Επιλεγμένες ηλεκτροποντες

Επιλεγμένες ηλεκτροποντες για επαγγελματίες. Σας εημερώνουμε για ηλεκτροκόλληση και συγκόλληση. Προτείνουμε ργαλεία όπως Πόντα Φανοποιίας Χειρός, Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα και Ηλεκτροπόντα. Εξαιρετικές επιλογές για Hλεκτροπόντα Φανοποιίας, Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη και Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο. Εργαλεία κορυφαίων κατασκευαστών όπως TECNA, TELWIN, DECA, MAESTRO, .

1

Πόντα Φανοποιίας Χειρός

Ακόμα μελετάμε το TECNA – Spotter 7630PL Πόντα Φανοποιίας Χειρός. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας θα προσθέσουμε ότι το ποσό τάση είναι ίσο στο ψηφίο 230V / 50-60Hz. Ταυτόχρονα ας σημειώσουμε πως ο δείκτης ισχύς 50% συγκλίνει στο μέγεθος 0.8Kva. Σαφώς θα συσχετίσουμε ο δείκτης ισχύς συγκόλησης max ανέρχεται στην ποσότητα 5.2Kva. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να εξακριβώσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης ρεύμα συγκόλλησης max πλησιάζει σε 2500A. Από τη μελέτη της Πόντας Φανοποιίας να δείξουμε πως το μέγεθος ασφάλεια συμποσούται στην ποσότητα 16A. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας καταγράψουμε πως το στοιχείο μήκος καλωδίου εντοπίζεται στο στοιχείο 3m. Από την εξέταση του προϊόντος να μνημονεύουμε ότι το δεδομένο βάρος προσεγγίζει στην τιμή 5Kg. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας ας πούμε πως το τυπικό γνώρισμα κόστος συγκλίνει σε τιμή ορισμένη € 370,00.

Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα

Ακολούθως παρουσιάζουμε το TECNA – 3465 Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα. Πλην των άλλων να επισημάνουμε η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς είναι ίσο στην τιμή 50% (KVA) 2,3. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας θα καταθέσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα ασφάλεια πίνακα(Α) ισούται στον αριθμό 8. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας ας παραθέσουμε ότι η πληροφορία βάρος (kg) ευρίσκεται στον αριθμό 22,6. Παρακάτω να αναφέρουμε πως ο αριθμητικός δείκτη κόστος ευρίσκεται στην ποσότητα € 590,00.

Ηλεκτροπόντα

Παρακάτω προβάλλουμε το TELWIN – MODULAR 20/TI Ηλεκτροπόντα. Από την εξέταση της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας φέρνουμε στη δημοσιότητα το μετρήσιμο μέγεθος τάση είναι στη διακριτή ποσότητα 230V. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Πόντας ας προσθέσουμε ότι η ονομαστική αξία ικανότητα συγκόλλησης ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 1 + 1. Επίσης ας καταγράψουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη θσχύς 50% ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 1.2kW. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Πόντας να συσχετίσουμε πως η τίμηση ισχύς συγκόλλησης max έγκειται στο νούμερο 6kW. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Πόντας θα σημειώσουμε πως ο συντελεστής ρεύμα συγκόλλησης max εντοπίζεται σε 3800A. Στο eshop μας έχουμε εργαλεία γύρω από ηλεκτροποντες.

Επιλεγμένες ηλεκτροποντες

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας να καταμαρτυρήσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα ασφάλεια πίνακα ευρίσκεται στον αριθμό 16A. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας ας διαδώσουμε ότι ο βαθμός βάρος εντοπίζεται στην τιμή 9.9Kg. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να βεβαιώσουμε πως ο δείκτης κόστος συμποσούται στην τιμή € 620,00.

