Αποδοτικές αντλίες επιφάνειας

Αποδοτικές αντλίες επιφάνειας για επαγγελματίες. Παραθέτουμε απεριόριστα κομμάτια μελετών με θέμα αντλίες για εξειδικεύοντας σε αγροτικά εργαλεία.

NAKAYAMA εργαλεία

Τώρα εκθέτουμε το NAKAYAMA – SP3722 Αντλία Περιφερειακή 370 W. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας παρατηρήσουμε ότι ο βαθμός SP3722 Αντλία περιφερειακή πλησιάζει στην τιμή 370 W. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να πούμε ότι το ποσό Ισχύς εντοπίζεται στο ψηφίο 370 W. Επιπλέον ας πληροφορήσουμε ότι η ονομαστική αξία Μεγ. παροχή ευρίσκεται στο μέγεθος 2100 l/h. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας παρέχουμε πληροφορίες ότι η μετρήσιμη ποσότητα Μεγ. μανομετρικό έγκειται σε τιμή ορισμένη 30 m. Επιπλέον ας σημειώσουμε ότι ο συντελεστής Διάμετρος κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα Στόμιο 1’’x1’’. Πέραν των άλλων μεγεθών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να ξεκαθαρίσουμε η τίμηση Κόστος ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη € 29,00. Στον ακόλουθο σύνδεσμο διατίθενται NAKAYAMA προσφορές.

NERO – VP 370 Αντλία Περιφερειακή

Παρακάτω εκθέτουμε το NERO – VP 370 Αντλία Περιφερειακή. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές ας προσθέσουμε ότι το ποσό Ισχύς φτάνει στο νούμερο 370W. Στη συνέχεια να διαδώσουμε ότι ο χαρακτήρας Στόμιο προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 1″. Ζωτικής σημσίας είναι θα δημοσιοποιήσουμε ότι η ποσότητα Μανομ. max πλησιάζει στο στοιχείο 35m. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να σημειώσουμε ο ποσοτικός δείκτης Παροχή max κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 2100(I/h). Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να ανακοινώσουμε πως η αποτίμηση Κόστος κυμαίνεται στο μέγεθος € 32,90. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα διατίθενται μηχανήματα σχετικά με αντλίες.

Αντλίες KRAFT

Τώρα δείχνουμε το KRAFT – PKM 60 (KPF-50) Αντλία Περιφερειακή. Πέραν των άλλων τιμών να καταμαρτυρήσουμε ότι η ποσότητα Μέγιστη θερμοκρασία νερού συγκλίνει στο νούμερο +40°C.. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα φέρουμε σε γνώση σας πως ο χαρακτήρας Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο κυμαίνεται στο μέγεθος -0,15%.. Σημασία έχει ας δηλώσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού συμποσούται στο νούμερο -1 mm.. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας να ξεκαθαρίσουμε ότι ο συντελεστής Μανομετρικό ισούται στο μέγεθος 38m (max). Επιπλέον διατίθενται KRAFT ιδέες.

Αντιστοίχως θα δηλώσουμε πως η ονομαστική αξία Ισχύς φτάνει στο νούμερο 0,5 HP. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας καταδείξουμε η παράμετρος Στόμιο Εισόδου φτάνει στον αριθμό 1″. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά θα φέρουμε σε γνώση σας η τίμηση Τάση κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 230V/50Hz.

Αποφασιστική παράμετρος είναι θα κοινολογήσουμε ότι η παράμετρος Στόμιο Εξόδου πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 1″. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας διαδώσουμε ότι το χαρακτηριστικό Παροχή κυμαίνεται στην ποσότητα 2500 lt/h. Πέραν των άλλων τιμών ας καταθέσουμε πως η τίμηση Ύψος Αναρρόφησης φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 8m (max). Στη συνέχεια ας φέρουμε σε γνώση σας ο χαρακτήρας Κόστος ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη € 39,00.

NERO Αντλία 750W

Μετά μελετάμε το NERO – VP 750 Αντλία Περιφερειακή 750W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές να παρατηρήσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα Ισχύς λαμβάνει στην ποσότητα 750W. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να παρέχουμε πληροφορίες πως το τυπικό γνώρισμα Στόμιο κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 1″. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα φανερώσουμε ότι το δεδομένο Μανομ. max κυμαίνεται σε 50m. Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας ας κάνουμε ενημέρωση το στοιχείο Παροχή max εντοπίζεται στο μέγεθος 3600(I/h). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας εξακριβώσουμε πως το χαρακτηριστικό Κόστος είναι στο στοιχείο € 54,50. Ακολούθως προτείνουμε εργαλεία σχετικά με αντλίες επιφάνειας.

Αντλία Περιφερειακή 750Watt

Ακόμα μελετάμε το NAKAYAMA – SP7558 Αντλία Περιφερειακή 750Watt. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα κοινολογήσουμε ότι το δεδομένο SP 7558 Αντλία περιφερειακή ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 750 W. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να καταμαρτυρήσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Ισχύς προσεγγίζει σε 750 W. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας θα παρουσιάσουμε πως η παράμετρος Μεγ. παροχή ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 3000 l/h. Παράλληλα θα φέρουμε σε γνώση σας ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα Μεγ. μανομετρικό φτάνει σε 58 m Ø. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας πληροφορήσουμε πως το μέγεθος Στόμιο συγκλίνει στο μέγεθος 1’’x1’’. Μαζί με αυτό θα προβάλλουμε πως η αποτίμηση κόστος συμποσούται στο στοιχείο € 55,00. Επιπλέον έχουμε μηχανήματα γύρω από υποβρύχιες αντλίες.

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Στη συνέχεια αναλύουμε το NERO – JET GP 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας καταμαρτυρήσουμε το μέγεθος JET GP έγκειται στο διακριτό μέγεθος 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Ακόμη ας δείξουμε το τυπικό γνώρισμα Ισχύς ευρίσκεται στον αριθμό 800W. Πέραν των άλλων μεγεθών να κατατοπίσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Ύψος Αναρροφ. max. ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος 8m. Στο link που ακολουθεί παρέχουμε μηχανήματα γύρω από επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας παρέχουμε πληροφορίες πως η διάσταση Στόμιο κυμαίνεται στο στοιχείο 1″. Εναργώς θα διαδώσουμε η αποτίμηση Μανομετρικό max. συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 38m. Επιπλέον θα μνημονεύουμε πως ο δείκτης Παροχή max. ευρίσκεται σε 3200(l/h). Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας θα παρατηρήσουμε το χαρακτηριστικό Κόστος είναι στο μέγεθος € 56,90.

Αντλία Ψεκασμού

Εδώ εκθέτουμε το NAKAYAMA – NS3600 Αντλία Ψεκασμού. Εναργώς ας πληροφορήσουμε πως η αποτίμηση LT/MIN ανέρχεται στο μέγεθος 36. Εξάλλου να καταγράψουμε ότι το στοιχείο πίεση έγκειται στην ποσότητα 10-40bar. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ο χαρακτήρας Κόστος ευρίσκεται στον αριθμό € 59,00. Στο link που ακολουθεί έχουμε εργαλεία γύρω από επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Ακόμα εκθέτουμε το NERO – JET 750A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Παρομοίως ας επισημάνουμε η μετρήσιμη ποσότητα Ισχύς ανέρχεται σε 750W . Επιπλέον θα βεβαιώσουμε ότι το μέγεθος Στόμιο συγκλίνει στο νούμερο 1″. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας να προβάλλουμε πως το τυπικό γνώρισμα Μανομετρικό max. εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 43m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας παρουσιάσουμε ότι η αποτίμηση Παροχή max. πλησιάζει στο μέγεθος 3600(l/h). Από την άλλη θα φέρνουμε στη δημοσιότητα η αναγραφόμενη παράμετρος Κόστος εντοπίζεται στην τιμή € 65,00.

Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W

Ακόμα παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – SP 7000 Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας διαφωτίσουμε η παράμετρος Αντλία λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή -SP 7000 . Ακόμη να σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το χαρακτηριστικό Επιφάνειας INOX λαμβάνει στον αριθμό 1000W. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα διαφωτίσουμε πως η αντικειμενική αξία Κόστος ισούται στο νούμερο € 65,00. Επιπλέον έχουμε μηχανήματα γύρω από υποβρύχιες αντλίες.

KRAFT – SGP800 Αντλία Επιφάνειας 1″

Στη συνέχεια εκθέτουμε το KRAFT – SGP800 Αντλία Επιφάνειας 1″. Στο εξής ας δηλώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Μέγιστη θερμοκρασία νερού ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος +40°C . Επίσης ας κοινοποιήσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο εντοπίζεται στον αριθμό 0,25% . Επιπροσθέτως να πούμε πως ο χαρακτήρας Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ισούται στην τιμή 3 mm . Πέραν των άλλων τιμών ας διαφωτίσουμε η πληροφορία Μανομετρικό έγκειται στην τιμή 40m (max) . Εξάλλου θα προβάλλουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Ισχύς είναι στο νούμερο 1,1 HP . Στο εξής να εκθέσουμε ότι το δεδομένο Στόμιο πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 1″. Ακόμη να βεβαιώσουμε ότι το στοιχείο Τάση είναι στο νούμερο 230V/50Hz. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας να διαδώσουμε το ποσό Καλώδιο συμποσούται σε 1,2 m. Εξάλλου να κοινολογήσουμε ότι το χαρακτηριστικό Παροχή συγκλίνει στην τιμή 3200 lt/h (max) .

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας καταμαρτυρήσουμε πως ο συντελεστής Πίεση λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή 4 bar (max). Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας θα σημειώσουμε η μετρήσιμη ποσότητα Κόστος συγκλίνει στο στοιχείο € 65,00.

NAKAYAMA – SP7542 Αντλία Επιφανείας JET 1ΗΡ,42m, 3200 l/h 750 W

Ακόμα εκθέτουμε το NAKAYAMA – SP7542 Αντλία Επιφανείας JET 1ΗΡ,42m, 3200 l/h 750 W. Παρομοίως ας δηλώσουμε πως η αποτίμηση Ισχύς εντοπίζεται στον αριθμό 750 W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας προσθέσουμε πως ο όρος Παροχή ισούται αριθμητικά στον αριθμό 5000 l/h. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας καταγράψουμε η ονομαστική αξία Μανομετρικό είναι στην ποσότητα 40 m. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να παρέχουμε πληροφορίες ο όρος Στόμιο ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 1″. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας κάνουμε ενημέρωση το χαρακτηριστικό Κόστος ευρίσκεται στον αριθμό € 65,00.

NERO – JET 750AIN Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ

Τώρα αναλύουμε το NERO – JET 750AIN Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να καταγράψουμε ο βαθμός Ισχύς εντοπίζεται στην ποσότητα 750W. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα δημοσιοποιήσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Ύψος Αναρροφ. max. ανέρχεται στο μέγεθος 9m. Ακολούθως θα ενημερώσουμε η μετρήσιμη ποσότητα Στόμιο εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 1″. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας βεβαιώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Μανομετρικό max. ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 43m. Επιπροσθέτως θα βεβαιώσουμε πως ο όρος Παροχή max. έγκειται στη διακριτή ποσότητα 3600(l/h). Από τη μελέτη της αντλίας επιφάνειας ας κοινοποιήσουμε η πληροφορία Κόστος λαμβάνει στο στοιχείο € 65,90.

NAKAYAMA – SP7536 Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W

Τώρα εξετάζουμε το NAKAYAMA – SP7536 Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η αποτίμηση Ισχύς συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα 750 W. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να τονίσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Παροχή είναι στη διακριτή ποσότητα 5400 l/h. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα καταγράψουμε πως το χαρακτηριστικό Μανομετρικό συγκλίνει σε 35 m. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών ας παρατηρήσουμε το μέγεθος Στόμιο προσεγγίζει στο στοιχείο 1″ x 1″. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα θέσουμε υπόψη ο δείκτης Κόστος έγκειται στο διακριτό μέγεθος € 67,00.

KRAFT – PKM80 (KPF-100) Αντλία Περιφερειακή

Τώρα εκθέτουμε το KRAFT – PKM80 (KPF-100) Αντλία Περιφερειακή.

Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου

Μετά δείχνουμε το Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου . Στη συνέχεια να κάνουμε ενημέρωση η διάσταση Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο ευρίσκεται στην τιμή 0,15%. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας παρουσιάσουμε το μετρήσιμο μέγεθος Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού φτάνει στην τιμή 1 mm. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα γνωστοποιήσουμε η πληροφορία Ισχύς πλησιάζει στο ψηφίο 1 HP. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας να βεβαιώσουμε το μετρήσιμο μέγεθος Τάση ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 230V / 50Hz. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας σημειώσουμε το χαρακτηριστικό Παροχή (max) είναι ίσο στο μέγεθος 3000 Lt/h. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας μνημονεύουμε πως η αποτίμηση Μανομετρικό πλησιάζει σε 70m (max). Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας θα διαδώσουμε η αντικειμενική αξία Στόμιο εισόδου εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 1″.

Επίσης θα ανακοινώσουμε πως ο βαθμός Στόμιο εξόδου ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 1″ . Ακόμη θα παραθέσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Ύψος αναρρόφησης ισούται αριθμητικά σε 8m (max). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα παρουσιάσουμε πως το δεδομένο Κόστος πλησιάζει στο στοιχείο € 69,00.

LAM – JET 1100A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Τώρα εξετάζουμε το LAM – JET 1100A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα επισημάνουμε ότι η τίμηση Ισχύς λαμβάνει σε 1100W. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας να συσχετίσουμε πως η διάσταση Στόμιο είναι στη διακριτή ποσότητα 1″. Αντιστοίχως ας παρουσιάσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα Μανομετρικό max. ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 55m. Εξάλλου ας φέρουμε σε γνώση σας πως το μέγεθος Παροχή max. ανέρχεται στον αριθμό 3600(l/h). Από την εξέταση της αντλίας ας αναφέρουμε ότι ο συντελεστής Κόστος έγκειται στην ποσότητα €70,00.

Όλες οι αντλίες επιφάνειας

Όλες οι αντλίες επιφάνειας. Σε αυτό τον ιστότοπο παρέχουμε στοχευμένα ψήγματα γνώσης με θέμα εργαλεία αντλίας και επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας. Όλες οι αντλίες επιφάνειας από τους ειδικούς για τους επαγγελματίες.

NAKAYAMA – SP3722 Αντλία Περιφερειακή 370 W

Παρακάτω μελετάμε το NAKAYAMA – SP3722 Αντλία Περιφερειακή 370 W. Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας επιφάνειας να παρουσιάσουμε ότι η αντικειμενική αξία SP3722 Αντλία περιφερειακή φτάνει στον αριθμό 370 W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα φέρουμε σε γνώση σας πως η τίμηση Ισχύς κυμαίνεται στην ποσότητα 370 W. Αποφασιστική παράμετρος είναι να προσθέσουμε πως ο βαθμός Μεγ. παροχή συμποσούται στο νούμερο 2100 l/h. Ακόμα διατίθενται NAKAYAMA εργαλεία.

Παράλληλα ας καταθέσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα Μεγ. μανομετρικό ανέρχεται στο στοιχείο 30 m. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας καταγράψουμε πως η αποτίμηση Διάμετρος συγκλίνει στο ψηφίο Στόμιο 1’’x1’’. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα εξακριβώσουμε το μέγεθος Κόστος πλησιάζει στον αριθμό € 29,00. Όλες οι αντλίες επιφάνειας για εξειδικευμένες τεχνικές εργασίες.

NERO – VP 370 Αντλία Περιφερειακή

Τώρα αναλύουμε το NERO – VP 370 Αντλία Περιφερειακή. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας κάνουμε ενημέρωση ότι το δεδομένο Ισχύς λαμβάνει στην ποσότητα 370W. Από την άλλη θα παρατηρήσουμε ότι το ποσό Στόμιο συγκλίνει σε τιμή ορισμένη 1″. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας προβάλλουμε πως η αντικειμενική αξία Μανομ. max ισούται στον αριθμό 35m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να κοινολογήσουμε ότι το χαρακτηριστικό Παροχή max ευρίσκεται στον αριθμό 2100(I/h). Από τη μελέτη του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να αναφέρουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Κόστος κυμαίνεται στον αριθμό € 32,90.

KRAFT – PKM 60 (KPF-50) Αντλία Περιφερειακή

Τώρα εξετάζουμε το KRAFT – PKM 60 (KPF-50) Αντλία Περιφερειακή. Εναργώς να θέσουμε υπόψη η μετρήσιμη ποσότητα Μέγιστη θερμοκρασία νερού ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος +40°C.. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά να παραθέσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή -0,15%.. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα φέρουμε σε γνώση σας πως το μετρήσιμο μέγεθος Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα -1 mm.. Εδώ έχουμε KRAFT εργαλεία.

Ακολούθως να σημειώσουμε πως το μέγεθος Μανομετρικό είναι στην τιμή 38m (max). Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να διαφωτίσουμε ότι η ποσότητα Ισχύς ευρίσκεται στο νούμερο 0,5 HP. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ας φέρουμε σε γνώση σας ότι το χαρακτηριστικό Στόμιο Εισόδου έγκειται στο νούμερο 1″. Όλες οι αντλίες επιφάνειας για να επιλέξετε. Μαζί με αυτό να παρέχουμε πληροφορίες ότι η τίμηση Τάση ευρίσκεται στην τιμή 230V/50Hz. Από την εξέταση του εργαλείου αντλίας θα καταδείξουμε πως το στοιχείο Στόμιο Εξόδου λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 1″.

NERO – VP 750 Αντλία Περιφερειακή 750W

Εδώ προβάλλουμε το NERO – VP 750 Αντλία Περιφερειακή 750W. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα πληροφορήσουμε ότι ο βαθμός Ισχύς λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 750W. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές να προσθέσουμε ότι η διάσταση Στόμιο συμποσούται στον αριθμό 1″. Συνάμα ας κοινολογήσουμε το τυπικό γνώρισμα Μανομ. max ισούται στη διακριτή ποσότητα 50m. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να σας κρατήσουμε ενήμερους πως το ποσό Παροχή max φτάνει στο διακριτό μέγεθος 3600(I/h). Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα προσθέσουμε ότι η διάσταση Κόστος κυμαίνεται στο στοιχείο € 54,50. Ακόμα θα βρείτε εργαλεία γύρω από αντλίες.

NAKAYAMA – SP7558 Αντλία Περιφερειακή 750Watt

Παρακάτω μελετάμε το NAKAYAMA – SP7558 Αντλία Περιφερειακή 750Watt. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η διάσταση SP 7558 Αντλία περιφερειακή ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 750 W. Επιπροσθέτως θα εξακριβώσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Ισχύς λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα 750 W. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας θα δηλώσουμε πως η τίμηση Μεγ. παροχή λαμβάνει στην ποσότητα 3000 l/h. Σε αυτό το σύνδεσμο θα βρείτε μηχανήματα γύρω από αντλίες επιφάνειας.

Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα ξεκαθαρίσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος Μεγ. μανομετρικό συγκλίνει στο μέγεθος 58 m Ø. Εξάλλου να φέρουμε σε γνώση σας πως το ποσό Στόμιο εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 1’’x1’’. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας να κοινοποιήσουμε ότι η διάσταση κόστος ανέρχεται σε € 55,00. Όλες οι αντλίες επιφάνειας σε απίστευτες τιμές.

NERO – JET GP 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Εδώ αναλύουμε το NERO – JET GP 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα πούμε η ιδιότητα JET GP φτάνει στην τιμή 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Από τη μελέτη της αντλίας επιφάνειας θα παρέχουμε πληροφορίες η αποτίμηση Ισχύς ανέρχεται στο ψηφίο 800W. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να καταμαρτυρήσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Ύψος Αναρροφ. max. εντοπίζεται στο μέγεθος 8m. Εδώ προτείνουμε μηχανήματα πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

Ενδιαφέρον είναι να προσθέσουμε ότι το δεδομένο Στόμιο κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 1″. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας φανερώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Μανομετρικό max. φτάνει στην τιμή 38m. Παράλληλα θα κοινολογήσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης Παροχή max. συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 3200(l/h). Όλες οι αντλίες επιφάνειας επιλεγμένες με προσοχή. Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος αντλίας να δηλώσουμε η ιδιότητα Κόστος λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα € 56,90.

NAKAYAMA – NS3600 Αντλία Ψεκασμού

Μετά προβάλλουμε το NAKAYAMA – NS3600 Αντλία Ψεκασμού. Οφείλουμε ας εξακριβώσουμε ότι η διάσταση LT/MIN συγκλίνει σε τιμή ορισμένη 36. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να εκθέσουμε ότι η αποτίμηση πίεση ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 10-40bar. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές να ξεκαθαρίσουμε ότι ο βαθμός Κόστος ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή € 59,00. Στην ιστοσελίδα μας προτείνουμε μηχανήματα γύρω από επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

NERO – JET 750A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Εδώ εκθέτουμε το NERO – JET 750A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να αναφέρουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη Ισχύς εντοπίζεται σε 750W . Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα μνημονεύουμε ότι ο όρος Στόμιο φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 1″. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας να γνωστοποιήσουμε πως η τίμηση Μανομετρικό max. συμποσούται στο μέγεθος 43m. Ενδιαφέρον είναι θα κάνουμε ενημέρωση η διάσταση Παροχή max. ισούται στην τιμή 3600(l/h). Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας καταμαρτυρήσουμε το ποσό Κόστος πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος € 65,00.

NAKAYAMA – SP 7000 Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W

Τώρα εξετάζουμε το NAKAYAMA – SP 7000 Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα γνωστοποιήσουμε πως η αντικειμενική αξία Αντλία ανέρχεται στο στοιχείο -SP 7000 . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας κατατοπίσουμε η ποσότητα Επιφάνειας INOX κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 1000W. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας επισημάνουμε πως η τίμηση Κόστος προσεγγίζει στο μέγεθος € 65,00. Εδώ διατίθενται μηχανήματα σχετικά με επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

KRAFT – SGP800 Αντλία Επιφάνειας 1″

Τώρα αναλύουμε το KRAFT – SGP800 Αντλία Επιφάνειας 1″. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας να παρέχουμε πληροφορίες ότι ο ποσοτικός δείκτης Μέγιστη θερμοκρασία νερού συμποσούται στο ψηφίο +40°C . Από τη μελέτη του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η αναγραφόμενη παράμετρος Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο ισούται στην ποσότητα 0,25% . Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα επισημάνουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 3 mm . Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας θα επισημάνουμε ότι η πληροφορία Μανομετρικό πλησιάζει στο στοιχείο 40m (max) . Εδώ προτείνουμε μηχανήματα πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

Από τη μελέτη του μηχανήματος αντλίας να παρουσιάσουμε πως η πληροφορία Ισχύς είναι στην ποσότητα 1,1 HP . Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας να σας κρατήσουμε ενήμερους πως η αντικειμενική αξία Στόμιο ισούται στο νούμερο 1″. Όλες οι αντλίες επιφάνειας βρίσκονται εδώ.

NAKAYAMA – SP7542 Αντλία Επιφανείας JET 1ΗΡ,42m, 3200 l/h 750 W

Ακολούθως προβάλλουμε το NAKAYAMA – SP7542 Αντλία Επιφανείας JET 1ΗΡ,42m, 3200 l/h 750 W. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας κοινολογήσουμε ο όρος Ισχύς ανέρχεται στο στοιχείο 750 W. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας καταδείξουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Παροχή πλησιάζει στο ψηφίο 5000 l/h. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα τονίσουμε ότι ο συντελεστής Μανομετρικό ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 40 m. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας να θέσουμε υπόψη ότι το ποσό Στόμιο ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 1″. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας διαδώσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Κόστος είναι ίσο στην τιμή € 65,00.

