Τιμές αντλίες επιφάνειας

Τιμές αντλίες επιφάνειας. Πληροφόρηση για αντλίες, αντλίες επιφάνειας NAKAYAMA, αντλίες NERO, επαγγελματικές αντλίες KRAFT και εργαλεία LAM. Πολύ χρήσιμες πληροφορίες για να επιλέξετε αντλία. Τιμές αντλίες επιφάνειας για τους επισκέπτες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Αντλία Περιφερειακή

Ακολούθως μελετάμε το NAKAYAMA – SP3722 Αντλία Περιφερειακή 370 W. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας ας γνωστοποιήσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα SP3722 Αντλία περιφερειακή πλησιάζει στο στοιχείο 370 W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας να καταμαρτυρήσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα Ισχύς είναι στο νούμερο 370 W. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας διαδώσουμε πως ο συντελεστής Μεγ. παροχή ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 2100 l/h. Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας διαφωτίσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος Μεγ. μανομετρικό είναι στο μέγεθος 30 m. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ας πούμε το χαρακτηριστικό Διάμετρος ισούται στην τιμή Στόμιο 1’’x1’’. Μαζί με αυτό να πούμε πως το χαρακτηριστικό Κόστος εντοπίζεται στο ψηφίο € 29,00. Ακολούθως έχουμε προσφορές πάνω σε αντλίες.

2

NERO Αντλία

Τώρα δείχνουμε το NERO – VP 370 Αντλία Περιφερειακή. Ωσαύτως να δηλώσουμε η μετρήσιμη ποσότητα Ισχύς ισούται στην τιμή 370W. Παραπέρα θα κοινοποιήσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Στόμιο πλησιάζει στην ποσότητα 1″. Επιπροσθέτως να συσχετίσουμε ότι το μέγεθος Μανομ. max συγκλίνει στο στοιχείο 35m. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να παρέχουμε πληροφορίες ο όρος Παροχή max προσεγγίζει στο στοιχείο 2100(I/h). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα καταγράψουμε πως ο χαρακτήρας Κόστος έγκειται σε τιμή ορισμένη € 32,90. Στην ιστοσελίδα μας διατίθενται NAKAYAMA μηχανήματα.

3

KRAFT Αντλία Περιφερειακή

Ακόμα δείχνουμε το KRAFT – PKM 60 (KPF-50) Αντλία Περιφερειακή. Επιπροσθέτως να καταθέσουμε πως η αντικειμενική αξία Μέγιστη θερμοκρασία νερού φτάνει στο μέγεθος +40°C.. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας επιφάνειας να κατατοπίσουμε πως το ποσό Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο έγκειται στη διακριτή ποσότητα -0,15%.. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας να καταθέσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ισούται αριθμητικά στην τιμή -1 mm.. Τιμές αντλίες επιφάνειας που επιβραβεύουν την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να παρουσιάσουμε πως ο συντελεστής Μανομετρικό ευρίσκεται στο νούμερο 38m (max). Ταυτόχρονα ας πούμε το μέγεθος Ισχύς προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 0,5 HP. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα διαθέτουμε KRAFT προσφορές.

Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας εξακριβώσουμε ότι η ιδιότητα Στόμιο Εισόδου ισούται σε τιμή ορισμένη 1″. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας θα παραθέσουμε ο όρος Τάση συμποσούται στην ποσότητα 230V/50Hz.

Σαφώς να συσχετίσουμε ο όρος Στόμιο Εξόδου ισούται αριθμητικά στη διακριτή ποσότητα 1″. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας να κατατοπίσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Παροχή ανέρχεται στο μέγεθος 2500 lt/h. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας σημειώσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος Ύψος Αναρρόφησης είναι στο ψηφίο 8m (max). Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να κοινοποιήσουμε πως η πληροφορία Κόστος συγκλίνει στο ψηφίο € 39,00.

4

Αντλία Περιφερειακή

Ακολούθως εξετάζουμε το NERO – VP 750 Αντλία Περιφερειακή 750W. Παρακάτω θα ξεκαθαρίσουμε ότι η πληροφορία Ισχύς πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 750W. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά θα σημειώσουμε η παράμετρος Στόμιο είναι στον αριθμό 1″. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας παραθέσουμε πως ο δείκτης Μανομ. max συγκλίνει στην ποσότητα 50m. Σημασία έχει να δημοσιοποιήσουμε πως η αποτίμηση Παροχή max φτάνει στην τιμή 3600(I/h). Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας κάνουμε ενημέρωση ότι η ιδιότητα Κόστος φτάνει στην ποσότητα € 54,50. Στην ιστοσελίδα μας έχουμε μηχανήματα γύρω από αντλίες επιφάνειας.

