Τεχνικές ηλεκτροκόλλησης

εργαλεία ηλεκτροκόλλησης

Το άρθρο αυτό για τις τεχνικές ηλεκτροκόλλησης αποτελεί συνέχεια προηγουμένου άρθρου μας για τις μεθόδους συγκόλλησης και ηλεκτροκολλήσεις.

Τεχνική Ηλεκτροκόλλησης GTAW

Το GTAW μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα σχεδόν τα συγκολλητικά μέταλλα, αν και εφαρμόζεται συνήθως σε ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφρά μέταλλα. Είναι μια από τςι κορυφαίες τεχνικές ηλεκτροκόλλησης. Συχνά χρησιμοποιείται όταν οι ηλεκτροκολλήσεις ποιότητας είναι εξαιρετικά σημαντικές, όπως σε ποδήλατα, αεροσκάφη και ναυτικές εφαρμογές. Μια σχετική διαδικασία, ηλεκτροκόλληση τόξου πλάσματος, χρησιμοποιεί επίσης ηλεκτρόδιο βολφραμίου αλλά χρησιμοποιεί αέριο πλάσματος για να κάνει το τόξο.

Το τόξο είναι πιο συγκεντρωμένο από το τόξο GTAW, καθιστώντας τον εγκάρσιο έλεγχο πιο κρίσιμο και έτσι γενικά περιορίζοντας την τεχνική σε μια μηχανική διαδικασία. Λόγω του σταθερού ρεύματος του, η μέθοδος ηλεκτροκόλλησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύτερο φάσμα πάχους υλικού από ότι η διαδικασία GTAW και είναι πολύ ταχύτερη. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα ίδια υλικά όπως το GTAW εκτός από το μαγνήσιο και η αυτοματοποιημένη ηλεκτροκόλληση ανοξείδωτου χάλυβα είναι μια σημαντική εφαρμογή της διαδικασίας. Μια παραλλαγή της διαδικασίας είναι η κοπή με πλάσμα, μια αποτελεσματική διαδικασία κοπής χάλυβα. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στις ηλεκτροκολλήσεις.

Συγκόλληση με βολές με τόξο (SAW)

Η συγκόλληση με βολές με τόξο (SAW) είναι άλλη μια από τςι τεχνικές ηλεκτροκόλλησης . Είναι μέθοδος υψηλής συγκολλητικής συγκόλλησης στην οποία το τόξο χτυπά κάτω από ένα στρώμα επικάλυψης ροής. Αυτό αυξάνει την ποιότητα τόξου, καθώς οι ρυπαντές στην ατμόσφαιρα εμποδίζονται από τη ροή. Η σκωρία που σχηματίζεται στη συγκόλληση γενικά αποσύρεται από μόνη της και σε συνδυασμό με τη χρήση συνεχούς τροφοδοσίας συρμάτων, ο ρυθμός απόθεσης συγκόλλησης είναι μεγάλος. Οι συνθήκες εργασίας βελτιώνονται πολύ σε σχέση με άλλες διαδικασίες συγκόλλησης τόξου, καθώς η ροή κρύβει το τόξο και παράγεται σχεδόν καθόλου καπνός.

Η διαδικασία χρησιμοποιείται συνήθως στη βιομηχανία, ειδικά για μεγάλα προϊόντα και στην κατασκευή συγκολλημένων δοχείων πίεσης . Άλλες διαδικασίες συγκόλλησης τόξου περιλαμβάνουν την ατομική συγκόλληση με υδρογόνο, ηλεκτροσυγκόλληση (ESW), ηλεκτροσυγκόλληση και συγκόλληση με τόξο . Το ESW είναι μια εξαιρετικά παραγωγική διαδικασία μονής διέλευσης για παχύτερα υλικά μεταξύ 1 ίντσας (25 mm) και 12 ιντσών (300 mm) σε κάθετη ή σχεδόν κάθετη θέση.

Συγκόλληση οξυγόνου

Η πιο συνηθισμένη διαδικασία συγκόλλησης αερίου είναι η συγκόλληση με οξυγόνο, επίσης γνωστή ως συγκόλληση με οξυακετυλένιο. Είναι μία από τις παλαιότερες και πιο ευπροσάρμοστες διαδικασίες συγκόλλησης, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει γίνει λιγότερο δημοφιλής στις βιομηχανικές εφαρμογές. Εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως για τη συγκόλληση σωλήνων, καθώς και για εργασίες επισκευής. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται εργαλεία οξυγόνου.

