Όλες οι αντλίες πηγαδιών

Όλες οι αντλίες πηγαδιών

Όλες οι αντλίες πηγαδιών επαγγελματικής χρήσης. Παρουσιάζουμε ενημερωτικά κείμενα που αφορούν εργαλεία αντλίας και σχετικά αντλίες πηγαδιών. Όλες οι αντλίες πηγαδιών που ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ένας επαγγελματίας.

NAKAYAMA – NP1120 Αντλία Πηγαδιών INOX 1000W

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – NP1120 Αντλία Πηγαδιών INOX 1000W. Στη συνέχεια να διαδώσουμε ότι το ποσό ισχύς προσεγγίζει στον αριθμό 1000W. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας θα βεβαιώσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα παροχή είναι ίσο στο ψηφίο 6500L/h. Από την εξέταση του μηχανήματος πηγαδιών αντλίας ας κοινοποιήσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος μανομετρικό εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 40m. Εναργώς να δημοσιοποιήσουμε ο βαθμός μέγιστο μέγεθος σωματιδίων ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 1mm. Στο εξής θα εκθέσουμε ότι ο όρος κόστος είναι στο διακριτό μέγεθος € 89,00. Εδώ έχουμε NAKAYAMA ιδέες.

NAKAYAMA – SP1040 Αντλία Πηγαδιών INOX

Ακολούθως παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – SP1040 Αντλία Πηγαδιών INOX. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές θα μνημονεύουμε πως η ιδιότητα ισχύς κυμαίνεται στο νούμερο 1000W. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας πηγαδιών θα δημοσιοποιήσουμε πως η παράμετρος παροχή είναι στο ψηφίο 6500L/h. Επιπροσθέτως θα φέρνουμε στη δημοσιότητα πως το μετρήσιμο μέγεθος μανομετρικό συμποσούται στην αναγραφόμενη τιμή 40m. Εδώ θα βρείτε εργαλεία σχετικά με αντλίες πηγαδιών.

Στο εξής να μνημονεύουμε ότι η αποτίμηση μέγιστο μέγεθος σωματιδίων φτάνει στον αριθμό 1mm. Πέραν των άλλων μεγεθών θα φανερώσουμε ότι ο βαθμός στόμιο ευρίσκεται στο μέγεθος 1″. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας πηγαδιών να σας κρατήσουμε ενήμερους πως το χαρακτηριστικό κόστος πλησιάζει στο στοιχείο € 95,00.

KRAFT – SP800X-3V Υποβρύχια Αντλία Πηγαδιού INOX 3 Σταδίων

Παρακάτω εξετάζουμε το KRAFT – SP800X-3V Υποβρύχια Αντλία Πηγαδιού INOX 3 Σταδίων. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας πηγαδιών να πληροφορήσουμε η διάσταση ισχύς μοτέρ φτάνει σε 1,1HP . Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος πηγαδιών αντλίας ας πούμε ότι το δεδομένο τάση συγκλίνει στο στοιχείο 220V/50Hz. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του μηχανήματος πηγαδιών αντλίας να κοινοποιήσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα μέγιστη παροχή νερού ισούται στο στοιχείο 5500lt/h . Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι ας σημειώσουμε ότι η αποτίμηση μέγιστο μανομετρικό ύψος συμποσούται στη διακριτή ποσότητα 30m . Επιπλέον παρέχουμε KRAFT μηχανήματα.

Από τη μελέτη του εργαλείου αντλίας πηγαδιών θα προβάλλουμε ότι το στοιχείο στόμιο εξόδου προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 1¼”. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα φανερώσουμε πως το μέγεθος καλώδιο αντλίας είναι ίσο στον αριθμό 10m.. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας πηγαδιών να κοινοποιήσουμε πως η αποτίμηση μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού φτάνει στο ψηφίο 0,5mm.. Στο eshop μας παρέχουμε προσφορές γύρω από υποβρύχιες αντλίες.

Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα γνωστοποιήσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα κόστος λαμβάνει στην ποσότητα € 99,82.

