροφορία Ισχύς προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 1100 W. Από τη μελέτη της αντλίας επιφάνειας ας πούμε πως ο αριθμητικός δείκτη Μεγ. παροχή έγκειται στην ποσότητα 24000 l/h. Ακολούθως ας κατατοπίσουμε ο βαθμός Μεγ. μανομετρικό έγκειται στο ψηφίο 19 m Ø. Σημασία έχει ας σημειώσουμε πως η ποσότητα Στόμιο έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 1’’x1’’. Εξάλλου ας καταμαρτυρήσουμε πως η αποτίμηση Κόστος εντοπίζεται στο στοιχείο € 99,00.

GARLAND – PRESS 191AE Αντλία Επιφάνειας 1″ 800W

Στη συνέχεια εξετάζουμε το GARLAND – PRESS 191AE Αντλία Επιφάνειας 1″ 800W. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να πληροφορήσουμε ότι ο βαθμός PRESS 191AE Αντλία Επιφάνειας 1″ εντοπίζεται στην ποσότητα 800W. Εναργώς θα επισημάνουμε πως η ονομαστική αξία Κόστος ευρίσκεται στην αναγραφόμενη τιμή € 106,80. Στην ιστοσελίδα μας διατίθενται μηχανήματα γύρω από επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες. Συνιστούμε αντλίες επιφάνειας για να κάνετε άνετα όλες υις εργασίες.

NERO – CP 1100 Φυγοκεντρική Αντλία Νερού 1100W

Παρακάτω εκθέτουμε το NERO – CP 1100 Φυγοκεντρική Αντλία Νερού 1100W . Ακόμη ας κοινοποιήσουμε ότι η ποσότητα Ισχύς συγκλίνει σε τιμή ορισμένη 1100W. Μεταξύ των άλλων θα φέρνουμε στη δημοσιότητα η τίμηση Στόμιο είναι ίσο στην ποσότητα 1″. Παρακάτω ας φέρνουμε στη δημοσιότητα η ποσότητα Μανομ. max είναι ίσο στην τιμή 35m. Είναι σημαντικό ας καταθέσουμε πως το μέγεθος Παροχή max προσεγγίζει στο νούμερο 7800(I/h). Αφετέρου θα αναφέρουμε πως η ιδιότητα Κόστος ισούται αριθμητικά σε € 115,00. Σε αυτό το σύνδεσμο διατίθενται εργαλεία πάνω σε αντλίες επιφάνειας.

METABO – P 3300 G Αντλία Κήπου 900W

Ακόμα εξετάζουμε το METABO – P 3300 G Αντλία Κήπου 900W . Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να επισημάνουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Ονομαστική ισχύς (W) είναι ίσο στο ψηφίο 900. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας πληροφορήσουμε ο δείκτης Ηλεκτρική τάση (V) ισούται στο μέγεθος 220 – 240. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας γνωστοποιήσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα Mεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 3.300. Ακολούθως θα βρείτε προτάσεις γύρω από υποβρύχιες αντλίες.

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα κοινολογήσουμε πως η αντικειμενική αξία Mεγ. ύψος αναρρόφησης (m) συγκλίνει στο στοιχείο 8. Αποφασιστική παράμετρος είναι θα τονίσουμε ότι η ονομαστική αξία Mεγ. ύψος μεταφοράς (m) ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 45. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα Mεγ. πίεση (bar) έγκειται στην τιμή 4.5. Στο link που ακολουθεί θα βρείτε μηχανήματα γύρω από επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας. Συνιστούμε αντλίες επιφάνειας από τους κορυφαίους.

Αντλίες Επιφάνειας

Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα τονίσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα Σύνδεση αναρρόφησης (FThr) κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος Εσωτερικό σπείρωμα 1″. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να συσχετίσουμε το μέγεθος Σύνδεση πίεσης (FThr) λαμβάνει στο μέγεθος Εσωτερικό σπείρωμα 1″. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα παρουσιάσουμε πως το δεδομένο Κέλυφος αντλίας πλησιάζει στο μέγεθος -Χυτοσίδηρος. Εδώ θα βρείτε εργαλεία γύρω από αντλίες.

Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να παρέχουμε πληροφορίες πως το τυπικό γνώρισμα Άξονας κίνησης έγκειται στον αριθμό -Ανοξείδωτος χάλυβας. Πέραν των άλλων τιμών του εργαλείου αντλίας θα καταμαρτυρήσουμε πως η τίμηση Αριθμός τροχών έγκειται στη διακριτή ποσότητα 1. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας θα επισημάνουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα Bάρος (Kg) ισούται στο ψηφίο 11.1. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα τονίσουμε το μέγεθος Μήκος καλωδίου (m) φτάνει σε τιμή ορισμένη 1.5.

Αντιστοίχως ας φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η αντικειμενική αξία Κόστος προσεγγίζει στο στοιχείο € 115,00. Συνιστούμε αντλίες επιφάνειας επιλεγμένες προσεκτικά.

AL-KO – JET 3500 INOX CLASSIC Αντλία 850W

Εδώ εκθέτουμε το AL-KO – JET 3500 INOX CLASSIC Αντλία 850W. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να καταμαρτυρήσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης Ισχύς ισούται σε τιμή ορισμένη 850 Watts. Επιπλέον να βεβαιώσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Μεγ. μανομετρικό συμποσούται στο στοιχείο 38m. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα δηλώσουμε ότι η αντικειμενική αξία Πίεση ευρίσκεται στην τιμή 3.8 bar. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να θέσουμε υπόψη ότι ο συντελεστής Παροχή ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 3400 l/h. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας επισημάνουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα Βάθος είναι σε τιμή ορισμένη 8m. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας να προβάλλουμε ο αριθμητικός δείκτη Βάρος έγκειται στο μέγεθος 6.8 Kg. Παράλληλα θα αναφέρουμε η ονομαστική αξία Κόστος συγκλίνει στο νούμερο € 119,00.

Παρουσιάζουμε αντλίες επιφάνειας

Παρουσιάζουμε αντλίες επιφάνειας. Αρχικά μελετάμε το KRAFT – SGP800X Αντλία Επιφάνειας1″Inox. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας να σημειώσουμε πως η διάσταση Μέγιστη θερμοκρασία νερού προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος +35°C . Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας καταγράψουμε ο συντελεστής Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο συμποσούται σε 0,25% . Στη συνέχεια να μνημονεύουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού φτάνει στη διακριτή ποσότητα 3mm. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα θέσουμε υπόψη πως η τίμηση Μανομετρικό εντοπίζεται στο νούμερο 40m (max) . Αποφασιστική παράμετρος είναι να ανακοινώσουμε πως η παράμετρος Ισχύς συμποσούται σε τιμή ορισμένη 800 watt .

Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας γνωστοποιήσουμε πως ο δείκτης Στόμιο είναι ίσο στην ποσότητα 1″ . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας να παραθέσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα Τάση προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 230V/50Hz . Σημασία έχει να επισημάνουμε ότι το χαρακτηριστικό Καλώδιο πλησιάζει στο μέγεθος 1.2m . Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να παραθέσουμε η ιδιότητα Παροχή προσεγγίζει σε 3200 lt/h (max) . Παρακάτω θα φέρνουμε στη δημοσιότητα η ιδιότητα Πίεση είναι στην τιμή 4 bar (max). Σαφώς θα προσθέσουμε ότι η ποσότητα Κόστος έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή € 75,00. .

KRAFT – CPM158 (KCF-100) Αντλία Φυγοκεντρική

Εδώ μελετάμε το KRAFT – CPM158 (KCF-100) Αντλία Φυγοκεντρική. Συν τοις άλλοις ας φέρουμε σε γνώση σας το δεδομένο Μέγιστη θερμοκρασία είναι ίσο στην τιμή +40 βαθμούς κελσίου . Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα φέρουμε σε γνώση σας ότι ο χαρακτήρας Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο λαμβάνει στην τιμή 0,25%. Επίσης ας προβάλλουμε ότι το ποσό Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού λαμβάνει στο ψηφίο 3 mm. Συν τοις άλλοις ας βεβαιώσουμε ότι ο όρος Ισχύς ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 1 HP. Πέραν των άλλων τιμών θα δημοσιοποιήσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Τάση είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 230V / 50Hz. Ακόμη ας καταμαρτυρήσουμε πως η αποτίμηση Παροχή (max) κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 5400 Lt/h. Από τη μελέτη του προϊόντος ας κάνουμε ενημέρωση ότι το μέγεθος Μανομετρικό είναι στην τιμή 35m (max). Αφετέρου θα κοινολογήσουμε ότι το χαρακτηριστικό Στόμιο εισόδου πλησιάζει στην τιμή 1″ .

