Όλα τα σετ καλωδίων

Όλα τα σετ καλωδίων επαγγελματικής χρήσης. Αναφαρόμενοι στις εξελίξεις μελετάμε πολλά δεδομένα που αφορούν επαγγελματικά εργαλεία και σετ καλωδίων. Όλα τα σετ καλωδίων για εξειδικευμένους τεχνίτες

MORRIS – 47308 HM-29 Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης

Εδώ μελετάμε το MORRIS – 47308 HM-29 Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Από τη μελέτη του σετ καλωδίων ας ανακοινώσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα λαβή ισούται αριθμητικά στο ψηφίο HC 63-2. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να ανακοινώσουμε ότι η αντικειμενική αξία εξάρτημα κοπής προσεγγίζει στο στοιχείο HC 73-2. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής να ξεκαθαρίσουμε το μέγεθος μίκτη ευρίσκεται στο ψηφίο E-43. Στο eshop μας θα βρείτε μηχανήματα πάνω σε ηλεκτροκόλληση.

Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας τονίσουμε η μετρήσιμη ποσότητα ρυθμιστή οξυγόνου εντοπίζεται στο νούμερο OR-25. Μαζί με αυτό ας εκθέσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος ρυθμιστή ασετυλίνης πλησιάζει στο στοιχείο AR-25. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να εξακριβώσουμε ότι ο συντελεστής μπεκ συγκόλλησης εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα HCW-W (5). Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να παρατηρήσουμε ότι η ονομαστική αξία μπεκ κοπής ευρίσκεται στο νούμερο HCW-C (6290-1). Ακόμα έχουμε προτάσεις γύρω από σετ καλωδίων.

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας παρατηρήσουμε ο ποσοτικός δείκτης σωλήνα οξυγόνου-ασετυλίνης (Διπλός) ευρίσκεται σε 4m. Κάνοντας την παρουσίαση του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης ας δηλώσουμε πως η τίμηση κοπή κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα έως 150mm. Από την εξέταση του σετ καλωδίων Κοπής και Συγκόλλησης να παρουσιάσουμε πως ο βαθμός συγκόλληση πλησιάζει σε τιμή ορισμένη έως 6mm. Επίσης θα παρατηρήσουμε η πληροφορία κόστος ανέρχεται στην ποσότητα € 228,28. Επιπλέον παρέχουμε εργαλεία γύρω από εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

MAESTRO – ZWCK-18 Κασετίνα Κοπής και Συγκόλλησης

Τώρα εκθέτουμε το MAESTRO – ZWCK-18 Κασετίνα Κοπής και Συγκόλλησης . Πέραν των άλλων τιμών του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης θα κατατοπίσουμε ότι η ποσότητα διπλό σωλήνα οξυγόνου-ασετυλίνης λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 4,5mt. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να φέρουμε σε γνώση σας ότι το χαρακτηριστικό κόστος ανέρχεται στο νούμερο € 240,00. Όλα τα σετ καλωδίων για τον επαγγελματία. Επιπλέον παρέχουμε εργαλεία γύρω από εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

MORRIS – 47312 HCW-23 S ΣΕ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης

Στη συνέχεια αναλύουμε το MORRIS – 47312 HCW-23 S ΣΕ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Μελετώντας τις προδιαγραφές του Σετ Κοπής-Συγκόλλησης θα δηλώσουμε ότι η πληροφορία λαβή ισούται στην ποσότητα HC 63-2. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να παραθέσουμε η ποσότητα εξάρτημα κοπής συμποσούται στη διακριτή ποσότητα HC 73-2. Μελετώντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής να ανακοινώσουμε το ποσό μίκτη ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή E-43. Επιπροσθέτως να βεβαιώσουμε πως η ποσότητα ρυθμιστή οξυγόνου φτάνει σε OR-25. Πλην των άλλων ας καταγράψουμε ότι το χαρακτηριστικό ρυθμιστή ασετυλίνης φτάνει στο ψηφίο AR-25. Στη συνέχεια ας θέσουμε υπόψη ότι η ονομαστική αξία μπεκ συγκόλλησης πλησιάζει στο στοιχείο HCW-W (1, 3, 5). Οφείλουμε ας παρουσιάσουμε ότι το χαρακτηριστικό μπεκ κοπής είναι στη διακριτή ποσότητα HCW-C (6290-1). Μελετώντας τις προδιαγραφές θα βεβαιώσουμε πως το στοιχείο σωλήνα οξυγόνου-ασετυλίνης (Διπλός) πλησιάζει στο ψηφίο 4,6 m.

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του Σετ Κοπής-Συγκόλλησης θα ξεκαθαρίσουμε ότι το στοιχείο κοπή εντοπίζεται στο ψηφίο έως 150mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής και Συγκόλλησης θα προσθέσουμε το δεδομένο σύγκόλληση ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη έως 9mm. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά να επισημάνουμε η πληροφορία κόστος συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή € 247,38. Όλα τα σετ καλωδίων στις καλύτερες τιμές.

MORRIS – 47313 HCW-35 P Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης

Μετά αναλύουμε το MORRIS – 47313 HCW-35 P Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Παρακάτω ας καταδείξουμε πως ο συντελεστής λαβή λαμβάνει στην τιμή 43-2. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων να τονίσουμε πως η αντικειμενική αξία εξάρτημα κοπής φτάνει στο μέγεθος 49-2. Πέραν των άλλων μεγεθών του Σετ Κοπής-Συγκόλλησης να παρέχουμε πληροφορίες η τίμηση μίκτη προσεγγίζει στο μέγεθος E-43. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα προβάλλουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης ρυθμιστή οξυγόνου ευρίσκεται στο νούμερο ΟR-450. Κάνοντας την παρουσίαση του Σετ Κοπής-Συγκόλλησης να σας κρατήσουμε ενήμερους πως ο δείκτης ρυθμιστή ασετυλίνης είναι ίσο στο μέγεθος AR-450. Εκτός από αυτά ας διαδώσουμε ο χαρακτήρας μπεκ συγκόλλησης λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή HCW-W (3,5,7). Από την εξέταση του σετ καλωδίων να καταμαρτυρήσουμε πως η ποσότητα μπεκ κοπής εντοπίζεται στην ποσότητα HCW-C (62990-1).

Όλα τα σετ καλωδίων θα τα βρείτε εδώ. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα φανερώσουμε πως ο όρος σωλήνα Οξυγόνου-Ασετυλίνης (διπλός) έγκειται σε τιμή ορισμένη 4,6m. Παραπέρα να φέρουμε σε γνώση σας ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα κοπή εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα έως 150mm. Πλην των άλλων ας καταγράψουμε ότι ο δείκτης συγκόλληση είναι σε τιμή ορισμένη έως 12,7mm. Αντιστοίχως να κοινοποιήσουμε πως ο χαρακτήρας κόστος συμποσούται στην ποσότητα € 273,42.

Όλες οι ηλεκτροποντες

Όλες οι ηλεκτροποντες για τον επαγγελματία στον κλάδο των συγκολήσεων. Εδώ θα βρείτε τα κατάλληλα εργαλεία για επαγγελματικές ηλεκτροκολλήσεις.

Πόντα Φανοποιίας Χειρός

Ακολούθως εξετάζουμε το TECNA – Spotter 7630PL Πόντα Φανοποιίας Χειρός. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα πούμε το ποσό τάση είναι ίσο σε 230V / 50-60Hz. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να φανερώσουμε ότι το ποσό ισχύς 50% πλησιάζει στο στοιχείο 0.8Kva. Σημασία έχει να δημοσιοποιήσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος ισχύς συγκόλησης max φτάνει στο στοιχείο 5.2Kva. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Πόντας ας πούμε ότι η ονομαστική αξία ρεύμα συγκόλλησης max ευρίσκεται στο μέγεθος 2500A. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας θα κατατοπίσουμε ο όρος ασφάλεια ισούται στο νούμερο 16A. Ζωτικής σημσίας είναι θα δηλώσουμε πως η πληροφορία μήκος καλωδίου συγκλίνει σε 3m. Ακόμα ας καταμαρτυρήσουμε πως η παράμετρος βάρος προσεγγίζει στο ψηφίο 5Kg. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών να φέρουμε σε γνώση σας το μέγεθος κόστος είναι ίσο στο στοιχείο € 370,00. Εδώ θα βρείτε προσφορές που αφορούν ηλεκτροκόλληση.

Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα

Παρακάτω παρουσιάζουμε το TECNA – 3465 Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα. Αποφασιστική παράμετρος είναι να καταγράψουμε το δεδομένο ισχύς λαμβάνει σε 50% (KVA) 2,3. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της Πόντας να κοινοποιήσουμε ότι ο συντελεστής ασφάλεια πίνακα(Α) ανέρχεται στο μέγεθος 8. Μελετώντας τις προδιαγραφές ας ανακοινώσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα βάρος (kg) είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 22,6. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας ας δημοσιοποιήσουμε η αποτίμηση κόστος ευρίσκεται σε € 590,00. Ακολούθως προτείνουμε εργαλεία σχετικά με ηλεκτροποντες.

TELWIN Ηλεκτροπόντα

Μετά μελετάμε το TELWIN – MODULAR 20/TI Ηλεκτροπόντα. Επίσης να πληροφορήσουμε ότι ο συντελεστής τάση συμποσούται σε τιμή ορισμένη 230V. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας επισημάνουμε πως ο όρος ικανότητα συγκόλλησης συμποσούται στην τιμή 1 + 1. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα ξεκαθαρίσουμε ο χαρακτήρας θσχύς 50% ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 1.2kW. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα κοινοποιήσουμε πως η διάσταση ισχύς συγκόλλησης max φτάνει στην τιμή 6kW. Στην ιστοσελίδα μας διατίθενται προσφορές που αφορούν ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας ας αναφέρουμε η διάσταση ρεύμα συγκόλλησης max συμποσούται στον αριθμό 3800A. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα ξεκαθαρίσουμε το τυπικό γνώρισμα ασφάλεια πίνακα ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα 16A. Αφετέρου ας παρέχουμε πληροφορίες το τυπικό γνώρισμα βάρος προσεγγίζει στο μέγεθος 9.9Kg. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να καταθέσουμε ότι η ιδιότητα κόστος ευρίσκεται στην ποσότητα € 620,00.

DECA Hλεκτροπόντα Φανοποιίας A 400 – 2200

Στη συνέχεια εξετάζουμε το DECA – SW 22 BASIC Hλεκτροπόντα Φανοποιίας A 400 – 2200. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας να δείξουμε ο χαρακτήρας volt κυμαίνεται σε 230-1. Από την εξέταση της Πόντας Φανοποιίας να γνωστοποιήσουμε πως το τυπικό γνώρισμα kw είναι στο μέγεθος 4. Ακόμα θα πούμε η αναγραφόμενη ιδιότητα ρεύμα κόλλησης ισούται αριθμητικά στον αριθμό A 400 – 2200. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Πόντας θα τονίσουμε η αντικειμενική αξία διαστάσεις λαμβάνει στο στοιχείο 320x181x265. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας ας διαδώσουμε πως ο δείκτης βάρος ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 20 Kg. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας θα τονίσουμε η ονομαστική αξία κόστος ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα € 652,00. Σε αυτό το σύνδεσμο διαθέτουμε μηχανήματα σχετικά με εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

DIGITAL MODULAR 230 Ηλεκτροπόντα

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 230 Ηλεκτροπόντα. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας θα βεβαιώσουμε το μέγεθος τάση κυμαίνεται σε 230V. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να φανερώσουμε ότι η παράμετρος ικανότητα συγκόλλησης πλησιάζει στο μέγεθος 2 + 2. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας θα πληροφορήσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη ισχύς 50% είναι στο νούμερο 2.3kW. Ταυτόχρονα ας επισημάνουμε η ιδιότητα ισχύς συγκόλλησης max ανέρχεται στην ποσότητα 13kW. Εδώ θα βρείτε εργαλεία γύρω από προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να φέρουμε σε γνώση σας ότι η ονομαστική αξία ρεύμα συγκόλλησης max φτάνει σε τιμή ορισμένη 6300A. Εξάλλου να διαδώσουμε το στοιχείο ασφάλεια πίνακα ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 25A. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Πόντας να διαφωτίσουμε η ποσότητα βάρος έγκειται στη διακριτή ποσότητα 10.5Kg.

Από τη μελέτη της Πόντας Φανοποιίας ας εκθέσουμε ότι η παράμετρος κόστος προσεγγίζει στο ψηφίο € 769,00.

TELWIN – DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα

Παρακάτω μελετάμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα σας κρατήσουμε ενήμερους η μετρήσιμη ποσότητα τάση ανέρχεται στον αριθμό 400V. Από την εξέταση του προϊόντος ας εξακριβώσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος ικανότητα συγκόλλησης φτάνει στην ποσότητα 2 + 2. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Πόντας να παρουσιάσουμε το χαρακτηριστικό ισχύς 50% ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 2.3kW. Από την άλλη ας καταμαρτυρήσουμε πως το χαρακτηριστικό ισχύς συγκόλλησης max συγκλίνει στον αριθμό 13kW. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να καταμαρτυρήσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα ρεύμα συγκόλλησης max είναι στο διακριτό μέγεθος 6300A. Ακόμα να κάνουμε ενημέρωση πως το μετρήσιμο μέγεθος ασφάλεια πίνακα είναι ίσο στο μέγεθος 16A. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της Πόντας ας εκθέσουμε ότι η τίμηση βάρος προσεγγίζει στο ψηφίο 10.3Kg.

Μελετώντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας καταγράψουμε πως ο ποσοτικός δείκτης κόστος είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος € 787,00.

MAESTRO Ηλεκτροπόντα 5KVA

Παρακάτω αναλύουμε το MAESTRO – MSW-8900 Ηλεκτροπόντα 5KVA. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα κάνουμε ενημέρωση πως η μετρήσιμη ποσότητα τάση είναι στην ποσότητα 1PH – 220V. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Πόντας να κάνουμε ενημέρωση πως η παράμετρος ισχύς συγκόλλησης(max) ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 5KVA. Μαζί με αυτό να δημοσιοποιήσουμε πως ο χαρακτήρας ρεύμα συγκόλλησης(max) πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 8900A. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας θα ξεκαθαρίσουμε η μετρήσιμη ποσότητα ασφάλεια πίνακα ισούται σε 21A. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας ας γνωστοποιήσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα κλάση μονώσεως συμποσούται στην τιμή F. Μεταξύ των άλλων ας δείξουμε το μέγεθος βαθμός προστασίας πλησιάζει στο μέγεθος IP 21. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας να σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το τυπικό γνώρισμα βάρος έγκειται στο στοιχείο 85kg.