Hλεκτροπόντα Φανοποιίας

Εδώ δείχνουμε το DECA – SW 22 BASIC Hλεκτροπόντα Φανοποιίας A 400 – 2200. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας βεβαιώσουμε πως ο δείκτης volt συγκλίνει στην ποσότητα 230-1. Σαφώς ας παρουσιάσουμε ότι ο δείκτης kw έγκειται στην ποσότητα 4. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας να καταδείξουμε ότι η παράμετρος ρεύμα κόλλησης ισούται αριθμητικά στο μέγεθος A 400 – 2200. Από την εξέταση της Ηλεκτρονικής Πόντας θα καταθέσουμε ότι ο δείκτης διαστάσεις συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 320x181x265. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας θα ξεκαθαρίσουμε ο βαθμός βάρος συμποσούται σε 20 Kg. Ζωτικής σημσίας είναι θα ανακοινώσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος είναι ίσο στο στοιχείο € 652,00.

TELWIN Ηλεκτροπόντα

Στη συνέχεια δείχνουμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 230 Ηλεκτροπόντα. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας ας κάνουμε ενημέρωση το ποσό τάση προσεγγίζει στο νούμερο 230V. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να καταγράψουμε η αντικειμενική αξία ικανότητα συγκόλλησης φτάνει στη διακριτή ποσότητα 2 + 2. Σημαντικό είναι θα σημειώσουμε το χαρακτηριστικό ισχύς 50% ισούται σε 2.3kW. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας κάνουμε ενημέρωση ότι η αντικειμενική αξία ισχύς συγκόλλησης max πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 13kW. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Πόντας ας προσθέσουμε η ιδιότητα ρεύμα συγκόλλησης max συμποσούται στο μέγεθος 6300A. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε εργαλεία σχετικά με ηλεκτροκόλληση.

Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας θα εξακριβώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος ασφάλεια πίνακα συμποσούται στην ποσότητα 25A. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα φέρουμε σε γνώση σας ότι η ονομαστική αξία βάρος κυμαίνεται σε 10.5Kg. Στο εξής ας κοινοποιήσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος κόστος συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή € 769,00.

6

DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα

Παρακάτω μελετάμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας να πληροφορήσουμε πως η παράμετρος τάση συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 400V. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας πληροφορήσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα ικανότητα συγκόλλησης εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 2 + 2. Είναι σημαντικό θα φανερώσουμε το μέγεθος ισχύς 50% ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 2.3kW. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας καταμαρτυρήσουμε πως η ποσότητα ισχύς συγκόλλησης max ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 13kW. Αντιστοίχως θα κοινολογήσουμε ότι το στοιχείο ρεύμα συγκόλλησης max ισούται αριθμητικά στον αριθμό 6300A. Εναργώς θα γνωστοποιήσουμε το ποσό ασφάλεια πίνακα κυμαίνεται στην ποσότητα 16A. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα δημοσιοποιήσουμε το χαρακτηριστικό βάρος είναι στη διακριτή ποσότητα 10.3Kg. Αφετέρου ας φέρουμε σε γνώση σας ότι η ποσότητα κόστος ανέρχεται στην ποσότητα € 787,00.

MAESTRO Ηλεκτροπόντα

Μετά προβάλλουμε το MAESTRO – MSW-8900 Ηλεκτροπόντα 5KVA. Παραπέρα να τονίσουμε πως η ποσότητα τάση πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 1PH – 220V. Εναργώς θα παραθέσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος ισχύς συγκόλλησης(max) ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος 5KVA. Από τη μελέτη της Πόντας Φανοποιίας θα μνημονεύουμε ότι η ποσότητα ρεύμα συγκόλλησης(max) ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα 8900A. Μεταξύ των άλλων ας κοινοποιήσουμε πως ο όρος ασφάλεια πίνακα ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 21A. Σε αυτό το σύνδεσμο έχουμε εργαλεία που αφορούν προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της Πόντας να κάνουμε ενημέρωση ότι το μετρήσιμο μέγεθος κλάση μονώσεως πλησιάζει σε F. Οφείλουμε θα παρουσιάσουμε ο όρος βαθμός προστασίας είναι ίσο στο νούμερο IP 21. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας να πούμε ότι το μέγεθος βάρος λαμβάνει στο μέγεθος 85kg. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της Πόντας να διαδώσουμε ο δείκτης κόστος προσεγγίζει στο στοιχείο € 872,00.

