Εγγυημένες ηλεκτροποντες

Εγγυημένες ηλεκτροποντες και άλλα εργαλεία που εγγυώνται την ασφαλή συγκόλληση και ηλεκτροκόλληση. Βρείτε εγγυημένες ηλεκτροποντες σε καταπληκτικές τιμές. Εγγυημένες ηλεκτροποντες επαγγελματικών προδιαγραφών.

Πόντα Φανοποιίας Χειρός

Ακόμα παρουσιάζουμε το TECNA – Spotter 7630PL Πόντα Φανοποιίας Χειρός. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας να παραθέσουμε πως η διάσταση τάση συμποσούται στο στοιχείο 230V / 50-60Hz. Παρομοίως να τονίσουμε πως το χαρακτηριστικό ισχύς 50% πλησιάζει στην ποσότητα 0.8Kva. Από την εξέταση του προϊόντος να παρέχουμε πληροφορίες ότι ο συντελεστής ισχύς συγκόλησης max φτάνει στο ψηφίο 5.2Kva. Στο eshop μας διατίθενται μηχανήματα σχετικά με ηλεκτροκόλληση.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα δηλώσουμε ο όρος ρεύμα συγκόλλησης max συγκλίνει στο στοιχείο 2500A. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας ας σημειώσουμε ότι το μέγεθος ασφάλεια λαμβάνει στο νούμερο 16A. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα κοινολογήσουμε η μετρήσιμη ποσότητα μήκος καλωδίου συμποσούται στο στοιχείο 3m. Μελετώντας τις προδιαγραφές ας παρουσιάσουμε η τίμηση βάρος προσεγγίζει στο στοιχείο 5Kg. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά ας καταδείξουμε ότι ο χαρακτήρας κόστος πλησιάζει στο ψηφίο € 370,00.

Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα

Ακολούθως εκθέτουμε το TECNA – 3465 Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά ας κατατοπίσουμε το στοιχείο ισχύς είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 50% (KVA) 2,3. Από την άλλη ας επισημάνουμε ο δείκτης ασφάλεια πίνακα(Α) προσεγγίζει στον αριθμό 8. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας διαφωτίσουμε το ποσό βάρος (kg) φτάνει στον αριθμό 22,6. Μετά να παρέχουμε πληροφορίες πως η διάσταση κόστος είναι ίσο στο ψηφίο € 590,00. Επιπλέον έχουμε μηχανήματα σχετικά με ηλεκτροποντες.

TELWIN MODULAR 20/TI Ηλεκτροπόντα

Ακόμα δείχνουμε το TELWIN – MODULAR 20/TI Ηλεκτροπόντα. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας ας μνημονεύουμε πως ο χαρακτήρας τάση ισούται στο διακριτό μέγεθος 230V. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας να παρέχουμε πληροφορίες πως το δεδομένο ικανότητα συγκόλλησης είναι στην ποσότητα 1 + 1. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Πόντας να ξεκαθαρίσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος θσχύς 50% πλησιάζει στην ποσότητα 1.2kW. Στο eshop μας θα βρείτε μηχανήματα γύρω από ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Ακολούθως θα παραθέσουμε το χαρακτηριστικό ισχύς συγκόλλησης max ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 6kW. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα καταγράψουμε πως η αντικειμενική αξία ρεύμα συγκόλλησης max ισούται στο μέγεθος 3800A. Ακόμη θα κάνουμε ενημέρωση πως η ποσότητα ασφάλεια πίνακα ανέρχεται στο ψηφίο 16A. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας ας επισημάνουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα βάρος λαμβάνει στον αριθμό 9.9Kg.

Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα σημειώσουμε ότι ο βαθμός κόστος φτάνει στον αριθμό € 620,00.

DECA Hλεκτροπόντα Φανοποιίας

Μετά εκθέτουμε το DECA – SW 22 BASIC Hλεκτροπόντα Φανοποιίας A 400 – 2200. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας θα καταδείξουμε ότι η αποτίμηση volt ισούται στο διακριτό μέγεθος 230-1. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά να τονίσουμε το χαρακτηριστικό kw συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος 4. Στο κατάστημά μας συνιστούμε DECA εργαλεία.

Ακόμα θα παρέχουμε πληροφορίες πως ο βαθμός ρεύμα κόλλησης φτάνει στο ψηφίο A 400 – 2200. Επιπρόσθετα θα κατατοπίσουμε πως ο βαθμός διαστάσεις λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή 320x181x265. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας κοινολογήσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα 20 Kg. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας ας φέρουμε σε γνώση σας το ποσό κόστος πλησιάζει στο νούμερο € 652,00.

TELWIN Ηλεκτροπόντα

Στη συνέχεια εξετάζουμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 230 Ηλεκτροπόντα. Πέραν των άλλων μεγεθών της Πόντας θα παραθέσουμε η παράμετρος τάση προσεγγίζει στο ψηφίο 230V. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας να φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι το μετρήσιμο μέγεθος ικανότητα συγκόλλησης ισούται στην ποσότητα 2 + 2. Από τη μελέτη της Πόντας Φανοποιίας να κατατοπίσουμε ο χαρακτήρας ισχύς 50% κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 2.3kW. Ακολούθως θα βρείτε εργαλεία που αφορούν προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να τονίσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη ισχύς συγκόλλησης max κυμαίνεται στην τιμή 13kW. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας ας εξακριβώσουμε πως η αντικειμενική αξία ρεύμα συγκόλλησης max έγκειται στην τιμή 6300A. Κάνοντας την παρουσίαση της Πόντας ας καταμαρτυρήσουμε το μετρήσιμο μέγεθος ασφάλεια πίνακα συμποσούται στο νούμερο 25A. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της Πόντας να κοινοποιήσουμε ότι το χαρακτηριστικό βάρος ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 10.5Kg.

Στη συνέχεια θα βεβαιώσουμε το χαρακτηριστικό κόστος είναι στη διακριτή ποσότητα € 769,00.

TELWIN DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα

Ακόμα παρουσιάζουμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας ας ξεκαθαρίσουμε ο συντελεστής τάση προσεγγίζει στην τιμή 400V. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα δηλώσουμε ο αριθμητικός δείκτη ικανότητα συγκόλλησης ανέρχεται στην τιμή 2 + 2. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας θα δηλώσουμε ο συντελεστής ισχύς 50% συμποσούται στον αριθμό 2.3kW. Στο eshop μας θα βρείτε μηχανήματα γύρω από ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου Πόντας να αναφέρουμε πως ο βαθμός ισχύς συγκόλλησης max ευρίσκεται στην αναγραφόμενη τιμή 13kW. Επιπλέον να διαφωτίσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα ρεύμα συγκόλλησης max ισούται στον αριθμό 6300A. Παρομοίως ας ενημερώσουμε πως το μέγεθος ασφάλεια πίνακα ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 16A. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας να παρέχουμε πληροφορίες το στοιχείο βάρος ευρίσκεται σε 10.3Kg. Συν τοις άλλοις ας παρουσιάσουμε ότι η ποσότητα κόστος ισούται στην ποσότητα € 787,00.

MAESTRO Ηλεκτροπόντα 5KVA

Ακόμα αναλύουμε το MAESTRO – MSW-8900 Ηλεκτροπόντα 5KVA. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Πόντας να ανακοινώσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος τάση εντοπίζεται στην ποσότητα 1PH – 220V. Είναι σημαντικό θα καταγράψουμε πως η παράμετρος ισχύς συγκόλλησης(max) συγκλίνει στο μέγεθος 5KVA. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της Πόντας θα συσχετίσουμε πως η πληροφορία ρεύμα συγκόλλησης(max) είναι στη διακριτή ποσότητα 8900A.

Ταυτόχρονα να παρέχουμε πληροφορίες ότι η ποσότητα ασφάλεια πίνακα κυμαίνεται στο ψηφίο 21A. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας ας παρατηρήσουμε η πληροφορία κλάση μονώσεως κυμαίνεται στο στοιχείο F. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας να τονίσουμε πως η τίμηση βαθμός προστασίας φτάνει σε IP 21. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας να επισημάνουμε ότι η ιδιότητα βάρος φτάνει σε τιμή ορισμένη 85kg. Κάνοντας την παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Πόντας θα παρουσιάσουμε η αποτίμηση κόστος φτάνει σε τιμή ορισμένη € 872,00.

DECA ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ

Εδώ παρουσιάζουμε το DECA – SW 15 ALU ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΝΤΑ . Μελετώντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας παρατηρήσουμε πως ο όρος volt πλησιάζει στον αριθμό 115/230-1. Ζωτικής σημσίας είναι θα διαδώσουμε πως το δεδομένο kw κυμαίνεται στον αριθμό 0,4. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας μνημονεύουμε ότι ο χαρακτήρας πυκνωτής εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη μF 66000. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Πόντας θα τονίσουμε το τυπικό γνώρισμα ενέργεια πόντας πλησιάζει στο στοιχείο J 50?15000.

Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι ο συντελεστής καρφιά/λεπτό είναι στο ψηφίο 20 (ο4mm) 10(o8mm). Παρατηρώντας τις προδιαγραφές θα τονίσουμε η διάσταση καρφιά ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 3-8. Επίσης να εκθέσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη διαστάσεις έγκειται στο ψηφίο 380x190x400. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα φέρουμε σε γνώση σας πως η αντικειμενική αξία κιλά κυμαίνεται στο νούμερο 13,5.

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας θα ανακοινώσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος έγκειται στη διακριτή ποσότητα € 1.720,50.

ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Ακολούθως εκθέτουμε το TECNA – ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. Ταυτόχρονα ας παρουσιάσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος ισχύς(VA) είναι στο μέγεθος 1000. Κάνοντας την παρουσίαση της Ηλεκτροπόντας θα εκθέσουμε πως ο δείκτης χωριτικότητα πυκνωτή (mF) συμποσούται στο μέγεθος 66. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας να κοινοποιήσουμε η αποτίμηση φόρτιση πυκνωτή είναι ίσο στην τιμή 2-3. Αφετέρου να κοινοποιήσουμε πως η αποτίμηση βάρος (kg) ανέρχεται στον αριθμό 14. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας θα φανερώσουμε πως το δεδομένο κόστος ισούται αριθμητικά στο νούμερο € 1.909,60.

Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA

Παρακάτω προβάλλουμε το TECNA – Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA. Μετά ας φέρουμε σε γνώση σας ο χαρακτήρας τάση (V/Hz) ισούται αριθμητικά σε 400/50. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της Πόντας ας ανακοινώσουμε ότι το μέγεθος ικανότητα συγκόλλησης (mm) συμποσούται στο ψηφίο 2+2. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να καταθέσουμε πως ο δείκτης ισχύς συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 50% (ΜΑ) 8. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να παρατηρήσουμε πως το χαρακτηριστικό ισχύς συγκόλλησης max. (ΜΑ) φτάνει στο ψηφίο 35.

Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να τονίσουμε το δεδομένο ρεύμα συγκόλλησης max. (Α) λαμβάνει στον αριθμό 6400. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η πληροφορία ασφάλεια πίνακα (Α) ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 25. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα διαδώσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα μήκος καλωδίων δαγκάνας (mm) είναι στο νούμερο 1800.

Αφετέρου θα μνημονεύουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος κλάση μονώσεως ευρίσκεται στην ποσότητα F. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας θα προσθέσουμε ο συντελεστής βαθμός προστασίας προσεγγίζει σε IP 21. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να επισημάνουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα βάρος(Kg) κυμαίνεται σε 70. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας εκθέσουμε ότι ο βαθμός κόστος εντοπίζεται σε € 2.543,24.

DIGITAL SPOTTER 9000 Ηλεκτροπόντα

Παρακάτω προβάλλουμε το TELWIN – DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA) Ηλεκτροπόντα. Πέραν των άλλων μεγεθών της Ηλεκτρονικής Πόντας ας παρέχουμε πληροφορίες ότι το μετρήσιμο μέγεθος τάση έγκειται στον αριθμό 400V. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας ας παρέχουμε πληροφορίες η αναγραφόμενη παράμετρος ικανότητα συγκόλλησης ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 3 + 3.

Εκτός από αυτά θα κοινοποιήσουμε πως το στοιχείο ισχύς 50% συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα 8.0kW. Εξάλλου να σας κρατήσουμε ενήμερους πως το τυπικό γνώρισμα ισχύς συγκόλλησης max είναι στο νούμερο 47kW. Από την άλλη θα σημειώσουμε πως ο δείκτης ρεύμα συγκόλλησης max ισούται στον αριθμό 7000A. Επιπροσθέτως να καταθέσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη βάρος συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 95.0Kg. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Πόντας να καταμαρτυρήσουμε ότι η ποσότητα κόστος ισούται στο διακριτό μέγεθος € 2.728,00.

Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic

Στη συνέχεια εξετάζουμε το DECA – SW 100 Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα φέρουμε σε γνώση σας πως η αποτίμηση τάση έγκειται στην τιμή 400-1 V. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα παρουσιάσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος kw εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 12.

Εξάλλου ας εκθέσουμε ότι η ονομαστική αξία διαστάσεις λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 650x730x1100. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να δείξουμε ο χαρακτήρας βάρος είναι σε 82kg. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα παρουσιάσουμε η αντικειμενική αξία κόστος συμποσούται στη διακριτή ποσότητα € 2.821,00.

Ηλεκτροπόντα 23kVA

Ακολούθως μελετάμε το MAESTRO – MSWYC-30 Ηλεκτροπόντα 23kVA. Πέραν των άλλων μεγεθών της Ηλεκτρονικής Πόντας θα παρουσιάσουμε ότι ο συντελεστής τάση ισούται αριθμητικά στην τιμή 2PH – 30V. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι θα προσθέσουμε το τυπικό γνώρισμα ισχύς συγκόλλησης (max) ισούται στο ψηφίο 23kVA. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας ας σημειώσουμε πως η αντικειμενική αξία ρεύμα συγκόλλησης (max) κυμαίνεται στο νούμερο 12000Α.

Από την εξέταση του προϊόντος να σημειώσουμε πως το χαρακτηριστικό ασφάλεια πίνακα ανέρχεται στο ψηφίο 25 A. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας αναφέρουμε πως η αντικειμενική αξία κλάση μονώσεως φτάνει στο ψηφίο F. Ενδιαφέρον είναι θα τονίσουμε ότι η ποσότητα βαθμός προστασίας συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή IP 21. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα καταθέσουμε η διάσταση βάρος κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 125kg. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας θα παρουσιάσουμε ο χαρακτήρας κόστος ευρίσκεται στον αριθμό € 2.845,00.

Αποδοτικές ηλεκτροποντες

Αποδοτικές ηλεκτροποντες για αποδοτικές συγκολλήσεις. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι οτι δημοσιεύουμε ενημερωτικά άρθρα για το κοινό που αναζητά ηλεκτροποντες. Αποδοτικές ηλεκτροποντες για εκείνους που θέλουν το ιδανοκό εργαλείο συγκολλήσεων.