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας να φανερώσουμε η ποσότητα Στόμιο εξόδου λαμβάνει στην τιμή 1″. Κάνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να κοινοποιήσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Ύψος αναρρόφησης ισούται στη διακριτή ποσότητα 7m (max). Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι ο χαρακτήρας Κόστος συγκλίνει στον αριθμό € 85,00.

KRAFT – JSWm 10M (KSP-100L) Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Στη συνέχεια εξετάζουμε το KRAFT – JSWm 10M (KSP-100L) Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης.

Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου

Ακόμα δείχνουμε το Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου . Από την εξέταση του προϊόντος να μνημονεύουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο είναι ίσο σε -0,25% . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να παρουσιάσουμε η μετρήσιμη ποσότητα Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 3 mm . Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας παρέχουμε πληροφορίες πως η αντικειμενική αξία Ισχύς ισούται σε 1 HP . Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας επιφάνειας θα καταμαρτυρήσουμε το δεδομένο Τάση ισούται σε τιμή ορισμένη 230V / 50Hz. Επιπρόσθετα να ανακοινώσουμε πως η πληροφορία Παροχή (max) είναι στη διακριτή ποσότητα 5000 Lt/h. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να σας κρατήσουμε ενήμερους πως το μετρήσιμο μέγεθος Μανομετρικό ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 40m (max). Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας σας κρατήσουμε ενήμερους η μετρήσιμη ποσότητα Στόμιο εισόδου πλησιάζει στο νούμερο 1″.

Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας κοινοποιήσουμε η μετρήσιμη ποσότητα Στόμιο εξόδου έγκειται στο μέγεθος 1″. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας να γνωστοποιήσουμε η τίμηση Ύψος αναρρόφησης φτάνει στην ποσότητα 9m (max). Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα μνημονεύουμε πως ο χαρακτήρας Κόστος έγκειται σε τιμή ορισμένη € 85,00.

METABO – P 2000 G Ανλία Κήπου 450W

Τώρα δείχνουμε το METABO – P 2000 G Ανλία Κήπου 450W . Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να εξακριβώσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα Ονομαστική ισχύς (W) είναι στον αριθμό 450. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα πληροφορήσουμε η παράμετρος Ηλεκτρική τάση (V) προσεγγίζει στην ποσότητα 220 – 240. Ζωτικής σημσίας είναι να πληροφορήσουμε πως το ποσό Mεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) ισούται αριθμητικά στην τιμή 2.000. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα κοινολογήσουμε ότι η διάσταση Mεγ. ύψος αναρρόφησης (m) ισούται αριθμητικά στο νούμερο 8. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να δηλώσουμε πως η παράμετρος Mεγ. ύψος μεταφοράς (m) ισούται στον αριθμό 30. Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας θα θέσουμε υπόψη η τίμηση Mεγ. πίεση (bar) ανέρχεται σε 3. Από την εξέταση του μηχανήματος αντλίας ας παραθέσουμε η πληροφορία Σύνδεση αναρρόφησης (FThr) λαμβάνει στην ποσότητα Εσωτερικό σπείρωμα 1″.

Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας συσχετίσουμε πως το χαρακτηριστικό Σύνδεση πίεσης (FThr) εντοπίζεται στον αριθμό Εσωτερικό σπείρωμα 1″. Επίσης θα σημειώσουμε πως το τυπικό γνώρισμα Κέλυφος αντλίας ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος Χυτοσίδηρος. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα εξακριβώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Άξονας κίνησης συμποσούται στο ψηφίο Ανοξείδωτος χάλυβας. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας να δημοσιοποιήσουμε πως ο όρος Αριθμός τροχών λαμβάνει στην τιμή 1. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να ξεκαθαρίσουμε ότι ο βαθμός Bάρος (Kg) κυμαίνεται στον αριθμό 7.6. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας φέρουμε σε γνώση σας πως το μέγεθος Μήκος καλωδίου (m) προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 1.5. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα διαφωτίσουμε η πληροφορία Κόστος είναι ίσο στην τιμή € 85,00.

GARLAND – GC800 Αντλία Επιφάνειας 1″ 800W

Ακόμα εκθέτουμε το GARLAND – GC800 Αντλία Επιφάνειας 1″ 800W. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας θα προβάλλουμε ότι ο όρος GC800 Αντλία Επιφάνειας 1″ ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 800W. Επιπροσθέτως να καταθέσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Κόστος ισούται στο μέγεθος € 84,00.