GARLAND – AMAZON 909XET Ηλεκτρική Αντλία πηγαδιών ηλεκτρική 800W, παροχή 5.500lt/h μανομετρικό 40m

Ακόμα μελετάμε το GARLAND – AMAZON 909XET Ηλεκτρική Αντλία πηγαδιών ηλεκτρική 800W, παροχή 5.500lt/h μανομετρικό 40m. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου αντλίας πηγαδιών θα προβάλλουμε ότι η παράμετρος ηλεκτρική είναι στη διακριτή ποσότητα 800W. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας πηγαδιών να αναφέρουμε πως το μέγεθος παροχή είναι στον αριθμό 5.500lt/h . Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας επισημάνουμε ότι ο χαρακτήρας μανομετρικό ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 40m. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας θα πούμε πως το χαρακτηριστικό κόστος φτάνει στο ψηφίο € 106,70. Στο eshop μας έχουμε μηχανήματα γύρω από επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

NAKAYAMA – SP 1254 Αντλία Πηγαδιού με Φλοτέρ Inox

Μετά παρουσιάζουμε το NAKAYAMA – SP 1254 Αντλία Πηγαδιού με Φλοτέρ Inox . Από τη μελέτη του προϊόντος να καταθέσουμε ο ποσοτικός δείκτης ισχύς ισούται αριθμητικά στο διακριτό μέγεθος 1200 W. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας πηγαδιών θα σημειώσουμε πως ο χαρακτήρας παροχή είναι στο νούμερο 5500 l/h. Στο link που ακολουθεί διατίθενται εργαλεία που αφορούν επιλεγμένες υποβρύχιες αντλίες.

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας πηγαδιών θα παρατηρήσουμε ο δείκτης μανομετρικό ισούται στη διακριτή ποσότητα 54m. Σαφώς να πούμε ο όρος μεγ. σωματιδίων φτάνει στο ψηφίο 1,5mm Ø. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας πηγαδιών να κοινολογήσουμε ότι η τίμηση στόμιο ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 1”. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών θα πληροφορήσουμε το μετρήσιμο μέγεθος κόστος πλησιάζει σε € 135,00.

NAKAYAMA – SP9060 Αντλία πηγαδιού 900 W, 60m, 4500 l/h 1.3Hp

Μετά αναλύουμε το NAKAYAMA – SP9060 Αντλία πηγαδιού 900 W, 60m, 4500 l/h 1.3Hp. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας πηγαδιών θα δηλώσουμε το ποσό ισχύς μοτέρ εντοπίζεται στη διακριτή ποσότητα 1,3 Hp (900W). Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος αντλίας πηγαδιών ας δηλώσουμε πως η αντικειμενική αξία τάση έγκειται στην τιμή 220V / 50 Hz. Αποφασιστική παράμετρος είναι ας καταδείξουμε πως η πληροφορία μέγιστη παροχή νερού πλησιάζει στο στοιχείο 4500lt/h. Στο eshop μας παρέχουμε προσφορές γύρω από υποβρύχιες αντλίες.

Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας πηγαδιών να παραθέσουμε πως ο όρος μέγιστο μανομετρικό ύψος συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος 60m. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας πηγαδιών θα θέσουμε υπόψη η πληροφορία μέγιστη βύθιση αντλίας φτάνει στο στοιχείο 15m. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας μνημονεύουμε ο συντελεστής στόμιο εξόδου λαμβάνει στην αναγραφόμενη τιμή 1″. Συνάμα ας κατατοπίσουμε ότι η ποσότητα διάμετρος αντλίας πλησιάζει στο νούμερο 4″.

Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας πηγαδιών ας ξεκαθαρίσουμε το μετρήσιμο μέγεθος φτερωτές είναι ίσο στην ποσότητα 9 . Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας πηγαδιών να πούμε πως ο χαρακτήρας καλώδιο αντλίας συγκλίνει στη διακριτή ποσότητα 20m. Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος αντλίας πηγαδιών ας γνωστοποιήσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού φτάνει στην τιμή 2 mm.