NERO – JET 750AIN Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ

Παρακάτω δείχνουμε το NERO – JET 750AIN Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να καταθέσουμε πως ο βαθμός Ισχύς έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 750W. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να κατατοπίσουμε πως η αντικειμενική αξία Ύψος Αναρροφ. max. συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 9m. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να δείξουμε ότι η ονομαστική αξία Στόμιο συγκλίνει σε 1″. Αποφασιστική παράμετρος είναι θα φέρνουμε στη δημοσιότητα η τίμηση Μανομετρικό max. λαμβάνει στην τιμή 43m. Κάνοντας την παρουσίαση της αντλίας επιφάνειας να καταθέσουμε ότι η τίμηση Παροχή max. είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 3600(l/h). Πέραν των άλλων τιμών να φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η διάσταση Κόστος εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη € 65,90.

NAKAYAMA – SP7536 Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W

Στη συνέχεια δείχνουμε το NAKAYAMA – SP7536 Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W. Συνάμα να επισημάνουμε ότι ο βαθμός Ισχύς είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 750 W. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα φανερώσουμε ότι ο όρος Παροχή προσεγγίζει στην ποσότητα 5400 l/h. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα προσθέσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος Μανομετρικό ισούται σε 35 m. Πέραν των άλλων μεγεθών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα φανερώσουμε το ποσό Στόμιο πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 1″ x 1″. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας κοινολογήσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Κόστος ισούται αριθμητικά στο μέγεθος € 67,00.

KRAFT – PKM80 (KPF-100) Αντλία Περιφερειακή

Ακολούθως παρουσιάζουμε το KRAFT – PKM80 (KPF-100) Αντλία Περιφερειακή.

Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου

Μετά εξετάζουμε το Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου . Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά να επισημάνουμε η διάσταση Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 0,15%. Επίσης να θέσουμε υπόψη ότι η πληροφορία Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι ίσο σε 1 mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να επισημάνουμε ότι το δεδομένο Ισχύς συμποσούται στο νούμερο 1 HP. Αντιστοίχως θα γνωστοποιήσουμε πως ο όρος Τάση συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα 230V / 50Hz. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα καταμαρτυρήσουμε πως η ιδιότητα Παροχή (max) έγκειται στο νούμερο 3000 Lt/h. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας θα παρέχουμε πληροφορίες ότι ο δείκτης Μανομετρικό συμποσούται στον αριθμό 70m (max). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας κοινολογήσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Στόμιο εισόδου εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 1″.

Σημασία έχει θα ανακοινώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Στόμιο εξόδου εντοπίζεται στην τιμή 1″ . Από τη μελέτη του εργαλείου αντλίας θα εκθέσουμε πως ο χαρακτήρας Ύψος αναρρόφησης λαμβάνει στο μέγεθος 8m (max). Οφείλουμε θα καταγράψουμε πως ο ποσοτικός δείκτης Κόστος προσεγγίζει στο στοιχείο € 69,00.

LAM – JET 1100A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Ακόμα μελετάμε το LAM – JET 1100A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας αναφέρουμε η πληροφορία Ισχύς ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 1100W. Ενδιαφέρον είναι να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως το τυπικό γνώρισμα Στόμιο ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 1″. Πέραν των άλλων μεγεθών ας δημοσιοποιήσουμε η ιδιότητα Μανομετρικό max. φτάνει στο νούμερο 55m. Στο εξής θα παρατηρήσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος Παροχή max. ανέρχεται στο νούμερο 3600(l/h). Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να καταδείξουμε πως η ποσότητα Κόστος λαμβάνει στην τιμή €70,00.

Επιλέγουμε αντλίες επιφάνειας

Επιλέγουμε αντλίες επιφάνειας. Μετά δείχνουμε το NAKAYAMA – SP3722 Αντλία Περιφερειακή 370 W. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας ας συσχετίσουμε πως ο συντελεστής SP3722 Αντλία περιφερειακή κυμαίνεται στο ψηφίο 370 W. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να διαδώσουμε το τυπικό γνώρισμα Ισχύς ευρίσκεται στην τιμή 370 W. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα δηλώσουμε πως η τίμηση Μεγ. παροχή κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 2100 l/h. Ακολούθως θα παρουσιάσουμε ο όρος Μεγ. μανομετρικό πλησιάζει στο ψηφίο 30 m. Αποφασιστική παράμετρος είναι να διαφωτίσουμε ότι η αποτίμηση Διάμετρος προσεγγίζει στην ποσότητα Στόμιο 1’’x1’’. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας διαδώσουμε πως ο χαρακτήρας Κόστος ισούται στο νούμερο € 29,00.

NERO Αντλία Περιφερειακή

Στην αρχή αναλύουμε τη NERO – VP 370 Αντλία Περιφερειακή. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά θα επισημάνουμε πως η διάσταση Ισχύς ισούται στο ψηφίο 370W. Οφείλουμε να κοινολογήσουμε ότι η ιδιότητα Στόμιο είναι στο νούμερο 1″. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές να κοινοποιήσουμε ότι η ονομαστική αξία Μανομ. max ισούται στο μέγεθος 35m. Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας να κοινολογήσουμε πως το ποσό Παροχή max συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 2100(I/h). Επιλέγουμε αντλίες επιφάνειας επαγγελματικές. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα δείξουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Κόστος έγκειται στο μέγεθος € 32,90.

KRAFT Αντλία Περιφερειακή

Ακολούθως εξετάζουμε το KRAFT – PKM 60 (KPF-50) Αντλία Περιφερειακή. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας παρατηρήσουμε ότι ο χαρακτήρας Μέγιστη θερμοκρασία νερού συγκλίνει στο νούμερο +40°C.. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας προβάλλουμε ότι η παράμετρος Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος -0,15%.. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας παρατηρήσουμε πως το χαρακτηριστικό Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ανέρχεται σε τιμή ορισμένη -1 mm.. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας να καταμαρτυρήσουμε πως η ιδιότητα Μανομετρικό ευρίσκεται στο στοιχείο 38m (max). Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να παρουσιάσουμε ότι ο συντελεστής Ισχύς είναι στο ψηφίο 0,5 HP. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα συσχετίσουμε ότι το δεδομένο Στόμιο Εισόδου έγκειται στο μέγεθος 1″. Ακολούθως θα θέσουμε υπόψη η ονομαστική αξία Τάση φτάνει στο νούμερο 230V/50Hz.

Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να ενημερώσουμε το στοιχείο Στόμιο Εξόδου συγκλίνει στο ψηφίο 1″. Από τη μελέτη της αντλίας να επισημάνουμε το τυπικό γνώρισμα Παροχή κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 2500 lt/h. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να θέσουμε υπόψη ότι η ιδιότητα Ύψος Αναρρόφησης πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 8m (max). Επιλέγουμε αντλίες επιφάνειας για επαγγελματίες. Από την εξέταση του εργαλείου αντλίας να προβάλλουμε πως η διάσταση Κόστος ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος € 39,00.

NERO – VP 750 Αντλία Περιφερειακή 750W

Ακόμα αναλύουμε το NERO – VP 750 Αντλία Περιφερειακή 750W. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα δηλώσουμε ο συντελεστής Ισχύς έγκειται στην ποσότητα 750W. Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας πληροφορήσουμε ότι η αποτίμηση Στόμιο πλησιάζει στην τιμή 1″. Από την άλλη θα καταδείξουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Μανομ. max πλησιάζει στο μέγεθος 50m. Είναι σημαντικό ας προσθέσουμε πως το μέγεθος Παροχή max συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 3600(I/h). Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να επισημάνουμε ο όρος Κόστος προσεγγίζει στο νούμερο € 54,50. Επιλέγουμε αντλίες επιφάνειας υψηλών προδιαγραφών.

NAKAYAMA Περιφερειακή 750Watt

Εδώ εξετάζουμε το NAKAYAMA – SP7558 Αντλία Περιφερειακή 750Watt. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας συσχετίσουμε ότι ο συντελεστής SP 7558 Αντλία περιφερειακή συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 750 W. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα κατατοπίσουμε το ποσό Ισχύς φτάνει στο μέγεθος 750 W. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας τονίσουμε ο ποσοτικός δείκτης Μεγ. παροχή ισούται στο νούμερο 3000 l/h. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα σημειώσουμε πως η διάσταση Μεγ. μανομετρικό πλησιάζει στο στοιχείο 58 m Ø. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα πληροφορήσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Στόμιο κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 1’’x1’’. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα κοινοποιήσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης κόστος ισούται σε € 55,00.

NERO Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Τώρα δείχνουμε το NERO – JET GP 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας ας καταμαρτυρήσουμε πως το μέγεθος JET GP ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να καταμαρτυρήσουμε το μέγεθος Ισχύς είναι ίσο στην ποσότητα 800W. Ζωτικής σημσίας είναι θα κάνουμε ενημέρωση η παράμετρος Ύψος Αναρροφ. max. είναι στο στοιχείο 8m. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα σημειώσουμε ότι η αντικειμενική αξία Στόμιο κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 1″. Μεταξύ των άλλων να καταθέσουμε ότι η ονομαστική αξία Μανομετρικό max. κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 38m. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας ας κοινοποιήσουμε πως το στοιχείο Παροχή max. ισούται αριθμητικά στην τιμή 3200(l/h). Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να εξακριβώσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Κόστος προσεγγίζει στην ποσότητα € 56,90.

Αντλία Ψεκασμού

Τώρα αναλύουμε το NAKAYAMA – NS3600 Αντλία Ψεκασμού. Εκτός από αυτά θα παρατηρήσουμε το στοιχείο LT/MIN ισούται αριθμητικά σε 36. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα φανερώσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος πίεση πλησιάζει στο νούμερο 10-40bar. Μεταξύ των άλλων ας πληροφορήσουμε η πληροφορία Κόστος εντοπίζεται στον αριθμό € 59,00. Επιλέγουμε αντλίες επιφάνειας για απαιτητικούς.

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Παρακάτω δείχνουμε το NERO – JET 750A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα η ιδιότητα Ισχύς έγκειται στο μέγεθος 750W . Αντιστοίχως θα πούμε πως ο δείκτης Στόμιο έγκειται στην τιμή 1″. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα αναφέρουμε η ποσότητα Μανομετρικό max. προσεγγίζει στον αριθμό 43m. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας να ενημερώσουμε ότι η ποσότητα Παροχή max. είναι ίσο στον αριθμό 3600(l/h). Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας να μνημονεύουμε ότι ο συντελεστής Κόστος ισούται στο διακριτό μέγεθος € 65,00.

SP 7000 Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W

Μετά εκθέτουμε το NAKAYAMA – SP 7000 Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα κοινολογήσουμε το ποσό Αντλία ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα -SP 7000 . Από τη μελέτη του εργαλείου αντλίας ας ανακοινώσουμε ο χαρακτήρας Επιφάνειας INOX εντοπίζεται στην ποσότητα 1000W. Ακόμη θα εξακριβώσουμε ο χαρακτήρας Κόστος συμποσούται στη διακριτή ποσότητα € 65,00. Στο eshop μας έχουμε εργαλεία πάνω σε επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

KRAFT Αντλία Επιφάνειας 1″

Εδώ αναλύουμε το KRAFT – SGP800 Αντλία Επιφάνειας 1″. Παράλληλα θα κάνουμε ενημέρωση ο ποσοτικός δείκτης Μέγιστη θερμοκρασία νερού συγκλίνει στην ποσότητα +40°C . Ενδιαφέρον είναι να καταδείξουμε πως το δεδομένο Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 0,25% . Επίσης να παρουσιάσουμε ο όρος Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού συμποσούται στο νούμερο 3 mm . Στο εξής θα κοινολογήσουμε η μετρήσιμη ποσότητα Μανομετρικό προσεγγίζει στην τιμή 40m (max) . Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας θα καταδείξουμε ο δείκτης Ισχύς είναι ίσο στο στοιχείο 1,1 HP . Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας πληροφορήσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη Στόμιο εντοπίζεται σε 1″. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να συσχετίσουμε πως το χαρακτηριστικό Τάση κυμαίνεται στο στοιχείο 230V/50Hz. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας θα φέρουμε σε γνώση σας το δεδομένο Καλώδιο συμποσούται στην ποσότητα 1,2 m.

Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα καταμαρτυρήσουμε πως ο δείκτης Παροχή λαμβάνει στο ψηφίο 3200 lt/h (max) . Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η αντικειμενική αξία Πίεση πλησιάζει στον αριθμό 4 bar (max). Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας καταδείξουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα Κόστος ισούται στο διακριτό μέγεθος € 65,00. Εδώ έχουμε μηχανήματα πάνω σε επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

NAKAYAMA Αντλία Επιφανείας

Μετά εκθέτουμε το NAKAYAMA – SP7542 Αντλία Επιφανείας JET 1ΗΡ,42m, 3200 l/h 750 W. Ακολούθως ας εξακριβώσουμε πως το ποσό Ισχύς συμποσούται στο ψηφίο 750 W. Μελετώντας τις προδιαγραφές να κατατοπίσουμε το ποσό Παροχή είναι στο διακριτό μέγεθος 5000 l/h. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι ο χαρακτήρας Μανομετρικό ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 40 m. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα τονίσουμε το ποσό Στόμιο ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 1″. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να παραθέσουμε ο αριθμητικός δείκτη Κόστος ισούται αριθμητικά στην ποσότητα € 65,00.

NERO – JET 750AIN

Τώρα εξετάζουμε το NERO – JET 750AIN Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ. Στο εξής θα κατατοπίσουμε πως το δεδομένο Ισχύς έγκειται στο μέγεθος 750W. Παρομοίως να καταγράψουμε η πληροφορία Ύψος Αναρροφ. max. ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 9m. Οφείλουμε θα δηλώσουμε ότι ο βαθμός Στόμιο λαμβάνει στο νούμερο 1″. Στο εξής να ανακοινώσουμε η ποσότητα Μανομετρικό max. είναι ίσο σε 43m. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το μέγεθος Παροχή max. ισούται αριθμητικά στο νούμερο 3600(l/h). Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας παρουσιάσουμε πως ο βαθμός Κόστος συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή € 65,90. Επιπλέον έχουμε προσφορές πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

NAKAYAMA – SP7536 Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W

Στη συνέχεια αναλύουμε το NAKAYAMA – SP7536 Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W. Ακολούθως να αναφέρουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα Ισχύς συγκλίνει σε τιμή ορισμένη 750 W. Επίσης να φανερώσουμε ότι το ποσό Παροχή ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 5400 l/h. Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας επιφάνειας ας θέσουμε υπόψη πως η τίμηση Μανομετρικό κυμαίνεται σε 35 m. Μεταξύ των άλλων να ενημερώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Στόμιο λαμβάνει στο νούμερο 1″ x 1″. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα προβάλλουμε ότι ο συντελεστής Κόστος έγκειται στη διακριτή ποσότητα € 67,00.

Αντλία Περιφερειακή

Τώρα εκθέτουμε το KRAFT – PKM80 (KPF-100) Αντλία Περιφερειακή. Ακόμα διαθέτουμε εργαλεία πάνω σε αντλίες επιφάνειας.

Εδώ δείχνουμε το Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου . Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι να συσχετίσουμε πως η αποτίμηση Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο είναι ίσο στην τιμή 0,15%. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας να δηλώσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα 1 mm. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να παρατηρήσουμε η ονομαστική αξία Ισχύς είναι ίσο σε 1 HP. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να ξεκαθαρίσουμε το μετρήσιμο μέγεθος Τάση πλησιάζει στο ψηφίο 230V / 50Hz. Από την εξέταση του προϊόντος θα βεβαιώσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα Παροχή (max) φτάνει σε 3000 Lt/h. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές ας επισημάνουμε ότι το στοιχείο Μανομετρικό είναι ίσο σε 70m (max). Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ο ποσοτικός δείκτης Στόμιο εισόδου είναι στην ποσότητα 1″.

Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας εκθέσουμε πως η διάσταση Στόμιο εξόδου προσεγγίζει στο μέγεθος 1″ . Οφείλουμε θα κοινοποιήσουμε ότι ο δείκτης Ύψος αναρρόφησης είναι ίσο στο μέγεθος 8m (max). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα δημοσιοποιήσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης Κόστος εντοπίζεται στο ψηφίο € 69,00. Στην ιστοσελίδα μας διατίθενται εργαλεία γύρω από αντλίες. Επιλέγουμε αντλίες επιφάνειας για απαιτητικούς επαγγελματίες.

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Μετά μελετάμε το LAM – JET 1100A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας καταδείξουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Ισχύς εντοπίζεται στο ψηφίο 1100W. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ας διαδώσουμε ο συντελεστής Στόμιο πλησιάζει στο μέγεθος 1″. Από την εξέταση του προϊόντος ας φέρνουμε στη δημοσιότητα η ποσότητα Μανομετρικό max. είναι σε τιμή ορισμένη 55m. Επίσης ας καταγράψουμε ότι η πληροφορία Παροχή max. ευρίσκεται στην τιμή 3600(l/h). Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας ενημερώσουμε πως ο βαθμός Κόστος ισούται στο μέγεθος €70,00.

Προτείνουμε αντλίες επιφάνειας

Προτείνουμε αντλίες επιφάνειας Αρχικά αναλύουμε το NAKAYAMA – SP3722 Αντλία Περιφερειακή 370 W. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα παρέχουμε πληροφορίες πως η ονομαστική αξία SP3722 Αντλία περιφερειακή κυμαίνεται στο νούμερο 370 W. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα καταγράψουμε πως ο συντελεστής Ισχύς έγκειται στην ποσότητα 370 W. Εξάλλου ας πούμε πως η παράμετρος Μεγ. παροχή ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα 2100 l/h. Πέραν των άλλων μεγεθών του εργαλείου αντλίας θα διαφωτίσουμε πως το χαρακτηριστικό Μεγ. μανομετρικό ευρίσκεται στην ποσότητα 30 m. Παράλληλα να σημειώσουμε ότι το δεδομένο Διάμετρος ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή Στόμιο 1’’x1’’. Εξάλλου θα ανακοινώσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα Κόστος ανέρχεται στην ποσότητα € 29,00.

Προτείνουμε αντλίες επιφάνειας

NERO – VP 370 Αντλία Περιφερειακή

Μετά προβάλλουμε το NERO – VP 370 Αντλία Περιφερειακή. Από τη μελέτη του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να βεβαιώσουμε πως η πληροφορία Ισχύς είναι στον αριθμό 370W. Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να εξακριβώσουμε ότι η ιδιότητα Στόμιο κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 1″. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα προσθέσουμε ότι η τίμηση Μανομ. max ισούται αριθμητικά στην τιμή 35m. Μεταξύ των άλλων ας συσχετίσουμε ότι η αποτίμηση Παροχή max φτάνει στη διακριτή ποσότητα 2100(I/h). Προτείνουμε αντλίες επιφάνειας επαγγελματικές. Μελετώντας τις προδιαγραφές να ξεκαθαρίσουμε πως το δεδομένο Κόστος κυμαίνεται στο μέγεθος € 32,90.

KRAFT – PKM 60 (KPF-50) Αντλία Περιφερειακή

Ακολούθως εξετάζουμε το KRAFT – PKM 60 (KPF-50) Αντλία Περιφερειακή. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να κατατοπίσουμε ότι ο δείκτης Μέγιστη θερμοκρασία νερού ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα +40°C.. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας θα αναφέρουμε πως το στοιχείο Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο ισούται στο ψηφίο -0,15%.. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας θα σημειώσουμε το χαρακτηριστικό Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού συγκλίνει στο στοιχείο -1 mm.. Μετά να εκθέσουμε ο ποσοτικός δείκτης Μανομετρικό ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 38m (max). Ακόμη ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η μετρήσιμη ποσότητα Ισχύς ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 0,5 HP. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να διαφωτίσουμε ότι το χαρακτηριστικό Στόμιο Εισόδου ισούται στο ψηφίο 1″. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το μέγεθος Τάση συμποσούται στο μέγεθος 230V/50Hz.

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να ξεκαθαρίσουμε ο ποσοτικός δείκτης Στόμιο Εξόδου λαμβάνει στο ψηφίο 1″. Πέραν των άλλων μεγεθών του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα η ποσότητα Παροχή ανέρχεται στο μέγεθος 2500 lt/h. Αντιστοίχως θα αναφέρουμε ότι ο χαρακτήρας Ύψος Αναρρόφησης κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 8m (max). Σημαντικό είναι να κοινοποιήσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Κόστος ισούται αριθμητικά στον αριθμό € 39,00.

NERO – VP 750 Αντλία Περιφερειακή 750W

Μετά αναλύουμε το NERO – VP 750 Αντλία Περιφερειακή 750W. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλίας ας παρέχουμε πληροφορίες ότι η μετρήσιμη ποσότητα Ισχύς ανέρχεται στην ποσότητα 750W. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα εξακριβώσουμε ότι ο δείκτης Στόμιο συμποσούται στο διακριτό μέγεθος 1″. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα δηλώσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Μανομ. max ισούται στο νούμερο 50m. Από τη μελέτη του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ο αριθμητικός δείκτη Παροχή max ευρίσκεται στον αριθμό 3600(I/h). Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας επιφάνειας ας τονίσουμε η ποσότητα Κόστος λαμβάνει σε € 54,50.

NAKAYAMA – SP7558 Αντλία Περιφερειακή 750Watt

Τώρα προβάλλουμε το NAKAYAMA – SP7558 Αντλία Περιφερειακή 750Watt. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα φέρουμε σε γνώση σας πως ο συντελεστής SP 7558 Αντλία περιφερειακή ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 750 W. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να τονίσουμε πως η τίμηση Ισχύς συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος 750 W. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές θα δείξουμε πως ο χαρακτήρας Μεγ. παροχή είναι ίσο στο νούμερο 3000 l/h. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας ξεκαθαρίσουμε πως η αποτίμηση Μεγ. μανομετρικό ανέρχεται στο στοιχείο 58 m Ø. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου αντλίας να δείξουμε πως η τίμηση Στόμιο ισούται στο μέγεθος 1’’x1’’. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να καταδείξουμε η ποσότητα κόστος συμποσούται στον αριθμό € 55,00.

NERO – JET GP 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Μετά παρουσιάζουμε το NERO – JET GP 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Από την εξέταση του προϊόντος να φέρνουμε στη δημοσιότητα η ιδιότητα JET GP είναι ίσο στην ποσότητα 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα τονίσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος Ισχύς κυμαίνεται στην ποσότητα 800W. Μελετώντας τις προδιαγραφές να γνωστοποιήσουμε η ποσότητα Ύψος Αναρροφ. max. είναι στην αναγραφόμενη τιμή 8m. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα αναφέρουμε πως η τίμηση Στόμιο συγκλίνει στο στοιχείο 1″. Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας επιφάνειας θα σημειώσουμε ότι ο όρος Μανομετρικό max. κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 38m. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα πληροφορήσουμε ότι ο συντελεστής Παροχή max. είναι ίσο στο ψηφίο 3200(l/h). Επιπλέον θα καταδείξουμε πως το στοιχείο Κόστος είναι στο ψηφίο € 56,90.

NAKAYAMA – NS3600 Αντλία Ψεκασμού

Στη συνέχεια μελετάμε το NAKAYAMA – NS3600 Αντλία Ψεκασμού. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα ξεκαθαρίσουμε ότι το ποσό LT/MIN συγκλίνει στο στοιχείο 36. Μετά θα φέρουμε σε γνώση σας ότι η τίμηση πίεση ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 10-40bar. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας ξεκαθαρίσουμε πως ο βαθμός Κόστος λαμβάνει στο νούμερο € 59,00.

NERO – JET 750A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Ακόμα εκθέτουμε το NERO – JET 750A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να γνωστοποιήσουμε πως η διάσταση Ισχύς φτάνει στο στοιχείο 750W . Επιπλέον να σας κρατήσουμε ενήμερους η μετρήσιμη ποσότητα Στόμιο πλησιάζει σε τιμή ορισμένη 1″. Σημασία έχει θα τονίσουμε ο βαθμός Μανομετρικό max. συγκλίνει στο ψηφίο 43m. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας καταδείξουμε το δεδομένο Παροχή max. ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 3600(l/h). Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλίας επιφάνειας θα δηλώσουμε πως το μέγεθος Κόστος ευρίσκεται σε € 65,00.

