Αποδοτικές αντλίες πηγαδιών

Αποδοτικές αντλίες πηγαδιών σε μοναδικές προσφορές. Τώρα επισημαίνουμε στοχευμένα κείμενα για αυτούς που ενδιαφέρονται για αντλίες πηγαδιών. Αποδοτικές αντλίες πηγαδιών για απαιτητικούς επαγγελματίες.

NAKAYAMA Αντλία Πηγαδιών

Ακολούθως προβάλλουμε το NAKAYAMA – NP1120 Αντλία Πηγαδιών INOX 1000W. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας κοινοποιήσουμε πως ο χαρακτήρας ισχύς συμποσούται στο νούμερο 1000W. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να κάνουμε ενημέρωση το ποσό παροχή προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 6500L/h. Στην ιστοσελίδα μας παρέχουμε NAKAYAMA εργαλεία.

Από τη μελέτη του μηχανήματος πηγαδιών αντλίας να καταμαρτυρήσουμε πως το τυπικό γνώρισμα μανομετρικό συμποσούται στο διακριτό μέγεθος 40m. Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας πηγαδιών να κάνουμε ενημέρωση ότι η αναγραφόμενη παράμετρος μέγιστο μέγεθος σωματιδίων έγκειται στην ποσότητα 1mm. Επιπρόσθετα θα παρουσιάσουμε ότι η διάσταση κόστος εντοπίζεται στο μέγεθος € 89,00. Στο eshop μας παρέχουμε εργαλεία γύρω από αντλίες πηγαδιών.

NAKAYAMA – SP1040 Αντλία Πηγαδιών INOX

Ακολούθως εξετάζουμε το NAKAYAMA – SP1040 Αντλία Πηγαδιών INOX. Πέραν των άλλων τιμών του εργαλείου αντλίας πηγαδιών ας γνωστοποιήσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη ισχύς πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 1000W. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να σημειώσουμε πως η τίμηση παροχή εντοπίζεται στον αριθμό 6500L/h. Στην ιστοσελίδα μας έχουμε μηχανήματα πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας πηγαδιών θα προβάλλουμε το μετρήσιμο μέγεθος μανομετρικό λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή 40m. Από τη μελέτη του προϊόντος θα εξακριβώσουμε πως η αποτίμηση μέγιστο μέγεθος σωματιδίων συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 1mm. Πέραν των άλλων τιμών ας διαφωτίσουμε το μετρήσιμο μέγεθος στόμιο ισούται στο νούμερο 1″. Από την εξέταση της αντλίας πηγαδιών ας διαφωτίσουμε ο δείκτης κόστος φτάνει στη διακριτή ποσότητα € 95,00. Ακολούθως έχουμε εργαλεία γύρω από επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

KRAFT Υποβρύχια Αντλία Πηγαδιού INOX 3 Σταδίων

Μετά αναλύουμε το KRAFT – SP800X-3V Υποβρύχια Αντλία Πηγαδιού INOX 3 Σταδίων. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά ας δείξουμε η τίμηση ισχύς μοτέρ ευρίσκεται στο μέγεθος 1,1HP . Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας πηγαδιών θα ενημερώσουμε πως η πληροφορία τάση ισούται αριθμητικά στην τιμή 220V/50Hz. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας πηγαδιών ας σας κρατήσουμε ενήμερους το στοιχείο μέγιστη παροχή νερού κυμαίνεται στο νούμερο 5500lt/h . Στην εταιρεία μας θα βρείτε KRAFT προσφορές.

Σαφώς θα προσθέσουμε ότι η πληροφορία μέγιστο μανομετρικό ύψος είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 30m . Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η πληροφορία στόμιο εξόδου είναι στο ψηφίο 1¼”. Συνάμα θα διαφωτίσουμε ότι το ποσό καλώδιο αντλίας ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 10m.. Επιπλέον ας εξακριβώσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ευρίσκεται στο νούμερο 0,5mm.. Οφείλουμε θα γνωστοποιήσουμε η αποτίμηση κόστος είναι στον αριθμό € 99,82. Επιπλέον έχουμε εργαλεία γύρω από επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

GARLAND – AMAZON 909XET Ηλεκτρική

Μετά αναλύουμε το GARLAND – AMAZON 909XET Ηλεκτρική Αντλία πηγαδιών ηλεκτρική 800W, παροχή 5.500lt/h μανομετρικό 40m. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας πηγαδιών ας βεβαιώσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα ηλεκτρική λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 800W. Πλην των άλλων θα σημειώσουμε ο χαρακτήρας παροχή ανέρχεται στο νούμερο 5.500lt/h . Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα βεβαιώσουμε πως το μέγεθος μανομετρικό κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 40m. Συν τοις άλλοις ας προβάλλουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος ισούται στο διακριτό μέγεθος € 106,70. Στην ιστοσελίδα μας έχουμε μηχανήματα πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

NAKAYAMA – SP 1254 Αντλία Πηγαδιού με Φλοτέρ Inox

Παρακάτω εκθέτουμε το NAKAYAMA – SP 1254 Αντλία Πηγαδιού με Φλοτέρ Inox . Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος πηγαδιών αντλίας ας παρέχουμε πληροφορίες πως το τυπικό γνώρισμα ισχύς έγκειται στην ποσότητα 1200 W. Επιπροσθέτως θα σημειώσουμε πως το μέγεθος παροχή είναι στην τιμή 5500 l/h. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα συσχετίσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα μανομετρικό συγκλίνει στον αριθμό 54m. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα συσχετίσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη μεγ. σωματιδίων λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 1,5mm Ø. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας πηγαδιών να παρουσιάσουμε πως το ποσό στόμιο εντοπίζεται στο ψηφίο 1”. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας πηγαδιών να κάνουμε ενημέρωση ότι το δεδομένο κόστος πλησιάζει στην τιμή € 135,00.

NAKAYAMA – SP9060 Αντλία πηγαδιού 900 W, 60m, 4500 l/h 1.3Hp

Ακολούθως αναλύουμε το NAKAYAMA – SP9060 Αντλία πηγαδιού 900 W, 60m, 4500 l/h 1.3Hp. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών ας τονίσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη ισχύς μοτέρ πλησιάζει στο στοιχείο 1,3 Hp (900W). Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος πηγαδιών αντλίας θα κοινοποιήσουμε η διάσταση τάση ευρίσκεται στο νούμερο 220V / 50 Hz. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι να συσχετίσουμε η μετρήσιμη ποσότητα μέγιστη παροχή νερού είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 4500lt/h. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας πηγαδιών να γνωστοποιήσουμε το δεδομένο μέγιστο μανομετρικό ύψος έγκειται σε 60m. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να επισημάνουμε ότι η πληροφορία μέγιστη βύθιση αντλίας ισούται στο μέγεθος 15m. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας πηγαδιών να παραθέσουμε η ποσότητα στόμιο εξόδου ανέρχεται στο μέγεθος 1″. Πέραν των άλλων μεγεθών του εργαλείου αντλίας πηγαδιών να σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα διάμετρος αντλίας προσεγγίζει σε 4″.

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος πηγαδιών αντλίας θα σας κρατήσουμε ενήμερους το τυπικό γνώρισμα φτερωτές ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 9 . Μεταξύ των άλλων να ανακοινώσουμε ο χαρακτήρας καλώδιο αντλίας είναι στην τιμή 20m. Επιπλέον να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως ο δείκτης μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 2 mm. Επίσης να προσθέσουμε η πληροφορία βάρος καθ./μεικτό λαμβάνει στην ποσότητα 15,70/17.85 Kg. Κάνοντας την παρουσίαση της αντλίας πηγαδιών θα καταγράψουμε το τυπικό γνώρισμα κόστος φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή € 159,00.

KRAFT – DWP900 Αντλία Υποβρύχια

Ακόμα μελετάμε το KRAFT – DWP900 Αντλία Υποβρύχια. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας πηγαδιών θα συσχετίσουμε πως το χαρακτηριστικό ισχύς μοτέρ ανέρχεται στο στοιχείο 1,2HP . Αφετέρου θα καταμαρτυρήσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος τάση εντοπίζεται στο ψηφίο 220V/50Hz. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας πηγαδιών να φανερώσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος μέγιστη παροχή νερού συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 3100lt/h. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας παρουσιάσουμε το δεδομένο μέγιστο μανομετρικό ύψος ισούται στο μέγεθος 54m . Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας πηγαδιών θα διαφωτίσουμε πως η ιδιότητα μέγιστη βύθιση αντλίας είναι στη διακριτή ποσότητα 15m. Σημαντικό είναι θα παρουσιάσουμε το στοιχείο στόμιο εξόδου ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 1”. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα τονίσουμε πως η ποσότητα καλώδιο αντλίας ισούται αριθμητικά στην τιμή 20m..

Επιπροσθέτως θα δημοσιοποιήσουμε ότι ο όρος μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ανέρχεται στο ψηφίο 2mm.. Επίσης να φέρουμε σε γνώση σας ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος ανέρχεται στην ποσότητα € 165,00.

STANLEY – SXUP1000XWE Αντλία Πηγαδιών Inox

Ακολούθως παρουσιάζουμε το STANLEY – SXUP1000XWE Αντλία Πηγαδιών Inox. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας πηγαδιών ας μνημονεύουμε πως το μέγεθος ισχύς συγκλίνει στο στοιχείο 1000 W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας πηγαδιών ας γνωστοποιήσουμε πως η ονομαστική αξία τάση ισούται στον αριθμό 230 V / 50 Hz. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα τονίσουμε ότι η τίμηση μέγιστη παροχή (Q) ισούται στην ποσότητα 5200 l/h. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα διαθέτουμε STANLEY προτάσεις.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος πηγαδιών αντλίας να δηλώσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη μέγιστο βάθος βυθίσματος ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 16 m. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας πηγαδιών να δείξουμε πως η διάσταση ελάχιστο βάθος νερού ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 70 mm. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα κοινοποιήσουμε ότι η αποτίμηση μέγιστο μέγεθος σωματιδίων ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα 1.5 mm. Ακόμα προτείνουμε εργαλεία γύρω από αντλίες.

Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας πηγαδιών να ενημερώσουμε ο δείκτης μόνωση κινητήρα συγκλίνει στην τιμή Κλάση B. Αντιστοίχως να κοινολογήσουμε ότι η τίμηση προστασία κινητήρα φτάνει στο νούμερο IPX8. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας κοινοποιήσουμε πως η αντικειμενική αξία ελάχιστη διάμετρος πηγαδιού ισούται στην τιμή 10 cm. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας ας σας κρατήσουμε ενήμερους πως ο συντελεστής στόμιο είναι στη διακριτή ποσότητα 1-1/4″.

Αποδοτικές υποβρύχιες αντλίες

Αποδοτικές υποβρύχιες αντλίες στις καλύτερες τιμές. Εξετάζοντας την πραγματικότητα μελετάμε απεριόριστα δεδομένα αναφορικά με υποβρύχιες αντλίες.

NAKAYAMA Αντλία Ομβρίων

Μετά παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – NP1030 Αντλία Ομβρίων. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας να καταθέσουμε πως η ιδιότητα ισχύς πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 550W. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας θα φέρουμε σε γνώση σας η ονομαστική αξία μεγ. μανομετρικό φτάνει σε 7m. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να ανακοινώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης παροχή ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 10000L/h. Στον ακόλουθο σύνδεσμο διαθέτουμε NAKAYAMA προσφορές.

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να παρατηρήσουμε ότι το χαρακτηριστικό μεγ. βύθιση κυμαίνεται στο μέγεθος 7m. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας ας προσθέσουμε ότι η ποσότητα μέγιστο μέγεθος σωματιδίων λαμβάνει στο στοιχείο 35mm. Συνάμα θα κοινοποιήσουμε η αντικειμενική αξία καλώδιο είναι σε 10m. Ενδιαφέρον είναι να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως το τυπικό γνώρισμα κόστος φτάνει στο διακριτό μέγεθος € 45,00.

Υποβρύχια Αντλία Νερού

Ακολούθως εκθέτουμε το NERO – SPC 750 Υποβρύχια Αντλία Νερού. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας να συσχετίσουμε ότι η πληροφορία ισχύς είναι ίσο στο νούμερο 750W. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας να δημοσιοποιήσουμε πως η τίμηση στόμιο φτάνει στο διακριτό μέγεθος 1”-1.1/4”-1.1/2”. Από την εξέταση του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να ενημερώσουμε η ιδιότητα μανομ. max ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 8.5m. Εδώ προτείνουμε εργαλεία γύρω από αντλίες.

Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να καταθέσουμε πως η ιδιότητα παροχή max συμποσούται στο ψηφίο 12500(I/h). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας ας κοινολογήσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα σωματίδια max ισούται αριθμητικά στον αριθμό 5mm. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά ας ενημερώσουμε ο ποσοτικός δείκτης κόστος προσεγγίζει στην ποσότητα € 46,90.

Υποβρύχια Αντλία Καθαρού Νερού

Τώρα εξετάζουμε το NERO – SPC 400 Υποβρύχια Αντλία Καθαρού Νερού. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας εξακριβώσουμε ο δείκτης ισχύς στόμιο ευρίσκεται στον αριθμό 400W. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να δείξουμε ότι ο δείκτης μανομ. max. κυμαίνεται σε 1”-1.1/4”-1.1/2”m. Ωσαύτως να πούμε πως το στοιχείο παροχή max. συγκλίνει στο στοιχείο 7000 l/h. Εκτός από αυτά ας καταδείξουμε ότι η αποτίμηση σωματίδια max. ευρίσκεται στο στοιχείο 5mm. Επιπροσθέτως ας παρουσιάσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα κόστος είναι στον αριθμό € 46,90. Σε αυτό το σύνδεσμο προτείνουμε προτάσεις γύρω από υποβρύχιες αντλίες.

