Υποβρύχιες αντλίες τιμές

Υποβρύχιες αντλίες τιμές. Παρουσιάζουμε τις τιμές από τις αντλίες δίνοντας έμφαση στις αντλίες υποβρύχιες. Επιλέξαμε αντλίες που λειτουργουν υποβρυχίως των εταιρειών NAKAYAMA, KRAFT και GARLAND.

1

Αντλία ομβρίων με ενσωματωμένο φλοτέρ

Ακολούθως δείχνουμε το NAKAYAMA – SP 7580 Αντλία ομβρίων με ενσωματωμένοφλοτέρ 750Watt. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας καταμαρτυρήσουμε ότι η τίμηση ισχύς είναι σε 750W. Εκτός από αυτά να διαφωτίσουμε το μετρήσιμο μέγεθος παροχή ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 12500 l/h. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας σημειώσουμε ο δείκτης μανομετρικό προσεγγίζει στον αριθμό 8,5m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να εξακριβώσουμε ότι ο συντελεστής μεγ. σωματιδίων είναι στο στοιχείο 5mm Ø. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας να παραθέσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης στόμιο συγκλίνει στο νούμερο 1” 1/4. Πέραν των άλλων τιμών ας πούμε πως η διάσταση κόστος εντοπίζεται σε € 66,03. Στο κατάστημά μας θα βρείτε προσφορές πάνω σε αντλίες πιεστικά.

2

Αντλία NAKAYAMA

Μετά αναλύουμε το NAKAYAMA – SP 9090 Αντλία Ομβρίων INOX 900Watt. Είναι σημαντικό θα ανακοινώσουμε ότι ο αριθμητικός δείκτη ισχύς ισούται αριθμητικά σε 900W. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας θα κατατοπίσουμε ότι ο ποσοτικός δείκτης παροχή είναι ίσο στο διακριτό μέγεθος 13000 l/h. Πέραν των άλλων μεγεθών θα διαφωτίσουμε η πληροφορία μανομετρικό συγκλίνει στο ψηφίο 9m. Στη συνέχεια ας εξακριβώσουμε το ποσό μεγ. σωματιδίων ευρίσκεται στο νούμερο 5mm Ø. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές θα κοινοποιήσουμε ότι ο όρος στόμιο κυμαίνεται στην τιμή 1” 1/4. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας καταμαρτυρήσουμε ότι το δεδομένο κόστος συμποσούται σε τιμή ορισμένη € 69,00. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα βρείτε NAKAYAMA εργαλεία.

3

KRAFT ΑΝΤΛΙΑ ΙΝΟΧ

Τώρα δείχνουμε το KRAFT – SP900X ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΙΝΟΧ 900W. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να ξεκαθαρίσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος 1,3 HP είναι ίσο στο μέγεθος (900w). Αντιστοίχως ας επισημάνουμε η αποτίμηση τάση ευρίσκεται στο ψηφίο 220V/50Hz. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας ας εξακριβώσουμε ότι ο συντελεστής μέγιστη παροχή νερού συμποσούται στον αριθμό 12000lt/h. Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας να διαφωτίσουμε ότι η ιδιότητα μέγιστο μανομετρικό ύψος εντοπίζεται στην τιμή 9,0m. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας θα ενημερώσουμε ο ποσοτικός δείκτης στόμιο εξόδου ευρίσκεται στο διακριτό μέγεθος 1″ & 1¼” & 1½”. Επιπροσθέτως να μνημονεύουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα καλώδιο αντλίας ισούται αριθμητικά σε 10m.. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα συνιστούμε KRAFT ιδέες.

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας σας κρατήσουμε ενήμερους το δεδομένο μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι στην αναγραφόμενη τιμή 5mm.. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα σας κρατήσουμε ενήμερους ο όρος κόστος εντοπίζεται στον αριθμό € 69,00. Υποβρύχιες αντλίες τιμές απίστευτες.

