Εγγυημένα εργαλεία οξυγόνου

Εγγυημένα εργαλεία οξυγόνου και άλλα συναφή εργαλεία. Προτείνουμε εγγυημένα εργαλεία οξυγόνου για συγκόλληση και κάθε τύπου εργασία ηλεκτροκόλλησης. Εγγυημένα εργαλεία οξυγόνου για όλων των ειδών τις ηλεκτροσυγκολλήσεις.

Economy Σαλμός Κόλλησης

Ακολούθως εξετάζουμε το MAESTRO – SAF – Economy Σαλμός Κόλλησης. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα αναφέρουμε ο βαθμός συγκόλληση προσεγγίζει στην ποσότητα 0.4-4.0 mm. Συνάμα ας επισημάνουμε το μετρήσιμο μέγεθος κοπή έγκειται σε τιμή ορισμένη 50mm. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να δηλώσουμε ότι η ποσότητα παροχή φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 40-400 lt/min. Ακόμα θα βρείτε προτάσεις πάνω σε ηλεκτροκόλληση.

Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να τονίσουμε ότι το ποσό σπείρωμα ευρίσκεται στο νούμερο 8 x 100. Από τη μελέτη του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η μετρήσιμη ποσότητα μήκος είναι ίσο στον αριθμό 320mm. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου θα κατατοπίσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα βάρος κυμαίνεται στο στοιχείο 0.380kg. Επιπλέον να δημοσιοποιήσουμε ότι η πληροφορία κόστος είναι στο ψηφίο € 53,00.

Economy Κόφτης Οξυγόνου

Παρακάτω εξετάζουμε το MAESTRO – ZC-21 Economy Κόφτης Οξυγόνου. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου ας καταγράψουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα κοπή κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 3-150mm. Από την εξέταση του κόφτη οξυγόνου να παρέχουμε πληροφορίες η τίμηση γωνία κοπής είναι στο διακριτό μέγεθος 90μοίρες σταθερή. Σε αυτό το σύνδεσμο προτείνουμε εργαλεία γύρω από εργαλεία οξυγόνου.

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου ας πληροφορήσουμε ότι ο συντελεστής μήκος ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 460mm. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας παρουσιάσουμε το στοιχείο βάρος είναι ίσο στο ψηφίο 1.000kg. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές να κοινοποιήσουμε ότι ο χαρακτήρας κόστος ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος € 65,00.

Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2

Εδώ προβάλλουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ο αριθμητικός δείκτη αέριο κυμαίνεται στην ποσότητα αργκόν CO2. Μεταξύ των άλλων ας ξεκαθαρίσουμε ότι η αντικειμενική αξία τύπος κυμαίνεται στον αριθμό c. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχουμε μηχανήματα πάνω σε ηλεκτροκολλήσεις tig.

Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου οξυγόνου να καταθέσουμε πως ο χαρακτήρας q max έγκειται στο στοιχείο 38 lt/min. Μελετώντας τις προδιαγραφές του κόφτη οξυγόνου θα σημειώσουμε ότι το στοιχείο βάρος προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη 1.120 kg. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας πληροφορήσουμε πως η αντικειμενική αξία διαστάσεις πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 176x142x160 mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας προσθέσουμε ότι η διάσταση κόστος ισούται σε τιμή ορισμένη € 83,00.

Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F

Μετά προβάλλουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F. Από την εξέταση του κόφτη οξυγόνου θα παρέχουμε πληροφορίες ότι η διάσταση αέριο πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή οξυγόνο. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας τονίσουμε πως ο βαθμός τύπος είναι ίσο σε f. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου θα μνημονεύουμε η μετρήσιμη ποσότητα q max έγκειται στο μέγεθος 70 Nm3 /h. Ακολούθως προτείνουμε εργαλεία σχετικά με εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας τονίσουμε ότι το ποσό q1 ευρίσκεται στο ψηφίο 31 Nm3 /h . Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου θα πούμε ο δείκτης βάρος έγκειται σε 1.120 kg. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου οξυγόνου να φέρουμε σε γνώση σας ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα διαστάσεις συμποσούται σε τιμή ορισμένη 176x142x160 mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα τονίσουμε ότι ο όρος κόστος είναι ίσο στο ψηφίο € 83,00.

LΜειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η

Στη συνέχεια μελετάμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου οξυγόνου θα ενημερώσουμε πως η τίμηση αέριο φτάνει στη διακριτή ποσότητα Ασετυλίνη. Ακολούθως να βεβαιώσουμε πως η αντικειμενική αξία τύπος συμποσούται στο μέγεθος Η. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου ας θέσουμε υπόψη πως το μέγεθος q max ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 26 Nm3 /h. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα διαθέτουμε μηχανήματα γύρω από προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας εξακριβώσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος q1 είναι στην τιμή 5 Nm3 /h . Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα φέρουμε σε γνώση σας ότι το δεδομένο βάρος έγκειται στο μέγεθος 1.120 kg. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα αναφέρουμε η αποτίμηση διαστάσεις φτάνει στο νούμερο 176x142x160 mm. Από τη μελέτη του εργαλείου οξυγόνου θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η πληροφορία κόστος συμποσούται στην τιμή € 83,00.

Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α

Μετά προβάλλουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α . Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του σαλμού συγκόλλησης να πούμε πως το στοιχείο αέριο λαμβάνει στο νούμερο ασετυλίνη. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να ξεκαθαρίσουμε η αντικειμενική αξία τύπος ευρίσκεται στην ποσότητα Α. Αφετέρου ας κοινολογήσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης q max ανέρχεται στο νούμερο 26 Nm3 /h. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχουμε μηχανήματα πάνω σε ηλεκτροκολλήσεις tig.

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου ας δηλώσουμε πως η τίμηση q1 κυμαίνεται στο στοιχείο 5 Nm3 /h . Πέραν των άλλων μεγεθών του κόφτη οξυγόνου θα φανερώσουμε ότι η διάσταση βάρος ισούται σε τιμή ορισμένη 1.120 kg. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η ιδιότητα διαστάσεις ευρίσκεται στο μέγεθος 176x142x160 mm. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα συσχετίσουμε ότι η αποτίμηση κόστος είναι στον αριθμό € 83,00.

Σαλμός Κόλλησης 340mm

Εδώ παρουσιάζουμε το LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης 340mm. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του σαλμού συγκόλλησης θα φανερώσουμε ο ποσοτικός δείκτης συγκόλληση λαμβάνει στο ψηφίο 0.4-4.0mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές του σαλμού συγκόλλησης να κατατοπίσουμε η ποσότητα παροχή κυμαίνεται στο νούμερο 40-400 lt/min. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του σαλμού συγκόλλησης ας αναφέρουμε ότι η ποσότητα σπείρωμα συγκλίνει στην ποσότητα 8 x 100.

Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σαλμού συγκόλλησης θα αναφέρουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Μμήκος εντοπίζεται στο ψηφίο 340mm. Ακόμη ας επισημάνουμε ο βαθμός βάρος είναι στο διακριτό μέγεθος 0.330kg. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου ας παρατηρήσουμε ο αριθμητικός δείκτη κόστος συγκλίνει στην ποσότητα € 96,35.

Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή

Τώρα προβάλλουμε το LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή . Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου ας κάνουμε ενημέρωση ότι η μετρήσιμη ποσότητα συγκόλληση πλησιάζει σε τιμή ορισμένη 0.4-4.0 mm. Από την εξέταση του κόφτη οξυγόνου να παραθέσουμε το μέγεθος παροχή ισούται στο ψηφίο 40-400 lt/min.

Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας θέσουμε υπόψη ότι ο δείκτης σπείρωμα φτάνει στο νούμερο 8×100. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά να φέρουμε σε γνώση σας η ιδιότητα μήκος προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 330mm. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου ας ανακοινώσουμε η αποτίμηση βάρος πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 0.320kg. Επίσης θα επισημάνουμε η αντικειμενική αξία κόστος εντοπίζεται σε € 105,50.

Κόφτης Οξυγόνου

Παρακάτω εκθέτουμε το LE RORRAIN – HP1 Κόφτης Οξυγόνου. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου θα προβάλλουμε πως το ποσό κοπή ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 3-300mm. Από την εξέταση του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να παρέχουμε πληροφορίες πως η πληροφορία γωνία κοπής πλησιάζει στο μέγεθος 90 μοίρες σταθερή.

Μεταξύ των άλλων ας δημοσιοποιήσουμε πως η ποσότητα μήκος εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 470 mm. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το χαρακτηριστικό βάρος προσεγγίζει στο στοιχείο 1.270 kg. Αντιστοίχως να ανακοινώσουμε πως ο συντελεστής κόστος είναι στο μέγεθος € 155,00.

Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου

Παρακάτω αναλύουμε το LE RORRAIN – SCO G Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα επισημάνουμε το τυπικό γνώρισμα συγκόλληση κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 0.4-4.0 mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας συσχετίσουμε το μέγεθος κοπή πλησιάζει στην ποσότητα 50mm. Πέραν των άλλων μεγεθών του εργαλείου οξυγόνου θα δημοσιοποιήσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη παροχή προσεγγίζει σε 40-400 lt/min.

Από την εξέταση του προϊόντος να θέσουμε υπόψη ότι ο βαθμός σπείρωμα ανέρχεται στο νούμερο 8 x 100. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να μνημονεύουμε ότι ο χαρακτήρας μήκος λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα 320mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές να καταθέσουμε ότι η διάσταση βάρος λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 0.450kg. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας ανακοινώσουμε πως το μέγεθος κόστος πλησιάζει στην τιμή € 184,00.

Εγγυημένες ηλεκτροποντες

Εγγυημένες ηλεκτροποντες και άλλα εργαλεία που εγγυώνται την ασφαλή συγκόλληση και ηλεκτροκόλληση. Βρείτε εγγυημένες ηλεκτροποντες σε καταπληκτικές τιμές. Εγγυημένες ηλεκτροποντες επαγγελματικών προδιαγραφών.

Πόντα Φανοποιίας Χειρός

Ακόμα παρουσιάζουμε το TECNA – Spotter 7630PL Πόντα Φανοποιίας Χειρός. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας να παραθέσουμε πως η διάσταση τάση συμποσούται στο στοιχείο 230V / 50-60Hz. Παρομοίως να τονίσουμε πως το χαρακτηριστικό ισχύς 50% πλησιάζει στην ποσότητα 0.8Kva. Από την εξέταση του προϊόντος να παρέχουμε πληροφορίες ότι ο συντελεστής ισχύς συγκόλησης max φτάνει στο ψηφίο 5.2Kva. Στο eshop μας διατίθενται μηχανήματα σχετικά με ηλεκτροκόλληση.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα δηλώσουμε ο όρος ρεύμα συγκόλλησης max συγκλίνει στο στοιχείο 2500A. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας ας σημειώσουμε ότι το μέγεθος ασφάλεια λαμβάνει στο νούμερο 16A. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα κοινολογήσουμε η μετρήσιμη ποσότητα μήκος καλωδίου συμποσούται στο στοιχείο 3m. Μελετώντας τις προδιαγραφές ας παρουσιάσουμε η τίμηση βάρος προσεγγίζει στο στοιχείο 5Kg. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά ας καταδείξουμε ότι ο χαρακτήρας κόστος πλησιάζει στο ψηφίο € 370,00.

Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα

Ακολούθως εκθέτουμε το TECNA – 3465 Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά ας κατατοπίσουμε το στοιχείο ισχύς είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 50% (KVA) 2,3. Από την άλλη ας επισημάνουμε ο δείκτης ασφάλεια πίνακα(Α) προσεγγίζει στον αριθμό 8. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας διαφωτίσουμε το ποσό βάρος (kg) φτάνει στον αριθμό 22,6. Μετά να παρέχουμε πληροφορίες πως η διάσταση κόστος είναι ίσο στο ψηφίο € 590,00. Επιπλέον έχουμε μηχανήματα σχετικά με ηλεκτροποντες.

TELWIN MODULAR 20/TI Ηλεκτροπόντα

Ακόμα δείχνουμε το TELWIN – MODULAR 20/TI Ηλεκτροπόντα. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας ας μνημονεύουμε πως ο χαρακτήρας τάση ισούται στο διακριτό μέγεθος 230V. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας να παρέχουμε πληροφορίες πως το δεδομένο ικανότητα συγκόλλησης είναι στην ποσότητα 1 + 1. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Πόντας να ξεκαθαρίσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος θσχύς 50% πλησιάζει στην ποσότητα 1.2kW. Στο eshop μας θα βρείτε μηχανήματα γύρω από ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Ακολούθως θα παραθέσουμε το χαρακτηριστικό ισχύς συγκόλλησης max ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 6kW. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα καταγράψουμε πως η αντικειμενική αξία ρεύμα συγκόλλησης max ισούται στο μέγεθος 3800A. Ακόμη θα κάνουμε ενημέρωση πως η ποσότητα ασφάλεια πίνακα ανέρχεται στο ψηφίο 16A. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας ας επισημάνουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα βάρος λαμβάνει στον αριθμό 9.9Kg.

Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα σημειώσουμε ότι ο βαθμός κόστος φτάνει στον αριθμό € 620,00.

DECA Hλεκτροπόντα Φανοποιίας

Μετά εκθέτουμε το DECA – SW 22 BASIC Hλεκτροπόντα Φανοποιίας A 400 – 2200. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας θα καταδείξουμε ότι η αποτίμηση volt ισούται στο διακριτό μέγεθος 230-1. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά να τονίσουμε το χαρακτηριστικό kw συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος 4. Στο κατάστημά μας συνιστούμε DECA εργαλεία.

Ακόμα θα παρέχουμε πληροφορίες πως ο βαθμός ρεύμα κόλλησης φτάνει στο ψηφίο A 400 – 2200. Επιπρόσθετα θα κατατοπίσουμε πως ο βαθμός διαστάσεις λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή 320x181x265. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας κοινολογήσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα 20 Kg. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας ας φέρουμε σε γνώση σας το ποσό κόστος πλησιάζει στο νούμερο € 652,00.

TELWIN Ηλεκτροπόντα

Στη συνέχεια εξετάζουμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 230 Ηλεκτροπόντα. Πέραν των άλλων μεγεθών της Πόντας θα παραθέσουμε η παράμετρος τάση προσεγγίζει στο ψηφίο 230V. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας να φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι το μετρήσιμο μέγεθος ικανότητα συγκόλλησης ισούται στην ποσότητα 2 + 2. Από τη μελέτη της Πόντας Φανοποιίας να κατατοπίσουμε ο χαρακτήρας ισχύς 50% κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 2.3kW. Ακολούθως θα βρείτε εργαλεία που αφορούν προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να τονίσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη ισχύς συγκόλλησης max κυμαίνεται στην τιμή 13kW. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας ας εξακριβώσουμε πως η αντικειμενική αξία ρεύμα συγκόλλησης max έγκειται στην τιμή 6300A. Κάνοντας την παρουσίαση της Πόντας ας καταμαρτυρήσουμε το μετρήσιμο μέγεθος ασφάλεια πίνακα συμποσούται στο νούμερο 25A. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της Πόντας να κοινοποιήσουμε ότι το χαρακτηριστικό βάρος ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 10.5Kg.

Στη συνέχεια θα βεβαιώσουμε το χαρακτηριστικό κόστος είναι στη διακριτή ποσότητα € 769,00.

TELWIN DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα

Ακόμα παρουσιάζουμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας ας ξεκαθαρίσουμε ο συντελεστής τάση προσεγγίζει στην τιμή 400V. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα δηλώσουμε ο αριθμητικός δείκτη ικανότητα συγκόλλησης ανέρχεται στην τιμή 2 + 2. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας θα δηλώσουμε ο συντελεστής ισχύς 50% συμποσούται στον αριθμό 2.3kW. Στο eshop μας θα βρείτε μηχανήματα γύρω από ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου Πόντας να αναφέρουμε πως ο βαθμός ισχύς συγκόλλησης max ευρίσκεται στην αναγραφόμενη τιμή 13kW. Επιπλέον να διαφωτίσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα ρεύμα συγκόλλησης max ισούται στον αριθμό 6300A. Παρομοίως ας ενημερώσουμε πως το μέγεθος ασφάλεια πίνακα ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 16A. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας να παρέχουμε πληροφορίες το στοιχείο βάρος ευρίσκεται σε 10.3Kg. Συν τοις άλλοις ας παρουσιάσουμε ότι η ποσότητα κόστος ισούται στην ποσότητα € 787,00.

MAESTRO Ηλεκτροπόντα 5KVA

Ακόμα αναλύουμε το MAESTRO – MSW-8900 Ηλεκτροπόντα 5KVA. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Πόντας να ανακοινώσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος τάση εντοπίζεται στην ποσότητα 1PH – 220V. Είναι σημαντικό θα καταγράψουμε πως η παράμετρος ισχύς συγκόλλησης(max) συγκλίνει στο μέγεθος 5KVA. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της Πόντας θα συσχετίσουμε πως η πληροφορία ρεύμα συγκόλλησης(max) είναι στη διακριτή ποσότητα 8900A.

Ταυτόχρονα να παρέχουμε πληροφορίες ότι η ποσότητα ασφάλεια πίνακα κυμαίνεται στο ψηφίο 21A. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας ας παρατηρήσουμε η πληροφορία κλάση μονώσεως κυμαίνεται στο στοιχείο F. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας να τονίσουμε πως η τίμηση βαθμός προστασίας φτάνει σε IP 21. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας να επισημάνουμε ότι η ιδιότητα βάρος φτάνει σε τιμή ορισμένη 85kg. Κάνοντας την παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Πόντας θα παρουσιάσουμε η αποτίμηση κόστος φτάνει σε τιμή ορισμένη € 872,00.

DECA ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ

Εδώ παρουσιάζουμε το DECA – SW 15 ALU ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΝΤΑ . Μελετώντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας παρατηρήσουμε πως ο όρος volt πλησιάζει στον αριθμό 115/230-1. Ζωτικής σημσίας είναι θα διαδώσουμε πως το δεδομένο kw κυμαίνεται στον αριθμό 0,4. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας μνημονεύουμε ότι ο χαρακτήρας πυκνωτής εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη μF 66000. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Πόντας θα τονίσουμε το τυπικό γνώρισμα ενέργεια πόντας πλησιάζει στο στοιχείο J 50?15000.

Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι ο συντελεστής καρφιά/λεπτό είναι στο ψηφίο 20 (ο4mm) 10(o8mm). Παρατηρώντας τις προδιαγραφές θα τονίσουμε η διάσταση καρφιά ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 3-8. Επίσης να εκθέσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη διαστάσεις έγκειται στο ψηφίο 380x190x400. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα φέρουμε σε γνώση σας πως η αντικειμενική αξία κιλά κυμαίνεται στο νούμερο 13,5.

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας θα ανακοινώσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος έγκειται στη διακριτή ποσότητα € 1.720,50.

ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Ακολούθως εκθέτουμε το TECNA – ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. Ταυτόχρονα ας παρουσιάσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος ισχύς(VA) είναι στο μέγεθος 1000. Κάνοντας την παρουσίαση της Ηλεκτροπόντας θα εκθέσουμε πως ο δείκτης χωριτικότητα πυκνωτή (mF) συμποσούται στο μέγεθος 66. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας να κοινοποιήσουμε η αποτίμηση φόρτιση πυκνωτή είναι ίσο στην τιμή 2-3. Αφετέρου να κοινοποιήσουμε πως η αποτίμηση βάρος (kg) ανέρχεται στον αριθμό 14. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας θα φανερώσουμε πως το δεδομένο κόστος ισούται αριθμητικά στο νούμερο € 1.909,60.

Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA

Παρακάτω προβάλλουμε το TECNA – Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA. Μετά ας φέρουμε σε γνώση σας ο χαρακτήρας τάση (V/Hz) ισούται αριθμητικά σε 400/50. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της Πόντας ας ανακοινώσουμε ότι το μέγεθος ικανότητα συγκόλλησης (mm) συμποσούται στο ψηφίο 2+2. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να καταθέσουμε πως ο δείκτης ισχύς συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 50% (ΜΑ) 8. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να παρατηρήσουμε πως το χαρακτηριστικό ισχύς συγκόλλησης max. (ΜΑ) φτάνει στο ψηφίο 35.

Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να τονίσουμε το δεδομένο ρεύμα συγκόλλησης max. (Α) λαμβάνει στον αριθμό 6400. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η πληροφορία ασφάλεια πίνακα (Α) ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 25. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα διαδώσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα μήκος καλωδίων δαγκάνας (mm) είναι στο νούμερο 1800.

Αφετέρου θα μνημονεύουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος κλάση μονώσεως ευρίσκεται στην ποσότητα F. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας θα προσθέσουμε ο συντελεστής βαθμός προστασίας προσεγγίζει σε IP 21. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να επισημάνουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα βάρος(Kg) κυμαίνεται σε 70. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας εκθέσουμε ότι ο βαθμός κόστος εντοπίζεται σε € 2.543,24.

DIGITAL SPOTTER 9000 Ηλεκτροπόντα

Παρακάτω προβάλλουμε το TELWIN – DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA) Ηλεκτροπόντα. Πέραν των άλλων μεγεθών της Ηλεκτρονικής Πόντας ας παρέχουμε πληροφορίες ότι το μετρήσιμο μέγεθος τάση έγκειται στον αριθμό 400V. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας ας παρέχουμε πληροφορίες η αναγραφόμενη παράμετρος ικανότητα συγκόλλησης ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 3 + 3.

Εκτός από αυτά θα κοινοποιήσουμε πως το στοιχείο ισχύς 50% συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα 8.0kW. Εξάλλου να σας κρατήσουμε ενήμερους πως το τυπικό γνώρισμα ισχύς συγκόλλησης max είναι στο νούμερο 47kW. Από την άλλη θα σημειώσουμε πως ο δείκτης ρεύμα συγκόλλησης max ισούται στον αριθμό 7000A. Επιπροσθέτως να καταθέσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη βάρος συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 95.0Kg. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Πόντας να καταμαρτυρήσουμε ότι η ποσότητα κόστος ισούται στο διακριτό μέγεθος € 2.728,00.

Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic

Στη συνέχεια εξετάζουμε το DECA – SW 100 Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα φέρουμε σε γνώση σας πως η αποτίμηση τάση έγκειται στην τιμή 400-1 V. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα παρουσιάσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος kw εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 12.

Εξάλλου ας εκθέσουμε ότι η ονομαστική αξία διαστάσεις λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 650x730x1100. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να δείξουμε ο χαρακτήρας βάρος είναι σε 82kg. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα παρουσιάσουμε η αντικειμενική αξία κόστος συμποσούται στη διακριτή ποσότητα € 2.821,00.

Ηλεκτροπόντα 23kVA

Ακολούθως μελετάμε το MAESTRO – MSWYC-30 Ηλεκτροπόντα 23kVA. Πέραν των άλλων μεγεθών της Ηλεκτρονικής Πόντας θα παρουσιάσουμε ότι ο συντελεστής τάση ισούται αριθμητικά στην τιμή 2PH – 30V. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι θα προσθέσουμε το τυπικό γνώρισμα ισχύς συγκόλλησης (max) ισούται στο ψηφίο 23kVA. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας ας σημειώσουμε πως η αντικειμενική αξία ρεύμα συγκόλλησης (max) κυμαίνεται στο νούμερο 12000Α.

Από την εξέταση του προϊόντος να σημειώσουμε πως το χαρακτηριστικό ασφάλεια πίνακα ανέρχεται στο ψηφίο 25 A. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας αναφέρουμε πως η αντικειμενική αξία κλάση μονώσεως φτάνει στο ψηφίο F. Ενδιαφέρον είναι θα τονίσουμε ότι η ποσότητα βαθμός προστασίας συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή IP 21. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα καταθέσουμε η διάσταση βάρος κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 125kg. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας θα παρουσιάσουμε ο χαρακτήρας κόστος ευρίσκεται στον αριθμό € 2.845,00.

Εγγυημένα σετ καλωδίων

Εγγυημένα σετ καλωδίων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε συγκολλήσεςι και ηλεκτροκολλήσεις. Διαθέτουμε εγγυημένα σετ καλωδίων για πολλές χρήσεις. Πολλά σετ καλωδίων για να επιλέξετε το καταλληλότερο για την εργασία σας.

MORRIS Σετ Κοπής

Μετά μελετάμε το MORRIS – 47308 HM-29 Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας διαδώσουμε ότι ο δείκτης λαβή προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα HC 63-2. Επιπροσθέτως ας σημειώσουμε πως η παράμετρος εξάρτημα κοπής πλησιάζει στο ψηφίο HC 73-2. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα συσχετίσουμε ότι ο όρος μίκτη εντοπίζεται στο νούμερο E-43. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του Σετ Κοπής-Συγκόλλησης ας καταδείξουμε η ποσότητα ρυθμιστή οξυγόνου έγκειται στο στοιχείο OR-25. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε μηχανήματα πάνω σε ηλεκτροκόλληση.