TECNA Πόντα Φανοποιίας Χειρός

Ακόμα αναλύουμε το TECNA – Spotter 7630PL Πόντα Φανοποιίας Χειρός. Από την εξέταση της Ηλεκτροπόντας ας σημειώσουμε πως το χαρακτηριστικό τάση είναι ίσο στον αριθμό 230V / 50-60Hz. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι το μέγεθος ισχύς 50% φτάνει στο νούμερο 0.8Kva. Ταυτόχρονα θα αναφέρουμε ότι η πληροφορία ισχύς συγκόλησης max είναι ίσο στον αριθμό 5.2Kva. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προτείνουμε εργαλεία πάνω σε ηλεκτροκόλληση.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα σημειώσουμε πως η ιδιότητα ρεύμα συγκόλλησης max ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 2500A. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας πληροφορήσουμε ότι η πληροφορία ασφάλεια πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 16A. Από την άλλη ας θέσουμε υπόψη πως η τίμηση μήκος καλωδίου κυμαίνεται στην τιμή 3m. Αντιστοίχως να αναφέρουμε πως το ποσό βάρος έγκειται στο στοιχείο 5Kg. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας ας καταδείξουμε πως το τυπικό γνώρισμα κόστος συμποσούται σε τιμή ορισμένη € 370,00.

TECNA 3465 Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα

Παρακάτω εκθέτουμε το TECNA – 3465 Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα κοινοποιήσουμε πως η διάσταση ισχύς έγκειται σε 50% (KVA) 2,3. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας ας κατατοπίσουμε ότι ο βαθμός ασφάλεια πίνακα(Α) ανέρχεται στην ποσότητα 8. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Πόντας θα παρουσιάσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη βάρος (kg) πλησιάζει στο στοιχείο 22,6. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να ενημερώσουμε ότι ο όρος κόστος ισούται αριθμητικά στο νούμερο € 590,00. Ακολούθως θα βρείτε προσφορές γύρω από ηλεκτροποντες.

TELWIN MODULAR Ηλεκτροπόντα

Παρακάτω μελετάμε το TELWIN – MODULAR 20/TI Ηλεκτροπόντα. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας να παρουσιάσουμε πως η ονομαστική αξία τάση είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 230V. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας ας πληροφορήσουμε ο αριθμητικός δείκτη ικανότητα συγκόλλησης ισούται αριθμητικά στο νούμερο 1 + 1. Από την εξέταση του εργαλείου Πόντας να σας κρατήσουμε ενήμερους η αναγραφόμενη ιδιότητα θσχύς 50% κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 1.2kW. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε εργαλεία σχετικά με προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα κοινολογήσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα ισχύς συγκόλλησης max ανέρχεται στην ποσότητα 6kW. Αντιστοίχως ας γνωστοποιήσουμε η μετρήσιμη ποσότητα ρεύμα συγκόλλησης max έγκειται στο διακριτό μέγεθος 3800A. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να καταθέσουμε πως το χαρακτηριστικό ασφάλεια πίνακα εντοπίζεται σε τιμή ορισμένη 16A. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας να κοινοποιήσουμε πως η παράμετρος βάρος ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 9.9Kg.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Πόντας να κατατοπίσουμε πως η αντικειμενική αξία κόστος προσεγγίζει στον αριθμό € 620,00.

DECA Hλεκτροπόντα Φανοποιίας A 400 – 2200

Στη συνέχεια αναλύουμε το DECA – SW 22 BASIC Hλεκτροπόντα Φανοποιίας A 400 – 2200. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της Πόντας θα παρουσιάσουμε ο συντελεστής volt έγκειται στη διακριτή ποσότητα 230-1. Ακόμα θα κατατοπίσουμε ότι ο συντελεστής kw έγκειται στον αριθμό 4. Σημασία έχει θα γνωστοποιήσουμε ότι ο όρος ρεύμα κόλλησης προσεγγίζει στο στοιχείο A 400 – 2200. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας θα εξακριβώσουμε ο δείκτης διαστάσεις είναι στην τιμή 320x181x265. Συν τοις άλλοις θα πούμε η αντικειμενική αξία βάρος έγκειται στο ψηφίο 20 Kg. Ακόμη θα προβάλλουμε η αποτίμηση κόστος προσεγγίζει στο στοιχείο € 652,00. Επιπλέον συνιστούμε DECA ιδέες.

TELWIN – DIGITAL MODULAR 230 Ηλεκτροπόντα

Ακόμα αναλύουμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 230 Ηλεκτροπόντα. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας ας θέσουμε υπόψη ότι η μετρήσιμη ποσότητα τάση ευρίσκεται σε 230V. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Πόντας θα βεβαιώσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος ικανότητα συγκόλλησης κυμαίνεται στον αριθμό 2 + 2. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας θα βεβαιώσουμε πως ο όρος ισχύς 50% ανέρχεται στο μέγεθος 2.3kW. Εδώ παρέχουμε προσφορές σχετικά με ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Πλην των άλλων να επισημάνουμε πως η τίμηση ισχύς συγκόλλησης max έγκειται στο διακριτό μέγεθος 13kW. Ακολούθως θα κοινολογήσουμε η παράμετρος ρεύμα συγκόλλησης max ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 6300A. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας να κοινοποιήσουμε το μέγεθος ασφάλεια πίνακα ανέρχεται στον αριθμό 25A. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας ανακοινώσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 10.5Kg.

Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας θα αναφέρουμε πως το ποσό κόστος είναι στη διακριτή ποσότητα € 769,00.

TELWIN – DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα

Ακολούθως αναλύουμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα. Ζωτικής σημσίας είναι ας κατατοπίσουμε πως το μέγεθος τάση ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 400V. Από τη μελέτη της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα διαφωτίσουμε ότι η διάσταση ικανότητα συγκόλλησης συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 2 + 2. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά θα διαδώσουμε ότι το ποσό ισχύς 50% προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 2.3kW. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας εκθέσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης ισχύς συγκόλλησης max φτάνει στο νούμερο 13kW. Από την εξέταση της Πόντας θα καταδείξουμε η πληροφορία ρεύμα συγκόλλησης max προσεγγίζει στην ποσότητα 6300A. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας να καταγράψουμε το ποσό ασφάλεια πίνακα ισούται στο ψηφίο 16A. Πέραν των άλλων μεγεθών της Ηλεκτροπόντας να βεβαιώσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα βάρος έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 10.3Kg. Από τη μελέτη του προϊόντος να ανακοινώσουμε ότι το δεδομένο κόστος εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος € 787,00.

MAESTRO – MSW-8900 Ηλεκτροπόντα 5KVA

Ακόμα αναλύουμε το MAESTRO – MSW-8900 Ηλεκτροπόντα 5KVA. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Πόντας θα κοινολογήσουμε η πληροφορία τάση πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 1PH – 220V. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας διαδώσουμε η ονομαστική αξία ισχύς συγκόλλησης(max) συγκλίνει στο νούμερο 5KVA. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα παρατηρήσουμε πως η πληροφορία ρεύμα συγκόλλησης(max) ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 8900A. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας ας βεβαιώσουμε ο ποσοτικός δείκτης ασφάλεια πίνακα λαμβάνει στο νούμερο 21A. Ωσαύτως ας παραθέσουμε ότι η τίμηση κλάση μονώσεως ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη F. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα κοινοποιήσουμε ο συντελεστής βαθμός προστασίας λαμβάνει στον αριθμό IP 21. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Πόντας θα καταθέσουμε πως το μέγεθος βάρος συμποσούται στο νούμερο 85kg.

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας θα κοινολογήσουμε το τυπικό γνώρισμα κόστος είναι ίσο στον αριθμό € 872,00.

DECA – SW 15 ALU ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΝΤΑ

Τώρα δείχνουμε το DECA – SW 15 ALU ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΝΤΑ . Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας να πούμε ο δείκτης volt ισούται αριθμητικά στο νούμερο 115/230-1. Μελετώντας τις προδιαγραφές θα κοινοποιήσουμε ότι το στοιχείο kw λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή 0,4. Επίσης ας θέσουμε υπόψη πως η ιδιότητα πυκνωτής ισούται αριθμητικά στην τιμή μF 66000. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να τονίσουμε πως η πληροφορία ενέργεια πόντας ανέρχεται στην ποσότητα J 50?15000. Αποφασιστική παράμετρος είναι ας τονίσουμε πως η πληροφορία καρφιά/λεπτό κυμαίνεται στο μέγεθος 20 (ο4mm) 10(o8mm). Ενδιαφέρον είναι να διαδώσουμε πως το δεδομένο καρφιά φτάνει σε τιμή ορισμένη 3-8. Παράλληλα να κοινοποιήσουμε πως το δεδομένο διαστάσεις έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 380x190x400. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας ενημερώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος κιλά συμποσούται στο ψηφίο 13,5.

Ακολούθως ας παραθέσουμε ότι η πληροφορία κόστος ισούται αριθμητικά στο μέγεθος € 1.720,50.

TECNA – ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Μετά εκθέτουμε το TECNA – ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. Παραπέρα θα κοινοποιήσουμε η αντικειμενική αξία ισχύς(VA) ισούται αριθμητικά στην τιμή 1000. Πέραν των άλλων τιμών να βεβαιώσουμε πως η παράμετρος χωριτικότητα πυκνωτή (mF) ανέρχεται στην ποσότητα 66. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η αποτίμηση φόρτιση πυκνωτή ισούται στο νούμερο 2-3. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά ας καταμαρτυρήσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα βάρος (kg) κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 14. Παρακάτω ας γνωστοποιήσουμε ότι το δεδομένο κόστος φτάνει στην τιμή € 1.909,60.

TECNA – Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA

Στη συνέχεια εξετάζουμε το TECNA – Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA. Εκτός από αυτά ας προσθέσουμε ότι το μέγεθος τάση (V/Hz) ευρίσκεται στο νούμερο 400/50. Παραπέρα να αναφέρουμε πως η τίμηση ικανότητα συγκόλλησης (mm) φτάνει σε τιμή ορισμένη 2+2. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας να μνημονεύουμε ότι ο όρος ισχύς συγκλίνει σε 50% (ΜΑ) 8. Επιπλέον θα δημοσιοποιήσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος ισχύς συγκόλλησης max. (ΜΑ) ισούται αριθμητικά σε 35. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας ας ξεκαθαρίσουμε ότι η ιδιότητα ρεύμα συγκόλλησης max. (Α) λαμβάνει στο νούμερο 6400. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας δείξουμε ότι η ονομαστική αξία ασφάλεια πίνακα (Α) κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 25. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας θα κοινολογήσουμε ότι η ονομαστική αξία μήκος καλωδίων δαγκάνας (mm) κυμαίνεται σε 1800. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα καταγράψουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος κλάση μονώσεως ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος F.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας φέρουμε σε γνώση σας ο δείκτης βαθμός προστασίας είναι στο νούμερο IP 21. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας να καταμαρτυρήσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος(Kg) εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 70. Ταυτόχρονα θα κατατοπίσουμε ότι ο συντελεστής κόστος πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή € 2.543,24.

TELWIN – DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA) Ηλεκτροπόντα

Μετά δείχνουμε το TELWIN – DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA) Ηλεκτροπόντα. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας θα πληροφορήσουμε ο συντελεστής τάση ευρίσκεται στο ψηφίο 400V. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να αναφέρουμε ότι η αποτίμηση ικανότητα συγκόλλησης ισούται σε τιμή ορισμένη 3 + 3. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το δεδομένο ισχύς 50% πλησιάζει στο μέγεθος 8.0kW. Από την εξέταση του προϊόντος να αναφέρουμε πως το μέγεθος ισχύς συγκόλλησης max ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 47kW. Από την εξέταση της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να δημοσιοποιήσουμε πως η τίμηση ρεύμα συγκόλλησης max ισούται στην ποσότητα 7000A. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα προβάλλουμε η πληροφορία βάρος ευρίσκεται στο στοιχείο 95.0Kg. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας ας παρουσιάσουμε το μέγεθος κόστος εντοπίζεται στο μέγεθος € 2.728,00.

DECA – SW 100 Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic

Μετά εξετάζουμε το DECA – SW 100 Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic. Στο εξής θα σας κρατήσουμε ενήμερους το χαρακτηριστικό τάση συμποσούται στο διακριτό μέγεθος 400-1 V. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας κοινολογήσουμε το μετρήσιμο μέγεθος kw ισούται αριθμητικά στο νούμερο 12. Από την εξέταση του προϊόντος να εξακριβώσουμε πως το ποσό διαστάσεις φτάνει στο στοιχείο 650x730x1100. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας θέσουμε υπόψη η τίμηση βάρος εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 82kg. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας να καταγράψουμε ότι η πληροφορία κόστος πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα € 2.821,00.

MAESTRO – MSWYC-30 Ηλεκτροπόντα 23kVA

Στη συνέχεια προβάλλουμε το MAESTRO – MSWYC-30 Ηλεκτροπόντα 23kVA. Πέραν των άλλων τιμών να ανακοινώσουμε ότι το δεδομένο τάση συμποσούται στην ποσότητα 2PH – 30V. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας θα προσθέσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς συγκόλλησης (max) ισούται αριθμητικά στον αριθμό 23kVA. Πλην των άλλων ας διαδώσουμε ότι η ποσότητα ρεύμα συγκόλλησης (max) ευρίσκεται στον αριθμό 12000Α. Πέραν των άλλων μεγεθών θα κοινολογήσουμε πως η πληροφορία ασφάλεια πίνακα λαμβάνει στην τιμή 25 A. Είναι σημαντικό ας παρουσιάσουμε η μετρήσιμη ποσότητα κλάση μονώσεως συγκλίνει σε τιμή ορισμένη F. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας εξακριβώσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος βαθμός προστασίας συγκλίνει στην ποσότητα IP 21. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας θα καταγράψουμε ότι το τυπικό γνώρισμα βάρος πλησιάζει στο μέγεθος 125kg. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Πόντας ας κάνουμε ενημέρωση πως ο αριθμητικός δείκτη κόστος συμποσούται στην τιμή € 2.845,00.

Δοκιμασμένες ηλεκτροποντες

Δοκιμασμένες ηλεκτροποντες που χρησιμοποιούνται στις συγκολλήσεις. Μαζί με τα σετ καλωδίουν συνιστούν αξιόλογο σύνολο εργαλείων για ηλεκτροκολλήσεις. Δοκιμασμένες ηλεκτροποντες που χρειάζονται σε κάθε επαγγελματία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ηλεκτροσυγκολλήσεων.

TECNA – Spotter 7630PL Πόντα Φανοποιίας Χειρός

Στη συνέχεια αναλύουμε το TECNA – Spotter 7630PL Πόντα Φανοποιίας Χειρός. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά ας ξεκαθαρίσουμε ότι η αποτίμηση τάση φτάνει στο ψηφίο 230V / 50-60Hz. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας γνωστοποιήσουμε ότι η παράμετρος ισχύς 50% ευρίσκεται στον αριθμό 0.8Kva. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας να γνωστοποιήσουμε ότι το μέγεθος ισχύς συγκόλησης max ισούται αριθμητικά σε 5.2Kva. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχουμε εργαλεία σχετικά με ηλεκτροκόλληση.

Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας θα πούμε ότι ο συντελεστής ρεύμα συγκόλλησης max ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 2500A. Μεταξύ των άλλων θα καταδείξουμε πως η ποσότητα ασφάλεια λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 16A. Αφετέρου θα εκθέσουμε η ιδιότητα μήκος καλωδίου συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 3m. Πέραν των άλλων τιμών της Πόντας θα φανερώσουμε πως η αντικειμενική αξία βάρος ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 5Kg. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας ας πούμε πως η αντικειμενική αξία κόστος ευρίσκεται στο στοιχείο € 370,00.

TECNA – 3465 Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα

Στη συνέχεια εκθέτουμε το TECNA – 3465 Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα. Είναι σημαντικό ας δημοσιοποιήσουμε ότι το στοιχείο ισχύς εντοπίζεται στην τιμή 50% (KVA) 2,3. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας ας ανακοινώσουμε πως η αντικειμενική αξία ασφάλεια πίνακα(Α) προσεγγίζει στην τιμή 8. Μετά ας φέρνουμε στη δημοσιότητα πως το ποσό βάρος (kg) συγκλίνει στο νούμερο 22,6. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι ο δείκτης κόστος ισούται αριθμητικά σε € 590,00. Στο eshop μας θα βρείτε μηχανήματα πάνω σε ηλεκτροποντες.

TELWIN – MODULAR 20/TI Ηλεκτροπόντα

Στη συνέχεια εκθέτουμε το TELWIN – MODULAR 20/TI Ηλεκτροπόντα. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας παραθέσουμε ο χαρακτήρας τάση πλησιάζει στο ψηφίο 230V. Είναι σημαντικό θα προσθέσουμε πως το τυπικό γνώρισμα ικανότητα συγκόλλησης έγκειται στο διακριτό μέγεθος 1 + 1. Πέραν των άλλων μεγεθών της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να καταγράψουμε η παράμετρος θσχύς 50% φτάνει στο διακριτό μέγεθος 1.2kW. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας θα παρουσιάσουμε πως η διάσταση ισχύς συγκόλλησης max λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 6kW. Ακόμα έχουμε μηχανήματα πάνω σε ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα πληροφορήσουμε πως η πληροφορία ρεύμα συγκόλλησης max έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 3800A. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας θα παρατηρήσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα ασφάλεια πίνακα έγκειται στη διακριτή ποσότητα 16A. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας ας δημοσιοποιήσουμε ότι ο συντελεστής βάρος συγκλίνει στο ψηφίο 9.9Kg.

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα ανακοινώσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος κόστος είναι στη διακριτή ποσότητα € 620,00.

DECA – SW 22 BASIC Hλεκτροπόντα Φανοποιίας A 400 – 2200

Εδώ εκθέτουμε το DECA – SW 22 BASIC Hλεκτροπόντα Φανοποιίας A 400 – 2200. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας ας θέσουμε υπόψη πως το ποσό volt πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 230-1. Επιπλέον να επισημάνουμε πως η πληροφορία kw προσεγγίζει στην ποσότητα 4. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Πόντας να ενημερώσουμε η αντικειμενική αξία ρεύμα κόλλησης πλησιάζει στο μέγεθος A 400 – 2200. Στην ιστοσελίδα μας διατίθενται DECA προτάσεις.

Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα σας κρατήσουμε ενήμερους πως η παράμετρος διαστάσεις κυμαίνεται σε 320x181x265. Από την εξέταση του προϊόντος ας παραθέσουμε ότι η τίμηση βάρος φτάνει σε τιμή ορισμένη 20 Kg. Επιπρόσθετα να πληροφορήσουμε πως ο συντελεστής κόστος είναι στην αναγραφόμενη τιμή € 652,00. Στην ιστοσελίδα μας διατίθενται μηχανήματα γύρω από εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

TELWIN – DIGITAL MODULAR 230 Ηλεκτροπόντα

Ακόμα αναλύουμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 230 Ηλεκτροπόντα. Συν τοις άλλοις να κοινολογήσουμε πως η αποτίμηση τάση ευρίσκεται στο μέγεθος 230V. Από την άλλη να πληροφορήσουμε ο ποσοτικός δείκτης ικανότητα συγκόλλησης ανέρχεται σε 2 + 2. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα φέρουμε σε γνώση σας η αντικειμενική αξία ισχύς 50% φτάνει στη διακριτή ποσότητα 2.3kW. Ζωτικής σημσίας είναι ας φανερώσουμε ότι η παράμετρος ισχύς συγκόλλησης max φτάνει στο νούμερο 13kW. Σε αυτό το σύνδεσμο θα βρείτε εργαλεία γύρω από προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Πέραν των άλλων τιμών της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να σημειώσουμε ότι ο χαρακτήρας ρεύμα συγκόλλησης max ισούται στον αριθμό 6300A. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας ας γνωστοποιήσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης ασφάλεια πίνακα ισούται στην ποσότητα 25A. Πέραν των άλλων τιμών της Πόντας θα καταμαρτυρήσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα βάρος ισούται στο μέγεθος 10.5Kg. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας καταμαρτυρήσουμε η διάσταση κόστος κυμαίνεται στο μέγεθος € 769,00.

TELWIN – DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα

Τώρα μελετάμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα. Από τη μελέτη της Πόντας να αναφέρουμε ότι η παράμετρος τάση είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 400V. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας ας αναφέρουμε το τυπικό γνώρισμα ικανότητα συγκόλλησης φτάνει σε τιμή ορισμένη 2 + 2. Αποφασιστική παράμετρος είναι να φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι ο ποσοτικός δείκτης ισχύς 50% έγκειται στο νούμερο 2.3kW. Ακόμα να ξεκαθαρίσουμε ότι το μέγεθος ισχύς συγκόλλησης max ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 13kW. Ακόμα έχουμε μηχανήματα πάνω σε ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Από την εξέταση του προϊόντος θα συσχετίσουμε ότι το μέγεθος ρεύμα συγκόλλησης max ισούται στο ψηφίο 6300A. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας θα προσθέσουμε ότι ο όρος ασφάλεια πίνακα ανέρχεται στο νούμερο 16A. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας θα σας κρατήσουμε ενήμερους το μέγεθος βάρος φτάνει στο διακριτό μέγεθος 10.3Kg. Στο εξής ας πούμε πως η τίμηση κόστος ισούται σε τιμή ορισμένη € 787,00.

MAESTRO – MSW-8900 Ηλεκτροπόντα 5KVA

Μετά δείχνουμε το MAESTRO – MSW-8900 Ηλεκτροπόντα 5KVA. Αποφασιστική παράμετρος είναι να ανακοινώσουμε η αντικειμενική αξία τάση λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή 1PH – 220V. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα κοινολογήσουμε ο αριθμητικός δείκτη ισχύς συγκόλλησης(max) φτάνει στον αριθμό 5KVA. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα γνωστοποιήσουμε ο χαρακτήρας ρεύμα συγκόλλησης(max) είναι στην αναγραφόμενη τιμή 8900A. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας θα γνωστοποιήσουμε ο αριθμητικός δείκτη ασφάλεια πίνακα ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 21A. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας ας κατατοπίσουμε η τίμηση κλάση μονώσεως ευρίσκεται στο στοιχείο F. Πέραν των άλλων τιμών της Ηλεκτροπόντας ας θέσουμε υπόψη η αποτίμηση βαθμός προστασίας λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα IP 21. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Πόντας ας δηλώσουμε η μετρήσιμη ποσότητα βάρος ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 85kg.

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Πόντας θα διαφωτίσουμε το στοιχείο κόστος είναι στον αριθμό € 872,00.

DECA – SW 15 ALU ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΝΤΑ

Εδώ μελετάμε το DECA – SW 15 ALU ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΝΤΑ . Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να επισημάνουμε ότι η τίμηση volt έγκειται σε τιμή ορισμένη 115/230-1. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας ανακοινώσουμε πως η τίμηση kw ισούται στο στοιχείο 0,4. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών να φέρνουμε στη δημοσιότητα το στοιχείο πυκνωτής συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα μF 66000. Εκτός από αυτά ας παραθέσουμε πως το ποσό ενέργεια πόντας ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα J 50?15000. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας διαδώσουμε η ιδιότητα καρφιά/λεπτό πλησιάζει στον αριθμό 20 (ο4mm) 10(o8mm). Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας δημοσιοποιήσουμε η παράμετρος καρφιά είναι ίσο στον αριθμό 3-8. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Πόντας ας καταδείξουμε πως η παράμετρος διαστάσεις ανέρχεται στο μέγεθος 380x190x400. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να καταγράψουμε πως η αποτίμηση κιλά εντοπίζεται στην ποσότητα 13,5.

Πέραν των άλλων τιμών της Πόντας Φανοποιίας ας σημειώσουμε πως ο όρος κόστος φτάνει στο μέγεθος € 1.720,50.

TECNA – ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Μετά δείχνουμε το TECNA – ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. Στη συνέχεια θα διαδώσουμε ο αριθμητικός δείκτη ισχύς(VA) είναι ίσο σε 1000. Πέραν των άλλων μεγεθών της Ηλεκτρονικής Πόντας να πούμε ότι η παράμετρος χωριτικότητα πυκνωτή (mF) είναι στον αριθμό 66. Επιπροσθέτως να δείξουμε η ποσότητα φόρτιση πυκνωτή φτάνει στον αριθμό 2-3. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι ο δείκτης βάρος (kg) ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 14. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας ας κάνουμε ενημέρωση η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος προσεγγίζει στο νούμερο € 1.909,60.

TECNA – Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA

Ακόμα μελετάμε το TECNA – Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA. Αντιστοίχως ας παρατηρήσουμε πως η παράμετρος τάση (V/Hz) λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα 400/50. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας ας επισημάνουμε ότι η τίμηση ικανότητα συγκόλλησης (mm) προσεγγίζει σε 2+2. Επιπρόσθετα θα επισημάνουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς λαμβάνει σε 50% (ΜΑ) 8. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να ανακοινώσουμε πως η τίμηση ισχύς συγκόλλησης max. (ΜΑ) ευρίσκεται στην αναγραφόμενη τιμή 35. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές να θέσουμε υπόψη ότι η μετρήσιμη ποσότητα ρεύμα συγκόλλησης max. (Α) προσεγγίζει στο ψηφίο 6400. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας θα σημειώσουμε ότι η παράμετρος ασφάλεια πίνακα (Α) φτάνει σε τιμή ορισμένη 25. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να γνωστοποιήσουμε ότι ο δείκτης μήκος καλωδίων δαγκάνας (mm) πλησιάζει στην τιμή 1800. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας να πληροφορήσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος κλάση μονώσεως είναι στον αριθμό F.

Συνάμα θα διαδώσουμε ότι το μέγεθος βαθμός προστασίας λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα IP 21. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να αναφέρουμε ο ποσοτικός δείκτης βάρος(Kg) προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 70. Στο εξής ας κοινοποιήσουμε το χαρακτηριστικό κόστος κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος € 2.543,24.

TELWIN – DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA) Ηλεκτροπόντα

Ακολούθως εκθέτουμε το TELWIN – DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA) Ηλεκτροπόντα. Επιπροσθέτως να κοινοποιήσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα τάση συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 400V. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας θα προβάλλουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος ικανότητα συγκόλλησης ισούται αριθμητικά στο νούμερο 3 + 3. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας ας βεβαιώσουμε η ποσότητα ισχύς 50% είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 8.0kW. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ας μνημονεύουμε πως ο συντελεστής ισχύς συγκόλλησης max προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 47kW. Μελετώντας τις προδιαγραφές θα ξεκαθαρίσουμε πως ο συντελεστής ρεύμα συγκόλλησης max προσεγγίζει στο νούμερο 7000A. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές να διαφωτίσουμε η παράμετρος βάρος πλησιάζει σε τιμή ορισμένη 95.0Kg. Επιπρόσθετα να επισημάνουμε η αποτίμηση κόστος προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα € 2.728,00.

DECA – SW 100 Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic

Στη συνέχεια δείχνουμε το DECA – SW 100 Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας ας παρατηρήσουμε πως ο συντελεστής τάση είναι σε 400-1 V. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας ας παρουσιάσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα kw είναι στο διακριτό μέγεθος 12. Αποφασιστική παράμετρος είναι θα καταμαρτυρήσουμε ο βαθμός διαστάσεις ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 650x730x1100. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας ας δηλώσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος ισούται στον αριθμό 82kg. Ζωτικής σημσίας είναι ας ανακοινώσουμε το ποσό κόστος κυμαίνεται στο ψηφίο € 2.821,00.

MAESTRO – MSWYC-30 Ηλεκτροπόντα 23kVA

Παρακάτω δείχνουμε το MAESTRO – MSWYC-30 Ηλεκτροπόντα 23kVA. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας ας πούμε ότι το χαρακτηριστικό τάση συμποσούται στην ποσότητα 2PH – 30V. Πέραν των άλλων τιμών της Ηλεκτροπόντας θα φανερώσουμε πως η τίμηση ισχύς συγκόλλησης (max) είναι στο ψηφίο 23kVA. Επίσης θα παρέχουμε πληροφορίες ο χαρακτήρας ρεύμα συγκόλλησης (max) είναι στην αναγραφόμενη τιμή 12000Α. Ακολούθως ας σημειώσουμε ότι η αντικειμενική αξία ασφάλεια πίνακα συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 25 A. Αντιστοίχως ας παρουσιάσουμε ότι η διάσταση κλάση μονώσεως πλησιάζει σε τιμή ορισμένη F. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές ας πούμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος βαθμός προστασίας έγκειται στο στοιχείο IP 21. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας να διαφωτίσουμε πως η αποτίμηση βάρος είναι σε 125kg. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να καταμαρτυρήσουμε η παράμετρος κόστος πλησιάζει σε τιμή ορισμένη € 2.845,00.

Όλες οι ηλεκτροποντες

Όλες οι ηλεκτροποντες για τον επαγγελματία στον κλάδο των συγκολήσεων. Εδώ θα βρείτε τα κατάλληλα εργαλεία για επαγγελματικές ηλεκτροκολλήσεις.