4

GARLAND – GBL 70 Inox Υποβρύχια Αντλία Ομβρίων 750W

Παρακάτω αναλύουμε το GARLAND – GBL 70 Inox Υποβρύχια Αντλία Ομβρίων 750W. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας ας ενημερώσουμε πως η αποτίμηση ισχύς είναι στον αριθμό 750W. Ενδιαφέρον είναι να κατατοπίσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα κόστος ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα € 74,95. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα διατίθενται μηχανήματα πάνω σε υποβρύχιες αντλίες.

5

Αντλία 3 σε 1 Ομβρίων/Ακαθάρτων/ Αποστράγγισης

Στη συνέχεια έχουμε αντλία 3 σε 1. Είναι ταυτόχρονα αντλία Ομβρίων, Ακαθάρτων και αντλία Αποστράγγισης. Παρουσιάζουεμ το εργαλείο NAKAYAMA – NP1110 Αντλία 3 σε 1 Ομβρίων/Ακαθάρτων/ Αποστράγγισης. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα φέρουμε σε γνώση σας πως η ονομαστική αξία ισχύς πλησιάζει στο ψηφίο 100W. Συν τοις άλλοις ας σημειώσουμε το δεδομένο μεγ.μανομετρικό λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή 10.5m. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας κάνουμε ενημέρωση ότι η αποτίμηση παροχή εντοπίζεται στο στοιχείο 18500L/h. Από την εξέταση της αντλίας θα κοινολογήσουμε ότι ο συντελεστής μεγ. βύθιση φτάνει στο ψηφίο 7m. Σημαντικό είναι θα σας κρατήσουμε ενήμερους η ιδιότητα μέγιστο μέγεθος σωματιδίων έγκειται στο μέγεθος 23mm. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος να πούμε ότι η αποτίμηση καλώδιο ανέρχεται σε 10m. Ταυτόχρονα θα παραθέσουμε η ιδιότητα κόστος κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη € 75,00. Ακολούθως προτείνουμε εργαλεία γύρω από αντλίες επιφάνειας.

6

Υποβρύχια Αντλία Πηγαδιού

Ακόμα δείχνουμε το NERO – SP 800 Υποβρύχια Αντλία Πηγαδιού 800 W. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα καταμαρτυρήσουμε ότι η πληροφορία ισχύς πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 800 W. Παραπέρα θα φέρουμε σε γνώση σας το μετρήσιμο μέγεθος στόμιο είναι στην τιμή 1” – 1.1 / 4”. Ωσαύτως ας παραθέσουμε ότι η διάσταση μανομετρικό max. κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 30 m. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας να δημοσιοποιήσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα παροχή max προσεγγίζει στο στοιχείο 5.500 l/h. Πέραν των άλλων τιμών της υποβρύχιας αντλίας ας συσχετίσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα σωματίδια max έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 0.5 mm. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές ας εκθέσουμε πως το ποσό κόστος ισούται αριθμητικά στο ψηφίο € 76,00. Επιπλέον προτείνουμε προσφορές σχετικά με επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

7

METABO Υποβρύχια Αντλία Ομβρίων

Τώρα προβάλλουμε το METABO – TP 6600 Υποβρύχια Αντλία Ομβρίων 250W (χωρίς φλοτέρ). Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας θα διαφωτίσουμε ότι το δεδομένο ονομαστική ισχύς (W) προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 250. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας ας ξεκαθαρίσουμε η ποσότητα ηλεκτρική τάση (V) είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή 230. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να παρουσιάσουμε ότι το ποσό μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) κυμαίνεται στον αριθμό 6.600. Πέραν των άλλων μεγεθών του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας να δείξουμε πως η ιδιότητα μεγ. ύψος μεταφοράς (m) είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 6. Εδώ έχουμε METABO μηχανήματα.

Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας παρουσιάσουμε πως ο συντελεστής μεγ. πίεση (bar) έγκειται στην αναγραφόμενη τιμή 0.6. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να καταθέσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα μεγ. βάθος βύθισης (m) πλησιάζει στο μέγεθος 5. Ακόμα θα επισημάνουμε η αναγραφόμενη παράμετρος κέλυφος αντλίας συμποσούται στην ποσότητα πλαστικό. Σημασία έχει ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το τυπικό γνώρισμα έξοδος ( FThr ) κυμαίνεται στην αναγραφόμενη τιμή 1 1/4″. Τέλος το κόστος βρίσκεται στα € 82,00. Υποβρύχιες αντλίες τιμές ασυναγώνιστες.

8

ΑΜΑΖΟΝ Αντλία Υποβρύχια Ομβρίων

Παρακάτω προβάλλουμε το GARLAND – ΑΜΑΖΟΝ 650ΧΕ Αντλία Υποβ. Ομβρίων ΙΝΟΧ 750W . Ωσαύτως ας παραθέσουμε ότι το ποσό ισχύς ισούται αριθμητικά σε 750W. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας ας βεβαιώσουμε η ποσότητα κόστος είναι ίσο σε τιμή ορισμένη € 84,30. Στο eshop μας θα βρείτε εργαλεία γύρω από επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

9

Αντλία Υποβρύχιων Ομβρίων 900W

Μετά μελετάμε το GARLAND – AMAZON800XE Αντλία Υποβρύχιων Ομβρίων 900W. Πέραν των άλλων μεγεθών του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας θα προβάλλουμε πως η ποσότητα ισχύς προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 900W. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας να ξεκαθαρίσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη κόστος είναι ίσο σε τιμή ορισμένη € 88,90. Ακολούθως προτείνουμε εργαλεία γύρω από αντλίες επιφάνειας.

10

Αντλία Υποβρύχια 1000W

Ακόμα προβάλλουμε το KRAFT – SP1000XP-4V Αντλία Υποβρύχια 1000W. Επιπροσθέτως θα επισημάνουμε ο αριθμητικός δείκτη ισχύς φτάνει σε τιμή ορισμένη 1000 W. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας ας ξεκαθαρίσουμε ο ποσοτικός δείκτης παροχή ισούται αριθμητικά στο μέγεθος 6500 lt/h. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας να ανακοινώσουμε η ονομαστική αξία μανομετρικό λαμβάνει στον αριθμό 40 m. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας προβάλλουμε ότι η αντικειμενική αξία μεγ.βάθος βυθισμ. εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 7 m. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας πούμε ο χαρακτήρας στόμιο έγκειται στο στοιχείο 1”. Πέραν των άλλων μεγεθών θα δηλώσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα μεγ.σωματιδ προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη 1 mm. Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας θα κοινοποιήσουμε η ποσότητα κόστος ισούται στο νούμερο € 95,00. Υποβρύχιες αντλίες τιμές για να κάνετε εξοικονόμηση χρημάτων.

11

METABO Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού Νερού

Στη συνέχεια προβάλλουμε το METABO – TP 8000 S Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού Νερού 350W. Από την εξέταση του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας να φέρνουμε στη δημοσιότητα η αναγραφόμενη ιδιότητα ονομαστική ισχύς (W) έγκειται στη διακριτή ποσότητα 350. Συνάμα θα γνωστοποιήσουμε πως το ποσό ηλεκτρική τάση (V) είναι στο διακριτό μέγεθος 230. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ας πούμε πως το στοιχείο μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 8.000. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας εκθέσουμε πως η ποσότητα μεγ. ύψος μεταφοράς (m) ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 7. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας φέρουμε σε γνώση σας πως η διάσταση μεγ. πίεση (bar) είναι ίσο σε τιμή ορισμένη 0.7. Επιπρόσθετα ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ο συντελεστής μεγ. βάθος βύθισης (m) ευρίσκεται στο νούμερο 5. Ενδιαφέρον είναι να παρέχουμε πληροφορίες πως ο δείκτης κέλυφος αντλίας πλησιάζει σε πλαστικό.