NAKAYAMA – SP 7000 Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W

Παρακάτω αναλύουμε το NAKAYAMA – SP 7000 Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα γνωστοποιήσουμε πως ο χαρακτήρας Αντλία συμποσούται στην τιμή -SP 7000 . Μαζί με αυτό να προσθέσουμε πως το χαρακτηριστικό Επιφάνειας INOX προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 1000W. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να δημοσιοποιήσουμε ότι η αντικειμενική αξία Κόστος λαμβάνει στο νούμερο € 65,00.

KRAFT – SGP800 Αντλία Επιφάνειας 1″

Τώρα προβάλλουμε το KRAFT – SGP800 Αντλία Επιφάνειας 1″. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η ποσότητα Μέγιστη θερμοκρασία νερού έγκειται στη διακριτή ποσότητα +40°C . Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα παρατηρήσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 0,25% . Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών να πούμε ότι η αντικειμενική αξία Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι στο στοιχείο 3 mm . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας παρατηρήσουμε ότι το ποσό Μανομετρικό είναι στην ποσότητα 40m (max) . Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας θα καταμαρτυρήσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Ισχύς εντοπίζεται στο στοιχείο 1,1 HP . Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα πληροφορήσουμε η διάσταση Στόμιο προσεγγίζει στο ψηφίο 1″. Σημαντικό είναι να καταθέσουμε ότι το στοιχείο Τάση είναι στο στοιχείο 230V/50Hz.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές να εκθέσουμε η ποσότητα Καλώδιο φτάνει στην τιμή 1,2 m. Ωσαύτως να διαφωτίσουμε ότι ο όρος Παροχή ισούται στην ποσότητα 3200 lt/h (max) . Παράλληλα να γνωστοποιήσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Πίεση έγκειται στο στοιχείο 4 bar (max). Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα καταδείξουμε ότι ο βαθμός Κόστος προσεγγίζει στο μέγεθος € 65,00. Ακόμα θα βρείτε εργαλεία που αφορούν επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

NAKAYAMA – SP7542 Αντλία Επιφανείας JET 1ΗΡ,42m, 3200 l/h 750 W

Μετά προβάλλουμε το NAKAYAMA – SP7542 Αντλία Επιφανείας JET 1ΗΡ,42m, 3200 l/h 750 W. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα καταμαρτυρήσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα Ισχύς προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 750 W. Στη συνέχεια να συσχετίσουμε πως η αντικειμενική αξία Παροχή συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 5000 l/h. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να τονίσουμε ότι το στοιχείο Μανομετρικό ισούται στο διακριτό μέγεθος 40 m. Μεταξύ των άλλων θα δείξουμε η αποτίμηση Στόμιο είναι ίσο στο στοιχείο 1″. Από την εξέταση του προϊόντος θα κοινοποιήσουμε ότι η τίμηση Κόστος προσεγγίζει στο νούμερο € 65,00.

NERO – JET 750AIN Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ

Στη συνέχεια προβάλλουμε το NERO – JET 750AIN Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ. Εναργώς να διαδώσουμε πως η ονομαστική αξία Ισχύς συγκλίνει σε τιμή ορισμένη 750W. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα δημοσιοποιήσουμε το δεδομένο Ύψος Αναρροφ. max. ισούται στην ποσότητα 9m. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να εξακριβώσουμε πως το στοιχείο Στόμιο εντοπίζεται στο ψηφίο 1″. Επίσης ας εκθέσουμε ότι η διάσταση Μανομετρικό max. πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 43m. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας φέρουμε σε γνώση σας πως ο αριθμητικός δείκτη Παροχή max. έγκειται σε 3600(l/h). Είναι σημαντικό θα καταμαρτυρήσουμε ότι το χαρακτηριστικό Κόστος λαμβάνει στο μέγεθος € 65,90.

NAKAYAMA – SP7536 Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W

Ακολούθως αναλύουμε το NAKAYAMA – SP7536 Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε η πληροφορία Ισχύς κυμαίνεται στην τιμή 750 W. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να φανερώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Παροχή συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος 5400 l/h. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα ενημερώσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Μανομετρικό ανέρχεται στο μέγεθος 35 m. Οφείλουμε να δηλώσουμε ο συντελεστής Στόμιο φτάνει στην τιμή 1″ x 1″. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να μνημονεύουμε ότι ο δείκτης Κόστος είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή € 67,00.

KRAFT – PKM80 (KPF-100) Αντλία Περιφερειακή

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το KRAFT – PKM80 (KPF-100) Αντλία Περιφερειακή. Σε αυτό το σύνδεσμο διατίθενται προτάσεις που αφορούν αντλίες επιφάνειας.

Τώρα παρουσιάζουμε το Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας ξεκαθαρίσουμε ότι η διάσταση Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο λαμβάνει σε 0,15%. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να γνωστοποιήσουμε ότι η παράμετρος Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού λαμβάνει στο μέγεθος 1 mm. Στο εξής να παρουσιάσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος Ισχύς συγκλίνει στην τιμή 1 HP. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της αντλίας επιφάνειας να βεβαιώσουμε ο συντελεστής Τάση είναι ίσο στην ποσότητα 230V / 50Hz. Σαφώς θα διαφωτίσουμε ότι η ποσότητα Παροχή (max) ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 3000 Lt/h. Εξάλλου θα εξακριβώσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Μανομετρικό ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 70m (max). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας καταδείξουμε ότι η ονομαστική αξία Στόμιο εισόδου φτάνει στο μέγεθος 1″. Σαφώς θα παρατηρήσουμε πως ο όρος Στόμιο εξόδου έγκειται στην τιμή 1″ .

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας θα πληροφορήσουμε ότι η ποσότητα Ύψος αναρρόφησης προσεγγίζει στο στοιχείο 8m (max). Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας να παρατηρήσουμε ο όρος Κόστος φτάνει στο νούμερο € 69,00. Ακολούθως διατίθενται μηχανήματα πάνω σε αντλίες.

LAM – JET 1100A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Στη συνέχεια μελετάμε το LAM – JET 1100A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να δηλώσουμε πως η παράμετρος Ισχύς κυμαίνεται στο ψηφίο 1100W. Από τη μελέτη του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας συσχετίσουμε πως ο όρος Στόμιο έγκειται στην ποσότητα 1″. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας ξεκαθαρίσουμε πως ο βαθμός Μανομετρικό max. ισούται αριθμητικά στην τιμή 55m. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα παραθέσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Παροχή max. κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 3600(l/h). Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας θα καταδείξουμε η διάσταση Κόστος είναι ίσο στο ψηφίο €70,00.

Aντλίες επιφάνειας σε προσφορά

Aντλίες επιφάνειας σε προσφορά για το πρώτο δεκαπενθήμερο Αυγούστου. Σας ενημερώνουμε για αντλίες επιφάνειαςπου μπορείτε να βρείτε σε εξαιρετικές προσφορές μέσα από το eshop μας. NAKAYAMA αντλίες επιφάνειας σε προσφορά. Επίσης προσφορές εργαλείων NERO, KRAFT και LAM.

Περιφερειακή Αντλία NAKAYAMA

Εδώ παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – SP3722 Αντλία Περιφερειακή 370 W. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα κάνουμε ενημέρωση πως το μέγεθος SP3722 Αντλία περιφερειακή ευρίσκεται στο μέγεθος 370 W. Από την εξέταση του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να βεβαιώσουμε ότι η διάσταση Ισχύς ευρίσκεται στην ποσότητα 370 W. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές ας παρέχουμε πληροφορίες ο δείκτης Μεγ. παροχή εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη 2100 l/h. Στο κατάστημά μας προτείνουμε NAKAYAMA εργαλεία.

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ας δείξουμε ο χαρακτήρας Μεγ. μανομετρικό φτάνει στη διακριτή ποσότητα 30 m. Πέραν των άλλων μεγεθών του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα κατατοπίσουμε πως ο συντελεστής Διάμετρος είναι στο νούμερο Στόμιο 1’’x1’’. Συνάμα ας καταθέσουμε ότι η ιδιότητα Κόστος φτάνει στη διακριτή ποσότητα € 29,00.

Αντλία Περιφερειακή

Μετά εξετάζουμε το NERO – VP 370 Αντλία Περιφερειακή. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα ξεκαθαρίσουμε ότι η αποτίμηση Ισχύς κυμαίνεται στο στοιχείο 370W. Παρομοίως να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η ποσότητα Στόμιο ευρίσκεται στον αριθμό 1″. Μετά θα δημοσιοποιήσουμε πως ο όρος Μανομ. max είναι ίσο σε 35m. Ακόμη ας καταδείξουμε ότι η αποτίμηση Παροχή max ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 2100(I/h). Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας ενημερώσουμε η πληροφορία Κόστος έγκειται στο διακριτό μέγεθος € 32,90. Ακόμα διατίθενται εργαλεία σχετικά με αντλίες πιεστικά.

KRAFT Αντλία

Στη συνέχεια εκθέτουμε το KRAFT – PKM 60 (KPF-50) Αντλία Περιφερειακή. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας θα ξεκαθαρίσουμε η παράμετρος Μέγιστη θερμοκρασία νερού συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος +40°C.. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας να καταγράψουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο είναι ίσο σε τιμή ορισμένη -0,15%.. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά ας κοινολογήσουμε το στοιχείο Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού συγκλίνει στην τιμή -1 mm.. Παρομοίως ας προσθέσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Μανομετρικό ισούται στη διακριτή ποσότητα 38m (max). Στο eshop μας συνιστούμε KRAFT ιδέες.

Αντλίες επιφάνειας

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα καταγράψουμε ο αριθμητικός δείκτη Ισχύς ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα 0,5 HP. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα σημειώσουμε ότι ο δείκτης Στόμιο Εισόδου πλησιάζει σε 1″. Στη συνέχεια θα θέσουμε υπόψη πως η αντικειμενική αξία Τάση συμποσούται στην τιμή 230V/50Hz. Στην ιστοσελίδα μας διατίθενται εργαλεία γύρω από αντλίες επιφάνειας.

Μετά ας επισημάνουμε πως η αποτίμηση Στόμιο Εξόδου είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 1″. Ταυτόχρονα θα καταθέσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Παροχή εντοπίζεται στο μέγεθος 2500 lt/h. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να επισημάνουμε η ονομαστική αξία Ύψος Αναρρόφησης κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 8m (max). Παρομοίως θα συσχετίσουμε πως το χαρακτηριστικό Κόστος ισούται στην ποσότητα € 39,00.

VP 750 Αντλία Περιφερειακή 750W

Τώρα δείχνουμε το NERO – VP 750 Αντλία Περιφερειακή 750W. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας πληροφορήσουμε ότι το ποσό Ισχύς πλησιάζει στον αριθμό 750W. Πέραν των άλλων τιμών να καταδείξουμε ότι το δεδομένο Στόμιο εντοπίζεται σε 1″. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας να παρέχουμε πληροφορίες το δεδομένο Μανομ. max φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 50m. Αφετέρου ας προσθέσουμε η ιδιότητα Παροχή max συγκλίνει στο στοιχείο 3600(I/h). Επιπρόσθετα ας παρατηρήσουμε ο όρος Κόστος είναι ίσο στον αριθμό € 54,50. Στο link που ακολουθεί έχουμε εργαλεία που αφορούν υποβρύχιες αντλίες.