Πόντα Φανοποιίας Χειρός

Ακολούθως εξετάζουμε το TECNA – Spotter 7630PL Πόντα Φανοποιίας Χειρός. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα πούμε το ποσό τάση είναι ίσο σε 230V / 50-60Hz. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να φανερώσουμε ότι το ποσό ισχύς 50% πλησιάζει στο στοιχείο 0.8Kva. Σημασία έχει να δημοσιοποιήσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος ισχύς συγκόλησης max φτάνει στο στοιχείο 5.2Kva. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Πόντας ας πούμε ότι η ονομαστική αξία ρεύμα συγκόλλησης max ευρίσκεται στο μέγεθος 2500A. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας θα κατατοπίσουμε ο όρος ασφάλεια ισούται στο νούμερο 16A. Ζωτικής σημσίας είναι θα δηλώσουμε πως η πληροφορία μήκος καλωδίου συγκλίνει σε 3m. Ακόμα ας καταμαρτυρήσουμε πως η παράμετρος βάρος προσεγγίζει στο ψηφίο 5Kg. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών να φέρουμε σε γνώση σας το μέγεθος κόστος είναι ίσο στο στοιχείο € 370,00. Εδώ θα βρείτε προσφορές που αφορούν ηλεκτροκόλληση.

Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα

Παρακάτω παρουσιάζουμε το TECNA – 3465 Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα. Αποφασιστική παράμετρος είναι να καταγράψουμε το δεδομένο ισχύς λαμβάνει σε 50% (KVA) 2,3. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της Πόντας να κοινοποιήσουμε ότι ο συντελεστής ασφάλεια πίνακα(Α) ανέρχεται στο μέγεθος 8. Μελετώντας τις προδιαγραφές ας ανακοινώσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα βάρος (kg) είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 22,6. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας ας δημοσιοποιήσουμε η αποτίμηση κόστος ευρίσκεται σε € 590,00. Ακολούθως προτείνουμε εργαλεία σχετικά με ηλεκτροποντες.

TELWIN Ηλεκτροπόντα

Μετά μελετάμε το TELWIN – MODULAR 20/TI Ηλεκτροπόντα. Επίσης να πληροφορήσουμε ότι ο συντελεστής τάση συμποσούται σε τιμή ορισμένη 230V. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας επισημάνουμε πως ο όρος ικανότητα συγκόλλησης συμποσούται στην τιμή 1 + 1. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα ξεκαθαρίσουμε ο χαρακτήρας θσχύς 50% ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 1.2kW. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα κοινοποιήσουμε πως η διάσταση ισχύς συγκόλλησης max φτάνει στην τιμή 6kW. Στην ιστοσελίδα μας διατίθενται προσφορές που αφορούν ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας ας αναφέρουμε η διάσταση ρεύμα συγκόλλησης max συμποσούται στον αριθμό 3800A. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα ξεκαθαρίσουμε το τυπικό γνώρισμα ασφάλεια πίνακα ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα 16A. Αφετέρου ας παρέχουμε πληροφορίες το τυπικό γνώρισμα βάρος προσεγγίζει στο μέγεθος 9.9Kg. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να καταθέσουμε ότι η ιδιότητα κόστος ευρίσκεται στην ποσότητα € 620,00.

DECA Hλεκτροπόντα Φανοποιίας A 400 – 2200

Στη συνέχεια εξετάζουμε το DECA – SW 22 BASIC Hλεκτροπόντα Φανοποιίας A 400 – 2200. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας να δείξουμε ο χαρακτήρας volt κυμαίνεται σε 230-1. Από την εξέταση της Πόντας Φανοποιίας να γνωστοποιήσουμε πως το τυπικό γνώρισμα kw είναι στο μέγεθος 4. Ακόμα θα πούμε η αναγραφόμενη ιδιότητα ρεύμα κόλλησης ισούται αριθμητικά στον αριθμό A 400 – 2200. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Πόντας θα τονίσουμε η αντικειμενική αξία διαστάσεις λαμβάνει στο στοιχείο 320x181x265. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας ας διαδώσουμε πως ο δείκτης βάρος ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή 20 Kg. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας θα τονίσουμε η ονομαστική αξία κόστος ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα € 652,00. Σε αυτό το σύνδεσμο διαθέτουμε μηχανήματα σχετικά με εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

DIGITAL MODULAR 230 Ηλεκτροπόντα

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 230 Ηλεκτροπόντα. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας θα βεβαιώσουμε το μέγεθος τάση κυμαίνεται σε 230V. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να φανερώσουμε ότι η παράμετρος ικανότητα συγκόλλησης πλησιάζει στο μέγεθος 2 + 2. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας θα πληροφορήσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη ισχύς 50% είναι στο νούμερο 2.3kW. Ταυτόχρονα ας επισημάνουμε η ιδιότητα ισχύς συγκόλλησης max ανέρχεται στην ποσότητα 13kW. Εδώ θα βρείτε εργαλεία γύρω από προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να φέρουμε σε γνώση σας ότι η ονομαστική αξία ρεύμα συγκόλλησης max φτάνει σε τιμή ορισμένη 6300A. Εξάλλου να διαδώσουμε το στοιχείο ασφάλεια πίνακα ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 25A. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Πόντας να διαφωτίσουμε η ποσότητα βάρος έγκειται στη διακριτή ποσότητα 10.5Kg.

Από τη μελέτη της Πόντας Φανοποιίας ας εκθέσουμε ότι η παράμετρος κόστος προσεγγίζει στο ψηφίο € 769,00.

TELWIN – DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα

Παρακάτω μελετάμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα σας κρατήσουμε ενήμερους η μετρήσιμη ποσότητα τάση ανέρχεται στον αριθμό 400V. Από την εξέταση του προϊόντος ας εξακριβώσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος ικανότητα συγκόλλησης φτάνει στην ποσότητα 2 + 2. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Πόντας να παρουσιάσουμε το χαρακτηριστικό ισχύς 50% ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 2.3kW. Από την άλλη ας καταμαρτυρήσουμε πως το χαρακτηριστικό ισχύς συγκόλλησης max συγκλίνει στον αριθμό 13kW. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να καταμαρτυρήσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα ρεύμα συγκόλλησης max είναι στο διακριτό μέγεθος 6300A. Ακόμα να κάνουμε ενημέρωση πως το μετρήσιμο μέγεθος ασφάλεια πίνακα είναι ίσο στο μέγεθος 16A. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της Πόντας ας εκθέσουμε ότι η τίμηση βάρος προσεγγίζει στο ψηφίο 10.3Kg.

Μελετώντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας καταγράψουμε πως ο ποσοτικός δείκτης κόστος είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος € 787,00.

MAESTRO Ηλεκτροπόντα 5KVA

Παρακάτω αναλύουμε το MAESTRO – MSW-8900 Ηλεκτροπόντα 5KVA. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα κάνουμε ενημέρωση πως η μετρήσιμη ποσότητα τάση είναι στην ποσότητα 1PH – 220V. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Πόντας να κάνουμε ενημέρωση πως η παράμετρος ισχύς συγκόλλησης(max) ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 5KVA. Μαζί με αυτό να δημοσιοποιήσουμε πως ο χαρακτήρας ρεύμα συγκόλλησης(max) πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 8900A. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας θα ξεκαθαρίσουμε η μετρήσιμη ποσότητα ασφάλεια πίνακα ισούται σε 21A. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας ας γνωστοποιήσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα κλάση μονώσεως συμποσούται στην τιμή F. Μεταξύ των άλλων ας δείξουμε το μέγεθος βαθμός προστασίας πλησιάζει στο μέγεθος IP 21. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας να σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το τυπικό γνώρισμα βάρος έγκειται στο στοιχείο 85kg.

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας να παραθέσουμε πως ο όρος κόστος ανέρχεται στο ψηφίο € 872,00.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ

Τώρα παρουσιάζουμε το DECA – SW 15 ALU ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΝΤΑ . Στο εξής ας πούμε το μέγεθος volt συμποσούται στο μέγεθος 115/230-1. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές να διαδώσουμε η τίμηση kw ισούται στο νούμερο 0,4. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας να τονίσουμε ότι η ονομαστική αξία πυκνωτής ισούται στην αναγραφόμενη τιμή μF 66000. Επιπροσθέτως να βεβαιώσουμε ότι η πληροφορία ενέργεια πόντας ισούται αριθμητικά στην ποσότητα J 50?15000. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά θα διαφωτίσουμε πως ο συντελεστής καρφιά/λεπτό προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 20 (ο4mm) 10(o8mm). Ζωτικής σημσίας είναι ας δηλώσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος καρφιά ευρίσκεται στην ποσότητα 3-8. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα φανερώσουμε ότι ο δείκτης διαστάσεις λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 380x190x400. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας θα βεβαιώσουμε ο αριθμητικός δείκτη κιλά φτάνει στη διακριτή ποσότητα 13,5.

Ακόμη ας εξακριβώσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος ισούται στο διακριτό μέγεθος € 1.720,50.

ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Παρακάτω δείχνουμε το TECNA – ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας θα δείξουμε το δεδομένο ισχύς(VA) ευρίσκεται στο μέγεθος 1000. Ακολούθως να φανερώσουμε το ποσό χωριτικότητα πυκνωτή (mF) λαμβάνει στην τιμή 66. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας καταγράψουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη φόρτιση πυκνωτή ευρίσκεται στον αριθμό 2-3. Από τη μελέτη της Πόντας Φανοποιίας θα καταθέσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης βάρος (kg) είναι ίσο στην τιμή 14. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας να παραθέσουμε πως το ποσό κόστος εντοπίζεται στον αριθμό € 1.909,60.

Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA

Παρακάτω προβάλλουμε το TECNA – Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας ας προβάλλουμε ότι η παράμετρος τάση (V/Hz) είναι σε τιμή ορισμένη 400/50. Παράλληλα θα παρατηρήσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα ικανότητα συγκόλλησης (mm) συμποσούται στον αριθμό 2+2. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας ας δείξουμε η παράμετρος ισχύς προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 50% (ΜΑ) 8. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας κάνουμε ενημέρωση πως η πληροφορία ισχύς συγκόλλησης max. (ΜΑ) συγκλίνει σε τιμή ορισμένη 35. Εκτός από αυτά ας πούμε ότι το τυπικό γνώρισμα ρεύμα συγκόλλησης max. (Α) εντοπίζεται στο μέγεθος 6400. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές θα ξεκαθαρίσουμε ότι το μέγεθος ασφάλεια πίνακα (Α) προσεγγίζει σε 25. Συνάμα θα ανακοινώσουμε η πληροφορία μήκος καλωδίων δαγκάνας (mm) έγκειται σε τιμή ορισμένη 1800. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας φέρουμε σε γνώση σας πως ο βαθμός κλάση μονώσεως έγκειται στο μέγεθος F.

Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Πόντας ας αναφέρουμε ότι η πληροφορία βαθμός προστασίας λαμβάνει στην τιμή IP 21. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της Ηλεκτρονικής Πόντας ας θέσουμε υπόψη πως το χαρακτηριστικό βάρος(Kg) κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 70. Ζωτικής σημσίας είναι θα δείξουμε ο αριθμητικός δείκτη κόστος έγκειται στην ποσότητα € 2.543,24.

DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA) Ηλεκτροπόντα

Μετά εκθέτουμε το TELWIN – DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA) Ηλεκτροπόντα. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Πόντας να καταθέσουμε ότι το στοιχείο τάση είναι ίσο στο νούμερο 400V. Πλην των άλλων θα παρέχουμε πληροφορίες ότι η ποσότητα ικανότητα συγκόλλησης συμποσούται στο ψηφίο 3 + 3. Από την εξέταση του εργαλείου Πόντας θα δημοσιοποιήσουμε ότι η τίμηση ισχύς 50% έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 8.0kW. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας ας κοινολογήσουμε η ιδιότητα ισχύς συγκόλλησης max είναι στον αριθμό 47kW. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας ας διαφωτίσουμε πως η διάσταση ρεύμα συγκόλλησης max ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 7000A. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας ας ανακοινώσουμε πως ο όρος βάρος συγκλίνει στο μέγεθος 95.0Kg. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα επισημάνουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος ισούται αριθμητικά στην ποσότητα € 2.728,00.

Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic

Ακόμα προβάλλουμε το DECA – SW 100 Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic. Από τη μελέτη του προϊόντος ας δημοσιοποιήσουμε ότι η αντικειμενική αξία τάση ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 400-1 V. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας ας καταδείξουμε ο βαθμός kw φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 12. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας τονίσουμε ότι η ποσότητα διαστάσεις ευρίσκεται στον αριθμό 650x730x1100. Εξάλλου ας επισημάνουμε ο όρος βάρος ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 82kg. Αφετέρου θα δείξουμε η πληροφορία κόστος κυμαίνεται στο ψηφίο € 2.821,00.

Ηλεκτροπόντα 23kVA

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το MAESTRO – MSWYC-30 Ηλεκτροπόντα 23kVA. Πέραν των άλλων μεγεθών της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας προσθέσουμε ότι το χαρακτηριστικό τάση κυμαίνεται στον αριθμό 2PH – 30V. Μελετώντας τις προδιαγραφές ας φανερώσουμε η πληροφορία ισχύς συγκόλλησης (max) έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 23kVA. Πέραν των άλλων μεγεθών της Ηλεκτρονικής Πόντας να σημειώσουμε η αντικειμενική αξία ρεύμα συγκόλλησης (max) ισούται σε τιμή ορισμένη 12000Α. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας ξεκαθαρίσουμε ότι η ποσότητα ασφάλεια πίνακα είναι στον αριθμό 25 A. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας σας κρατήσουμε ενήμερους πως ο όρος κλάση μονώσεως έγκειται στη διακριτή ποσότητα F. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας ας κοινολογήσουμε ο συντελεστής βαθμός προστασίας πλησιάζει στο νούμερο IP 21. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα ενημερώσουμε η διάσταση βάρος φτάνει στη διακριτή ποσότητα 125kg.

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας να κοινολογήσουμε πως η αντικειμενική αξία κόστος ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή € 2.845,00.

Παρουσιάζουμε ηλεκτροποντες

Παρουσιάζουμε ηλεκτροποντες. Βρείτε ηλεκτροκόλληση, πόντα Φανοποιίας Χειρός, Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα, Ηλεκτροπόντα, Hλεκτροπόντα Φανοποιίας. Πληροφόρηση για TECNA, TELWIN, DECA, MAESTRO.

TECNA – Spotter 7630PL Πόντα Φανοποιίας Χειρός

Μετά παρουσιάζουμε το TECNA – Spotter 7630PL Πόντα Φανοποιίας Χειρός. Παράλληλα να γνωστοποιήσουμε ο συντελεστής τάση φτάνει στο μέγεθος 230V / 50-60Hz. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας ας φανερώσουμε πως το χαρακτηριστικό ισχύς 50% είναι στο μέγεθος 0.8Kva. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας ας δηλώσουμε το τυπικό γνώρισμα ισχύς συγκόλησης max ισούται στην τιμή 5.2Kva. Παρομοίως να κοινολογήσουμε το μετρήσιμο μέγεθος ρεύμα συγκόλλησης max ανέρχεται στο μέγεθος 2500A. Εδώ θα βρείτε προσφορές γύρω από ηλεκτροκόλληση.