Εργαλεία DECA

Ακόμα αναλύουμε το DECA – SW 15 ALU ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΝΤΑ . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας ας βεβαιώσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος volt συμποσούται στην τιμή 115/230-1. Εξάλλου να δημοσιοποιήσουμε η παράμετρος kw συγκλίνει σε 0,4. Μαζί με αυτό θα κατατοπίσουμε το δεδομένο πυκνωτής ανέρχεται στην ποσότητα μF 66000. Από την εξέταση του προϊόντος να σας κρατήσουμε ενήμερους πως η παράμετρος ενέργεια πόντας πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος J 50?15000. Ακολούθως να θέσουμε υπόψη ότι ο δείκτης καρφιά/λεπτό κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 20 (ο4mm) 10(o8mm). Πέραν των άλλων τιμών της Ηλεκτροπόντας θα καταθέσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος καρφιά προσεγγίζει στο νούμερο 3-8. Στον ακόλουθο σύνδεσμο διατίθενται DECA προτάσεις.

Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα φέρουμε σε γνώση σας πως ο χαρακτήρας διαστάσεις είναι στην ποσότητα 380x190x400. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας θα δείξουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα κιλά πλησιάζει στην ποσότητα 13,5. Εναργώς ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος προσεγγίζει στην τιμή € 1.720,50.

ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Παρακάτω μελετάμε το TECNA – ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. Ακολούθως να σημειώσουμε πως ο συντελεστής ισχύς(VA) συμποσούται στην τιμή 1000. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά ας πληροφορήσουμε ότι η παράμετρος χωριτικότητα πυκνωτή (mF) ανέρχεται στο μέγεθος 66. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Πόντας ας ανακοινώσουμε ότι ο δείκτης φόρτιση πυκνωτή είναι στην τιμή 2-3. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να ενημερώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος (kg) ευρίσκεται στο μέγεθος 14. Στη συνέχεια θα εκθέσουμε πως το στοιχείο κόστος ισούται αριθμητικά στην ποσότητα € 1.909,60.

Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA

Ακόμα μελετάμε το TECNA – Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA. Επιπροσθέτως θα παρουσιάσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος τάση (V/Hz) ισούται αριθμητικά στην τιμή 400/50. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας θα πληροφορήσουμε ότι το στοιχείο ικανότητα συγκόλλησης (mm) ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 2+2. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως ο αριθμητικός δείκτη ισχύς συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος 50% (ΜΑ) 8. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές θα παρέχουμε πληροφορίες η ονομαστική αξία ισχύς συγκόλλησης max. (ΜΑ) είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 35. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας δείξουμε ο βαθμός ρεύμα συγκόλλησης max. (Α) είναι στο ψηφίο 6400. Παραπέρα θα καταμαρτυρήσουμε το στοιχείο ασφάλεια πίνακα (Α) συμποσούται στην τιμή 25. Επιπλέον διαθέτουμε εργαλεία γύρω από εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter

Στη συνέχεια να πληροφορήσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα μήκος καλωδίων δαγκάνας (mm) εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 1800. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα φέρουμε σε γνώση σας πως η αναγραφόμενη ιδιότητα κλάση μονώσεως είναι στη διακριτή ποσότητα F. Εξάλλου ας παρατηρήσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα βαθμός προστασίας συμποσούται στο μέγεθος IP 21. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Πόντας ας δημοσιοποιήσουμε πως το στοιχείο βάρος(Kg) εντοπίζεται στο στοιχείο 70. Εξάλλου θα σημειώσουμε πως η τίμηση κόστος συγκλίνει στο μέγεθος € 2.543,24.