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας θα σημειώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος έξοδος ( FThr ) είναι σε 1 1/4″. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος υποβρύχιας αντλίας να κάνουμε ενημέρωση ότι το μετρήσιμο μέγεθος αριθμός τροχών έγκειται στο νούμερο 1. Επιπλέον ας κοινολογήσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα βάρος (Kg) εντοπίζεται στο νούμερο 4.3. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας θα θέσουμε υπόψη η αντικειμενική αξία μήκος καλωδίου (m) είναι σε τιμή ορισμένη 10. Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας τονίσουμε ο χαρακτήρας κόστος εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα € 99,00.

12

Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού Νερού

Μετά αναλύουμε το METABO – TPF 7000 S Βυθιζόμενη Αντλία Καθαρού Νερού. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας να θέσουμε υπόψη η διάσταση ονομαστική ισχύς (W) είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή 450. Από τη μελέτη του προϊόντος να προβάλλουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος ηλεκτρική τάση (V) είναι ίσο σε 230. Μεταξύ των άλλων ας τονίσουμε η ονομαστική αξία μεγ. ποσότητα μεταφοράς (l/h) πλησιάζει στο διακριτό μέγεθος 7.000. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας παραθέσουμε πως το χαρακτηριστικό μεγ. ύψος μεταφοράς (m) πλησιάζει σε τιμή ορισμένη 6. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας θα καταγράψουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος μεγ. πίεση (bar) συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 0.6. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποβρύχιας αντλίας να προσθέσουμε ότι η ποσότητα μεγ. βάθος βύθισης (m) συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 5. Από τη μελέτη του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας ας διαδώσουμε η αποτίμηση κέλυφος αντλίας συμποσούται σε πλαστικό.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να τονίσουμε η ονομαστική αξία έξοδος ( FThr ) φτάνει στη διακριτή ποσότητα 1 1/4″. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να επισημάνουμε ότι η παράμετρος αριθμός τροχών φτάνει στην αναγραφόμενη τιμή 1. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά θα κατατοπίσουμε πως το ποσό βάρος (Kg) πλησιάζει στο μέγεθος 4.6. Μαζί με αυτό θα κοινολογήσουμε ότι η παράμετρος μήκος καλωδίου (m) συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα 10. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της υποβρύχιας αντλίας ας παρέχουμε πληροφορίες ότι το δεδομένο κόστος ισούται αριθμητικά σε τιμή ορισμένη € 119,00. Υποβρύχιες αντλίες τιμές μοναδικες.

13

Αντλία Υποβρύχια Inox

Στη συνέχεια εκθέτουμε το KRAFT – SP1000X-4V Αντλία Υποβρύχια Inox. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας υποβρύχιας ας κοινολογήσουμε πως ο ποσοτικός δείκτης ισχύς λαμβάνει στη διακριτή ποσότητα 1000 W. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα φέρουμε σε γνώση σας ότι ο βαθμός παροχή πλησιάζει στην τιμή 6500 lt/h. Μεταξύ των άλλων θα παραθέσουμε πως η αντικειμενική αξία μανομετρικό ανέρχεται στον αριθμό 40 m. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της υποβρύχιας αντλίας ας ανακοινώσουμε ότι το χαρακτηριστικό μεγ.βάθος βυθισμ. έγκειται στο νούμερο 7 m. Κάνοντας την παρουσίαση του εργαλείου αντλίας υποβρύχιας να δείξουμε πως το στοιχείο στόμιο συμποσούται στην τιμή 1”. Ταυτόχρονα να βεβαιώσουμε ότι η τίμηση μεγ.σωματιδ έγκειται στην τιμή 2,5 mm. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών ας βεβαιώσουμε ο όρος βάρος συμποσούται στο νούμερο 13,5kg. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου υποβρύχιας αντλίας ας προσθέσουμε η μετρήσιμη ποσότητα κόστος είναι ίσο στην τιμή € 135,00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.