Από τη μελέτη του εργαλείου Πόντας ας κάνουμε ενημέρωση το ποσό ασφάλεια έγκειται στην ποσότητα 16A. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Πόντας θα ανακοινώσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης μήκος καλωδίου είναι στην τιμή 3m. Παραπέρα να επισημάνουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα βάρος φτάνει στη διακριτή ποσότητα 5Kg. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα παρατηρήσουμε πως το ποσό κόστος είναι σε τιμή ορισμένη € 370,00. Επιπλέον θα βρείτε προσφορές γύρω από ηλεκτροποντες.

TECNA – 3465 Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα

Εδώ εξετάζουμε το TECNA – 3465 Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας φανερώσουμε το ποσό ισχύς εντοπίζεται στο στοιχείο 50% (KVA) 2,3. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας να κοινοποιήσουμε πως ο χαρακτήρας ασφάλεια πίνακα(Α) συμποσούται στο στοιχείο 8. Από τη μελέτη της Ηλεκτρονικής Πόντας θα δημοσιοποιήσουμε ότι η ονομαστική αξία βάρος (kg) έγκειται στον αριθμό 22,6. Εναργώς θα κοινολογήσουμε πως το δεδομένο κόστος είναι στη διακριτή ποσότητα € 590,00. Ακολούθως διατίθενται εργαλεία πάνω σε ηλεκτροκολλήσεις inverter.

TELWIN – MODULAR 20/TI Ηλεκτροπόντα

Μετά μελετάμε το TELWIN – MODULAR 20/TI Ηλεκτροπόντα. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της Ηλεκτροπόντας θα παρέχουμε πληροφορίες ότι η διάσταση τάση ανέρχεται σε 230V. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας ας ξεκαθαρίσουμε η ποσότητα ικανότητα συγκόλλησης προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 1 + 1. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Πόντας ας κοινοποιήσουμε ότι η ονομαστική αξία θσχύς 50% πλησιάζει σε 1.2kW. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε προσφορές πάνω σε εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Από τη μελέτη του εργαλείου Πόντας θα επισημάνουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς συγκόλλησης max φτάνει στον αριθμό 6kW. Επιπρόσθετα να σημειώσουμε ότι ο βαθμός ρεύμα συγκόλλησης max προσεγγίζει σε 3800A. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της Ηλεκτροπόντας ας κοινολογήσουμε η παράμετρος ασφάλεια πίνακα κυμαίνεται στο στοιχείο 16A. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι ο ποσοτικός δείκτης βάρος φτάνει στην ποσότητα 9.9Kg.

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Πόντας θα προσθέσουμε ότι η αντικειμενική αξία κόστος εντοπίζεται στον αριθμό € 620,00. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε μηχανήματα πάνω σε προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

DECA – SW 22 BASIC Hλεκτροπόντα Φανοποιίας A 400 – 2200

Στη συνέχεια εκθέτουμε το DECA – SW 22 BASIC Hλεκτροπόντα Φανοποιίας A 400 – 2200. Επιπλέον θα κάνουμε ενημέρωση η αναγραφόμενη παράμετρος volt συμποσούται στο ψηφίο 230-1. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας να δηλώσουμε πως το ποσό kw έγκειται στο διακριτό μέγεθος 4. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας να επισημάνουμε πως ο δείκτης ρεύμα κόλλησης εντοπίζεται στο μέγεθος A 400 – 2200. Στο link που ακολουθεί παρέχουμε DECA εργαλεία.

Επιπροσθέτως να καταγράψουμε ότι το δεδομένο διαστάσεις ισούται στον αριθμό 320x181x265. Συνάμα να εξακριβώσουμε πως η τίμηση βάρος έγκειται στο διακριτό μέγεθος 20 Kg. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος θα καταθέσουμε ότι το στοιχείο κόστος ευρίσκεται στην τιμή € 652,00.

TELWIN – DIGITAL MODULAR 230 Ηλεκτροπόντα

Εδώ εξετάζουμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 230 Ηλεκτροπόντα. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας θα δηλώσουμε πως ο χαρακτήρας τάση προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη 230V. Παρακάτω να διαδώσουμε η τίμηση ικανότητα συγκόλλησης κυμαίνεται στο νούμερο 2 + 2. Πέραν των άλλων μεγεθών του εργαλείου Πόντας θα κατατοπίσουμε ο ποσοτικός δείκτης ισχύς 50% ισούται στο μέγεθος 2.3kW. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να κατατοπίσουμε ότι το ποσό ισχύς συγκόλλησης max είναι ίσο στο ψηφίο 13kW. Ακολούθως διατίθενται εργαλεία πάνω σε ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας θα προσθέσουμε πως η ιδιότητα ρεύμα συγκόλλησης max είναι σε τιμή ορισμένη 6300A. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας να παρουσιάσουμε το δεδομένο ασφάλεια πίνακα εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 25A. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας θα προσθέσουμε πως το ποσό βάρος πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 10.5Kg.

Επιπρόσθετα να παραθέσουμε το χαρακτηριστικό κόστος είναι στο διακριτό μέγεθος € 769,00.

TELWIN – DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα

Εδώ εκθέτουμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα. Αντιστοίχως ας δείξουμε η ιδιότητα τάση ισούται στον αριθμό 400V. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας να καταδείξουμε ότι ο βαθμός ικανότητα συγκόλλησης έγκειται σε 2 + 2. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Πόντας θα φανερώσουμε πως το τυπικό γνώρισμα ισχύς 50% προσεγγίζει στην ποσότητα 2.3kW. Ζωτικής σημσίας είναι να ανακοινώσουμε η αποτίμηση ισχύς συγκόλλησης max ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 13kW.

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας διαφωτίσουμε πως ο συντελεστής ρεύμα συγκόλλησης max λαμβάνει στην τιμή 6300A. Ζωτικής σημσίας είναι να προβάλλουμε ότι η πληροφορία ασφάλεια πίνακα ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 16A. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να εξακριβώσουμε πως το μέγεθος βάρος φτάνει στο στοιχείο 10.3Kg. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα σημειώσουμε ο συντελεστής κόστος συμποσούται στο μέγεθος € 787,00.

MAESTRO – MSW-8900 Ηλεκτροπόντα 5KVA

Ακολούθως μελετάμε το MAESTRO – MSW-8900 Ηλεκτροπόντα 5KVA. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας να συσχετίσουμε η πληροφορία τάση ευρίσκεται στον αριθμό 1PH – 220V. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας καταμαρτυρήσουμε ότι η ονομαστική αξία ισχύς συγκόλλησης(max) συγκλίνει στον αριθμό 5KVA. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας ας σημειώσουμε ότι το δεδομένο ρεύμα συγκόλλησης(max) πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 8900A.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας παρατηρήσουμε πως η ονομαστική αξία ασφάλεια πίνακα κυμαίνεται στο ψηφίο 21A. Παράλληλα να κάνουμε ενημέρωση πως το χαρακτηριστικό κλάση μονώσεως φτάνει στη διακριτή ποσότητα F. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να διαφωτίσουμε πως η ποσότητα βαθμός προστασίας είναι στο στοιχείο IP 21. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας να βεβαιώσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης βάρος εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 85kg.

Πέραν των άλλων μεγεθών της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας φανερώσουμε ότι η ονομαστική αξία κόστος συμποσούται στην τιμή € 872,00.

DECA – SW 15 ALU ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΝΤΑ

Μετά εξετάζουμε το DECA – SW 15 ALU ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΝΤΑ . Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας ενημερώσουμε ότι η τίμηση volt ευρίσκεται στην ποσότητα 115/230-1. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας να φέρουμε σε γνώση σας ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα kw φτάνει στο διακριτό μέγεθος 0,4. Στη συνέχεια να εξακριβώσουμε ότι ο χαρακτήρας πυκνωτής είναι ίσο στο νούμερο μF 66000. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου Πόντας θα γνωστοποιήσουμε ότι η ονομαστική αξία ενέργεια πόντας εντοπίζεται στην τιμή J 50?15000.

Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα δείξουμε πως το μέγεθος καρφιά/λεπτό ισούται στον αριθμό 20 (ο4mm) 10(o8mm). Από την εξέταση της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να παρατηρήσουμε ότι το μέγεθος καρφιά είναι ίσο στο στοιχείο 3-8. Πέραν των άλλων τιμών της Ηλεκτρονικής Πόντας να προσθέσουμε ότι το χαρακτηριστικό διαστάσεις είναι ίσο στον αριθμό 380x190x400.

Εναργώς να σας κρατήσουμε ενήμερους πως η πληροφορία κιλά έγκειται στην ποσότητα 13,5. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας να καταμαρτυρήσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος κόστος εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος € 1.720,50.

TECNA – ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Εδώ προβάλλουμε το TECNA – ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας ας παρατηρήσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς(VA) συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 1000. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Πόντας ας σημειώσουμε το τυπικό γνώρισμα χωριτικότητα πυκνωτή (mF) είναι ίσο στο μέγεθος 66.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να σημειώσουμε ότι η αποτίμηση φόρτιση πυκνωτή πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 2-3. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να δημοσιοποιήσουμε ότι η ποσότητα βάρος (kg) είναι στη διακριτή ποσότητα 14. Επίσης ας μνημονεύουμε πως η παράμετρος κόστος ισούται αριθμητικά στο στοιχείο € 1.909,60.

TECNA – Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA

Ακολούθως μελετάμε το TECNA – Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA. Πέραν των άλλων μεγεθών της Πόντας Φανοποιίας ας παρουσιάσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος τάση (V/Hz) φτάνει σε τιμή ορισμένη 400/50. Επίσης να δημοσιοποιήσουμε πως το τυπικό γνώρισμα ικανότητα συγκόλλησης (mm) λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 2+2. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας θα διαδώσουμε ο χαρακτήρας ισχύς ανέρχεται στο μέγεθος 50% (ΜΑ) 8. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας θα εκθέσουμε ότι η τίμηση ισχύς συγκόλλησης max. (ΜΑ) φτάνει στο στοιχείο 35.

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας θα κοινοποιήσουμε η αντικειμενική αξία ρεύμα συγκόλλησης max. (Α) κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 6400. Ακόμη θα καταδείξουμε ότι ο χαρακτήρας ασφάλεια πίνακα (Α) πλησιάζει στο ψηφίο 25. Κάνοντας την παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Πόντας ας παραθέσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος μήκος καλωδίων δαγκάνας (mm) συμποσούται στο νούμερο 1800.

Πέραν των άλλων τιμών θα ενημερώσουμε πως το δεδομένο κλάση μονώσεως συγκλίνει σε F. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Πόντας θα ανακοινώσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη βαθμός προστασίας ευρίσκεται στην ποσότητα IP 21. Ταυτόχρονα θα σας κρατήσουμε ενήμερους πως η αντικειμενική αξία βάρος(Kg) είναι σε 70. Πέραν των άλλων τιμών της Πόντας ας συσχετίσουμε πως η πληροφορία κόστος ισούται στη διακριτή ποσότητα € 2.543,24.

TELWIN – DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA) Ηλεκτροπόντα

Ακόμα αναλύουμε το TELWIN – DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA) Ηλεκτροπόντα. Επιπρόσθετα ας πληροφορήσουμε ο ποσοτικός δείκτης τάση ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη 400V. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα φέρουμε σε γνώση σας η αντικειμενική αξία ικανότητα συγκόλλησης είναι στην ποσότητα 3 + 3. Από την εξέταση της Πόντας ας φανερώσουμε ότι το μέγεθος ισχύς 50% έγκειται στη διακριτή ποσότητα 8.0kW.

Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας θα μνημονεύουμε πως το ποσό ισχύς συγκόλλησης max συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος 47kW. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά ας παρουσιάσουμε ότι το μέγεθος ρεύμα συγκόλλησης max είναι στον αριθμό 7000A. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η αποτίμηση βάρος προσεγγίζει στο στοιχείο 95.0Kg. Από την εξέταση της Πόντας ας εκθέσουμε η μετρήσιμη ποσότητα κόστος ισούται αριθμητικά στο ψηφίο € 2.728,00.

DECA – SW 100 Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic

Στη συνέχεια δείχνουμε το DECA – SW 100 Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας να δημοσιοποιήσουμε το χαρακτηριστικό τάση ισούται στην ποσότητα 400-1 V. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας ας δείξουμε ότι το τυπικό γνώρισμα kw λαμβάνει στο στοιχείο 12.

Από την εξέταση του προϊόντος να κατατοπίσουμε ότι η πληροφορία διαστάσεις πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 650x730x1100. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας σημειώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος βάρος συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 82kg. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να κοινοποιήσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα κόστος εντοπίζεται στο νούμερο € 2.821,00.

MAESTRO – MSWYC-30 Ηλεκτροπόντα 23kVA

Μετά αναλύουμε το MAESTRO – MSWYC-30 Ηλεκτροπόντα 23kVA. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας θα πληροφορήσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα τάση έγκειται σε 2PH – 30V. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας θα καταδείξουμε ότι η αποτίμηση ισχύς συγκόλλησης (max) προσεγγίζει στο νούμερο 23kVA. Ταυτόχρονα να καταδείξουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα ρεύμα συγκόλλησης (max) κυμαίνεται στην ποσότητα 12000Α.

Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας ανακοινώσουμε ότι η διάσταση ασφάλεια πίνακα πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 25 A. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας ας θέσουμε υπόψη ότι ο ποσοτικός δείκτης κλάση μονώσεως συμποσούται στο διακριτό μέγεθος F. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα βεβαιώσουμε ότι ο δείκτης βαθμός προστασίας είναι στην τιμή IP 21. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα επισημάνουμε πως η αποτίμηση βάρος είναι ίσο στο μέγεθος 125kg.

Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας ας συσχετίσουμε πως η ονομαστική αξία κόστος φτάνει σε τιμή ορισμένη € 2.845,00.

Ηλεκτροποντες επαγγελματικών προδιαγραφών

Ηλεκτροποντες επαγγελματικών προδιαγραφών. Παρουσιάζουμε ηλεκτροποντες επαγγελματικών προδιαγραφών για ηλεκτροκόλληση αλλά και για εργασίες συγκόλλησης. Ηλεκτροποντες επαγγελματικών προδιαγραφών όπως Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη και Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο. Μπορείτε αν βρείτε όλες τςι λεπτομέρειες που αφορούν Πόντα Φανοποιίας Χειρός, Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα και Ηλεκτροπόντα. Πόντες των καταξιωμέων εταιρειών DECA, MAESTRO, TECNA, TELWIN. Επιλεγμένα εργαλεία που περιλαμβάνουν Hλεκτροπόντα Φανοποιίας, ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΝΤΑ και ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.