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Σετ Κοπής-Συγκόλλησης θα εκθέσουμε ότι η πληροφορία ρυθμιστή ασετυλίνης έγκειται στο ψηφίο AR-25. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα θέσουμε υπόψη το στοιχείο μπεκ συγκόλλησης είναι ίσο στην τιμή HCW-W (5). Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά ας καταδείξουμε πως η ιδιότητα μπεκ κοπής ισούται στο μέγεθος HCW-C (6290-1). Μετά ας διαδώσουμε ο αριθμητικός δείκτη σωλήνα οξυγόνου-ασετυλίνης (Διπλός) κυμαίνεται στην τιμή 4m.

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής ας δείξουμε πως ο αριθμητικός δείκτη κοπή προσεγγίζει στην τιμή έως 150mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Συγκόλλησης να φανερώσουμε ότι η πληροφορία συγκόλληση ισούται στην ποσότητα έως 6mm. Πέραν των άλλων μεγεθών να τονίσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος κόστος συμποσούται στον αριθμό € 228,28.

MAESTRO Κασετίνα Κοπής και Συγκόλλησης

Παρακάτω παρουσιάζουμε το MAESTRO – ZWCK-18 Κασετίνα Κοπής και Συγκόλλησης . Κάνοντας την παρουσίαση του Σετ Κοπής-Συγκόλλησης να φέρουμε σε γνώση σας πως η ονομαστική αξία διπλό σωλήνα οξυγόνου-ασετυλίνης συγκλίνει σε 4,5mt. Πέραν των άλλων μεγεθών του σετ καλωδίων θα κάνουμε ενημέρωση ότι ο όρος κόστος ανέρχεται στο μέγεθος € 240,00. Ακόμα έχουμε εργαλεία πάνω σε σετ καλωδίων.

ΣΕΤ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης

Παρακάτω παρουσιάζουμε το MORRIS – 47312 HCW-23 S ΣΕ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Αποφασιστική παράμετρος είναι να φανερώσουμε πως το ποσό λαβή προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα HC 63-2. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής και Συγκόλλησης θα παραθέσουμε η διάσταση εξάρτημα κοπής συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος HC 73-2. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα προβάλλουμε ότι ο βαθμός μίκτη ισούται στο ψηφίο E-43. Επιπλέον διατίθενται προσφορές πάνω σε ηλεκτροκολλήσεις tig.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης να εξακριβώσουμε πως το στοιχείο ρυθμιστή οξυγόνου ισούται αριθμητικά στην ποσότητα OR-25. Μαζί με αυτό θα επισημάνουμε ότι η τίμηση ρυθμιστή ασετυλίνης έγκειται στο νούμερο AR-25. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας παρατηρήσουμε ο χαρακτήρας μπεκ συγκόλλησης πλησιάζει στο ψηφίο HCW-W (1, 3, 5). Κάνοντας την παρουσίαση του σετ καλωδίων Κοπής και Συγκόλλησης θα καταγράψουμε ότι το στοιχείο μπεκ κοπής είναι στο διακριτό μέγεθος HCW-C (6290-1).

Από την εξέταση του Σετ Κοπής-Συγκόλλησης θα δηλώσουμε πως ο βαθμός σωλήνα οξυγόνου-ασετυλίνης (Διπλός) πλησιάζει στο νούμερο 4,6 m. Πέραν των άλλων τιμών του σετ καλωδίων Συγκόλλησης ας φέρουμε σε γνώση σας ότι το στοιχείο κοπή λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή έως 150mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας διαδώσουμε ότι το χαρακτηριστικό σύγκόλληση ισούται στο μέγεθος έως 9mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να φέρνουμε στη δημοσιότητα ο αριθμητικός δείκτη κόστος ανέρχεται σε τιμή ορισμένη € 247,38. Επιπλέον διατίθενται προσφορές πάνω σε ηλεκτροκολλήσεις tig.

47313 HCW-35 P Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης

Στη συνέχεια εκθέτουμε το MORRIS – 47313 HCW-35 P Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης να πούμε ότι η αντικειμενική αξία λαβή πλησιάζει στο στοιχείο 43-2. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας σημειώσουμε πως η ιδιότητα εξάρτημα κοπής ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 49-2. Ακόμα έχουμε εργαλεία που αφορούν εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Στη συνέχεια να αναφέρουμε ο βαθμός μίκτη πλησιάζει στο νούμερο E-43. Αντιστοίχως να βεβαιώσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη ρυθμιστή οξυγόνου ισούται στον αριθμό ΟR-450. Κάνοντας την παρουσίαση του Σετ Κοπής-Συγκόλλησης να ανακοινώσουμε πως η πληροφορία ρυθμιστή ασετυλίνης είναι ίσο στον αριθμό AR-450. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής ας ενημερώσουμε πως η διάσταση μπεκ συγκόλλησης ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα HCW-W (3,5,7). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα συσχετίσουμε ότι το ποσό μπεκ κοπής είναι στο ψηφίο HCW-C (62990-1). Ακολούθως διατίθενται εργαλεία πάνω σε προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Μαζί με αυτό ας σημειώσουμε ότι η παράμετρος σωλήνα Οξυγόνου-Ασετυλίνης (διπλός) ισούται στο μέγεθος 4,6m. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του Σετ Κοπής-Συγκόλλησης ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η παράμετρος κοπή εντοπίζεται στην ποσότητα έως 150mm. Επιπροσθέτως να διαδώσουμε ότι η ονομαστική αξία συγκόλληση εντοπίζεται στο ψηφίο έως 12,7mm. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης να πούμε η αναγραφόμενη παράμετρος κόστος πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή € 273,42.

Αποδοτικά εργαλεία οξυγόνου

Αποδοτικά εργαλεία οξυγόνου για να κάνετε σωστά τη συγκόλληση. Μετά έχουμε δημοσιεύσει απλοποιημένα έγγραφα αναφορικά με εργαλεία ξυγόνου και ηλεκτροκόλληση. Αποδοτικά εργαλεία οξυγόνου τα οποία αφορούν τον τεχνίτη που έχει υψηλές απαιτήσεςι από την ηλεκτροκόλληση.

MAESTRO Economy Σαλμός Κόλλησης

Τώρα δείχνουμε το MAESTRO – SAF – Economy Σαλμός Κόλλησης. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας βεβαιώσουμε ότι ο όρος συγκόλληση έγκειται στο διακριτό μέγεθος 0.4-4.0 mm. Επιπλέον να καταδείξουμε ο όρος κοπή συγκλίνει στο στοιχείο 50mm. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα ξεκαθαρίσουμε πως το δεδομένο παροχή κυμαίνεται στο μέγεθος 40-400 lt/min. Ακολούθως προτείνουμε μηχανήματα που αφορούν ηλεκτροκόλληση.

Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου θα διαδώσουμε το τυπικό γνώρισμα σπείρωμα ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 8 x 100. Μελετώντας τις προδιαγραφές ας παρατηρήσουμε ότι ο χαρακτήρας μήκος συμποσούται στο μέγεθος 320mm. Παραπέρα να γνωστοποιήσουμε η μετρήσιμη ποσότητα βάρος πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 0.380kg. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου ας καταθέσουμε ότι ο χαρακτήρας κόστος προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος € 53,00.

MAESTRO Κόφτης Οξυγόνου

Τώρα παρουσιάζουμε το MAESTRO – ZC-21 Economy Κόφτης Οξυγόνου. Παράλληλα θα καταγράψουμε ότι το δεδομένο κοπή είναι στο μέγεθος 3-150mm. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να πούμε η παράμετρος γωνία κοπής ευρίσκεται στην αναγραφόμενη τιμή 90μοίρες σταθερή. Από την εξέταση του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου να δείξουμε το μέγεθος μήκος κυμαίνεται στο νούμερο 460mm. Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε εργαλεία γύρω από εργαλεία οξυγόνου.

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου να πληροφορήσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη 1.000kg. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σαλμού συγκόλλησης ας καταθέσουμε πως η παράμετρος κόστος φτάνει στη διακριτή ποσότητα € 65,00.

LE RORRAIN Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2

Τώρα αναλύουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2. Επιπροσθέτως θα ανακοινώσουμε πως η αποτίμηση αέριο ανέρχεται στο νούμερο αργκόν CO2. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου θα σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το στοιχείο τύπος προσεγγίζει στο στοιχείο c. Εδώ έχουμε εργαλεία που αφορούν ηλεκτροκολλήσεις tig.

Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα παραθέσουμε ότι η διάσταση q max είναι ίσο στην ποσότητα 38 lt/min. Παραπέρα θα δημοσιοποιήσουμε ότι η αντικειμενική αξία βάρος φτάνει στο στοιχείο 1.120 kg. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές ας διαδώσουμε το μετρήσιμο μέγεθος διαστάσεις έγκειται στο μέγεθος 176x142x160 mm. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα παρουσιάσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος προσεγγίζει στο νούμερο € 83,00.

LE RORRAIN Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F

Παρακάτω εξετάζουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας επισημάνουμε ο ποσοτικός δείκτης αέριο φτάνει στην ποσότητα οξυγόνο. Από τη μελέτη του προϊόντος θα κοινολογήσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα τύπος ισούται αριθμητικά στο ψηφίο f. Επιπρόσθετα θα δηλώσουμε ότι η ποσότητα q max προσεγγίζει στο ψηφίο 70 Nm3 /h. Σε αυτό το σύνδεσμο έχουμε προτάσεις σχετικά με εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Ζωτικής σημσίας είναι να κοινοποιήσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος q1 φτάνει στην ποσότητα 31 Nm3 /h . Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου να ξεκαθαρίσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη βάρος κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 1.120 kg. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου να παραθέσουμε πως το χαρακτηριστικό διαστάσεις ευρίσκεται στο στοιχείο 176x142x160 mm. Είναι σημαντικό να φανερώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης κόστος ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος € 83,00.

Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η

Μετά αναλύουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η. Πέραν των άλλων μεγεθών θα κατατοπίσουμε πως η αντικειμενική αξία αέριο ευρίσκεται στο νούμερο Ασετυλίνη. Από τη μελέτη του εργαλείου οξυγόνου να διαδώσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα τύπος προσεγγίζει στον αριθμό Η. Αποφασιστική παράμετρος είναι θα γνωστοποιήσουμε το δεδομένο q max έγκειται στο ψηφίο 26 Nm3 /h. Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε εργαλεία πάνω σε προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Πέραν των άλλων μεγεθών του κόφτη οξυγόνου να ενημερώσουμε πως η ονομαστική αξία q1 ευρίσκεται στο νούμερο 5 Nm3 /h . Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να παρέχουμε πληροφορίες ότι το στοιχείο βάρος προσεγγίζει στο μέγεθος 1.120 kg. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του κόφτη οξυγόνου ας θέσουμε υπόψη η διάσταση διαστάσεις είναι στην αναγραφόμενη τιμή 176x142x160 mm. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του κόφτη οξυγόνου να φέρουμε σε γνώση σας πως το τυπικό γνώρισμα κόστος φτάνει στη διακριτή ποσότητα € 83,00.

Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α

Εδώ δείχνουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α . Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας προσθέσουμε πως το τυπικό γνώρισμα αέριο είναι στο ψηφίο ασετυλίνη. Επιπρόσθετα ας ξεκαθαρίσουμε πως το στοιχείο τύπος κυμαίνεται σε Α. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου ας ανακοινώσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα q max εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 26 Nm3 /h. Εδώ έχουμε εργαλεία που αφορούν ηλεκτροκολλήσεις tig.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να προβάλλουμε πως το χαρακτηριστικό q1 λαμβάνει στο στοιχείο 5 Nm3 /h . Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η αποτίμηση βάρος έγκειται στη διακριτή ποσότητα 1.120 kg. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα γνωστοποιήσουμε πως η παράμετρος διαστάσεις ισούται αριθμητικά στον αριθμό 176x142x160 mm. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα καταθέσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος κόστος λαμβάνει στο νούμερο € 83,00.

Σαλμός Κόλλησης 340mm

Ακολούθως παρουσιάζουμε το LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης 340mm. Πέραν των άλλων μεγεθών του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου να μνημονεύουμε ότι ο δείκτης συγκόλληση ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 0.4-4.0mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου ας δείξουμε πως η παράμετρος παροχή ευρίσκεται στο στοιχείο 40-400 lt/min. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του σαλμού συγκόλλησης θα κατατοπίσουμε πως η αντικειμενική αξία σπείρωμα κυμαίνεται στον αριθμό 8 x 100.

Ταυτόχρονα ας δηλώσουμε πως η ονομαστική αξία Μμήκος είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 340mm. Σημαντικό είναι θα προσθέσουμε πως το δεδομένο βάρος ανέρχεται σε 0.330kg. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να παραθέσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη κόστος ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα € 96,35.

Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή

Εδώ εκθέτουμε το LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή . Μαζί με αυτό θα παραθέσουμε πως ο δείκτης συγκόλληση έγκειται στη διακριτή ποσότητα 0.4-4.0 mm. Πέραν των άλλων τιμών του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου ας δηλώσουμε πως ο όρος παροχή έγκειται σε 40-400 lt/min. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας αναφέρουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος σπείρωμα είναι στο μέγεθος 8×100. Από την εξέταση του σαλμού συγκόλλησης να κατατοπίσουμε ο συντελεστής μήκος είναι στην τιμή 330mm. Επίσης ας παρέχουμε πληροφορίες ότι ο δείκτης βάρος φτάνει σε 0.320kg. Ακόμη θα καταδείξουμε ότι ο όρος κόστος συγκλίνει στο ψηφίο € 105,50.

Κόφτης Οξυγόνου

Ακόμα μελετάμε το LE RORRAIN – HP1 Κόφτης Οξυγόνου. Από τη μελέτη του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου ας φανερώσουμε πως ο όρος κοπή φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 3-300mm. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας σημειώσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος γωνία κοπής ανέρχεται στην ποσότητα 90 μοίρες σταθερή. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου οξυγόνου να μνημονεύουμε ότι το μέγεθος μήκος ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 470 mm. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα διαφωτίσουμε η αποτίμηση βάρος λαμβάνει σε 1.270 kg. Εναργώς ας προσθέσουμε ότι ο χαρακτήρας κόστος έγκειται σε € 155,00.

Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου

Ακόμα μελετάμε το LE RORRAIN – SCO G Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου οξυγόνου ας συσχετίσουμε ότι ο όρος συγκόλληση κυμαίνεται στην ποσότητα 0.4-4.0 mm. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου ας επισημάνουμε ότι το μέγεθος κοπή ανέρχεται στο ψηφίο 50mm. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα εξακριβώσουμε πως ο όρος παροχή λαμβάνει στο στοιχείο 40-400 lt/min.

Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα καταθέσουμε ότι το μέγεθος σπείρωμα λαμβάνει στο μέγεθος 8 x 100. Ακόμα να διαδώσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος μήκος φτάνει στο μέγεθος 320mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές ας καταδείξουμε ότι το δεδομένο βάρος ανέρχεται στο νούμερο 0.450kg. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου οξυγόνου θα πούμε η ποσότητα κόστος πλησιάζει σε € 184,00.

Αποδοτικές ηλεκτροποντες

Αποδοτικές ηλεκτροποντες για αποδοτικές συγκολλήσεις. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι οτι δημοσιεύουμε ενημερωτικά άρθρα για το κοινό που αναζητά ηλεκτροποντες. Αποδοτικές ηλεκτροποντες για εκείνους που θέλουν το ιδανοκό εργαλείο συγκολλήσεων.

TECNA Πόντα Φανοποιίας Χειρός

Ακόμα αναλύουμε το TECNA – Spotter 7630PL Πόντα Φανοποιίας Χειρός. Από την εξέταση της Ηλεκτροπόντας ας σημειώσουμε πως το χαρακτηριστικό τάση είναι ίσο στον αριθμό 230V / 50-60Hz. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι το μέγεθος ισχύς 50% φτάνει στο νούμερο 0.8Kva. Ταυτόχρονα θα αναφέρουμε ότι η πληροφορία ισχύς συγκόλησης max είναι ίσο στον αριθμό 5.2Kva. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προτείνουμε εργαλεία πάνω σε ηλεκτροκόλληση.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα σημειώσουμε πως η ιδιότητα ρεύμα συγκόλλησης max ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 2500A. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας πληροφορήσουμε ότι η πληροφορία ασφάλεια πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 16A. Από την άλλη ας θέσουμε υπόψη πως η τίμηση μήκος καλωδίου κυμαίνεται στην τιμή 3m. Αντιστοίχως να αναφέρουμε πως το ποσό βάρος έγκειται στο στοιχείο 5Kg. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας ας καταδείξουμε πως το τυπικό γνώρισμα κόστος συμποσούται σε τιμή ορισμένη € 370,00.

TECNA 3465 Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα

Παρακάτω εκθέτουμε το TECNA – 3465 Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα κοινοποιήσουμε πως η διάσταση ισχύς έγκειται σε 50% (KVA) 2,3. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας ας κατατοπίσουμε ότι ο βαθμός ασφάλεια πίνακα(Α) ανέρχεται στην ποσότητα 8. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Πόντας θα παρουσιάσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη βάρος (kg) πλησιάζει στο στοιχείο 22,6. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να ενημερώσουμε ότι ο όρος κόστος ισούται αριθμητικά στο νούμερο € 590,00. Ακολούθως θα βρείτε προσφορές γύρω από ηλεκτροποντες.

TELWIN MODULAR Ηλεκτροπόντα

Παρακάτω μελετάμε το TELWIN – MODULAR 20/TI Ηλεκτροπόντα. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας να παρουσιάσουμε πως η ονομαστική αξία τάση είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 230V. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας ας πληροφορήσουμε ο αριθμητικός δείκτη ικανότητα συγκόλλησης ισούται αριθμητικά στο νούμερο 1 + 1. Από την εξέταση του εργαλείου Πόντας να σας κρατήσουμε ενήμερους η αναγραφόμενη ιδιότητα θσχύς 50% κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 1.2kW. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε εργαλεία σχετικά με προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα κοινολογήσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα ισχύς συγκόλλησης max ανέρχεται στην ποσότητα 6kW. Αντιστοίχως ας γνωστοποιήσουμε η μετρήσιμη ποσότητα ρεύμα συγκόλλησης max έγκειται στο διακριτό μέγεθος 3800A. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να καταθέσουμε πως το χαρακτηριστικό ασφάλεια πίνακα εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη 16A. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας να κοινοποιήσουμε πως η παράμετρος βάρος ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 9.9Kg.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Πόντας να κατατοπίσουμε πως η αντικειμενική αξία κόστος προσεγγίζει στον αριθμό € 620,00.

DECA Hλεκτροπόντα Φανοποιίας A 400 – 2200

Στη συνέχεια αναλύουμε το DECA – SW 22 BASIC Hλεκτροπόντα Φανοποιίας A 400 – 2200. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της Πόντας θα παρουσιάσουμε ο συντελεστής volt έγκειται στη διακριτή ποσότητα 230-1. Ακόμα θα κατατοπίσουμε ότι ο συντελεστής kw έγκειται στον αριθμό 4. Σημασία έχει θα γνωστοποιήσουμε ότι ο όρος ρεύμα κόλλησης προσεγγίζει στο στοιχείο A 400 – 2200. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας θα εξακριβώσουμε ο δείκτης διαστάσεις είναι στην τιμή 320x181x265. Συν τοις άλλοις θα πούμε η αντικειμενική αξία βάρος έγκειται στο ψηφίο 20 Kg. Ακόμη θα προβάλλουμε η αποτίμηση κόστος προσεγγίζει στο στοιχείο € 652,00. Επιπλέον συνιστούμε DECA ιδέες.

TELWIN – DIGITAL MODULAR 230 Ηλεκτροπόντα

Ακόμα αναλύουμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 230 Ηλεκτροπόντα. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας ας θέσουμε υπόψη ότι η μετρήσιμη ποσότητα τάση ευρίσκεται σε 230V. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Πόντας θα βεβαιώσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος ικανότητα συγκόλλησης κυμαίνεται στον αριθμό 2 + 2. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας θα βεβαιώσουμε πως ο όρος ισχύς 50% ανέρχεται στο μέγεθος 2.3kW. Εδώ παρέχουμε προσφορές σχετικά με ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Πλην των άλλων να επισημάνουμε πως η τίμηση ισχύς συγκόλλησης max έγκειται στο διακριτό μέγεθος 13kW. Ακολούθως θα κοινολογήσουμε η παράμετρος ρεύμα συγκόλλησης max ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 6300A. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας να κοινοποιήσουμε το μέγεθος ασφάλεια πίνακα ανέρχεται στον αριθμό 25A. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας ανακοινώσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 10.5Kg.

Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας θα αναφέρουμε πως το ποσό κόστος είναι στη διακριτή ποσότητα € 769,00.

TELWIN – DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα

Ακολούθως αναλύουμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα. Ζωτικής σημσίας είναι ας κατατοπίσουμε πως το μέγεθος τάση ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 400V. Από τη μελέτη της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα διαφωτίσουμε ότι η διάσταση ικανότητα συγκόλλησης συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 2 + 2. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά θα διαδώσουμε ότι το ποσό ισχύς 50% προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 2.3kW. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας εκθέσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης ισχύς συγκόλλησης max φτάνει στο νούμερο 13kW. Από την εξέταση της Πόντας θα καταδείξουμε η πληροφορία ρεύμα συγκόλλησης max προσεγγίζει στην ποσότητα 6300A. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας να καταγράψουμε το ποσό ασφάλεια πίνακα ισούται στο ψηφίο 16A. Πέραν των άλλων μεγεθών της Ηλεκτροπόντας να βεβαιώσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα βάρος έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 10.3Kg. Από τη μελέτη του προϊόντος να ανακοινώσουμε ότι το δεδομένο κόστος εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος € 787,00.

MAESTRO – MSW-8900 Ηλεκτροπόντα 5KVA

Ακόμα αναλύουμε το MAESTRO – MSW-8900 Ηλεκτροπόντα 5KVA. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Πόντας θα κοινολογήσουμε η πληροφορία τάση πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 1PH – 220V. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας διαδώσουμε η ονομαστική αξία ισχύς συγκόλλησης(max) συγκλίνει στο νούμερο 5KVA. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα παρατηρήσουμε πως η πληροφορία ρεύμα συγκόλλησης(max) ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 8900A. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας ας βεβαιώσουμε ο ποσοτικός δείκτης ασφάλεια πίνακα λαμβάνει στο νούμερο 21A. Ωσαύτως ας παραθέσουμε ότι η τίμηση κλάση μονώσεως ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη F. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα κοινοποιήσουμε ο συντελεστής βαθμός προστασίας λαμβάνει στον αριθμό IP 21. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Πόντας θα καταθέσουμε πως το μέγεθος βάρος συμποσούται στο νούμερο 85kg.

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας θα κοινολογήσουμε το τυπικό γνώρισμα κόστος είναι ίσο στον αριθμό € 872,00.

DECA – SW 15 ALU ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΝΤΑ

Τώρα δείχνουμε το DECA – SW 15 ALU ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΝΤΑ . Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας να πούμε ο δείκτης volt ισούται αριθμητικά στο νούμερο 115/230-1. Μελετώντας τις προδιαγραφές θα κοινοποιήσουμε ότι το στοιχείο kw λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή 0,4. Επίσης ας θέσουμε υπόψη πως η ιδιότητα πυκνωτής ισούται αριθμητικά στην τιμή μF 66000. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να τονίσουμε πως η πληροφορία ενέργεια πόντας ανέρχεται στην ποσότητα J 50?15000. Αποφασιστική παράμετρος είναι ας τονίσουμε πως η πληροφορία καρφιά/λεπτό κυμαίνεται στο μέγεθος 20 (ο4mm) 10(o8mm). Ενδιαφέρον είναι να διαδώσουμε πως το δεδομένο καρφιά φτάνει σε τιμή ορισμένη 3-8. Παράλληλα να κοινοποιήσουμε πως το δεδομένο διαστάσεις έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 380x190x400. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας ενημερώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος κιλά συμποσούται στο ψηφίο 13,5.

Ακολούθως ας παραθέσουμε ότι η πληροφορία κόστος ισούται αριθμητικά στο μέγεθος € 1.720,50.

TECNA – ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Μετά εκθέτουμε το TECNA – ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. Παραπέρα θα κοινοποιήσουμε η αντικειμενική αξία ισχύς(VA) ισούται αριθμητικά στην τιμή 1000. Πέραν των άλλων τιμών να βεβαιώσουμε πως η παράμετρος χωριτικότητα πυκνωτή (mF) ανέρχεται στην ποσότητα 66. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η αποτίμηση φόρτιση πυκνωτή ισούται στο νούμερο 2-3. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά ας καταμαρτυρήσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα βάρος (kg) κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 14. Παρακάτω ας γνωστοποιήσουμε ότι το δεδομένο κόστος φτάνει στην τιμή € 1.909,60.