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας να παραθέσουμε πως ο όρος κόστος ανέρχεται στο ψηφίο € 872,00.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ

Τώρα παρουσιάζουμε το DECA – SW 15 ALU ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΝΤΑ . Στο εξής ας πούμε το μέγεθος volt συμποσούται στο μέγεθος 115/230-1. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές να διαδώσουμε η τίμηση kw ισούται στο νούμερο 0,4. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας να τονίσουμε ότι η ονομαστική αξία πυκνωτής ισούται στην αναγραφόμενη τιμή μF 66000. Επιπροσθέτως να βεβαιώσουμε ότι η πληροφορία ενέργεια πόντας ισούται αριθμητικά στην ποσότητα J 50?15000. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά θα διαφωτίσουμε πως ο συντελεστής καρφιά/λεπτό προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 20 (ο4mm) 10(o8mm). Ζωτικής σημσίας είναι ας δηλώσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος καρφιά ευρίσκεται στην ποσότητα 3-8. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα φανερώσουμε ότι ο δείκτης διαστάσεις λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 380x190x400. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας θα βεβαιώσουμε ο αριθμητικός δείκτη κιλά φτάνει στη διακριτή ποσότητα 13,5.

Ακόμη ας εξακριβώσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος ισούται στο διακριτό μέγεθος € 1.720,50.

ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Παρακάτω δείχνουμε το TECNA – ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας θα δείξουμε το δεδομένο ισχύς(VA) ευρίσκεται στο μέγεθος 1000. Ακολούθως να φανερώσουμε το ποσό χωριτικότητα πυκνωτή (mF) λαμβάνει στην τιμή 66. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας καταγράψουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη φόρτιση πυκνωτή ευρίσκεται στον αριθμό 2-3. Από τη μελέτη της Πόντας Φανοποιίας θα καταθέσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης βάρος (kg) είναι ίσο στην τιμή 14. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας να παραθέσουμε πως το ποσό κόστος εντοπίζεται στον αριθμό € 1.909,60.

Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA

Παρακάτω προβάλλουμε το TECNA – Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας ας προβάλλουμε ότι η παράμετρος τάση (V/Hz) είναι σε τιμή ορισμένη 400/50. Παράλληλα θα παρατηρήσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα ικανότητα συγκόλλησης (mm) συμποσούται στον αριθμό 2+2. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας ας δείξουμε η παράμετρος ισχύς προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 50% (ΜΑ) 8. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας κάνουμε ενημέρωση πως η πληροφορία ισχύς συγκόλλησης max. (ΜΑ) συγκλίνει σε τιμή ορισμένη 35. Εκτός από αυτά ας πούμε ότι το τυπικό γνώρισμα ρεύμα συγκόλλησης max. (Α) εντοπίζεται στο μέγεθος 6400. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα ξεκαθαρίσουμε ότι το μέγεθος ασφάλεια πίνακα (Α) προσεγγίζει σε 25. Συνάμα θα ανακοινώσουμε η πληροφορία μήκος καλωδίων δαγκάνας (mm) έγκειται σε τιμή ορισμένη 1800. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας φέρουμε σε γνώση σας πως ο βαθμός κλάση μονώσεως έγκειται στο μέγεθος F.

Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Πόντας ας αναφέρουμε ότι η πληροφορία βαθμός προστασίας λαμβάνει στην τιμή IP 21. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της Ηλεκτρονικής Πόντας ας θέσουμε υπόψη πως το χαρακτηριστικό βάρος(Kg) κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 70. Ζωτικής σημσίας είναι θα δείξουμε ο αριθμητικός δείκτη κόστος έγκειται στην ποσότητα € 2.543,24.

DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA) Ηλεκτροπόντα

Μετά εκθέτουμε το TELWIN – DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA) Ηλεκτροπόντα. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Πόντας να καταθέσουμε ότι το στοιχείο τάση είναι ίσο στο νούμερο 400V. Πλην των άλλων θα παρέχουμε πληροφορίες ότι η ποσότητα ικανότητα συγκόλλησης συμποσούται στο ψηφίο 3 + 3. Από την εξέταση του εργαλείου Πόντας θα δημοσιοποιήσουμε ότι η τίμηση ισχύς 50% έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 8.0kW. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας ας κοινολογήσουμε η ιδιότητα ισχύς συγκόλλησης max είναι στον αριθμό 47kW. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας ας διαφωτίσουμε πως η διάσταση ρεύμα συγκόλλησης max ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 7000A. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας ας ανακοινώσουμε πως ο όρος βάρος συγκλίνει στο μέγεθος 95.0Kg. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα επισημάνουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος ισούται αριθμητικά στην ποσότητα € 2.728,00.

Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic

Ακόμα προβάλλουμε το DECA – SW 100 Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic. Από τη μελέτη του προϊόντος ας δημοσιοποιήσουμε ότι η αντικειμενική αξία τάση ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 400-1 V. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας ας καταδείξουμε ο βαθμός kw φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 12. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας τονίσουμε ότι η ποσότητα διαστάσεις ευρίσκεται στον αριθμό 650x730x1100. Εξάλλου ας επισημάνουμε ο όρος βάρος ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 82kg. Αφετέρου θα δείξουμε η πληροφορία κόστος κυμαίνεται στο ψηφίο € 2.821,00.

Ηλεκτροπόντα 23kVA

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το MAESTRO – MSWYC-30 Ηλεκτροπόντα 23kVA. Πέραν των άλλων μεγεθών της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας προσθέσουμε ότι το χαρακτηριστικό τάση κυμαίνεται στον αριθμό 2PH – 30V. Μελετώντας τις προδιαγραφές ας φανερώσουμε η πληροφορία ισχύς συγκόλλησης (max) έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 23kVA. Πέραν των άλλων μεγεθών της Ηλεκτρονικής Πόντας να σημειώσουμε η αντικειμενική αξία ρεύμα συγκόλλησης (max) ισούται σε τιμή ορισμένη 12000Α. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας ξεκαθαρίσουμε ότι η ποσότητα ασφάλεια πίνακα είναι στον αριθμό 25 A. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας σας κρατήσουμε ενήμερους πως ο όρος κλάση μονώσεως έγκειται στη διακριτή ποσότητα F. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας ας κοινολογήσουμε ο συντελεστής βαθμός προστασίας πλησιάζει στο νούμερο IP 21. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα ενημερώσουμε η διάσταση βάρος φτάνει στη διακριτή ποσότητα 125kg.

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας να κοινολογήσουμε πως η αντικειμενική αξία κόστος ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή € 2.845,00.

Προτείνουμε σετ καλωδίων

Προτείνουμε σετ καλωδίων. Ενημέρωση για ηλεκτροκόλληση, συγκόλληση, Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης, Κασετίνα Κοπής και Συγκόλλησης , σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης, σετ καλωδίων Κοπής, σετ καλωδίων Συγκόλλησης, σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης . Πληροφόρηση για MORRIS, MAESTRO.

MORRIS – 47308 HM-29 Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης

Εδώ δείχνουμε το MORRIS – 47308 HM-29 Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του σετ καλωδίων να καταμαρτυρήσουμε ο βαθμός λαβή ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη HC 63-2. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα κοινολογήσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος εξάρτημα κοπής λαμβάνει στο στοιχείο HC 73-2. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές ας καταμαρτυρήσουμε πως η διάσταση μίκτη είναι στο στοιχείο E-43. Εκτός από αυτά ας ενημερώσουμε ότι η ιδιότητα ρυθμιστή οξυγόνου ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα OR-25. Στο link που ακολουθεί θα βρείτε προσφορές πάνω σε ηλεκτροκόλληση.

Αντιστοίχως θα σημειώσουμε ότι η ονομαστική αξία ρυθμιστή ασετυλίνης ευρίσκεται στο νούμερο AR-25. Μελετώντας τις προδιαγραφές να εκθέσουμε πως ο βαθμός μπεκ συγκόλλησης έγκειται σε τιμή ορισμένη HCW-W (5). Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής και Συγκόλλησης ας προβάλλουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης μπεκ κοπής ισούται στον αριθμό HCW-C (6290-1). Αντιστοίχως θα τονίσουμε η ιδιότητα σωλήνα οξυγόνου-ασετυλίνης (Διπλός) είναι ίσο στον αριθμό 4m. Ακόμα παρέχουμε εργαλεία πάνω σε σετ καλωδίων.

Παραπέρα να κοινολογήσουμε το χαρακτηριστικό κοπή είναι στο νούμερο έως 150mm. Συν τοις άλλοις να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η αναγραφόμενη ιδιότητα συγκόλληση είναι ίσο στο στοιχείο έως 6mm. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα σημειώσουμε πως το ποσό κόστος έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή € 228,28. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε μηχανήματα σχετικά με ηλεκτροκολλήσεις tig.

MAESTRO – ZWCK-18 Κασετίνα Κοπής και Συγκόλλησης

Ακόμα εκθέτουμε το MAESTRO – ZWCK-18 Κασετίνα Κοπής και Συγκόλλησης . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης να προβάλλουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα διπλό σωλήνα οξυγόνου-ασετυλίνης είναι στο νούμερο 4,5mt. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα ανακοινώσουμε ο ποσοτικός δείκτης κόστος έγκειται σε τιμή ορισμένη € 240,00. Εδώ παρέχουμε εργαλεία γύρω από εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

MORRIS – 47312 HCW-23 S ΣΕ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης

Ακολούθως παρουσιάζουμε το MORRIS – 47312 HCW-23 S ΣΕ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να δείξουμε πως ο αριθμητικός δείκτη λαβή συμποσούται στο διακριτό μέγεθος HC 63-2. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας κοινολογήσουμε πως η ποσότητα εξάρτημα κοπής πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή HC 73-2. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Συγκόλλησης να ανακοινώσουμε ο βαθμός μίκτη κυμαίνεται στον αριθμό E-43. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Συγκόλλησης θα κατατοπίσουμε πως η τίμηση ρυθμιστή οξυγόνου πλησιάζει σε τιμή ορισμένη OR-25. Σε αυτό το σύνδεσμο προτείνουμε εργαλεία πάνω σε προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Πέραν των άλλων τιμών του σετ καλωδίων Κοπής και Συγκόλλησης θα θέσουμε υπόψη ότι η τίμηση ρυθμιστή ασετυλίνης προσεγγίζει σε AR-25. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του Σετ Κοπής-Συγκόλλησης ας παρέχουμε πληροφορίες το μέγεθος μπεκ συγκόλλησης φτάνει στη διακριτή ποσότητα HCW-W (1, 3, 5). Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης να προβάλλουμε ότι ο συντελεστής μπεκ κοπής ανέρχεται στο ψηφίο HCW-C (6290-1). Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε μηχανήματα σχετικά με ηλεκτροκολλήσεις tig.

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης ας προβάλλουμε η παράμετρος σωλήνα οξυγόνου-ασετυλίνης (Διπλός) εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 4,6 m. Επιπλέον ας φέρνουμε στη δημοσιότητα πως το μέγεθος κοπή ισούται στην αναγραφόμενη τιμή έως 150mm. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής και Συγκόλλησης θα καταθέσουμε η ιδιότητα σύγκόλληση ισούται σε τιμή ορισμένη έως 9mm. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής να μνημονεύουμε ότι το μέγεθος κόστος κυμαίνεται στην τιμή € 247,38.

MORRIS – 47313 HCW-35 P Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης

Τώρα αναλύουμε το MORRIS – 47313 HCW-35 P Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Είναι σημαντικό θα δημοσιοποιήσουμε η αποτίμηση λαβή ανέρχεται στην τιμή 43-2. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης να προσθέσουμε πως η ποσότητα εξάρτημα κοπής κυμαίνεται στο μέγεθος 49-2. Μελετώντας τις προδιαγραφές να παρέχουμε πληροφορίες πως η ποσότητα μίκτη είναι ίσο στην ποσότητα E-43. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Συγκόλλησης να παρουσιάσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος ρυθμιστή οξυγόνου φτάνει στην ποσότητα ΟR-450.

Μελετώντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Συγκόλλησης θα πληροφορήσουμε πως η αποτίμηση ρυθμιστή ασετυλίνης ανέρχεται σε AR-450. Ακόμα ας παραθέσουμε πως η τίμηση μπεκ συγκόλλησης συγκλίνει στο στοιχείο HCW-W (3,5,7). Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης θα δηλώσουμε ότι ο όρος μπεκ κοπής συμποσούται σε HCW-C (62990-1).

Από τη μελέτη του προϊόντος θα καταθέσουμε ότι το στοιχείο σωλήνα Οξυγόνου-Ασετυλίνης (διπλός) εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη 4,6m. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης ας βεβαιώσουμε πως ο δείκτης κοπή εντοπίζεται στην τιμή έως 150mm. Κάνοντας την παρουσίαση του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης ας πούμε ότι το δεδομένο συγκόλληση προσεγγίζει στον αριθμό έως 12,7mm. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων θα καταθέσουμε πως ο συντελεστής κόστος συγκλίνει στην ποσότητα € 273,42.

Παρουσιάζουμε ηλεκτροποντες

Παρουσιάζουμε ηλεκτροποντες. Βρείτε ηλεκτροκόλληση, πόντα Φανοποιίας Χειρός, Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα, Ηλεκτροπόντα, Hλεκτροπόντα Φανοποιίας. Πληροφόρηση για TECNA, TELWIN, DECA, MAESTRO.