5

NAKAYAMA Αντλία

Ακόμα εξετάζουμε το NAKAYAMA – SP7558 Αντλία Περιφερειακή 750Watt. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα θέσουμε υπόψη η αναγραφόμενη ιδιότητα SP 7558 Αντλία περιφερειακή προσεγγίζει σε 750 W. Είναι σημαντικό να πληροφορήσουμε το χαρακτηριστικό Ισχύς συμποσούται στο ψηφίο 750 W. Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος αντλίας ας συσχετίσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Μεγ. παροχή προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 3000 l/h. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας καταθέσουμε πως η ονομαστική αξία Μεγ. μανομετρικό λαμβάνει στο νούμερο 58 m Ø. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας παρατηρήσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα Στόμιο ισούται αριθμητικά στο νούμερο 1’’x1’’. Μελετώντας τις προδιαγραφές θα κοινολογήσουμε η αντικειμενική αξία κόστος συμποσούται στο διακριτό μέγεθος € 55,00. Στην ιστοσελίδα μας διατίθενται NAKAYAMA μηχανήματα.

6

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Παρακάτω εξετάζουμε το NERO – JET GP 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές ας παρατηρήσουμε η μετρήσιμη ποσότητα JET GP πλησιάζει σε τιμή ορισμένη 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Από την εξέταση του προϊόντος να ενημερώσουμε η ποσότητα Ισχύς συμποσούται σε 800W. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών ας πληροφορήσουμε ότι η αποτίμηση Ύψος Αναρροφ. max. ισούται στην ποσότητα 8m. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλίας θα δηλώσουμε πως η αποτίμηση Στόμιο φτάνει στην ποσότητα 1″. Παρομοίως να αναφέρουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Μανομετρικό max. είναι ίσο στην ποσότητα 38m. Επιπροσθέτως θα δηλώσουμε πως το χαρακτηριστικό Παροχή max. είναι στο μέγεθος 3200(l/h). Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά ας εξακριβώσουμε πως η πληροφορία Κόστος ισούται σε € 56,90. Ακολούθως προτείνουμε εργαλεία γύρω από επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

7

Αντλία Ψεκασμού

Τώρα παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – NS3600 Αντλία Ψεκασμού. Από την άλλη να εκθέσουμε πως η διάσταση LT/MIN εντοπίζεται στο ψηφίο 36. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας φανερώσουμε η τίμηση πίεση προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 10-40bar. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να φανερώσουμε η τίμηση Κόστος προσεγγίζει στο διακριτό μέγεθος € 59,00. Στο link που ακολουθεί προτείνουμε προσφορές σχετικά με επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

8

Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το NERO – JET 750A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας επιφάνειας θα ξεκαθαρίσουμε ο συντελεστής Ισχύς εντοπίζεται στο στοιχείο 750W . Από την εξέταση της αντλίας ας φέρουμε σε γνώση σας πως η ονομαστική αξία Στόμιο εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 1″. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα βεβαιώσουμε το δεδομένο Μανομετρικό max. ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα 43m. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα ξεκαθαρίσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Παροχή max. ισούται στο ψηφίο 3600(l/h). Πέραν των άλλων μεγεθών του εργαλείου αντλίας θα παρατηρήσουμε το μέγεθος Κόστος πλησιάζει στο νούμερο € 65,00.

9

Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W

Στη συνέχεια εξετάζουμε το NAKAYAMA – SP 7000 Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές θα βεβαιώσουμε ο αριθμητικός δείκτη Αντλία συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα -SP 7000 . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να σημειώσουμε πως ο δείκτης Επιφάνειας INOX ισούται στην ποσότητα 1000W. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας να τονίσουμε ότι το μέγεθος Κόστος συγκλίνει στο μέγεθος € 65,00.

10

KRAFT Αντλία Επιφάνειας 1″

Εδώ δείχνουμε το KRAFT – SGP800 Αντλία Επιφάνειας 1″. Εξάλλου θα κοινολογήσουμε το δεδομένο Μέγιστη θερμοκρασία νερού ευρίσκεται στον αριθμό +40°C . Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα παραθέσουμε η πληροφορία Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο ευρίσκεται στον αριθμό 0,25% . Από την εξέταση του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα πληροφορήσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού κυμαίνεται στο νούμερο 3 mm . Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας να σας κρατήσουμε ενήμερους πως η παράμετρος Μανομετρικό ανέρχεται στο ψηφίο 40m (max) . Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας επιφάνειας θα παρουσιάσουμε ότι η ποσότητα Ισχύς φτάνει σε τιμή ορισμένη 1,1 HP . Παρακάτω ας σημειώσουμε ότι ο συντελεστής Στόμιο ευρίσκεται σε 1″. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα σημειώσουμε ότι το ποσό Τάση ανέρχεται στο μέγεθος 230V/50Hz.

Από την εξέταση του μηχανήματος αντλίας ας συσχετίσουμε πως το χαρακτηριστικό Καλώδιο προσεγγίζει στο νούμερο 1,2 m. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας ας εκθέσουμε πως ο συντελεστής Παροχή συγκλίνει σε 3200 lt/h (max) . Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου αντλίας ας καταμαρτυρήσουμε ότι ο βαθμός Πίεση πλησιάζει στο ψηφίο 4 bar (max). Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ας παρουσιάσουμε πως η ονομαστική αξία Κόστος πλησιάζει στην ποσότητα € 65,00.