TECNA – Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA

Στη συνέχεια εξετάζουμε το TECNA – Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA. Εκτός από αυτά ας προσθέσουμε ότι το μέγεθος τάση (V/Hz) ευρίσκεται στο νούμερο 400/50. Παραπέρα να αναφέρουμε πως η τίμηση ικανότητα συγκόλλησης (mm) φτάνει σε τιμή ορισμένη 2+2. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας να μνημονεύουμε ότι ο όρος ισχύς συγκλίνει σε 50% (ΜΑ) 8. Επιπλέον θα δημοσιοποιήσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος ισχύς συγκόλλησης max. (ΜΑ) ισούται αριθμητικά σε 35. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας ας ξεκαθαρίσουμε ότι η ιδιότητα ρεύμα συγκόλλησης max. (Α) λαμβάνει στο νούμερο 6400. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας δείξουμε ότι η ονομαστική αξία ασφάλεια πίνακα (Α) κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 25. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας θα κοινολογήσουμε ότι η ονομαστική αξία μήκος καλωδίων δαγκάνας (mm) κυμαίνεται σε 1800. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα καταγράψουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος κλάση μονώσεως ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος F.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας φέρουμε σε γνώση σας ο δείκτης βαθμός προστασίας είναι στο νούμερο IP 21. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας να καταμαρτυρήσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος(Kg) εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 70. Ταυτόχρονα θα κατατοπίσουμε ότι ο συντελεστής κόστος πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή € 2.543,24.

TELWIN – DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA) Ηλεκτροπόντα

Μετά δείχνουμε το TELWIN – DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA) Ηλεκτροπόντα. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας θα πληροφορήσουμε ο συντελεστής τάση ευρίσκεται στο ψηφίο 400V. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να αναφέρουμε ότι η αποτίμηση ικανότητα συγκόλλησης ισούται σε τιμή ορισμένη 3 + 3. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το δεδομένο ισχύς 50% πλησιάζει στο μέγεθος 8.0kW. Από την εξέταση του προϊόντος να αναφέρουμε πως το μέγεθος ισχύς συγκόλλησης max ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 47kW. Από την εξέταση της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να δημοσιοποιήσουμε πως η τίμηση ρεύμα συγκόλλησης max ισούται στην ποσότητα 7000A. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα προβάλλουμε η πληροφορία βάρος ευρίσκεται στο στοιχείο 95.0Kg. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας ας παρουσιάσουμε το μέγεθος κόστος εντοπίζεται στο μέγεθος € 2.728,00.

DECA – SW 100 Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic

Μετά εξετάζουμε το DECA – SW 100 Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic. Στο εξής θα σας κρατήσουμε ενήμερους το χαρακτηριστικό τάση συμποσούται στο διακριτό μέγεθος 400-1 V. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας κοινολογήσουμε το μετρήσιμο μέγεθος kw ισούται αριθμητικά στο νούμερο 12. Από την εξέταση του προϊόντος να εξακριβώσουμε πως το ποσό διαστάσεις φτάνει στο στοιχείο 650x730x1100. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας θέσουμε υπόψη η τίμηση βάρος εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 82kg. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας να καταγράψουμε ότι η πληροφορία κόστος πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα € 2.821,00.

MAESTRO – MSWYC-30 Ηλεκτροπόντα 23kVA

Στη συνέχεια προβάλλουμε το MAESTRO – MSWYC-30 Ηλεκτροπόντα 23kVA. Πέραν των άλλων τιμών να ανακοινώσουμε ότι το δεδομένο τάση συμποσούται στην ποσότητα 2PH – 30V. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας θα προσθέσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς συγκόλλησης (max) ισούται αριθμητικά στον αριθμό 23kVA. Πλην των άλλων ας διαδώσουμε ότι η ποσότητα ρεύμα συγκόλλησης (max) ευρίσκεται στον αριθμό 12000Α. Πέραν των άλλων μεγεθών θα κοινολογήσουμε πως η πληροφορία ασφάλεια πίνακα λαμβάνει στην τιμή 25 A. Είναι σημαντικό ας παρουσιάσουμε η μετρήσιμη ποσότητα κλάση μονώσεως συγκλίνει σε τιμή ορισμένη F. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας εξακριβώσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος βαθμός προστασίας συγκλίνει στην ποσότητα IP 21. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας θα καταγράψουμε ότι το τυπικό γνώρισμα βάρος πλησιάζει στο μέγεθος 125kg. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Πόντας ας κάνουμε ενημέρωση πως ο αριθμητικός δείκτη κόστος συμποσούται στην τιμή € 2.845,00.

Αποδοτικά σετ καλωδίων

Αποδοτικά σετ καλωδίων επαγγελματικών προδιαγραφών. Στην ιστοσελίδα μας παρέχουμε στοχευμένα κομμάτια μελετών όσον αφορά καλώδια και επιπρόσθετα σετ καλωδίων. Αποδοτικά σετ καλωδίων ώστε να επιλέξετε το καταλληλότερο.

MORRIS Σετ Κοπής Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης

Εδώ αναλύουμε το MORRIS – 47308 HM-29 Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά ας φανερώσουμε η ποσότητα λαβή είναι στο μέγεθος HC 63-2. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα ξεκαθαρίσουμε ότι η τίμηση εξάρτημα κοπής είναι ίσο σε HC 73-2. Μελετώντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Συγκόλλησης να αναφέρουμε ο όρος μίκτη είναι στο μέγεθος E-43. Στο εξής να καταδείξουμε πως το δεδομένο ρυθμιστή οξυγόνου έγκειται στην ποσότητα OR-25. Εδώ διατίθενται μηχανήματα πάνω σε ηλεκτροκόλληση.

Εναργώς θα κοινολογήσουμε πως ο χαρακτήρας ρυθμιστή ασετυλίνης προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα AR-25. Μελετώντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής ας πληροφορήσουμε πως ο χαρακτήρας μπεκ συγκόλλησης εντοπίζεται στην τιμή HCW-W (5). Επιπλέον να επισημάνουμε πως το ποσό μπεκ κοπής προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη HCW-C (6290-1). Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του σετ καλωδίων Κοπής και Συγκόλλησης να καταμαρτυρήσουμε ότι το στοιχείο σωλήνα οξυγόνου-ασετυλίνης (Διπλός) ανέρχεται στο μέγεθος 4m. Ακολούθως έχουμε εργαλεία πάνω σε σετ καλωδίων.

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά ας μνημονεύουμε ότι ο βαθμός κοπή λαμβάνει στο νούμερο έως 150mm. Ακολούθως να κοινοποιήσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος συγκόλληση είναι στο νούμερο έως 6mm. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης να φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η διάσταση κόστος ισούται στο διακριτό μέγεθος € 228,28.

MAESTRO – ZWCK-18 Κασετίνα Κοπής και Συγκόλλησης

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το MAESTRO – ZWCK-18 Κασετίνα Κοπής και Συγκόλλησης . Επιπροσθέτως ας μνημονεύουμε ο όρος διπλό σωλήνα οξυγόνου-ασετυλίνης είναι ίσο σε 4,5mt. Μελετώντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι ο αριθμητικός δείκτη κόστος προσεγγίζει στο νούμερο € 240,00. Επιπλέον προτείνουμε μηχανήματα πάνω σε ηλεκτροκολλήσεις tig.

MORRIS – 47312 HCW-23 S ΣΕ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης

Ακολούθως μελετάμε το MORRIS – 47312 HCW-23 S ΣΕ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Από τη μελέτη του σετ καλωδίων Κοπής να πούμε ότι το τυπικό γνώρισμα λαβή είναι σε τιμή ορισμένη HC 63-2. Πέραν των άλλων τιμών θα παρουσιάσουμε πως η ιδιότητα εξάρτημα κοπής είναι ίσο σε HC 73-2. Ακολούθως θα διαδώσουμε ότι ο βαθμός μίκτη είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή E-43. Κάνοντας την παρουσίαση του σετ καλωδίων Συγκόλλησης θα δημοσιοποιήσουμε ότι η τίμηση ρυθμιστή οξυγόνου προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή OR-25. Εδώ θα βρείτε μηχανήματα σχετικά με εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής θα εκθέσουμε πως το στοιχείο ρυθμιστή ασετυλίνης ανέρχεται στο μέγεθος AR-25. Αποφασιστική παράμετρος είναι θα εκθέσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος μπεκ συγκόλλησης συμποσούται στην ποσότητα HCW-W (1, 3, 5). Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η πληροφορία μπεκ κοπής ισούται αριθμητικά στο ψηφίο HCW-C (6290-1). Εδώ έχουμε προτάσεις πάνω σε προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

MORRIS – 47313 HCW-35 P Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης

Εδώ εξετάζουμε το MORRIS – 47313 HCW-35 P Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας ανακοινώσουμε πως το τυπικό γνώρισμα λαβή φτάνει στο μέγεθος 43-2. Ωσαύτως ας σημειώσουμε ότι η αποτίμηση εξάρτημα κοπής είναι στη διακριτή ποσότητα 49-2. Πέραν των άλλων τιμών του σετ καλωδίων ας κοινολογήσουμε η πληροφορία μίκτη προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη E-43. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας κοινοποιήσουμε ο βαθμός ρυθμιστή οξυγόνου εντοπίζεται στο στοιχείο ΟR-450. Επιπλέον προτείνουμε μηχανήματα πάνω σε ηλεκτροκολλήσεις tig.

Εξάλλου να διαφωτίσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος ρυθμιστή ασετυλίνης φτάνει στη διακριτή ποσότητα AR-450. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του Σετ Κοπής-Συγκόλλησης θα γνωστοποιήσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος μπεκ συγκόλλησης είναι σε HCW-W (3,5,7). Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής και Συγκόλλησης θα προσθέσουμε ο ποσοτικός δείκτης μπεκ κοπής συγκλίνει στην ποσότητα HCW-C (62990-1).

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης να παρατηρήσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα σωλήνα Οξυγόνου-Ασετυλίνης (διπλός) είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 4,6m. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα δηλώσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα κοπή είναι στο ψηφίο έως 150mm. Από την άλλη ας προβάλλουμε ότι η αποτίμηση συγκόλληση φτάνει στο νούμερο έως 12,7mm. Επίσης θα ανακοινώσουμε πως ο χαρακτήρας κόστος κυμαίνεται στο μέγεθος € 273,42.

Δοκιμασμένα εργαλεία οξυγόνου

Δοκιμασμένα εργαλεία οξυγόνου που απαιτούνται σε επαγγελματικές συγκολλήσεις. Προβάλλουμε χρηστικά δοκίμια για εκείνους που ψάχνουν εργαλεία οξυγόνου Διαθέτουμε Δοκιμασμένα εργαλεία οξυγόνου που θα καλύψουν πλήρως τις ανάγκες σας σε ηλεκτροκολλήσεις.

MAESTRO – SAF – Economy Σαλμός Κόλλησης

Στη συνέχεια εξετάζουμε το MAESTRO – SAF – Economy Σαλμός Κόλλησης. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι το χαρακτηριστικό συγκόλληση κυμαίνεται στον αριθμό 0.4-4.0 mm. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας δηλώσουμε ότι ο χαρακτήρας κοπή έγκειται στο στοιχείο 50mm. Πέραν των άλλων μεγεθών του σαλμού συγκόλλησης θα κοινολογήσουμε ότι ο χαρακτήρας παροχή λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 40-400 lt/min. Εδώ διατίθενται εργαλεία πάνω σε ηλεκτροκόλληση.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του κόφτη οξυγόνου ας φανερώσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα σπείρωμα εντοπίζεται στο νούμερο 8 x 100. Μετά ας καταδείξουμε πως η αποτίμηση μήκος εντοπίζεται στο ψηφίο 320mm. Πέραν των άλλων μεγεθών του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα βεβαιώσουμε η διάσταση βάρος πλησιάζει στην ποσότητα 0.380kg. Συν τοις άλλοις να παρουσιάσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος κόστος συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος € 53,00. Ακολούθως θα βρείτε εργαλεία γύρω από εργαλεία οξυγόνου.

MAESTRO – ZC-21 Economy Κόφτης Οξυγόνου

Ακολούθως δείχνουμε το MAESTRO – ZC-21 Economy Κόφτης Οξυγόνου. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά ας δημοσιοποιήσουμε πως ο συντελεστής κοπή φτάνει στο στοιχείο 3-150mm. Στη συνέχεια να δείξουμε η ιδιότητα γωνία κοπής ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 90μοίρες σταθερή. Πέραν των άλλων τιμών ας κοινοποιήσουμε η αποτίμηση μήκος εντοπίζεται στην τιμή 460mm. Στην ιστοσελίδα μας έχουμε προσφορές πάνω σε ηλεκτροκολλήσεις tig.

Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι θα ανακοινώσουμε ο ποσοτικός δείκτης βάρος ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 1.000kg. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου ας καταδείξουμε η αναγραφόμενη παράμετρος κόστος είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος € 65,00. Εδώ θα βρείτε εργαλεία γύρω από εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2

Ακολούθως παρουσιάζουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2. Πέραν των άλλων τιμών του σαλμού συγκόλλησης ας παρατηρήσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης αέριο ισούται αριθμητικά στο ψηφίο αργκόν CO2. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα διαδώσουμε ότι η ποσότητα τύπος συμποσούται στο στοιχείο c. Από τη μελέτη του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου ας κάνουμε ενημέρωση η ποσότητα q max πλησιάζει στο νούμερο 38 lt/min. Ακόμα θα βρείτε εργαλεία σχετικά με προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου να εκθέσουμε ότι η παράμετρος βάρος ισούται στο μέγεθος 1.120 kg. Από τη μελέτη του προϊόντος θα φέρνουμε στη δημοσιότητα η αναγραφόμενη παράμετρος διαστάσεις είναι στο μέγεθος 176x142x160 mm. Πλην των άλλων ας παραθέσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης κόστος λαμβάνει σε τιμή ορισμένη € 83,00.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F

Στη συνέχεια προβάλλουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας ξεκαθαρίσουμε η πληροφορία αέριο προσεγγίζει στο στοιχείο οξυγόνο. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα καταμαρτυρήσουμε πως το δεδομένο τύπος ισούται στο στοιχείο f. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου ας προβάλλουμε ότι το δεδομένο q max ισούται αριθμητικά στον αριθμό 70 Nm3 /h. Στην ιστοσελίδα μας έχουμε προσφορές πάνω σε ηλεκτροκολλήσεις tig.

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα κοινοποιήσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης q1 πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 31 Nm3 /h . Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας κοινοποιήσουμε πως η τίμηση βάρος είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή 1.120 kg. Επίσης θα επισημάνουμε πως το ποσό διαστάσεις λαμβάνει στην τιμή 176x142x160 mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να καταγράψουμε ότι το ποσό κόστος είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος € 83,00.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η

Εδώ εξετάζουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου να επισημάνουμε ότι η παράμετρος αέριο πλησιάζει σε τιμή ορισμένη Ασετυλίνη. Συνάμα να παραθέσουμε πως ο όρος τύπος φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή Η. Επιπλέον ας διαδώσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη q max είναι ίσο στο στοιχείο 26 Nm3 /h. Ακολούθως θα παρέχουμε πληροφορίες πως η αποτίμηση q1 εντοπίζεται στον αριθμό 5 Nm3 /h . Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα θέσουμε υπόψη πως η πληροφορία βάρος ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 1.120 kg. Ακολούθως θα παρατηρήσουμε το στοιχείο διαστάσεις έγκειται στο στοιχείο 176x142x160 mm. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σαλμού συγκόλλησης θα κάνουμε ενημέρωση ο συντελεστής κόστος προσεγγίζει στην ποσότητα € 83,00.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α

Μετά εκθέτουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α . Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά θα φέρουμε σε γνώση σας πως η μετρήσιμη ποσότητα αέριο ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα ασετυλίνη. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου ας δηλώσουμε πως το μέγεθος τύπος συμποσούται σε τιμή ορισμένη Α. Συν τοις άλλοις θα κάνουμε ενημέρωση ότι το ποσό q max κυμαίνεται στην τιμή 26 Nm3 /h. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου οξυγόνου θα ξεκαθαρίσουμε ότι η ονομαστική αξία q1 πλησιάζει στο στοιχείο 5 Nm3 /h . Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας φέρνουμε στη δημοσιότητα η αντικειμενική αξία βάρος ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 1.120 kg. Εναργώς να πληροφορήσουμε η ποσότητα διαστάσεις λαμβάνει στο ψηφίο 176x142x160 mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου να εκθέσουμε ο όρος κόστος λαμβάνει στον αριθμό € 83,00.

LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης 340mm

Παρακάτω μελετάμε το LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης 340mm. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών ας σας κρατήσουμε ενήμερους η αποτίμηση συγκόλληση είναι στο μέγεθος 0.4-4.0mm. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του κόφτη οξυγόνου ας κοινοποιήσουμε ότι η ονομαστική αξία παροχή έγκειται στο νούμερο 40-400 lt/min. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου ας δημοσιοποιήσουμε ότι η ποσότητα σπείρωμα έγκειται στο διακριτό μέγεθος 8 x 100. Επίσης θα παραθέσουμε πως το μέγεθος Μμήκος εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 340mm. Ζωτικής σημσίας είναι να τονίσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη βάρος ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 0.330kg. Επιπλέον ας καταδείξουμε το ποσό κόστος ανέρχεται στον αριθμό € 96,35.

LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή

Παρακάτω αναλύουμε το LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή . Από την εξέταση του κόφτη οξυγόνου να κατατοπίσουμε ο βαθμός συγκόλληση συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος 0.4-4.0 mm. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να ξεκαθαρίσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα παροχή λαμβάνει στην τιμή 40-400 lt/min. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα παρουσιάσουμε πως ο συντελεστής σπείρωμα φτάνει σε τιμή ορισμένη 8×100. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας ενημερώσουμε ότι ο δείκτης μήκος λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα 330mm. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου να φέρουμε σε γνώση σας ότι ο αριθμητικός δείκτη βάρος είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 0.320kg. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας πούμε πως ο ποσοτικός δείκτης κόστος ευρίσκεται στην ποσότητα € 105,50.

LE RORRAIN – HP1 Κόφτης Οξυγόνου

Παρακάτω αναλύουμε το LE RORRAIN – HP1 Κόφτης Οξυγόνου. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας εξακριβώσουμε ότι ο χαρακτήρας κοπή έγκειται σε 3-300mm. Σαφώς να κοινολογήσουμε ότι το μέγεθος γωνία κοπής συγκλίνει στο μέγεθος 90 μοίρες σταθερή. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές θα κατατοπίσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη μήκος ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 470 mm. Σημαντικό είναι να καταμαρτυρήσουμε ότι ο όρος βάρος συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος 1.270 kg. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του κόφτη οξυγόνου θα προσθέσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα κόστος ανέρχεται σε € 155,00.

LE RORRAIN – SCO G Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου

Ακολούθως αναλύουμε το LE RORRAIN – SCO G Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου. Εκτός από αυτά θα διαδώσουμε ότι η αντικειμενική αξία συγκόλληση ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 0.4-4.0 mm. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να ανακοινώσουμε η ιδιότητα κοπή συμποσούται στον αριθμό 50mm. Από τη μελέτη του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου θα δηλώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος παροχή προσεγγίζει στο μέγεθος 40-400 lt/min. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου ας διαφωτίσουμε η ποσότητα σπείρωμα ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 8 x 100. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας ξεκαθαρίσουμε πως ο χαρακτήρας μήκος ισούται στη διακριτή ποσότητα 320mm. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου να κοινοποιήσουμε το ποσό βάρος λαμβάνει στο ψηφίο 0.450kg. Ακόμα ας παρέχουμε πληροφορίες πως η ιδιότητα κόστος ανέρχεται στο ψηφίο € 184,00.

Δοκιμασμένες ηλεκτροποντες

Δοκιμασμένες ηλεκτροποντες που χρησιμοποιούνται στις συγκολλήσεις. Μαζί με τα σετ καλωδίουν συνιστούν αξιόλογο σύνολο εργαλείων για ηλεκτροκολλήσεις. Δοκιμασμένες ηλεκτροποντες που χρειάζονται σε κάθε επαγγελματία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ηλεκτροσυγκολλήσεων.

TECNA – Spotter 7630PL Πόντα Φανοποιίας Χειρός

Στη συνέχεια αναλύουμε το TECNA – Spotter 7630PL Πόντα Φανοποιίας Χειρός. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά ας ξεκαθαρίσουμε ότι η αποτίμηση τάση φτάνει στο ψηφίο 230V / 50-60Hz. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας γνωστοποιήσουμε ότι η παράμετρος ισχύς 50% ευρίσκεται στον αριθμό 0.8Kva. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας να γνωστοποιήσουμε ότι το μέγεθος ισχύς συγκόλησης max ισούται αριθμητικά σε 5.2Kva. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχουμε εργαλεία σχετικά με ηλεκτροκόλληση.

Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας θα πούμε ότι ο συντελεστής ρεύμα συγκόλλησης max ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 2500A. Μεταξύ των άλλων θα καταδείξουμε πως η ποσότητα ασφάλεια λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 16A. Αφετέρου θα εκθέσουμε η ιδιότητα μήκος καλωδίου συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 3m. Πέραν των άλλων τιμών της Πόντας θα φανερώσουμε πως η αντικειμενική αξία βάρος ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 5Kg. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας ας πούμε πως η αντικειμενική αξία κόστος ευρίσκεται στο στοιχείο € 370,00.

TECNA – 3465 Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα

Στη συνέχεια εκθέτουμε το TECNA – 3465 Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα. Είναι σημαντικό ας δημοσιοποιήσουμε ότι το στοιχείο ισχύς εντοπίζεται στην τιμή 50% (KVA) 2,3. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας ας ανακοινώσουμε πως η αντικειμενική αξία ασφάλεια πίνακα(Α) προσεγγίζει στην τιμή 8. Μετά ας φέρνουμε στη δημοσιότητα πως το ποσό βάρος (kg) συγκλίνει στο νούμερο 22,6. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι ο δείκτης κόστος ισούται αριθμητικά σε € 590,00. Στο eshop μας θα βρείτε μηχανήματα πάνω σε ηλεκτροποντες.

TELWIN – MODULAR 20/TI Ηλεκτροπόντα

Στη συνέχεια εκθέτουμε το TELWIN – MODULAR 20/TI Ηλεκτροπόντα. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας παραθέσουμε ο χαρακτήρας τάση πλησιάζει στο ψηφίο 230V. Είναι σημαντικό θα προσθέσουμε πως το τυπικό γνώρισμα ικανότητα συγκόλλησης έγκειται στο διακριτό μέγεθος 1 + 1. Πέραν των άλλων μεγεθών της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να καταγράψουμε η παράμετρος θσχύς 50% φτάνει στο διακριτό μέγεθος 1.2kW. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας θα παρουσιάσουμε πως η διάσταση ισχύς συγκόλλησης max λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 6kW. Ακόμα έχουμε μηχανήματα πάνω σε ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα πληροφορήσουμε πως η πληροφορία ρεύμα συγκόλλησης max έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 3800A. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας θα παρατηρήσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα ασφάλεια πίνακα έγκειται στη διακριτή ποσότητα 16A. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας ας δημοσιοποιήσουμε ότι ο συντελεστής βάρος συγκλίνει στο ψηφίο 9.9Kg.

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα ανακοινώσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος κόστος είναι στη διακριτή ποσότητα € 620,00.

DECA – SW 22 BASIC Hλεκτροπόντα Φανοποιίας A 400 – 2200

Εδώ εκθέτουμε το DECA – SW 22 BASIC Hλεκτροπόντα Φανοποιίας A 400 – 2200. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας ας θέσουμε υπόψη πως το ποσό volt πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 230-1. Επιπλέον να επισημάνουμε πως η πληροφορία kw προσεγγίζει στην ποσότητα 4. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Πόντας να ενημερώσουμε η αντικειμενική αξία ρεύμα κόλλησης πλησιάζει στο μέγεθος A 400 – 2200. Στην ιστοσελίδα μας διατίθενται DECA προτάσεις.

Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα σας κρατήσουμε ενήμερους πως η παράμετρος διαστάσεις κυμαίνεται σε 320x181x265. Από την εξέταση του προϊόντος ας παραθέσουμε ότι η τίμηση βάρος φτάνει σε τιμή ορισμένη 20 Kg. Επιπρόσθετα να πληροφορήσουμε πως ο συντελεστής κόστος είναι στην αναγραφόμενη τιμή € 652,00. Στην ιστοσελίδα μας διατίθενται μηχανήματα γύρω από εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

TELWIN – DIGITAL MODULAR 230 Ηλεκτροπόντα

Ακόμα αναλύουμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 230 Ηλεκτροπόντα. Συν τοις άλλοις να κοινολογήσουμε πως η αποτίμηση τάση ευρίσκεται στο μέγεθος 230V. Από την άλλη να πληροφορήσουμε ο ποσοτικός δείκτης ικανότητα συγκόλλησης ανέρχεται σε 2 + 2. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα φέρουμε σε γνώση σας η αντικειμενική αξία ισχύς 50% φτάνει στη διακριτή ποσότητα 2.3kW. Ζωτικής σημσίας είναι ας φανερώσουμε ότι η παράμετρος ισχύς συγκόλλησης max φτάνει στο νούμερο 13kW. Σε αυτό το σύνδεσμο θα βρείτε εργαλεία γύρω από προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Πέραν των άλλων τιμών της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να σημειώσουμε ότι ο χαρακτήρας ρεύμα συγκόλλησης max ισούται στον αριθμό 6300A. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας ας γνωστοποιήσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης ασφάλεια πίνακα ισούται στην ποσότητα 25A. Πέραν των άλλων τιμών της Πόντας θα καταμαρτυρήσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα βάρος ισούται στο μέγεθος 10.5Kg. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας καταμαρτυρήσουμε η διάσταση κόστος κυμαίνεται στο μέγεθος € 769,00.