Αντλία Ομβρίων με Ενσωματωμένο Φλοτέρ

Στη συνέχεια προβάλλουμε το NAKAYAMA – NP1070 Αντλία Ομβρίων με Ενσωματωμένο Φλοτέρ. Ακόμα να πούμε πως η παράμετρος ισχύς ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 750w. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας θα θέσουμε υπόψη ότι ο αριθμητικός δείκτη μέγιστο μανομετρικό έγκειται στον αριθμό 8,5m. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να πούμε ο βαθμός παροχή εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 13000L/h. Ακολούθως έχουμε μηχανήματα γύρω από αντλίες επιφάνειας.

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα μνημονεύουμε ότι το ποσό μεγ. βύθιση κυμαίνεται στο στοιχείο 7m. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα προσθέσουμε η μετρήσιμη ποσότητα μέγιστο μέγεθος σωματιδίων συμποσούται στο νούμερο 5mm. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές να πούμε ο όρος καλώδιο είναι στο νούμερο 10m. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας να προσθέσουμε ότι ο συντελεστής κόστος είναι στην τιμή € 49,00.

KRAFT Αντλία 3 Λειτουργιών

Ακολούθως εκθέτουμε το KRAFT – Υποβρύχια Αντλία 3 Λειτουργιών 750W. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας ας κοινοποιήσουμε πως ο δείκτης χαμηλού προφίλ ανέρχεται στην τιμή 1mm. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ας καταδείξουμε πως ο βαθμός ισχύς πλησιάζει στο ψηφίο 750 W. Μαζί με αυτό θα ενημερώσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα παροχή ανέρχεται στην τιμή 15900 lt/h. Στον ακόλουθο σύνδεσμο παρέχουμε KRAFT ιδέες.

Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας ας πληροφορήσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα μανομετρικό φτάνει στο νούμερο 8,5 m. Από την εξέταση του προϊόντος θα συσχετίσουμε το χαρακτηριστικό μεγ. βάθος βυθισμ. προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 7 m. Ακολούθως ας βεβαιώσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη στόμιο έγκειται στο διακριτό μέγεθος 1″ &1″ 1/4. Μαζί με αυτό να κοινολογήσουμε ότι η ιδιότητα μεγ. σωματιδ. κυμαίνεται στο στοιχείο 30 mm. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας ας κατατοπίσουμε η ιδιότητα καλώδιο πλησιάζει σε 10 m.

Αφετέρου να διαδώσουμε η τίμηση βάρος είναι ίσο στο μέγεθος 5 kg. Ωσαύτως θα παρουσιάσουμε το τυπικό γνώρισμα κόστος έγκειται στον αριθμό € 49,00.

Αντλία Ομβρίων INOX

Στη συνέχεια μελετάμε το NAKAYAMA – NP1090 Αντλία Ομβρίων INOX. Πέραν των άλλων τιμών της υποβρύχιας αντλίας θα επισημάνουμε ότι το μέγεθος ισχύς ισούται στη διακριτή ποσότητα 750W. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας ας πληροφορήσουμε ο συντελεστής μεγ. μανομετρικό εντοπίζεται στο ψηφίο 7.5m. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας να παραθέσουμε πως η τίμηση παροχή συμποσούται σε τιμή ορισμένη 8500L/h. Σε αυτό το σύνδεσμο θα βρείτε προσφορές που αφορούν επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας θα πληροφορήσουμε πως το στοιχείο μεγ. βύθιση εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 7m. Εκτός από αυτά να συσχετίσουμε ότι το δεδομένο μέγιστο μέγεθος σωματιδίων είναι στη διακριτή ποσότητα 5mm. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας δημοσιοποιήσουμε ότι ο συντελεστής καλώδιο ισούται στην ποσότητα 10m. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας ας προβάλλουμε ότι ο βαθμός κόστος ισούται στο στοιχείο € 49,00.

KRAUSMANN – 4300 Αντλία Υποβρ. Πλαστ. Ομβρίων 400W

Εδώ εκθέτουμε το KRAUSMANN – 4300 Αντλία Υποβρ. Πλαστ. Ομβρίων 400W. Αντιστοίχως να κάνουμε ενημέρωση πως η παράμετρος ισχύς ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 400W. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας κοινοποιήσουμε πως ο χαρακτήρας κόστος συγκλίνει σε € 54,00. Ακολούθως έχουμε μηχανήματα γύρω από αντλίες επιφάνειας.

NERO Υποβρύχια Αντλία ΙΝΟΧ Καθαρού Νερού

Μετά παρουσιάζουμε το NERO – SPC 550IN Υποβρύχια Αντλία ΙΝΟΧ Καθαρού Νερού. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ας βεβαιώσουμε πως η αποτίμηση ισχύς προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 550W. Οφείλουμε θα καταδείξουμε πως το ποσό στόμιο συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 1”-1.1/4”-1.1/4”. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να ξεκαθαρίσουμε ο αριθμητικός δείκτη μανιμ. max. εντοπίζεται στο στοιχείο 7.5m. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας θα εκθέσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος παροχή max. ευρίσκεται στον αριθμό 8500(l/h). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να τονίσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα σωματίδια max συμποσούται σε τιμή ορισμένη 5mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα παρέχουμε πληροφορίες το τυπικό γνώρισμα κόστος προσεγγίζει στην ποσότητα € 54,90.

ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ 750W

Εδώ δείχνουμε το KRAFT – SP750 ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ 750W. Από την εξέταση του προϊόντος να διαδώσουμε πως ο χαρακτήρας 1,0 HP ευρίσκεται στο στοιχείο (750w). Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας θα καταδείξουμε ότι ο δείκτης τάση ευρίσκεται σε 220V/50Hz. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας να κοινοποιήσουμε ότι ο βαθμός μέγιστη παροχή νερού έγκειται στο ψηφίο 12000lt/h. Μελετώντας τις προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας ας εκθέσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος μέγιστο μανομετρικό ύψος είναι ίσο στο στοιχείο 8,5m. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας θα προβάλλουμε ότι η ιδιότητα στόμιο εξόδου φτάνει στη διακριτή ποσότητα 1″ & 1¼” & 1½”. Από τη μελέτη της υποβρύχιας αντλίας θα παρουσιάσουμε ο ποσοτικός δείκτης καλώδιο αντλίας ισούται στην τιμή 10m.. Μελετώντας τις προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας θα διαφωτίσουμε ο δείκτης μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι στην ποσότητα 5mm..

Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας θα εκθέσουμε ο βαθμός κόστος ισούται στην αναγραφόμενη τιμή € 55,00.

NAKAYAMA Αντλία Ομβρίων INOX

Ακόμα αναλύουμε το NAKAYAMA – NP1050 Αντλία Ομβρίων INOX. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας θα παρατηρήσουμε το τυπικό γνώρισμα ισχύς είναι ίσο στον αριθμό 550W. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας να δηλώσουμε η τίμηση μεγ. μανομετρικό λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 7.5m. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας ας δημοσιοποιήσουμε ότι η παράμετρος παροχή είναι στο ψηφίο 8500L/h. Παραπέρα να παρατηρήσουμε ότι η ιδιότητα μεγ. βύθιση είναι ίσο στο ψηφίο 7m. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας τονίσουμε ο ποσοτικός δείκτης μέγιστο μέγεθος σωματιδίων προσεγγίζει στον αριθμό 5mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να δείξουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος καλώδιο είναι ίσο στον αριθμό 10m. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας θα φανερώσουμε ότι ο συντελεστής κόστος συγκλίνει στο ψηφίο € 59,00.

SP550X Αντλία Υποβρύχια Inox 550w

Ακολούθως εξετάζουμε το KRAFT – SP550X Αντλία Υποβρύχια Inox 550w. Από την εξέταση του προϊόντος να τονίσουμε το τυπικό γνώρισμα 0,75 HP κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα (550w). Συν τοις άλλοις ας σημειώσουμε ο αριθμητικός δείκτη τάση προσεγγίζει στο νούμερο 220V/50Hz. Στο εξής θα καταμαρτυρήσουμε το μέγεθος μέγιστη παροχή νερού ισούται στην τιμή 8500lt/h. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να κοινοποιήσουμε ότι το χαρακτηριστικό μέγιστο μανομετρικό ύψος προσεγγίζει στην ποσότητα 7,5m. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα πληροφορήσουμε ο αριθμητικός δείκτη στόμιο εξόδου συμποσούται στο νούμερο 1″ & 1¼”. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα γνωστοποιήσουμε πως το μέγεθος καλώδιο αντλίας ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα 10m. Ταυτόχρονα να προσθέσουμε η ονομαστική αξία μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 5mm. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της αντλίας ας δημοσιοποιήσουμε πως ο χαρακτήρας κόστος είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος € 59,00.

KRAFT Αντλία Υποβρύχια

Ακολούθως εξετάζουμε το KRAFT – SP550 Αντλία Υποβρύχια. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας να πούμε πως το στοιχείο 0,75 HP πλησιάζει στο νούμερο (550w). Ακολούθως θα πληροφορήσουμε ότι η αντικειμενική αξία τάση πλησιάζει στον αριθμό 220V/50Hz. Μετά θα καταμαρτυρήσουμε το μέγεθος μέγιστη παροχή νερού ισούται στο διακριτό μέγεθος 11000lt/h. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας να κάνουμε ενημέρωση η αντικειμενική αξία μέγιστο μανομετρικό ύψος φτάνει σε τιμή ορισμένη 8,5m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας να ξεκαθαρίσουμε πως η αποτίμηση στόμιο εξόδου εντοπίζεται στο μέγεθος 1″ & 1¼” & 1½”. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας να γνωστοποιήσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη καλώδιο αντλίας συμποσούται στο μέγεθος 10m. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας θα ξεκαθαρίσουμε ότι η διάσταση μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού έγκειται στην ποσότητα 5mm.

Οφείλουμε θα συσχετίσουμε ότι η τίμηση κόστος συμποσούται στο μέγεθος € 59,89.

NERO – SPC 900IN Υποβρύχια Αντλία ΙΝΟΧ Καθαρού Νερού

Μετά εκθέτουμε το NERO – SPC 900IN Υποβρύχια Αντλία ΙΝΟΧ Καθαρού Νερού. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών ας σημειώσουμε πως το τυπικό γνώρισμα ισχύς κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 550W. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας κοινολογήσουμε η τίμηση στόμιο ισούται στην ποσότητα 1”-1.1/4”-1.1/4”. Κάνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας ας δηλώσουμε ότι ο βαθμός μανιμ. max. ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 7.5m. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας θα τονίσουμε πως το τυπικό γνώρισμα παροχή max. ανέρχεται στον αριθμό 8500(l/h). Πλην των άλλων ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ο αριθμητικός δείκτη σωματίδια max προσεγγίζει στην ποσότητα 5mm. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να καταδείξουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα κόστος εντοπίζεται στην τιμή € 61,00.

KRAFT – SPD1000 ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ 900W

Παρακάτω δείχνουμε το KRAFT – SPD1000 ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ 900W. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας να τονίσουμε ότι η τίμηση 1,3 HP κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα (900w). Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της υποβρύχιας αντλίας να εξακριβώσουμε ότι το δεδομένο τάση είναι στο διακριτό μέγεθος 220V/50Hz. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας ας διαδώσουμε η πληροφορία μέγιστη παροχή νερού φτάνει σε τιμή ορισμένη 14000lt/h. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να τονίσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος μέγιστο μανομετρικό ύψος ευρίσκεται στην τιμή 8.5m. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας ας δηλώσουμε πως ο χαρακτήρας στόμιο εξόδου πλησιάζει στο μέγεθος 1″ & 1¼” & 1½”. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να παρατηρήσουμε ότι το χαρακτηριστικό καλώδιο αντλίας έγκειται στον αριθμό 10m.. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές να κατατοπίσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 35mm..

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές θα ενημερώσουμε το ποσό κόστος συγκλίνει στην τιμή € 65,00.

Αποδοτικές αντλίες επιφάνειας

Αποδοτικές αντλίες επιφάνειας για επαγγελματίες. Παραθέτουμε απεριόριστα κομμάτια μελετών με θέμα αντλίες για εξειδικεύοντας σε αγροτικά εργαλεία.

NAKAYAMA εργαλεία

Τώρα εκθέτουμε το NAKAYAMA – SP3722 Αντλία Περιφερειακή 370 W. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας παρατηρήσουμε ότι ο βαθμός SP3722 Αντλία περιφερειακή πλησιάζει στην τιμή 370 W. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να πούμε ότι το ποσό Ισχύς εντοπίζεται στο ψηφίο 370 W. Επιπλέον ας πληροφορήσουμε ότι η ονομαστική αξία Μεγ. παροχή ευρίσκεται στο μέγεθος 2100 l/h. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας παρέχουμε πληροφορίες ότι η μετρήσιμη ποσότητα Μεγ. μανομετρικό έγκειται σε τιμή ορισμένη 30 m. Επιπλέον ας σημειώσουμε ότι ο συντελεστής Διάμετρος κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα Στόμιο 1’’x1’’. Πέραν των άλλων μεγεθών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να ξεκαθαρίσουμε η τίμηση Κόστος ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη € 29,00. Στον ακόλουθο σύνδεσμο διατίθενται NAKAYAMA προσφορές.