NAKAYAMA Αντλία 750Watt

Τώρα δείχνουμε το NAKAYAMA – SP7558 Αντλία Περιφερειακή 750Watt. Σημασία έχει θα παρατηρήσουμε η τίμηση SP 7558 Αντλία περιφερειακή λαμβάνει στο μέγεθος 750 W. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να θέσουμε υπόψη πως η διάσταση Ισχύς πλησιάζει στο ψηφίο 750 W. Κάνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας ας προσθέσουμε το μέγεθος Μεγ. παροχή ισούται στη διακριτή ποσότητα 3000 l/h. Από τη μελέτη του προϊόντος ας σας κρατήσουμε ενήμερους η ποσότητα Μεγ. μανομετρικό είναι στην ποσότητα 58 m Ø. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας καταμαρτυρήσουμε πως η αποτίμηση Στόμιο εντοπίζεται σε 1’’x1’’. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας ενημερώσουμε ότι η ονομαστική αξία κόστος είναι ίσο σε € 55,00. Σε αυτό το σύνδεσμο έχουμε εργαλεία γύρω από επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Τώρα παρουσιάζουμε το NERO – JET GP 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα φέρουμε σε γνώση σας η ονομαστική αξία JET GP προσεγγίζει στο στοιχείο 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να παρουσιάσουμε πως το τυπικό γνώρισμα Ισχύς εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 800W. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας να παρατηρήσουμε ότι το ποσό Ύψος Αναρροφ. max. συγκλίνει σε τιμή ορισμένη 8m. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας ας δείξουμε η τίμηση Στόμιο είναι ίσο στο στοιχείο 1″. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα βεβαιώσουμε ότι η ιδιότητα Μανομετρικό max. προσεγγίζει στο μέγεθος 38m. Στη συνέχεια ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η αντικειμενική αξία Παροχή max. λαμβάνει στην τιμή 3200(l/h). Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας πληροφορήσουμε ότι η παράμετρος Κόστος είναι στην ποσότητα € 56,90.

Αντλία Ψεκασμού

Παρακάτω μελετάμε το NAKAYAMA – NS3600 Αντλία Ψεκασμού. Ταυτόχρονα να καταγράψουμε ο βαθμός LT/MIN ισούται στην τιμή 36. Επιπλέον θα μνημονεύουμε πως η ονομαστική αξία πίεση συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 10-40bar. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας καταγράψουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Κόστος ισούται στο ψηφίο € 59,00. Στον ακόλουθο σύνδεσμο έχουμε μηχανήματα γύρω από επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Αντλία Μαντεμένια

Τώρα παρουσιάζουμε το NERO – JET 750A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας θα αναφέρουμε η αντικειμενική αξία Ισχύς ισούται αριθμητικά στο νούμερο 750W . Παράλληλα να κοινολογήσουμε η ποσότητα Στόμιο είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 1″. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας κοινολογήσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Μανομετρικό max. είναι στο μέγεθος 43m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να δημοσιοποιήσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα Παροχή max. ευρίσκεται στην αναγραφόμενη τιμή 3600(l/h). Μελετώντας τις προδιαγραφές να δείξουμε ότι η αντικειμενική αξία Κόστος λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα € 65,00.

Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W

Τώρα παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – SP 7000 Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W. Αντιστοίχως θα συσχετίσουμε το μετρήσιμο μέγεθος Αντλία είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα -SP 7000 . Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα κατατοπίσουμε το χαρακτηριστικό Επιφάνειας INOX πλησιάζει στο στοιχείο 1000W. Από την εξέταση της αντλίας ας συσχετίσουμε ο δείκτης Κόστος συγκλίνει σε € 65,00. Στο link που ακολουθεί έχουμε εργαλεία που αφορούν υποβρύχιες αντλίες.

Αντλία Επιφάνειας 1″

Ακόμα μελετάμε το KRAFT – SGP800 Αντλία Επιφάνειας 1″. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα κατατοπίσουμε πως η διάσταση Μέγιστη θερμοκρασία νερού πλησιάζει στο νούμερο +40°C . Μελετώντας τις προδιαγραφές ας κοινοποιήσουμε ότι ο βαθμός Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 0,25% . Από την άλλη θα καταδείξουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού έγκειται στην ποσότητα 3 mm . Σημασία έχει θα φανερώσουμε ότι η διάσταση Μανομετρικό ανέρχεται στο νούμερο 40m (max) . Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα θέσουμε υπόψη πως η αποτίμηση Ισχύς πλησιάζει στην τιμή 1,1 HP . Συν τοις άλλοις να κοινοποιήσουμε το μετρήσιμο μέγεθος Στόμιο ανέρχεται στο ψηφίο 1″. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας να βεβαιώσουμε η μετρήσιμη ποσότητα Τάση είναι στο μέγεθος 230V/50Hz. Είναι σημαντικό ας καταμαρτυρήσουμε ότι η ιδιότητα Καλώδιο ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 1,2 m.

Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα καταμαρτυρήσουμε ότι η ποσότητα Παροχή ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 3200 lt/h (max) . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας πούμε ότι η παράμετρος Πίεση είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 4 bar (max). Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να καταμαρτυρήσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος Κόστος ισούται στην αναγραφόμενη τιμή € 65,00.

Αντλία Επιφανείας JET

Παρακάτω παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – SP7542 Αντλία Επιφανείας JET 1ΗΡ,42m, 3200 l/h 750 W. Κάνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα δημοσιοποιήσουμε η πληροφορία Ισχύς συγκλίνει στην ποσότητα 750 W. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα κάνουμε ενημέρωση ότι η μετρήσιμη ποσότητα Παροχή φτάνει σε τιμή ορισμένη 5000 l/h. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας να κατατοπίσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Μανομετρικό φτάνει στην τιμή 40 m. Ταυτόχρονα θα παρέχουμε πληροφορίες πως η ονομαστική αξία Στόμιο εντοπίζεται στο στοιχείο 1″. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα τονίσουμε ότι ο δείκτης Κόστος εντοπίζεται στο μέγεθος € 65,00. Aντλίες επιφάνειας σε προσφορά για τον Αύγουστο

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ

Τώρα δείχνουμε το NERO – JET 750AIN Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ. Από την άλλη να καταγράψουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Ισχύς λαμβάνει στο νούμερο 750W. Επιπροσθέτως θα μνημονεύουμε ο βαθμός Ύψος Αναρροφ. max. προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 9m. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι θα κατατοπίσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Στόμιο είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή 1″. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να προσθέσουμε ότι η ποσότητα Μανομετρικό max. ανέρχεται στο στοιχείο 43m. Εναργώς θα δηλώσουμε ο αριθμητικός δείκτη Παροχή max. ισούται στον αριθμό 3600(l/h). Συν τοις άλλοις να καταδείξουμε ότι η τίμηση Κόστος κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη € 65,90. Aντλίες επιφάνειας σε προσφορά μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W

Παρακάτω δείχνουμε το NAKAYAMA – SP7536 Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας επισημάνουμε ότι το στοιχείο Ισχύς πλησιάζει στον αριθμό 750 W. Πέραν των άλλων μεγεθών του μηχανήματος αντλίας να σημειώσουμε ότι το δεδομένο Παροχή κυμαίνεται στην τιμή 5400 l/h. Aντλίες επιφάνειας σε προσφορά για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας παρέχουμε πληροφορίες ότι η διάσταση Μανομετρικό εντοπίζεται σε 35 m. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα πληροφορήσουμε ότι η ονομαστική αξία Στόμιο φτάνει στο διακριτό μέγεθος 1″ x 1″. Από την εξέταση του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να φέρουμε σε γνώση σας η παράμετρος Κόστος λαμβάνει σε € 67,00.

PKM80 (KPF-100) Αντλία Περιφερειακή

Στη συνέχεια δείχνουμε το KRAFT – PKM80 (KPF-100) Αντλία Περιφερειακή. Παρακάτω μελετάμε το Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου . Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα γνωστοποιήσουμε ότι η τίμηση Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο ανέρχεται στον αριθμό 0,15%. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα προσθέσουμε ότι η αποτίμηση Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού πλησιάζει σε 1 mm. Οφείλουμε να ενημερώσουμε η αντικειμενική αξία Ισχύς κυμαίνεται στο ψηφίο 1 HP. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα κάνουμε ενημέρωση πως το δεδομένο Τάση προσεγγίζει στο ψηφίο 230V / 50Hz. Aντλίες επιφάνειας σε προσφορά ακαταμάχητη.

Ακολούθως να καταγράψουμε η παράμετρος Παροχή (max) ευρίσκεται στο μέγεθος 3000 Lt/h. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας αναφέρουμε ότι η τίμηση Μανομετρικό συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 70m (max). Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας αναφέρουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Στόμιο εισόδου προσεγγίζει στο ψηφίο 1″. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά θα βεβαιώσουμε ότι το μέγεθος Στόμιο εξόδου πλησιάζει στον αριθμό 1″ .

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα κοινοποιήσουμε η πληροφορία Ύψος αναρρόφησης εντοπίζεται σε 8m (max). Μεταξύ των άλλων θα κάνουμε ενημέρωση ο χαρακτήρας Κόστος συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή € 69,00.

JET 1100A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Ακολούθως προβάλλουμε το LAM – JET 1100A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να προβάλλουμε πως η ονομαστική αξία Ισχύς συμποσούται στο ψηφίο 1100W. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας θα τονίσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Στόμιο ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 1″. Από τη μελέτη του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα κοινολογήσουμε ότι η αντικειμενική αξία Μανομετρικό max. είναι ίσο σε 55m. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας βεβαιώσουμε ο δείκτης Παροχή max. ανέρχεται στο μέγεθος 3600(l/h). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας δείξουμε ότι ο όρος Κόστος συγκλίνει στο νούμερο €70,00.

Αντλίες επιφάνειας τιμές

Αντλίες επιφάνειας τιμές. Βρειτε εδώ όλες τςι τιμές για τις αντλίες και ειδικότερα για τις αντλίες επιφάνειας. Έχουμε επιλέξει εργαλεία NAKAYAMA, KRAFT και LAM.

Αντλία Περιφερειακή NAKAYAMA

Παρακάτω μελετάμε το NAKAYAMA – SP3722 Αντλία Περιφερειακή 370 W. Σαφώς να δείξουμε ότι ο χαρακτήρας SP3722 Αντλία περιφερειακή κυμαίνεται σε 370 W. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας διαδώσουμε πως η ποσότητα Ισχύς συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 370 W. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να επισημάνουμε η ιδιότητα Μεγ. παροχή προσεγγίζει στο στοιχείο 2100 l/h. Στο eshop μας συνιστούμε NAKAYAMA ιδέες. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ας κατατοπίσουμε πως το στοιχείο Μεγ. μανομετρικό κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 30 m. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι ο όρος Διάμετρος συμποσούται στην ποσότητα Στόμιο 1’’x1’’. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα πληροφορήσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος Κόστος συμποσούται στο ψηφίο € 29,00.

Αντλία Περιφερειακή

Παρακάτω δείχνουμε το NERO – VP 370 Αντλία Περιφερειακή. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα παρέχουμε πληροφορίες ότι η ιδιότητα Ισχύς ισούται στον αριθμό 370W. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές ας αναφέρουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Στόμιο ισούται αριθμητικά στην τιμή 1″. Από τη μελέτη του προϊόντος θα παρέχουμε πληροφορίες ο ποσοτικός δείκτης Μανομ. max πλησιάζει σε 35m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές ας πληροφορήσουμε ότι η παράμετρος Παροχή max πλησιάζει στην ποσότητα 2100(I/h). Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά θα δηλώσουμε το χαρακτηριστικό Κόστος λαμβάνει στο μέγεθος € 32,90. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε εργαλεία γύρω από αντλίες πιεστικά.

KRAFT – PKM 60 (KPF-50)

Παρακάτω εξετάζουμε το KRAFT – PKM 60 (KPF-50) Αντλία Περιφερειακή. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να φέρουμε σε γνώση σας ότι η μετρήσιμη ποσότητα Μέγιστη θερμοκρασία νερού ισούται στο νούμερο +40°C.. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλίας ας μνημονεύουμε ότι η αποτίμηση Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο είναι ίσο στην τιμή -0,15%.. Αποφασιστική παράμετρος είναι ας παρέχουμε πληροφορίες η διάσταση Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού έγκειται στο μέγεθος -1 mm.. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας θα μνημονεύουμε το μέγεθος Μανομετρικό ισούται στην τιμή 38m (max). Στην εταιρεία μας προτείνουμε KRAFT ιδέες..

Ακολούθως να ανακοινώσουμε ότι η αντικειμενική αξία Ισχύς κυμαίνεται στο μέγεθος 0,5 HP. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της αντλίας θα παρατηρήσουμε πως η αποτίμηση Στόμιο Εισόδου συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος 1″. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να συσχετίσουμε το στοιχείο Τάση ανέρχεται στο στοιχείο 230V/50Hz.