TELWIN DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA)

Ακολούθως αναλύουμε το TELWIN – DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA) Ηλεκτροπόντα. Κάνοντας την παρουσίαση της Πόντας Φανοποιίας ας ενημερώσουμε η μετρήσιμη ποσότητα τάση πλησιάζει στο μέγεθος 400V. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της Πόντας Φανοποιίας ας δείξουμε πως η τίμηση ικανότητα συγκόλλησης κυμαίνεται στην ποσότητα 3 + 3. Ωσαύτως να κοινολογήσουμε ότι το δεδομένο ισχύς 50% ισούται σε 8.0kW. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της Ηλεκτρονικής Πόντας να σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το στοιχείο ισχύς συγκόλλησης max ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 47kW.

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα παρατηρήσουμε πως η αντικειμενική αξία ρεύμα συγκόλλησης max ευρίσκεται στην τιμή 7000A. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας να σημειώσουμε ότι η ποσότητα βάρος κυμαίνεται στην ποσότητα 95.0Kg. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας δείξουμε πως ο βαθμός κόστος λαμβάνει στο ψηφίο € 2.728,00.

Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic

Τώρα εξετάζουμε το DECA – SW 100 Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic. Πέραν των άλλων μεγεθών ας ξεκαθαρίσουμε ότι ο όρος τάση ισούται σε 400-1 V. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να σημειώσουμε η ονομαστική αξία kw συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 12. Συν τοις άλλοις να κάνουμε ενημέρωση ότι το χαρακτηριστικό διαστάσεις ισούται σε τιμή ορισμένη 650x730x1100. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να ανακοινώσουμε ότι ο συντελεστής βάρος είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 82kg. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας παρατηρήσουμε ότι ο δείκτης κόστος ανέρχεται στον αριθμό € 2.821,00.

MAESTRO – MSWYC

Παρακάτω προβάλλουμε το MAESTRO – MSWYC-30 Ηλεκτροπόντα 23kVA. Ακολούθως να προσθέσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα τάση κυμαίνεται στην τιμή 2PH – 30V. Οφείλουμε να μνημονεύουμε ότι ο βαθμός ισχύς συγκόλλησης (max) είναι στον αριθμό 23kVA. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά να καταγράψουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα ρεύμα συγκόλλησης (max) είναι στο στοιχείο 12000Α. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας ας παρουσιάσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος ασφάλεια πίνακα λαμβάνει σε 25 A. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της Πόντας ας δείξουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα κλάση μονώσεως ευρίσκεται στο στοιχείο F.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας να καταδείξουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος βαθμός προστασίας ισούται στο νούμερο IP 21. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να κοινοποιήσουμε ότι ο βαθμός βάρος συγκλίνει σε τιμή ορισμένη 125kg. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας κατατοπίσουμε η διάσταση κόστος ισούται στην τιμή € 2.845,00.

Επιλέγουμε σετ καλωδίων

Επιλέγουμε σετ καλωδίων για όσους που επιδιώκουν πολύπλευρη ενημέρωση. Πληροφόρηση για ηλεκτροκόλληση για αναγνώστες που αναζητούν πολύπλευρη γνώση. συγκόλληση για εκείνους που επιζητούν ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης για όσους που απαιτούν την καλύτερη ενημέρωση.

Ενημέρωση για κάθε τύπο εργαλείου

Στην ιστοσελίδα μας φροντίζουμε ωστε συστηματικά να ανεβάζουμε άρθρα με τα οποία να ενημερώνουμε το αναγνωστικό κοινό πάνω σε κάθε τύπου εργαλείο. Στο συγκεκριμένο άρθρο μιλάμε για τα σετ καλωδίων τα οποία είναι πολύ χρήσιμα όταν έχουμε να κάνουμε με περιπτώσεις ηλεκτροκόλλησης και εργασίες συγκόλλησης. όλα τα εργαλεία είναι διαθέσιμα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και μπορείτε να τα βρείτε να μεταβείτε στη σχετική κατηγορία.