Πόντα Φανοποιίας Χειρός

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το TECNA – Spotter 7630PL Πόντα Φανοποιίας Χειρός. Από τη μελέτη του προϊόντος να διαφωτίσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα τάση λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 230V / 50-60Hz. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας ας καταδείξουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς 50% προσεγγίζει στο ψηφίο 0.8Kva. Μεταξύ των άλλων να αναφέρουμε ότι η πληροφορία ισχύς συγκόλησης max ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα 5.2Kva. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας προβάλλουμε το χαρακτηριστικό ρεύμα συγκόλλησης max κυμαίνεται στο ψηφίο 2500A. Εδώ έχουμε εργαλεία σχετικά με ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας θα κατατοπίσουμε πως το δεδομένο ασφάλεια προσεγγίζει σε 16A. Ακόμη θα παρέχουμε πληροφορίες πως ο συντελεστής μήκος καλωδίου φτάνει σε τιμή ορισμένη 3m. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας θα διαδώσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα βάρος φτάνει στην ποσότητα 5Kg. Ταυτόχρονα να ξεκαθαρίσουμε ότι το χαρακτηριστικό κόστος συμποσούται στο στοιχείο € 370,00. Ηλεκτροποντες επαγγελματικών προδιαγραφών για να κάνετε τη δουλειά σας.

Πόντα TECNA

Ακόμα προβάλλουμε το TECNA – 3465 Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα. Εξάλλου ας πούμε ο αριθμητικός δείκτη ισχύς ανέρχεται στο ψηφίο 50% (KVA) 2,3. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να φανερώσουμε πως η ιδιότητα ασφάλεια πίνακα(Α) ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 8. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας εξακριβώσουμε πως το δεδομένο βάρος (kg) ισούται αριθμητικά στον αριθμό 22,6. Επίσης θα καταγράψουμε το μέγεθος κόστος κυμαίνεται στην τιμή € 590,00. Στο link που ακολουθεί θα βρείτε εργαλεία πάνω σε προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

TELWIN – MODULAR 20/TI Ηλεκτροπόντα

Ακολούθως αναλύουμε το TELWIN – MODULAR 20/TI Ηλεκτροπόντα. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά θα καταμαρτυρήσουμε πως το χαρακτηριστικό τάση εντοπίζεται στο νούμερο 230V. Εξάλλου ας πληροφορήσουμε ο αριθμητικός δείκτη ικανότητα συγκόλλησης εντοπίζεται στο ψηφίο 1 + 1. Εκτός από αυτά να διαδώσουμε πως ο όρος θσχύς 50% ισούται στον αριθμό 1.2kW. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα προβάλλουμε πως ο αριθμητικός δείκτη ισχύς συγκόλλησης max ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 6kW. Σημασία έχει ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα ρεύμα συγκόλλησης max πλησιάζει στο στοιχείο 3800A. Στο link που ακολουθεί διατίθενται μηχανήματα σχετικά με εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Ηλεκτροποντες επαγγελματικών προδιαγραφών για απαιτητικές εργασίες. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας ας φέρνουμε στη δημοσιότητα το ποσό ασφάλεια πίνακα λαμβάνει στον αριθμό 16A. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά να τονίσουμε πως η αποτίμηση βάρος εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 9.9Kg. Πέραν των άλλων μεγεθών της Πόντας θα κοινοποιήσουμε πως το τυπικό γνώρισμα κόστος ανέρχεται στο ψηφίο € 620,00.

DECA – SW 22 BASIC Hλεκτροπόντα Φανοποιίας A 400 – 2200

Ακολούθως προβάλλουμε το DECA – SW 22 BASIC Hλεκτροπόντα Φανοποιίας A 400 – 2200. Αποφασιστική παράμετρος είναι να τονίσουμε ότι η αποτίμηση volt συγκλίνει σε 230-1. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να πούμε η αποτίμηση kw συγκλίνει σε 4. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να διαδώσουμε η αντικειμενική αξία ρεύμα κόλλησης κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα A 400 – 2200. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας να παραθέσουμε ο ποσοτικός δείκτης διαστάσεις ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 320x181x265. Ηλεκτροποντες επαγγελματικών προδιαγραφών που αθ σς λύσουν πολλά προβλήμαατ στην εργασία σας. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα πληροφορήσουμε ο βαθμός βάρος ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 20 Kg. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Πόντας να δημοσιοποιήσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα κόστος ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα € 652,00. Εδώ έχουμε εργαλεία σχετικά με ηλεκτροκολλήσεις inverter.

TELWIN – DIGITAL MODULAR 230 Ηλεκτροπόντα

Ακόμα μελετάμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 230 Ηλεκτροπόντα. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου Πόντας να προσθέσουμε ότι ο όρος τάση κυμαίνεται σε 230V. Από την εξέταση της Πόντας να παραθέσουμε πως η αντικειμενική αξία ικανότητα συγκόλλησης πλησιάζει στον αριθμό 2 + 2. Πέραν των άλλων μεγεθών της Πόντας Φανοποιίας θα δημοσιοποιήσουμε ο χαρακτήρας ισχύς 50% συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 2.3kW. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά ας κοινοποιήσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα ισχύς συγκόλλησης max λαμβάνει στην τιμή 13kW. Εδώ διατίθενται προσφορές πάνω σε ηλεκτροποντες

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως ο αριθμητικός δείκτη ρεύμα συγκόλλησης max πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 6300A. Επιπρόσθετα ας πούμε το δεδομένο ασφάλεια πίνακα ευρίσκεται στην αναγραφόμενη τιμή 25A. Αποφασιστική παράμετρος είναι να καταγράψουμε ότι το δεδομένο βάρος είναι στο νούμερο 10.5Kg. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας να καταδείξουμε ότι ο δείκτης κόστος λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα € 769,00. Ηλεκτροποντες επαγγελματικών προδιαγραφών γαι εκείνουν που θέλουν μόνο το καλύτερο.

TELWIN – DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα

Εδώ δείχνουμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας θα βεβαιώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος τάση ανέρχεται στο ψηφίο 400V. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας ας επισημάνουμε ότι η ποσότητα ικανότητα συγκόλλησης ευρίσκεται στο μέγεθος 2 + 2. Από την εξέταση του προϊόντος ας ενημερώσουμε το στοιχείο ισχύς 50% ισούται στον αριθμό 2.3kW. Στη συνέχεια να διαφωτίσουμε η ονομαστική αξία ισχύς συγκόλλησης max ισούται σε 13kW. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά ας προβάλλουμε ότι η παράμετρος ρεύμα συγκόλλησης max έγκειται στο στοιχείο 6300A. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας παρατηρήσουμε ότι το δεδομένο ασφάλεια πίνακα κυμαίνεται στην ποσότητα 16A. Από την εξέταση της Πόντας Φανοποιίας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα η ιδιότητα βάρος κυμαίνεται στο μέγεθος 10.3Kg. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας να διαφωτίσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος κόστος συμποσούται σε τιμή ορισμένη € 787,00.

MAESTRO – MSW-8900 Ηλεκτροπόντα 5KVA

Ακολούθως παρουσιάζουμε το MAESTRO – MSW-8900 Ηλεκτροπόντα 5KVA. Επιπρόσθετα θα καταμαρτυρήσουμε η ονομαστική αξία τάση έγκειται στην τιμή 1PH – 220V. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας να ξεκαθαρίσουμε ότι ο συντελεστής ισχύς συγκόλλησης(max) ισούται στη διακριτή ποσότητα 5KVA. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα καταδείξουμε πως το χαρακτηριστικό ρεύμα συγκόλλησης(max) έγκειται στην ποσότητα 8900A. Ακολούθως να βεβαιώσουμε πως η τίμηση ασφάλεια πίνακα είναι ίσο στην ποσότητα 21A. Συνάμα θα διαδώσουμε το στοιχείο κλάση μονώσεως ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα F. Πέραν των άλλων τιμών της Πόντας Φανοποιίας θα παρουσιάσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος βαθμός προστασίας είναι στο διακριτό μέγεθος IP 21. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Πόντας θα σας κρατήσουμε ενήμερους η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος συμποσούται στην ποσότητα 85kg. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε πως η παράμετρος κόστος ισούται στην τιμή € 872,00.

DECA – SW 15 ALU ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΝΤΑ

Στη συνέχεια εκθέτουμε το DECA – SW 15 ALU ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΝΤΑ . Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας θα φανερώσουμε ότι ο βαθμός volt ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 115/230-1. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές ας επισημάνουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος kw εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 0,4. Μελετώντας τις προδιαγραφές ας φανερώσουμε ότι η διάσταση πυκνωτής ισούται αριθμητικά σε μF 66000. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας δηλώσουμε η μετρήσιμη ποσότητα ενέργεια πόντας συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή J 50?15000. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας δείξουμε ότι το μέγεθος καρφιά/λεπτό είναι ίσο σε 20 (ο4mm) 10(o8mm). Εδώ προτείνουμε προτάσεις γύρω από ηλεκτροκόλληση.

Πέραν των άλλων μεγεθών της Πόντας θα επισημάνουμε ο αριθμητικός δείκτη καρφιά κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 3-8. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας θα ενημερώσουμε πως η αντικειμενική αξία διαστάσεις ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 380x190x400. Εκτός από αυτά να βεβαιώσουμε πως ο δείκτης κιλά ευρίσκεται στον αριθμό 13,5. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι να παρέχουμε πληροφορίες ο συντελεστής κόστος ευρίσκεται σε € 1.720,50.

TECNA – ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Ακολούθως μελετάμε το TECNA – ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας συσχετίσουμε ότι η ποσότητα ισχύς(VA) προσεγγίζει στο ψηφίο 1000. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας να συσχετίσουμε πως η ποσότητα χωριτικότητα πυκνωτή (mF) ανέρχεται στον αριθμό 66. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας θα διαδώσουμε η ιδιότητα φόρτιση πυκνωτή συμποσούται στην ποσότητα 2-3. Πέραν των άλλων τιμών της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας θέσουμε υπόψη ότι ο ποσοτικός δείκτης βάρος (kg) ισούται στο μέγεθος 14. Επίσης να κατατοπίσουμε πως το χαρακτηριστικό κόστος λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή € 1.909,60.

TECNA – Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA

Ακόμα μελετάμε το TECNA – Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η αποτίμηση τάση (V/Hz) λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 400/50. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα εξακριβώσουμε ότι η παράμετρος ικανότητα συγκόλλησης (mm) ευρίσκεται στο ψηφίο 2+2. Πέραν των άλλων τιμών της Πόντας ας κάνουμε ενημέρωση ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα ισχύς ισούται στην ποσότητα 50% (ΜΑ) 8. Στη συνέχεια ας καταγράψουμε πως ο ποσοτικός δείκτης ισχύς συγκόλλησης max. (ΜΑ) είναι στην αναγραφόμενη τιμή 35. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας ας ενημερώσουμε πως η πληροφορία ρεύμα συγκόλλησης max. (Α) είναι σε 6400. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας ας καταμαρτυρήσουμε ότι ο δείκτης ασφάλεια πίνακα (Α) έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 25. Ενδιαφέρον είναι θα παρουσιάσουμε πως η πληροφορία μήκος καλωδίων δαγκάνας (mm) εντοπίζεται σε 1800.

Επιπροσθέτως ας παραθέσουμε πως η ιδιότητα κλάση μονώσεως έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή F. Εξάλλου θα κάνουμε ενημέρωση ότι η παράμετρος βαθμός προστασίας είναι στην τιμή IP 21. Από την εξέταση της Πόντας Φανοποιίας να βεβαιώσουμε το χαρακτηριστικό βάρος(Kg) ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 70. Σημασία έχει ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ο χαρακτήρας κόστος ισούται αριθμητικά στην ποσότητα € 2.543,24.

TELWIN – DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA) Ηλεκτροπόντα

Στη συνέχεια προβάλλουμε το TELWIN – DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA) Ηλεκτροπόντα. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας ας θέσουμε υπόψη ότι ο δείκτης τάση είναι ίσο στο ψηφίο 400V. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα φέρουμε σε γνώση σας ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα ικανότητα συγκόλλησης είναι σε τιμή ορισμένη 3 + 3. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας ας καταθέσουμε ο συντελεστής ισχύς 50% ανέρχεται στο νούμερο 8.0kW. Επίσης ας φανερώσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα ισχύς συγκόλλησης max πλησιάζει στον αριθμό 47kW. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές ας κάνουμε ενημέρωση πως η πληροφορία ρεύμα συγκόλλησης max είναι στην αναγραφόμενη τιμή 7000A. Επιπρόσθετα να ξεκαθαρίσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα βάρος είναι στον αριθμό 95.0Kg. Από την εξέταση της Ηλεκτρονικής Πόντας να θέσουμε υπόψη πως η παράμετρος κόστος συγκλίνει στο στοιχείο € 2.728,00.

DECA – SW 100 Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic

Παρακάτω εκθέτουμε το DECA – SW 100 Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic. Μελετώντας τις προδιαγραφές να εκθέσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη τάση είναι στην ποσότητα 400-1 V. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας θέσουμε υπόψη το τυπικό γνώρισμα kw είναι σε 12. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας αναφέρουμε ότι η τίμηση διαστάσεις είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 650x730x1100. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι θα δείξουμε πως το στοιχείο βάρος έγκειται στη διακριτή ποσότητα 82kg. Κάνοντας την παρουσίαση της Πόντας να ανακοινώσουμε το χαρακτηριστικό κόστος πλησιάζει στο νούμερο € 2.821,00.

MAESTRO – MSWYC-30 Ηλεκτροπόντα 23kVA

Ακολούθως εκθέτουμε το MAESTRO – MSWYC-30 Ηλεκτροπόντα 23kVA. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας ας πληροφορήσουμε ότι το δεδομένο τάση ευρίσκεται στο στοιχείο 2PH – 30V. Πέραν των άλλων μεγεθών της Ηλεκτροπόντας να επισημάνουμε η παράμετρος ισχύς συγκόλλησης (max) ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος 23kVA. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας ας μνημονεύουμε η πληροφορία ρεύμα συγκόλλησης (max) είναι στην τιμή 12000Α. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ο αριθμητικός δείκτη ασφάλεια πίνακα προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 25 A.

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να τονίσουμε η ονομαστική αξία κλάση μονώσεως λαμβάνει στο ψηφίο F. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Πόντας ας παρατηρήσουμε η αντικειμενική αξία βαθμός προστασίας έγκειται στο μέγεθος IP 21. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας εκθέσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 125kg. Επιπλέον ας κατατοπίσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης κόστος συμποσούται στο ψηφίο € 2.845,00.

Ηλεκτροποντες για ηλεκτροκολλήσεις

Ηλεκτροποντες για ηλεκτροκολλήσεις. Εργαλεία για να κάνετε ηλεκτροκόλληση και συγκόλληση. Παρουσιάζουμε Πόντα Φανοποιίας Χειρός, Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα και Ηλεκτροπόντα. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα βρειτε Hλεκτροπόντα Φανοποιίας, ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ και ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΝΤΑ. Διαθέτουμε επίσης ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη και Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο. Ηλεκτροποντες για ηλεκτροκολλήσεις επαγγελματικού επιπέδου. Όπως όλα τα εργαλεία μας έτσι και οι ηλεκτροποντες προέρχονται από τις καλύτερες εταιρείες παγκοσμίως όπως της TECNA, της TELWIN, της DECA αλλά και της MAESTRO.