KRAFT – SGP1200X Αντλία Επιφάνειας1″Inox

Μετά εξετάζουμε το KRAFT – SGP1200X Αντλία Επιφάνειας1″Inox. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας παρατηρήσουμε πως ο δείκτης Μέγιστη θερμοκρασία νερού ευρίσκεται στο νούμερο +35°C. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας ας σας κρατήσουμε ενήμερους πως η παράμετρος Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο φτάνει στην ποσότητα 0,25%. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα φανερώσουμε ότι ο χαρακτήρας Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 3mm. Ζωτικής σημσίας είναι να παραθέσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Μανομετρικό προσεγγίζει στο μέγεθος 50m (max). Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να δηλώσουμε η αποτίμηση Ισχύς είναι στο νούμερο 1200 WATT. Συνάμα θα γνωστοποιήσουμε πως ο βαθμός Στόμιο συμποσούται στον αριθμό 1″. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας δημοσιοποιήσουμε ότι το μέγεθος Τάση προσεγγίζει στο νούμερο 230V/50Hz.

Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα παρουσιάσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα Καλώδιο φτάνει στον αριθμό 1,2 m . Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να βεβαιώσουμε ότι ο όρος Παροχή είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 3800 lt/h (max). Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να ενημερώσουμε η διάσταση Πίεση ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 5 bar. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας κάνουμε ενημέρωση πως το μέγεθος Κόστος ισούται στην τιμή € 89,00.

KRAFT – KCH-100 Αντλία Νερού Επιφάνειας Υψηλής Παροχής

Παρακάτω παρουσιάζουμε το KRAFT – KCH-100 Αντλία Νερού Επιφάνειας Υψηλής Παροχής. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας θα παρατηρήσουμε ότι ο χαρακτήρας Ισχύς ηλεκτροκινητήρα συμποσούται σε τιμή ορισμένη 1,0HP. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι να καταγράψουμε ότι η διάσταση Τάση είναι ίσο στο νούμερο 220V/50Hz. Στο εξής ας δηλώσουμε πως η διάσταση Μέγιστη θερμοκρασία νερού ανέρχεται στο στοιχείο 40°C. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας παραθέσουμε πως η πληροφορία Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο ισούται στη διακριτή ποσότητα 0,25%. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να κάνουμε ενημέρωση πως η αναγραφόμενη παράμετρος Μέγιστη διάμετρος σωματίδίων νερού είναι στο ψηφίο 3mm. Πέραν των άλλων μεγεθών ας κοινοποιήσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Μέγιστη παροχή νερού κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 18000lt/h. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά να πληροφορήσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Μέγιστο μανομετρικό ύψος ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 21m .

Συν τοις άλλοις ας παρουσιάσουμε το στοιχείο Στόμιο εισόδου ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 1½”. Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας ας καταδείξουμε το χαρακτηριστικό Στόμιου εξόδου φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 1½”. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας θα συσχετίσουμε το μέγεθος Μέγιστο ύψος αναρρόφησης κυμαίνεται στο μέγεθος 7m. Από την εξέταση του προϊόντος ας επισημάνουμε η μετρήσιμη ποσότητα Κόστος έγκειται στο στοιχείο € 91,14.

AL-KO – JET 3000 CLASSIC Αντλία 650W

Τώρα δείχνουμε το AL-KO – JET 3000 CLASSIC Αντλία 650W . Στη συνέχεια ας εκθέσουμε ότι η τίμηση Ισχύς κυμαίνεται στο στοιχείο 650 Watts. Μελετώντας τις προδιαγραφές θα κατατοπίσουμε πως το στοιχείο Μεγ. μανομετρικό είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 35m. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα ξεκαθαρίσουμε ότι το μέγεθος Πίεση είναι στην ποσότητα 3.5 bar. Ζωτικής σημσίας είναι θα ανακοινώσουμε ότι το μέγεθος Παροχή πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 3100 l/h. Σημασία έχει θα πληροφορήσουμε η ποσότητα Βάθος είναι σε τιμή ορισμένη 8m. Παρακάτω θα θέσουμε υπόψη ότι ο ποσοτικός δείκτης Βάρος έγκειται στο ψηφίο 6.4 Kgr. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της αντλίας ας τονίσουμε η διάσταση Κόστος συμποσούται στο νούμερο € 94,90.