NERO VP 750 Αντλία Περιφερειακή

Παρακάτω προβάλλουμε το NERO – VP 750 Αντλία Περιφερειακή 750W. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να παρατηρήσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα Ισχύς κυμαίνεται στο νούμερο 750W. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας να κάνουμε ενημέρωση πως ο ποσοτικός δείκτης Στόμιο είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή 1″. Επιπρόσθετα να παρουσιάσουμε πως η αντικειμενική αξία Μανομ. max συγκλίνει σε 50m. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας θα ξεκαθαρίσουμε η αντικειμενική αξία Παροχή max είναι ίσο στον αριθμό 3600(I/h). Από τη μελέτη της αντλίας επιφάνειας να πούμε η παράμετρος Κόστος συγκλίνει σε € 54,50. Σε αυτό το σύνδεσμο έχουμε μηχανήματα γύρω από αντλίες επιφάνειας.

Αντλία Περιφερειακή 750Watt

Μετά παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – SP7558 Αντλία Περιφερειακή 750Watt. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας γνωστοποιήσουμε η ιδιότητα SP 7558 Αντλία περιφερειακή πλησιάζει στον αριθμό 750 W. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να σημειώσουμε πως το ποσό Ισχύς συγκλίνει στο ψηφίο 750 W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας να καταθέσουμε ότι η πληροφορία Μεγ. παροχή λαμβάνει σε 3000 l/h. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας να παρατηρήσουμε ότι η αντικειμενική αξία Μεγ. μανομετρικό είναι στην αναγραφόμενη τιμή 58 m Ø. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα ξεκαθαρίσουμε ότι το δεδομένο Στόμιο έγκειται στην τιμή 1’’x1’’. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ας διαφωτίσουμε το δεδομένο κόστος συγκλίνει σε € 55,00. Ακόμα διαθέτουμε εργαλεία πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Παρακάτω μελετάμε το NERO – JET GP 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Από τη μελέτη της αντλίας ας προβάλλουμε ότι η παράμετρος JET GP είναι ίσο στην ποσότητα 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας θα δημοσιοποιήσουμε η τίμηση Ισχύς πλησιάζει σε 800W. Πέραν των άλλων μεγεθών ας παρουσιάσουμε το μετρήσιμο μέγεθος Ύψος Αναρροφ. max. προσεγγίζει στο ψηφίο 8m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα θέσουμε υπόψη ο αριθμητικός δείκτη Στόμιο προσεγγίζει στην ποσότητα 1″. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας διαδώσουμε ο ποσοτικός δείκτης Μανομετρικό max. φτάνει στο διακριτό μέγεθος 38m. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα εξακριβώσουμε η ονομαστική αξία Παροχή max. έγκειται στην τιμή 3200(l/h). Από τη μελέτη του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας σημειώσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα Κόστος ανέρχεται στο νούμερο € 56,90.

Αντλία Ψεκασμού

Μετά παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – NS3600 Αντλία Ψεκασμού. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας να πούμε η ιδιότητα LT/MIN έγκειται σε τιμή ορισμένη 36. Οφείλουμε να φανερώσουμε ότι η αποτίμηση πίεση είναι ίσο στο νούμερο 10-40bar. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα παρατηρήσουμε ότι η αποτίμηση Κόστος προσεγγίζει στο μέγεθος € 59,00.

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Μετά εκθέτουμε το NERO – JET 750A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να δηλώσουμε η πληροφορία Ισχύς συμποσούται στην ποσότητα 750W . Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα συσχετίσουμε πως το χαρακτηριστικό Στόμιο ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 1″. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας να σημειώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Μανομετρικό max. ανέρχεται στο στοιχείο 43m. Μαζί με αυτό θα παραθέσουμε ότι η αποτίμηση Παροχή max. προσεγγίζει στο νούμερο 3600(l/h). Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα βεβαιώσουμε το ποσό Κόστος κυμαίνεται στην τιμή € 65,00.

Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W

Τώρα εκθέτουμε το NAKAYAMA – SP 7000 Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας αναφέρουμε το μέγεθος Αντλία προσεγγίζει στον αριθμό -SP 7000 . Σημασία έχει ας προσθέσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη Επιφάνειας INOX εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 1000W. Μετά να διαφωτίσουμε πως το δεδομένο Κόστος είναι ίσο στο μέγεθος € 65,00. Εδώ έχουμε επιλέξει εργαλεία που ειναι συναφή με εργασίες πάνω σε επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

SGP800 Αντλία Επιφάνειας 1″

Τώρα εκθέτουμε το KRAFT – SGP800 Αντλία Επιφάνειας 1″. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα καταδείξουμε ότι η αντικειμενική αξία Μέγιστη θερμοκρασία νερού συμποσούται στον αριθμό +40°C . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας να διαδώσουμε ο δείκτης Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο προσεγγίζει στον αριθμό 0,25% . Μελετώντας τις προδιαγραφές θα βεβαιώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού λαμβάνει στον αριθμό 3 mm . Αντιστοίχως ας πληροφορήσουμε ότι η αντικειμενική αξία Μανομετρικό εντοπίζεται στο μέγεθος 40m (max) . Αντλίες επιφάνειας τιμές παραμυθένιες.

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλίας θα πούμε πως το χαρακτηριστικό Καλώδιο συγκλίνει στην ποσότητα 1,2 m. Επιπρόσθετα να δείξουμε ότι ο χαρακτήρας Παροχή εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη 3200 lt/h (max) . Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας διαδώσουμε ότι ο δείκτης Πίεση είναι στην αναγραφόμενη τιμή 4 bar (max). Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας θα σημειώσουμε ότι η αντικειμενική αξία Κόστος ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα € 65,00.

NAKAYAMA SP7542 Αντλία Επιφανείας

Μετά εξετάζουμε το NAKAYAMA – SP7542 Αντλία Επιφανείας JET 1ΗΡ,42m, 3200 l/h 750 W. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας καταθέσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Ισχύς ευρίσκεται σε 750 W. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας πούμε πως η αντικειμενική αξία Παροχή έγκειται σε 5000 l/h. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας πληροφορήσουμε πως το χαρακτηριστικό Μανομετρικό φτάνει στον αριθμό 40 m. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα προσθέσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη Στόμιο φτάνει σε τιμή ορισμένη 1″. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας κοινοποιήσουμε ότι η αντικειμενική αξία Κόστος φτάνει στο ψηφίο € 65,00. Αντλίες επιφάνειας τιμές μόνο στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ

Παρακάτω δείχνουμε το NERO – JET 750AIN Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ. Από τη μελέτη του εργαλείου αντλίας ας δείξουμε η τίμηση Ισχύς φτάνει στο μέγεθος 750W. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας θα δείξουμε ο αριθμητικός δείκτη Ύψος Αναρροφ. max. συγκλίνει στην τιμή 9m. Ακολούθως να δηλώσουμε ο δείκτης Στόμιο ανέρχεται στην ποσότητα 1″. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας θα σας κρατήσουμε ενήμερους η διάσταση Μανομετρικό max. συγκλίνει στον αριθμό 43m. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα πως ο χαρακτήρας Παροχή max. είναι στην τιμή 3600(l/h). Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα σημειώσουμε πως η ποσότητα Κόστος έγκειται στο διακριτό μέγεθος € 65,90.

Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W

Ακόμα εξετάζουμε το NAKAYAMA – SP7536 Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W. Από τη μελέτη της αντλίας θα εξακριβώσουμε πως η αποτίμηση Ισχύς κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 750 W. Αποφασιστική παράμετρος είναι να συσχετίσουμε πως η πληροφορία Παροχή προσεγγίζει στο ψηφίο 5400 l/h. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ας ξεκαθαρίσουμε πως η διάσταση Μανομετρικό λαμβάνει στον αριθμό 35 m. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας σας κρατήσουμε ενήμερους πως η μετρήσιμη ποσότητα Στόμιο πλησιάζει σε τιμή ορισμένη 1″ x 1″. Εκτός από αυτά να καταθέσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Κόστος λαμβάνει στον αριθμό € 67,00. Αντλίες επιφάνειας τιμές απίστευτες

KRAFT – PKM80 (KPF-100) Αντλία Περιφερειακή

ΑΣυνεχίζουμε με το εργαλείο KRAFT – PKM80 (KPF-100) Αντλία Περιφερειακή. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας να προβάλλουμε το στοιχείο Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 0,15%. Παράλληλα θα ξεκαθαρίσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού φτάνει στην ποσότητα 1 mm. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να δείξουμε η ποσότητα Ισχύς λαμβάνει στην ποσότητα 1 HP.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να ανακοινώσουμε πως ο όρος Τάση είναι ίσο στον αριθμό 230V / 50Hz. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να πληροφορήσουμε πως το ποσό Παροχή (max) εντοπίζεται στο μέγεθος 3000 Lt/h. Συνάμα ας γνωστοποιήσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Μανομετρικό προσεγγίζει σε 70m (max). Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να επισημάνουμε ότι το στοιχείο Στόμιο εισόδου είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 1″.

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα καταμαρτυρήσουμε το δεδομένο Στόμιο εξόδου είναι ίσο στην τιμή 1″ . Οφείλουμε ας ενημερώσουμε η διάσταση Ύψος αναρρόφησης ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 8m (max). Παρομοίως να σας κρατήσουμε ενήμερους πως ο δείκτης Κόστος πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα € 69,00. Αντλίες επιφάνειας τιμές που δε φαντάζεστε.

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης LAM

Εδώ μελετάμε το LAM – JET 1100A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα φανερώσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Ισχύς ισούται στο ψηφίο 1100W. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας θα ανακοινώσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα Στόμιο προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 1″. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας να βεβαιώσουμε ότι το μέγεθος Μανομετρικό max. έγκειται στο νούμερο 55m. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές να σας κρατήσουμε ενήμερους ότι ο αριθμητικός δείκτη Παροχή max. λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 3600(l/h). Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα ενημερώσουμε πως το χαρακτηριστικό Κόστος έγκειται στην ποσότητα €70,00.

Τιμές αντλίες επιφάνειας

Τιμές αντλίες επιφάνειας. Πληροφόρηση για αντλίες, αντλίες επιφάνειας NAKAYAMA, αντλίες NERO, επαγγελματικές αντλίες KRAFT και εργαλεία LAM. Πολύ χρήσιμες πληροφορίες για να επιλέξετε αντλία. Τιμές αντλίες επιφάνειας για τους επισκέπτες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Αντλία Περιφερειακή

Ακολούθως μελετάμε το NAKAYAMA – SP3722 Αντλία Περιφερειακή 370 W. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας ας γνωστοποιήσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα SP3722 Αντλία περιφερειακή πλησιάζει στο στοιχείο 370 W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας να καταμαρτυρήσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα Ισχύς είναι στο νούμερο 370 W. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας διαδώσουμε πως ο συντελεστής Μεγ. παροχή ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 2100 l/h. Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας διαφωτίσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος Μεγ. μανομετρικό είναι στο μέγεθος 30 m. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ας πούμε το χαρακτηριστικό Διάμετρος ισούται στην τιμή Στόμιο 1’’x1’’. Μαζί με αυτό να πούμε πως το χαρακτηριστικό Κόστος εντοπίζεται στο ψηφίο € 29,00. Ακολούθως έχουμε προσφορές πάνω σε αντλίες.

2

NERO Αντλία

Τώρα δείχνουμε το NERO – VP 370 Αντλία Περιφερειακή. Ωσαύτως να δηλώσουμε η μετρήσιμη ποσότητα Ισχύς ισούται στην τιμή 370W. Παραπέρα θα κοινοποιήσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Στόμιο πλησιάζει στην ποσότητα 1″. Επιπροσθέτως να συσχετίσουμε ότι το μέγεθος Μανομ. max συγκλίνει στο στοιχείο 35m. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να παρέχουμε πληροφορίες ο όρος Παροχή max προσεγγίζει στο στοιχείο 2100(I/h). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα καταγράψουμε πως ο χαρακτήρας Κόστος έγκειται σε τιμή ορισμένη € 32,90. Στην ιστοσελίδα μας διατίθενται NAKAYAMA μηχανήματα.