NERO – VP 370 Αντλία Περιφερειακή

Παρακάτω εκθέτουμε το NERO – VP 370 Αντλία Περιφερειακή. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές ας προσθέσουμε ότι το ποσό Ισχύς φτάνει στο νούμερο 370W. Στη συνέχεια να διαδώσουμε ότι ο χαρακτήρας Στόμιο προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 1″. Ζωτικής σημσίας είναι θα δημοσιοποιήσουμε ότι η ποσότητα Μανομ. max πλησιάζει στο στοιχείο 35m. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να σημειώσουμε ο ποσοτικός δείκτης Παροχή max κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 2100(I/h). Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να ανακοινώσουμε πως η αποτίμηση Κόστος κυμαίνεται στο μέγεθος € 32,90. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα διατίθενται μηχανήματα σχετικά με αντλίες.

Αντλίες KRAFT

Τώρα δείχνουμε το KRAFT – PKM 60 (KPF-50) Αντλία Περιφερειακή. Πέραν των άλλων τιμών να καταμαρτυρήσουμε ότι η ποσότητα Μέγιστη θερμοκρασία νερού συγκλίνει στο νούμερο +40°C.. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα φέρουμε σε γνώση σας πως ο χαρακτήρας Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο κυμαίνεται στο μέγεθος -0,15%.. Σημασία έχει ας δηλώσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού συμποσούται στο νούμερο -1 mm.. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας να ξεκαθαρίσουμε ότι ο συντελεστής Μανομετρικό ισούται στο μέγεθος 38m (max). Επιπλέον διατίθενται KRAFT ιδέες.

Αντιστοίχως θα δηλώσουμε πως η ονομαστική αξία Ισχύς φτάνει στο νούμερο 0,5 HP. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας καταδείξουμε η παράμετρος Στόμιο Εισόδου φτάνει στον αριθμό 1″. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά θα φέρουμε σε γνώση σας η τίμηση Τάση κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 230V/50Hz.

Αποφασιστική παράμετρος είναι θα κοινολογήσουμε ότι η παράμετρος Στόμιο Εξόδου πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 1″. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας διαδώσουμε ότι το χαρακτηριστικό Παροχή κυμαίνεται στην ποσότητα 2500 lt/h. Πέραν των άλλων τιμών ας καταθέσουμε πως η τίμηση Ύψος Αναρρόφησης φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 8m (max). Στη συνέχεια ας φέρουμε σε γνώση σας ο χαρακτήρας Κόστος ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη € 39,00.

NERO Αντλία 750W

Μετά μελετάμε το NERO – VP 750 Αντλία Περιφερειακή 750W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές να παρατηρήσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα Ισχύς λαμβάνει στην ποσότητα 750W. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να παρέχουμε πληροφορίες πως το τυπικό γνώρισμα Στόμιο κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 1″. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα φανερώσουμε ότι το δεδομένο Μανομ. max κυμαίνεται σε 50m. Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας ας κάνουμε ενημέρωση το στοιχείο Παροχή max εντοπίζεται στο μέγεθος 3600(I/h). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας εξακριβώσουμε πως το χαρακτηριστικό Κόστος είναι στο στοιχείο € 54,50. Ακολούθως προτείνουμε εργαλεία σχετικά με αντλίες επιφάνειας.

Αντλία Περιφερειακή 750Watt

Ακόμα μελετάμε το NAKAYAMA – SP7558 Αντλία Περιφερειακή 750Watt. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα κοινολογήσουμε ότι το δεδομένο SP 7558 Αντλία περιφερειακή ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 750 W. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να καταμαρτυρήσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Ισχύς προσεγγίζει σε 750 W. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας θα παρουσιάσουμε πως η παράμετρος Μεγ. παροχή ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 3000 l/h. Παράλληλα θα φέρουμε σε γνώση σας ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα Μεγ. μανομετρικό φτάνει σε 58 m Ø. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας πληροφορήσουμε πως το μέγεθος Στόμιο συγκλίνει στο μέγεθος 1’’x1’’. Μαζί με αυτό θα προβάλλουμε πως η αποτίμηση κόστος συμποσούται στο στοιχείο € 55,00. Επιπλέον έχουμε μηχανήματα γύρω από υποβρύχιες αντλίες.

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Στη συνέχεια αναλύουμε το NERO – JET GP 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας καταμαρτυρήσουμε το μέγεθος JET GP έγκειται στο διακριτό μέγεθος 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Ακόμη ας δείξουμε το τυπικό γνώρισμα Ισχύς ευρίσκεται στον αριθμό 800W. Πέραν των άλλων μεγεθών να κατατοπίσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Ύψος Αναρροφ. max. ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος 8m. Στο link που ακολουθεί παρέχουμε μηχανήματα γύρω από επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας παρέχουμε πληροφορίες πως η διάσταση Στόμιο κυμαίνεται στο στοιχείο 1″. Εναργώς θα διαδώσουμε η αποτίμηση Μανομετρικό max. συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 38m. Επιπλέον θα μνημονεύουμε πως ο δείκτης Παροχή max. ευρίσκεται σε 3200(l/h). Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας θα παρατηρήσουμε το χαρακτηριστικό Κόστος είναι στο μέγεθος € 56,90.

Αντλία Ψεκασμού

Εδώ εκθέτουμε το NAKAYAMA – NS3600 Αντλία Ψεκασμού. Εναργώς ας πληροφορήσουμε πως η αποτίμηση LT/MIN ανέρχεται στο μέγεθος 36. Εξάλλου να καταγράψουμε ότι το στοιχείο πίεση έγκειται στην ποσότητα 10-40bar. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ο χαρακτήρας Κόστος ευρίσκεται στον αριθμό € 59,00. Στο link που ακολουθεί έχουμε εργαλεία γύρω από επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Ακόμα εκθέτουμε το NERO – JET 750A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Παρομοίως ας επισημάνουμε η μετρήσιμη ποσότητα Ισχύς ανέρχεται σε 750W . Επιπλέον θα βεβαιώσουμε ότι το μέγεθος Στόμιο συγκλίνει στο νούμερο 1″. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας να προβάλλουμε πως το τυπικό γνώρισμα Μανομετρικό max. εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 43m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας παρουσιάσουμε ότι η αποτίμηση Παροχή max. πλησιάζει στο μέγεθος 3600(l/h). Από την άλλη θα φέρνουμε στη δημοσιότητα η αναγραφόμενη παράμετρος Κόστος εντοπίζεται στην τιμή € 65,00.

Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W

Ακόμα παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – SP 7000 Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας διαφωτίσουμε η παράμετρος Αντλία λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή -SP 7000 . Ακόμη να σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το χαρακτηριστικό Επιφάνειας INOX λαμβάνει στον αριθμό 1000W. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα διαφωτίσουμε πως η αντικειμενική αξία Κόστος ισούται στο νούμερο € 65,00. Επιπλέον έχουμε μηχανήματα γύρω από υποβρύχιες αντλίες.

KRAFT – SGP800 Αντλία Επιφάνειας 1″

Στη συνέχεια εκθέτουμε το KRAFT – SGP800 Αντλία Επιφάνειας 1″. Στο εξής ας δηλώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Μέγιστη θερμοκρασία νερού ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος +40°C . Επίσης ας κοινοποιήσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο εντοπίζεται στον αριθμό 0,25% . Επιπροσθέτως να πούμε πως ο χαρακτήρας Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ισούται στην τιμή 3 mm . Πέραν των άλλων τιμών ας διαφωτίσουμε η πληροφορία Μανομετρικό έγκειται στην τιμή 40m (max) . Εξάλλου θα προβάλλουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Ισχύς είναι στο νούμερο 1,1 HP . Στο εξής να εκθέσουμε ότι το δεδομένο Στόμιο πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 1″. Ακόμη να βεβαιώσουμε ότι το στοιχείο Τάση είναι στο νούμερο 230V/50Hz. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας να διαδώσουμε το ποσό Καλώδιο συμποσούται σε 1,2 m. Εξάλλου να κοινολογήσουμε ότι το χαρακτηριστικό Παροχή συγκλίνει στην τιμή 3200 lt/h (max) .

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας καταμαρτυρήσουμε πως ο συντελεστής Πίεση λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή 4 bar (max). Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας θα σημειώσουμε η μετρήσιμη ποσότητα Κόστος συγκλίνει στο στοιχείο € 65,00.

NAKAYAMA – SP7542 Αντλία Επιφανείας JET 1ΗΡ,42m, 3200 l/h 750 W

Ακόμα εκθέτουμε το NAKAYAMA – SP7542 Αντλία Επιφανείας JET 1ΗΡ,42m, 3200 l/h 750 W. Παρομοίως ας δηλώσουμε πως η αποτίμηση Ισχύς εντοπίζεται στον αριθμό 750 W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας προσθέσουμε πως ο όρος Παροχή ισούται αριθμητικά στον αριθμό 5000 l/h. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας καταγράψουμε η ονομαστική αξία Μανομετρικό είναι στην ποσότητα 40 m. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να παρέχουμε πληροφορίες ο όρος Στόμιο ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 1″. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας κάνουμε ενημέρωση το χαρακτηριστικό Κόστος ευρίσκεται στον αριθμό € 65,00.

NERO – JET 750AIN Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ

Τώρα αναλύουμε το NERO – JET 750AIN Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να καταγράψουμε ο βαθμός Ισχύς εντοπίζεται στην ποσότητα 750W. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα δημοσιοποιήσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Ύψος Αναρροφ. max. ανέρχεται στο μέγεθος 9m. Ακολούθως θα ενημερώσουμε η μετρήσιμη ποσότητα Στόμιο εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 1″. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας βεβαιώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Μανομετρικό max. ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 43m. Επιπροσθέτως θα βεβαιώσουμε πως ο όρος Παροχή max. έγκειται στη διακριτή ποσότητα 3600(l/h). Από τη μελέτη της αντλίας επιφάνειας ας κοινοποιήσουμε η πληροφορία Κόστος λαμβάνει στο στοιχείο € 65,90.

NAKAYAMA – SP7536 Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W

Τώρα εξετάζουμε το NAKAYAMA – SP7536 Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η αποτίμηση Ισχύς συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα 750 W. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να τονίσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Παροχή είναι στη διακριτή ποσότητα 5400 l/h. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα καταγράψουμε πως το χαρακτηριστικό Μανομετρικό συγκλίνει σε 35 m. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών ας παρατηρήσουμε το μέγεθος Στόμιο προσεγγίζει στο στοιχείο 1″ x 1″. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα θέσουμε υπόψη ο δείκτης Κόστος έγκειται στο διακριτό μέγεθος € 67,00.

KRAFT – PKM80 (KPF-100) Αντλία Περιφερειακή

Τώρα εκθέτουμε το KRAFT – PKM80 (KPF-100) Αντλία Περιφερειακή.

Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου

Μετά δείχνουμε το Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου . Στη συνέχεια να κάνουμε ενημέρωση η διάσταση Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο ευρίσκεται στην τιμή 0,15%. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας παρουσιάσουμε το μετρήσιμο μέγεθος Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού φτάνει στην τιμή 1 mm. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα γνωστοποιήσουμε η πληροφορία Ισχύς πλησιάζει στο ψηφίο 1 HP. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας να βεβαιώσουμε το μετρήσιμο μέγεθος Τάση ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 230V / 50Hz. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας σημειώσουμε το χαρακτηριστικό Παροχή (max) είναι ίσο στο μέγεθος 3000 Lt/h. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας μνημονεύουμε πως η αποτίμηση Μανομετρικό πλησιάζει σε 70m (max). Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας θα διαδώσουμε η αντικειμενική αξία Στόμιο εισόδου εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 1″.

Επίσης θα ανακοινώσουμε πως ο βαθμός Στόμιο εξόδου ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 1″ . Ακόμη θα παραθέσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Ύψος αναρρόφησης ισούται αριθμητικά σε 8m (max). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα παρουσιάσουμε πως το δεδομένο Κόστος πλησιάζει στο στοιχείο € 69,00.

LAM – JET 1100A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Τώρα εξετάζουμε το LAM – JET 1100A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα επισημάνουμε ότι η τίμηση Ισχύς λαμβάνει σε 1100W. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας να συσχετίσουμε πως η διάσταση Στόμιο είναι στη διακριτή ποσότητα 1″. Αντιστοίχως ας παρουσιάσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα Μανομετρικό max. ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 55m. Εξάλλου ας φέρουμε σε γνώση σας πως το μέγεθος Παροχή max. ανέρχεται στον αριθμό 3600(l/h). Από την εξέταση της αντλίας ας αναφέρουμε ότι ο συντελεστής Κόστος έγκειται στην ποσότητα €70,00.

Δοκιμασμένες αντλίες ακαθάρτων

Δοκιμασμένες αντλίες ακαθάρτων για τις δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Πλήθος από στοιχεία αναφορικά με αντλίες και μηχανήματα απορρόφησης ακαθάρτων. Δοκιμασμένες αντλίες ακαθάρτων που θα κάνουν για εσάς όλη τη “βρώμικη” δουλειά.

HYUNDAI Πλαστική Αντλία Λυμάτων 220V

Ακολούθως δείχνουμε το HYUNDAI – TRASH PUMP 500P Υποβρήχια Πλαστική Αντλία Λυμάτων 220V με Φλοτέρ και Έξοδο Επάνω. Επιπρόσθετα θα ενημερώσουμε ότι η πληροφορία hp είναι στην αναγραφόμενη τιμή 0,50 . Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας κοινοποιήσουμε πως το στοιχείο στόμιο ισούται στον αριθμό 1 1/4″. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ακάθαρτου νερού να δημοσιοποιήσουμε ότι το μέγεθος κυβικά κυμαίνεται στο ψηφίο 0 1,2 3,6 6,0 8,4. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ακαθάρτων ας δείξουμε η τίμηση μέτρα ισούται αριθμητικά στον αριθμό 7 6,5 5,4 4,2 3. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ακάθαρτου νερού θα καταγράψουμε ότι ο όρος κόστος προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη € 73,50. Εδώ συνιστούμε HYUNDAI προσφορές.