TECNA Πόντα Φανοποιίας Χειρός

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το TECNA – Spotter 7630PL Πόντα Φανοποιίας Χειρός. Από τη μελέτη του προϊόντος να διαφωτίσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα τάση λαμβάνει στο διακριτό μέγεθος 230V / 50-60Hz. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας ας καταδείξουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς 50% προσεγγίζει στο ψηφίο 0.8Kva. Μεταξύ των άλλων να αναφέρουμε ότι η πληροφορία ισχύς συγκόλησης max ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα 5.2Kva. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας προβάλλουμε το χαρακτηριστικό ρεύμα συγκόλλησης max κυμαίνεται στο ψηφίο 2500A. Εδώ διατίθενται προσφορές πάνω σε ηλεκτροποντες.

TECNA Ηλεκτροποντες για ηλεκτροκολλήσεις

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας θα κατατοπίσουμε πως το δεδομένο ασφάλεια προσεγγίζει σε 16A. Ακόμη θα παρέχουμε πληροφορίες πως ο συντελεστής μήκος καλωδίου φτάνει σε τιμή ορισμένη 3m. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας θα διαδώσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα βάρος φτάνει στην ποσότητα 5Kg. Ταυτόχρονα να ξεκαθαρίσουμε ότι το χαρακτηριστικό κόστος συμποσούται στο στοιχείο € 370,00. Ηλεκτροποντες για ηλεκτροκολλήσεις που θα σας εντυπωσιάσουν.

Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα

Ακόμα προβάλλουμε το TECNA – 3465 Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα. Εξάλλου ας πούμε ο αριθμητικός δείκτη ισχύς ανέρχεται στο ψηφίο 50% (KVA) 2,3. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος να φανερώσουμε πως η ιδιότητα ασφάλεια πίνακα(Α) ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 8. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας εξακριβώσουμε πως το δεδομένο βάρος (kg) ισούται αριθμητικά στον αριθμό 22,6. Επίσης θα καταγράψουμε το μέγεθος κόστος κυμαίνεται στην τιμή € 590,00. Εδώ προτείνουμε προτάσεις γύρω από ηλεκτροκόλληση.

Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα

TMODULAR 20/TI Ηλεκτροπόντα

Ακολούθως αναλύουμε το TELWIN – MODULAR 20/TI Ηλεκτροπόντα. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά θα καταμαρτυρήσουμε πως το χαρακτηριστικό τάση εντοπίζεται στο νούμερο 230V. Εξάλλου ας πληροφορήσουμε ο αριθμητικός δείκτη ικανότητα συγκόλλησης εντοπίζεται στο ψηφίο 1 + 1. Εκτός από αυτά να διαδώσουμε πως ο όρος θσχύς 50% ισούται στον αριθμό 1.2kW. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα προβάλλουμε πως ο αριθμητικός δείκτη ισχύς συγκόλλησης max ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 6kW. Σημασία έχει ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα ρεύμα συγκόλλησης max πλησιάζει στο στοιχείο 3800A.

Ηλεκτροποντες για ηλεκτροκολλήσεις πολλών τύπων. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας ας φέρνουμε στη δημοσιότητα το ποσό ασφάλεια πίνακα λαμβάνει στον αριθμό 16A. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά να τονίσουμε πως η αποτίμηση βάρος εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 9.9Kg. Πέραν των άλλων μεγεθών της Πόντας θα κοινοποιήσουμε πως το τυπικό γνώρισμα κόστος ανέρχεται στο ψηφίο € 620,00.

Hλεκτροπόντα Φανοποιίας A 400 – 2200

Ακολούθως προβάλλουμε το DECA – SW 22 BASIC Hλεκτροπόντα Φανοποιίας A 400 – 2200. Αποφασιστική παράμετρος είναι να τονίσουμε ότι η αποτίμηση volt συγκλίνει σε 230-1. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να πούμε η αποτίμηση kw συγκλίνει σε 4. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να διαδώσουμε η αντικειμενική αξία ρεύμα κόλλησης κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα A 400 – 2200. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας να παραθέσουμε ο ποσοτικός δείκτης διαστάσεις ευρίσκεται σε τιμή ορισμένη 320x181x265. Στο link που ακολουθεί προτείνουμε DECA εργαλεία.

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα πληροφορήσουμε ο βαθμός βάρος ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 20 Kg. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Πόντας να δημοσιοποιήσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα κόστος ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα € 652,00.

DIGITAL MODULAR 230

Ακόμα μελετάμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 230 Ηλεκτροπόντα. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου Πόντας να προσθέσουμε ότι ο όρος τάση κυμαίνεται σε 230V. Από την εξέταση της Πόντας να παραθέσουμε πως η αντικειμενική αξία ικανότητα συγκόλλησης πλησιάζει στον αριθμό 2 + 2. Πέραν των άλλων μεγεθών της Πόντας Φανοποιίας θα δημοσιοποιήσουμε ο χαρακτήρας ισχύς 50% συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 2.3kW. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά ας κοινοποιήσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα ισχύς συγκόλλησης max λαμβάνει στην τιμή 13kW. Εδώ έχουμε εργαλεία σχετικά με ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως ο αριθμητικός δείκτη ρεύμα συγκόλλησης max πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 6300A. Επιπρόσθετα ας πούμε το δεδομένο ασφάλεια πίνακα ευρίσκεται στην αναγραφόμενη τιμή 25A. Αποφασιστική παράμετρος είναι να καταγράψουμε ότι το δεδομένο βάρος είναι στο νούμερο 10.5Kg. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας να καταδείξουμε ότι ο δείκτης κόστος λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα € 769,00.

TELWIN εργαλείο

Εδώ δείχνουμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας θα βεβαιώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος τάση ανέρχεται στο ψηφίο 400V. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας ας επισημάνουμε ότι η ποσότητα ικανότητα συγκόλλησης ευρίσκεται στο μέγεθος 2 + 2. Από την εξέταση του προϊόντος ας ενημερώσουμε το στοιχείο ισχύς 50% ισούται στον αριθμό 2.3kW. Στη συνέχεια να διαφωτίσουμε η ονομαστική αξία ισχύς συγκόλλησης max ισούται σε 13kW. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά ας προβάλλουμε ότι η παράμετρος ρεύμα συγκόλλησης max έγκειται στο στοιχείο 6300A.

Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας παρατηρήσουμε ότι το δεδομένο ασφάλεια πίνακα κυμαίνεται στην ποσότητα 16A. Από την εξέταση της Πόντας Φανοποιίας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα η ιδιότητα βάρος κυμαίνεται στο μέγεθος 10.3Kg. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας να διαφωτίσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος κόστος συμποσούται σε τιμή ορισμένη € 787,00.

MAESTRO Ηλεκτροπόντα 5KVA

Ακολούθως παρουσιάζουμε το MAESTRO – MSW-8900 Ηλεκτροπόντα 5KVA. Επιπρόσθετα θα καταμαρτυρήσουμε η ονομαστική αξία τάση έγκειται στην τιμή 1PH – 220V. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας να ξεκαθαρίσουμε ότι ο συντελεστής ισχύς συγκόλλησης(max) ισούται στη διακριτή ποσότητα 5KVA. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα καταδείξουμε πως το χαρακτηριστικό ρεύμα συγκόλλησης(max) έγκειται στην ποσότητα 8900A. Ακολούθως να βεβαιώσουμε πως η τίμηση ασφάλεια πίνακα είναι ίσο στην ποσότητα 21A. Εδώ έχουμε εργαλεία σχετικά με ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Συνάμα θα διαδώσουμε το στοιχείο κλάση μονώσεως ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα F. Πέραν των άλλων τιμών της Πόντας Φανοποιίας θα παρουσιάσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος βαθμός προστασίας είναι στο διακριτό μέγεθος IP 21. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Πόντας θα σας κρατήσουμε ενήμερους η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος συμποσούται στην ποσότητα 85kg. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε πως η παράμετρος κόστος ισούται στην τιμή € 872,00.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ

Στη συνέχεια εκθέτουμε το DECA – SW 15 ALU ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΝΤΑ . Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας θα φανερώσουμε ότι ο βαθμός volt ανέρχεται στο διακριτό μέγεθος 115/230-1. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές ας επισημάνουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος kw εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 0,4. Μελετώντας τις προδιαγραφές ας φανερώσουμε ότι η διάσταση πυκνωτής ισούται αριθμητικά σε μF 66000. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας δηλώσουμε η μετρήσιμη ποσότητα ενέργεια πόντας συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή J 50?15000. Στο link που ακολουθεί θα βρείτε εργαλεία πάνω σε προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας δείξουμε ότι το μέγεθος καρφιά/λεπτό είναι ίσο σε 20 (ο4mm) 10(o8mm). Πέραν των άλλων μεγεθών της Πόντας θα επισημάνουμε ο αριθμητικός δείκτη καρφιά κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 3-8. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας θα ενημερώσουμε πως η αντικειμενική αξία διαστάσεις ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 380x190x400. Εκτός από αυτά να βεβαιώσουμε πως ο δείκτης κιλά ευρίσκεται στον αριθμό 13,5. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι να παρέχουμε πληροφορίες ο συντελεστής κόστος ευρίσκεται σε € 1.720,50.

ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Ακολούθως μελετάμε το TECNA – ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας συσχετίσουμε ότι η ποσότητα ισχύς(VA) προσεγγίζει στο ψηφίο 1000. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας να συσχετίσουμε πως η ποσότητα χωριτικότητα πυκνωτή (mF) ανέρχεται στον αριθμό 66. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας θα διαδώσουμε η ιδιότητα φόρτιση πυκνωτή συμποσούται στην ποσότητα 2-3. Πέραν των άλλων τιμών της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας θέσουμε υπόψη ότι ο ποσοτικός δείκτης βάρος (kg) ισούται στο μέγεθος 14. Επίσης να κατατοπίσουμε πως το χαρακτηριστικό κόστος λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή € 1.909,60.

Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA

Ακόμα μελετάμε το TECNA – Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η αποτίμηση τάση (V/Hz) λαμβάνει σε τιμή ορισμένη 400/50. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα εξακριβώσουμε ότι η παράμετρος ικανότητα συγκόλλησης (mm) ευρίσκεται στο ψηφίο 2+2. Πέραν των άλλων τιμών της Πόντας ας κάνουμε ενημέρωση ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα ισχύς ισούται στην ποσότητα 50% (ΜΑ) 8. Στη συνέχεια ας καταγράψουμε πως ο ποσοτικός δείκτης ισχύς συγκόλλησης max. (ΜΑ) είναι στην αναγραφόμενη τιμή 35. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας ας ενημερώσουμε πως η πληροφορία ρεύμα συγκόλλησης max. (Α) είναι σε 6400. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας ας καταμαρτυρήσουμε ότι ο δείκτης ασφάλεια πίνακα (Α) έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 25. Ενδιαφέρον είναι θα παρουσιάσουμε πως η πληροφορία μήκος καλωδίων δαγκάνας (mm) εντοπίζεται σε 1800. Στο link που ακολουθεί διατίθενται μηχανήματα σχετικά με εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Επιπροσθέτως ας παραθέσουμε πως η ιδιότητα κλάση μονώσεως έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή F. Εξάλλου θα κάνουμε ενημέρωση ότι η παράμετρος βαθμός προστασίας είναι στην τιμή IP 21. Από την εξέταση της Πόντας Φανοποιίας να βεβαιώσουμε το χαρακτηριστικό βάρος(Kg) ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 70. Σημασία έχει ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ο χαρακτήρας κόστος ισούται αριθμητικά στην ποσότητα € 2.543,24.

DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA) Ηλεκτροπόντα

Στη συνέχεια προβάλλουμε το TELWIN – DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA) Ηλεκτροπόντα. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας ας θέσουμε υπόψη ότι ο δείκτης τάση είναι ίσο στο ψηφίο 400V. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα φέρουμε σε γνώση σας ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα ικανότητα συγκόλλησης είναι σε τιμή ορισμένη 3 + 3. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας ας καταθέσουμε ο συντελεστής ισχύς 50% ανέρχεται στο νούμερο 8.0kW. Επίσης ας φανερώσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα ισχύς συγκόλλησης max πλησιάζει στον αριθμό 47kW. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές ας κάνουμε ενημέρωση πως η πληροφορία ρεύμα συγκόλλησης max είναι στην αναγραφόμενη τιμή 7000A. Επιπρόσθετα να ξεκαθαρίσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα βάρος είναι στον αριθμό 95.0Kg. Από την εξέταση της Ηλεκτρονικής Πόντας να θέσουμε υπόψη πως η παράμετρος κόστος συγκλίνει στο στοιχείο € 2.728,00. Ηλεκτροποντες για ηλεκτροκολλήσεις υψηλών απαιτήσεων.

Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο

Παρακάτω εκθέτουμε το DECA – SW 100 Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic. Μελετώντας τις προδιαγραφές να εκθέσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη τάση είναι στην ποσότητα 400-1 V. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας θέσουμε υπόψη το τυπικό γνώρισμα kw είναι σε 12. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας αναφέρουμε ότι η τίμηση διαστάσεις είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 650x730x1100. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι θα δείξουμε πως το στοιχείο βάρος έγκειται στη διακριτή ποσότητα 82kg. Κάνοντας την παρουσίαση της Πόντας να ανακοινώσουμε το χαρακτηριστικό κόστος πλησιάζει στο νούμερο € 2.821,00.

Ηλεκτροπόντα 23kVA

Ηλεκτροποντες για ηλεκτροκολλήσεις επαγγελματικών προδιαγραφών. Ακολούθως εκθέτουμε το MAESTRO – MSWYC-30 Ηλεκτροπόντα 23kVA. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας ας πληροφορήσουμε ότι το δεδομένο τάση ευρίσκεται στο στοιχείο 2PH – 30V. Πέραν των άλλων μεγεθών της Ηλεκτροπόντας να επισημάνουμε η παράμετρος ισχύς συγκόλλησης (max) ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος 23kVA. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας ας μνημονεύουμε η πληροφορία ρεύμα συγκόλλησης (max) είναι στην τιμή 12000Α. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα ο αριθμητικός δείκτη ασφάλεια πίνακα προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος 25 A. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να τονίσουμε η ονομαστική αξία κλάση μονώσεως λαμβάνει στο ψηφίο F.

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Πόντας ας παρατηρήσουμε η αντικειμενική αξία βαθμός προστασίας έγκειται στο μέγεθος IP 21. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας εκθέσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 125kg. Επιπλέον ας κατατοπίσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης κόστος συμποσούται στο ψηφίο € 2.845,00.