TECNA – Spotter 7630PL Πόντα Φανοποιίας Χειρός

Μετά παρουσιάζουμε το TECNA – Spotter 7630PL Πόντα Φανοποιίας Χειρός. Παράλληλα να γνωστοποιήσουμε ο συντελεστής τάση φτάνει στο μέγεθος 230V / 50-60Hz. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας ας φανερώσουμε πως το χαρακτηριστικό ισχύς 50% είναι στο μέγεθος 0.8Kva. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας ας δηλώσουμε το τυπικό γνώρισμα ισχύς συγκόλησης max ισούται στην τιμή 5.2Kva. Παρομοίως να κοινολογήσουμε το μετρήσιμο μέγεθος ρεύμα συγκόλλησης max ανέρχεται στο μέγεθος 2500A. Εδώ θα βρείτε προσφορές γύρω από ηλεκτροκόλληση.

Από τη μελέτη του εργαλείου Πόντας ας κάνουμε ενημέρωση το ποσό ασφάλεια έγκειται στην ποσότητα 16A. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Πόντας θα ανακοινώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης μήκος καλωδίου είναι στην τιμή 3m. Παραπέρα να επισημάνουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα βάρος φτάνει στη διακριτή ποσότητα 5Kg. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα παρατηρήσουμε πως το ποσό κόστος είναι σε τιμή ορισμένη € 370,00. Επιπλέον θα βρείτε προσφορές γύρω από ηλεκτροποντες.

TECNA – 3465 Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα

Εδώ εξετάζουμε το TECNA – 3465 Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας φανερώσουμε το ποσό ισχύς εντοπίζεται στο στοιχείο 50% (KVA) 2,3. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας να κοινοποιήσουμε πως ο χαρακτήρας ασφάλεια πίνακα(Α) συμποσούται στο στοιχείο 8. Από τη μελέτη της Ηλεκτρονικής Πόντας θα δημοσιοποιήσουμε ότι η ονομαστική αξία βάρος (kg) έγκειται στον αριθμό 22,6. Εναργώς θα κοινολογήσουμε πως το δεδομένο κόστος είναι στη διακριτή ποσότητα € 590,00. Ακολούθως διατίθενται εργαλεία πάνω σε ηλεκτροκολλήσεις inverter.

TELWIN – MODULAR 20/TI Ηλεκτροπόντα

Μετά μελετάμε το TELWIN – MODULAR 20/TI Ηλεκτροπόντα. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της Ηλεκτροπόντας θα παρέχουμε πληροφορίες ότι η διάσταση τάση ανέρχεται σε 230V. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας ας ξεκαθαρίσουμε η ποσότητα ικανότητα συγκόλλησης προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 1 + 1. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Πόντας ας κοινοποιήσουμε ότι η ονομαστική αξία θσχύς 50% πλησιάζει σε 1.2kW. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε προσφορές πάνω σε εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Από τη μελέτη του εργαλείου Πόντας θα επισημάνουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς συγκόλλησης max φτάνει στον αριθμό 6kW. Επιπρόσθετα να σημειώσουμε ότι ο βαθμός ρεύμα συγκόλλησης max προσεγγίζει σε 3800A. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της Ηλεκτροπόντας ας κοινολογήσουμε η παράμετρος ασφάλεια πίνακα κυμαίνεται στο στοιχείο 16A. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι ο ποσοτικός δείκτης βάρος φτάνει στην ποσότητα 9.9Kg.

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Πόντας θα προσθέσουμε ότι η αντικειμενική αξία κόστος εντοπίζεται στον αριθμό € 620,00. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε μηχανήματα πάνω σε προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

DECA – SW 22 BASIC Hλεκτροπόντα Φανοποιίας A 400 – 2200

Στη συνέχεια εκθέτουμε το DECA – SW 22 BASIC Hλεκτροπόντα Φανοποιίας A 400 – 2200. Επιπλέον θα κάνουμε ενημέρωση η αναγραφόμενη παράμετρος volt συμποσούται στο ψηφίο 230-1. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας να δηλώσουμε πως το ποσό kw έγκειται στο διακριτό μέγεθος 4. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας να επισημάνουμε πως ο δείκτης ρεύμα κόλλησης εντοπίζεται στο μέγεθος A 400 – 2200. Στο link που ακολουθεί παρέχουμε DECA εργαλεία.

Επιπροσθέτως να καταγράψουμε ότι το δεδομένο διαστάσεις ισούται στον αριθμό 320x181x265. Συνάμα να εξακριβώσουμε πως η τίμηση βάρος έγκειται στο διακριτό μέγεθος 20 Kg. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα καταθέσουμε ότι το στοιχείο κόστος ευρίσκεται στην τιμή € 652,00.

TELWIN – DIGITAL MODULAR 230 Ηλεκτροπόντα

Εδώ εξετάζουμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 230 Ηλεκτροπόντα. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας θα δηλώσουμε πως ο χαρακτήρας τάση προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη 230V. Παρακάτω να διαδώσουμε η τίμηση ικανότητα συγκόλλησης κυμαίνεται στο νούμερο 2 + 2. Πέραν των άλλων μεγεθών του εργαλείου Πόντας θα κατατοπίσουμε ο ποσοτικός δείκτης ισχύς 50% ισούται στο μέγεθος 2.3kW. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να κατατοπίσουμε ότι το ποσό ισχύς συγκόλλησης max είναι ίσο στο ψηφίο 13kW. Ακολούθως διατίθενται εργαλεία πάνω σε ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας θα προσθέσουμε πως η ιδιότητα ρεύμα συγκόλλησης max είναι σε τιμή ορισμένη 6300A. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας να παρουσιάσουμε το δεδομένο ασφάλεια πίνακα εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 25A. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας θα προσθέσουμε πως το ποσό βάρος πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 10.5Kg.

Επιπρόσθετα να παραθέσουμε το χαρακτηριστικό κόστος είναι στο διακριτό μέγεθος € 769,00.

TELWIN – DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα

Εδώ εκθέτουμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα. Αντιστοίχως ας δείξουμε η ιδιότητα τάση ισούται στον αριθμό 400V. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας να καταδείξουμε ότι ο βαθμός ικανότητα συγκόλλησης έγκειται σε 2 + 2. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Πόντας θα φανερώσουμε πως το τυπικό γνώρισμα ισχύς 50% προσεγγίζει στην ποσότητα 2.3kW. Ζωτικής σημσίας είναι να ανακοινώσουμε η αποτίμηση ισχύς συγκόλλησης max ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 13kW.

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας διαφωτίσουμε πως ο συντελεστής ρεύμα συγκόλλησης max λαμβάνει στην τιμή 6300A. Ζωτικής σημσίας είναι να προβάλλουμε ότι η πληροφορία ασφάλεια πίνακα ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 16A. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να εξακριβώσουμε πως το μέγεθος βάρος φτάνει στο στοιχείο 10.3Kg. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα σημειώσουμε ο συντελεστής κόστος συμποσούται στο μέγεθος € 787,00.

MAESTRO – MSW-8900 Ηλεκτροπόντα 5KVA

Ακολούθως μελετάμε το MAESTRO – MSW-8900 Ηλεκτροπόντα 5KVA. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας να συσχετίσουμε η πληροφορία τάση ευρίσκεται στον αριθμό 1PH – 220V. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας καταμαρτυρήσουμε ότι η ονομαστική αξία ισχύς συγκόλλησης(max) συγκλίνει στον αριθμό 5KVA. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας ας σημειώσουμε ότι το δεδομένο ρεύμα συγκόλλησης(max) πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 8900A.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας παρατηρήσουμε πως η ονομαστική αξία ασφάλεια πίνακα κυμαίνεται στο ψηφίο 21A. Παράλληλα να κάνουμε ενημέρωση πως το χαρακτηριστικό κλάση μονώσεως φτάνει στη διακριτή ποσότητα F. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να διαφωτίσουμε πως η ποσότητα βαθμός προστασίας είναι στο στοιχείο IP 21. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας να βεβαιώσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης βάρος εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 85kg.

Πέραν των άλλων μεγεθών της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας φανερώσουμε ότι η ονομαστική αξία κόστος συμποσούται στην τιμή € 872,00.

DECA – SW 15 ALU ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΝΤΑ

Μετά εξετάζουμε το DECA – SW 15 ALU ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΝΤΑ . Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας ενημερώσουμε ότι η τίμηση volt ευρίσκεται στην ποσότητα 115/230-1. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας να φέρουμε σε γνώση σας ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα kw φτάνει στο διακριτό μέγεθος 0,4. Στη συνέχεια να εξακριβώσουμε ότι ο χαρακτήρας πυκνωτής είναι ίσο στο νούμερο μF 66000. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου Πόντας θα γνωστοποιήσουμε ότι η ονομαστική αξία ενέργεια πόντας εντοπίζεται στην τιμή J 50?15000.

Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα δείξουμε πως το μέγεθος καρφιά/λεπτό ισούται στον αριθμό 20 (ο4mm) 10(o8mm). Από την εξέταση της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να παρατηρήσουμε ότι το μέγεθος καρφιά είναι ίσο στο στοιχείο 3-8. Πέραν των άλλων τιμών της Ηλεκτρονικής Πόντας να προσθέσουμε ότι το χαρακτηριστικό διαστάσεις είναι ίσο στον αριθμό 380x190x400.

Εναργώς να σας κρατήσουμε ενήμερους πως η πληροφορία κιλά έγκειται στην ποσότητα 13,5. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας να καταμαρτυρήσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος κόστος εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος € 1.720,50.

TECNA – ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Εδώ προβάλλουμε το TECNA – ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας ας παρατηρήσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς(VA) συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 1000. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Πόντας ας σημειώσουμε το τυπικό γνώρισμα χωριτικότητα πυκνωτή (mF) είναι ίσο στο μέγεθος 66.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να σημειώσουμε ότι η αποτίμηση φόρτιση πυκνωτή πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 2-3. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να δημοσιοποιήσουμε ότι η ποσότητα βάρος (kg) είναι στη διακριτή ποσότητα 14. Επίσης ας μνημονεύουμε πως η παράμετρος κόστος ισούται αριθμητικά στο στοιχείο € 1.909,60.

TECNA – Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA

Ακολούθως μελετάμε το TECNA – Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA. Πέραν των άλλων μεγεθών της Πόντας Φανοποιίας ας παρουσιάσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος τάση (V/Hz) φτάνει σε τιμή ορισμένη 400/50. Επίσης να δημοσιοποιήσουμε πως το τυπικό γνώρισμα ικανότητα συγκόλλησης (mm) λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 2+2. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας θα διαδώσουμε ο χαρακτήρας ισχύς ανέρχεται στο μέγεθος 50% (ΜΑ) 8. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας θα εκθέσουμε ότι η τίμηση ισχύς συγκόλλησης max. (ΜΑ) φτάνει στο στοιχείο 35.

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας θα κοινοποιήσουμε η αντικειμενική αξία ρεύμα συγκόλλησης max. (Α) κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 6400. Ακόμη θα καταδείξουμε ότι ο χαρακτήρας ασφάλεια πίνακα (Α) πλησιάζει στο ψηφίο 25. Κάνοντας την παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Πόντας ας παραθέσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος μήκος καλωδίων δαγκάνας (mm) συμποσούται στο νούμερο 1800.

Πέραν των άλλων τιμών θα ενημερώσουμε πως το δεδομένο κλάση μονώσεως συγκλίνει σε F. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Πόντας θα ανακοινώσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη βαθμός προστασίας ευρίσκεται στην ποσότητα IP 21. Ταυτόχρονα θα σας κρατήσουμε ενήμερους πως η αντικειμενική αξία βάρος(Kg) είναι σε 70. Πέραν των άλλων τιμών της Πόντας ας συσχετίσουμε πως η πληροφορία κόστος ισούται στη διακριτή ποσότητα € 2.543,24.

TELWIN – DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA) Ηλεκτροπόντα

Ακόμα αναλύουμε το TELWIN – DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA) Ηλεκτροπόντα. Επιπρόσθετα ας πληροφορήσουμε ο ποσοτικός δείκτης τάση ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 400V. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα φέρουμε σε γνώση σας η αντικειμενική αξία ικανότητα συγκόλλησης είναι στην ποσότητα 3 + 3. Από την εξέταση της Πόντας ας φανερώσουμε ότι το μέγεθος ισχύς 50% έγκειται στη διακριτή ποσότητα 8.0kW.

Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας θα μνημονεύουμε πως το ποσό ισχύς συγκόλλησης max συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος 47kW. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά ας παρουσιάσουμε ότι το μέγεθος ρεύμα συγκόλλησης max είναι στον αριθμό 7000A. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η αποτίμηση βάρος προσεγγίζει στο στοιχείο 95.0Kg. Από την εξέταση της Πόντας ας εκθέσουμε η μετρήσιμη ποσότητα κόστος ισούται αριθμητικά στο ψηφίο € 2.728,00.

DECA – SW 100 Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic

Στη συνέχεια δείχνουμε το DECA – SW 100 Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας να δημοσιοποιήσουμε το χαρακτηριστικό τάση ισούται στην ποσότητα 400-1 V. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας ας δείξουμε ότι το τυπικό γνώρισμα kw λαμβάνει στο στοιχείο 12.

Από την εξέταση του προϊόντος να κατατοπίσουμε ότι η πληροφορία διαστάσεις πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 650x730x1100. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας σημειώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος βάρος συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 82kg. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να κοινοποιήσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα κόστος εντοπίζεται στο νούμερο € 2.821,00.

MAESTRO – MSWYC-30 Ηλεκτροπόντα 23kVA

Μετά αναλύουμε το MAESTRO – MSWYC-30 Ηλεκτροπόντα 23kVA. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας θα πληροφορήσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα τάση έγκειται σε 2PH – 30V. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας θα καταδείξουμε ότι η αποτίμηση ισχύς συγκόλλησης (max) προσεγγίζει στο νούμερο 23kVA. Ταυτόχρονα να καταδείξουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα ρεύμα συγκόλλησης (max) κυμαίνεται στην ποσότητα 12000Α.

Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας ανακοινώσουμε ότι η διάσταση ασφάλεια πίνακα πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 25 A. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας ας θέσουμε υπόψη ότι ο ποσοτικός δείκτης κλάση μονώσεως συμποσούται στο διακριτό μέγεθος F. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα βεβαιώσουμε ότι ο δείκτης βαθμός προστασίας είναι στην τιμή IP 21. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα επισημάνουμε πως η αποτίμηση βάρος είναι ίσο στο μέγεθος 125kg.

Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας ας συσχετίσουμε πως η ονομαστική αξία κόστος φτάνει σε τιμή ορισμένη € 2.845,00.

Επιλέγουμε εργαλεία οξυγόνου

Επιλέγουμε εργαλεία οξυγόνου. Ενημέρωση για ηλεκτροκόλληση, συγκόλληση, Σαλμός Κόλλησης, Κόφτης Οξυγόνου, Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης, Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2, Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F, Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η, Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α , Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή , HP1 Κόφτης Οξυγόνου, Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου, Σαλμός Συγκόλλησης, Κόφτης Οξυγόνου, . Προτείνουμε MAESTRO, LE RORRAIN, .

MAESTRO – SAF – Economy Σαλμός Κόλλησης

Τώρα μελετάμε το MAESTRO – SAF – Economy Σαλμός Κόλλησης. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου να επισημάνουμε πως η αποτίμηση συγκόλληση είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή 0.4-4.0 mm. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι να βεβαιώσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα κοπή ισούται σε τιμή ορισμένη 50mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα εξακριβώσουμε ο όρος παροχή εντοπίζεται στο ψηφίο 40-400 lt/min. Επιπλέον παρέχουμε προσφορές πάνω σε ηλεκτροκόλληση.

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να κοινοποιήσουμε η πληροφορία σπείρωμα συμποσούται στην ποσότητα 8 x 100. Παράλληλα να κατατοπίσουμε πως η πληροφορία μήκος λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 320mm. Αντιστοίχως θα ξεκαθαρίσουμε ότι ο όρος βάρος προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 0.380kg. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να πληροφορήσουμε ότι η πληροφορία κόστος φτάνει στην ποσότητα € 53,00. Εδώ θα βρείτε εργαλεία πάνω σε εργαλεία οξυγόνου.

MAESTRO – ZC-21 Economy Κόφτης Οξυγόνου

Τώρα μελετάμε το MAESTRO – ZC-21 Economy Κόφτης Οξυγόνου. Μαζί με αυτό ας πούμε το δεδομένο κοπή συγκλίνει στον αριθμό 3-150mm. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας καταθέσουμε ότι η ιδιότητα γωνία κοπής ανέρχεται στο μέγεθος 90μοίρες σταθερή. Ακόμη να προσθέσουμε ο συντελεστής μήκος ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 460mm. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε μηχανήματα γύρω από ηλεκτροκολλήσεις tig.

Πέραν των άλλων τιμών του κόφτη οξυγόνου θα αναφέρουμε η ιδιότητα βάρος ισούται στην τιμή 1.000kg. Σημασία έχει να φέρουμε σε γνώση σας πως το στοιχείο κόστος πλησιάζει στο νούμερο € 65,00.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2

Παρακάτω μελετάμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα καταθέσουμε πως η πληροφορία αέριο έγκειται στον αριθμό αργκόν CO2. Παρακάτω να φέρουμε σε γνώση σας πως η αποτίμηση τύπος ευρίσκεται στο ψηφίο c. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα δείξουμε ότι η παράμετρος q max έγκειται στην ποσότητα 38 lt/min. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε εργαλεία πάνω σε εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Κάνοντας την παρουσίαση του σαλμού συγκόλλησης ας σημειώσουμε ότι ο χαρακτήρας βάρος ισούται αριθμητικά στην τιμή 1.120 kg. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα καταθέσουμε πως το ποσό διαστάσεις ανέρχεται στο μέγεθος 176x142x160 mm. Παράλληλα θα φέρουμε σε γνώση σας το στοιχείο κόστος φτάνει σε € 83,00.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F

Παρακάτω μελετάμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου να συσχετίσουμε ότι η ονομαστική αξία αέριο κυμαίνεται στην ποσότητα οξυγόνο. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου οξυγόνου θα παρατηρήσουμε ότι η πληροφορία τύπος είναι ίσο στην τιμή f. Ζωτικής σημσίας είναι να παρουσιάσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος q max λαμβάνει σε 70 Nm3 /h. Σε αυτό το σύνδεσμο προτείνουμε μηχανήματα γύρω από προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του σαλμού συγκόλλησης θα κάνουμε ενημέρωση ότι το χαρακτηριστικό q1 εντοπίζεται στο νούμερο 31 Nm3 /h . Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών να φέρνουμε στη δημοσιότητα η παράμετρος βάρος εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 1.120 kg. Μελετώντας τις προδιαγραφές ας κατατοπίσουμε πως η ιδιότητα διαστάσεις συγκλίνει στο στοιχείο 176x142x160 mm. Πέραν των άλλων μεγεθών θα κοινολογήσουμε ότι η τίμηση κόστος είναι ίσο στην ποσότητα € 83,00.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η

Ακόμα αναλύουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η. Ακόμα θα δείξουμε η αντικειμενική αξία αέριο εντοπίζεται σε Ασετυλίνη. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου οξυγόνου ας δείξουμε το στοιχείο τύπος ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη Η. Από τη μελέτη του εργαλείου οξυγόνου ας κάνουμε ενημέρωση πως το δεδομένο q max προσεγγίζει στο στοιχείο 26 Nm3 /h. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε μηχανήματα γύρω από ηλεκτροκολλήσεις tig.

Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου ας καταγράψουμε πως η ονομαστική αξία q1 ισούται αριθμητικά στην τιμή 5 Nm3 /h . Πέραν των άλλων μεγεθών να τονίσουμε πως η ιδιότητα βάρος προσεγγίζει σε 1.120 kg. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας καταδείξουμε ότι η ποσότητα διαστάσεις ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 176x142x160 mm. Αντιστοίχως θα διαδώσουμε πως η διάσταση κόστος κυμαίνεται στο μέγεθος € 83,00.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α

Μετά εκθέτουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α . Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές να σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το μέγεθος αέριο εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος ασετυλίνη. Στο εξής να πληροφορήσουμε η αντικειμενική αξία τύπος ευρίσκεται στο μέγεθος Α. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του σαλμού συγκόλλησης ας ανακοινώσουμε ότι το μέγεθος q max πλησιάζει στον αριθμό 26 Nm3 /h.

Πέραν των άλλων τιμών του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα ενημερώσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη q1 συγκλίνει στο μέγεθος 5 Nm3 /h . Επιπλέον θα φέρνουμε στη δημοσιότητα πως το στοιχείο βάρος προσεγγίζει σε 1.120 kg. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας συσχετίσουμε ότι το μέγεθος διαστάσεις ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 176x142x160 mm. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου να επισημάνουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα κόστος είναι ίσο στον αριθμό € 83,00.

LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης 340mm

Τώρα προβάλλουμε το LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης 340mm. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου θα σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η διάσταση συγκόλληση προσεγγίζει στην ποσότητα 0.4-4.0mm. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας παρατηρήσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης παροχή συμποσούται στο νούμερο 40-400 lt/min. Πέραν των άλλων τιμών του κόφτη οξυγόνου θα καταδείξουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος σπείρωμα ανέρχεται στο στοιχείο 8 x 100.

Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα δηλώσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης Μμήκος συμποσούται στο ψηφίο 340mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα κάνουμε ενημέρωση ότι ο όρος βάρος πλησιάζει στην ποσότητα 0.330kg. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου οξυγόνου ας ενημερώσουμε η παράμετρος κόστος είναι στην τιμή € 96,35.

LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή

Εδώ παρουσιάζουμε το LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή . Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του κόφτη οξυγόνου να κάνουμε ενημέρωση ο χαρακτήρας συγκόλληση ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 0.4-4.0 mm. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών ας παρατηρήσουμε πως το ποσό παροχή ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 40-400 lt/min. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας δείξουμε πως το δεδομένο σπείρωμα ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 8×100.

Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου ας διαφωτίσουμε η παράμετρος μήκος έγκειται στο διακριτό μέγεθος 330mm. Παρακάτω θα εξακριβώσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος βάρος ισούται στο ψηφίο 0.320kg. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα ξεκαθαρίσουμε ότι το μέγεθος κόστος κυμαίνεται στο στοιχείο € 105,50.

LE RORRAIN – HP1 Κόφτης Οξυγόνου

Μετά δείχνουμε το LE RORRAIN – HP1 Κόφτης Οξυγόνου. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου θα κατατοπίσουμε ότι το στοιχείο κοπή ισούται στην τιμή 3-300mm. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου οξυγόνου θα διαφωτίσουμε το τυπικό γνώρισμα γωνία κοπής ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 90 μοίρες σταθερή. Επιπλέον ας ξεκαθαρίσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα μήκος ισούται στο στοιχείο 470 mm. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να μνημονεύουμε πως η ιδιότητα βάρος ισούται στον αριθμό 1.270 kg. Μεταξύ των άλλων ας κάνουμε ενημέρωση η ποσότητα κόστος ανέρχεται σε € 155,00.

LE RORRAIN – SCO G Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου

Τώρα εξετάζουμε το LE RORRAIN – SCO G Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου. Ωσαύτως θα βεβαιώσουμε ότι η αποτίμηση συγκόλληση φτάνει στον αριθμό 0.4-4.0 mm. Εναργώς να πούμε ότι το μέγεθος κοπή φτάνει στο νούμερο 50mm. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του κόφτη οξυγόνου να προσθέσουμε ο συντελεστής παροχή εντοπίζεται στην τιμή 40-400 lt/min. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας ενημερώσουμε ο ποσοτικός δείκτης σπείρωμα είναι σε 8 x 100. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου να καταδείξουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος μήκος ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 320mm. Ακόμα ας εξακριβώσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα βάρος λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα 0.450kg. Σημασία έχει ας αναφέρουμε ο όρος κόστος ανέρχεται στο στοιχείο € 184,00.

Ηλεκτροποντες επαγγελματικών προδιαγραφών

Ηλεκτροποντες επαγγελματικών προδιαγραφών. Παρουσιάζουμε ηλεκτροποντες επαγγελματικών προδιαγραφών για ηλεκτροκόλληση αλλά και για εργασίες συγκόλλησης. Ηλεκτροποντες επαγγελματικών προδιαγραφών όπως Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη και Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο. Μπορείτε αν βρείτε όλες τςι λεπτομέρειες που αφορούν Πόντα Φανοποιίας Χειρός, Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα και Ηλεκτροπόντα. Πόντες των καταξιωμέων εταιρειών DECA, MAESTRO, TECNA, TELWIN. Επιλεγμένα εργαλεία που περιλαμβάνουν Hλεκτροπόντα Φανοποιίας, ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΝΤΑ και ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.

Πόντα Φανοποιίας Χειρός

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το TECNA – Spotter 7630PL Πόντα Φανοποιίας Χειρός. Από τη μελέτη του προϊόντος να διαφωτίσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα τάση λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 230V / 50-60Hz. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας ας καταδείξουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς 50% προσεγγίζει στο ψηφίο 0.8Kva. Μεταξύ των άλλων να αναφέρουμε ότι η πληροφορία ισχύς συγκόλησης max ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα 5.2Kva. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας προβάλλουμε το χαρακτηριστικό ρεύμα συγκόλλησης max κυμαίνεται στο ψηφίο 2500A. Εδώ έχουμε εργαλεία σχετικά με ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας θα κατατοπίσουμε πως το δεδομένο ασφάλεια προσεγγίζει σε 16A. Ακόμη θα παρέχουμε πληροφορίες πως ο συντελεστής μήκος καλωδίου φτάνει σε τιμή ορισμένη 3m. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας θα διαδώσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα βάρος φτάνει στην ποσότητα 5Kg. Ταυτόχρονα να ξεκαθαρίσουμε ότι το χαρακτηριστικό κόστος συμποσούται στο στοιχείο € 370,00. Ηλεκτροποντες επαγγελματικών προδιαγραφών για να κάνετε τη δουλειά σας.

Πόντα TECNA

Ακόμα προβάλλουμε το TECNA – 3465 Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα. Εξάλλου ας πούμε ο αριθμητικός δείκτη ισχύς ανέρχεται στο ψηφίο 50% (KVA) 2,3. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να φανερώσουμε πως η ιδιότητα ασφάλεια πίνακα(Α) ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 8. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας εξακριβώσουμε πως το δεδομένο βάρος (kg) ισούται αριθμητικά στον αριθμό 22,6. Επίσης θα καταγράψουμε το μέγεθος κόστος κυμαίνεται στην τιμή € 590,00. Στο link που ακολουθεί θα βρείτε εργαλεία πάνω σε προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

TELWIN – MODULAR 20/TI Ηλεκτροπόντα

Ακολούθως αναλύουμε το TELWIN – MODULAR 20/TI Ηλεκτροπόντα. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά θα καταμαρτυρήσουμε πως το χαρακτηριστικό τάση εντοπίζεται στο νούμερο 230V. Εξάλλου ας πληροφορήσουμε ο αριθμητικός δείκτη ικανότητα συγκόλλησης εντοπίζεται στο ψηφίο 1 + 1. Εκτός από αυτά να διαδώσουμε πως ο όρος θσχύς 50% ισούται στον αριθμό 1.2kW. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα προβάλλουμε πως ο αριθμητικός δείκτη ισχύς συγκόλλησης max ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 6kW. Σημασία έχει ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα ρεύμα συγκόλλησης max πλησιάζει στο στοιχείο 3800A. Στο link που ακολουθεί διατίθενται μηχανήματα σχετικά με εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Ηλεκτροποντες επαγγελματικών προδιαγραφών για απαιτητικές εργασίες. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας ας φέρνουμε στη δημοσιότητα το ποσό ασφάλεια πίνακα λαμβάνει στον αριθμό 16A. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά να τονίσουμε πως η αποτίμηση βάρος εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 9.9Kg. Πέραν των άλλων μεγεθών της Πόντας θα κοινοποιήσουμε πως το τυπικό γνώρισμα κόστος ανέρχεται στο ψηφίο € 620,00.