TELWIN – DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα

Τώρα μελετάμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα. Από τη μελέτη της Πόντας να αναφέρουμε ότι η παράμετρος τάση είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 400V. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας ας αναφέρουμε το τυπικό γνώρισμα ικανότητα συγκόλλησης φτάνει σε τιμή ορισμένη 2 + 2. Αποφασιστική παράμετρος είναι να φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι ο ποσοτικός δείκτης ισχύς 50% έγκειται στο νούμερο 2.3kW. Ακόμα να ξεκαθαρίσουμε ότι το μέγεθος ισχύς συγκόλλησης max ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 13kW. Ακόμα έχουμε μηχανήματα πάνω σε ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Από την εξέταση του προϊόντος θα συσχετίσουμε ότι το μέγεθος ρεύμα συγκόλλησης max ισούται στο ψηφίο 6300A. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας θα προσθέσουμε ότι ο όρος ασφάλεια πίνακα ανέρχεται στο νούμερο 16A. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας θα σας κρατήσουμε ενήμερους το μέγεθος βάρος φτάνει στο διακριτό μέγεθος 10.3Kg. Στο εξής ας πούμε πως η τίμηση κόστος ισούται σε τιμή ορισμένη € 787,00.

MAESTRO – MSW-8900 Ηλεκτροπόντα 5KVA

Μετά δείχνουμε το MAESTRO – MSW-8900 Ηλεκτροπόντα 5KVA. Αποφασιστική παράμετρος είναι να ανακοινώσουμε η αντικειμενική αξία τάση λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή 1PH – 220V. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα κοινολογήσουμε ο αριθμητικός δείκτη ισχύς συγκόλλησης(max) φτάνει στον αριθμό 5KVA. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα γνωστοποιήσουμε ο χαρακτήρας ρεύμα συγκόλλησης(max) είναι στην αναγραφόμενη τιμή 8900A. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας θα γνωστοποιήσουμε ο αριθμητικός δείκτη ασφάλεια πίνακα ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 21A. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας ας κατατοπίσουμε η τίμηση κλάση μονώσεως ευρίσκεται στο στοιχείο F. Πέραν των άλλων τιμών της Ηλεκτροπόντας ας θέσουμε υπόψη η αποτίμηση βαθμός προστασίας λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα IP 21. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Πόντας ας δηλώσουμε η μετρήσιμη ποσότητα βάρος ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 85kg.

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Πόντας θα διαφωτίσουμε το στοιχείο κόστος είναι στον αριθμό € 872,00.

DECA – SW 15 ALU ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΝΤΑ

Εδώ μελετάμε το DECA – SW 15 ALU ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΝΤΑ . Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να επισημάνουμε ότι η τίμηση volt έγκειται σε τιμή ορισμένη 115/230-1. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας ανακοινώσουμε πως η τίμηση kw ισούται στο στοιχείο 0,4. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών να φέρνουμε στη δημοσιότητα το στοιχείο πυκνωτής συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα μF 66000. Εκτός από αυτά ας παραθέσουμε πως το ποσό ενέργεια πόντας ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα J 50?15000. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας διαδώσουμε η ιδιότητα καρφιά/λεπτό πλησιάζει στον αριθμό 20 (ο4mm) 10(o8mm). Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας δημοσιοποιήσουμε η παράμετρος καρφιά είναι ίσο στον αριθμό 3-8. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Πόντας ας καταδείξουμε πως η παράμετρος διαστάσεις ανέρχεται στο μέγεθος 380x190x400. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να καταγράψουμε πως η αποτίμηση κιλά εντοπίζεται στην ποσότητα 13,5.

Πέραν των άλλων τιμών της Πόντας Φανοποιίας ας σημειώσουμε πως ο όρος κόστος φτάνει στο μέγεθος € 1.720,50.

TECNA – ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Μετά δείχνουμε το TECNA – ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. Στη συνέχεια θα διαδώσουμε ο αριθμητικός δείκτη ισχύς(VA) είναι ίσο σε 1000. Πέραν των άλλων μεγεθών της Ηλεκτρονικής Πόντας να πούμε ότι η παράμετρος χωριτικότητα πυκνωτή (mF) είναι στον αριθμό 66. Επιπροσθέτως να δείξουμε η ποσότητα φόρτιση πυκνωτή φτάνει στον αριθμό 2-3. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι ο δείκτης βάρος (kg) ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 14. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας ας κάνουμε ενημέρωση η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος προσεγγίζει στο νούμερο € 1.909,60.

TECNA – Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA

Ακόμα μελετάμε το TECNA – Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA. Αντιστοίχως ας παρατηρήσουμε πως η παράμετρος τάση (V/Hz) λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα 400/50. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας ας επισημάνουμε ότι η τίμηση ικανότητα συγκόλλησης (mm) προσεγγίζει σε 2+2. Επιπρόσθετα θα επισημάνουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς λαμβάνει σε 50% (ΜΑ) 8. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να ανακοινώσουμε πως η τίμηση ισχύς συγκόλλησης max. (ΜΑ) ευρίσκεται στην αναγραφόμενη τιμή 35. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές να θέσουμε υπόψη ότι η μετρήσιμη ποσότητα ρεύμα συγκόλλησης max. (Α) προσεγγίζει στο ψηφίο 6400. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας θα σημειώσουμε ότι η παράμετρος ασφάλεια πίνακα (Α) φτάνει σε τιμή ορισμένη 25. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να γνωστοποιήσουμε ότι ο δείκτης μήκος καλωδίων δαγκάνας (mm) πλησιάζει στην τιμή 1800. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας να πληροφορήσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος κλάση μονώσεως είναι στον αριθμό F.

Συνάμα θα διαδώσουμε ότι το μέγεθος βαθμός προστασίας λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα IP 21. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να αναφέρουμε ο ποσοτικός δείκτης βάρος(Kg) προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 70. Στο εξής ας κοινοποιήσουμε το χαρακτηριστικό κόστος κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος € 2.543,24.

TELWIN – DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA) Ηλεκτροπόντα

Ακολούθως εκθέτουμε το TELWIN – DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA) Ηλεκτροπόντα. Επιπροσθέτως να κοινοποιήσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα τάση συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 400V. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας θα προβάλλουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος ικανότητα συγκόλλησης ισούται αριθμητικά στο νούμερο 3 + 3. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας ας βεβαιώσουμε η ποσότητα ισχύς 50% είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 8.0kW. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ας μνημονεύουμε πως ο συντελεστής ισχύς συγκόλλησης max προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 47kW. Μελετώντας τις προδιαγραφές θα ξεκαθαρίσουμε πως ο συντελεστής ρεύμα συγκόλλησης max προσεγγίζει στο νούμερο 7000A. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές να διαφωτίσουμε η παράμετρος βάρος πλησιάζει σε τιμή ορισμένη 95.0Kg. Επιπρόσθετα να επισημάνουμε η αποτίμηση κόστος προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα € 2.728,00.

DECA – SW 100 Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic

Στη συνέχεια δείχνουμε το DECA – SW 100 Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας ας παρατηρήσουμε πως ο συντελεστής τάση είναι σε 400-1 V. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας ας παρουσιάσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα kw είναι στο διακριτό μέγεθος 12. Αποφασιστική παράμετρος είναι θα καταμαρτυρήσουμε ο βαθμός διαστάσεις ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 650x730x1100. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας ας δηλώσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος ισούται στον αριθμό 82kg. Ζωτικής σημσίας είναι ας ανακοινώσουμε το ποσό κόστος κυμαίνεται στο ψηφίο € 2.821,00.

MAESTRO – MSWYC-30 Ηλεκτροπόντα 23kVA

Παρακάτω δείχνουμε το MAESTRO – MSWYC-30 Ηλεκτροπόντα 23kVA. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας ας πούμε ότι το χαρακτηριστικό τάση συμποσούται στην ποσότητα 2PH – 30V. Πέραν των άλλων τιμών της Ηλεκτροπόντας θα φανερώσουμε πως η τίμηση ισχύς συγκόλλησης (max) είναι στο ψηφίο 23kVA. Επίσης θα παρέχουμε πληροφορίες ο χαρακτήρας ρεύμα συγκόλλησης (max) είναι στην αναγραφόμενη τιμή 12000Α. Ακολούθως ας σημειώσουμε ότι η αντικειμενική αξία ασφάλεια πίνακα συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 25 A. Αντιστοίχως ας παρουσιάσουμε ότι η διάσταση κλάση μονώσεως πλησιάζει σε τιμή ορισμένη F. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές ας πούμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος βαθμός προστασίας έγκειται στο στοιχείο IP 21. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας να διαφωτίσουμε πως η αποτίμηση βάρος είναι σε 125kg. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να καταμαρτυρήσουμε η παράμετρος κόστος πλησιάζει σε τιμή ορισμένη € 2.845,00.

Δοκιμασμένα σετ καλωδίων

Δοκιμασμένα σετ καλωδίων για να κάνετε ηλεκτροκολλήσεις με ασφάλεια. Εδώ θα βρείτε κατανοητά κομμάτια μελετών πάνω σε σετ καλωδίων για συγκολλήσεις. Δοκιμασμένα σετ καλωδίων που απαιτούνται για ηλεκτροσυγκολλήσεις.

MORRIS – 47308 HM-29 Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης

Μετά δείχνουμε το MORRIS – 47308 HM-29 Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής και Συγκόλλησης να διαφωτίσουμε η αποτίμηση λαβή έγκειται σε τιμή ορισμένη HC 63-2. Παραπέρα θα παρουσιάσουμε ότι το δεδομένο εξάρτημα κοπής ισούται στην ποσότητα HC 73-2. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Σετ Κοπής-Συγκόλλησης θα φανερώσουμε ότι η παράμετρος μίκτη ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα E-43. Επιπλέον προτείνουμε προτάσεις γύρω από ηλεκτροκόλληση.

Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Σετ Κοπής-Συγκόλλησης θα κάνουμε ενημέρωση η ιδιότητα ρυθμιστή οξυγόνου προσεγγίζει στο ψηφίο OR-25. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης ας θέσουμε υπόψη πως η ποσότητα ρυθμιστή ασετυλίνης εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα AR-25. Πέραν των άλλων μεγεθών του σετ καλωδίων ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η μετρήσιμη ποσότητα μπεκ συγκόλλησης ισούται στο νούμερο HCW-W (5).

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής ας δείξουμε ότι η αντικειμενική αξία μπεκ κοπής ισούται στην αναγραφόμενη τιμή HCW-C (6290-1). Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων να παρατηρήσουμε ότι η αποτίμηση σωλήνα οξυγόνου-ασετυλίνης (Διπλός) φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 4m. Στην ιστοσελίδα μας έχουμε προσφορές σχετικά με σετ καλωδίων.

Εναργώς θα γνωστοποιήσουμε ότι ο βαθμός κοπή συγκλίνει στο μέγεθος έως 150mm. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να σας κρατήσουμε ενήμερους πως ο ποσοτικός δείκτης συγκόλληση συμποσούται στο διακριτό μέγεθος έως 6mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής να φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι ο δείκτης κόστος φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή € 228,28.

MAESTRO – ZWCK-18 Κασετίνα Κοπής και Συγκόλλησης

Στη συνέχεια μελετάμε το MAESTRO – ZWCK-18 Κασετίνα Κοπής και Συγκόλλησης . Αφετέρου ας συσχετίσουμε ο χαρακτήρας διπλό σωλήνα οξυγόνου-ασετυλίνης συμποσούται στο ψηφίο 4,5mt. Ζωτικής σημσίας είναι ας τονίσουμε ότι το δεδομένο κόστος είναι ίσο στο μέγεθος € 240,00. Στο link που ακολουθεί έχουμε προτάσεις γύρω από ηλεκτροκολλήσεις tig.