Επιλέγουμε σετ καλωδίων για επαγγελματίες

Κασετίνα Κοπής και Συγκόλλησης για αυτούς που αναζητούν την καλύτερη γνώση. σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης για επισκέπτες που απαιτούν απαιτητική ενημέρωση. σετ καλωδίων Κοπής για επισκέπτες που επιδιώκουν απαιτητική πληροφόρηση. σετ καλωδίων Συγκόλλησης για αυτούς που επιδιώκουν πολύπλευρη γνώση. σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης για επισκέπτες που αναζητούν ολοκληρωμένη πληροφόρηση. για επισκέπτες που απαιτούν απαιτητική πληροφόρηση. MORRIS για όσους που επιδιώκουν άρτια πληροφόρηση. MAESTRO για επισκέπτες που επιδιώκουν την καλύτερη ενημέρωση. για αυτούς που επιζητούν ψαγμένη πληροφόρηση.

Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης

Στη συνέχεια προβάλλουμε το MORRIS – 47308 HM-29 Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας κοινοποιήσουμε ο βαθμός λαβή προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή HC 63-2. Από τη μελέτη του σετ καλωδίων Συγκόλλησης θα δημοσιοποιήσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα εξάρτημα κοπής ευρίσκεται στην ποσότητα HC 73-2. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές να δείξουμε η αποτίμηση μίκτη είναι ίσο στην τιμή E-43. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του Σετ Κοπής-Συγκόλλησης θα παρατηρήσουμε η ονομαστική αξία ρυθμιστή οξυγόνου κυμαίνεται στο στοιχείο OR-25. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά ας προσθέσουμε ότι το στοιχείο ρυθμιστή ασετυλίνης ανέρχεται στο μέγεθος AR-25. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του σετ καλωδίων να αναφέρουμε ο αριθμητικός δείκτη μπεκ συγκόλλησης λαμβάνει σε HCW-W (5). Συνάμα ας φέρουμε σε γνώση σας πως η αναγραφόμενη παράμετρος μπεκ κοπής είναι στη διακριτή ποσότητα HCW-C (6290-1).

σετ καλωδίων

Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας καταμαρτυρήσουμε ότι ο όρος σωλήνα οξυγόνου-ασετυλίνης (Διπλός) εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη 4m. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων ας σημειώσουμε πως η διάσταση κοπή είναι στην τιμή έως 150mm. Αφετέρου να συσχετίσουμε ο όρος συγκόλληση κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα έως 6mm. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής να προβάλλουμε πως ο βαθμός κόστος εντοπίζεται στο ψηφίο € 228,28.

Κασετίνα Κοπής και Συγκόλλησης

Τώρα μελετάμε το MAESTRO – ZWCK-18 Κασετίνα Κοπής και Συγκόλλησης . Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του σετ καλωδίων να ενημερώσουμε πως η ονομαστική αξία διπλό σωλήνα οξυγόνου-ασετυλίνης προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη 4,5mt.

Επιλέγουμε σετ καλωδίων

Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του Σετ Κοπής-Συγκόλλησης να κοινοποιήσουμε η αποτίμηση κόστος είναι στο στοιχείο € 240,00. Ακολούθως έχουμε προσφορές γύρω από ηλεκτροκόλληση.