DECA – SW 22 BASIC Hλεκτροπόντα Φανοποιίας A 400 – 2200

Ακολούθως προβάλλουμε το DECA – SW 22 BASIC Hλεκτροπόντα Φανοποιίας A 400 – 2200. Αποφασιστική παράμετρος είναι να τονίσουμε ότι η αποτίμηση volt συγκλίνει σε 230-1. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να πούμε η αποτίμηση kw συγκλίνει σε 4. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να διαδώσουμε η αντικειμενική αξία ρεύμα κόλλησης κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα A 400 – 2200. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας να παραθέσουμε ο ποσοτικός δείκτης διαστάσεις ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 320x181x265. Ηλεκτροποντες επαγγελματικών προδιαγραφών που αθ σς λύσουν πολλά προβλήμαατ στην εργασία σας. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα πληροφορήσουμε ο βαθμός βάρος ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 20 Kg. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Πόντας να δημοσιοποιήσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα κόστος ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα € 652,00. Εδώ έχουμε εργαλεία σχετικά με ηλεκτροκολλήσεις inverter.

TELWIN – DIGITAL MODULAR 230 Ηλεκτροπόντα

Ακόμα μελετάμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 230 Ηλεκτροπόντα. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου Πόντας να προσθέσουμε ότι ο όρος τάση κυμαίνεται σε 230V. Από την εξέταση της Πόντας να παραθέσουμε πως η αντικειμενική αξία ικανότητα συγκόλλησης πλησιάζει στον αριθμό 2 + 2. Πέραν των άλλων μεγεθών της Πόντας Φανοποιίας θα δημοσιοποιήσουμε ο χαρακτήρας ισχύς 50% συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 2.3kW. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά ας κοινοποιήσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα ισχύς συγκόλλησης max λαμβάνει στην τιμή 13kW. Εδώ διατίθενται προσφορές πάνω σε ηλεκτροποντες

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως ο αριθμητικός δείκτη ρεύμα συγκόλλησης max πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 6300A. Επιπρόσθετα ας πούμε το δεδομένο ασφάλεια πίνακα ευρίσκεται στην αναγραφόμενη τιμή 25A. Αποφασιστική παράμετρος είναι να καταγράψουμε ότι το δεδομένο βάρος είναι στο νούμερο 10.5Kg. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας να καταδείξουμε ότι ο δείκτης κόστος λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα € 769,00. Ηλεκτροποντες επαγγελματικών προδιαγραφών γαι εκείνουν που θέλουν μόνο το καλύτερο.

TELWIN – DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα

Εδώ δείχνουμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας θα βεβαιώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος τάση ανέρχεται στο ψηφίο 400V. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας ας επισημάνουμε ότι η ποσότητα ικανότητα συγκόλλησης ευρίσκεται στο μέγεθος 2 + 2. Από την εξέταση του προϊόντος ας ενημερώσουμε το στοιχείο ισχύς 50% ισούται στον αριθμό 2.3kW. Στη συνέχεια να διαφωτίσουμε η ονομαστική αξία ισχύς συγκόλλησης max ισούται σε 13kW. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά ας προβάλλουμε ότι η παράμετρος ρεύμα συγκόλλησης max έγκειται στο στοιχείο 6300A. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας παρατηρήσουμε ότι το δεδομένο ασφάλεια πίνακα κυμαίνεται στην ποσότητα 16A. Από την εξέταση της Πόντας Φανοποιίας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα η ιδιότητα βάρος κυμαίνεται στο μέγεθος 10.3Kg. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας να διαφωτίσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος κόστος συμποσούται σε τιμή ορισμένη € 787,00.

MAESTRO – MSW-8900 Ηλεκτροπόντα 5KVA

Ακολούθως παρουσιάζουμε το MAESTRO – MSW-8900 Ηλεκτροπόντα 5KVA. Επιπρόσθετα θα καταμαρτυρήσουμε η ονομαστική αξία τάση έγκειται στην τιμή 1PH – 220V. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας να ξεκαθαρίσουμε ότι ο συντελεστής ισχύς συγκόλλησης(max) ισούται στη διακριτή ποσότητα 5KVA. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα καταδείξουμε πως το χαρακτηριστικό ρεύμα συγκόλλησης(max) έγκειται στην ποσότητα 8900A. Ακολούθως να βεβαιώσουμε πως η τίμηση ασφάλεια πίνακα είναι ίσο στην ποσότητα 21A. Συνάμα θα διαδώσουμε το στοιχείο κλάση μονώσεως ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα F. Πέραν των άλλων τιμών της Πόντας Φανοποιίας θα παρουσιάσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος βαθμός προστασίας είναι στο διακριτό μέγεθος IP 21. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Πόντας θα σας κρατήσουμε ενήμερους η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος συμποσούται στην ποσότητα 85kg. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε πως η παράμετρος κόστος ισούται στην τιμή € 872,00.

DECA – SW 15 ALU ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΝΤΑ

Στη συνέχεια εκθέτουμε το DECA – SW 15 ALU ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΝΤΑ . Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας θα φανερώσουμε ότι ο βαθμός volt ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 115/230-1. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές ας επισημάνουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος kw εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 0,4. Μελετώντας τις προδιαγραφές ας φανερώσουμε ότι η διάσταση πυκνωτής ισούται αριθμητικά σε μF 66000. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας δηλώσουμε η μετρήσιμη ποσότητα ενέργεια πόντας συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή J 50?15000. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας δείξουμε ότι το μέγεθος καρφιά/λεπτό είναι ίσο σε 20 (ο4mm) 10(o8mm). Εδώ προτείνουμε προτάσεις γύρω από ηλεκτροκόλληση.

Πέραν των άλλων μεγεθών της Πόντας θα επισημάνουμε ο αριθμητικός δείκτη καρφιά κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 3-8. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας θα ενημερώσουμε πως η αντικειμενική αξία διαστάσεις ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 380x190x400. Εκτός από αυτά να βεβαιώσουμε πως ο δείκτης κιλά ευρίσκεται στον αριθμό 13,5. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι να παρέχουμε πληροφορίες ο συντελεστής κόστος ευρίσκεται σε € 1.720,50.

TECNA – ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Ακολούθως μελετάμε το TECNA – ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας συσχετίσουμε ότι η ποσότητα ισχύς(VA) προσεγγίζει στο ψηφίο 1000. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας να συσχετίσουμε πως η ποσότητα χωριτικότητα πυκνωτή (mF) ανέρχεται στον αριθμό 66. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας θα διαδώσουμε η ιδιότητα φόρτιση πυκνωτή συμποσούται στην ποσότητα 2-3. Πέραν των άλλων τιμών της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας θέσουμε υπόψη ότι ο ποσοτικός δείκτης βάρος (kg) ισούται στο μέγεθος 14. Επίσης να κατατοπίσουμε πως το χαρακτηριστικό κόστος λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή € 1.909,60.

TECNA – Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA

Ακόμα μελετάμε το TECNA – Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η αποτίμηση τάση (V/Hz) λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 400/50. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα εξακριβώσουμε ότι η παράμετρος ικανότητα συγκόλλησης (mm) ευρίσκεται στο ψηφίο 2+2. Πέραν των άλλων τιμών της Πόντας ας κάνουμε ενημέρωση ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα ισχύς ισούται στην ποσότητα 50% (ΜΑ) 8. Στη συνέχεια ας καταγράψουμε πως ο ποσοτικός δείκτης ισχύς συγκόλλησης max. (ΜΑ) είναι στην αναγραφόμενη τιμή 35. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας ας ενημερώσουμε πως η πληροφορία ρεύμα συγκόλλησης max. (Α) είναι σε 6400. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας ας καταμαρτυρήσουμε ότι ο δείκτης ασφάλεια πίνακα (Α) έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 25. Ενδιαφέρον είναι θα παρουσιάσουμε πως η πληροφορία μήκος καλωδίων δαγκάνας (mm) εντοπίζεται σε 1800.

Επιπροσθέτως ας παραθέσουμε πως η ιδιότητα κλάση μονώσεως έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή F. Εξάλλου θα κάνουμε ενημέρωση ότι η παράμετρος βαθμός προστασίας είναι στην τιμή IP 21. Από την εξέταση της Πόντας Φανοποιίας να βεβαιώσουμε το χαρακτηριστικό βάρος(Kg) ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 70. Σημασία έχει ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ο χαρακτήρας κόστος ισούται αριθμητικά στην ποσότητα € 2.543,24.

TELWIN – DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA) Ηλεκτροπόντα

Στη συνέχεια προβάλλουμε το TELWIN – DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA) Ηλεκτροπόντα. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας ας θέσουμε υπόψη ότι ο δείκτης τάση είναι ίσο στο ψηφίο 400V. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα φέρουμε σε γνώση σας ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα ικανότητα συγκόλλησης είναι σε τιμή ορισμένη 3 + 3. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας ας καταθέσουμε ο συντελεστής ισχύς 50% ανέρχεται στο νούμερο 8.0kW. Επίσης ας φανερώσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα ισχύς συγκόλλησης max πλησιάζει στον αριθμό 47kW. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές ας κάνουμε ενημέρωση πως η πληροφορία ρεύμα συγκόλλησης max είναι στην αναγραφόμενη τιμή 7000A. Επιπρόσθετα να ξεκαθαρίσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα βάρος είναι στον αριθμό 95.0Kg. Από την εξέταση της Ηλεκτρονικής Πόντας να θέσουμε υπόψη πως η παράμετρος κόστος συγκλίνει στο στοιχείο € 2.728,00.

DECA – SW 100 Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic

Παρακάτω εκθέτουμε το DECA – SW 100 Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic. Μελετώντας τις προδιαγραφές να εκθέσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη τάση είναι στην ποσότητα 400-1 V. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας θέσουμε υπόψη το τυπικό γνώρισμα kw είναι σε 12. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας αναφέρουμε ότι η τίμηση διαστάσεις είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 650x730x1100. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι θα δείξουμε πως το στοιχείο βάρος έγκειται στη διακριτή ποσότητα 82kg. Κάνοντας την παρουσίαση της Πόντας να ανακοινώσουμε το χαρακτηριστικό κόστος πλησιάζει στο νούμερο € 2.821,00.

MAESTRO – MSWYC-30 Ηλεκτροπόντα 23kVA

Ακολούθως εκθέτουμε το MAESTRO – MSWYC-30 Ηλεκτροπόντα 23kVA. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας ας πληροφορήσουμε ότι το δεδομένο τάση ευρίσκεται στο στοιχείο 2PH – 30V. Πέραν των άλλων μεγεθών της Ηλεκτροπόντας να επισημάνουμε η παράμετρος ισχύς συγκόλλησης (max) ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος 23kVA. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας ας μνημονεύουμε η πληροφορία ρεύμα συγκόλλησης (max) είναι στην τιμή 12000Α. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ο αριθμητικός δείκτη ασφάλεια πίνακα προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 25 A.

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να τονίσουμε η ονομαστική αξία κλάση μονώσεως λαμβάνει στο ψηφίο F. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Πόντας ας παρατηρήσουμε η αντικειμενική αξία βαθμός προστασίας έγκειται στο μέγεθος IP 21. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας εκθέσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 125kg. Επιπλέον ας κατατοπίσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης κόστος συμποσούται στο ψηφίο € 2.845,00.

Εργαλεία οξυγόνου επαγγελματικά

Εργαλεία οξυγόνου επαγγελματικά. Βρείτε Εργαλεία οξυγόνου επαγγελματικά για να κάνετε ηλεκτροκόλληση και συγκόλληση, Διατίθεται Σαλμός Κόλλησης και Κόφτης Οξυγόνου στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπάρχει Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης και Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2. Ο καλύτερος Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F. Εάν το ζητούμενο για εσάς είναι ο Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η και ο Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α τόετ βρίσκεστε στη σωστή ιστοσελίδα.Επίσης κορυφαίες λύσεις για όσους ψάχνουν Σαλμό Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή ή HP1 Κόφτη Οξυγόνου. Εξαιρτικός Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου. Εργαλεία οξυγόνου επαγγελματικά για όσους θέλουν τα καλύτερα εργαλεία στην εργαλειοθήκη τους.

Economy Σαλμός Κόλλησης

Στη συνέχεια μελετάμε το MAESTRO – SAF – Economy Σαλμός Κόλλησης. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου οξυγόνου ας καταθέσουμε η παράμετρος συγκόλληση κυμαίνεται στο ψηφίο 0.4-4.0 mm. Ζωτικής σημσίας είναι θα φανερώσουμε πως το τυπικό γνώρισμα κοπή είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 50mm. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου να δημοσιοποιήσουμε το μέγεθος παροχή ευρίσκεται στην τιμή 40-400 lt/min. Ακολούθως θα βρείτε προσφορές γύρω από ηλεκτροκολλήσεις tig.

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας συσχετίσουμε η ιδιότητα σπείρωμα συγκλίνει στην τιμή 8 x 100. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου οξυγόνου ας κάνουμε ενημέρωση ο αριθμητικός δείκτη μήκος πλησιάζει στην τιμή 320mm. Αποφασιστική παράμετρος είναι ας πληροφορήσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 0.380kg. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του σαλμού συγκόλλησης θα φέρουμε σε γνώση σας το στοιχείο κόστος κυμαίνεται στο στοιχείο € 53,00.

Κόφτης Οξυγόνου

Μετά εξετάζουμε το MAESTRO – ZC-21 Economy Κόφτης Οξυγόνου. Μαζί με αυτό να σημειώσουμε ότι η ιδιότητα κοπή ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 3-150mm. Από την εξέταση του σαλμού συγκόλλησης να ανακοινώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος γωνία κοπής ισούται αριθμητικά στο νούμερο 90μοίρες σταθερή. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του κόφτη οξυγόνου να σημειώσουμε το ποσό μήκος ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 460mm. Αποφασιστική παράμετρος είναι να καταθέσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα βάρος πλησιάζει στον αριθμό 1.000kg.

Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου να κάνουμε ενημέρωση πως το τυπικό γνώρισμα κόστος προσεγγίζει σε € 65,00. Εργαλεία οξυγόνου επαγγελματικά για αν κάνετε άνετα τη δουλειά σας. Στην ιστοσελίδα μας διαθέτουμε εργαλεία πάνω σε προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2

Στη συνέχεια δείχνουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2. Αφετέρου να κάνουμε ενημέρωση ότι ο συντελεστής αέριο είναι σε τιμή ορισμένη αργκόν CO2. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου οξυγόνου ας ανακοινώσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος τύπος είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος c. Παράλληλα ας κοινοποιήσουμε ο δείκτης q max συμποσούται σε τιμή ορισμένη 38 lt/min. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε μηχανήματα που αφορούν εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα παρέχουμε πληροφορίες ότι η αποτίμηση βάρος λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 1.120 kg. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές να σημειώσουμε πως η πληροφορία διαστάσεις προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 176x142x160 mm. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του σαλμού συγκόλλησης ας προβάλλουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος φτάνει στη διακριτή ποσότητα € 83,00.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F

Ακόμα παρουσιάζουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F. Επιπλέον θα διαφωτίσουμε πως η τίμηση αέριο ευρίσκεται στην αναγραφόμενη τιμή οξυγόνο. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να ενημερώσουμε ότι η διάσταση τύπος εντοπίζεται στο ψηφίο f. Μελετώντας τις προδιαγραφές να καταμαρτυρήσουμε η παράμετρος q max είναι ίσο στο στοιχείο 70 Nm3 /h. Επίσης να δείξουμε η αποτίμηση q1 έγκειται στο διακριτό μέγεθος 31 Nm3 /h . Εδώ έχουμε εργαλεία σχετικά με ηλεκτροκόλληση.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας πληροφορήσουμε ότι η ποσότητα βάρος λαμβάνει σε 1.120 kg. Ωσαύτως να σημειώσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος διαστάσεις κυμαίνεται στον αριθμό 176x142x160 mm. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του σαλμού συγκόλλησης να κοινοποιήσουμε η διάσταση κόστος φτάνει στον αριθμό € 83,00.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η

Ακόμα παρουσιάζουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου να πούμε ότι η διάσταση αέριο είναι στην τιμή Ασετυλίνη. Επιπροσθέτως να κοινοποιήσουμε πως η αντικειμενική αξία τύπος κυμαίνεται στην τιμή Η. Εναργώς ας γνωστοποιήσουμε πως η διάσταση q max ισούται σε 26 Nm3 /h. Επιπρόσθετα ας φέρνουμε στη δημοσιότητα πως ο συντελεστής q1 κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 5 Nm3 /h . Στον ακόλουθο σύνδεσμο προτείνουμε προσφορές γύρω από εργαλεία οξυγόνου.

Ζωτικής σημσίας είναι θα καταθέσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος βάρος έγκειται στο διακριτό μέγεθος 1.120 kg. Πέραν των άλλων μεγεθών του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας καταδείξουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη διαστάσεις φτάνει στο διακριτό μέγεθος 176x142x160 mm. Στο εξής ας κάνουμε ενημέρωση ότι η πληροφορία κόστος πλησιάζει στο ψηφίο € 83,00.

LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α

Παρακάτω μελετάμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α . Μελετώντας τις προδιαγραφές του κόφτη οξυγόνου να παραθέσουμε η ιδιότητα αέριο ισούται στο μέγεθος ασετυλίνη. Επιπροσθέτως να προσθέσουμε ότι ο χαρακτήρας τύπος ανέρχεται στο ψηφίο Α. Πέραν των άλλων τιμών του εργαλείου οξυγόνου θα γνωστοποιήσουμε πως η ονομαστική αξία q max λαμβάνει σε 26 Nm3 /h. Εκτός από αυτά θα καταδείξουμε το μέγεθος q1 ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 5 Nm3 /h . Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας πούμε ο αριθμητικός δείκτη βάρος λαμβάνει στο νούμερο 1.120 kg. Ακολούθως θα βρείτε προσφορές γύρω από ηλεκτροκολλήσεις tig.

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας παρέχουμε πληροφορίες το χαρακτηριστικό διαστάσεις φτάνει στο μέγεθος 176x142x160 mm. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του σαλμού συγκόλλησης να σημειώσουμε ο όρος κόστος είναι στην αναγραφόμενη τιμή € 83,00. Εργαλεία οξυγόνου επαγγελματικά για απαιτητικούς επαγγελματίες.

LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης 340mm

Ακόμα παρουσιάζουμε το LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης 340mm. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου οξυγόνου να κατατοπίσουμε ο βαθμός συγκόλληση προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη 0.4-4.0mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές του σαλμού συγκόλλησης να παρέχουμε πληροφορίες ο αριθμητικός δείκτη παροχή ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 40-400 lt/min. Επιπλέον θα καταγράψουμε πως ο δείκτης σπείρωμα έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 8 x 100.

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας διαδώσουμε η πληροφορία Μμήκος συγκλίνει στο νούμερο 340mm. Ωσαύτως θα γνωστοποιήσουμε ο όρος βάρος κυμαίνεται στο νούμερο 0.330kg. Από την άλλη θα σας κρατήσουμε ενήμερους πως η τίμηση κόστος εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή € 96,35.

LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή

Τώρα εξετάζουμε το LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή . Αποφασιστική παράμετρος είναι ας διαδώσουμε ότι το ποσό συγκόλληση λαμβάνει στο νούμερο 0.4-4.0 mm. Μετά ας πληροφορήσουμε ότι ο χαρακτήρας παροχή πλησιάζει στην ποσότητα 40-400 lt/min. Σημαντικό είναι θα σας κρατήσουμε ενήμερους πως το τυπικό γνώρισμα σπείρωμα είναι στη διακριτή ποσότητα 8×100. Ακολούθως θα εκθέσουμε ότι η διάσταση μήκος πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 330mm. Εργαλεία οξυγόνου επαγγελματικά για αν ανήκετε στους καλύτερους. Μελετώντας τις προδιαγραφές του κόφτη οξυγόνου θα καταμαρτυρήσουμε πως η ονομαστική αξία βάρος πλησιάζει στο ψηφίο 0.320kg. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του σαλμού συγκόλλησης να δείξουμε ότι το δεδομένο κόστος προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη € 105,50.

LE RORRAIN – HP1 Κόφτης Οξυγόνου

Στη συνέχεια προβάλλουμε το LE RORRAIN – HP1 Κόφτης Οξυγόνου. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του σαλμού συγκόλλησης θα προβάλλουμε πως ο αριθμητικός δείκτη κοπή κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 3-300mm. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα επισημάνουμε ότι ο χαρακτήρας γωνία κοπής φτάνει στο διακριτό μέγεθος 90 μοίρες σταθερή. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου θα διαδώσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα μήκος κυμαίνεται στην ποσότητα 470 mm. Στο εξής να κοινοποιήσουμε το στοιχείο βάρος είναι σε τιμή ορισμένη 1.270 kg. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να ενημερώσουμε η πληροφορία κόστος είναι ίσο σε τιμή ορισμένη € 155,00.

LE RORRAIN – SCO G Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου

Ακολούθως παρουσιάζουμε το LE RORRAIN – SCO G Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου. Συνάμα ας διαδώσουμε ότι το δεδομένο συγκόλληση ισούται στην τιμή 0.4-4.0 mm. Πλην των άλλων θα βεβαιώσουμε πως η πληροφορία κοπή συγκλίνει στο ψηφίο 50mm. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας αναφέρουμε η αναγραφόμενη παράμετρος παροχή λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή 40-400 lt/min. Πέραν των άλλων τιμών να σας κρατήσουμε ενήμερους πως το στοιχείο σπείρωμα συμποσούται στην τιμή 8 x 100. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα καταμαρτυρήσουμε ότι η ποσότητα μήκος φτάνει στον αριθμό 320mm. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα αναφέρουμε η ονομαστική αξία βάρος κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 0.450kg. Σαφώς θα δείξουμε ότι η αποτίμηση κόστος ισούται αριθμητικά στο στοιχείο € 184,00.

Εργαλεία οξυγόνου για ηλεκτροκολλήσεις

Εργαλεία οξυγόνου για ηλεκτροκολλήσεις. Λεπτομέρειες που αφορούν Εργαλεία οξυγόνου για ηλεκτροκολλήσεις και συγκόλληση. Πως να επιλέξετε Σαλμό Κόλλησης και Κόφτη Οξυγόνου. Κριτήρια επιλογής Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης και Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2. Πια ατ ενδεδειγμένα χαρακτηριστικά του Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F και του Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η. Παρουσιάζουμε Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α και Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή. Εδώ υπάρχει και ο HP1 Κόφτης Οξυγόνου, ο Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου. Επιλεγμένα εργαλεία όπως Σαλμός Συγκόλλησης και Κόφτης Οξυγόνου των εταιειών MAESTRO, LE RORRAIN.

Σαλμός Κόλλησης

Τώρα εξετάζουμε το MAESTRO – SAF – Economy Σαλμός Κόλλησης. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του σαλμού συγκόλλησης ας επισημάνουμε πως ο χαρακτήρας συγκόλληση προσεγγίζει στον αριθμό 0.4-4.0 mm. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου οξυγόνου ας φανερώσουμε η ονομαστική αξία κοπή εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 50mm. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου να ξεκαθαρίσουμε το στοιχείο παροχή πλησιάζει στην τιμή 40-400 lt/min.

Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα κατατοπίσουμε πως η αντικειμενική αξία σπείρωμα είναι στην αναγραφόμενη τιμή 8 x 100. Από την εξέταση του προϊόντος ας βεβαιώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος μήκος είναι στο μέγεθος 320mm. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου θα κατατοπίσουμε ο συντελεστής βάρος συμποσούται στο νούμερο 0.380kg. Εξάλλου να κάνουμε ενημέρωση πως η πληροφορία κόστος εντοπίζεται στην ποσότητα € 53,00. Στον ακόλουθο σύνδεσμο διατίθενται προτάσεις γύρω από ηλεκτροκόλληση.

MAESTRO Κόφτης Οξυγόνου

Μετά εξετάζουμε το MAESTRO – ZC-21 Economy Κόφτης Οξυγόνου. Από την εξέταση του κόφτη οξυγόνου ας δείξουμε το μέγεθος κοπή ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 3-150mm. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου οξυγόνου θα παρουσιάσουμε το στοιχείο γωνία κοπής ισούται στον αριθμό 90μοίρες σταθερή. Από την άλλη να φανερώσουμε η αποτίμηση μήκος λαμβάνει σε 460mm. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα παραθέσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα βάρος είναι ίσο στην τιμή 1.000kg. Μεταξύ των άλλων να κοινολογήσουμε ο δείκτης κόστος εντοπίζεται στην τιμή € 65,00. Σε αυτό το σύνδεσμο θα βρείτε προσφορές γύρω από εργαλεία οξυγόνου.

Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2 LE RORRAIN

Ακόμα μελετάμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του κόφτη οξυγόνου θα εκθέσουμε η ιδιότητα αέριο πλησιάζει σε αργκόν CO2. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας βεβαιώσουμε πως ο συντελεστής τύπος λαμβάνει στο νούμερο c. Πέραν των άλλων τιμών θα καταθέσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα q max ισούται στην τιμή 38 lt/min. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου ας φέρουμε σε γνώση σας η ονομαστική αξία βάρος είναι στη διακριτή ποσότητα 1.120 kg. Στο link που ακολουθεί θα βρείτε εργαλεία πάνω σε ηλεκτροκολλήσεις tig.

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου οξυγόνου να κοινολογήσουμε πως η αντικειμενική αξία διαστάσεις έγκειται σε τιμή ορισμένη 176x142x160 mm. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σαλμού συγκόλλησης θα κοινολογήσουμε ο όρος κόστος ισούται στο ψηφίο € 83,00.

L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F

Στη συνέχεια εξετάζουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να τονίσουμε πως η τίμηση αέριο συγκλίνει στον αριθμό οξυγόνο. Συνάμα θα προσθέσουμε το στοιχείο τύπος ισούται αριθμητικά στο ψηφίο f. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας τονίσουμε ότι ο συντελεστής q max έγκειται στην ποσότητα 70 Nm3 /h. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας δημοσιοποιήσουμε το μέγεθος q1 προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 31 Nm3 /h . Ακολούθως διατίθενται μηχανήματα γύρω από εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Πέραν των άλλων τιμών του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου θα σημειώσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη βάρος λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 1.120 kg. Σημαντικό είναι θα επισημάνουμε η πληροφορία διαστάσεις συμποσούται στο στοιχείο 176x142x160 mm. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου ας τονίσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή € 83,00.

Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η

Εδώ προβάλλουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η. Συνάμα ας θέσουμε υπόψη ότι το δεδομένο αέριο ισούται στη διακριτή ποσότητα Ασετυλίνη. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου οξυγόνου θα επισημάνουμε πως η πληροφορία τύπος ανέρχεται στο στοιχείο Η. Κάνοντας την παρουσίαση του κόφτη οξυγόνου ας καταγράψουμε ότι το ποσό q max ευρίσκεται στο στοιχείο 26 Nm3 /h. Συνάμα θα ανακοινώσουμε πως η πληροφορία q1 συγκλίνει στο στοιχείο 5 Nm3 /h . Επιπλέον να δημοσιοποιήσουμε η πληροφορία βάρος είναι ίσο στην τιμή 1.120 kg. Εκτός από αυτά ας ξεκαθαρίσουμε η αντικειμενική αξία διαστάσεις πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 176x142x160 mm. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου οξυγόνου να γνωστοποιήσουμε ότι το στοιχείο κόστος έγκειται σε € 83,00. Σε αυτό το σύνδεσμο θα βρείτε εργαλεία πάνω σε προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α

Παρακάτω εξετάζουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α . Σημασία έχει θα καταδείξουμε πως το μέγεθος αέριο είναι στον αριθμό ασετυλίνη. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα εκθέσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα τύπος κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή Α. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να παρέχουμε πληροφορίες ότι η αντικειμενική αξία q max προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη 26 Nm3 /h.

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου ας εκθέσουμε το ποσό q1 ισούται στο ψηφίο 5 Nm3 /h . Πέραν των άλλων τιμών του εργαλείου οξυγόνου θα δείξουμε ο χαρακτήρας βάρος λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 1.120 kg. Επιπροσθέτως θα εξακριβώσουμε πως το τυπικό γνώρισμα διαστάσεις ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος 176x142x160 mm. Πέραν των άλλων τιμών του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να πούμε πως ο δείκτης κόστος συμποσούται στην ποσότητα € 83,00. Στο link που ακολουθεί θα βρείτε εργαλεία πάνω σε ηλεκτροκολλήσεις tig.

Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή

Ακολούθως δείχνουμε το LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή . Από την εξέταση του προϊόντος θα δημοσιοποιήσουμε πως η παράμετρος συγκόλληση ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος 0.4-4.0 mm. Οφείλουμε θα εκθέσουμε πως ο δείκτης παροχή είναι σε 40-400 lt/min. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές να αναφέρουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα σπείρωμα λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή 8×100. Οφείλουμε θα καταδείξουμε το στοιχείο μήκος έγκειται στη διακριτή ποσότητα 330mm. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του κόφτη οξυγόνου να ανακοινώσουμε πως η πληροφορία βάρος είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 0.320kg. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου να κάνουμε ενημέρωση το ποσό κόστος ισούται σε € 105,50.

Κόφτης Οξυγόνου

Ακολούθως μελετάμε το LE RORRAIN – HP1 Κόφτης Οξυγόνου. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας ανακοινώσουμε ο ποσοτικός δείκτης κοπή ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 3-300mm. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές να βεβαιώσουμε η τίμηση γωνία κοπής πλησιάζει στο στοιχείο 90 μοίρες σταθερή. Σαφώς να φέρουμε σε γνώση σας η μετρήσιμη ποσότητα μήκος πλησιάζει στην τιμή 470 mm. Από την άλλη θα καταμαρτυρήσουμε η τίμηση βάρος ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα 1.270 kg. Ακόμα να κάνουμε ενημέρωση πως το μέγεθος κόστος ισούται αριθμητικά στην τιμή € 155,00.

Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου

Ακολούθως εκθέτουμε το LE RORRAIN – SCO G Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου οξυγόνου να επισημάνουμε πως η ιδιότητα συγκόλληση κυμαίνεται στο ψηφίο 0.4-4.0 mm. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του σαλμού συγκόλλησης να δηλώσουμε η ποσότητα κοπή φτάνει σε 50mm. Από τη μελέτη του εργαλείου οξυγόνου θα παρέχουμε πληροφορίες το χαρακτηριστικό παροχή εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 40-400 lt/min. Ταυτόχρονα θα εκθέσουμε πως η διάσταση σπείρωμα είναι σε 8 x 100. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα δηλώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης μήκος συμποσούται στο μέγεθος 320mm. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου οξυγόνου θα καταδείξουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα βάρος ισούται στον αριθμό 0.450kg. Πέραν των άλλων τιμών του κόφτη οξυγόνου θα τονίσουμε πως η διάσταση κόστος λαμβάνει στην τιμή € 184,00.

Ηλεκτροποντες για ηλεκτροκολλήσεις

Ηλεκτροποντες για ηλεκτροκολλήσεις. Εργαλεία για να κάνετε ηλεκτροκόλληση και συγκόλληση. Παρουσιάζουμε Πόντα Φανοποιίας Χειρός, Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα και Ηλεκτροπόντα. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα βρειτε Hλεκτροπόντα Φανοποιίας, ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ και ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΝΤΑ. Διαθέτουμε επίσης ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη και Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο. Ηλεκτροποντες για ηλεκτροκολλήσεις επαγγελματικού επιπέδου. Όπως όλα τα εργαλεία μας έτσι και οι ηλεκτροποντες προέρχονται από τις καλύτερες εταιρείες παγκοσμίως όπως της TECNA, της TELWIN, της DECA αλλά και της MAESTRO.

TECNA Πόντα Φανοποιίας Χειρός

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το TECNA – Spotter 7630PL Πόντα Φανοποιίας Χειρός. Από τη μελέτη του προϊόντος να διαφωτίσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα τάση λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 230V / 50-60Hz. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας ας καταδείξουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς 50% προσεγγίζει στο ψηφίο 0.8Kva. Μεταξύ των άλλων να αναφέρουμε ότι η πληροφορία ισχύς συγκόλησης max ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα 5.2Kva. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας προβάλλουμε το χαρακτηριστικό ρεύμα συγκόλλησης max κυμαίνεται στο ψηφίο 2500A. Εδώ διατίθενται προσφορές πάνω σε ηλεκτροποντες.

TECNA Ηλεκτροποντες για ηλεκτροκολλήσεις

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας θα κατατοπίσουμε πως το δεδομένο ασφάλεια προσεγγίζει σε 16A. Ακόμη θα παρέχουμε πληροφορίες πως ο συντελεστής μήκος καλωδίου φτάνει σε τιμή ορισμένη 3m. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας θα διαδώσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα βάρος φτάνει στην ποσότητα 5Kg. Ταυτόχρονα να ξεκαθαρίσουμε ότι το χαρακτηριστικό κόστος συμποσούται στο στοιχείο € 370,00. Ηλεκτροποντες για ηλεκτροκολλήσεις που θα σας εντυπωσιάσουν.

Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα

Ακόμα προβάλλουμε το TECNA – 3465 Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα. Εξάλλου ας πούμε ο αριθμητικός δείκτη ισχύς ανέρχεται στο ψηφίο 50% (KVA) 2,3. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να φανερώσουμε πως η ιδιότητα ασφάλεια πίνακα(Α) ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 8. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας εξακριβώσουμε πως το δεδομένο βάρος (kg) ισούται αριθμητικά στον αριθμό 22,6. Επίσης θα καταγράψουμε το μέγεθος κόστος κυμαίνεται στην τιμή € 590,00. Εδώ προτείνουμε προτάσεις γύρω από ηλεκτροκόλληση.

Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα

TMODULAR 20/TI Ηλεκτροπόντα

Ακολούθως αναλύουμε το TELWIN – MODULAR 20/TI Ηλεκτροπόντα. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά θα καταμαρτυρήσουμε πως το χαρακτηριστικό τάση εντοπίζεται στο νούμερο 230V. Εξάλλου ας πληροφορήσουμε ο αριθμητικός δείκτη ικανότητα συγκόλλησης εντοπίζεται στο ψηφίο 1 + 1. Εκτός από αυτά να διαδώσουμε πως ο όρος θσχύς 50% ισούται στον αριθμό 1.2kW. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα προβάλλουμε πως ο αριθμητικός δείκτη ισχύς συγκόλλησης max ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 6kW. Σημασία έχει ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα ρεύμα συγκόλλησης max πλησιάζει στο στοιχείο 3800A.

Ηλεκτροποντες για ηλεκτροκολλήσεις πολλών τύπων. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας ας φέρνουμε στη δημοσιότητα το ποσό ασφάλεια πίνακα λαμβάνει στον αριθμό 16A. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά να τονίσουμε πως η αποτίμηση βάρος εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 9.9Kg. Πέραν των άλλων μεγεθών της Πόντας θα κοινοποιήσουμε πως το τυπικό γνώρισμα κόστος ανέρχεται στο ψηφίο € 620,00.

Hλεκτροπόντα Φανοποιίας A 400 – 2200

Ακολούθως προβάλλουμε το DECA – SW 22 BASIC Hλεκτροπόντα Φανοποιίας A 400 – 2200. Αποφασιστική παράμετρος είναι να τονίσουμε ότι η αποτίμηση volt συγκλίνει σε 230-1. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να πούμε η αποτίμηση kw συγκλίνει σε 4. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να διαδώσουμε η αντικειμενική αξία ρεύμα κόλλησης κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα A 400 – 2200. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας να παραθέσουμε ο ποσοτικός δείκτης διαστάσεις ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 320x181x265. Στο link που ακολουθεί προτείνουμε DECA εργαλεία.

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα πληροφορήσουμε ο βαθμός βάρος ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 20 Kg. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Πόντας να δημοσιοποιήσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα κόστος ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα € 652,00.

DIGITAL MODULAR 230

Ακόμα μελετάμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 230 Ηλεκτροπόντα. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου Πόντας να προσθέσουμε ότι ο όρος τάση κυμαίνεται σε 230V. Από την εξέταση της Πόντας να παραθέσουμε πως η αντικειμενική αξία ικανότητα συγκόλλησης πλησιάζει στον αριθμό 2 + 2. Πέραν των άλλων μεγεθών της Πόντας Φανοποιίας θα δημοσιοποιήσουμε ο χαρακτήρας ισχύς 50% συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 2.3kW. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά ας κοινοποιήσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα ισχύς συγκόλλησης max λαμβάνει στην τιμή 13kW. Εδώ έχουμε εργαλεία σχετικά με ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως ο αριθμητικός δείκτη ρεύμα συγκόλλησης max πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 6300A. Επιπρόσθετα ας πούμε το δεδομένο ασφάλεια πίνακα ευρίσκεται στην αναγραφόμενη τιμή 25A. Αποφασιστική παράμετρος είναι να καταγράψουμε ότι το δεδομένο βάρος είναι στο νούμερο 10.5Kg. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας να καταδείξουμε ότι ο δείκτης κόστος λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα € 769,00.

TELWIN εργαλείο

Εδώ δείχνουμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας θα βεβαιώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος τάση ανέρχεται στο ψηφίο 400V. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας ας επισημάνουμε ότι η ποσότητα ικανότητα συγκόλλησης ευρίσκεται στο μέγεθος 2 + 2. Από την εξέταση του προϊόντος ας ενημερώσουμε το στοιχείο ισχύς 50% ισούται στον αριθμό 2.3kW. Στη συνέχεια να διαφωτίσουμε η ονομαστική αξία ισχύς συγκόλλησης max ισούται σε 13kW. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά ας προβάλλουμε ότι η παράμετρος ρεύμα συγκόλλησης max έγκειται στο στοιχείο 6300A.

Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας παρατηρήσουμε ότι το δεδομένο ασφάλεια πίνακα κυμαίνεται στην ποσότητα 16A. Από την εξέταση της Πόντας Φανοποιίας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα η ιδιότητα βάρος κυμαίνεται στο μέγεθος 10.3Kg. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας να διαφωτίσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος κόστος συμποσούται σε τιμή ορισμένη € 787,00.

MAESTRO Ηλεκτροπόντα 5KVA

Ακολούθως παρουσιάζουμε το MAESTRO – MSW-8900 Ηλεκτροπόντα 5KVA. Επιπρόσθετα θα καταμαρτυρήσουμε η ονομαστική αξία τάση έγκειται στην τιμή 1PH – 220V. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας να ξεκαθαρίσουμε ότι ο συντελεστής ισχύς συγκόλλησης(max) ισούται στη διακριτή ποσότητα 5KVA. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα καταδείξουμε πως το χαρακτηριστικό ρεύμα συγκόλλησης(max) έγκειται στην ποσότητα 8900A. Ακολούθως να βεβαιώσουμε πως η τίμηση ασφάλεια πίνακα είναι ίσο στην ποσότητα 21A. Εδώ έχουμε εργαλεία σχετικά με ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Συνάμα θα διαδώσουμε το στοιχείο κλάση μονώσεως ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα F. Πέραν των άλλων τιμών της Πόντας Φανοποιίας θα παρουσιάσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος βαθμός προστασίας είναι στο διακριτό μέγεθος IP 21. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Πόντας θα σας κρατήσουμε ενήμερους η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος συμποσούται στην ποσότητα 85kg. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε πως η παράμετρος κόστος ισούται στην τιμή € 872,00.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ

Στη συνέχεια εκθέτουμε το DECA – SW 15 ALU ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΝΤΑ . Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας θα φανερώσουμε ότι ο βαθμός volt ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 115/230-1. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές ας επισημάνουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος kw εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 0,4. Μελετώντας τις προδιαγραφές ας φανερώσουμε ότι η διάσταση πυκνωτής ισούται αριθμητικά σε μF 66000. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας δηλώσουμε η μετρήσιμη ποσότητα ενέργεια πόντας συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή J 50?15000. Στο link που ακολουθεί θα βρείτε εργαλεία πάνω σε προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας δείξουμε ότι το μέγεθος καρφιά/λεπτό είναι ίσο σε 20 (ο4mm) 10(o8mm). Πέραν των άλλων μεγεθών της Πόντας θα επισημάνουμε ο αριθμητικός δείκτη καρφιά κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 3-8. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας θα ενημερώσουμε πως η αντικειμενική αξία διαστάσεις ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 380x190x400. Εκτός από αυτά να βεβαιώσουμε πως ο δείκτης κιλά ευρίσκεται στον αριθμό 13,5. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι να παρέχουμε πληροφορίες ο συντελεστής κόστος ευρίσκεται σε € 1.720,50.

ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Ακολούθως μελετάμε το TECNA – ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας συσχετίσουμε ότι η ποσότητα ισχύς(VA) προσεγγίζει στο ψηφίο 1000. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας να συσχετίσουμε πως η ποσότητα χωριτικότητα πυκνωτή (mF) ανέρχεται στον αριθμό 66. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας θα διαδώσουμε η ιδιότητα φόρτιση πυκνωτή συμποσούται στην ποσότητα 2-3. Πέραν των άλλων τιμών της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας θέσουμε υπόψη ότι ο ποσοτικός δείκτης βάρος (kg) ισούται στο μέγεθος 14. Επίσης να κατατοπίσουμε πως το χαρακτηριστικό κόστος λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή € 1.909,60.

Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA

Ακόμα μελετάμε το TECNA – Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η αποτίμηση τάση (V/Hz) λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 400/50. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα εξακριβώσουμε ότι η παράμετρος ικανότητα συγκόλλησης (mm) ευρίσκεται στο ψηφίο 2+2. Πέραν των άλλων τιμών της Πόντας ας κάνουμε ενημέρωση ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα ισχύς ισούται στην ποσότητα 50% (ΜΑ) 8. Στη συνέχεια ας καταγράψουμε πως ο ποσοτικός δείκτης ισχύς συγκόλλησης max. (ΜΑ) είναι στην αναγραφόμενη τιμή 35. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας ας ενημερώσουμε πως η πληροφορία ρεύμα συγκόλλησης max. (Α) είναι σε 6400. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας ας καταμαρτυρήσουμε ότι ο δείκτης ασφάλεια πίνακα (Α) έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 25. Ενδιαφέρον είναι θα παρουσιάσουμε πως η πληροφορία μήκος καλωδίων δαγκάνας (mm) εντοπίζεται σε 1800. Στο link που ακολουθεί διατίθενται μηχανήματα σχετικά με εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Επιπροσθέτως ας παραθέσουμε πως η ιδιότητα κλάση μονώσεως έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή F. Εξάλλου θα κάνουμε ενημέρωση ότι η παράμετρος βαθμός προστασίας είναι στην τιμή IP 21. Από την εξέταση της Πόντας Φανοποιίας να βεβαιώσουμε το χαρακτηριστικό βάρος(Kg) ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 70. Σημασία έχει ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ο χαρακτήρας κόστος ισούται αριθμητικά στην ποσότητα € 2.543,24.

DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA) Ηλεκτροπόντα

Στη συνέχεια προβάλλουμε το TELWIN – DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA) Ηλεκτροπόντα. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας ας θέσουμε υπόψη ότι ο δείκτης τάση είναι ίσο στο ψηφίο 400V. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα φέρουμε σε γνώση σας ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα ικανότητα συγκόλλησης είναι σε τιμή ορισμένη 3 + 3. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας ας καταθέσουμε ο συντελεστής ισχύς 50% ανέρχεται στο νούμερο 8.0kW. Επίσης ας φανερώσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα ισχύς συγκόλλησης max πλησιάζει στον αριθμό 47kW. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές ας κάνουμε ενημέρωση πως η πληροφορία ρεύμα συγκόλλησης max είναι στην αναγραφόμενη τιμή 7000A. Επιπρόσθετα να ξεκαθαρίσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα βάρος είναι στον αριθμό 95.0Kg. Από την εξέταση της Ηλεκτρονικής Πόντας να θέσουμε υπόψη πως η παράμετρος κόστος συγκλίνει στο στοιχείο € 2.728,00. Ηλεκτροποντες για ηλεκτροκολλήσεις υψηλών απαιτήσεων.

Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο

Παρακάτω εκθέτουμε το DECA – SW 100 Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic. Μελετώντας τις προδιαγραφές να εκθέσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη τάση είναι στην ποσότητα 400-1 V. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας θέσουμε υπόψη το τυπικό γνώρισμα kw είναι σε 12. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας αναφέρουμε ότι η τίμηση διαστάσεις είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 650x730x1100. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι θα δείξουμε πως το στοιχείο βάρος έγκειται στη διακριτή ποσότητα 82kg. Κάνοντας την παρουσίαση της Πόντας να ανακοινώσουμε το χαρακτηριστικό κόστος πλησιάζει στο νούμερο € 2.821,00.

Ηλεκτροπόντα 23kVA

Ηλεκτροποντες για ηλεκτροκολλήσεις επαγγελματικών προδιαγραφών. Ακολούθως εκθέτουμε το MAESTRO – MSWYC-30 Ηλεκτροπόντα 23kVA. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας ας πληροφορήσουμε ότι το δεδομένο τάση ευρίσκεται στο στοιχείο 2PH – 30V. Πέραν των άλλων μεγεθών της Ηλεκτροπόντας να επισημάνουμε η παράμετρος ισχύς συγκόλλησης (max) ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος 23kVA. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας ας μνημονεύουμε η πληροφορία ρεύμα συγκόλλησης (max) είναι στην τιμή 12000Α. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ο αριθμητικός δείκτη ασφάλεια πίνακα προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 25 A. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να τονίσουμε η ονομαστική αξία κλάση μονώσεως λαμβάνει στο ψηφίο F.

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Πόντας ας παρατηρήσουμε η αντικειμενική αξία βαθμός προστασίας έγκειται στο μέγεθος IP 21. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας εκθέσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 125kg. Επιπλέον ας κατατοπίσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης κόστος συμποσούται στο ψηφίο € 2.845,00.

Επαγγελματικά εργαλεία οξυγόνου

Επαγγελματικά εργαλεία οξυγόνου για απαιτητικούς χρήστες. Βρείτε εργαλεία για ηλεκτροκόλληση και συγκόλληση όπως Σαλμός Κόλλησης, Κόφτης Οξυγόνου και Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης. Εξειδικευμέαν επαγγελματικά εργαλεία όπως Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α και Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή. Τι χαρακτηριστικά έχει ο HP1 Κόφτης Οξυγόνου. Προτείνουμε κατασκευαστές όπως MAESTRO και LE RORRAIN, .

Economy Σαλμός Κόλλησης

Ακόμα μελετάμε το MAESTRO – SAF – Economy Σαλμός Κόλλησης. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να παραθέσουμε ότι το στοιχείο συγκόλληση συγκλίνει σε 0.4-4.0 mm. Μαζί με αυτό ας κατατοπίσουμε ο χαρακτήρας κοπή έγκειται στο ψηφίο 50mm. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Κόφτη Οξυγόνου να τονίσουμε ο συντελεστής παροχή ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 40-400 lt/min. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε εργαλεία σχετικά με ηλεκτροκόλληση.

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας διαδώσουμε πως το ποσό σπείρωμα εντοπίζεται στο νούμερο 8 x 100. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά θα γνωστοποιήσουμε πως ο δείκτης μήκος είναι ίσο στο νούμερο 320mm. Πέραν των άλλων τιμών του εργαλείου οξυγόνου θα φέρουμε σε γνώση σας ότι η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος λαμβάνει στο νούμερο 0.380kg. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα κοινολογήσουμε πως το ποσό κόστος έγκειται σε τιμή ορισμένη € 53,00.

MAESTRO Κόφτης Οξυγόνου

Στη συνέχεια αναλύουμε το MAESTRO – ZC-21 Economy Κόφτης Οξυγόνου. Μετά ας φέρουμε σε γνώση σας πως το στοιχείο κοπή ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος 3-150mm. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα φέρουμε σε γνώση σας ο βαθμός γωνία κοπής προσεγγίζει στην τιμή 90μοίρες σταθερή. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου οξυγόνου ας καταδείξουμε ότι το χαρακτηριστικό μήκος πλησιάζει σε τιμή ορισμένη 460mm. Σημαντικό είναι να δημοσιοποιήσουμε ότι το ποσό βάρος ισούται στο στοιχείο 1.000kg. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του κόφτη οξυγόνου να δηλώσουμε ότι ο όρος κόστος συμποσούται σε τιμή ορισμένη € 65,00. Εδώ έχουμε προσφορές γύρω από εργαλεία οξυγόνου.

LE RORRAIN Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2

Τώρα προβάλλουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Αργκόν CO2. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας καταδείξουμε το χαρακτηριστικό αέριο εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος αργκόν CO2. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου οξυγόνου να αναφέρουμε η τίμηση τύπος συγκλίνει στο μέγεθος c. Πέραν των άλλων τιμών του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα διαδώσουμε ότι η ποσότητα q max φτάνει σε τιμή ορισμένη 38 lt/min. Εδώ έχουμε μηχανήματα πάνω σε ηλεκτροκολλήσεις tig.

Ενδιαφέρον είναι θα καταμαρτυρήσουμε ο συντελεστής βάρος κυμαίνεται στο μέγεθος 1.120 kg. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας βεβαιώσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα διαστάσεις συμποσούται στον αριθμό 176x142x160 mm. Από τη μελέτη του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα διαδώσουμε ότι ο συντελεστής κόστος ανέρχεται στην τιμή € 83,00.

Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F

Εδώ εκθέτουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Οξυγόνου F. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας δείξουμε η αναγραφόμενη παράμετρος αέριο έγκειται στον αριθμό οξυγόνο. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του σαλμού συγκόλλησης ας δημοσιοποιήσουμε πως η παράμετρος τύπος ανέρχεται σε τιμή ορισμένη f. Στη συνέχεια θα εκθέσουμε ότι ο βαθμός q max είναι ίσο σε 70 Nm3 /h. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του σαλμού συγκόλλησης θα παρατηρήσουμε το ποσό q1 λαμβάνει στο ψηφίο 31 Nm3 /h . Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε μηχανήματα γύρω από εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Ζωτικής σημσίας είναι θα δείξουμε ότι το τυπικό γνώρισμα βάρος έγκειται στη διακριτή ποσότητα 1.120 kg. Συνάμα να θέσουμε υπόψη το μετρήσιμο μέγεθος διαστάσεις είναι στο ψηφίο 176x142x160 mm. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το μετρήσιμο μέγεθος κόστος ανέρχεται στον αριθμό € 83,00.

LE RORRAIN Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η

Μετά εκθέτουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Η. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου να ενημερώσουμε πως η παράμετρος αέριο ισούται αριθμητικά στο μέγεθος Ασετυλίνη. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου οξυγόνου να επισημάνουμε ο συντελεστής τύπος κυμαίνεται στην ποσότητα Η. Μαζί με αυτό θα τονίσουμε ο χαρακτήρας q max ανέρχεται στο ψηφίο 26 Nm3 /h. Επίσης ας εκθέσουμε πως το στοιχείο q1 πλησιάζει στην τιμή 5 Nm3 /h . Εδώ έχουμε εργαλεία γύρω από προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να θέσουμε υπόψη ότι το μετρήσιμο μέγεθος βάρος ευρίσκεται στο μέγεθος 1.120 kg. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας πληροφορήσουμε ότι η αποτίμηση διαστάσεις λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 176x142x160 mm. Επιπλέον θα ανακοινώσουμε πως η διάσταση κόστος συμποσούται στο διακριτό μέγεθος € 83,00.

Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α

Μετά εξετάζουμε το LE RORRAIN – L2C2 Μειωτήρας Αερίων Συγκόλλησης Ασετυλίνης Α . Στη συνέχεια ας πληροφορήσουμε πως η τίμηση αέριο ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα ασετυλίνη. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να φέρουμε σε γνώση σας ότι η ονομαστική αξία τύπος συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα Α. Από τη μελέτη του προϊόντος ας κοινολογήσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος q max ευρίσκεται στην αναγραφόμενη τιμή 26 Nm3 /h. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του κόφτη οξυγόνου θα θέσουμε υπόψη πως το χαρακτηριστικό q1 προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 5 Nm3 /h . Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κόφτη οξυγόνου να συσχετίσουμε πως η διάσταση βάρος λαμβάνει στο μέγεθος 1.120 kg. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου οξυγόνου να ενημερώσουμε η ποσότητα διαστάσεις λαμβάνει στην τιμή 176x142x160 mm. Από την εξέταση του προϊόντος θα καταμαρτυρήσουμε πως η ονομαστική αξία κόστος έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή € 83,00.

Σαλμός Κόλλησης 340mm

Ακολούθως μελετάμε το LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης 340mm. Στο εξής να ανακοινώσουμε πως ο βαθμός συγκόλληση είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 0.4-4.0mm. Κάνοντας την παρουσίαση του κόφτη οξυγόνου θα τονίσουμε πως η διάσταση παροχή εντοπίζεται στο νούμερο 40-400 lt/min. Από τη μελέτη του προϊόντος ας προβάλλουμε ότι το δεδομένο σπείρωμα προσεγγίζει στο ψηφίο 8 x 100. Συν τοις άλλοις να βεβαιώσουμε η αντικειμενική αξία Μμήκος προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 340mm. Επίσης θα συσχετίσουμε η ιδιότητα βάρος ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 0.330kg. Μελετώντας τις προδιαγραφές του σαλμού συγκόλλησης θα σας κρατήσουμε ενήμερους πως ο βαθμός κόστος είναι στη διακριτή ποσότητα € 96,35.

Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή

Παρακάτω δείχνουμε το LE RORRAIN – S0 Σαλμός Κόλλησης με Μεταλλική Λαβή . Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών ας καταγράψουμε πως το χαρακτηριστικό συγκόλληση λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 0.4-4.0 mm. Συνάμα θα ξεκαθαρίσουμε ότι το μέγεθος παροχή εντοπίζεται στο στοιχείο 40-400 lt/min. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα σημειώσουμε το στοιχείο σπείρωμα κυμαίνεται στο στοιχείο 8×100. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας κατατοπίσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη μήκος συμποσούται στο νούμερο 330mm. Από τη μελέτη του προϊόντος να κάνουμε ενημέρωση πως ο ποσοτικός δείκτης βάρος προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη 0.320kg. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης θα τονίσουμε πως η αντικειμενική αξία κόστος κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα € 105,50.

LE RORRAIN Κόφτης Οξυγόνου

Εδώ δείχνουμε το LE RORRAIN – HP1 Κόφτης Οξυγόνου. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου οξυγόνου να βεβαιώσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα κοπή έγκειται στο ψηφίο 3-300mm. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του σαλμού συγκόλλησης να θέσουμε υπόψη πως η αναγραφόμενη παράμετρος γωνία κοπής συμποσούται στην τιμή 90 μοίρες σταθερή. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα ενημερώσουμε η τίμηση μήκος πλησιάζει στο ψηφίο 470 mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές ας κοινοποιήσουμε η μετρήσιμη ποσότητα βάρος λαμβάνει στο νούμερο 1.270 kg. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης να επισημάνουμε πως το χαρακτηριστικό κόστος είναι ίσο στο στοιχείο € 155,00.

Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου

Εδώ μελετάμε το LE RORRAIN – SCO G Σαλμός Συγκόλλησης & Κόφτης Οξυγόνου. Παραπέρα θα πούμε πως ο ποσοτικός δείκτης συγκόλληση εντοπίζεται στην τιμή 0.4-4.0 mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μειωτήρα Αερίων Συγκόλλησης ας φανερώσουμε ο χαρακτήρας κοπή πλησιάζει στο ψηφίο 50mm. Πέραν των άλλων τιμών του σαλμού συγκόλλησης να δείξουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα παροχή φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 40-400 lt/min. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να καταθέσουμε πως η αντικειμενική αξία σπείρωμα συγκλίνει στο νούμερο 8 x 100. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας φανερώσουμε πως η παράμετρος μήκος πλησιάζει στο νούμερο 320mm. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του κόφτη οξυγόνου να κοινοποιήσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα βάρος ανέρχεται στον αριθμό 0.450kg. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του σαλμού συγκόλλησης ας θέσουμε υπόψη πως ο βαθμός κόστος συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή € 184,00.