MORRIS – 47312 HCW-23 S ΣΕ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης

Στη συνέχεια αναλύουμε το MORRIS – 47312 HCW-23 S ΣΕ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Από τη μελέτη του σετ καλωδίων Κοπής να σημειώσουμε ο αριθμητικός δείκτη λαβή προσεγγίζει στο στοιχείο HC 63-2. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων ας καταθέσουμε πως το χαρακτηριστικό εξάρτημα κοπής συμποσούται στο ψηφίο HC 73-2. Ωσαύτως θα κάνουμε ενημέρωση το δεδομένο μίκτη είναι στον αριθμό E-43. Εναργώς θα διαδώσουμε ότι η παράμετρος ρυθμιστή οξυγόνου είναι ίσο στην τιμή OR-25. Ακολούθως προτείνουμε μηχανήματα πάνω σε εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Από την εξέταση του Σετ Κοπής-Συγκόλλησης να συσχετίσουμε ότι η ποσότητα ρυθμιστή ασετυλίνης είναι ίσο στο ψηφίο AR-25. Μελετώντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων να κοινοποιήσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα μπεκ συγκόλλησης συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος HCW-W (1, 3, 5). Από την άλλη ας εξακριβώσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη μπεκ κοπής προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα HCW-C (6290-1). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης ας σημειώσουμε πως η παράμετρος σωλήνα οξυγόνου-ασετυλίνης (Διπλός) ισούται στο διακριτό μέγεθος 4,6 m. Επιπλέον διατίθενται εργαλεία πάνω σε προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης ας μνημονεύουμε το μέγεθος κοπή ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος έως 150mm. Πέραν των άλλων μεγεθών του σετ καλωδίων Κοπής και Συγκόλλησης να καταμαρτυρήσουμε πως η ποσότητα σύγκόλληση προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη έως 9mm. Παραπέρα να θέσουμε υπόψη ο βαθμός κόστος πλησιάζει στον αριθμό € 247,38.

MORRIS – 47313 HCW-35 P Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης

Ακόμα μελετάμε το MORRIS – 47313 HCW-35 P Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Κάνοντας την παρουσίαση του σετ καλωδίων να φανερώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος λαβή συμποσούται στο ψηφίο 43-2. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής ας δημοσιοποιήσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος εξάρτημα κοπής κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 49-2. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να διαδώσουμε πως η τίμηση μίκτη εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη E-43. Στο link που ακολουθεί έχουμε προτάσεις γύρω από ηλεκτροκολλήσεις tig.

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά ας δείξουμε πως ο δείκτης ρυθμιστή οξυγόνου είναι ίσο στο στοιχείο ΟR-450. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά ας καταμαρτυρήσουμε ότι η πληροφορία ρυθμιστή ασετυλίνης λαμβάνει σε AR-450. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα φανερώσουμε ότι το στοιχείο μπεκ συγκόλλησης ισούται αριθμητικά στο ψηφίο HCW-W (3,5,7). Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής να παρέχουμε πληροφορίες ότι η αναγραφόμενη παράμετρος μπεκ κοπής συγκλίνει στο ψηφίο HCW-C (62990-1).

Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Συγκόλλησης ας εξακριβώσουμε πως το τυπικό γνώρισμα σωλήνα Οξυγόνου-Ασετυλίνης (διπλός) ανέρχεται στο μέγεθος 4,6m. Πέραν των άλλων μεγεθών ας θέσουμε υπόψη ότι η αποτίμηση κοπή προσεγγίζει στον αριθμό έως 150mm. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής και Συγκόλλησης να ανακοινώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος συγκόλληση ευρίσκεται στην ποσότητα έως 12,7mm. Πέραν των άλλων τιμών του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης ας βεβαιώσουμε ότι το χαρακτηριστικό κόστος ευρίσκεται στην τιμή € 273,42.

Όλα τα εργαλεία οξυγόνου

Όλα τα εργαλεία οξυγόνου για ηλεκτροκολλήσεις. Εναργώς καταθέσουμε πληροφορίες μελετών για εκείνους που θελουν εργαλεία οξυγόνου για ηλεκτροκολλήσεις. Όλα τα εργαλεία οξυγόνου για επαγγελματική χρήση.

MAESTRO – SAF – Economy Σαλμός Κόλλησης

Μετά παρουσιάζουμε το MAESTRO – SAF – Economy Σαλμός Κόλλησης. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου θα γνωστοποιήσουμε ότι το δεδομένο συγκόλληση ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 0.4-4.0 mm. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά να δηλώσουμε ότι η ποσότητα κοπή ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα 50mm. Μεταξύ των άλλων ας παραθέσουμε ο συντελεστής παροχή λαμβάνει στον αριθμό 40-400 lt/min. Στην ιστοσελίδα μας έχουμε μηχανήματα που αφορούν ηλεκτροκόλληση.

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου οξυγόνου θα προσθέσουμε πως η ποσότητα σπείρωμα φτάνει σε τιμή ορισμένη 8 x 100. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου θα πούμε ότι το δεδομένο μήκος ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα 320mm. Αφετέρου ας σημειώσουμε το ποσό βάρος ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 0.380kg. Ταυτόχρονα να παρέχουμε πληροφορίες η ποσότητα κόστος είναι ίσο στο στοιχείο € 53,00.

MAESTRO – ZC-21 Economy Κόφτης Οξυγόνου

Ακόμα αναλύουμε το MAESTRO – ZC-21 Economy Κόφτης Οξυγόνου. Από την εξέταση του εργαλείου οξυγόνου θα γνωστοποιήσουμε η αντικειμενική αξία κοπή είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 3-150mm. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα ξεκαθαρίσουμε η διάσταση γωνία κοπής κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 90μοίρες σταθερή. Στο εξής ας προβάλλουμε πως ο αριθμητικός δείκτη μήκος λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 460mm. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου οξυγόνου να κατατοπίσουμε ότι ο συντελεστής βάρος ισούται αριθμητικά στην τιμή 1.000kg. Μετά ας συσχετίσουμε ο όρος κόστος ισούται στο νούμερο € 65,00. Εδώ θα βρείτε εργαλεία σχετικά με εργαλεία οξυγόνου.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2

Μετά αναλύουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2. Στο εξής θα παραθέσουμε πως το δεδομένο αέριο είναι ίσο σε αργκόν CO2. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του σαλμού συγκόλλησης ας δείξουμε πως ο όρος τύπος εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη c. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του κόφτη οξυγόνου ας δηλώσουμε η τίμηση q max ισούται σε τιμή ορισμένη 38 lt/min. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του σαλμού συγκόλλησης ας εκθέσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης βάρος ισούται στο στοιχείο 1.120 kg. Εξάλλου θα γνωστοποιήσουμε η πληροφορία διαστάσεις είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 176x142x160 mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να τονίσουμε η διάσταση κόστος ευρίσκεται στον αριθμό € 83,00.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F

Στη συνέχεια εξετάζουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F. Παράλληλα θα καταγράψουμε πως το χαρακτηριστικό αέριο ευρίσκεται στο ψηφίο οξυγόνο. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να παρατηρήσουμε η ιδιότητα τύπος είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή f. Από την άλλη να σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το μέγεθος q max ευρίσκεται σε 70 Nm3 /h. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας σας κρατήσουμε ενήμερους πως το στοιχείο q1 συγκλίνει στο στοιχείο 31 Nm3 /h . Ακολούθως διατίθενται προσφορές σχετικά με ηλεκτροκολλήσεις tig.

Από την εξέταση του κόφτη οξυγόνου να ενημερώσουμε η τίμηση βάρος συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 1.120 kg. Μαζί με αυτό θα σημειώσουμε ότι η διάσταση διαστάσεις έγκειται στον αριθμό 176x142x160 mm. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου οξυγόνου ας σας κρατήσουμε ενήμερους πως η αντικειμενική αξία κόστος είναι στην τιμή € 83,00.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η

Μετά μελετάμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η. Μαζί με αυτό να ανακοινώσουμε ότι ο βαθμός αέριο ευρίσκεται στην ποσότητα Ασετυλίνη. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου ας εξακριβώσουμε ότι το χαρακτηριστικό τύπος ισούται αριθμητικά στον αριθμό Η. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να θέσουμε υπόψη ότι η ποσότητα q max προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 26 Nm3 /h. Στο link που ακολουθεί έχουμε προσφορές πάνω σε εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να καταμαρτυρήσουμε ότι το μέγεθος q1 έγκειται στο ψηφίο 5 Nm3 /h . Κάνοντας την παρουσίαση του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας παρέχουμε πληροφορίες πως η παράμετρος βάρος ισούται αριθμητικά στο νούμερο 1.120 kg. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου θα παραθέσουμε πως ο βαθμός διαστάσεις φτάνει στην τιμή 176x142x160 mm. Σημασία έχει θα εκθέσουμε ότι το στοιχείο κόστος εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη € 83,00. Ακολούθως διατίθενται προσφορές σχετικά με ηλεκτροκολλήσεις tig.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α

Εδώ εξετάζουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α . Αποφασιστική παράμετρος είναι να δηλώσουμε το τυπικό γνώρισμα αέριο είναι στο στοιχείο ασετυλίνη. Στη συνέχεια θα φέρουμε σε γνώση σας η ποσότητα τύπος ανέρχεται σε Α. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές να καταδείξουμε ότι ο όρος q max φτάνει στην τιμή 26 Nm3 /h. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα βεβαιώσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος q1 φτάνει σε τιμή ορισμένη 5 Nm3 /h . Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα προσθέσουμε πως η ονομαστική αξία βάρος συμποσούται στην τιμή 1.120 kg. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου οξυγόνου θα δείξουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα διαστάσεις λαμβάνει στο νούμερο 176x142x160 mm. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να παρουσιάσουμε πως η παράμετρος κόστος έγκειται στο ψηφίο € 83,00.

LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης 340mm

Τώρα αναλύουμε το LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης 340mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας προσθέσουμε η ποσότητα συγκόλληση έγκειται στο ψηφίο 0.4-4.0mm. Από την εξέταση του προϊόντος να διαδώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης παροχή ανέρχεται στο ψηφίο 40-400 lt/min. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας επισημάνουμε η ιδιότητα σπείρωμα πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 8 x 100. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να παραθέσουμε η μετρήσιμη ποσότητα Μμήκος προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 340mm. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα εκθέσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης βάρος ανέρχεται στο νούμερο 0.330kg. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου να βεβαιώσουμε πως το χαρακτηριστικό κόστος προσεγγίζει στο ψηφίο € 96,35.

LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή

Μετά παρουσιάζουμε το LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές θα φανερώσουμε ότι η ποσότητα συγκόλληση είναι ίσο σε 0.4-4.0 mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου θα ανακοινώσουμε ότι ο δείκτης παροχή ευρίσκεται στο μέγεθος 40-400 lt/min. Συνάμα θα επισημάνουμε πως η ιδιότητα σπείρωμα έγκειται σε τιμή ορισμένη 8×100. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου να θέσουμε υπόψη το μετρήσιμο μέγεθος μήκος κυμαίνεται στον αριθμό 330mm. Ακόμα ας γνωστοποιήσουμε το ποσό βάρος εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 0.320kg. Σημαντικό είναι να δηλώσουμε ο χαρακτήρας κόστος ανέρχεται σε τιμή ορισμένη € 105,50.

LE RORRAIN – HP1 Κόφτης Οξυγόνου

Όλα τα εργαλεία οξυγόνου στις καλύτερες τιμές. Ακόμα προβάλλουμε το LE RORRAIN – HP1 Κόφτης Οξυγόνου. Παρομοίως θα καταθέσουμε ο ποσοτικός δείκτης κοπή φτάνει στον αριθμό 3-300mm. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα αναφέρουμε το μέγεθος γωνία κοπής ισούται αριθμητικά στο νούμερο 90 μοίρες σταθερή. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να δείξουμε ότι το ποσό μήκος έγκειται στον αριθμό 470 mm. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας πληροφορήσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης βάρος ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 1.270 kg. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου να καταδείξουμε πως το μέγεθος κόστος ανέρχεται στο μέγεθος € 155,00.

LE RORRAIN – SCO G Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου

Τώρα μελετάμε το LE RORRAIN – SCO G Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου. Επιπλέον θα γνωστοποιήσουμε ότι η παράμετρος συγκόλληση είναι στο στοιχείο 0.4-4.0 mm. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του κόφτη οξυγόνου ας μνημονεύουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα κοπή συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα 50mm. Στο εξής ας προβάλλουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος παροχή πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 40-400 lt/min. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να καταμαρτυρήσουμε ο συντελεστής σπείρωμα ευρίσκεται στο νούμερο 8 x 100. Όλα τα εργαλεία οξυγόνου σε απίστευτες προσφορές.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας μνημονεύουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος μήκος πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 320mm. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σαλμού συγκόλλησης ας δείξουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος βάρος ισούται σε τιμή ορισμένη 0.450kg. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να κάνουμε ενημέρωση πως η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος έγκειται στη διακριτή ποσότητα € 184,00.