Επιλεγμένες ηλεκτροποντες

Επιλεγμένες ηλεκτροποντες για επαγγελματίες. Σας εημερώνουμε για ηλεκτροκόλληση και συγκόλληση. Προτείνουμε ργαλεία όπως Πόντα Φανοποιίας Χειρός, Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα και Ηλεκτροπόντα. Εξαιρετικές επιλογές για Hλεκτροπόντα Φανοποιίας, Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη και Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο. Εργαλεία κορυφαίων κατασκευαστών όπως TECNA, TELWIN, DECA, MAESTRO, .

1

Πόντα Φανοποιίας Χειρός

Ακόμα μελετάμε το TECNA – Spotter 7630PL Πόντα Φανοποιίας Χειρός. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας θα προσθέσουμε ότι το ποσό τάση είναι ίσο στο ψηφίο 230V / 50-60Hz. Ταυτόχρονα ας σημειώσουμε πως ο δείκτης ισχύς 50% συγκλίνει στο μέγεθος 0.8Kva. Σαφώς θα συσχετίσουμε ο δείκτης ισχύς συγκόλησης max ανέρχεται στην ποσότητα 5.2Kva. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να εξακριβώσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης ρεύμα συγκόλλησης max πλησιάζει σε 2500A. Από τη μελέτη της Πόντας Φανοποιίας να δείξουμε πως το μέγεθος ασφάλεια συμποσούται στην ποσότητα 16A. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας καταγράψουμε πως το στοιχείο μήκος καλωδίου εντοπίζεται στο στοιχείο 3m. Από την εξέταση του προϊόντος να μνημονεύουμε ότι το δεδομένο βάρος προσεγγίζει στην τιμή 5Kg. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας ας πούμε πως το τυπικό γνώρισμα κόστος συγκλίνει σε τιμή ορισμένη € 370,00.

Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα

Ακολούθως παρουσιάζουμε το TECNA – 3465 Φορητή Ηλεκτρονική Πόντα. Πλην των άλλων να επισημάνουμε η μετρήσιμη ποσότητα ισχύς είναι ίσο στην τιμή 50% (KVA) 2,3. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας θα καταθέσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα ασφάλεια πίνακα(Α) ισούται στον αριθμό 8. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας ας παραθέσουμε ότι η πληροφορία βάρος (kg) ευρίσκεται στον αριθμό 22,6. Παρακάτω να αναφέρουμε πως ο αριθμητικός δείκτη κόστος ευρίσκεται στην ποσότητα € 590,00.

Ηλεκτροπόντα

Παρακάτω προβάλλουμε το TELWIN – MODULAR 20/TI Ηλεκτροπόντα. Από την εξέταση της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας φέρνουμε στη δημοσιότητα το μετρήσιμο μέγεθος τάση είναι στη διακριτή ποσότητα 230V. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Πόντας ας προσθέσουμε ότι η ονομαστική αξία ικανότητα συγκόλλησης ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 1 + 1. Επίσης ας καταγράψουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη θσχύς 50% ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 1.2kW. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της Πόντας να συσχετίσουμε πως η τίμηση ισχύς συγκόλλησης max έγκειται στο νούμερο 6kW. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Πόντας θα σημειώσουμε πως ο συντελεστής ρεύμα συγκόλλησης max εντοπίζεται σε 3800A. Στο eshop μας έχουμε εργαλεία γύρω από ηλεκτροποντες.

Επιλεγμένες ηλεκτροποντες

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της Πόντας Φανοποιίας να καταμαρτυρήσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα ασφάλεια πίνακα ευρίσκεται στον αριθμό 16A. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτροπόντας ας διαδώσουμε ότι ο βαθμός βάρος εντοπίζεται στην τιμή 9.9Kg. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να βεβαιώσουμε πως ο δείκτης κόστος συμποσούται στην τιμή € 620,00.

Hλεκτροπόντα Φανοποιίας

Εδώ δείχνουμε το DECA – SW 22 BASIC Hλεκτροπόντα Φανοποιίας A 400 – 2200. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας βεβαιώσουμε πως ο δείκτης volt συγκλίνει στην ποσότητα 230-1. Σαφώς ας παρουσιάσουμε ότι ο δείκτης kw έγκειται στην ποσότητα 4. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας να καταδείξουμε ότι η παράμετρος ρεύμα κόλλησης ισούται αριθμητικά στο μέγεθος A 400 – 2200. Από την εξέταση της Ηλεκτρονικής Πόντας θα καταθέσουμε ότι ο δείκτης διαστάσεις συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 320x181x265. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πόντας θα ξεκαθαρίσουμε ο βαθμός βάρος συμποσούται σε 20 Kg. Ζωτικής σημσίας είναι θα ανακοινώσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος είναι ίσο στο στοιχείο € 652,00.

TELWIN Ηλεκτροπόντα

Στη συνέχεια δείχνουμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 230 Ηλεκτροπόντα. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου Πόντας ας κάνουμε ενημέρωση το ποσό τάση προσεγγίζει στο νούμερο 230V. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να καταγράψουμε η αντικειμενική αξία ικανότητα συγκόλλησης φτάνει στη διακριτή ποσότητα 2 + 2. Σημαντικό είναι θα σημειώσουμε το χαρακτηριστικό ισχύς 50% ισούται σε 2.3kW. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας κάνουμε ενημέρωση ότι η αντικειμενική αξία ισχύς συγκόλλησης max πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 13kW. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της Πόντας ας προσθέσουμε η ιδιότητα ρεύμα συγκόλλησης max συμποσούται στο μέγεθος 6300A. Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε εργαλεία σχετικά με ηλεκτροκόλληση.

Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας θα εξακριβώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος ασφάλεια πίνακα συμποσούται στην ποσότητα 25A. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα φέρουμε σε γνώση σας ότι η ονομαστική αξία βάρος κυμαίνεται σε 10.5Kg. Στο εξής ας κοινοποιήσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος κόστος συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή € 769,00.

6

DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα

Παρακάτω μελετάμε το TELWIN – DIGITAL MODULAR 400 Ηλεκτροπόντα. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας να πληροφορήσουμε πως η παράμετρος τάση συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 400V. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας πληροφορήσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα ικανότητα συγκόλλησης εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 2 + 2. Είναι σημαντικό θα φανερώσουμε το μέγεθος ισχύς 50% ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 2.3kW. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας καταμαρτυρήσουμε πως η ποσότητα ισχύς συγκόλλησης max ισούται αριθμητικά στο ψηφίο 13kW. Αντιστοίχως θα κοινολογήσουμε ότι το στοιχείο ρεύμα συγκόλλησης max ισούται αριθμητικά στον αριθμό 6300A. Εναργώς θα γνωστοποιήσουμε το ποσό ασφάλεια πίνακα κυμαίνεται στην ποσότητα 16A. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα δημοσιοποιήσουμε το χαρακτηριστικό βάρος είναι στη διακριτή ποσότητα 10.3Kg. Αφετέρου ας φέρουμε σε γνώση σας ότι η ποσότητα κόστος ανέρχεται στην ποσότητα € 787,00.

MAESTRO Ηλεκτροπόντα

Μετά προβάλλουμε το MAESTRO – MSW-8900 Ηλεκτροπόντα 5KVA. Παραπέρα να τονίσουμε πως η ποσότητα τάση πλησιάζει στην αναγραφόμενη τιμή 1PH – 220V. Εναργώς θα παραθέσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος ισχύς συγκόλλησης(max) ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος 5KVA. Από τη μελέτη της Πόντας Φανοποιίας θα μνημονεύουμε ότι η ποσότητα ρεύμα συγκόλλησης(max) ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα 8900A. Μεταξύ των άλλων ας κοινοποιήσουμε πως ο όρος ασφάλεια πίνακα ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 21A. Σε αυτό το σύνδεσμο έχουμε εργαλεία που αφορούν προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της Πόντας να κάνουμε ενημέρωση ότι το μετρήσιμο μέγεθος κλάση μονώσεως πλησιάζει σε F. Οφείλουμε θα παρουσιάσουμε ο όρος βαθμός προστασίας είναι ίσο στο νούμερο IP 21. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας να πούμε ότι το μέγεθος βάρος λαμβάνει στο μέγεθος 85kg. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της Πόντας να διαδώσουμε ο δείκτης κόστος προσεγγίζει στο στοιχείο € 872,00.

Εργαλεία DECA

Ακόμα αναλύουμε το DECA – SW 15 ALU ΗΛΕΚΤΡΟΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΦΟΡΗΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΝΤΑ . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Πόντας Φανοποιίας ας βεβαιώσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος volt συμποσούται στην τιμή 115/230-1. Εξάλλου να δημοσιοποιήσουμε η παράμετρος kw συγκλίνει σε 0,4. Μαζί με αυτό θα κατατοπίσουμε το δεδομένο πυκνωτής ανέρχεται στην ποσότητα μF 66000. Από την εξέταση του προϊόντος να σας κρατήσουμε ενήμερους πως η παράμετρος ενέργεια πόντας πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος J 50?15000. Ακολούθως να θέσουμε υπόψη ότι ο δείκτης καρφιά/λεπτό κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 20 (ο4mm) 10(o8mm). Πέραν των άλλων τιμών της Ηλεκτροπόντας θα καταθέσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος καρφιά προσεγγίζει στο νούμερο 3-8. Στον ακόλουθο σύνδεσμο διατίθενται DECA προτάσεις.

Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα φέρουμε σε γνώση σας πως ο χαρακτήρας διαστάσεις είναι στην ποσότητα 380x190x400. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Ηλεκτροπόντας θα δείξουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα κιλά πλησιάζει στην ποσότητα 13,5. Εναργώς ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος προσεγγίζει στην τιμή € 1.720,50.

ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Παρακάτω μελετάμε το TECNA – ΨΗΦΙΑΚΟ SPOTTER ΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. Ακολούθως να σημειώσουμε πως ο συντελεστής ισχύς(VA) συμποσούται στην τιμή 1000. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά ας πληροφορήσουμε ότι η παράμετρος χωριτικότητα πυκνωτή (mF) ανέρχεται στο μέγεθος 66. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της Πόντας ας ανακοινώσουμε ότι ο δείκτης φόρτιση πυκνωτή είναι στην τιμή 2-3. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας να ενημερώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος βάρος (kg) ευρίσκεται στο μέγεθος 14. Στη συνέχεια θα εκθέσουμε πως το στοιχείο κόστος ισούται αριθμητικά στην ποσότητα € 1.909,60.

Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA

Ακόμα μελετάμε το TECNA – Ηλεκτροπόντα Αεροψύκτη 8ΚVA. Επιπροσθέτως θα παρουσιάσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος τάση (V/Hz) ισούται αριθμητικά στην τιμή 400/50. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας θα πληροφορήσουμε ότι το στοιχείο ικανότητα συγκόλλησης (mm) ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 2+2. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως ο αριθμητικός δείκτη ισχύς συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος 50% (ΜΑ) 8. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές θα παρέχουμε πληροφορίες η ονομαστική αξία ισχύς συγκόλλησης max. (ΜΑ) είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 35. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας δείξουμε ο βαθμός ρεύμα συγκόλλησης max. (Α) είναι στο ψηφίο 6400. Παραπέρα θα καταμαρτυρήσουμε το στοιχείο ασφάλεια πίνακα (Α) συμποσούται στην τιμή 25. Επιπλέον διαθέτουμε εργαλεία γύρω από εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter

Στη συνέχεια να πληροφορήσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα μήκος καλωδίων δαγκάνας (mm) εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 1800. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας θα φέρουμε σε γνώση σας πως η αναγραφόμενη ιδιότητα κλάση μονώσεως είναι στη διακριτή ποσότητα F. Εξάλλου ας παρατηρήσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα βαθμός προστασίας συμποσούται στο μέγεθος IP 21. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου Πόντας ας δημοσιοποιήσουμε πως το στοιχείο βάρος(Kg) εντοπίζεται στο στοιχείο 70. Εξάλλου θα σημειώσουμε πως η τίμηση κόστος συγκλίνει στο μέγεθος € 2.543,24.

TELWIN DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA)

Ακολούθως αναλύουμε το TELWIN – DIGITAL SPOTTER 9000 (AQUA) Ηλεκτροπόντα. Κάνοντας την παρουσίαση της Πόντας Φανοποιίας ας ενημερώσουμε η μετρήσιμη ποσότητα τάση πλησιάζει στο μέγεθος 400V. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της Πόντας Φανοποιίας ας δείξουμε πως η τίμηση ικανότητα συγκόλλησης κυμαίνεται στην ποσότητα 3 + 3. Ωσαύτως να κοινολογήσουμε ότι το δεδομένο ισχύς 50% ισούται σε 8.0kW. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της Ηλεκτρονικής Πόντας να σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το στοιχείο ισχύς συγκόλλησης max ισούται αριθμητικά στην ποσότητα 47kW.

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα παρατηρήσουμε πως η αντικειμενική αξία ρεύμα συγκόλλησης max ευρίσκεται στην τιμή 7000A. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πόντας να σημειώσουμε ότι η ποσότητα βάρος κυμαίνεται στην ποσότητα 95.0Kg. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας δείξουμε πως ο βαθμός κόστος λαμβάνει στο ψηφίο € 2.728,00.

Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic

Τώρα εξετάζουμε το DECA – SW 100 Ηλεκτροπόντα με Ψηφιακό Έλεγχο Synergic. Πέραν των άλλων μεγεθών ας ξεκαθαρίσουμε ότι ο όρος τάση ισούται σε 400-1 V. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να σημειώσουμε η ονομαστική αξία kw συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 12. Συν τοις άλλοις να κάνουμε ενημέρωση ότι το χαρακτηριστικό διαστάσεις ισούται σε τιμή ορισμένη 650x730x1100. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να ανακοινώσουμε ότι ο συντελεστής βάρος είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 82kg. Μελετώντας τις προδιαγραφές της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας παρατηρήσουμε ότι ο δείκτης κόστος ανέρχεται στον αριθμό € 2.821,00.

MAESTRO – MSWYC

Παρακάτω προβάλλουμε το MAESTRO – MSWYC-30 Ηλεκτροπόντα 23kVA. Ακολούθως να προσθέσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα τάση κυμαίνεται στην τιμή 2PH – 30V. Οφείλουμε να μνημονεύουμε ότι ο βαθμός ισχύς συγκόλλησης (max) είναι στον αριθμό 23kVA. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά να καταγράψουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα ρεύμα συγκόλλησης (max) είναι στο στοιχείο 12000Α. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Πόντας ας παρουσιάσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος ασφάλεια πίνακα λαμβάνει σε 25 A. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της Πόντας ας δείξουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα κλάση μονώσεως ευρίσκεται στο στοιχείο F.

Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου Πόντας να καταδείξουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος βαθμός προστασίας ισούται στο νούμερο IP 21. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά να κοινοποιήσουμε ότι ο βαθμός βάρος συγκλίνει σε τιμή ορισμένη 125kg. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Hλεκτροπόντας Φανοποιίας ας κατατοπίσουμε η διάσταση κόστος ισούται στην τιμή € 2.845,00.