Εξοπλισμός συγκόλλησης οξυγόνου

Ο εξοπλισμός είναι σχετικά φθηνός και απλός, που γενικά χρησιμοποιεί την καύση ακετυλενίου σε οξυγόνο για να παράγει μια θερμοκρασία φλόγας συγκόλλησης περίπου 3100°C . Η φλόγα, δεδομένου ότι είναι λιγότερο συγκεντρωμένη από ένα ηλεκτρικό τόξο, προκαλεί βραδύτερη ψύξη συγκόλλησης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερες υπολειπόμενες καταπονήσεις και παραμόρφωση συγκόλλησης, αν και διευκολύνει τη συγκόλληση των χαλύβων υψηλής κραματοποίησης. Μια παρόμοια διαδικασία, που γενικά ονομάζεται κοπή με οξυγόνο, χρησιμοποιείται για την κοπή μετάλλων. Ακολουθούν και άλλες τεχνικές ηλεκτροκόλλησης .

Αντίσταση ηλεκτροκόλλησης

Η ηλεκτροκόλληση με αντίσταση συνεπάγεται τη δημιουργία θερμότητας με τη διέλευση ρεύματος μέσω της αντίστασης που προκαλείται από την επαφή μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μεταλλικών επιφανειών. Μικρές δεξαμενές λιωμένου μετάλλου σχηματίζονται στην περιοχή ηλεκτροκόλλησης καθώς το υψηλό ρεύμα (1000-100.000 Α) διέρχεται μέσω του μετάλλου. Γενικά, οι μέθοδοι ηλεκτροκόλλησης αντιστάσεων είναι αποτελεσματικές και προκαλούν μικρή ρύπανση, αλλά οι εφαρμογές τους είναι κάπως περιορισμένες και το κόστος εξοπλισμού μπορεί να είναι υψηλό.

Σημειακός συγκολλητής

Η σημειακή συγκόλληση είναι μια δημοφιλής μέθοδος συγκόλλησης με αντίσταση που χρησιμοποιείται για την ένωση επικαλυπτόμενων μεταλλικών φύλλων πάχους έως και 3 mm. Δύο ηλεκτρόδια χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα για να συσφίξουν μαζί τα μεταλλικά φύλλα και να περάσουν το ρεύμα διαμέσου των φύλλων. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου περιλαμβάνουν αποτελεσματική χρήση ενέργειας, περιορισμένη παραμόρφωση του τεμαχίου, υψηλά ποσοστά παραγωγής, εύκολη αυτοματοποίηση και δεν απαιτούνται υλικά πλήρωσης.

Η αντοχή συγκόλλησης είναι σημαντικά χαμηλότερη από ό, τι με άλλες μεθόδους συγκόλλησης, καθιστώντας τη διαδικασία κατάλληλη μόνο για ορισμένες εφαρμογές. Χρησιμοποιείται εκτενώς στην αυτοκινητοβιομηχανία – τα συνηθισμένα αυτοκίνητα μπορούν να έχουν αρκετές χιλιάδες σημειακές συγκολλήσεις από βιομηχανικά ρομπότ. Μια εξειδικευμένη διαδικασία, η οποία ονομάζεται συγκόλληση με βολές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση ανοξείδωτου χάλυβα.

Συγκόλληση σημείων

Όπως η συγκόλληση σημείων, η ραφή συγκόλλησης βασίζεται σε δύο ηλεκτρόδια για την εφαρμογή πίεσης και ρεύματος για την ένωση μεταλλικών φύλλων. Εντούτοις, αντί των αιχμηρών ηλεκτροδίων, τα ηλεκτρόδια σε σχήμα τροχού κυλίονται κατά μήκος και τροφοδοτούν συχνά το τεμάχιο εργασίας, καθιστώντας δυνατή τη μακρά συνεχή συγκόλληση. Στο παρελθόν, αυτή η διαδικασία χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή δοχείων ποτών, αλλά τώρα οι χρήσεις της είναι πιο περιορισμένες. Άλλες μέθοδοι συγκόλλησης με αντίσταση περιλαμβάνουν συγκόλληση με συγκόλληση, συγκόλληση με φλας, συγκόλληση προβολής και συγκόλληση ανατροπής.

Ενεργειακή δέσμη

Οι μέθοδοι συγκόλλησης μέσω δέσμης ενέργειας, δηλαδή η συγκόλληση με δέσμη λέιζερ και η συγκόλληση με δέσμη ηλεκτρονίων, είναι σχετικά νέες διαδικασίες που έχουν γίνει αρκετά δημοφιλείς σε εφαρμογές υψηλής παραγωγής. Οι δύο διαδικασίες είναι παρόμοιες, διαφέρουν κυρίως στην πηγή ισχύος τους. Η συγκόλληση με δέσμη λέιζερ χρησιμοποιεί μια πολύ εστιασμένη δέσμη λέιζερ, ενώ η συγκόλληση με δέσμη ηλεκτρονίων γίνεται σε κενό και χρησιμοποιεί μια δέσμη ηλεκτρονίων. Και οι δύο έχουν πολύ υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, επιτρέποντας τη βαθιά διείσδυση της συγκόλλησης και ελαχιστοποιώντας το μέγεθος της περιοχής συγκόλλησης.