KRAFT – DWP900 Αντλία Υποβρύχια

Εδώ εξετάζουμε το KRAFT – DWP900 Αντλία Υποβρύχια. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να σημειώσουμε η τίμηση ισχύς μοτέρ έγκειται στο διακριτό μέγεθος 1,2HP . Μεταξύ των άλλων θα συσχετίσουμε το μετρήσιμο μέγεθος τάση συγκλίνει στο στοιχείο 220V/50Hz. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της αντλίας πηγαδιών ας φέρουμε σε γνώση σας ότι το μετρήσιμο μέγεθος μέγιστη παροχή νερού εντοπίζεται στο διακριτό μέγεθος 3100lt/h. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας πηγαδιών να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως ο συντελεστής μέγιστο μανομετρικό ύψος εντοπίζεται στην αναγραφόμενη τιμή 54m .

Ωσαύτως θα ξεκαθαρίσουμε πως ο όρος μέγιστη βύθιση αντλίας εντοπίζεται σε 15m. Από τη μελέτη του εργαλείου αντλίας πηγαδιών να σας κρατήσουμε ενήμερους η αναγραφόμενη παράμετρος στόμιο εξόδου ισούται αριθμητικά στο νούμερο 1”. Ακόμα θα κάνουμε ενημέρωση το μέγεθος καλώδιο αντλίας είναι στη διακριτή ποσότητα 20m..

Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι θα δηλώσουμε πως η πληροφορία μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού ισούται αριθμητικά σε 2mm.. Ζωτικής σημσίας είναι να κατατοπίσουμε ότι η ονομαστική αξία κόστος εντοπίζεται στην τιμή € 165,00.

STANLEY – SXUP1000XWE Αντλία Πηγαδιών Inox

Τώρα μελετάμε το STANLEY – SXUP1000XWE Αντλία Πηγαδιών Inox. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές της αντλίας θα καταθέσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα ισχύς συγκλίνει στο μέγεθος 1000 W. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας πηγαδιών να εξακριβώσουμε πως ο συντελεστής τάση ισούται στη διακριτή ποσότητα 230 V / 50 Hz. Συν τοις άλλοις ας πούμε ότι το στοιχείο μέγιστη παροχή (Q) είναι ίσο σε 5200 l/h. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας πηγαδιών ας παρατηρήσουμε πως η αποτίμηση μέγιστο μανομετρικό (H) προσεγγίζει στον αριθμό 55 m. Εδώ θα βρείτε STANLEY προτάσεις.

Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας να δηλώσουμε ότι το χαρακτηριστικό παροχή – Μανομετρικό (Q-H) ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 1400 l/h – 45 m, 3200 l/h – 30 m, 4800 l/h – 10 m. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της αντλίας ας επισημάνουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα μέγιστη θερμοκρασία νερού φτάνει στην τιμή 35 oC. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος πηγαδιών αντλίας ας κατατοπίσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα μέγιστο βάθος βυθίσματος ισούται στην τιμή 16 m. Εδώ έχουμε μηχανήματα πάνω σε αντλίες.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας πηγαδιών θα τονίσουμε ότι το δεδομένο ελάχιστο βάθος νερού ευρίσκεται στην τιμή 70 mm. Μελετώντας τις προδιαγραφές της αντλίας πηγαδιών ας καταδείξουμε ότι το τυπικό γνώρισμα μέγιστο μέγεθος σωματιδίων έγκειται σε τιμή ορισμένη 1.5 mm. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας πηγαδιών να ενημερώσουμε ότι το στοιχείο μόνωση κινητήρα λαμβάνει σε Κλάση B. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος πηγαδιών αντλίας να καταμαρτυρήσουμε ότι η αναγραφόμενη ιδιότητα προστασία κινητήρα φτάνει στη διακριτή ποσότητα IPX8.

Μετά ας προσθέσουμε πως η ιδιότητα κόστος συμποσούται στο διακριτό μέγεθος € 199,00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.