KRAFT – KSP-100I Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης INOX

Παρακάτω εκθέτουμε το KRAFT – KSP-100I Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης INOX. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα πληροφορήσουμε το ποσό Μέγιστη θερμοκρασία συμποσούται στη διακριτή ποσότητα +40 βαθμούς κελσίου . Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου αντλίας θα καταμαρτυρήσουμε πως το ποσό Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο πλησιάζει στο στοιχείο 0,25% . Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα αναφέρουμε η παράμετρος Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι ίσο στον αριθμό 3 mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές ας δηλώσουμε ότι το ποσό Ισχύς ανέρχεται στον αριθμό 1 HP. Κάνοντας την παρουσίαση της αντλίας θα πληροφορήσουμε ο όρος Τάση έγκειται στο στοιχείο 230V / 50Hz. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα φέρνουμε στη δημοσιότητα το μετρήσιμο μέγεθος Παροχή (max) εντοπίζεται στο μέγεθος 3500 Lt/h. Πέραν των άλλων τιμών να γνωστοποιήσουμε ότι η διάσταση Μανομετρικό φτάνει στο διακριτό μέγεθος 48m (max).

Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας θα καταμαρτυρήσουμε ότι ο βαθμός Στόμιο εισόδου πλησιάζει στο στοιχείο 1″. Αποφασιστική παράμετρος είναι θα προσθέσουμε πως το στοιχείο Στόμιο εξόδου προσεγγίζει σε 1″. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας να εκθέσουμε πως η τίμηση Ύψος αναρρόφησης ανέρχεται στο μέγεθος 9m (max). Σημαντικό είναι να καταγράψουμε πως η αντικειμενική αξία Κόστος πλησιάζει στην τιμή € 95,48.

KRAFT – SGP1300FX Αντλία Επιφάνειας1″ 1300 W

Τώρα εξετάζουμε το KRAFT – SGP1300FX Αντλία Επιφάνειας1″ 1300 W. Στο εξής ας διαφωτίσουμε πως το ποσό Τάση λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή 230v/50Hz . Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας παραθέσουμε πως η ποσότητα Ισχύς φτάνει στη διακριτή ποσότητα 1300 W . Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας βεβαιώσουμε ότι η ποσότητα Παροχή max έγκειται στο ψηφίο 4.800lt/h . Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα ξεκαθαρίσουμε πως ο δείκτης Mανομετρικό ισούται στο νούμερο 50 μέτρα . Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας να καταμαρτυρήσουμε ότι το ποσό Bάθος αναρρόφησης προσεγγίζει στο ψηφίο max. 8 μέτρα .

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας κάνουμε ενημέρωση ότι ο ποσοτικός δείκτης Στόμιο φτάνει σε 1″. Κάνοντας την παρουσίαση της αντλίας επιφάνειας ας δείξουμε ότι το τυπικό γνώρισμα Κόστος λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή € 99,00 . Παρουσιάζουμε αντλίες επιφάνειας από τις καλύτερες εταιρείες. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προτείνουμε εργαλεία πάνω σε επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

NAKAYAMA – SP1119 Φυγοκεντρική Αντλία Υψηλής Παροχής 1100 W

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – SP1119 Φυγοκεντρική Αντλία Υψηλής Παροχής 1100 W. Πέραν των άλλων τιμών ας αναφέρουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα Ισχύς λαμβάνει στο μέγεθος 1100 W. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα δημοσιοποιήσουμε πως το χαρακτηριστικό Μεγ. παροχή ισούται στον αριθμό 24000 l/h. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα βεβαιώσουμε ο χαρακτήρας Μεγ. μανομετρικό προσεγγίζει στην τιμή 19 m Ø. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα πληροφορήσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Στόμιο ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 1’’x1’’. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ας παρατηρήσουμε πως η ποσότητα Κόστος είναι ίσο σε τιμή ορισμένη € 99,00. Ακολούθως προτείνουμε μηχανήματα πάνω σε αντλίες. Παρουσιάζουμε αντλίες επιφάνειας υψηλών προδιαγραφών.

GARLAND – PRESS 191AE Αντλία Επιφάνειας 1″ 800W

Παρακάτω αναλύουμε το GARLAND – PRESS 191AE Αντλία Επιφάνειας 1″ 800W. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα κοινοποιήσουμε η παράμετρος PRESS 191AE Αντλία Επιφάνειας 1″ προσεγγίζει σε 800W. Ενδιαφέρον είναι ας καταδείξουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Κόστος λαμβάνει στο στοιχείο € 106,80. Παρουσιάζουμε αντλίες επιφάνειας και άλλα εργαλεία όπως επιπλέον διατίθενται εργαλεία πάνω σε αντλίες επιφάνειας.