3

KRAFT Αντλία Περιφερειακή

Ακόμα δείχνουμε το KRAFT – PKM 60 (KPF-50) Αντλία Περιφερειακή. Επιπροσθέτως να καταθέσουμε πως η αντικειμενική αξία Μέγιστη θερμοκρασία νερού φτάνει στο μέγεθος +40°C.. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας να κατατοπίσουμε πως το ποσό Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο έγκειται στη διακριτή ποσότητα -0,15%.. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας να καταθέσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ισούται αριθμητικά στην τιμή -1 mm.. Τιμές αντλίες επιφάνειας που επιβραβεύουν την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να παρουσιάσουμε πως ο συντελεστής Μανομετρικό ευρίσκεται στο νούμερο 38m (max). Ταυτόχρονα ας πούμε το μέγεθος Ισχύς προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 0,5 HP. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα διαθέτουμε KRAFT προσφορές.

Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας εξακριβώσουμε ότι η ιδιότητα Στόμιο Εισόδου ισούται σε τιμή ορισμένη 1″. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας θα παραθέσουμε ο όρος Τάση συμποσούται στην ποσότητα 230V/50Hz.

Σαφώς να συσχετίσουμε ο όρος Στόμιο Εξόδου ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα 1″. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας να κατατοπίσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Παροχή ανέρχεται στο μέγεθος 2500 lt/h. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας σημειώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Ύψος Αναρρόφησης είναι στο ψηφίο 8m (max). Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να κοινοποιήσουμε πως η πληροφορία Κόστος συγκλίνει στο ψηφίο € 39,00.

4

Αντλία Περιφερειακή

Ακολούθως εξετάζουμε το NERO – VP 750 Αντλία Περιφερειακή 750W. Παρακάτω θα ξεκαθαρίσουμε ότι η πληροφορία Ισχύς πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 750W. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά θα σημειώσουμε η παράμετρος Στόμιο είναι στον αριθμό 1″. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας παραθέσουμε πως ο δείκτης Μανομ. max συγκλίνει στην ποσότητα 50m. Σημασία έχει να δημοσιοποιήσουμε πως η αποτίμηση Παροχή max φτάνει στην τιμή 3600(I/h). Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας κάνουμε ενημέρωση ότι η ιδιότητα Κόστος φτάνει στην ποσότητα € 54,50. Στην ιστοσελίδα μας έχουμε μηχανήματα γύρω από αντλίες επιφάνειας.

5

NAKAYAMA Αντλία

Ακόμα εξετάζουμε το NAKAYAMA – SP7558 Αντλία Περιφερειακή 750Watt. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα θέσουμε υπόψη η αναγραφόμενη ιδιότητα SP 7558 Αντλία περιφερειακή προσεγγίζει σε 750 W. Είναι σημαντικό να πληροφορήσουμε το χαρακτηριστικό Ισχύς συμποσούται στο ψηφίο 750 W. Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος αντλίας ας συσχετίσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Μεγ. παροχή προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 3000 l/h. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας καταθέσουμε πως η ονομαστική αξία Μεγ. μανομετρικό λαμβάνει στο νούμερο 58 m Ø. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας παρατηρήσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα Στόμιο ισούται αριθμητικά στο νούμερο 1’’x1’’. Μελετώντας τις προδιαγραφές θα κοινολογήσουμε η αντικειμενική αξία κόστος συμποσούται στο διακριτό μέγεθος € 55,00. Στην ιστοσελίδα μας διατίθενται NAKAYAMA μηχανήματα.

6

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Παρακάτω εξετάζουμε το NERO – JET GP 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές ας παρατηρήσουμε η μετρήσιμη ποσότητα JET GP πλησιάζει σε τιμή ορισμένη 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Από την εξέταση του προϊόντος να ενημερώσουμε η ποσότητα Ισχύς συμποσούται σε 800W. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών ας πληροφορήσουμε ότι η αποτίμηση Ύψος Αναρροφ. max. ισούται στην ποσότητα 8m. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλίας θα δηλώσουμε πως η αποτίμηση Στόμιο φτάνει στην ποσότητα 1″. Παρομοίως να αναφέρουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Μανομετρικό max. είναι ίσο στην ποσότητα 38m. Επιπροσθέτως θα δηλώσουμε πως το χαρακτηριστικό Παροχή max. είναι στο μέγεθος 3200(l/h). Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά ας εξακριβώσουμε πως η πληροφορία Κόστος ισούται σε € 56,90. Ακολούθως προτείνουμε εργαλεία γύρω από επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

7

Αντλία Ψεκασμού

Τώρα παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – NS3600 Αντλία Ψεκασμού. Από την άλλη να εκθέσουμε πως η διάσταση LT/MIN εντοπίζεται στο ψηφίο 36. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας φανερώσουμε η τίμηση πίεση προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 10-40bar. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να φανερώσουμε η τίμηση Κόστος προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος € 59,00. Στο link που ακολουθεί προτείνουμε προσφορές σχετικά με επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

8

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το NERO – JET 750A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας επιφάνειας θα ξεκαθαρίσουμε ο συντελεστής Ισχύς εντοπίζεται στο στοιχείο 750W . Από την εξέταση της αντλίας ας φέρουμε σε γνώση σας πως η ονομαστική αξία Στόμιο εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 1″. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα βεβαιώσουμε το δεδομένο Μανομετρικό max. ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα 43m. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα ξεκαθαρίσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Παροχή max. ισούται στο ψηφίο 3600(l/h). Πέραν των άλλων μεγεθών του εργαλείου αντλίας θα παρατηρήσουμε το μέγεθος Κόστος πλησιάζει στο νούμερο € 65,00.

9

Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W

Στη συνέχεια εξετάζουμε το NAKAYAMA – SP 7000 Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές θα βεβαιώσουμε ο αριθμητικός δείκτη Αντλία συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα -SP 7000 . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να σημειώσουμε πως ο δείκτης Επιφάνειας INOX ισούται στην ποσότητα 1000W. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας να τονίσουμε ότι το μέγεθος Κόστος συγκλίνει στο μέγεθος € 65,00.

10

KRAFT Αντλία Επιφάνειας 1″

Εδώ δείχνουμε το KRAFT – SGP800 Αντλία Επιφάνειας 1″. Εξάλλου θα κοινολογήσουμε το δεδομένο Μέγιστη θερμοκρασία νερού ευρίσκεται στον αριθμό +40°C . Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα παραθέσουμε η πληροφορία Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο ευρίσκεται στον αριθμό 0,25% . Από την εξέταση του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα πληροφορήσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού κυμαίνεται στο νούμερο 3 mm . Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας να σας κρατήσουμε ενήμερους πως η παράμετρος Μανομετρικό ανέρχεται στο ψηφίο 40m (max) . Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας επιφάνειας θα παρουσιάσουμε ότι η ποσότητα Ισχύς φτάνει σε τιμή ορισμένη 1,1 HP . Παρακάτω ας σημειώσουμε ότι ο συντελεστής Στόμιο ευρίσκεται σε 1″. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα σημειώσουμε ότι το ποσό Τάση ανέρχεται στο μέγεθος 230V/50Hz.

Από την εξέταση του μηχανήματος αντλίας ας συσχετίσουμε πως το χαρακτηριστικό Καλώδιο προσεγγίζει στο νούμερο 1,2 m. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας εκθέσουμε πως ο συντελεστής Παροχή συγκλίνει σε 3200 lt/h (max) . Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου αντλίας ας καταμαρτυρήσουμε ότι ο βαθμός Πίεση πλησιάζει στο ψηφίο 4 bar (max). Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ας παρουσιάσουμε πως η ονομαστική αξία Κόστος πλησιάζει στην ποσότητα € 65,00.

11

NAKAYAMA Αντλία Επιφανείας JET

Τώρα προβάλλουμε το NAKAYAMA – SP7542 Αντλία Επιφανείας JET 1ΗΡ,42m, 3200 l/h 750 W. Παραπέρα ας προβάλλουμε πως η αντικειμενική αξία Ισχύς εντοπίζεται στην ποσότητα 750 W. Μελετώντας τις προδιαγραφές να προσθέσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Παροχή προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 5000 l/h. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να καταμαρτυρήσουμε πως το τυπικό γνώρισμα Μανομετρικό λαμβάνει στο ψηφίο 40 m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να πούμε η διάσταση Στόμιο πλησιάζει στο ψηφίο 1″. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας ας ανακοινώσουμε πως ο χαρακτήρας Κόστος συμποσούται στην ποσότητα € 65,00.

12

NERO Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ

Ακολούθως προβάλλουμε το NERO – JET 750AIN Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας διαφωτίσουμε ότι το στοιχείο Ισχύς εντοπίζεται στο στοιχείο 750W. Από τη μελέτη του μηχανήματος αντλίας να σας κρατήσουμε ενήμερους η ονομαστική αξία Ύψος Αναρροφ. max. είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 9m. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα επισημάνουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα Στόμιο είναι στο νούμερο 1″. Τιμές αντλίες επιφάνειας που ξεφεύγουν από τα όρια της φαντασίας. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως η παράμετρος Μανομετρικό max. συμποσούται στην τιμή 43m. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας επισημάνουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος Παροχή max. πλησιάζει στον αριθμό 3600(l/h). Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να δείξουμε η μετρήσιμη ποσότητα Κόστος συγκλίνει στο στοιχείο € 65,90.

13

Φυγοκεντρική Αντλία

Τώρα μελετάμε το NAKAYAMA – SP7536 Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι θα παρουσιάσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα Ισχύς ισούται στο νούμερο 750 W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να φέρνουμε στη δημοσιότητα η αποτίμηση Παροχή ευρίσκεται στην τιμή 5400 l/h. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα παρατηρήσουμε ότι η αποτίμηση Μανομετρικό κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 35 m. Σαφώς θα καταδείξουμε το ποσό Στόμιο πλησιάζει σε τιμή ορισμένη 1″ x 1″. Παράλληλα θα κοινοποιήσουμε ότι ο συντελεστής Κόστος είναι στην αναγραφόμενη τιμή € 67,00.

14

KRAFT Αντλία Περιφερειακή

Ακόμα προβάλλουμε το Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου . Σαφώς να προβάλλουμε πως το τυπικό γνώρισμα Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 0,15%. Μαζί με αυτό να δείξουμε ότι ο χαρακτήρας Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού συμποσούται στο διακριτό μέγεθος 1 mm. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ας καταδείξουμε πως η διάσταση Ισχύς ανέρχεται σε 1 HP. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας να τονίσουμε ότι ο χαρακτήρας Τάση ανέρχεται στο νούμερο 230V / 50Hz. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών ας παρουσιάσουμε ότι το μέγεθος Παροχή (max) είναι στην αναγραφόμενη τιμή 3000 Lt/h. Τιμές αντλίες επιφάνειας ασυναγώνιστες.

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας καταδείξουμε πως το δεδομένο Μανομετρικό πλησιάζει στο νούμερο 70m (max). Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας θα κατατοπίσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Στόμιο εισόδου πλησιάζει σε τιμή ορισμένη 1″. Τιμές αντλίες επιφάνειας που δεν έχετε ξαναδει.

Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το δεδομένο Στόμιο εξόδου προσεγγίζει στο ψηφίο 1″ . Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας να πληροφορήσουμε ο δείκτης Ύψος αναρρόφησης συμποσούται στην ποσότητα 8m (max). Συν τοις άλλοις να καταγράψουμε πως ο όρος Κόστος προσεγγίζει σε € 69,00.

15

LAM Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Εδώ εκθέτουμε το LAM – JET 1100A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να καταθέσουμε ότι το δεδομένο Ισχύς έγκειται στο διακριτό μέγεθος 1100W. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα κάνουμε ενημέρωση ότι ο ποσοτικός δείκτης Στόμιο λαμβάνει στην ποσότητα 1″. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας να παραθέσουμε πως η τίμηση Μανομετρικό max. πλησιάζει στην ποσότητα 55m. Από τη μελέτη του προϊόντος να φανερώσουμε ότι ο χαρακτήρας Παροχή max. πλησιάζει στον αριθμό 3600(l/h). Ωσαύτως ας μνημονεύουμε ότι ο δείκτης Κόστος ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή €70,00.