NAKAYAMA – NP1060 Αντλία Ακάθαρτων INOX

Ακόμα δείχνουμε το NAKAYAMA – NP1060 Αντλία Ακάθαρτων INOX. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλιας ακαθαρτου νερου να βεβαιώσουμε πως η παράμετρος ισχύς ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 1100W. Κάνοντας την παρουσίαση της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων ας εκθέσουμε ότι η αποτίμηση μεγ. μανομετρικό κυμαίνεται στον αριθμό 10.5m. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα κατατοπίσουμε η ιδιότητα παροχή πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 16500L/h. Σε αυτό το σύνδεσμο έχουμε NAKAYAMA προσφορές.

Στο εξής ας φανερώσουμε ότι ο χαρακτήρας μεγ. βύθιση είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 7m. Μεταξύ των άλλων θα γνωστοποιήσουμε πως ο χαρακτήρας μέγιστο μέγεθος σωματιδίων ευρίσκεται στο στοιχείο 35mm. Από την εξέταση της αντλιας ακαθαρτου νερου θα σας κρατήσουμε ενήμερους πως η ιδιότητα καλώδιο είναι στο στοιχείο 10m. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλιας ακαθαρτων να παρουσιάσουμε το στοιχείο κόστος προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη € 75,00.

KRAFT – SPD1100XP Αντλία Υποβρύχια Ακαθάρτων 1100W

Εδώ μελετάμε το KRAFT – SPD1100XP Αντλία Υποβρύχια Ακαθάρτων 1100W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων να καταδείξουμε το χαρακτηριστικό 1,5 HP είναι σε (1100W) . Επιπροσθέτως θα ανακοινώσουμε πως το μέγεθος τάση ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 220V/50Hz. Εξάλλου να τονίσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα μέγιστη παροχή νερού συμποσούται στο ψηφίο 18000lt/h . Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλιας ακαθαρτων θα συσχετίσουμε η πληροφορία μέγιστο μανομετρικό ύψος ανέρχεται στην τιμή 8m. Στην εταιρεία μας έχουμε KRAFT προτάσεις.

Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της αντλιας ακαθαρτων ας προβάλλουμε η μετρήσιμη ποσότητα στόμιο εξόδου συγκλίνει στο στοιχείο 1″ & 1¼” & 1½”. Αφετέρου θα φανερώσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα καλώδιο αντλίας συγκλίνει σε 10m. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα φανερώσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού λαμβάνει στον αριθμό 35mm. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της αντλιας ακαθαρτων να καταθέσουμε ότι ο χαρακτήρας κόστος λαμβάνει στο νούμερο € 75,00. Στο eshop μας έχουμε εργαλεία πάνω σε αντλίες.

NAKAYAMA – NP1130 Αντλία Ακάθαρτων Υψηλής Παροχής

Μετά εκθέτουμε το NAKAYAMA – NP1130 Αντλία Ακάθαρτων Υψηλής Παροχής. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ακαθάρτων ας προβάλλουμε πως ο αριθμητικός δείκτη ισχύς συγκλίνει στην ποσότητα 1300W. Σαφώς ας κοινοποιήσουμε το μέγεθος μεγ. μανομετρικό πλησιάζει σε τιμή ορισμένη 11m. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να εκθέσουμε ότι ο συντελεστής παροχή πλησιάζει στον αριθμό 25000L/h. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να κατατοπίσουμε πως το στοιχείο μεγ. βύθιση συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 7m. Εδώ θα βρείτε μηχανήματα πάνω σε αντλίες ακαθάρτων.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα πούμε ότι η ονομαστική αξία μέγιστο μέγεθος σωματιδίων ισούται σε τιμή ορισμένη 40mm. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά θα σας κρατήσουμε ενήμερους πως η τίμηση καλώδιο είναι ίσο στην τιμή 10m. Μελετώντας τις προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων ας ξεκαθαρίσουμε το ποσό κόστος φτάνει στη διακριτή ποσότητα € 79,00.

HYUNDAI – Trash Pump 500S Υποβρήχια Ανοξείδωτη Αντλία Λυμάτων

Ακολούθως προβάλλουμε το HYUNDAI – Trash Pump 500S Υποβρήχια Ανοξείδωτη Αντλία Λυμάτων. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα ενημερώσουμε πως η παράμετρος hp συμποσούται στο νούμερο 0.60. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να μνημονεύουμε πως η ιδιότητα Στόμιο έγκειται στον αριθμό 11/4″. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας ακαθάρτων να γνωστοποιήσουμε ο αριθμητικός δείκτη κυβικά φτάνει σε τιμή ορισμένη 0 1,2 3,6 6,0 8,4 . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να κάνουμε ενημέρωση πως ο δείκτης μέτρα είναι στην ποσότητα 7 6,5 5,4 4,2 3. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας αναφέρουμε ότι το χαρακτηριστικό κόστος έγκειται στη διακριτή ποσότητα € 81,00. Στο link που ακολουθεί θα βρείτε προσφορές γύρω από υποβρύχιες αντλίες.

KRAFT – SPD900X Αντλία Υποβρυχίων Ακαθάρτων Υδάτων

Παρακάτω εκθέτουμε το KRAFT – SPD900X Αντλία Υποβρυχίων Ακαθάρτων Υδάτων. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας ακάθαρτου νερού να προσθέσουμε η αποτίμηση 1,3 HP συμποσούται στον αριθμό (900w). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλιας ακαθαρτου νερου ας πληροφορήσουμε ότι το στοιχείο τάση ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 220V/50Hz. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας ακάθαρτου νερού να φανερώσουμε πως η ποσότητα μέγιστη παροχή νερού εντοπίζεται στο μέγεθος 13500lt/h. Επιπλέον θα βρείτε εργαλεία γύρω από επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ακάθαρτου νερού να καταδείξουμε ο αριθμητικός δείκτη μέγιστο μανομετρικό ύψος ανέρχεται στο νούμερο 9m. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ακαθάρτων να φανερώσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα στόμιο εξόδου ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 1″ & 1¼” & 1½”. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου θα δείξουμε το ποσό καλώδιο αντλίας φτάνει στο ψηφίο 10m.

Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου θα καταδείξουμε ο αριθμητικός δείκτη μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι ίσο στο στοιχείο 35mm. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε ότι η ονομαστική αξία κόστος κυμαίνεται στο ψηφίο € 97,22.

METABO – PS 7500 S Βυθιζόμενη Αντλία Ακάθαρτου Νερού 450W

Τώρα εξετάζουμε το METABO – PS 7500 S Βυθιζόμενη Αντλία Ακάθαρτου Νερού 450W. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να φανερώσουμε πως η ιδιότητα ονομαστική ισχύς (W) λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 450. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ακάθαρτου νερού ας πληροφορήσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος ηλεκτρική τάση (V) ισούται στο μέγεθος 230. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της αντλιας ακαθαρτων ας καταθέσουμε ότι ο συντελεστής μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) πλησιάζει στο μέγεθος 7.500. Στην ιστοσελίδα μας συνιστούμε METABO προτάσεις.

Ακόμη ας καταδείξουμε το χαρακτηριστικό μεγ. ύψος μεταφοράς (m) κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 5. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου ας διαδώσουμε το στοιχείο μεγ. πίεση (bar) φτάνει στο ψηφίο 0.5. Ακόμη θα δημοσιοποιήσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος μεγ. βάθος βύθισης (m) είναι ίσο στο μέγεθος 5. Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας ακαθάρτων ας πούμε ο συντελεστής μεγ. μέγεθος κόκκων (mm) έγκειται στο στοιχείο 30. Στον ακόλουθο σύνδεσμο διατίθενται μηχανήματα που αφορούν επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Ταυτόχρονα θα παραθέσουμε πως το ποσό κέλυφος αντλίας ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος Πλαστικό. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλιας ακαθαρτων να εκθέσουμε ο ποσοτικός δείκτης έξοδος ( FThr ) είναι στο διακριτό μέγεθος 1 1/4″.

AL-KO – DRAIN 12000 CLASSIC Αντλία Ακάθαρτων 850W

Εδώ εκθέτουμε το AL-KO – DRAIN 12000 CLASSIC Αντλία Ακάθαρτων 850W. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να θέσουμε υπόψη ο όρος ισχύς ανέρχεται σε 850 Watts. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ακάθαρτου νερού να φέρουμε σε γνώση σας το δεδομένο μεγ. μανομετρικό ισούται στο διακριτό μέγεθος 10m. Κάνοντας την παρουσίαση της αντλιας ακαθαρτων θα διαφωτίσουμε πως η αντικειμενική αξία παροχή λαμβάνει στην ποσότητα 12000 l/h. Στο link που ακολουθεί θα βρείτε προσφορές γύρω από υποβρύχιες αντλίες.

Εξάλλου θα καταμαρτυρήσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα βάθος φτάνει στην ποσότητα 5m. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας ακάθαρτου νερού να παρέχουμε πληροφορίες πως η ιδιότητα μεγ. σωματίδια ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα 30mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ακάθαρτου νερού να εξακριβώσουμε πως η ποσότητα καλώδιο συγκλίνει στην ποσότητα 10m. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλιας ακαθαρτου νερου θα θέσουμε υπόψη ο δείκτης βάρος κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 6.9 Kgr.

Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων θα πούμε πως ο βαθμός κόστος συμποσούται σε € 99,90.

AL-KO – DRAIN 10000 INOX Αντλία Ακαθάρτων 750W

Εδώ παρουσιάζουμε το AL-KO – DRAIN 10000 INOX Αντλία Ακαθάρτων 750W. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλιας ακαθαρτου νερου θα παρατηρήσουμε ότι το στοιχείο ισχύς λαμβάνει σε 750 Watts. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλιας ακαθαρτου νερου θα παρέχουμε πληροφορίες πως το στοιχείο μεγ. μανομετρικό έγκειται στο διακριτό μέγεθος 9m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ακαθάρτων να σας κρατήσουμε ενήμερους ο βαθμός παροχή φτάνει σε 10000 l/h. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα ενημερώσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα βάθος ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 7m. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλιας ακαθαρτου νερου θα ξεκαθαρίσουμε ο χαρακτήρας μεγ. σωματίδια ευρίσκεται σε 30mm. Πέραν των άλλων τιμών της αντλιας ακαθαρτων θα ενημερώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος καλώδιο ανέρχεται στο στοιχείο 10m. Ακολούθως ας ξεκαθαρίσουμε το τυπικό γνώρισμα βάρος εντοπίζεται στην ποσότητα 6.7 Kgr.

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας ακαθάρτων ας σας κρατήσουμε ενήμερους πως ο δείκτης κόστος συμποσούται στο νούμερο € 129,00.

AL-KO – SUB 13000 DS PREMIUM Αντλία Ακαθάρτων 650W

Τώρα αναλύουμε το AL-KO – SUB 13000 DS PREMIUM Αντλία Ακαθάρτων 650W. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να κοινοποιήσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα ισχύς ισούται στο νούμερο 650 Watts. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλιας ακαθαρτου νερου θα πληροφορήσουμε ότι η πληροφορία μεγ. μανομετρικό κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 8m. Από τη μελέτη του προϊόντος να φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι ο χαρακτήρας παροχή ευρίσκεται στην ποσότητα 10500 l/h. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές ας εξακριβώσουμε πως το χαρακτηριστικό βάθος ανέρχεται στο μέγεθος 5m. Κάνοντας την παρουσίαση της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου θα φανερώσουμε ότι το στοιχείο αναρρόφηση ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 3mm. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων να εκθέσουμε ότι η παράμετρος καλώδιο κυμαίνεται σε 10m. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλιας ακαθαρτων θα κοινολογήσουμε ότι ο όρος βάρος είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 6.0 Kgr.

Από τη μελέτη της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων να φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι ο ποσοτικός δείκτης κόστος συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα € 129,00.

NAKAYAMA – SP2000 Αντλία Ακαθάρτων Inox,750W,14m

Τώρα δείχνουμε το NAKAYAMA – SP2000 Αντλία Ακαθάρτων Inox,750W,14m. Σημαντικό είναι να γνωστοποιήσουμε πως η πληροφορία ισχύς φτάνει στην ποσότητα 750W . Κάνοντας την παρουσίαση της υποβρύχιας αντλίας ακαθάρτων ας μνημονεύουμε το μέγεθος τάση ισούται στην αναγραφόμενη τιμή (230V) .

παροχή 18000 l/h

Εδώ αναλύουμε το παροχή 18000 l/h . Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να καταθέσουμε η πληροφορία μανομετικό προσεγγίζει στο νούμερο 12m. Πέραν των άλλων τιμών της αντλιας ακαθαρτου νερου ας κοινολογήσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης μεγ. μέγεθος σωματιδίων ισούται αριθμητικά στο νούμερο 35mm . Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα διαδώσουμε ότι η ποσότητα στόμιο φτάνει στο ψηφίο 1.5”. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Υποβρύχιας Αντλίας Νερού Ακαθάρτου ας δηλώσουμε η πληροφορία κόστος πλησιάζει σε τιμή ορισμένη € 129,00.