Επίσης και οι δύο διαδικασίες είναι εξαιρετικά γρήγορες και αυτοματοποιούνται εύκολα, καθιστώντας τους εξαιρετικά παραγωγικές. Τα βασικά μειονεκτήματα είναι το πολύ υψηλό κόστος εξοπλισμού τους (αν και αυτά μειώνονται) και η ευαισθησία στη θερμική πυρόλυση. Οι εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν τη συγκόλληση λέιζερ-υβριδίων, η οποία χρησιμοποιεί αρχές τόσο από τη συγκόλληση δέσμης λέιζερ όσο και από συγκόλληση τόξου για ακόμα καλύτερες συγκολλητικές ιδιότητες, επένδυση με λέιζερ και συγκόλληση με ακτίνες Χ.

Συγκόλληση στερεάς κατάστασης

Όπως και η πρώτη διαδικασία συγκόλλησης, η συγκόλληση σφυρηλασίας, μερικές σύγχρονες μεθόδους συγκόλλησης δεν συνεπάγονται την τήξη των υλικών που ενώνονται. Μια από τις πιο δημοφιλείς συγκολλήσεις με υπερήχους χρησιμοποιείται για τη σύνδεση λεπτών φύλλων ή συρμάτων από μέταλλο ή θερμοπλαστικό, δονώντας τους με υψηλή συχνότητα και υπό υψηλή πίεση. Ο εξοπλισμός και οι μέθοδοι είναι παρόμοιες με αυτές της συγκόλλησης με αντίσταση, αλλά αντί του ηλεκτρικού ρεύματος, οι δονήσεις παρέχουν ενέργεια εισόδου. Η συγκόλληση μετάλλων με αυτή τη διαδικασία δεν συνεπάγεται τήξη των υλικών. Αντίθετα, η συγκόλληση σχηματίζεται με την εισαγωγή μηχανικών κραδασμών οριζόντια υπό πίεση.

Κατά τη συγκόλληση πλαστικών, τα υλικά θα πρέπει να έχουν παρόμοιες θερμοκρασίες τήξης και οι δονήσεις να εισάγονται κατακόρυφα. Η υπερηχητική συγκόλληση χρησιμοποιείται συνήθως για την κατασκευή ηλεκτρικών συνδέσεων από αλουμίνιο ή χαλκό και είναι επίσης μια πολύ κοινή διαδικασία συγκόλλησης πολυμερών. Εδώ μπορείτε αν ενηεμρωθείετ πάνω σε ιδέες για ηλεκτροκολλήσεις mig.

Συγκόλληση με έκρηξη

Μια άλλη κοινή διαδικασία, η συγκόλληση με έκρηξη, περιλαμβάνει την ένωση υλικών, πιέζοντας τα μαζί κάτω από εξαιρετικά υψηλή πίεση. Η ενέργεια από την κρούση πλαστικοποιεί τα υλικά, σχηματίζοντας συγκόλληση, παρά το γεγονός ότι παράγεται μόνο περιορισμένη ποσότητα θερμότητας. Η διαδικασία χρησιμοποιείται συνήθως για συγκόλληση ανόμοιων υλικών, συμπεριλαμβανομένης της συγκόλλησης αλουμινίου σε άνθρακα άνθρακα σε κύτη πλοίων και ανοξείδωτο χάλυβα ή τιτανίου σε άνθρακα άνθρακα σε πετροχημικά δοχεία πίεσης.

Διεργασίες συγκόλλησης σε στερεά κατάσταση

Άλλες διεργασίες συγκόλλησης σε στερεά κατάσταση περιλαμβάνουν τη συγκόλληση με τριβή (συμπεριλαμβανομένης της συγκόλλησης με τριβή), μαγνητική παλμική συγκόλληση, συγκόλληση με συνεξώθηση, συγκόλληση εν ψυχρώ, συγκόλληση διάχυσης, εξώθερμη συγκόλληση, συγκόλληση υψηλής συχνότητας, , και συγκόλληση με ρολό. Φροντίζουμε να σας ενημερώνουμε ώστε να γνωρίζετε τα πάντα για τη συγκόλληση.

Ρούχα εργασίας

Όταν εκτελούμε εργασίες συγκόλλησης ηλεκτροσυγκολλήσεις τότε καλό είναι να χρησιμοποιούμε και τα κατάλληλα ρούχα εργασίας. Πρόκειται για ένα μέτρο ατομικής προστασίας το οποίο θα μας προστατεύσει από τους κινδύνους που υπάρχουν κατά τις εργασίες στις ηλεκτροκολλήσεις. Άλλωστε απαιτείται από τςι τεχνικές ηλεκτροκόλλησης να φοράμε ρούχα εργασίας και να παίρνουμε μέτρα για την ατομική προστασία. Τα ρούχα εργασίας περιλαμβάνουν ενισχυμένα ενδύματα τα οποία θα προστατεύσουν τη σωματική μας ακεραιότητα. Εδώ θα βρείτε ρούχα εργασίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.