Εργαλεία Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης

Ακολούθως αναλύουμε το MORRIS – 47312 HCW-23 S ΣΕ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής και Συγκόλλησης θα δείξουμε η αντικειμενική αξία λαβή εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη HC 63-2. Μεταξύ των άλλων θα ανακοινώσουμε το μετρήσιμο μέγεθος εξάρτημα κοπής συμποσούται στον αριθμό HC 73-2. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών ας παρέχουμε πληροφορίες ότι η τίμηση μίκτη συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή E-43. Μαζί με αυτό θα πληροφορήσουμε ο βαθμός ρυθμιστή οξυγόνου είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή OR-25. Πέραν των άλλων μεγεθών ας γνωστοποιήσουμε πως η παράμετρος ρυθμιστή ασετυλίνης πλησιάζει στο μέγεθος AR-25. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής να εξακριβώσουμε το χαρακτηριστικό μπεκ συγκόλλησης έγκειται στο ψηφίο HCW-W (1, 3, 5). Εδώ διαθέτουμε εργαλεία που αφορούν σετ καλωδίων

Πέραν των άλλων μεγεθών του Σετ Κοπής-Συγκόλλησης να καταγράψουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα μπεκ κοπής είναι στο στοιχείο HCW-C (6290-1). Στην ιστοσελίδα μας έχουμε μηχανήματα που αφορούν ηλεκτροκολλήσεις tig.

Ζωτικής σημσίας είναι ας τονίσουμε ότι το ποσό σωλήνα οξυγόνου-ασετυλίνης (Διπλός) εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 4,6 m. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά ας καταγράψουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα κοπή λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα έως 150mm. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας θέσουμε υπόψη πως το ποσό σύγκόλληση πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα έως 9mm. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να παραθέσουμε ο βαθμός κόστος φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή € 247,38.

Σετ Κοπής-Συγκόλλησης

Στη συνέχεια εκθέτουμε το MORRIS – 47313 HCW-35 P Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να εξακριβώσουμε ότι η τίμηση λαβή ευρίσκεται στο νούμερο 43-2. Αφετέρου ας βεβαιώσουμε πως το μέγεθος εξάρτημα κοπής πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 49-2. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων θα δημοσιοποιήσουμε ο συντελεστής μίκτη προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος E-43. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Συγκόλλησης θα τονίσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα ρυθμιστή οξυγόνου συγκλίνει στο νούμερο ΟR-450. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα διαφωτίσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος ρυθμιστή ασετυλίνης είναι ίσο στο στοιχείο AR-450. Μελετώντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης να συσχετίσουμε το μέγεθος μπεκ συγκόλλησης εντοπίζεται στο ψηφίο HCW-W (3,5,7). Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε μηχανήματα πάνω σε εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Ακολούθως θα παρέχουμε πληροφορίες πως η μετρήσιμη ποσότητα μπεκ κοπής φτάνει στο στοιχείο HCW-C (62990-1).

Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του Σετ Κοπής-Συγκόλλησης θα ανακοινώσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα σωλήνα Οξυγόνου-Ασετυλίνης (διπλός) ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος 4,6m. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων θα διαδώσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη κοπή συμποσούται στον αριθμό έως 150mm. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του Σετ Κοπής-Συγκόλλησης να προσθέσουμε η αντικειμενική αξία συγκόλληση ισούται αριθμητικά στο στοιχείο έως 12,7mm. Σε αυτό το σύνδεσμο θα βρείτε προτάσεις πάνω σε προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter

Σετ καλωδίων

Μελετώντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων θα μνημονεύουμε πως ο αριθμητικός δείκτη κόστος ευρίσκεται στο μέγεθος € 273,42.

Πολύ περισσότερα εργαλεία θα μπορέσετε να βρείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. επίσης είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι η εταιρεία μας διαθέτει τμήμα σερβις για τα εργαλεία. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά εργαλείου από την εταιρεία μας εγγυάται την αξιοπιστία και ότι σίγουρη λειτουργία το εργαλείο για μία ολόκληρη ζωή.

Στο blog μας μπορείτε να βρείτε άρθρα για όλες τις κατηγορίες εργαλείων. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχουμε τις προδιαγραφές των εργαλείων. Απο το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορεί κάποιος οποιο εργαλείο θέλει, εδώ από το blog μας μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση του κάθε εργαλείου.