Δοκιμασμένοι ελεγκτές για αντλίες νερού

Δοκιμασμένοι ελεγκτές για αντλίες νερού. Οφείλουμε να αναφέρουμε οτι θα βρείτε εξειδικευμένα ψήγματα γνώσης γύρω από ελεγκτές για αντλίες νερού. Δοκιμασμένοι ελεγκτές για αντλίες νερού για επαγγελματικές απαιτήσεις.

KRAFT – BR-15 Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Πίεσης Νερού

Ακόμα παρουσιάζουμε το KRAFT – BR-15 Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Πίεσης Νερού. Ακόμη θα μνημονεύουμε πως το τυπικό γνώρισμα τύπος ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή BR-15. Από τη μελέτη του ελεγκτή αντλίας νερού μηχανήματος θα φέρνουμε στη δημοσιότητα η ποσότητα τάση προσεγγίζει στο στοιχείο 230V / 50 Hz. Στην εταιρεία μας έχουμε KRAFT εργαλεία.

Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου ελεγκτή αντλίας νερού θα ανακοινώσουμε ο δείκτης πίεση εκκίνησης φτάνει στο νούμερο 1,0 bar – 3,5 bar . Στη συνέχεια να σας κρατήσουμε ενήμερους το δεδομένο θερμοκασία περιβάλλοντος είναι ίσο στο στοιχείο 60° C. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε προτάσεις σχετικά με επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου ελεγκτή αντλίας νερού θα καταδείξουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος βαθμός προστασίας συγκλίνει σε τιμή ορισμένη IP 65. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλίας νερού ελεγκτή να εξακριβώσουμε πως το χαρακτηριστικό κόστος είναι ίσο στο ψηφίο € 27,00. Ακολούθως προτείνουμε εργαλεία γύρω από αντλίες.

NAKAYAMA – SP1100 Αυτόματος Ηλεκτρονικός Διακόπτης Αντλίας

Τώρα δείχνουμε το NAKAYAMA – SP1100 Αυτόματος Ηλεκτρονικός Διακόπτης Αντλίας. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας νερού ελεγκτή θα φανερώσουμε το χαρακτηριστικό ισχύς είναι ίσο στην ποσότητα 1100W μέγ.. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου ελεγκτή αντλίας νερού να μνημονεύουμε ότι το τυπικό γνώρισμα πίεση ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 8bar. Μελετώντας τις προδιαγραφές του ελεγκτή αντλίας νερού μηχανήματος να αναφέρουμε πως το δεδομένο κόστος έγκειται στην ποσότητα € 29,00. Ακόμα διαθέτουμε NAKAYAMA εργαλεία.

KRAFT – WL-11 Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Πίεσης Νερού

Ακόμα αναλύουμε το KRAFT – WL-11 Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Πίεσης Νερού. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του ελεγκτή αντλίας νερού εργαλείου να παραθέσουμε η παράμετρος τύπος κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη WL-11. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του ελεγκτή αντλίας νερού εργαλείου θα κάνουμε ενημέρωση ότι ο βαθμός πίεση έγκειται στην ποσότητα 1,5bar-3,0bar max. (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση). Εδώ προτείνουμε εργαλεία πάνω σε επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές να βεβαιώσουμε η ιδιότητα θερμ. περιβαλλ είναι στο μέγεθος 60°C. Επιπρόσθετα ας φανερώσουμε ότι ο βαθμός βαθμός προστ εντοπίζεται στην τιμή IP 65. Σημασία έχει θα επισημάνουμε το μέγεθος κόστος ισούται αριθμητικά στο μέγεθος € 29,00. Στον ακόλουθο σύνδεσμο προτείνουμε εργαλεία πάνω σε ελεγκτές αντλίες νερού.

Δοκιμασμένες αντλίες συντριβανιών

Δοκιμασμένες αντλίες συντριβανιών. Ζωτικής σημσίας είναι πως συνιστούμε κομμάτια μελετών πάνω σε αντλίες με ειδικό ενδιαφέρον σε αντλίες συντριβανιών. Δοκιμασμένες αντλίες συντριβανιών για επαγγελματίες τεχνικούς.

NAKAYAMA – SP5000 Αντλία Συντριβανιού 50 W

Ακολούθως αναλύουμε το NAKAYAMA – SP5000 Αντλία Συντριβανιού 50 W. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να αναφέρουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα ισχύς συγκλίνει στην ποσότητα 50 W. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας συντριβανιών ας κοινολογήσουμε η τίμηση μεγ. παροχή ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 2000 l/h. Στο link που ακολουθεί διατίθενται NAKAYAMA ιδέες.

Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας συντριβανιών θα ενημερώσουμε το μετρήσιμο μέγεθος μεγ. μανομετρικό ισούται στο διακριτό μέγεθος Ø 2.5m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα πληροφορήσουμε η αποτίμηση στόμιο συμποσούται σε τιμή ορισμένη 1/2’’. Από την εξέταση του μηχανήματος αντλίας συντριβανιών θα ξεκαθαρίσουμε η αποτίμηση μέγ. βύθιση είναι στο μέγεθος 3 m. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας συντριβανιών να παρέχουμε πληροφορίες το ποσό κόστος λαμβάνει στο ψηφίο € 29,00. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε εργαλεία πάνω σε αντλίες συντριβανιών.

KRAFT – FP38 Αντλία Συντριβανιών38W

Τώρα παρουσιάζουμε το KRAFT – FP38 Αντλία Συντριβανιών38W. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου συντριβανιών αντλίας ας φέρουμε σε γνώση σας το ποσό ισχύς ηλεκτροκινητήρα κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 38W. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας συντριβανιών θα προσθέσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης μέγιστο μανομετρικό ύψος ανέρχεται στην ποσότητα 2m. Παραπέρα θα συσχετίσουμε πως η ιδιότητα μέγιστο ύψος βύθισης αντλίας προσεγγίζει στο μέγεθος 3m. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχουμε KRAFT εργαλεία.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου συντριβανιών αντλίας να καταδείξουμε ότι η παράμετρος μέγιστη παροχή νερού φτάνει στο στοιχείο 1500 lt/h. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα βεβαιώσουμε πως το χαρακτηριστικό μέγιστη θερμοκρασία νερού συγκλίνει στο ψηφίο 35ºC. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να κοινοποιήσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα μήκος καλωδίου παροχής ρεύματος συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 10m. Συν τοις άλλοις ας καταδείξουμε ότι η παράμετρος βάρος ευρίσκεται στο στοιχείο 1,7Kg. Στο eshop μας διατίθενται προτάσεις πάνω σε αντλίες.

Είναι σημαντικό θα παρατηρήσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος τάση εντοπίζεται στο μέγεθος 220V/50Hz. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να διαδώσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα κόστος ισούται σε τιμή ορισμένη € 29,00.

KRAFT – FP50 Αντλία Συντριβανιών 50W

Μετά προβάλλουμε το KRAFT – FP50 Αντλία Συντριβανιών 50W. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ας καταδείξουμε η διάσταση ισχύς ηλεκτροκινητήρα φτάνει στο μέγεθος 50W. Πέραν των άλλων μεγεθών θα καταθέσουμε η πληροφορία μέγιστο μανομετρικό ύψος ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 2,5m. Από την εξέταση του μηχανήματος αντλίας συντριβανιών θα προβάλλουμε πως ο χαρακτήρας μέγιστο ύψος βύθισης αντλίας ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 3m. Στην ιστοσελίδα μας διαθέτουμε μηχανήματα σχετικά με υποβρύχιες αντλίες.

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας συντριβανιών θα επισημάνουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος μέγιστη παροχή νερού συμποσούται στον αριθμό 2000 lt/h. Αφετέρου ας αναφέρουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης μέγιστη θερμοκρασία νερού ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 35ºC. Ακολούθως θα εξακριβώσουμε η αποτίμηση μήκος καλωδίου παροχής ρεύματος εντοπίζεται στο στοιχείο 10m. Πέραν των άλλων μεγεθών του μηχανήματος αντλίας συντριβανιών ας δείξουμε η τίμηση βάρος προσεγγίζει στο ψηφίο 2,0Kg. Εδώ έχουμε μηχανήματα γύρω από επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας συντριβανιών θα φέρουμε σε γνώση σας ο αριθμητικός δείκτη τάση κυμαίνεται στην ποσότητα 220V/50H. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας συντριβανιών ας δημοσιοποιήσουμε πως ο συντελεστής κόστος ισούται αριθμητικά στο μέγεθος € 31,00.

NAKAYAMA – NP1150 Αντλία Συντριβανιού INOX

Εδώ προβάλλουμε το NAKAYAMA – NP1150 Αντλία Συντριβανιού INOX. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας συντριβανιών να καταμαρτυρήσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης ισχύς συμποσούται στο νούμερο 75W. Από την εξέταση του εργαλείου συντριβανιών αντλίας να διαδώσουμε ότι ο βαθμός μεγ. μανομετρικό πλησιάζει στον αριθμό 2,6m. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας φέρουμε σε γνώση σας η παράμετρος παροχή φτάνει στο διακριτό μέγεθος 2600L/h. Εδώ διατίθενται εργαλεία πάνω σε επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα πούμε πως ο δείκτης μεγ. βύθιση ευρίσκεται στο στοιχείο 7m. Από την άλλη να γνωστοποιήσουμε πως η ποσότητα μέγιστη πίεση ευρίσκεται στο νούμερο 1.35bar. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να πούμε πως ο χαρακτήρας κόστος έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή € 39,00.

NAKAYAMA – NP1140 Αντλία Πισίνας

Ακόμα μελετάμε το NAKAYAMA – NP1140 Αντλία Πισίνας. Ωσαύτως θα δείξουμε το μετρήσιμο μέγεθος ισχύς προσεγγίζει στην τιμή 800W. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα δημοσιοποιήσουμε το δεδομένο μεγ. μανομετρικό πλησιάζει σε 13.5m. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα φανερώσουμε ότι το ποσό παροχή συμποσούται στο νούμερο 15000L/h. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας συντριβανιών να κοινολογήσουμε πως το ποσό μέγιστη πίεση ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 13.5bar. Επιπλέον θα γνωστοποιήσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης κόστος φτάνει στο διακριτό μέγεθος € 99,00. Εδώ διατίθενται εργαλεία πάνω σε επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

KRAFT – FP50X Αντλία Συντριβανιών

Εδώ προβάλλουμε το KRAFT – FP50X Αντλία Συντριβανιών. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας συντριβανιών να εξακριβώσουμε πως ο χαρακτήρας ισχύς ηλεκτροκινητήρα λαμβάνει στην τιμή 50W . Επιπλέον να φανερώσουμε ότι η διάσταση μέγιστο μανομετρικό ύψος συμποσούται στο μέγεθος 2,5m . Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά ας πούμε πως η μετρήσιμη ποσότητα μέγιστο ύψος βύθισης αντλίας εντοπίζεται στο ψηφίο 3m μ. Στην ιστοσελίδα μας διαθέτουμε μηχανήματα σχετικά με υποβρύχιες αντλίες.

Εξάλλου ας δηλώσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος μέγιστη παροχή νερού συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 1750 lt/h. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας συντριβανιών θα συσχετίσουμε ότι η παράμετρος μέγιστη θερμοκρασία νερού λαμβάνει στην τιμή 35ºC . Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας καταγράψουμε πως η ονομαστική αξία μήκος καλωδίου παροχής ρεύματος ισούται σε 10m . Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου συντριβανιών αντλίας θα παρατηρήσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα βάρος προσεγγίζει στο μέγεθος 2,3Kg.

Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα πληροφορήσουμε η τίμηση κόστος κυμαίνεται στο νούμερο € 35,00.

Όλα τα πιεστικά συγκροτήματα

Όλα τα πιεστικά συγκροτήματα. Ακολούθως διατίθενται ενημερωτικά δοκίμια που αφορούν αντλίες με ειδίκευση σε εξειδικευμένα πιεστικά συγκροτήματα. Όλα τα πιεστικά συγκροτήματα για απαιτητικές επαγγελματικές εργασίες.

NERO – AUJET 24 Πιεστικό Συγκρότημα

Στη συνέχεια εξετάζουμε το NERO – AUJET 24 Πιεστικό Συγκρότημα. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας κάνουμε ενημέρωση ότι η αποτίμηση ισχύς κυμαίνεται στο στοιχείο 750W. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του συγκροτήματος πιεστικού θα δείξουμε πως το στοιχείο τάση/Συχνότητα είναι ίσο στην τιμή 230V/50Ηz. Αποφασιστική παράμετρος είναι θα θέσουμε υπόψη πως η πληροφορία δοχείο λαμβάνει σε 24 lt. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας πληροφορήσουμε πως το μέγεθος στόμιο Αντλίας προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 1″. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος θα καταγράψουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα μαν/τρικο max λαμβάνει στο μέγεθος 43m. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος πιεστικού συγκροτήματος ας γνωστοποιήσουμε πως ο όρος κόστος είναι ίσο στην ποσότητα € 100,00.

GARLAND – PRESS 191AE Αντλία Επιφάνειας 1″ 800W

Παρακάτω μελετάμε το GARLAND – PRESS 191AE Αντλία Επιφάνειας 1″ 800W. Εξάλλου θα κάνουμε ενημέρωση πως η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 800W. Από τη μελέτη του πιεστικού συγκροτήματος θα δημοσιοποιήσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης κόστος ανέρχεται στην τιμή € 106,80. Ακόμα παρέχουμε μηχανήματα πάνω σε αντλίες.