11

NAKAYAMA Αντλία Επιφανείας JET

Τώρα προβάλλουμε το NAKAYAMA – SP7542 Αντλία Επιφανείας JET 1ΗΡ,42m, 3200 l/h 750 W. Παραπέρα ας προβάλλουμε πως η αντικειμενική αξία Ισχύς εντοπίζεται στην ποσότητα 750 W. Μελετώντας τις προδιαγραφές να προσθέσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης Παροχή προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 5000 l/h. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να καταμαρτυρήσουμε πως το τυπικό γνώρισμα Μανομετρικό λαμβάνει στο ψηφίο 40 m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να πούμε η διάσταση Στόμιο πλησιάζει στο ψηφίο 1″. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας ας ανακοινώσουμε πως ο χαρακτήρας Κόστος συμποσούται στην ποσότητα € 65,00.

12

NERO Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ

Ακολούθως προβάλλουμε το NERO – JET 750AIN Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ας διαφωτίσουμε ότι το στοιχείο Ισχύς εντοπίζεται στο στοιχείο 750W. Από τη μελέτη του μηχανήματος αντλίας να σας κρατήσουμε ενήμερους η ονομαστική αξία Ύψος Αναρροφ. max. είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 9m. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα επισημάνουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα Στόμιο είναι στο νούμερο 1″. Τιμές αντλίες επιφάνειας που ξεφεύγουν από τα όρια της φαντασίας. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως η παράμετρος Μανομετρικό max. συμποσούται στην τιμή 43m. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας επισημάνουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος Παροχή max. πλησιάζει στον αριθμό 3600(l/h). Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να δείξουμε η μετρήσιμη ποσότητα Κόστος συγκλίνει στο στοιχείο € 65,90.

13

Φυγοκεντρική Αντλία

Τώρα μελετάμε το NAKAYAMA – SP7536 Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι θα παρουσιάσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα Ισχύς ισούται στο νούμερο 750 W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να φέρνουμε στη δημοσιότητα η αποτίμηση Παροχή ευρίσκεται στην τιμή 5400 l/h. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα παρατηρήσουμε ότι η αποτίμηση Μανομετρικό κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 35 m. Σαφώς θα καταδείξουμε το ποσό Στόμιο πλησιάζει σε τιμή ορισμένη 1″ x 1″. Παράλληλα θα κοινοποιήσουμε ότι ο συντελεστής Κόστος είναι στην αναγραφόμενη τιμή € 67,00.

14

KRAFT Αντλία Περιφερειακή

Ακόμα προβάλλουμε το Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου . Σαφώς να προβάλλουμε πως το τυπικό γνώρισμα Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 0,15%. Μαζί με αυτό να δείξουμε ότι ο χαρακτήρας Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού συμποσούται στο διακριτό μέγεθος 1 mm. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας ας καταδείξουμε πως η διάσταση Ισχύς ανέρχεται σε 1 HP. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας να τονίσουμε ότι ο χαρακτήρας Τάση ανέρχεται στο νούμερο 230V / 50Hz. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών ας παρουσιάσουμε ότι το μέγεθος Παροχή (max) είναι στην αναγραφόμενη τιμή 3000 Lt/h. Τιμές αντλίες επιφάνειας ασυναγώνιστες.

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας καταδείξουμε πως το δεδομένο Μανομετρικό πλησιάζει στο νούμερο 70m (max). Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας θα κατατοπίσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Στόμιο εισόδου πλησιάζει σε τιμή ορισμένη 1″. Τιμές αντλίες επιφάνειας που δεν έχετε ξαναδει.

Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το δεδομένο Στόμιο εξόδου προσεγγίζει στο ψηφίο 1″ . Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας να πληροφορήσουμε ο δείκτης Ύψος αναρρόφησης συμποσούται στην ποσότητα 8m (max). Συν τοις άλλοις να καταγράψουμε πως ο όρος Κόστος προσεγγίζει σε € 69,00.

15

LAM Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Εδώ εκθέτουμε το LAM – JET 1100A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να καταθέσουμε ότι το δεδομένο Ισχύς έγκειται στο διακριτό μέγεθος 1100W. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα κάνουμε ενημέρωση ότι ο ποσοτικός δείκτης Στόμιο λαμβάνει στην ποσότητα 1″. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας να παραθέσουμε πως η τίμηση Μανομετρικό max. πλησιάζει στην ποσότητα 55m. Από τη μελέτη του προϊόντος να φανερώσουμε ότι ο χαρακτήρας Παροχή max. πλησιάζει στον αριθμό 3600(l/h). Ωσαύτως ας μνημονεύουμε ότι ο δείκτης Κόστος ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή €70,00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.