NERO – CP 1100 Φυγοκεντρική Αντλία Νερού 1100W

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το NERO – CP 1100 Φυγοκεντρική Αντλία Νερού 1100W . Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να πούμε πως ο όρος Ισχύς είναι στο νούμερο 1100W. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας ας κοινολογήσουμε η ονομαστική αξία Στόμιο ευρίσκεται στο στοιχείο 1″. Είναι σημαντικό θα φέρουμε σε γνώση σας το δεδομένο Μανομ. max έγκειται σε 35m. Οφείλουμε να καταγράψουμε πως η ιδιότητα Παροχή max συγκλίνει σε τιμή ορισμένη 7800(I/h). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας βεβαιώσουμε πως το ποσό Κόστος εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα € 115,00. Στην ιστοσελίδα μας προτείνουμε εργαλεία γύρω από υποβρύχιες αντλίες.

METABO – P 3300 G Αντλία Κήπου 900W

Τώρα αναλύουμε το METABO – P 3300 G Αντλία Κήπου 900W . Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας ας δηλώσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Ονομαστική ισχύς (W) προσεγγίζει στο νούμερο 900. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας κοινολογήσουμε ότι η ιδιότητα Ηλεκτρική τάση (V) είναι ίσο στο μέγεθος 220 – 240. Πέραν των άλλων μεγεθών να πούμε η τίμηση Mεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) κυμαίνεται στην ποσότητα 3.300. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να ενημερώσουμε ότι ο χαρακτήρας Mεγ. ύψος αναρρόφησης (m) ισούται αριθμητικά στον αριθμό 8. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να διαφωτίσουμε ο όρος Mεγ. ύψος μεταφοράς (m) ανέρχεται στο ψηφίο 45. Στη συνέχεια ας προσθέσουμε πως η παράμετρος Mεγ. πίεση (bar) είναι σε 4.5. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα καταδείξουμε ο ποσοτικός δείκτης Σύνδεση αναρρόφησης (FThr) έγκειται στο στοιχείο Εσωτερικό σπείρωμα 1″.

Ταυτόχρονα ας δείξουμε πως ο χαρακτήρας Σύνδεση πίεσης (FThr) έγκειται στο διακριτό μέγεθος Εσωτερικό σπείρωμα 1″. Πλην των άλλων να διαδώσουμε πως ο χαρακτήρας Κέλυφος αντλίας συγκλίνει στο στοιχείο -Χυτοσίδηρος. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να εξακριβώσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα Άξονας κίνησης ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος -Ανοξείδωτος χάλυβας. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να σημειώσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα Αριθμός τροχών συμποσούται στο στοιχείο 1. Παρουσιάζουμε αντλίες επιφάνειας για όσους έχουν μεγάλες προσδοκίες. Ακολούθως θα βρείτε εργαλεία σχετικά με επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της αντλίας ας καταθέσουμε πως η παράμετρος Bάρος (Kg) προσεγγίζει στο ψηφίο 11.1. Παράλληλα να τονίσουμε ότι η αποτίμηση Μήκος καλωδίου (m) συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 1.5. Ακολούθως ας παραθέσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα Κόστος εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή € 115,00.

AL-KO – JET 3500 INOX CLASSIC Αντλία 850W

Παρακάτω δείχνουμε το AL-KO – JET 3500 INOX CLASSIC Αντλία 850W. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας παρουσιάσουμε ότι η ιδιότητα Ισχύς ευρίσκεται στο μέγεθος 850 Watts. Μαζί με αυτό να κοινοποιήσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα Μεγ. μανομετρικό προσεγγίζει στην ποσότητα 38m. Είναι σημαντικό θα φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η τίμηση Πίεση ισούται σε 3.8 bar. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα εξακριβώσουμε ότι η παράμετρος Παροχή ευρίσκεται στην αναγραφόμενη τιμή 3400 l/h. Είναι σημαντικό θα αναφέρουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Βάθος εντοπίζεται στο ψηφίο 8m. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα παρέχουμε πληροφορίες ότι η αντικειμενική αξία Βάρος ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 6.8 Kg. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η πληροφορία Κόστος έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή € 119,00.