NAKAYAMA – SP8000 Πιεστικό με Δοχείο 750Watt,4200L/h

Μετά δείχνουμε το NAKAYAMA – SP8000 Πιεστικό με Δοχείο 750Watt,4200L/h. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας διαφωτίσουμε η διάσταση ισχύς κυμαίνεται στο ψηφίο 750W (230V). Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του συγκροτήματος πιεστικού θα φανερώσουμε το μέγεθος παροχή συμποσούται στο στοιχείο 4200 l/h. Μεταξύ των άλλων ας προσθέσουμε ότι η αντικειμενική αξία μανομετρικό συμποσούται στο διακριτό μέγεθος 50m. Στο eshop μας διατίθενται NAKAYAMA μηχανήματα.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του συγκροτήματος πιεστικού θα εκθέσουμε πως η αντικειμενική αξία στόμιο κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 1”. Εναργώς να σημειώσουμε ο βαθμός δοχείο κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 20 Lt . Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος εργαλείου ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι ο ποσοτικός δείκτης πίεση συγκλίνει στο στοιχείο 4bar. Πέραν των άλλων τιμών ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το μετρήσιμο μέγεθος κόστος πλησιάζει στον αριθμό € 109,00.

KRAFT – SGP 20/800 Πιεστικό Συγκρότημα 800W

Παρακάτω δείχνουμε το KRAFT – SGP 20/800 Πιεστικό Συγκρότημα 800W. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του πιεστικού συγκροτήματος να διαφωτίσουμε πως το στοιχείο ισχύς προσεγγίζει στο ψηφίο 800W. Πέραν των άλλων τιμών του πιεστικού συγκροτήματος εργαλείου ας καταδείξουμε ότι το μέγεθος τάση συμποσούται στην ποσότητα 230V/50Hz. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος πιεστικού συγκροτήματος ας κοινολογήσουμε ότι ο δείκτης παροχή ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 3200lt/h(max). Στον ακόλουθο σύνδεσμο συνιστούμε KRAFT εργαλεία.

Μελετώντας τις προδιαγραφές του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος θα παρέχουμε πληροφορίες πως ο χαρακτήρας μανομετρικό είναι ίσο στο μέγεθος 40m(max). Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά να καταδείξουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης στόμιο είναι στη διακριτή ποσότητα 1″. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας διαδώσουμε πως η ονομαστική αξία δοχείο πλησιάζει στον αριθμό 20lt. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος θα παρατηρήσουμε η ποσότητα καλώδιο κυμαίνεται σε 1,2 m.

Μετά να κατατοπίσουμε πως το μέγεθος πίεση ισούται αριθμητικά στον αριθμό 4 bar. Μελετώντας τις προδιαγραφές του πιεστικού συγκροτήματος να εκθέσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη κόστος ισούται στο διακριτό μέγεθος € 109,00.

KRAFT – SGP19/800F Πιεστικό Συγκρότημα 1,1HP 1″ 800W

Ακολούθως προβάλλουμε το KRAFT – SGP19/800F Πιεστικό Συγκρότημα 1,1HP 1″ 800W. Συν τοις άλλοις θα παρατηρήσουμε πως ο χαρακτήρας ισχύς ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 800W. Παρομοίως θα παρουσιάσουμε ότι το ποσό τάση φτάνει στο μέγεθος 230v/50Hz. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να τονίσουμε η ιδιότητα παροχή εντοπίζεται στο στοιχείο 3300 lt/h(max.). Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι να επισημάνουμε πως ο συντελεστής στόμιο εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 1″. Στο eshop μας έχουμε εργαλεία πάνω σε πιεστικά συγκροτήματα.

Μετά θα προβάλλουμε πως η αποτίμηση δοχείο ισούται αριθμητικά σε 19lt. Εναργώς να βεβαιώσουμε ο ποσοτικός δείκτης καλώδιο κυμαίνεται στην τιμή 1m. Κάνοντας την παρουσίαση του συγκροτήματος πιεστικού να κάνουμε ενημέρωση πως η αποτίμηση πίεση είναι ίσο στο μέγεθος 3,8bar. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος πιεστικού συγκροτήματος θα μνημονεύουμε το μέγεθος κόστος προσεγγίζει στην τιμή € 125,00.

NERO – JET 1100Β Αντλία Αυτόματη με Διακόπτη

Εδώ μελετάμε το NERO – JET 1100Β Αντλία Αυτόματη με Διακόπτη . Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος να διαφωτίσουμε πως το ποσό ισχύς ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 1100W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές θα παρατηρήσουμε πως ο όρος ύψος αναρροφ. max. πλησιάζει στο ψηφίο 8m. Ακόμη θα παρέχουμε πληροφορίες πως ο χαρακτήρας στόμιο κυμαίνεται στον αριθμό 1′. Στην ιστοσελίδα μας προτείνουμε μηχανήματα πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος να σημειώσουμε ότι το στοιχείο μανομετρικό max. είναι στον αριθμό 45m. Από την εξέταση του προϊόντος θα γνωστοποιήσουμε η αντικειμενική αξία παροχή max. συγκλίνει στην ποσότητα 4200(l/h). Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας επισημάνουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος κόστος ανέρχεται στο ψηφίο € 126,00.

GARLAND – GCA 125C Πιεστικό Συγκρότημα 1″

Ακόμα εκθέτουμε το GARLAND – GCA 125C Πιεστικό Συγκρότημα 1″. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συγκροτήματος πιεστικού ας εκθέσουμε η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 1200W. Οφείλουμε ας ξεκαθαρίσουμε το μέγεθος κόστος φτάνει στο νούμερο € 128,32. Εδώ θα βρείτε μηχανήματα σχετικά με επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

AL-KO – HW 3000 CLASSIC Πιεστικό Συγκρότημα 650Watt

Μετά αναλύουμε το AL-KO – HW 3000 CLASSIC Πιεστικό Συγκρότημα 650Watt. Επιπλέον θα γνωστοποιήσουμε πως η τίμηση ισχύς είναι ίσο στον αριθμό 650 Watts. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του πιεστικού συγκροτήματος εργαλείου να καταθέσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη μεγ. μανομετρικό φτάνει στον αριθμό 35m. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας καταμαρτυρήσουμε πως η ιδιότητα πίεση κυμαίνεται στο νούμερο 2.8 bar. Στο eshop μας έχουμε προσφορές σχετικά με επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος εργαλείου να καταμαρτυρήσουμε πως το στοιχείο παροχή συμποσούται στην ποσότητα 3100 l/h. Παρακάτω ας παρατηρήσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα βάθος συγκλίνει στην τιμή 8m. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου πιεστικού συγκροτήματος ας προσθέσουμε πως το μέγεθος δοχείο λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 17 lt. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος θα διαφωτίσουμε η ιδιότητα βάρος πλησιάζει στην ποσότητα 11.0 Kgr.

Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να παραθέσουμε ότι η ιδιότητα κόστος προσεγγίζει στην τιμή € 144,00.

KRAFT – SGP 20/800X Πιεστικό Συγκρότημα 1.1HP1″ Inox

Εδώ δείχνουμε το KRAFT – SGP 20/800X Πιεστικό Συγκρότημα 1.1HP1″ Inox. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του συγκροτήματος πιεστικού να επισημάνουμε ότι ο συντελεστής τύπος έγκειται στην ποσότητα SGP 20/800X. Ταυτόχρονα θα καταδείξουμε ότι ο δείκτης ισχύς ισούται αριθμητικά σε 800W. Μαζί με αυτό θα σημειώσουμε ότι η αντικειμενική αξία τάση λαμβάνει στην τιμή 230V/50Hz. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος πιεστικού συγκροτήματος να εκθέσουμε πως η πληροφορία παροχή ισούται στο νούμερο 3200Lt/h. Στην ιστοσελίδα μας προτείνουμε μηχανήματα πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του συγκροτήματος πιεστικού ας καταδείξουμε το ποσό μανόμ είναι στο στοιχείο 40m(max). Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου πιεστικού συγκροτήματος ας δημοσιοποιήσουμε ότι η πληροφορία δοχείο φτάνει στον αριθμό 20lt Inox. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα φανερώσουμε πως ο βαθμός καλώδιο ευρίσκεται στο νούμερο 1.2m. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος πιεστικού συγκροτήματος θα πληροφορήσουμε ο χαρακτήρας πίεση εντοπίζεται στο νούμερο 4 bar.

Σημαντικό είναι ας κατατοπίσουμε πως η ονομαστική αξία κόστος λαμβάνει στην τιμή € 145,00.

KRAFT – SGP 20/1000X Πιεστικό Συγκρότημα 1,5 HP 1″ 1000W

Μετά δείχνουμε το KRAFT – SGP 20/1000X Πιεστικό Συγκρότημα 1,5 HP 1″ 1000W. Πέραν των άλλων τιμών του εργαλείου πιεστικού συγκροτήματος να δείξουμε πως το μέγεθος ισχύς ευρίσκεται στο μέγεθος 1000W. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος πιεστικού συγκροτήματος ας εξακριβώσουμε το δεδομένο τάση συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα 230V / 50Hz. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος πιεστικού συγκροτήματος να εξακριβώσουμε ο βαθμός παροχή συμποσούται στην τιμή 500 lt/h(max). Επιπλέον ας καταγράψουμε πως το τυπικό γνώρισμα μανομετρικό είναι στη διακριτή ποσότητα 44m (max). Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος ας φέρουμε σε γνώση σας ότι το μετρήσιμο μέγεθος στόμιο κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 1″. Πέραν των άλλων τιμών να κοινοποιήσουμε ότι η ονομαστική αξία δοχείο προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη 20Lt. Μελετώντας τις προδιαγραφές ας παρουσιάσουμε ότι ο βαθμός πίεση ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 4,4 bar.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές ας παρουσιάσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα κόστος κυμαίνεται στο μέγεθος € 165,00.

AL-KO – HW 3500 INOX CLASSIC Πιεστικό 850W

Τώρα μελετάμε το AL-KO – HW 3500 INOX CLASSIC Πιεστικό 850W. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος να παραθέσουμε ότι η πληροφορία ισχύς ισούται σε 850 Watts. Επιπροσθέτως θα δείξουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος μεγ. μανομετρικό έγκειται στην τιμή 38m. Μελετώντας τις προδιαγραφές του πιεστικού συγκροτήματος εργαλείου ας εξακριβώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος πίεση φτάνει στην τιμή 2.8 bar. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος ας συσχετίσουμε ο χαρακτήρας παροχή ισούται στο στοιχείο 3400 l/h. Από την εξέταση του πιεστικού συγκροτήματος να θέσουμε υπόψη πως η αναγραφόμενη ιδιότητα βάθος είναι ίσο στην τιμή 8m. Συνάμα ας δηλώσουμε η παράμετρος δοχείο εντοπίζεται στην ποσότητα 17 lt. Ωσαύτως ας πούμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 11.5 Kgr. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος μηχανήματος ας δημοσιοποιήσουμε το τυπικό γνώρισμα κόστος ισούται αριθμητικά στην ποσότητα € 169,00.

GARLAND – PRESS 391CE Πιεστικό Συγκρότημα 1″ 1200W

Ακολούθως εκθέτουμε το GARLAND – PRESS 391CE Πιεστικό Συγκρότημα 1″ 1200W. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του συγκροτήματος πιεστικού θα κοινοποιήσουμε ότι η αποτίμηση ισχύς ευρίσκεται στο στοιχείο 1200W. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του πιεστικού συγκροτήματος ας εκθέσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα κόστος ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα € 178,14.

Ελεγκτές για αντλίες νερού

Ελεγκτές για αντλίες νερού. Παρέχουμε ξειδικευμένα κομμάτια μελετών για εκείνους που θελουν ελεγκτές και ειδικότερα ελεγκτές για αντλίες νερού. Ελεγκτές για αντλίες νερού για όλες τις επαγγελματικές χρήσεις.

KRAFT – BR-15 Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Πίεσης Νερού

Εδώ εξετάζουμε το KRAFT – BR-15 Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Πίεσης Νερού. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του ελεγκτή αντλίας νερού να καταθέσουμε ότι ο δείκτης τύπος κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή BR-15. Εναργώς να φέρνουμε στη δημοσιότητα ο δείκτης τάση λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 230V / 50 Hz. Επιπλέον θα πούμε πως η διάσταση πίεση εκκίνησης πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 1,0 bar – 3,5 bar . Στην ιστοσελίδα μας προτείνουμε KRAFT προτάσεις.

Σημασία έχει ας πούμε πως η πληροφορία θερμοκασία περιβάλλοντος ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 60° C. Μελετώντας τις προδιαγραφές του ελεγκτή αντλίας νερού μηχανήματος ας φέρουμε σε γνώση σας πως η ονομαστική αξία βαθμός προστασίας φτάνει στο διακριτό μέγεθος IP 65. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα μνημονεύουμε ότι η ποσότητα κόστος συμποσούται στο διακριτό μέγεθος € 27,00. Στην ιστοσελίδα μας προτείνουμε μηχανήματα γύρω από αντλίες.

NAKAYAMA – SP1100 Αυτόματος Ηλεκτρονικός Διακόπτης Αντλίας

Ακολούθως δείχνουμε το NAKAYAMA – SP1100 Αυτόματος Ηλεκτρονικός Διακόπτης Αντλίας. Ακολούθως ας ανακοινώσουμε ότι η αντικειμενική αξία ισχύς κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 1100W μέγ.. Είναι σημαντικό να καταθέσουμε πως η αντικειμενική αξία πίεση ισούται αριθμητικά στο νούμερο 8bar. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών να καταγράψουμε ο ποσοτικός δείκτης κόστος ισούται αριθμητικά στο νούμερο € 29,00. Στο link που ακολουθεί διατίθενται NAKAYAMA προσφορές.

KRAFT – WL-11 Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Πίεσης Νερού

Ακόμα παρουσιάζουμε το KRAFT – WL-11 Ηλεκτρονικός Ελεγκτής Πίεσης Νερού. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ελεγκτή αντλίας νερού να κοινοποιήσουμε ότι το ποσό τύπος λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος WL-11. Στη συνέχεια ας πούμε ότι η πληροφορία πίεση φτάνει στο ψηφίο 1,5bar-3,0bar max. (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση). Στο link που ακολουθεί παρέχουμε εργαλεία που αφορούν υποβρύχιες αντλίες.

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ελεγκτή αντλίας νερού να προβάλλουμε πως ο ποσοτικός δείκτης θερμ. περιβαλλ έγκειται στο μέγεθος 60°C. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα παρέχουμε πληροφορίες ότι ο αριθμητικός δείκτη βαθμός προστ ισούται στο μέγεθος IP 65. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος ελεγκτή αντλίας νερού θα γνωστοποιήσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος κόστος πλησιάζει σε τιμή ορισμένη € 29,00. Εδώ παρέχουμε προσφορές πάνω σε επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

Όλες οι αντλίες υγρών καυσίμων

Όλες οι αντλίες υγρών καυσίμων. Αποφασιστική παράμετρος είναι πως εκθέτουμε μεγάλο πλήθος από δημοσιεύματα γύρω από αντλίες εξειδικεύοντας σε αντλίες υγρών καυσίμων. Όλες οι αντλίες υγρών καυσίμων για να κάνετε τη δουλειά σας σωστά.

NAKAYAMA – NS2500 Αντλία Ψεκασμού

Τώρα προβάλλουμε το NAKAYAMA – NS2500 Αντλία Ψεκασμού. Στη συνέχεια θα προβάλλουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα lt/min προσεγγίζει στον αριθμό 25. Πέραν των άλλων τιμών του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων θα κατατοπίσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα πίεση φτάνει σε 10-40bar. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η ονομαστική αξία κόστος είναι ίσο στο μέγεθος € 45,00. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα διαθέτουμε NAKAYAMA μηχανήματα.

NAKAYAMA – NS3600 Αντλία Ψεκασμού

Τώρα εξετάζουμε το NAKAYAMA – NS3600 Αντλία Ψεκασμού. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να κοινοποιήσουμε ότι το χαρακτηριστικό lt/min πλησιάζει στο ψηφίο 36 . Επιπλέον θα σημειώσουμε ότι ο χαρακτήρας πίεση συμποσούται στον αριθμό 10-40bar. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να μνημονεύουμε πως ο όρος κόστος εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη € 59,00. Εδώ παρέχουμε προσφορές πάνω σε αντλίες.

NAKAYAMA – SP4200 Αντλία βενζίνης

Εδώ μελετάμε το NAKAYAMA – SP4200 Αντλία βενζίνης. Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας ας πούμε η παράμετρος ισχύς είναι ίσο στο νούμερο 1,0 Hp . Συνάμα θα παρουσιάσουμε πως το ποσό μεγ. παροχή φτάνει σε 250 l/min . Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υγρών καυσίμων θα καταμαρτυρήσουμε ότι η ποσότητα μεγ. μανομετρικό πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 35m . Είναι σημαντικό θα καταμαρτυρήσουμε ότι το στοιχείο διάμετρος κυμαίνεται σε Ø στόμιο 1’’ ½ x1’’ ½ . Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων θα φέρουμε σε γνώση σας πως το χαρακτηριστικό κόστος εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή € 95,00. Σε αυτό το σύνδεσμο παρέχουμε εργαλεία σχετικά με αντλίες υγρών καυσίμων.

KRAFT – Αντλία Βενζινοκίνητη Δίχρονη 1 1/2″

Τώρα παρουσιάζουμε το KRAFT – Αντλία Βενζινοκίνητη Δίχρονη 1 1/2″. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα καταδείξουμε πως το τυπικό γνώρισμα κινητήρας λαμβάνει στην ποσότητα 52 cc δίχρονος. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα επισημάνουμε η διάσταση στόμιο αντλίας ισούται στο στοιχείο 1.5΄΄x 1.5΄΄ (40mm). Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα δημοσιοποιήσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης μανομετρικό συμποσούται στο στοιχείο 30 m (23m + αναρρόφηση 8m max.). Στον ακόλουθο σύνδεσμο παρέχουμε KRAFT ιδέες.

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων να προβάλλουμε ο ποσοτικός δείκτης παροχή (max.) είναι στο μέγεθος 15 m3/h. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων να ενημερώσουμε ότι το δεδομένο βάρος είναι σε τιμή ορισμένη 9 Kg. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές να καταθέσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος φτάνει στο νούμερο € 99,00. Στο link που ακολουθεί έχουμε εργαλεία σχετικά με υποβρύχιες αντλίες.

NAKAYAMA – SP9700 Αντλία Βενζίνης 4χρονη

Στη συνέχεια προβάλλουμε το NAKAYAMA – SP9700 Αντλία Βενζίνης 4χρονη. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων θα προσθέσουμε πως το μέγεθος κινητήρας πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 4χρονος Nakayama OHV. Πέραν των άλλων τιμών του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων θα ενημερώσουμε ο αριθμητικός δείκτη ισχύς είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 2.5hp. Εδώ έχουμε μηχανήματα γύρω από επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

Σημαντικό είναι ας σας κρατήσουμε ενήμερους πως η αναγραφόμενη ιδιότητα κυβισμός συγκλίνει στον αριθμό 97cc. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας υγρών καυσίμων ας τονίσουμε πως η διάσταση μέγιστη Παροχή είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 170L/min. Από τη μελέτη του προϊόντος να ξεκαθαρίσουμε πως το στοιχείο μανομετρικό ευρίσκεται στο μέγεθος 15m. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα κοινοποιήσουμε ότι το ποσό στόμιο είναι ίσο στο στοιχείο Ø1”½ χ1” ½. Παράλληλα θα παρέχουμε πληροφορίες πως ο συντελεστής κόστος φτάνει σε € 99,00.

KUMATSUGEN – AB50 Αντλία Βενζίνης Αλουμινίου Τετράχρονη

Τώρα αναλύουμε το KUMATSUGEN – AB50 Αντλία Βενζίνης Αλουμινίου Τετράχρονη. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλίας υγρών καυσίμων ας προσθέσουμε ότι η ονομαστική αξία μοντέλο ισούται αριθμητικά στον αριθμό ΑΒ50. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας να καταγράψουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης διάμετρος στομίων έγκειται στη διακριτή ποσότητα 2” x 2”. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων ας εξακριβώσουμε ο ποσοτικός δείκτης μέγιστο ύψος φτάνει στην ποσότητα (m)32. Στην εταιρεία μας διατίθενται KUMATSUGEN ιδέες.

Αντιστοίχως ας αναφέρουμε πως η αποτίμηση βάθος αναρρόφησης έγκειται στη διακριτή ποσότητα (m)8. Επιπλέον ας δηλώσουμε ότι η αντικειμενική αξία παροχή συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή (lt/min)700. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας υγρών καυσίμων να δημοσιοποιήσουμε το στοιχείο ισχύς κινητήρα φτάνει στην τιμή (HP) 5,5. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υγρών καυσίμων θα δημοσιοποιήσουμε ότι η ονομαστική αξία βάρος είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή (kg)23.

Από τη μελέτη του προϊόντος να παρουσιάσουμε η μετρήσιμη ποσότητα κόστος προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη € 129,00.

GARLAND – GEISER451 Αντλία Βενζινοκίνητη 40.2cc 1.45KW

Ακόμα αναλύουμε το GARLAND – GEISER451 Αντλία Βενζινοκίνητη 40.2cc 1.45KW. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας ενημερώσουμε η αντικειμενική αξία GEISER451 ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚ συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 40.2cc 1.45KW. Πέραν των άλλων μεγεθών του μηχανήματος υγρών καυσίμων αντλίας θα δημοσιοποιήσουμε η τίμηση κόστος κυμαίνεται στον αριθμό € 134,90. Στο link που ακολουθεί διατίθενται μηχανήματα γύρω από επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

KRAFT – LT20CX Αντλία Βενζινοκίνητη Τετράχρονη 5.5Ηρ 2″

Παρακάτω εξετάζουμε το KRAFT – LT20CX Αντλία Βενζινοκίνητη Τετράχρονη 5.5Ηρ 2″. Από την εξέταση του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων θα πούμε ότι ο συντελεστής ισχύς κινητήρα συμποσούται στον αριθμό 163cc . Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας υγρών καυσίμων να τονίσουμε ο ποσοτικός δείκτης κινητήρας 4-χρονος προσεγγίζει στο νούμερο ( 4stroke ). . Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων θα κατατοπίσουμε ότι το δεδομένο δοχείο καυσίμου ευρίσκεται στο νούμερο 3,6 ltr. . Στο link που ακολουθεί έχουμε εργαλεία σχετικά με υποβρύχιες αντλίες.

Φυγοκεντρική αντλία αλουμινίου αυτόματης αναρρόφησης

Στη συνέχεια δείχνουμε το φυγοκεντρική αντλία αλουμινίου αυτόματης αναρρόφησης . Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας υγρών καυσίμων θα καταμαρτυρήσουμε πως το δεδομένο στόμιο εισαγωγής και εξαγωγής νερού ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 2″ . Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά θα εξακριβώσουμε πως ο βαθμός μέγιστο μανομετρικό ύψος ανέρχεται σε 30m . Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ας επισημάνουμε ότι το δεδομένο μέγιστη παροχή νερού ανά ώρα είναι ίσο στην ποσότητα 30m³/h . Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας ξεκαθαρίσουμε ο συντελεστής μέγιστο βάθος βύθισης του σωλήνα εισαγωγής για την κατάλληλη αναρρόφηση νερού ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 7,0m . Αντιστοίχως θα παρουσιάσουμε ότι το χαρακτηριστικό βάρος πλησιάζει στην τιμή 23Kg. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να καταδείξουμε ότι ο χαρακτήρας κόστος ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος € 139,00.

KUMATSUGEN – AB80 Αντλία Βενζίνης Αλουμινίου Τετράχρονη

Ακολούθως προβάλλουμε το KUMATSUGEN – AB80 Αντλία Βενζίνης Αλουμινίου Τετράχρονη. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλίας να πούμε η αναγραφόμενη ιδιότητα διάμετρος στομίων είναι ίσο στο ψηφίο 3” x 3”. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων θα αναφέρουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα μέγιστο ύψος ισούται αριθμητικά στο ψηφίο (m) 30. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υγρών καυσίμων να ανακοινώσουμε ότι ο όρος βάθος αναρρόφησης είναι στο νούμερο (m) 8. Πέραν των άλλων τιμών του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων θα σημειώσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα παροχή λαμβάνει στον αριθμό (lt/min) 700. Ακολούθως θα σας κρατήσουμε ενήμερους η παράμετρος ισχύς κινητήρα εντοπίζεται στον αριθμό (HP) 5,5. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα κάνουμε ενημέρωση ότι ο συντελεστής βάρος πλησιάζει σε (kg) 31. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος υγρών καυσίμων αντλίας να διαφωτίσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη κόστος εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα € 145,00.

ZEUS – GP 6560 Βενζινοκίνητη Φυγοκεντρική Αντλία

Στη συνέχεια εκθέτουμε το ZEUS – GP 6560 Βενζινοκίνητη Φυγοκεντρική Αντλία . Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας να καταδείξουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος ισχύς κινητήρα λαμβάνει στο νούμερο 4.8 Kw. Επιπροσθέτως ας φέρουμε σε γνώση σας ότι ο αριθμητικός δείκτη στόμιο αντλίας είναι σε τιμή ορισμένη 3″ . Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να καταδείξουμε πως η ιδιότητα μανομετρικό max. εντοπίζεται στο μέγεθος 28 m. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων ας ξεκαθαρίσουμε πως το δεδομένο παροχή max. φτάνει στο νούμερο 60 m3/h. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα κάνουμε ενημέρωση ο δείκτης βάρος ισούται στη διακριτή ποσότητα 25 kg. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων θα πληροφορήσουμε ότι η ιδιότητα κόστος συγκλίνει σε τιμή ορισμένη € 145,00.

KRAFT – QGZ40-35 Αντλία Βενζινοκίνητη 43cc

Στη συνέχεια μελετάμε το KRAFT – QGZ40-35 Αντλία Βενζινοκίνητη 43cc. Οφείλουμε θα παρέχουμε πληροφορίες η πληροφορία ισχύς κινητήρα ισούται αριθμητικά στο νούμερο 43cc. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές να γνωστοποιήσουμε πως το στοιχείο εξελιγμένος 2-χρονος κινητήρας φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή ( 2Τ). Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος υγρών καυσίμων αντλίας να ανακοινώσουμε ο όρος καύσιμο – αμόλυβδη βενζίνη με λάδι λαμβάνει στο νούμερο 2Τ σε αναλογία 1:50 (100ml λάδι σε 5ltr. βενζίνης). Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υγρών καυσίμων να ανακοινώσουμε το δεδομένο δοχείο καυσίμου φτάνει στο διακριτό μέγεθος 0,6 ltr.. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υγρών καυσίμων να συσχετίσουμε πως η πληροφορία στόμιο εισαγωγής και εξαγωγής νερού ανέρχεται στο ψηφίο 1.5″(40mm). Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα ενημερώσουμε η ιδιότητα μέγιστο μανομετρικό ύψος πλησιάζει στο μέγεθος 30m (22m + αναρρόφηση 8m max).

Κάνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας υγρών καυσίμων ας δηλώσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα μέγιστη παροχή νερού ανά ώρα πλησιάζει σε τιμή ορισμένη 16m³/h. Επιπροσθέτως θα προσθέσουμε ότι η αποτίμηση βάρος εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 9.5 Kg. Αφετέρου θα φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η μετρήσιμη ποσότητα κόστος είναι ίσο στο ψηφίο € 147,56.

MAIFENG – WP20CX Αντλία Βενζίνης Καθαρών Υδάτων

Στη συνέχεια αναλύουμε το MAIFENG – WP20CX Αντλία Βενζίνης Καθαρών Υδάτων . Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ας προσθέσουμε ότι ο όρος ισχύς κινητήρα έγκειται στο ψηφίο 5,5 Hp. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας υγρών καυσίμων να θέσουμε υπόψη η ιδιότητα δοχείο καυσίμου ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα 3,6 lt. Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας ας καταμαρτυρήσουμε το στοιχείο κατανάλωση καυσίμου είναι στη διακριτή ποσότητα (g/kwh)<=395. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλίας θα κατατοπίσουμε πως το στοιχείο στόμιο αντλίας ανέρχεται στην τιμή 50mm(2″). Όλες οι αντλίες υγρών καυσίμων σε απίστευτες προσφορές. Από τη μελέτη της αντλίας να κοινολογήσουμε το τυπικό γνώρισμα κυβισμός ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 163cc.

Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος υγρών καυσίμων αντλίας θα γνωστοποιήσουμε η μετρήσιμη ποσότητα μανομετρικό(max) εντοπίζεται στον αριθμό 34m. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων θα διαφωτίσουμε πως η πληροφορία παροχή max (m3 / h) ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος 30 (500lt/min).

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων θα αναφέρουμε ότι το τυπικό γνώρισμα εκκίνηση ισούται στο μέγεθος Χειρομίζα. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας σημειώσουμε ότι ο δείκτης στροφές συγκλίνει στον αριθμό 3600rpm. Εκτός από αυτά θα κάνουμε ενημέρωση ο δείκτης διαστάσεις είναι ίσο στο στοιχείο 505x370x442. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας τονίσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης βάρος ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 30kg. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων θα κοινολογήσουμε το μέγεθος κόστος λαμβάνει στην τιμή € 158,00.

KRAFT – LT30CX Αντλία Βενζινοκίνητη Τετράχρονη 3″

Ακολούθως μελετάμε το KRAFT – LT30CX Αντλία Βενζινοκίνητη Τετράχρονη 3″. Κάνοντας την παρουσίαση της αντλίας υγρών καυσίμων να πληροφορήσουμε η ιδιότητα κινητήρας ευρίσκεται στον αριθμό 196 cc τετράχρονος. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα πληροφορήσουμε η διάσταση στόμιο αντλίας ευρίσκεται στην τιμή 3΄΄x 3΄΄. Όλες οι αντλίες υγρών καυσίμων στις καλύτερες τιμές. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα κατατοπίσουμε πως ο συντελεστής μανομετρικό ευρίσκεται στον αριθμό 28m .

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα αναφέρουμε ο όρος παροχή (max.) είναι σε 60 m3/h. Κάνοντας την παρουσίαση της αντλίας ας παρέχουμε πληροφορίες ότι ο βαθμός ωάρος ισούται σε 25 Kg. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων να καταδείξουμε ο όρος κόστος ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή € 159,00.

HYUNDAI – GP20 Αντλία Βενζίνης 6,5Hp

Εδώ παρουσιάζουμε το HYUNDAI – GP20 Αντλία Βενζίνης 6,5Hp. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος υγρών καυσίμων αντλίας να βεβαιώσουμε ότι ο όρος κινητήρας ανέρχεται στο μέγεθος Tετράχρονος. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας υγρών καυσίμων ας πούμε το ποσό ισχύς συγκλίνει στον αριθμό 6,5hp. Ακολούθως προτείνουμε HYUNDAI μηχανήματα.

Όλες οι αντλίες υγρών καυσίμων για τον επαγγελματία. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να επισημάνουμε πως το τυπικό γνώρισμα στόμια ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 2″x2″. Παραπέρα θα δείξουμε πως η τίμηση μανομετρικό max συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 30m. Είναι σημαντικό ας δείξουμε πως ο χαρακτήρας παροχή max φτάνει στο νούμερο 28000Lt/h. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υγρών καυσίμων να καταδείξουμε πως ο όρος κόστος συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή € 162,50.

DAEWOO – Αντλητικό Συγκρότημα 2″x2″ με Κινητήρα DAEWOO

Εδώ εξετάζουμε το DAEWOO – Αντλητικό Συγκρότημα 2″x2″ με Κινητήρα DAEWOO. Εκτός από αυτά ας τονίσουμε πως η αποτίμηση τύπος έγκειται στη διακριτή ποσότητα Daewoo GAE 168FB. Επιπρόσθετα να δηλώσουμε η τίμηση κυβισμός είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 196cc. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά ας εξακριβώσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος ισχύς κυμαίνεται σε 6,5 hp. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος υγρών καυσίμων αντλίας ας κάνουμε ενημέρωση η αντικειμενική αξία καύσιμο είναι στην τιμή αμόλυβδη βενζίνη. Στον ακόλουθο σύνδεσμο έχουμε DAEWOO μηχανήματα.

Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων θα ενημερώσουμε η αντικειμενική αξία διατομή λαμβάνει στο στοιχείο 2″ x 2″. Συν τοις άλλοις θα αναφέρουμε ότι η ιδιότητα παροχή κυμαίνεται στο ψηφίο 700 lt/min. Ακόμη θα παρατηρήσουμε ότι η ιδιότητα μεγ. Ύψος έγκειται στο μέγεθος 22m. Επιπρόσθετα θα σημειώσουμε πως η παράμετρος μεγ. Βάθος ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 8m. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υγρών καυσίμων θα σας κρατήσουμε ενήμερους πως ο βαθμός κόστος πλησιάζει στον αριθμό € 169,00.

Όλες οι αντλίες συντριβανιών

Όλες οι αντλίες συντριβανιών στις καλύτερες τιμές. Επιπροσθέτως μελετάμε χρηστικά κομμάτια μελετών γύρω από αντλίες και βεβαίως αντλίες συντριβανιών. Όλες οι αντλίες συντριβανιών για να επιλέξετε αυτή που ταιριάζει στην εργασία σας.

NAKAYAMA – SP5000 Αντλία Συντριβανιού 50 W

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – SP5000 Αντλία Συντριβανιού 50 W. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι θα τονίσουμε ότι ο δείκτης ισχύς προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 50 W. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα εκθέσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη μεγ. παροχή ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα 2000 l/h. Από την εξέταση της αντλίας ας ξεκαθαρίσουμε ο βαθμός μεγ. μανομετρικό πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος Ø 2.5m. Επιπλέον συνιστούμε NAKAYAMA ιδέες.

Μελετώντας τις προδιαγραφές ας κάνουμε ενημέρωση ότι ο όρος στόμιο είναι στο νούμερο 1/2’’. Σαφώς να φέρνουμε στη δημοσιότητα η αποτίμηση μέγ. βύθιση φτάνει στην τιμή 3 m. Επιπλέον θα παραθέσουμε ότι η ποσότητα κόστος κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα € 29,00. Εδώ διατίθενται εργαλεία που αφορούν αντλίες.

KRAFT – FP38 Αντλία Συντριβανιών38W

Ακόμα εξετάζουμε το KRAFT – FP38 Αντλία Συντριβανιών38W. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας συντριβανιών ας προβάλλουμε πως το χαρακτηριστικό ισχύς ηλεκτροκινητήρα πλησιάζει στην τιμή 38W. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας συντριβανιών ας μνημονεύουμε πως η πληροφορία μέγιστο μανομετρικό ύψος ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 2m. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας συντριβανιών ας ενημερώσουμε πως το τυπικό γνώρισμα μέγιστο ύψος βύθισης αντλίας έγκειται στο στοιχείο 3m. Επιπλέον έχουμε προτάσεις πάνω σε αντλίες συντριβανιών.

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας συντριβανιών να παρέχουμε πληροφορίες πως η αποτίμηση μέγιστη παροχή νερού έγκειται στο στοιχείο 1500 lt/h. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας συντριβανιών ας ενημερώσουμε ο χαρακτήρας μέγιστη θερμοκρασία νερού ισούται στο ψηφίο 35ºC. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της αντλίας ας πούμε ότι η διάσταση μήκος καλωδίου παροχής ρεύματος προσεγγίζει στο ψηφίο 10m. Στην ιστοσελίδα μας διατίθενται KRAFT ιδέες.

Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας συντριβανιών να προβάλλουμε πως η παράμετρος βάρος εντοπίζεται στην τιμή 1,7Kg. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας συντριβανιών να μνημονεύουμε το μέγεθος τάση πλησιάζει στο νούμερο 220V/50Hz. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας συντριβανιών να προβάλλουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος φτάνει στο μέγεθος € 29,00.

KRAFT – FP50 Αντλία Συντριβανιών 50W

Εδώ εκθέτουμε το KRAFT – FP50 Αντλία Συντριβανιών 50W. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας θα φέρουμε σε γνώση σας ότι η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς ηλεκτροκινητήρα φτάνει στην ποσότητα 50W. Αφετέρου θα ανακοινώσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος μέγιστο μανομετρικό ύψος συμποσούται στο στοιχείο 2,5m. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα σημειώσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος μέγιστο ύψος βύθισης αντλίας είναι στο νούμερο 3m. Συνάμα ας κοινολογήσουμε ότι η ονομαστική αξία μέγιστη παροχή νερού ευρίσκεται στο νούμερο 2000 lt/h. Ακολούθως διατίθενται προσφορές πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας συντριβανιών ας κοινοποιήσουμε πως ο όρος μέγιστη θερμοκρασία νερού ισούται αριθμητικά στην τιμή 35ºC. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας συντριβανιών ας παρατηρήσουμε το δεδομένο μήκος καλωδίου παροχής ρεύματος είναι στο μέγεθος 10m. Συνάμα θα διαδώσουμε πως η πληροφορία βάρος είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 2,0Kg.

Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας διαδώσουμε πως το τυπικό γνώρισμα τάση εντοπίζεται στο νούμερο 220V/50H. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας συντριβανιών θα παρουσιάσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος κόστος ανέρχεται στο ψηφίο € 31,00.

NAKAYAMA – NP1150 Αντλία Συντριβανιού INOX

Παρακάτω δείχνουμε το NAKAYAMA – NP1150 Αντλία Συντριβανιού INOX. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας συντριβανιών ας καταθέσουμε ο βαθμός ισχύς συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα 75W. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας συντριβανιών να γνωστοποιήσουμε πως το μέγεθος μεγ. μανομετρικό συγκλίνει στο νούμερο 2,6m. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας συντριβανιών να προβάλλουμε η ονομαστική αξία παροχή συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 2600L/h. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας συντριβανιών ας αναφέρουμε πως το χαρακτηριστικό μεγ. βύθιση εντοπίζεται στο ψηφίο 7m. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα πούμε ότι η πληροφορία μέγιστη πίεση έγκειται στην τιμή 1.35bar. Επιπροσθέτως να ενημερώσουμε πως το τυπικό γνώρισμα κόστος εντοπίζεται στον αριθμό € 39,00.

NAKAYAMA – NP1140 Αντλία Πισίνας

Ακόμα παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – NP1140 Αντλία Πισίνας. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να καταθέσουμε ο βαθμός ισχύς πλησιάζει στο στοιχείο 800W. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να εξακριβώσουμε ο χαρακτήρας μεγ. μανομετρικό συμποσούται στην τιμή 13.5m. Στο εξής ας γνωστοποιήσουμε πως το μέγεθος παροχή φτάνει στην ποσότητα 15000L/h. Συνάμα να φέρουμε σε γνώση σας πως ο χαρακτήρας μέγιστη πίεση συγκλίνει στον αριθμό 13.5bar. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου συντριβανιών αντλίας να ενημερώσουμε ότι η αντικειμενική αξία κόστος ισούται στην τιμή € 99,00. Σε αυτό το σύνδεσμο θα βρείτε προτάσεις γύρω από επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

KRAFT – FP50X Αντλία Συντριβανιών

Στη συνέχεια δείχνουμε το KRAFT – FP50X Αντλία Συντριβανιών. Από τη μελέτη της αντλίας ας καταδείξουμε ο αριθμητικός δείκτη ισχύς ηλεκτροκινητήρα κυμαίνεται στον αριθμό 50W . Αφετέρου να σημειώσουμε ότι ο δείκτης μέγιστο μανομετρικό ύψος πλησιάζει στο στοιχείο 2,5m . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας θέσουμε υπόψη η ονομαστική αξία μέγιστο ύψος βύθισης αντλίας προσεγγίζει στο μέγεθος 3m μ. Ωσαύτως ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα μέγιστη παροχή νερού κυμαίνεται στο ψηφίο 1750 lt/h. Σημαντικό είναι θα παραθέσουμε πως το τυπικό γνώρισμα μέγιστη θερμοκρασία νερού είναι ίσο στο ψηφίο 35ºC . Στο link που ακολουθεί παρέχουμε εργαλεία γύρω από επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας συντριβανιών ας διαδώσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη μήκος καλωδίου παροχής ρεύματος κυμαίνεται στο νούμερο 10m . Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας συντριβανιών ας επισημάνουμε η αποτίμηση βάρος συγκλίνει στο μέγεθος 2,3Kg. Ακολούθως διατίθενται προσφορές πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να κατατοπίσουμε ο βαθμός κόστος κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα € 35,00.